Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Новини і події

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Березень, 2009/№ 5
Друк
Новини

Затверджено типову форму заяви (клопотання) про вибір місця розташування земельної ділянки

Нормами

ст. 151 Земельного кодексу* визначено порядок погодження вилучення (викупу) земельних ділянок, відповідно до якого особи, зацікавлені у викупі земельних ділянок, звертаються із заявою про вибір місця розташування земельних ділянок до відповідного органу державної влади, у результаті розгляду якої надається висновок про можливість чи неможливість її відведення.

* Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III.

На реалізацію зазначеного положення Кабмін

постановою від 18.02.2009 р. № 113** затвердив типову форму заяви (клопотання) про вибір місця розташування земельної ділянки, у якій повинні міститися відомості про мету використання ділянки, бажане місце її розташування, орієнтовний розмір, категорію, до якої належить ця земельна ділянка, а також повна інформація про заявника та його уповноважену особу.

** Постанова КМУ «Про затвердження типової форми заяви (клопотання) про вибір місця розташування земельної ділянки» від 18.02.2009 р. № 113.

До такої заяви додаються:

— обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або відведення земельної ділянки;

— позначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами;

— засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача (землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її частини) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (викупу) земельної ділянки та умов її вилучення (викупу);

— копія установчих документів для юридичних осіб, а для громадянина — копія документа, що посвідчує особу;

— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі потреби).

 

Державне кредитування житла

КМУ

постановою від 11.02.2009 р. № 127 затвердив Порядок фінансування завершення будівництва житлових об’єктів із ступенем готовності більш як 70 % із застосуванням механізму іпотечного кредитування громадян, який визначає механізм іпотечного кредитування за стандартами надання, рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів Державної іпотечної установи громадян України для завершення будівництва житлових об’єктів із ступенем готовності більш як 70 % та рефінансування цією установою таких кредитів за рахунок коштів, залучених шляхом розміщення її облігацій, що випущені під надану у 2008 році державну гарантію.

Так, першочергове право на отримання іпотечного кредиту мають позичальники — громадяни, які перебувають на квартирному обліку, що потребують поліпшення житлових умов.

Іпотечний кредит надається громадянам для завершення будівництва житлових об’єктів виходячи з норми 21 кв. м загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

У разі перевищення нормативної площі житла позичальник сплачує за власний рахунок вартість понаднормативної площі, зокрема шляхом сплати першого внеску під час отримання іпотечного кредиту.

Граничний розмір іпотечного кредиту, але не більше як 75 відсотків вартості житла, установлюється первинним кредитором з урахуванням кредитоспроможності позичальника.

Комісійна винагорода за обслуговування такого кредиту не повинна перевищувати 2 % основної суми кредиту.

Житлові об’єкти та їх забудовники визначаються за результатами конкурсу (з елементами аукціону), який проводиться у порядку, установленому Мінрегіонбудом, Мінфіном та Мінекономіки.

Строк надання цільових кредитів визначається з урахуванням строку завершення будівництва житлових об’єктів відповідно до державних будівельних норм, а також строків, необхідних для введення в експлуатацію такого об’єкта та реєстрації права власності на нього, і не може перевищувати 30 місяців.

 

Розпочато процедуру щодо залучення державної підтримки для добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва

З метою забезпечення прозорості та інформування громадськості Мінрегіобуд на своєму сайті* розмістив інформацію, в якій повідомляє про хід збору матеріалів

щодо об’єктів незавершеного житлового будівництва, що можуть бути добудовані за державної підтримки.

* www.minregionbud.gov.ua .

На виконання доручень Уряду**

у кожному регіоні створено робочі групи з складання переліків об’єктів незавершеного житлового будівництва, що можуть бути добудовані за державної підтримки.

** В листі Мінрегіонбуду «Про створення групи з підготовки реєстрів незавершених будівництвом об’єктів жтла» від 30.01.2009 р. № 12/19-23-6 зазначається:

«Пунктом 1 протокольного рішення наради, що відбулась 26 січня 2009 року під головуванням Прем’єр-міністра України (від 29.01.2009 р. № 4283/0/1-09), доручено створити в кожному регіоні робочі групи з підготовки реєстрів незавершених будівництвом об’єктів житла».

Радою з питань подолання наслідків впливу світової фінансової кризи на будівельну галузь схвалено:

— критерії такого відбору (див.

інформаційний блок далі);

— типову форму заявки;

— рекомендації щодо визначення ступеня готовності об’єктів, які надіслані в регіони для підготовки переліків об’єктів незавершеного будівництва житла (

див. табл. 1).

Зазначені переліки подаються для узагальнення до Мінрегіонбуду

. До них мають увійти всі незавершені будівництвом об’єкти житла, що відповідають визначеним критеріям.

Внесені до переліку

будівельні організації, що виявили бажання отримати державну підтримку на добудову об’єктів незавершеного житлового будівництва, подають за встановленою формою заявку, погоджену з місцевими органами виконавчої влади та обласним управлінням Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю.

Як повідомляє прес-служба міністерства,

Мінрегіонбудом узагальнено отримані матеріали <...> і надано їх ВАТ «Ощадбанк», ВАТ «Укрексімбанк» та Державній іпотечній установі для перевірки будівельних організацій на відповідність вимогам до позичальників (у випадку надання кредиту забудовникам) або вимогам до об’єктів, що можуть бути заставою (у випадку надання кредиту фізичним особам на придбання цього житла).

У разі

виявлення необхідності залучення державної підтримки для добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва, що мають ступінь будівельної готовності більш як 70 відсотків та відповідають основним критеріям відбору, будівельні організації можуть направляти оформлені заявки на адресу Мінрегіонбуду (01025 м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9).

Телефон для довідок:

284-06-99, електронна адреса: kozlovska@minregionbud.gov.ua (Козловська Наталія Вікторівна); 284-06-94, електронна адреса: medvedchuk@minregionbud.gov.ua (Медведчук Оксана Валеріївна)

.

 

Інформацію взято з офіційного сайту Мінрегіонбуду (www.minregionbud.gov.ua).

 

 

Основні критерії

оцінки пропозицій щодо участі у фінансуванні за рахунок коштів державної підтримки добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва*

1. Ступінь будівельної готовності об’єкта не менше 70 відсотків.

2. Фінансування об’єкта будівництва здійснювалося із залученням коштів фізичних осіб або коштів державного бюджету.

3. Наявність підтверджуючих документів цільового використання цих коштів забудовником (управителем) на спорудження виключно зазначеного об’єкта.

4. Наявність на момент реалізації вільної від зобов’язань перед третіми особами площі житла, яка підлягає фінансуванню.

5. Підтвердження забудовником (управителем) можливості (гарантії) введення закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію при умові фінансування в обсягах, що відповідають вартості вільної від зобов’язань перед третіми особами площі житла.

6. Ціна 1 кв. м житла, запропонована забудовником для реалізації, виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами з урахуванням вартості оренди земельної ділянки, понесених витрат щодо спорудження позамайданчикових інженерних мереж та споруд, відрахувань, встановлених органами місцевого самоврядування, витрат по звільненню та інженерній підготовці майданчика та видатків з обслуговування кредитів не повинна перевищувати:

для м. Києва — 8000 грн.;

для Київської області — 7500 грн.;

для м. Севастополя та обласних центрів — 6000 грн.;

для інших населених пунктів — 5000 грн.

* Це додаток 3 до листа Мінрегіонбуду від 30.01.2009 р. № 12/19-23-6. Інформацію розміщено на офіційному сайті Мінрегіонбуду (www.minregionbud.gov.ua).

 

 

Таблиця 1*

Рекомендації щодо визначення ступеню готовності незавершених будівництвом житлових будинків в залежності від обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт

Цегляні та блочні будинки до 12 поверхів

Відсоток готовності

25 %

50 %

70 %

Підземна частина (земляні роботи, улаштування фундаментних блоків, стін підвалів та перекриттів) та 1/4 стін та перекриттів надземної частини

Підземна частина, 2/3 влаштування стін, перекриттів, сходових маршів і площадок

Підземна частина, влаштування стін, перекриттів, перегородок, сходових маршів і площадок, балконів і лоджій

Великопанельні будинки до 26 поверхів

Відсоток готовності

25 %

50 %

70 %

Підземна частина (земляні роботи, влаштування паль, ростверку, фундаментних плит, монтаж конструкцій стін та перекриттів підвалу) та 1/4 конструкцій надземної частини (залізобетонні конструкції стін, перекриття, сходові марші і площадки)

Підземна частина та 2/3 конструкцій надземної частини (залізобетонні конструкції стін та перекриття, сходові марші і площадки, ліфтові шахти)

Підземна частина, залізобетонні конструкції стін та перекриття, сходові марші і площадки надземної частини, ліфтові шахти

Каркасно-монолітні будинки (без обмеження висотності)

Відсоток готовності

25 %

50 %

70 %

Підземна частина (земляні роботи, влаштування паль, ростверку, монолітних залізобетонних конструкцій колон, стін і перекриттів підземної частини) та 1/2 монолітного каркасу надземної частини (залізобетонний каркас та перекриття, сходові марші і площадки)

Підземна частина та 2/3 монолітного каркасу (залізобетонні конструкції стін та перекриттів, сходові марші і площадки) і заповнення зовнішніх стін

Підземна частина, монолітний каркас (залізобетонні конструкції стін та перекриттів, сходові марші і площадки) заповнення зовнішніх стін

 

* Це додаток 4 до листа Мінрегіонбуду від 30.01.2009 р. № 12/19-23-6. Інформацію розміщено на офіційного сайту Мінрегіонбуду (www.minregionbud.gov.ua).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі