Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Філія будує без копії ліцензії: заходи відповідальності

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Березень, 2009/№ 5
Друк
Стаття

Філія будує без копії ліцензії: заходи відповідальності

Вікторія Петрушина, Катерина Чурилова, консультанти газети «Будівельна бухгалтерія»

 

Законодавством передбачено певні заходи відповідальності за здійснення будівельної діяльності без ліцензії. Про це ми вже писали на сторінках нашого видання*. У сьогоднішній публікації повертаємося до цього питання, однак розглянемо його в іншому ракурсі: які заходи відповідальності передбачено для філії та її головного підприємства, якщо філія «будує» без копії «будівельної» ліцензії... Про це докладно й поговоримо.

 

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КК

— Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

КУпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон № 755

— Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Постанова № 492

— постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 р. № 492.

Постанова № 637

— постанова «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 р. № 637.

Постанова № 1396

— постанова КМУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності в будівництві» від 05.12.2007 р. № 1396.

 

* Докладно див. «Будівельна бухгалтерія», 2009, № 3, с. 32 — 36.

 

Відокремлений підрозділ: визначення та оформлення

Спочатку розберемося з терміном «відокремлений підрозділ». Що про це зазначається в українському законодавстві (див. інформаційний блок)?

 

 

Закон № 755

Відокремлений підрозділ юридичної особи

— філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

 

Постанова № 492

Відокремлений підрозділ

— філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи — резидента.

 

Постанова № 637

Відокремлені підрозділи

— філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України.

 

 

Що спільного в усіх цих визначеннях? Відокремлений підрозділ (філія):

з одного боку

, не має статусу юридичної особи (тобто не є суб'єктом господарювання)

з іншого боку

, діє від імені головного підприємства.

Причому відповідно до

Закону № 755 відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають державній реєстрації. Водночас відомості про них долучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Інакше кажучи, наявність філії має бути оформлено «за законом», тобто з унесенням відомостей до ЄДР.

 

Відокремлений підрозділа «будівельна» ліцензія

Звернемося до

постанови № 1396.

 

 

Постанова № 1396

<...>

2. Юридична особа та фізична особа (підприємець) — суб'єкти господарської діяльності (далі — суб'єкти будівельної діяльності), що мають намір провадити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію згідно з цим Порядком.

<...>

5. Суб'єкт будівельної діяльності подає або надсилає поштою до органу ліцензування:

— заяву про видачу ліцензії, в якій повинні міститися відомості про суб'єкта будівельної діяльності — заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, контактні телефони — для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний код, банківські реквізити, контактні дані — для фізичної особи (підприємця);

— перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має намір виконати.

<...>

За наявності у заявника відокремленого структурного підрозділу, який має намір провадити будівельну діяльність

, додаються копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

<...>

11.

Кожному відокремленому структурному підрозділу, який провадитиме будівельну діяльність на підставі виданої суб'єкту будівельної діяльності ліцензії, орган ліцензування видає засвідчені ним копію ліцензії та додатка до неї, про що вноситься запис до журналу реєстрації виданих ліцензій.

Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує

право відокремленого структурного підрозділу <...> на провадження будівельної діяльності.

<...>

17.<...> Одночасно з переоформленням ліцензії орган ліцензування видає засвідчені ним копії ліцензії з додатками

для кожного відокремленого структурного підрозділу, який провадить будівельну діяльність.

<...>

23.<...> Про зупинення дії або анулювання ліцензії орган ліцензування інформує органи державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта будівельної діяльності та його

відокремлених структурних підрозділів.

 

 

Виходячи з норм, закріплених у

постанові № 1396, ліцензію отримує головне підприємство, а відокремлений підрозділ — лише копію. Але! Ця копія — не проста ксерокопія, її засвідчує орган ліцензування в установленому порядку. І лише така копія дає право відокремленому підрозділу займатися будівництвом.

Крім того, копія будівельної ліцензії «працює» лише в тому випадку, якщо дійсна сама ліцензія. А якщо дію ліцензії призупинено або її анульовано, то і засвідчена копія втрачає чинність.

 

Чим загрожує для головного підприємства діяльність філії без копії «будівельної» ліцензії?

Орган ліцензування може прийти з перевіркою та виявити, що у

філії відсутня копія «будівельної» ліцензії. Виходячи з постанови № 1396, це може бути розцінено як:

«виявлення недостовірних відомостей у документах», поданих головним підприємством (адже саме воно, головне підприємство, фактично приховало інформацію про існування в нього відокремленого підрозділу)

або

«встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах», якщо дата створення філії пізніша порівняно з датою отримання «будівельної» ліцензії.

У цьому випадку згідно з

п. 20 постанови № 1396 орган ліцензування має право:

анулювати видану ліцензію;

зупинити дію ліцензії;

— прийняти рішення про усунення суб'єктом будівельної діяльності порушень, пов'язаних з додержанням ліцензійних умов провадження будівельної діяльності.

Мабуть, найсуворіше покарання для будівельного підприємства — це

анулювання ліцензії! Воно означає, що повторно можна подати документи на нову ліцензію лише через рік після анулювання старої.

Крім того,

до посадових осіб суб'єкта господарювання або фізичних осіб — підприємців може бути застосовано й інші заходи: у вигляді адміністративного штрафу або притягнення до кримінальної відповідальності. Повірте, що ці процедури теж не з приємних. Розглянемо обидва види відповідальності докладніше.

Адміністративна відповідальність.

Згідно зі ст. 164 КУпАП здійснення господарської діяльності без ліцензії тягне за собою накладення штрафу від 340 до 680 грн. з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва та сировини чи без такої.

Відповідальність за вчинення

адміністративного правопорушення несе тільки фізична особа. Юридичні особи до адміністративної відповідальності не притягаються. Тому відповідальність за ст. 164 КУпАП «небезпечна» для фізичної особи — підприємця чи посадової особи (директора) юридичної особи.

Протокол

про адміністративну відповідальність, передбачену у ст. 164 КУпАП, мають право складати посадові особи органів податкової служби, внутрішніх справ та пожежного нагляду, а рішення про накладення штрафу приймаються суддями районних, районних у місті, міських та районних судів.

Кримінальна відповідальність.

Згідно з ч. 1 ст. 202 КК учинення без отримання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, або вчинення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов'язане з отриманням доходу у великих розмірах* (у 2009 році — 302500 грн. і більше), карається штрафом від 100 до 250 нмдг** (від 1700 грн. до 4250 грн.) або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

* Згідно зі ст. 202 КК отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума в тисячу та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. У цьому випадку згідно з п. 22.5 Закону № 889 для кваліфікації злочинів та правопорушень у кримінальному законодавстві сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги: у 2009 році — 302,5 грн.

** Нмдг — неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Причому, якщо суб'єкт господарювання, який здійснює будівельну діяльність без ліцензії, отримав дохід у розмірі 1000 нмдг (у 2009 році — 302500 грн.) і більше, то винні особи притягатимуться не до адміністративної, а до кримінальної відповідальності за рішенням суду!

Суб'єктом кримінальної відповідальності, як і адміністративної, є лише фізична особа. Тому до відповідальності за

ст. 202 КК можуть притягатися фізична особа (у тому числі й фізична особа — підприємець) та службова особа суб'єкта господарювання — юридичної особи, наділена організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями.

 

Післямова за темою

Інтерес наших читачів до теми відповідальності за діяльність без ліцензії не вщухає. Це і зрозуміло, адже процедура отримання «будівельної» ліцензії потребує витрат і часу, і фінансів. А клієнти не бажають чекати навіть в умовах кризи.

І ось запитання, що надійшло до нашої редакції:

директора головного підприємства чи директора філії буде притягнено до адміністративної та кримінальної відповідальності за діяльність філії без копії «будівельної» ліцензії?

Це запитання, власне, і стало приводом для написання цієї статті.

Отже, ураховуючи викладене, на поставлене запитання можна відповісти таким чином.

Накладення адмінштрафу за

ст. 164 КУпАП і тим більше притягнення до кримінальної відповідальності — справа судова. Суб'єктом господарювання відокремлений підрозділ не є... Найімовірніше, у суді це трактуватиметься як здійснення госпдіяльності з порушенням умов ліцензування. Отже, відповідальність нестиме керівник головного підприємства. Але! Суд враховуватиме й такі аргументи: чи зробив керівник відокремленого підрозділу все від нього залежне, чи з його відома здійснювалася така діяльність, на кого було покладено контроль за роботу відокремленого підрозділу... На практиці також траплялися випадки, коли суд визнавав винними обох посадових осіб (у цьому випадку — директора головного підприємства і директора філії) з урахуванням вини кожного.

На закінчення хочемо вкотре попередити. Будувати без ліцензії скоріше погано, ніж добре. Потрібно б отримати ліцензію та копії для всіх філій... Так, коштує дорого. Так, забирає багато часу. Так, потрібно мати багато ресурсів. Але тоді директори не живуть «під страхом» адміністративної та кримінальної відповідальності. Бережіть себе!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі