Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Затверджено новий порядок надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Листопад, 2009/№ 22
Друк
Постанова від 30.09.2009 р. № 1104

Затверджено новий порядок
надання дозволів
на виконання підготовчих
і будівельних робіт

 

Затверджено

постановою Кабінету Міністрів Українивід 30 вересня 2009 р. № 1104

 

 

ПОРЯДОК

надання дозволу на виконання підготовчих робіт

 

1. Цей Порядок визначає процедуру надання дозволу на виконання підготовчих робіт.

Дозвіл на виконання підготовчих робіт — документ, що засвідчує право замовника, підрядника на виконання до будівництва об’єкта таких робіт, як підготовка земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову, спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, підведення тимчасових інженерних мереж, улаштування під’їзних шляхів, складування будівельних матеріалів (додаток 1).

2. Дозвіл на виконання підготовчих робіт надається Держархбудінспекцією та її територіальними органами (далі — інспекції державного архітектурно-будівельного контролю).

Дозвіл на виконання підготовчих робіт надає:

до будівництва об’єкта, проект будівництва якого затверджується Кабінетом Міністрів України, — Держархбудінспекція;

до будівництва об’єкта, що розташовується на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, — територіальний орган Держархбудінспекції.

3. Дозвіл на виконання підготовчих робіт надається на безоплатній основі з додержанням вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

4. Для одержання дозволу на виконання підготовчих робіт замовник або уповноважена ним особа (далі — заявник) подає до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву (додаток 2).

До заяви додаються:

документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіція;

містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, одержані в установленому законом порядку;

проект виконання підготовчих робіт, погоджений та затверджений відповідно до вимог державних будівельних норм;

документ про призначення відповідальних виконавців підготовчих робіт.

Посадові особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю не мають права вимагати для одержання дозволу на виконання підготовчих робіт документи, не передбачені законодавством.

5. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви подані документи та приймає рішення про надання дозволу на виконання підготовчих робіт або про відмову в його наданні.

Питання щодо надання дозволу на виконання підготовчих робіт до будівництва об’єкта, включеного до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, вирішується протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви.

6. Дозвіл на виконання підготовчих робіт надається на строк не більш як один рік.

7. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю одночасно з наданням дозволу на виконання підготовчих робіт або відмовою в його наданні письмово інформує про це місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

8. Підставою для відмови в наданні дозволу на виконання підготовчих робіт є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про надання такого дозволу;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

наявність недостовірних відомостей у поданих документах.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні зазначеного дозволу заявникові надсилається протягом п’яти робочих днів відповідне повідомлення з обґрунтуванням причин відмови (додаток 3).

Рішення про відмову в наданні дозволу на виконання підготовчих робіт може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

9. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на виконання підготовчих робіт, заявник може повторно подати до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву про надання такого дозволу.

10. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю робить запис про наданий дозвіл на виконання підготовчих робіт у журналі реєстрації наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих робіт та відмови в їх наданні (додаток 4) та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні.

Інформація про надані дозволи на виконання підготовчих робіт вноситься до реєстру документів дозвільного характеру в установленому порядку.

11. Відмітка про надання дозволу на виконання підготовчих робіт робиться у проекті виконання підготовчих робіт, журналі авторського нагляду та загальному журналі робіт.

12. У разі надання дозволу на виконання підготовчих робіт подані заявником документи разом з копією дозволу на виконання підготовчих робіт формуються у реєстраційну справу, якій присвоюється такий реєстраційний номер, як і дозволу на виконання підготовчих робіт.

Реєстраційна справа зберігається в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконання підготовчих робіт, протягом строку будівництва об’єкта та десяти років після його прийняття в експлуатацію.

13. Інформація про надання дозволу на виконання підготовчих робіт (реєстраційний номер, дата видачі, строк дії дозволу, найменування та номер телефону інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала такий дозвіл і здійснює контроль за виконанням підготовчих робіт) та відомості про найменування об’єкта, замовника, підрядників розміщуються на стенді завдовжки не менш як 1,5 метра і завширшки не менш як 1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці.

14. Дозвіл на виконання підготовчих робіт може бути скасовано (анульовано) за рішенням інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у разі:

надання замовникові дозволу на виконання будівельних робіт;

наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем (замовником, підрядником);

систематичного порушення законодавства у сфері будівництва та архітектури під час виконання підготовчих робіт;

порушення вимог проекту виконання підготовчих робіт;

перешкоджання проведенню посадовими особами інспекції державного архітектурно-будівельного контролю перевірок.

У разі прийняття рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконання підготовчих робіт інспекція державного архітектурно-будівельного контролю повідомляє у десятиденний строк замовника, підрядника та орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування про прийняте рішення.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю робить запис про скасування (анулювання) дозволу на виконання підготовчих робіт у журналі реєстрації наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих робіт та відмови в їх наданні та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні.

Рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконання підготовчих робіт може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

15. Виконання підготовчих робіт на об’єктах містобудування без відповідного дозволу забороняється.

<...>1

1 Текст додатків 1, 2, 3, 4 до Порядку надання дозволу на виконання підготовчих робіт на сторінках цього номера газети не наводиться.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1104

 

ПОРЯДОК

надання дозволу на виконання будівельних робіт

 

1. Цей Порядок визначає процедуру надання дозволу на виконання будівельних робіт.

Дозвіл на виконання будівельних робіт — документ, що засвідчує право замовника та підрядника на виконання підготовчих (якщо підготовчі роботи не виконані раніше відповідно до дозволу на виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд (далі — будівельні роботи) (додаток 1).

2. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається Держархбудінспекцією та її територіальними органами (далі — інспекція державного архітектурно-будівельного контролю).

Дозвіл на виконання будівельних робіт надає:

щодо об’єкта, проект будівництва якого затверджується Кабінетом Міністрів України, — Держархбудінспекція;

щодо об’єкта, який розташовується на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, — територіальні органи Держархбудінспекції.

3. Надання дозволу на виконання будівельних робіт здійснюється на безоплатній основі з додержанням вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

4. Для одержання дозволу на виконання будівельних робіт замовник та підрядник або уповноважена ними особа (далі — заявник) подають до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву (додаток 2).

До заяви додаються:

1) замовником будівництва:

документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіція;

проектна документація на будівництво, погоджена та затверджена в установленому законодавством порядку;

відомості про здійснення авторського і технічного нагляду;

копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт (у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкта містобудування);

фінансова звітність, що складається відповідно до статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та копія ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, засвідчена в установленому законом порядку (в разі здійснення будівництва, що передбачає пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб);

копія зареєстрованої проектної декларації та документ, що підтверджує її опублікування (у разі спорудження об’єктів житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб);

2) підрядником будівництва:

копії установчого документа та свідоцтва про державну реєстрацію;

копія ліцензії на виконання функцій генерального підрядника будівництва об’єкта, засвідчена в установленому законом порядку;

договір (контракт) підряду на будівництво об’єкта;

документ про призначення відповідальних виконавців робіт;

відомості про кваліфікацію та досвід спеціалістів, які братимуть участь у виконанні замовлення;

пропозиції щодо залучення субпідрядників.

Посадові особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю не мають права вимагати для одержання дозволу на виконання будівельних робіт документи, не передбачені законодавством.

5. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає протягом місяця з дня реєстрації заяви подані документи та приймає рішення про надання дозволу на виконання будівельних робіт або відмову в його наданні.

Питання щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт щодо будівництва об’єкта, включеного до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, вирішується протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

6. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається на строк будівництва об’єкта або на строк дії договору (контракту) підряду на будівництво об’єкта.

7. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю одночасно з наданням дозволу на виконання будівельних робіт або відмовою у його наданні письмово інформує про це місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

8. Підставою для відмови у наданні дозволу на виконання будівельних робіт є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про надання такого дозволу;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

наявність недостовірних відомостей у поданих документах.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні зазначеного дозволу заявникові надсилається протягом п’яти робочих днів відповідне повідомлення з обґрунтуванням причин відмови (додаток 3).

Рішення про відмову в наданні дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

9. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на виконання будівельних робіт, заявник може повторно подати до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву про надання такого дозволу.

10. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю робить запис про наданий дозвіл на виконання будівельних робіт у журналі реєстрації наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання будівельних робіт та відмови в їх наданні (далі — журнал реєстрації) (додаток 4) та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні (далі — реєстр).

Інформація про надані дозволи на виконання будівельних робіт вноситься до реєстру документів дозвільного характеру в установленому порядку.

11. Відмітка про надання дозволу на виконання будівельних робіт робиться у проектній документації на будівництво, журналі авторського нагляду та загальному журналі робіт.

12. У разі надання дозволу на виконання будівельних робіт подані заявником документи разом з копією дозволу на виконання будівельних робіт формуються у реєстраційну справу, якій присвоюється такий реєстраційний номер, як і дозволу на виконання будівельних робіт.

Реєстраційна справа зберігається в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконання будівельних робіт, протягом строку будівництва об’єкта та десяти років після його прийняття в експлуатацію.

13. Строк дії дозволу на виконання будівельних робіт може бути продовжений за зверненням замовника не більш як на один рік.

Для продовження строку дії дозволу на виконання будівельних робіт замовник подає до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву та оригінал дозволу на виконання будівельних робіт.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви рішення щодо продовження строку дії дозволу на виконання будівельних робіт, робить запис у журналі реєстрації та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру і повертає замовникові оригінал дозволу на виконання будівельних робіт з відміткою про продовження строку дії та одночасно інформує про прийняте рішення місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

14. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено будівельну організацію (генерального підрядника або підрядника), дозвіл на виконання будівельних робіт підлягає перереєстрації.

Перереєстрація дозволу на виконання будівельних робіт здійснюється відповідно до вимог цього Порядку.

15. У разі консервації об’єкта замовник або уповноважена ним особа зобов’язана у семиденний строк після підписання акта про прийняття законсервованого об’єкта здати до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконання будівельних робіт, зазначений дозвіл та засвідчену в установленому порядку копію розпорядчого документа про консервацію об’єкта.

У разі розконсервації об’єкта замовник подає до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконання будівельних робіт, копію рішення про розконсервацію об’єкта, засвідчену в установленому порядку, та акт про технічний стан конструкцій об’єкта і можливість поновлення будівництва.

Якщо на момент поновлення будівництва підстави, відповідно до яких надано дозвіл на виконання будівельних робіт, не змінилися, такий дозвіл повертається замовникові. У разі зміни підстав, відповідно до яких надано дозвіл на виконання будівельних робіт, замовник повинен отримати дозвіл на виконання будівельних робіт згідно з вимогами цього Порядку.

16. Після початку виконання будівельних робіт на об’єкті замовник зобов’язаний у семиденний строк письмово повідомити про це інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконання таких робіт.

17. Інформація про надання дозволу на виконання будівельних робіт (реєстраційний номер, дата видачі, строк дії дозволу, найменування та номер телефону інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт і здійснює контроль за будівництвом об’єкта) та відомості про найменування об’єкта, зображення об’єкта та його основні техніко-економічні показники, замовника, проектувальника, підрядників, відповідального виконавця робіт, відповідальних за здійснення авторського і технічного нагляду осіб розміщуються на стенді завдовжки не менш як 1,5 метра і завширшки не менш як 1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці.

18. Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути скасовано (анульовано) за рішенням інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у разі:

подання замовником заяви про скасування (анулювання) дозволу на виконання будівельних робіт;

видачі або перереєстрації дозволу на виконання будівельних робіт з порушенням вимог законодавства;

наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем (замовником, генеральним проектувальником та генеральним підрядником);

систематичного порушення законодавства у сфері будівництва та архітектури під час виконання будівельних робіт;

перешкоджання проведенню посадовими особами інспекції державного архітектурно-будівельного контролю перевірок;

коли протягом трьох місяців з дня видачі дозволу на виконання будівельних робіт не розпочато будівельні роботи.

У разі прийняття рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконання будівельних робіт інспекція державного архітектурно-будівельного контролю повідомляє у десятиденний строк замовника, підрядника та орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування про прийняте рішення.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю робить запис про скасування (анулювання) дозволу на виконання будівельних робіт у журналі реєстрації та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру.

Рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

19. Виконання будівельних робіт на об’єктах без дозволу на виконання будівельних робіт або його перереєстрації, а також виконання не зазначених у дозволі будівельних робіт або без належно затвердженого проекту вважається самовільним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

<...>2

2 На сторінках газети цього номера не наводяться:

— текст додатків 1, 2,3, 4 до Порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт;

— Порядок ведення реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні, затверджений постановою КМУ від 30.09.2009 р. № 1104. Відмітимо, що держателем такого реєстру, який забезпечує його ведення, є Держархбудінспекція.

 

 

ПЕРЕЛІК

будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл

 

Об’єкти виробничого призначення

1. Технічне переоснащення одиниць та вузлів технологічного устатковання, систем управління та автоматизації, які морально застаріли та у яких вичерпано технічний ресурс, що розташовані в існуючих цехах, приміщеннях, без перепрофілювання, капітального ремонту, реконструкції об’єктів та підприємств у цілому.

2. Улаштування:

автономних котельних установок (дахових, вбудованих, прибудованих та окремо розташованих) загальною потужністю до 200 кВт, їх інженерне забезпечення та ремонт;

систем пожежної сигналізації та оповіщення під час виникнення пожежі, установок пожежогасіння, автоматичних установок контролю за вибухонебезпечними концентраціями газу в повітрі, охоронних систем та їх диспетчеризація, систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання.

3. Монтаж протипожежних воріт (штор), дверей, клапанів і вікон, пристроїв для блискавозахисту будівель та споруд.

4. Упровадження на збудованих об’єктах систем біологічного очищення та утилізації.

Об’єкти житлово-громадського призначення

5. Перепланування квартир у багатоквартирних житлових будинках та кімнат у гуртожитках, а також об’єктів громадського призначення із збереженням несучої конструкції, без перевищення допустимих навантажень на перекриття, стіни та фундаменти за умови дотримання існуючих архітектурно-планувальних вимог, державних будівельних норм, місцевих правил забудови.

6. Відновлення або посилення чи поліпшення окремих конструкцій будівель та споруд, зокрема таких, що перебувають в аварійному стані, без зміни їх функціонального призначення і архітектурного вигляду.

7. Установлення приладів для ведення відокремленого обліку енергоносіїв, гарячої і холодної води.

8. Виконання робіт з улаштування засобів для забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-громадського призначення.

9. Підключення приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків, господарських споруд, прибудов до газових мереж низького тиску та інших інженерних мереж.

10. Установлення на присадибній земельній ділянці тимчасових об’єктів (навісів, наметів, кіосків, накриття, літніх душових кабін, теплиць тощо).

11. Переустановлення обладнання в межах приміщення.

12. Улаштування чи закриття дверних або віконних прорізів.

13. Збільшення житлової чи допоміжної площі шляхом демонтажу перегородок, комор, печей, камінів, грубок, вітрин, засклення балконів і лоджій.

Об’єкти інженерної інфраструктури, благоустрою та тимчасового призначення

14. Установлення обладнання зв’язку в існуючих, пристосованих, вбудовано-прибудованих приміщеннях та приміщеннях контейнерного типу з використанням легких стійок із труб для кріплення антенно-фідерних пристроїв, установлених на існуючих будинках, виробничих спорудах, металевих і цегляних трубах.

15. Установлення обладнання зв’язку та малогабаритних щогл полегшеної конструкції заввишки до 10 метрів для кріплення антенно-фідерних пристроїв на існуючих будівлях.

16. Улаштування лінійно-кабельних, волоконно-оптичних ліній зв’язку загального призначення, будівництво яких передбачено безтраншейним методом за допомогою кабелеукладавача та установок для горизонтального буріння, зокрема прокладення мереж зв’язку в існуючій телефонній каналізації.

17. Реконструкція, розширення, технічне переоснащення та модернізація об’єктів телекомунікаційних мереж.

18. Капітальний ремонт та реконструкція інженерних мереж (газопостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зв’язку, повітряних лінійних електромереж) в межах існуючої мережі.

19. Захист інженерних мереж від корозії.

20. Переоснащення систем опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення, газопостачання, енергопостачання, зв’язку, ліфтового обладнання, які забезпечують основне функціональне призначення будівель та споруд, заміна технологічного обладнання без збільшення допустимих навантажень на перекриття та фундаменти.

21. Поточний ремонт водозахисних дамб, каналів, берегоукріплювальних споруд, крім тих, що використовуються для забезпечення господарсько-питного водопостачання, переїздів і експлуатаційних доріг та гідротехнічних споруд на дамбах і каналах з метою приведення їх технічних характеристик у відповідність з нормативними вимогами без зміни конструктивної схеми та збільшення навантажень на елементи конструкцій.

22. Проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення об’єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення.

23. Знесення і демонтаж будівель та споруд для здійснення нового будівництва відповідно до законодавства.

24. Зведення тимчасових будівель та споруд, у тому числі контейнерного типу, без улаштування фундаментів.

25. Улаштування малих архітектурних форм, пристроїв вуличної реклами з легких конструкцій без улаштування фундаментів.

26. Улаштування дитячих майданчиків, майданчиків для відпочинку людей, озеленення прибудинкової території, будівництво спортивних майданчиків у дворах і мікрорайонах.

27. Відновлення або влаштування вимощення навколо будівлі з метою недопущення розмивання або перезволоження ґрунту під фундаментом.

28. Улаштування огорожі приватних земельних ділянок (за згодою суміжних землевласників).

Об’єкти дорожнього комплексу

29. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування IV — V категорії, вулиць та доріг місцевого значення в межах населених пунктів, а також споруд на них та обладнання, що виконується в межах існуючої смуги відводу з метою поліпшення покриття, транспортно-експлуатаційних характеристик доріг і штучних споруд.

30. Розміщення на автомобільних дорогах споруд для обслуговування учасників дорожнього руху.

31. Улаштування систем сигналізації та регулювання дорожнього руху, освітлення аварійно-небезпечних ділянок і штучних споруд.

32. Модернізація та капітальний ремонт колій, пристроїв зв’язку, сигналізації, централізації, блокування, контактних електромереж. Заміна повітряних ліній зв’язку на кабельні. Установлення приладів автоматизованого контролю стану ходових частин рухомого складу залізничного транспорту в межах встановленої смуги відводу для поліпшення їх технічного стану.

33. Капітальний ремонт залізничних пасажирських платформ, постів на залізничних переїздах площею забудови до 30 кв. метрів.

34. Будівництво лісогосподарських автомобільних доріг (у межах земель лісового фонду).

35. Відновлення або улаштування нових прибудинкових проїзних доріг і тротуарів.

36. Облаштування автомобільних газозаправних пунктів технологічним обладнанням без улаштування фундаментів.

 

КОМЕНТАР

 

1.

Згідно з постановою КМУ «Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт» від 30.09.2009 р. № 1104 (далі — Постанова № 1104) Уряд затвердив нові порядки щодо:

— надання дозволу на виконання підготовчих робіт;

— надання дозволу на виконання будівельних робіт;

— ведення реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні;

та

перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл.

При цьому Міністерству регіонального розвитку та будівництва Кабмін наказав привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою

у тримісячний строк.

Постанова № 1104 набула чинності з 26 жовтня 2009 року.

2.

Нагадаємо, що нововведення у сфері будівництва в частині отримання дозвільних документів було внесено ще минулої осені та тривали аж до весни поточного року, на підставі змін, передбачених Законом № 8001 (в основній своїй частині набули чинності 14.01.2009 р.) і Законом № 5092 (набули чинності з 15.04.2009 р.)

1 Закон України «Про попередження впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25.12.2008 р. № 800-VI.

2 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України зі сприяння будівництву» від 16.09.2008 р. № 509-VI.

Так, у

ст. 28-1 Закону про забудову територій3 з’явився порядок отримання дозволу на підготовчі роботи, що набув чинності з 15.04.2009 р.

3

Закон України «Про планування та забудову територій» від 20.04.2000 р. № 1699-III.

Дозвіл на підготовчі роботи — це документ, що засвідчує право на здійснення:

— підготовки земельної ділянки;

— устрою обгороджування будівельного майданчика та знесення будівель і споруд;

— порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову;

— спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації й обслуговування будівництва;

— підведення тимчасових інженерних мереж;

— пристрою під’їзних шляхів;

— складування будівельних матеріалів.

При цьому

дозвіл на підготовчі роботи не дає права на виконання будівельних робіт.

Передбачену

статтею 281 Закону про забудову територій процедуру тепер деталізовано Порядком надання дозволу на виконання підготовчих робіт, затвердженим постановою КМУ від 30.09.2009 р. № 1104.

Дозвіл на виконання будівельних робіт

, якому присвячено ст. 29 Закону про забудову територій, — це документ, що засвідчує право замовника та підрядника на виконання підготовчих (якщо підготовчі роботи не було виконано раніше відповідно до дозволу на виконання підготовчих робіт) та будівельних робіт, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд. При цьому обидва дозволи (мається на увазі: дозволи на на виконання підготовчих і будівельних робіт) видаються инспекцією ДАБК.

Більш детально з нашим коментарем до

ст. 281 та 29 Закону про забудову територій можна ознайомитися, знернувшись до статті «Дозвільна процедура в будівництві: до чого готуватися?» // «Будівельна бухгалтерія», 2009, № 7, с. 18 — 25.

3.

Перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл, який нещодавно затвердив Уряд, — це довгоочікуваний документ (далі — новий перелік).

Адже раніше діяв

наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України «Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт» від 05.12.2000 р. № 273. Саме цим документом і було прописано порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт та перелік будівельних робіт, на які не вимагається такий дозвіл. І навідміну від нового переліку старий перелік був досить стислим: він складався тільки з 10 позицій будівельних робіт, для виконання яких не потрібно було в ДАБІ брати дозволи, (далі процитуємо):

«4. ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, НА ЯКІ НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ ДОЗВІЛ

4.1. Поточний ремонт будівель та споруд без зміни призначення приміщень.

4.2. Капітальний ремонт та реконструкція повітряних лінійних електромереж.

4.3. Відновлення просілого або влаштування нового мостіння навкруги будівлі з метою охорони ґрунту під фундаментами від розмивання або перезволоження.

4.4. Захист мереж від електрокорозії.

4.5. Відновлення або влаштування нових тротуарів.

4.6. Відновлення або влаштування нових прибудинкових проїзних доріг.

4.7. Улаштування дитячих майданчиків, майданчиків для відпочинку людей, озеленення прибудинкової території. Будівництво спортивних майданчиків у дворах, а також у межах мікрорайонів.

4.8. Улаштування декоративної огорожі висотою до 1 метра навколо майданчиків літніх кафе (літні майданчики для торгівлі та обслуговування населення без навісів).

4.9. Тимчасові будівлі та споруди, зведення яких не потребує виконання робіт з улаштування фундаментів.

4.10. Проведення робіт, пов’язаних із ліквідацією аварій (обрушень) та відновленням функціонування об’єктів для забезпечення життєдіяльності населення при надзвичайних ситуаціях».

Відтепер з 26.10.2009 р. — моменту набуття чинності

Постановою № 1104, — перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл, розширено з 10 до 36 позицій, які пооб’єктно згруповано в такі підрозіділи, як:

— «Об’єкти виробничого призначення»;

— «Об’єкти житлово-громадського призначення»;

— «Об’єкти інженерної інфраструктури, благоустрою та тимчасового призначення»;

— «Об’єкти дорожнього комплексу».

У цьому аспекті також цікаво розглянути питання, а який саме перелік будівельних робіт діяв у період з 15.04.2009 р. по 25.10.2009 р. включно? Відверто кажучи, відповідь на це запитання є досить неоднозначною і, скоріше, що при виникненні спірних ситуацій, потребує вирішення в судовому органі (рішення яких, як свідчить практика, теж можуть бути суперечливими). І ось чому...

До 15.04.2009 р

. діяла стара редакція ст. 29 Закону про забудову територій. Норма цієї статті містила у тому числі такий текст: «...Перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань архітектури та містобудування». На виконання цієї норми було розроблено наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України «Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт» від 05.12.2000 р. № 273, яким, у свою чергу, було затверджено перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл. Тобто як бачимо, органом, яким було затверджено старий перелік, був Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України (спадкоємцем Держкомітету з будівництва є Мінрегіонбуд, до складу якого входить ДАБІ).

Нова редакція ст. 29 Закону про забудову територій

набула чинності з 15.04.2009 р., у тексті якої було вже зазначено, що «...Перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл, затверджується Кабінетом Міністрів України». Тобто законодавець закріпив саме за Кабміном функцію щодо затвердження нового переліку , а не ДАБІ. До того ж Уряд новий перелік затвердив тільки 30.09.2009 р., а чинності він набув ще пізніше — з 26.10.2009 р. Тобто, якщо слідувати букві Закону, то випливає, що з 15.04.2009 р. такий документ, що розмежовував будівельні роботи на ті, що потребують отримання дозволу, і ті, отримання на виконання яких такого дозволу не потребують, у нормативно-правовому полі був відсутнім, тобто Кабмінівського переліку взагалі не існувало... А значить, з 15.04.2009 р. абсолютно всі будівельні роботи повинні були проводитись за наявності дозволу на виконання будівельних робіт (!).

Але є й протилежна точка зору, яка зводиться до того, що в період з 15.04.2009 р. по 25.10.2009 р. включно діяв саме

старий перелік, який було затверджено ще наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України «Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт» від 05.12.2000 р. № 273. Адже ніякого іншого документа в законодавстві на той період ще не було і саме він був чинним нормативним документом (до того ж цей наказ де-юре є чинним і до сьогодні, незважаючи на те що де-факто він уже втратив свою чинність).

Наостанок зауважимо, що, мабуть, законодавці внесуть відповідні поправки щодо коригування зазначеного нормативного документа в найближчому майбутньому та нададуть свої роз’яснення щодо висвітленої колізії.

 

Юлія Ляшенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі