Теми статей
Обрати теми

Заповнюємо додаток ОК

Редакція ББ
Стаття

Заповнюємо Додаток ОК

Влада Карпова, консультант

 

Неухильно наближається строк подання Податкової декларації з податку на прибуток за I півріччя 2012 року. Нагадаємо, що Декларацію слід подати не пізніше 09.08.2012 р. Оскільки найбільшу кількість запитань викликає заповнення Додатка ОК, у цій публікації розглянемо порядок його заповнення виходячи з останніх роз'яснень податкових органів.

 

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про бухоблік — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.06.99 р. № 996-XIV.

ЄБПЗ — Єдина база податкових знань, розміщена на сайті ДПСУ: www.sts.gov.ua

 

1. Загальні питання заповнення Додатка ОК

 

Отже, чинну форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства затверджено наказом МФУ від 28.09.2011 р. № 1213 (далі — Декларація). Додаток ОК до неї було розроблено на виконання вимог п. 152.3 ПКУ, де передбачається таке: «Платники податку разом з відповідною податковою декларацією подають органу державної податкової служби перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів — платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом».

Із форми Додатка ОК випливає, що в ньому наводиться перелік:

1) доходів у розрізі контрагентів — платників єдиного податку (розділ I);

2) витрат у розрізі контрагентів — платників єдиного податку (розділ II).

Водночас незрозуміло, в якому саме порядку відображається зазначена інформація, у зв'язку з чим відповіді на запитання, що виникають, залишається шукати тільки в роз'ясненнях офіційних органів. Тому ми проаналізуємо останні консультації представників податкових органів із цього питання.

 

У Додатку ОК відображаються лише ті операції з платниками єдиного податку, які в податковому обліку призводять до відображення доходів або витрат


Витяг із листа ДПСУ від 23.05.2012 р. № 8833/6/15-1315

«Згідно з п. 152.3 ст. 152 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) платники податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією подають органу державної податкової служби перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів — платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом.

Отже, положення зазначеної норми не визначають обмежень чи конкретизації певних операцій, які можуть не відображатись у Додатку ОК податкових декларацій з податку на прибуток.

Водночас звертаємо увагу, що п. 152.3 ст. 152 Кодексу стосується тих доходів і витрат, які нараховуються згідно з правилами податкового обліку, встановленими розділом III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу. А тому у Додаток ОК податкових декларацій з податку на прибуток необхідно включати лише ті операції з платниками єдиного податку, які у податковому обліку призводять до відображення доходів або витрат».


Коментар. У цьому листі ДПСУ наголошує на тому, що в Додатку ОК відображаються лише ті операції з єдиноподатниками, які призводять в обліку з податку на прибуток до відображення доходів або витрат. Із цим можна погодитися, але при цьому слід ураховувати, що для цілей заповнення Додатка ОК не має значення, за яким саме договором у єдиноподатника придбавалися товари (роботи, послуги) або ж, навпаки, йому надавалися. Головне — щоб такі операції відображалися в Декларації.

Наприклад, виходячи з останніх роз'яснень ДПСУ, до Декларації і, як наслідок, у Додаток ОК потраплять доходи від безоплатного надання товарів, робіт, послуг єдиноподатникам (див. Узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку визначення доходу і витрат за операціями з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), затверджену наказом ДПСУ від 05.07.2012 р. № 581), а до складу витрат — вартість товарно-матеріальних цінностей, унесених єдиноподатниками до статутного капіталу будівельного підприємства (див. Узагальнюючу податкову консультацію щодо обліку товарно-матеріальних цінностей і цінних паперів, унесених до статутного фонду платника податку, затверджену наказом ДПСУ від 05.07.2012 р. № 573).

У Додаток ОК потрапить і списана кредиторська заборгованість будівельного підприємства перед контрагентами-єдиноподатниками (див. Узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку списання кредиторської заборгованості за неоплачені товари, затверджену наказом ДПСУ від 05.07.2012 р. № 576). А от суми штрафів та/або неустойки чи пені, втрат від інфляції за весь період прострочення грошового зобов'язання, 3 відсотки річних від простроченої суми (чи іншого відсотка, установленого договором), сплачені будівельним підприємством унаслідок невиконання умов договору з контрагентами-єдиноподатниками, у Додаток ОК не включатимуться (див. Узагальнюючу податкову консультацію щодо включення до бази оподаткування податком на додану вартість і складу витрат коштів, отриманих у вигляді суми штрафу за затримку оплати постачання товарів/послуг, затверджену наказом ДПСУ від 06.07.2012 р. № 590).

 

Оскільки до складу витрат потрапляє й амортизація основних засобів, нематеріальних активів, у Додатку ОК буде відображено також операції придбання в єдиноподатників цих активів (докладніше про період їх відображення див. нижче). Водночас витрати на придбання в єдиноподатників невиробничих основних засобів (п. 144.3 ПКУ) у Додатку ОК показувати не слід (виняток становлять випадки реалізації невиробничих основних засобів, коли такі витрати потрапляють до складу податкових згідно з п. 146.13 ПКУ).

 


Спеціальні підтверджуючі документи для цілей заповнення Додатка ОК не оформляються

Запитання: «Які підтверджуючі документи необхідно отримувати платнику податку від платників єдиного податку для формування доходів у Додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства?»

Відповідь із розд. 110.06.05 ЄБПЗ: «Доходи для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток враховуються на підставі обов’язкових первинних документів, які підтверджують перехід права власності на товар або факт виконання робіт чи надання послуг або факт відчуження об’єкта основного засобу чи нематеріального активу».


Коментар. Унаслідок того, що податковий статус контрагента (платник єдиного податку чи ні) не належить до обов'язкових реквізитів первинних документів (див. п. 2 ст. 9 Закону про бухоблік), на практиці виникає запитання щодо того, а чи потрібно складати будь-які окремі документи, де зазначалася б така інформація? У наведеній вище консультації податківці непрямо підтверджують, що жодних додаткових документів для цілей заповнення Додатка ОК оформляти не потрібно. Але тоді виникає запитання: а на підставі якої інформації підприємство має визначати податковий статус контрагента? Тому, з урахуванням викладеного, можна порекомендувати вказувати в первинних документах або в договорі з контрагентом інформацію про його податковий статус. Особливу увагу при цьому слід приділити готівковим придбанням товарів (робіт, послуг), що здійснюються через підзвітних осіб, у тому числі у відрядженнях. Крім того, для заповнення Додатка ОК у документах бажано наводити таку інформацію:

— юридичним особам: найменування контрагента і код ЄДРПОУ;

— фізичним особам — підприємцям: П. І. Б. контрагента і реєстраційний номер його облікової картки/серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган ДПС та мають відмітку в паспорті).

Вимагати додаткового надання контрагентом ксерокопій Свідоцтва про сплату єдиного податку підстав немає, хоча реквізити Свідоцтва бажано привести в зазначених документах.

Утім, якщо такої інформації не буде, податківцям доведеться з метою перевірки заповнення Додатка ОК відправляти відповідні запити до органів ДПС за основним місцем обліку контрагента або провадити з ним зустрічні звірки, що досить складно. Адже систематизованої бази про платників єдиного податку (як про платників ПДВ) на рівні ДПСУ поки що немає (див. із цього приводу роз'яснення нижче).

 


Систематизована інформація про платників єдиного податку не розміщується

Запитання: « Чи розміщується на сайтах органів ДПС інформація щодо платників ЄП з метою застосування пункту 152.3 ст. 152 ПКУ?»

Відповідь із розд. 110.30.01 ЄБПЗ: «Оприлюднення органами державної податкової служби на своїх веб-сайтах інформації щодо платників, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, нормами податкового законодавства не передбачено».


Коментар. У зв'язку з викладеним отримати інформацію про податковий статус контрагента будівельне підприємство може лише виходячи з документів, наданих ним самим.

 


За відсутності контрагентів-єдиноподатників Додаток ОК не подається

Запитання: «Чи потрібно платнику податку заповнювати та подавати Додаток ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства у разі відсутності контрагентів — платників ЄП?»

Відповідь із розд. 110.30.03 ЄБПЗ: «Якщо у платника податку на прибуток відсутні контрагенти — платники єдиного податку, то такий платник не заповнює Додаток ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства та не подає його до податкового органу».


Коментар. У цій консультації податківці підтвердили, що за відсутності контрагентів-єдиноподатників Додаток ОК не подається. Такого ж принципу представники органів ДПС дотримуються і щодо заповнення інших додатків до Декларації, відзначаючи, що за відсутності показників відповідний додаток не подається (див. консультацію з розділу 110.30.03 ЄБПЗ).

Водночас слід звернути увагу на те, що Додаток ОК, як й інші додатки, складається наростаючим підсумком з початку року, тому його можна не подавати лише в тому випадку, коли операції з контрагентами-єдиноподатниками не здійснювалися починаючи з 01.01.2012 р.

 


Усі операції з одним контрагентом-єдиноподатником у Додатку ОК зазначаються загальною сумою

Запитання: «Як у графі 4 Додатка ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відображаються доходи та витрати: загальна сума за операціями з одним контрагентом — платником ЄП чи кожна операція окремо?»

Відповідь із розд. 110.30.03 ЄБПЗ: «Перелік доходів та витрат у розрізі контрагентів — платників єдиного податку зазначається у Додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі — додаток ОК).

У розділі І Додатка ОК зазначається перелік доходів у розрізі контрагентів — платників єдиного податку, у розділі ІІ цього додатка — перелік витрат у розрізі контрагентів — платників єдиного податку. Доходи (витрати) кожного окремого контрагента — платника єдиного податку відображаються як загальна сума доходів (витрат) без ПДВ за усіма операціями з таким контрагентом».


Коментар. Оскільки у формі Додатка ОК усі операції згруповано в розрізі окремих контрагентів, висновок податківців стосовно того, що всі операції, здійснені у звітний період з одним контрагентом-єдиноподатником, показуються одним рядком, є обґрунтованим. Водночас у ситуації, коли будівельне підприємство провадить з тим самим контрагентом-єдиноподатником операції, що призводять до виникнення доходів і витрат, операції з такою особою наводяться в розділах I і II Додатка ОК.

 


Коригування доходів (витрат) за операціями з контрагентами-єдиноподатниками відображаються в Додатку ОК

Запитання: «Чи відображаються в Додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства коригування доходів/витрат при поверненні (зміні суми компенсації) товарів (робіт, послуг), ОЗ, нематеріальних активів, авансу платнику ЄП, а також якщо при поверненні продавець/покупець не є платником ЄП?»

Відповідь із розд. 110.30.03 ЄБПЗ: «Коригування доходів/витрат при поверненні (зміні суми компенсації) товарів (робіт, послуг), основних засобів, нематеріальних активів, авансу платнику єдиного податку (у тому числі, якщо при поверненні продавець/покупець не є платником єдиного податку), відображається в Додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства на загальних підставах».


Коментар. У наведеному роз'ясненні податківці приписали в Додатку ОК указувати всі операції, що призводять до коригування доходів/витрат при поверненні (зміні суми компенсації) товарів (робіт, послуг), основних засобів, нематеріальних активів, авансу за операціями з платниками єдиного податку. Хоча це безпосередньо з форми Додатка ОК не випливає, така вимога виходячи з концепції податківців про взаємозв'язок усіх відображених у Декларації доходів (витрат) із зазначеною в Додатку ОК інформацією є цілком логічною.

Мабуть, такі коригування мають здійснювати так: на суму зміни компенсації збільшуються (зменшуються) доходи або витрати щодо відповідного контрагента. Водночас слід ураховувати, що такі коригування провадяться лише стосовно придбань (продажів) товарів (робіт, послуг), здійснених після 01.01.2012 р. (докладніше про це див. нижче).

 


Якщо помилки виправляються за періоди до 01.01.2012 р., Додаток ОК до Декларації не подається

Запитання: «Чи потрібно подавати Додаток ОК до уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, в якій здійснюється виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 01.01.12 р.?»

Відповідь із розд. 110.30.03 ЄБПЗ: «Оскільки перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів — платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом, подається разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємства (далі — Декларація) починаючи з податкового періоду «І квартал» 2012 року, то до уточнюючої Декларації, в якій платник податку здійснює виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 01.01.12 р., Додаток ОК не подається».


Коментар . Оскільки в Додатку ОК інформація про контрагентів-єдиноподатників наводиться починаючи з 01.01.2012 р., податківці обґрунтовано відзначають, що цей Додаток при поданні Уточнюючої декларації за періоди до 01.01.2012 р. не подається. Це слід ураховувати, зокрема, тим будівельним підприємствам, які на виконання рекомендацій податківців до подання Декларації за I півріччя 2012 року подадуть Уточнюючі декларації у зв'язку зі зміною сум збитків, відображених станом на 01.01.2011 р. (див. із цього приводу Узагальнюючу податкову консультацію щодо обліку від’ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, затверджену наказом ДПСУ від 05.07.2012 р. № 575).

 

2. Доходи в Додатку ОК

 

Будівельні підприємства вказують у Додатку ОК доходи від виконання будівельно-монтажних робіт, а також доходи за іншими операціями з контрагентами — платниками єдиного податку.

 


Доходи від виконання робіт указуються в Додатку ОК за датою оформлення акта чи іншого документа, що підтверджує факт виконання робіт

Запитання: « На яку дату в Додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відображаються доходи від надання робіт (послуг) платнику ЄП?»

Відповідь із розд. 110.30.03 ЄБПЗ: «Починаючи з податкового періоду «І квартал» 2012 року платник податку на прибуток при наданні робіт, послуг платнику єдиного податку в податковому періоді складення акта або іншого документа, що підтверджує виконання робіт або надання послуг, повинен разом з відповідною податковою декларацією з податку на прибуток подати до органів ДПС Додаток ОК, у розділі І якого зазначити інформацію про платника єдиного податку та загальну суму отриманого доходу від надання робіт (послуг) без ПДВ».


Коментар. Податківці підтвердили, що доходи від виконання робіт (послуг) у Додатку ОК відображаються за датою оформлення акта чи іншого документа, що підтверджує факт виконання робіт. Отже, у Додатку ОК доходи вказуються одночасно з проставлянням відповідних сум у ряд. 02 «Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))» Декларації. Для будівельних підприємств таким документом, як правило, є Акт прийняття виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, затвердженою наказом Мінрегіонбуду від 04.12.2009 р. № 554.

 


Доходи від реалізації товарів єдиноподатникам відображаються в Додатку ОК у податковому періоді переходу права власності на них

Запитання: «На яку дату в Додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відображаються доходи від реалізації товарів платникам ЄП?»

Відповідь із розд. 110.30.03 ЄБПЗ: «Починаючи з податкового періоду «І квартал» 2012 року платник податку на прибуток при реалізації товарів платнику єдиного податку в податковому періоді переходу права власності на товари повинен разом з відповідною Податковою декларацією подати до органів ДПС Додаток ОК, у розділі І якого зазначити інформацію про платника єдиного податку та загальну суму отриманого доходу від реалізації таких товарів без ПДВ».


Коментар. Як і стосовно інших доходів, при реалізації товарів єдиноподатникам податківці приписали показувати в Додатку ОК доходи за датою переходу права власності на товари, тобто за датою виникнення в податковому обліку доходів за такими операціями (п. 137.1 ПКУ).

На перший погляд може здатися, що будівельних підприємств ця консультація не стосується, адже вони не часто продають товари. Водночас слід ураховувати, що до поняття «товари» в термінах п.п. 14.1.244 ПКУ включаються також інші оборотні активи (зокрема, матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети, земельні ділянки і навіть незавершені капітальні інвестиції1). Тому аналогічно слід відображати в Додатку ОК операції і з цими активами.

1 Докладніше про облік незавершених капітальних інвестицій див. у статті «Заставні операції: особливості відображення в обліку будівельних підприємств» // «ББ», 2012, № 14, с. 13.

 


Доходи від реалізації основних засобів та нематеріальних активів єдиноподатникам відображаються
в Додатку ОК у податковому періоді переходу права власності на них

Запитання: «На яку дату в Додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відображаються доходи від реалізації ОЗ та нематеріальних активів платникам ЄП?»

Відповідь із розд. 110.30.03 ЄБПЗ : «Починаючи з податкового періоду «І квартал» 2012 року платник податку на прибуток при реалізації об’єктів основних засобів та нематеріальних активів платнику єдиного податку в податковому періоді переходу права власності на такі об’єкти повинен разом з відповідною Податковою декларацією подати до органів ДПС Додаток ОК, у розділі І якого зазначити інформацію про платника єдиного податку та загальну суму отриманого доходу від реалізації об’єктів основних засобів та нематеріальних активів без ПДВ».


Коментар. При продажу основних засобів та нематеріальних активів єдиноподатникам доходи відображаються в Додатку ОК у податковому періоді переходу права власності на них.

Водночас необхідно звернути увагу на те, що в Декларації показується «згорнутий» результат від продажу основних засобів і нематеріальних активів:

1) сума перевищення доходів від продажу чи іншого відчуження над балансовою вартістю окремих об'єктів основних засобів та нематеріальних активів (прибуток) — у ряд. 03.17 «Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України» Додатка ІД «Інші доходи»;

2) сума перевищення балансової вартості основних засобів та нематеріальних активів над доходами від продажу чи іншого відчуження (збиток) — у ряд. 06.4.16 «Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України» Додатка ІВ «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати».

Тому показники Додатка ОК не збігатимуться з інформацією, наведеною в Додатках ІД, ІВ.

 

3. Витрати в Додатку ОК

 

У Додатку ОК відображаються витрати, пов'язані з будь-якими придбаннями товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг у контрагентів — платників єдиного податку. Однак період, в якому такі придбання вказуються в Додатку ОК, залежить від того, у якому періоді щодо них виникає право на податкові витрати.

 


Витрати щодо проданих єдиноподатникам товарів відображаються
 в Додатку ОК у періоді переходу права власності на них

Запитання: «На яку дату в Додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відображаються витрати на придбання товарів у платників ЄП?»

Відповідь із розд. 110.30.03 ЄБПЗ: «Починаючи з податкового періоду «І квартал» 2012 року в разі придбання товарів у платника єдиного податку загальна сума витрат на придбання таких товарів без ПДВ разом з інформацією про продавця — платника єдиного податку відображається у розділі ІІ Додатка ОК до відповідної податкової декларації з податку на прибуток у звітному податковому періоді, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів (якщо витрати формують собівартість реалізованих товарів) або в тому звітному періоді, в якому витрати були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (якщо витрати відносяться до інших витрат)».


Коментар. Як зазначалося вище, до поняття «товари» в п.п. 14.1.244 ПКУ включаються будь-які оборотні активи. Тому при продажу зазначених активів єдиноподатникам будівельне підприємство показує відповідні суми в Додатку ОК у періоді відображення доходу за такими операціями. Виходячи з цього в загальному випадку суми, відображені в Додатку ОК, збігатимуться з інформацією, зазначеною в ряд. 05.1 «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» Декларації.

 


Витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів у єдиноподатників
відображаються в Додатку ОК у періоді нарахування амортизації

Запитання: «На яку дату в Додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відображаються витрати на придбання ОЗ та нематеріальних активів у платників ЄП?»

Відповідь із розд. 110.30.03 ЄБПЗ: « Починаючи з податкового періоду «І квартал» 2012 року платник податку на прибуток повинен в кожному звітному періоді, в якому здійснюється нарахування амортизації на придбаний у платника єдиного податку об’єкт основних засобів або матеріальних активів, подавати разом з відповідною Податковою декларацією з податку на прибуток Додаток ОК із зазначенням у ньому інформації щодо платника єдиного податку та суми нарахованої амортизації».


Коментар. Згідно з підходом про «прив'язку» витрат, що вказуються в Додатку ОК, до витрат, що відображаються в Декларації, податківці приписали витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів у єдиноподатників у Додатку ОК у періоді нарахування амортизації. Такий порядок, безумовно, є незручним, і особливо це виявляється щодо амортизації, яка включається до складу собівартості виконаних робіт, послуг.

У зв'язку з цим будівельникам слід звернути увагу на таке: у цій консультації податківці не наполягають на тому, щоб амортизація показувалася в Додатку ОК саме в періоді її включення до податкових витрат. Ідеться лише про період нарахування амортизації. Таким чином, апелюючи до цієї консультації, будівельні підприємства можуть відображати в Додатку ОК за датою нарахування й ту амортизацію основних засобів і нематеріальних активів, що включається до складу собівартості будівельно-монтажних робіт. Разом з тим не буде помилкою, якщо підприємство відобразить у Додатку ОК таку амортизацію і в періоді визнання доходів від виконання будівельно-монтажних робіт.

 


У Додатку ОК наводяться витрати, пов'язані з придбаннями,
 здійсненими виключно після 01.01.2012 р.

Запитання: «Чи відображаються у Додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відомості щодо товарно-матеріальних цінностей, що враховуються у собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, ОЗ та нематеріальних активів, придбаних платником податку до 01.01.12 р.?»

Відповідь із розд. 110.30.03 ЄБПЗ: «Відомості щодо товарно-матеріальних цінностей, що враховуються у собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, основних засобів та нематеріальних активів, придбаних платником податку до 01.01.12 р., не відображаються у Додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства».


Коментар . У цій консультації податківці наголошують на тому, що в Додатку ОК зазначаються витрати, здійснені після 01.01.2012 р. Тому в разі включення до собівартості будівельно-монтажних робіт будь-яких матеріалів, робіт, послуг, придбаних у контрагентів-єдиноподатників до цієї дати, інформація про них у Додатку ОК не наводиться.

 


Платник податку на прибуток — неплатник ПДВ показує в Додатку ОК суми без ПДВ

Запитання: «Яким чином платник податку на прибуток — неплатник ПДВ повинен заповнювати Додаток ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства?»

Відповідь із розд. 110.30.03 ЄБПЗ: «Платники податку на прибуток, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, при заповненні Додатка ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства зазначають загальні суми доходів та витрат без податку на додану вартість».


Коментар. У тих випадках, коли будівельне підприємство не є платником ПДВ (зокрема, через недосягнення граничної суми 300000 грн. за останні 12 календарних місяців для обов'язкової реєстрації платником ПДВ за п. 181.1 ПКУ), виникає проблема з тим, у якому порядку в Додатку ОК слід показувати відповідні суми витрат (з ПДВ чи без ПДВ). Відповідно до положень п.п. 139.1.6 ПКУ платники податку, не зареєстровані платниками ПДВ, до складу витрат уключають суми ПДВ, сплачені у складі ціни придбання товарів, робіт, послуг. У зв'язку з цим таким платникам було б логічно і в Додатку ОК наводити відповідні суми з ПДВ.

Однак податківці вирішили інакше та приписали і неплатникам ПДВ «вичленовувати» ПДВ зі складу витрат для цілей заповнення Додатка ОК. У зв'язку з цим у таких осіб суми, відображені в Додатку ОК, не збігатимуться із сумами витрат, показаними в обліку з податку на прибуток.

 

4. Штрафи за порушення заповнення Додатка ОК

 

Оскільки заповнити Додаток ОК так, як цього вимагають податківці, досить важко, виникають запитання щодо того, які штрафи можуть застосовуватися до платників за ці порушення. Податківці відповіли на це запитання так.

 

Відповідальність за порушення заповнення Додатка ОК та його неподання


Витяг із листа ДПСУ від 23.05.2012 р. № 8833/6/15-1315

«Що стосується відповідальності за порушення порядку заповнення Додатка ОК податкових декларацій з податку на прибуток, то п. 47.1 ст. 47 Кодексу передбачає, що за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, платники податків та їх посадові особи несуть відповідальність у порядку, установленому Кодексом».

ЄБПЗ

Запитання: Яка відповідальність передбачена за неподання разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємства Додатка ОК у розрізі контрагентів — платників ЄП?»

Відповідь із розд. 110.31 ЄБПЗ: «Якщо платник податків здійснює операції з купівлі (продажу) товарів (робіт, послуг) платнику єдиного податку, то у разі неподання до органу державної податкової служби Додатка ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, в якому зазначається перелік доходів та витрат платника податку на прибуток у розрізі контрагентів — платників єдиного податку, до такого платника податку застосовується штраф у розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання».


Коментар. Із роз'яснення в розділі 110.31 ЄБПЗ випливає, що необґрунтоване неподання Додатка ОК розцінюватиметься як неподання Декларації, за що передбачено відповідальність за п. 120.1 ПКУ. Із цим, у принципі, можна погодитися, оскільки Додаток ОК є складовою частиною Декларації. Тому до його подання потрібно підходити уважно.

Що ж до порушень, допущених у порядку заповнення Додатка ОК, то ДПСУ в листі від 23.05.2012 р. № 8833/6/15-1315 від відповіді на це запитання фактично ухилилася. І це було зроблено недаремно, оскільки окремої відповідальності за такі порушення ПКУ не передбачено. Адже помилки в заповненні Додатка ОК не впливають на суму податкового зобов'язання, тому відповідні штрафи не можуть застосовуватися.

Єдина можлива відповідальність за порушення, допущені в Додатку ОК, вбачається у ст. 1631 «Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків» КУпАП, згідно з якою порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій установленого законом порядку ведення податкового обліку тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 грн.). Водночас правомірність застосування цього адмінштрафу в цьому випадку можна і потрібно оспорювати, оскільки встановленого нормативними документами порядку заповнення Додатка ОК не існує.

Отже, за ці помилки в заповненні Додатка ОК штрафувати не повинні!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі