Теми статей
Обрати теми

Кабмін нарешті затвердив форму типового договору про участь у ФФБ

Редакція ББ
Постанова від 20.03.2013 р. № 227

Кабмін нарешті затвердив форму типового договору про участь у ФФБ

 

img 1
img 2
img 3
img 4
img 5
img 6
img 7

 

КОМЕНТАР

 

16 квітня цього року набула чинності постанова КМУ від 20 березня 2013 року № 227, якою було затверджено Типовий договір про участь у фонді фінансування будівництва (далі — Типовий договір про участь у ФФБ).

Це — довгоочікуваний документ, обов’язковість його застосування закріплено у ст. 14 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р. № 978-IV (далі — Закон про фінансово-кредитні механізми). А згідно з указаною статтею фізична або юридична особа, або спільний інвестор ФОН стає довірителем ФФБ за умови передачі коштів в управління управителю ФФБ та укладання з управителем ФФБ договору про участь у ФФБ на основі типового договору.

Тут слід трохи нагадати, що ця норма про типовий договір в ст. 14 вказаного вище Закону набула чинності ще 1 січня 2013 року і, по суті, вже чотири місяці ця норма була неможливою до виконання, оскільки усі ці чотири місяці Кабміном так і не було затверджено Типового договору про участь у ФФБ. Тож на практиці управителі ФФБ продовжували залучати кошти на підставі самостійно розроблених договорів про участь в ФФБ (про це ми писали на сторінках нашого видання — див. «ФОН та ФФБ: дозвільні новації» // «ББ», 2013, № 6, с. 5 — 8).

Проте вже з 16 квітня 2013 року ситуація змінилась, тож відтепер всі управителі зобов’язані укладати з довірителями договір про участь у ФФБ, складений не самостійно, а на підставі типового договору від КМУ.

Відповідно довірителі вже не зможуть прописати в договорі свої умови, скажімо, пеню за невчасне внесення коштів у ФФБ, оскільки договір мусить повністю відповідати Типовому договору про участь в ФФБ і може лише уточнювати окремі його положення.

Тож, щоб уникнути в майбутньому спорів з контролюючими органами (Нацкомфінпослуг, НБУ), управителям все ж таки рекомендується укладати з довірителями договори, максимально наближені до тексту типового договору про участь у ФФБ, що затверджено КМУ.

 

Отже, перейдемо до аналізу самого Типового договору про участь у ФФБ.

Сама ідея затвердження Типового договору про участь у ФФБ є достатньо хорошою, отже, розглянемо його позитивні сторони.

1. До цього часу управителі могли скористатися лише примірними правилами ФФБ, які були розроблені та затверджені Нацкомфінпослуг, а от договори доводилося розробляти самостійно. А зважаючи на те, що при поданні документів для отримання ліцензії на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю доводилося подавати примірні договори про участь у ФФБ, Нацкомфінпослуг часто повертав фінансовим компаніям-управителям документи із зауваженням щодо невідповідності їх договорів про участь у ФФБ чинному законодавству.

2. Із запровадженням Типового договору про участь у ФФБ зникла потреба подавати в Нацкомінпослуг примірні договори про участь у ФФБ. Це знач-но полегшить життя управителям ФФБ.

3. Простіше стане спілкуватися управителям з довірителями ФФБ. До цього часу довірителі ФФБ постійно нарікали на якість договорів про участь у ФФБ. То їх одне не влаштовувало, то інше... Тепер же управитель чітко зможе пояснити довірителеві, що цей договір затверджено КМУ і тому саме його вони змушені використовувати.

4. Тож сам факт запровадження типового договору про участь у ФФБ дасть змогу управителям позбутися двох проблем: спілкування з довірителями та контролюючими органами щодо змісту договору про участь у ФФБ.

5. Якщо ж управителі ФФБ усе ж таки будуть вносити свої корективи в Типовий договір про участь у ФФБ (а скоріше за все, так воно і буде), ми б рекомендували брати за основу Типовий договір про участь у ФФБ і робити там свої корегування, аніж свій договір про участь у ФФБ підганяти під умови Типового договору. Справа в тому, що під час перевірок перевіряючі органи, побачивши знайомий їм Типовий договір про участь у ФФБ, навряд чи будуть вичитувати кожен договір на відповідність та незмінність усіх пунктів. А от коли вони побачать Договір про участь у ФФБ з іншим викладенням статей, ніж в Типовому договорі, то вивчення таких договорів буде більш прискіпливим.

6. Власне умови Типового договору про участь у ФФБ загалом детально повторюють умови тих договорів про участь у ФФБ, які використовувала більшість компаній-управителів і які були дуже подібними. І це не дивно, адже вимоги до договору про участь у ФФБ, викладені в ст. 14 Закону про фінансово-кредитні механізми України, не зазнали змін із запровадженням Типового договору про участь у ФФБ.

 

Проте окремі пункти Типового договору вимагають особливої уваги і є не до кінця зрозумілими. Тож зупинимось на цьому детально.

1. Згідно з п. 6 Типового договору про участь у ФФБ невід’ємною частиною договору є погодженні управителем із забудовником копії документів, зокрема поверхових планів, технічних характеристик об’єктів інвестування і т. п.

Цей перелік документів був передбачений законодавством і раніше, проте викликає запитання погодження цих додатків забудовником. Зрозуміло, що й до цього часу управитель ці дані так чи інакше погоджував із забудовником. Наприклад, технічні характеристики об’єктів інвестування просто прописувалися в договорі між управителем і забудовником, і вже з нього вони переносилися в договір між управителем і довірителем. Що мав на увазі Кабмін у цьому випадку — незрозуміло. Як одна із версій — щоб не мати управителю проблем з контролюючими органами. На кожному примірнику додатка до договору про участь у ФФБ, де зазначаються технічні характеристики і плани об’єктів інвестування та будівництва, необхідно поставити напис «Погоджено забудовником», поставити підпис та печатку забудовника. А це ускладнить процес укладення договорів про участь у ФФБ, оскільки вимагатиме при укладенні кожного договору присутності забудовника.

2. Цікавими є й права довірителів ФФБ. Окрім цілого переліку прав, визначених Законом про фінансово-кредитні механізми, у п. 10 Типового договору про участь у ФФБ наведено й право довірителя отримати страхове відшкодування в порядку, визначеному правилами фонду у разі несвоєчасного введення об’єкта будівництва в експлуатацію, невиконання або неналежного виконання робіт за цим договором.

Тільки-от так і не зрозуміло: про яке страхове відшкодування йдеться. Справа в тому, що страхове відшкодування можна отримали лише у випадку страхування відповідних ризиків. Проте норму про обов’язкове страхування відповідних ризиків довірителями, яку було запроваджено в 2008 році в Законі про фінансово-кредитні механізми, успішно було виключено із його тексту ще в 2010 році, оскільки вона була неробоча, бо жодна страхова компанія не бралася страхувати такі ризики за встановленим Кабміном тарифом на той час у розмірі 1 % від суми внесених довірителем коштів у ФФБ. Та й довірителі не дуже поспішали страхувати свої ризики. Відповідно й обов’язкове страхування забудовником об’єкта будівництва також було успішно вилучене із закону.

Звичайно, довіритель має право застрахувати свої ризики від участі у ФФБ, але за умови що знайде страхову компанію, яка згодиться застрахувати такі ризики. Відповідно він й матиме право отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку. Але навіщо тоді вносити це право в Типовий договір про участь у ФФБ, зважаючи, що управитель ніяк не впливає на забезпечення цього права довірителя, так і залишається незрозумілим.

3. Викликає запитання й порядок та умови проведення розрахунків. Зокрема згідно з п. 15 Типового договору про участь у ФФБ для закріплення об’єкта інвестування довіритель протягом визначеного управителем терміну повинен внести суму коштів, що становить певний відсоток від загальної вартості об’єкта інвестування. При цьому Типовий договір про участь у ФФБ передбачає зазначення в договорі цієї першої частини платежу як у відсотках, так і у твердій сумі — в гривнях. Зазначити цю суму в гривнях є не зовсім зручно і коректно, зважаючи на те, що всі розрахунки і так відображаються в Свідоцтві про участь у ФФБ. Та й з практики дуже часто довірителі вносять або трохи більше, або трохи менше, ніж було визначено договором про участь у ФФБ. Тепер же, зазначаючи цю суму в гривнях, довіритель має обов’язок внести саме цю суму коштів у ФФБ. Доцільно було б, мабуть, залишити лише вказівку на процентну частину, яку має внести довіритель, не зазначаючи гривенний еквівалент частки.

4. Неоднозначним є й трактування винагороди управителя. Закон про фінансово-кредитні механізми встановлює обмеження щодо розмірів винагороди управителя. Так, за здійснення управління коштами, переданими управителю в управління, довіритель сплачує управителю винагороду у розмірі, строки та в порядку, визначені у договорі про участь у ФФБ, але не більше п’яти відсотків від суми коштів, переданих в управління (ст. 21 Закону про фінансово-кредитні механізми). Відповідно управителі, встановлюючи таку винагороду, завжди враховували обмеження, встановлені Законом. А саму винагороду встановлювали не в твердій сумі, а, як правило, в процентному відношенні до залучених коштів, оскільки обмеження також встановлені в процентному відношенні до залучених коштів.

Проте п. 24 Типового договору про участь у ФФБ пропонує встановлювати винагороду управителя в твердій сумі з урахування обмежень, встановлених Законом. А це не зовсім зручно. Зважаючи, що ціна на об’єкт інвестування може зростати, то й у випадку надання послуг управителем вартість його послуг мала б зростати, але тепер так не можна, бо по суті встановлюється обмеження на вартість послуги в твердій сумі.

Тож тепер при укладенні договору про участь у ФФБ управитель зобов’язаний розрахувати прогнозовану суму винагороди за надання послуг довірителеві, виходячи з поточної ціни об’єкта інвестування і з врахуванням законодавчих обмежень.

Недолік цієї методології полягає в тому, що у випадку різкого зростання цін на об’єкт інвестування розмір винагороди за послуги управителя залишиться незмінним, оскільки вона встановлена в числовому вимірі. А от у випадку падіння цін в силу вступить законодавче обмеження і розмір винагороди за послуги доведеться знизити. Надто незручна і одностороння позиція.

5. Також п. 26 Типового договору про участь у ФФБ говорить, що винагорода управителеві вноситься на зазначений в договорі рахунок. Тож управителеві важливо не забути вказати цей рахунок. Особливо треба зважати на те, що рахунок ФФБ і рахунок управителя, на який він має отримувати винагороду, — це різні рахунки.

6. Позитивним у визначенні винагороди управителя є те, що Типовий договір про участь у ФФБ передбачив право управителя у випадку повернення коштів довірителеві утримувати з виплати свою винагороду самостійно.

7. Цікавим є і п. 39 Типового договору про участь в ФФБ, згідно з яким управитель не має права на закріплення одного об’єкта інвестування за двома або більше довірителями.

Взагалі питання, чи можна один об’єкт закріпити за кількома довірителями, обговорюється давно, з моменту виникнення фінансово-кредитних механізмів та фондів фінансування будівництва. Декілька років тому в Законі про фінансово-кредитні механізми з’явилася норма, згідно з якою об’єкт інвестування може бути закріплений за двома довірителями за умови укладення між ними договору в письмовий формі з чітким розподілом часток та порядком оплати. Таке закріплення об’єкта інвестування за двома довірителями стало поширеним в Україні через певні соціальні зміни в населенні, зокрема все частішому неоформленні шлюбних стосунків сім’ями. Оскільки в такому випадку майно залишається роздільним, то молоді люди, які проживають разом, хочуть оформити його рівними частками на кожного. Тепер договір це прямо забороняє. А це зможе відлякати значну частинку покупців і змусить звернутися їх до забудовників, які реалізовують житло через інші механізми, де такої заборони немає. А це ще раз зробить схему купівлі житла через ФФБ менш цікавою для населення. А вона й так останнім часом втрачає популярність.

 

Тож затвердження Типового договору про участь у ФФБ має як позитивні, так і негативні сторони. Залишається вірити, що позитиву буде таки більше а спірні моменти КМУ невдовзі виправить.

 

Василь Качерай

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі