Теми статей
Обрати теми

Нова декларація з ПДВ

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Квітень, 2013/№ 8
Друк
Стаття

НОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПДВ

Анастасія Нікольська, економіст-аналітик

 

Наказом МФУ від 17.12.2012 р. № 1342 викладено в новій редакції форми звітності з ПДВ та Порядок їх заповнення. Наказ офіційно набрав чинності з 5 лютого 2013 року — з моменту його опублікування в бюлетені «Офіційній вісник України», 2013, № 7. У сьогоднішній статті пропонуємо в цілому ознайомитися зі змінами, що відбулися.

 

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 4834 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» від 24.05.2012 р. № 4834-VI.

Наказ № 1342 — наказ МФУ «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. № 1492» від 17.12.2012 р. № 1342.

Порядок № 1492 — Порядок заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом від 25.11.2011 р. № 1492.

Узагальнююча податкова консультація № 128 — наказ ДПСУ «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань відображення в податковій звітності з ПДВ змін сум податкового зобов’язання та податкового кредиту» від 16.02.2012 р. № 128.

 

Період, з якого починають
застосовуватися нові форми ПДВ-звітності

Згідно з вимогами абз. 2 п. 46.6 ПК до визначення нових форм декларацій (розрахунків), що набирають чинності для складання звітності за податковий період, наступний за податковим періодом, в якому відбулося їх оприлюднення, діють старі форми декларацій (розрахунків).

Відповідно до законодавства вперше нові форми звітності з ПДВ мають застосовуватися:

— місячними платниками — починаючи зі звітності за березень 2013 року (не пізніше 22 квітня 2013 року);

— квартальними платниками — починаючи з декларації за I квартал 2013 року (не пізніше 13 травня 2013 року).

Стосовно того, з якого періоду платники ПДВ повинні звітувати за новою формою декларації, податківці вже надали свою відповідь у ЄБПЗ (див. розділ 130.25):

«Запитання: З якого періоду платники податку вперше подають податкову звітність з ПДВ за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. № 1492, із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342?

Відповідь: Відповідно до п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі — ПКУ), якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Ураховуючи зазначене, податкова звітність з податку на додану вартість за новими формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342, вперше подається:

за березень 2013 року — платниками податку, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю;

за I квартал 2013 року — платниками податку, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу».

 

Зміни у формі
та складі звітності з ПДВ

Тепер форма декларації з ПДВ є єдиною для всіх платників ПДВ. Скороченої, спеціальної та декларації переробного підприємства більше не буде. На те, що подається «спецрежимна» декларація, указуватиме відмітка «Х» напроти коду відповідного типу декларації в шапці декларації:

0110

Загальна

 

0121

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства

 

0122

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства

 

0123

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства

 

0130

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування

(пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)

 

0140

Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства

 

 

Усі без винятку платники мають подавати податкову декларацію з відміткою в полі 0110 (п. 5 розд. I Порядку № 1492).

Ті платники, які використовують спеціальний режим обкладення ПДВ, а також сільгосп- та переробні підприємства, крім декларації з відміткою в полі 0110, додатково подають податкову декларацію з відповідною відміткою в полях 0121 — 0140 (залежно від здійснюваного виду діяльності). У такій декларації відображаються лише операції, на які поширюється «особливий» режим обкладення ПДВ.

Єдиними для всіх стали й додатки до декларації. Додатки до «звичайної» декларації відрізняються від додатків до «спецрежимних» декларацій відміткою «Х» у шапці додатка.

Склад ПДВ-звітності тепер такий:

1. Безпосередньо декларація з ПДВ (єдина для всіх платників).

2. Додатки до декларації. Тепер їх буде дев’ять. До восьми тих, що існували раніше, додасться ще додаток 9 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС9)». Цей додаток подається тільки до декларацій з відмітками в полях 0121 — 0130.

Порядком № 1492 визначено, в яких випадках подається той чи інший додаток. Так, додатки 1, 6, 7, 8 подаються до декларацій з відмітками в полях 0110/0121 — 123/0130/0140 за наявності подій, що підлягають відображенню в цих додатках (п. 15 розд. III Порядку № 1492). Додатки 2, 3, 4 подаються лише до «загальної» декларації (відмітка в полі 0110) (п. 16 розд. III Порядку № 1492). Додаток 9 подається до декларацій з відміткою в полях 0121 — 0130 (п. 17 розд. III Порядку № 1492).

3. Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Його форма також є єдиною для всіх платників.

4 . Копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді.

5. Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих одержувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, що поставляються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

 

Нові та оновлені рядки
декларації з ПДВ

1. Підкориговано рядок 8 «коригування податкових зобов’язань». Тепер формою декларації передбачено, що до підсумку цього рядка включається й показник рядка 8.1.1 (коригування за «пільговими» операціями). Таке уточнення насамперед важливе для правильного підрахунку річного обсягу постачань, що використовується для розрахунку коефіцієнта розподілу податкового кредиту.

Зауважимо: стара форма декларації з ПДВ передбачала, що значення рядка 8 розраховується за формулою: (рядок 8.1 (+ чи -) + рядок 8.2 (+ чи -)). Однак програмне забезпечення при підрахунку показника рядка 8 усе одно враховувало показник «коригувального» рядка 8.1.1, що є методологічно правильним.

2. Додалися нові рядки 16.5, 16.6, 16.6.1, 16.6.2, призначені для відображення відновлення податкового кредиту, коли товари, послуги, необоротні активи «переходять» із неоподатковуваної до оподатковуваної діяльності (невиробничі засоби переводяться до складу виробничих). Зауважимо, що відновлювати податковий кредит стало можливо після внесення Законом № 4834 відповідних змін до п. 198.5 ПК. Податковий кредит відновлюють з урахуванням п. 189.1 ПК:

— щодо товарів/послуг — виходячи з вартості їх придбання;

— щодо необоротних активів — виходячи з їх балансової (залишкової) вартості, що склалася на початок періоду передачі з неоподатковуваної до оподатковуваної діяльності.

Згідно з п. 198.5 ПК відновити (відобразити) податковий кредит можна на підставі бухгалтерської довідки (що складається відповідно на дату передачі цінностей з неоподатковуваної до оподатковуваної діяльності). Однак на підтвердження «вхідного» ПДВ до неї додатково краще мати й податкову накладну щодо таких цінностей.

У рядку 16.5 відновлюють невідображений податковий кредит щодо тих товарів/послуг/необоротних активів, які повністю використовуватимуться в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

У рядку 16.6 відображають відновлення податкового кредиту щодо тих товарів/послуг/необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваній, а частково — у неоподатковуваній діяльності. При цьому у спеціально доданих до декларації рядках відображається частина відновленого ПДВ, що включається до податкового кредиту (ряд. 16.6.1) і не включається до податкового кредиту (ряд. 16.6.2). При цьому показники рядка 16.6.1 визначаються з використанням коефіцієнта розподілу (ЧВ), розрахованого в рядку 15.

3. Додалися рядки 25.1 і 25.2. У рядку 25.1 «загальної» декларації (з кодом 0110) відображається сума ПДВ, що сплачується до загального фонду державного бюджету. Рядок 25.1 заповнюється також у разі подання декларації переробним підприємством (код декларації 0140). У ньому такі підприємства вказують суму ПДВ, що частково сплачується до спеціального фонду державного бюджету. У разі подання декларації з кодами 0121 — 0130 у цьому рядку ставиться прочерк.

У рядку 25.2 декларації з кодами 0121 — 0123 відображається сума ПДВ, що спрямовується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства. У декларації з кодом 0140 — сума, що частково спрямовується на спеціальний режим переробного підприємства. У декларації з кодом 0130 відображається сума ПДВ, яка залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства.

4. Підкориговано назви рядків 2.1, 12 і 13, що не вплинуло на сутність операцій, які в них відображаються. Так, рядок 2.1 тепер називається «операції з вивезення товарів за межі митної території України», а раніше мав назву «експортні операції». У рядках 12 і 13 назву «імпортовані товари» замінено на «ввезені на митну територію України».

 

Зміни в додатку Д7

Коригувань зазнав і додаток Д7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях», що підлягає заповненню платниками ПДВ, які придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи використовують частково в операціях, що обкладаються ПДВ, а частково — у неоподатковуваних та/або пільгованих. У цьому додатку враховано зміни, унесені Законом № 4834 до ст. 199 ПК. Насамперед зауважимо, що розмежовано порядок подання додатка.

Так, додаток Д7 подається:

— з декларацією за січень (I квартал) — для розрахунку показника ЧВ, що використовуватиметься в поточному році;

— з декларацією за грудень (IV квартал) — для річного перерахунку.

У разі появи неоподатковуваних операцій у поточному році додаток Д7 подається з декларацією за період/квартал, в якому вперше з’явилися неоподатковувані операції.

Додаток, як і раніше, складається з 4 таблиць.

Таблиця 1. У ній здійснюється розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях (ЧВ). У таблиці 1 відбулися такі зміни:

1. З’явилися рядки 3.1, 3.2 і 3.3, що дозволяють розраховувати коефіцієнт розподілу:

1) проведення річного перерахунку щодо товарів/послуг/необоротних активів, придбаних протягом звітного року (ряд. 3.1). Цей рядок заповнюється при поданні додатка Д7 до декларації за грудень (IV квартал);

2) перерахунку податкового кредиту щодо необоротних активів за підсумками першого (ряд. 3.1), другого (ряд. 3.2) і третього (ряд. 3.3) календарного років, наступних за початком їх використання.

2 . До розрахунку загального об’єму постачань (колонка 4) та оподатковуваних операцій (колонка 5) тепер уключається значення рядка 8.1.1 «коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання, за якими не нараховувався податок на додану вартість». При цьому виключено з розрахунку рядок 8.2 «коригування податкових зобов’язань у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)».

Таблиця 2. Як і раніше, для проведення річного перерахунку використовується ЧВ (згідно з абз. 1 п. 199.4 ПК) щодо товарів/послуг та необоротних активів. Ця таблиця заповнюється при поданні додатка Д7 до декларації за останній звітний період року.

Ця таблиця видозмінилася. Так, тепер:

1. Перерахунок здійснюється окремо щодо товарів/послуг (ряд. 1) і окремо щодо необоротних активів (ряд. 2).

2. У колонці 3 табл. 2, що є аналогом сьогоднішньої колонки 6 цієї таблиці, додалася згадка про ряд. 16.6.1 і 16.6.2. Про ці рядки вже йшлося вище. Ще раз зауважимо, що в них платник здійснює коригування, пов’язане з відновленням податкового кредиту щодо товарів/послуг та необоротних активів, стосовно яких податковий кредит відображено не було чи було нараховано податкові зобов’язання, якщо такі товари/послуги, необоротні активи знову починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

Звертає на себе увагу колонка 4 табл. 2, у якій допущено неточність. Так, у заголовку цієї колонки зазначено, що розраховувати суму ПДВ потрібно шляхом множення гр. 6 на основну ставку податку (20 %). Цей алгоритм, мабуть, помилково перекочував із колишньої форми додатка Д7. З урахуванням нової нумерації граф тут слід використовувати значення графи 3.

Таблиця 3 . У таблиці 3 провадиться річний перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях. У цій таблиці виключено графи 2 і 3, в яких раніше потрібно було відображати дату початку використання і дату формування податкового кредиту щодо придбаних необоротних активів. Сенсу в цих графах немає тому, що після внесення Законом № 4834 змін до п. 199.4 ПК перерахунок щодо необоротних активів здійснюється за підсумками 1-го, 2-го, 3-го календарних років, наступних за роком початку їх використання (раніше, нагадаємо, було 12, 24 і 36 місяців використання).

У таблиці чітко зафіксовано три рядки, що відповідають кількості років, наступних після початку використання необоротних активів. Це означає, що результати перерахунку всіх необоротних активів, які відносяться до того самого року початку їх використання, достатньо відобразити в табл. 3 одним рядком.

До графи 5 уключається сума ПДВ, що потрапила до податкового кредиту за результатами попереднього перерахунку. При цьому для першого «необоротного» перерахунку попереднім буде загальний річний перерахунок, для другого «необоротного» — перший і так далі.

Текст графи 6 тепер відповідає згаданим вище законодавчим змінам — перерахунок за підсумками 1-го, 2-го і 3-го років замість попередніх 12 місяців. При цьому виноска «**» до назви цієї колонки відсилає за відповідним значенням ЧВ до рядків 3.1 — 3.3 табл. 1 додатка Д7. Тож при визначенні показника графи 6 необхідно помножити значення графи 4 на відповідний показник ЧВ (його беремо з рядків 3.1 — 3.3 таблиці).

Суть графи 7 не змінилася, але тепер нарешті виправлено заголовок колонки, унаслідок чого значення цього рядка відразу переноситься до декларації; змінювати знак різниці показників двох попередніх колонок більше не доведеться.

Таблиця 4 додатка Д7 змін не зазнала.

 

Зміни в порядку подання декларації

1. Порядком № 1492 (п. 2 розд. II) тепер закріплено, що застосовувати квартальний звітний період з ПДВ, крім платників, котрі сплачують податок на прибуток за ставкою 0 %, можуть і платники єдиного податку. Власне кажучи, таку норму вже давно прописано у ст. 202.2 ПК, однак у Порядку № 1492 її було упущено. У зв’язку з виправленням цієї ситуації відповідні зміни було внесено і в додаток 1 «Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду» до Порядку № 1492, у якому тепер з’явився спеціальний рядок для платників єдиного податку.

При цьому квартальний період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року. Для цього разом з декларацією з ПДВ за грудень потрібно подати заяву про вибір квартального періоду, про що слід зробити відмітку в декларації з ПДВ у полі «Відмітка про одночасне подання до декларації: заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку)».

2. Уточнено момент проставляння підписів у декларації у разі, коли бухгалтерський облік ведеться безпосередньо керівником. У Порядку № 1492 тепер зазначено, що в цьому випадку в декларації достатньо лише підпису керівника (п. 9 розд. III). Раніше, нагадаємо, був потрібний ще й підпис особи, відповідальної за ведення обліку.

3. Електронні митні декларації разом з декларацією з ПДВ подавати не потрібно. Пункт 18 розд. III доповнено абз. 3, де зазначено таке: якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація подаватиметься митним органом податковому органу в порядку, затвердженому КМУ.

4. Уточнено: якщо платник ПДВ подає декларацію разом із заявою-скаргою (додатком Д8) в електронному вигляді, то копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, мають бути надані платником окремо в порядку, передбаченому для подання податкової звітності в паперовому вигляді. На це, зокрема, звертали увагу податківці в листі від 16.03.2011 р. № 7273/7/16-1117. Зробити це потрібно, звичайно ж, з додержанням граничних строків подання декларації з ПДВ. Кількість аркушів, на яких подаються копії таких документів, указується в додатку Д8.

 

Зміни в порядку заповнення уточнюючого розрахунку

Важливі уточнення зроблено і щодо порядку заповнення уточнюючого розрахунку. Так, у п. 4 розд. VI Порядку № 1492 тепер чітко передбачено, що в разі коли допущена в показнику рядка 24 помилка на значення рядка 23 або 25 наступних декларацій не вплинула, значення гр. 6 ряд. 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) спочатку переноситься до рядка 21.2 декларації, а потім — до рядка 24 декларації за звітний період, в якому подано такий уточнюючий розрахунок. Раніше подібні роз’яснення податківці надавали в Узагальнюючій податковій консультації № 128. Однак безпосередньо в Порядку № 1492 про рядок 21.2 не йшлося.

Якщо допущена в показнику рядка 24 помилка вплинула на значення рядка 25 або 23 наступних декларацій, то необхідно подати уточнюючий розрахунок за кожен звітний період, в якому значення рядка 24 декларації вплинули на значення рядка 25 або 23. Такі уточнюючі розрахунки може бути подано тільки як самостійні документи, оскільки форма декларації передбачає можливість подання уточнюючого розрахунку як додатка до неї лише стосовно одного звітного періоду, помилки якого виправляються (п. 5 розд. VI Порядку № 1492).

Також в оновленому Порядку № 1492 тепер зазначено, як виправляти помилки, допущені в рядку 20.2 декларації. Раніше в Порядку № 1492 про виправлення таких помилок не було жодного слова. Як зазначено в п. 6 розд. VI Порядку № 1492, у разі виправлення показника рядка 20.2 декларації значення з графи 6 такого рядка враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, в якому подано відповідний уточнюючий розрахунок.

На цьому закінчимо огляд змін. У наступному номері ми докладно розглянемо питання заповнення всіх рядків декларації з ПДВ та її додатків.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі