Теми статей
Обрати теми

Новини і події

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Лютий, 2013/№ 3
Друк
Новини

Щодо опосередкованої вартості будівництва житла
 та індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт
 станом на 1 січня 2013 року

Індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт та опосередкована вартість спорудження житла розраховуються на підставі усередненої структури їх вартості та даних щодо зміни цін виробників промислової продукції за видами економічної діяльності, які відбулись упродовж розрахункового періоду. Виходячи зі структури вартості будівництва, за якою питома вага матеріальних ресурсів становить понад 50 відсотків, індекс зміни вартості будівництва становитиме, з урахуванням зазначеного, 100,3 відсотка. Це також стосується і показників опосередкованої вартості.

З огляду на незначну зміну вартості складових будівництва, показники опосередкованої вартості спорудження житла та індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт станом на 1 січня 2013 року залишаються на рівні 1 липня 2012 року (наказ Мінрегіону від 27.07.2012 р. № 387 та лист Мінрегіону від 17.07.2012 р. № 7/15-11715 (текст цього листа опубліковано у «ББ», 2012, № 19, с. 7)).

Джерело: www.minregion.gov.ua

 

Нова форма розрахунку збору
за першу реєстрацію автотранспорту

Згідно з п. 239.2 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) юридичні особи в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортного засобу подають відповідному органу ДПС за своїм місцезнаходженням та за місцем реєстрації транспортного засобу Розрахунок суми збору за такий транспортний засіб за формою, установленою в порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ. На виконання цієї норми свого часу наказом ДПАУ від 23.12.2010 р. № 994 (далі — наказ № 994) було затверджено форму такого Розрахунку.

Водночас, як відомо, Президент України Указом від 08.04.2011 р. № 446 передав повноваження щодо нормативно-правового регулювання у податковій сфері від головного податкового відомства до Мінфіну.

Реалізуючи свої повноваження, Мінфін наказом від 21.12.2012 р. № 1405 затвердив нову форму Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів, у той час як форму Розрахунку, затверджену наказом № 994, визнано такою, що втратила чинність.

Нагадаємо, що такий Розрахунок зобов’язані подавати лише юридичні особи — у десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів (за своїм місцезнаходженням та за місцем реєстрації транспортного засобу). При цьому відповідно до п. 239.2 ПКУ до Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів обов’язково додаються копії реєстраційних документів, засвідчені відповідним уповноваженим державним органом України, що провадив таку реєстрацію.

Наказ від 21.12.2012 р. № 1405 набере чинності з дня офіційного опублікування. На час підготовки цього номера газети «ББ» цей документ ще не опубліковано.

Джерело: www.nibu.factor.ua

 

Підкориговано порядок застосування
податкової застави органами ДПС

Наказом Міністерства фінансів України від 24.10.2012 р. № 1115 затверджено зміни до Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби, затвердженого наказом Мінфіну від 11.10.2011 р. № 1273 (далі — Порядок № 1273), якими передбачено, що право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 20 нмдг (340 грн.).

Також визначено, що рішення про складання актів, зазначених у п. 2.4 Порядку № 1273, яке є підставою для відновлення видаткових операцій та скасування заборони на відчуження майна, надсилається (надається) податковим управителем не лише банкам та фінансовим установам, а й платникові податків.

Крім цього, передбачено, що податковий управитель здійснює додатковий опис майна у податкову заставу в порядку, визначеному ст. 89 ПКУ, у разі якщо сума коштів, отримана в результаті продажу майна платника податків, є недостатньою для погашення податкового боргу платника податків.

Наказ від 24.10.2012 р. № 1115 набрав чинності з 30.11.2012 р. — з дня його офіційного опублікування.

Джерело: www.nibu.factor.ua

 

Уточнено вимоги щодо написання
 найменування юридичної особи
чи її відокремленого підрозділу

Наказом Міністерства юстиції України від 22.11.2012 р. № 1718/5 унесено зміни до Вимог щодо написання найменування юридичної особи чи її відокремленого підрозділу, затверджених наказом Мін’юсту від 05.03.2012 р. № 368/5.

Так, уточнено, що найменування громадського об’єднання складається з двох частин — загального та власного імен. У загальному імені вказується організаційно-правова форма громадського об’єднання («громадська організація», «громадська спілка»).

Ім’я власне громадського об’єднання не повинно бути тотожним іменам власним інших зареєстрованих громадських об’єднань або громадських об’єднань, повідомлення яких прийнято в установленому Законом України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р. № 4572-VI (далі — Закон № 4572) порядку.

Ім’я власне громадського об’єднання не може містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них.

Ім’я власне громадського об’єднання має містити інформацію про статус громадського об’єднання («дитяче», «молодіжне», «всеукраїнське») та може містити інформацію про його вид («екологічне», «правозахисне» тощо). Також така назва може містити ім’я (псевдонім) фізичної особи1.

Також змінами передбачено, що юридичні особи можуть використовувати у своєму найменуванні імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, якщо вони присвоєні в порядку, установленому Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» від 24.05.2012 р. № 4865-VI.

Крім цього, передбачено, що всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців мають право без спеціального дозволу використовувати у своїй назві слово «Україна» та похідні від нього слова.

Наказ від 22.11.2012 р. № 1718/5 набрав чинності з 07.12.2012 р. — від дня його офіційного опублікування, крім змін, якими уточнюються вимоги щодо найменування громадських об’єднань, які набрали чинності одночасно з уведенням у дію Закону № 4572 (тобто з 01.01.2013 р.).

Джерело: www.nibu.factor.ua

 

Коли ПДФО утримувати не потрібно,
 податковий агент повідомляє
про це банк у платіжному дорученні

Постановою Правління НБУ від 28.12.2012 р. № 590 було внесено зміни до деяких нормативних актів, зокрема до:

Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 (далі — Інструкція № 22);

Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання та арешт коштів в іноземних валютах та банківських металах, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.07.2008 р. № 216 (далі — Положення № 216).

Змінами до Інструкції № 22 НБУ уточнив, як заповнювати платіжне доручення за ситуації, коли при виплаті окремих видів доходів фізичним особам не утримується податок на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО).

Як відомо, згідно з п. 3.10 Інструкції № 22 банк приймає розрахункові документи на виплату доходу, визначеного розд. IV ПКУ, лише за умови одночасного подання податковим агентом розрахункового документа на перерахування до бюджету утриманого ПДФО із суми доходу або документального підтвердження їх сплати раніше.

Тепер цей пункт доповнено новою нормою, відповідно до якої, якщо податковий агент перераховує на рахунки працівників підприємства, відкриті в банках, дохід, з якого згідно з ПКУ не утримується ПДФО 2, то в реквізиті «Призначення платежу» розрахункового документа має бути зазначено, що дохід не підлягає оподаткуванню.

Водночас виникає запитання: чому в цій нормі йдеться лише про дохід, що виплачується працівникам підприємства? Річ у тім, що звільнений від оподаткування дохід може виплачуватися і непрацівникам.

Крім того, змінами до п. 1.17 Інструкції № 22 НБУ уточнив: банк здійснює відновлення видаткових операцій по рахунку клієнта на підставі рішення податкового управителя або суду. Зауважимо, що раніше в цьому пункті йшлося тільки про випадки призупинення банком витратних операцій (зокрема, на підставі рішення суду, винесеного за зверненням органу ДПС або таким, що надійшло безпосередньо від суду чи органу ДПС після отримання рішення суду).

Що стосується змін, унесених до Положення № 216, то звернемо увагу на таке: цей документ доповнено новою главою, в якій визначено порядок списання уповноваженим банком коштів в іноземних валютах з рахунків клієнтів-боржників із коррахунків банків-боржників на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого органом ДПС.

Постанова від 28.12.2012 р. № 590 набере чинності з дня офіційного опублікування. На день підготовки цього номера газети «ББ» документ офіційно ще не опубліковано.

Джерело: www.nibu.factor.ua

 

Про БПД

Державна служба України з питань захисту персональних даних (далі — ДСЗПД) на своєму офіційному сайті нагадала, що у зв’язку з набуттям чинності з 20.12.2012 р. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних» від 20.11.2012 р. № 5491-VI володілець персональних даних звільняється від обов’язку реєстрації баз персональних даних, ведення яких пов’язане із забезпеченням та реалізацією трудових відносин; членів громадських, релігійних організацій, професійних спілок, політичних партій.

При цьому володілець персональних даних (заявник) має можливість звернутися до ДСЗПД із проханням про нереєстрацію баз персональних даних у зазначених вище сферах. Зразок відповідного звернення можна завантажити з офіційного сайта ДСЗПД (zpd.gov.ua).

Джерело: www.nibu.factor.ua

 

1 За умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.

2 Перелік доходів, що не є базою обкладення ПДФО, наведено в п. 165 ПКУ.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі