Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Як захиститися замовнику від недобросовісного підрядника (частина 2)

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Лютий, 2013/№ 4
Друк
Стаття

Як захиститися замовнику від недобросовісноГО підрядника

(частина 2)

Володимир Лежнін,
(м. Харків, e-mail: firm_law@ukr.net)

 

У частині 1 цієї статті, що опублікована у «ББ» № 3 на с. 29, було розглянуто питання недобросовісності замовника під час прийняття будівельних робіт, а саме необґрунтованої відмови підписати акт приймання виконаних будівельних робіт.

Однак стаття буде одностороннього без розгляду випадків недобросовісності підрядника, а саме направлення актів приймання виконаних будівельних робіт без реального їх виконання або виконання не в повному обсязі. Саме про варіанти захисту замовника ітиметься у цій частині.

 

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

ККУ — Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

КПКУ — Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI.

Закон про судовий збір — Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI.

Інструкція № 53/5 — Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 р. № 53/5.

 

Слід зазначити, що підрядник може зловживати своїм правом та направити акт приймання виконаних будівельних робіт без реального їх виконання, із завищенням обсягу виконаних робіт або виконати роботи з недоліками. У такому разі замовнику необхідно виявляти активну позицію, а не тільки відмовитися підписати такий акт.

Наведемо приклади із судової практики.

Підрядник направив Замовнику акти здавання-приймання виконаних робіт. Однак від підписання актів замовник (відповідач) відмовився та навів мотивовану відмову від їх підписання, про що вказано в листі від 27.01.2011 р., в якому замовник (відповідач) повідомив, що акти виконаних робіт за листопад та грудень 2010 року є такими, що суперечать умовам договору та нормам ДБН і підлягають коригуванню в розумний строк, оскільки містять ціни та перелік робіт, які не обумовлені кошторисом. Суд установив, що надані позивачем акти відповідачем не підписані за наявності обґрунтованої причини та підрядником не передана проектно-кошторисна документація. Тому суд відмовив підряднику у задоволенні позову ( постанова ВГСУ від 12.09.2012 р. у справі № 5011-58/99-2012, http://reyestr.court.gov.ua/Review/25985373).

Ще один приклад. Передання і прийняття робіт на підставі підписаного однією стороною акта і виникнення за таким актом прав та обов’язків можливе за наявності реального виконання робіт за договором у разі неотримання обґрунтованої відмови про причини неприйняття робіт у строк, визначений договором. Водночас судами попередніх інстанцій установлено, що акти виконаних робіт, надіслані підрядником, відповідач (замовник) не підписав, однак листом повідомив підрядника, що акти отримано та буде розглянуто у триваліші строки, а в подальшому заперечив факт виконання, указаних в акті робіт підрядником. Судом апеляційної інстанції також установлено, що підрядні роботи з будівництва торговельного комплексу не могли бути виконані позивачем (підрядником) у грудні 2008 року та протягом 2009 року, оскільки об’єкт зданий у 2008 році силами інших підрядних організацій, які закінчували комплекс робіт, розпочатих підрядником або виправляли недоліки монтажу останнього. Актом державної приймальної комісії визначено період виконання будівельних робіт з липня по листопад 2008 року. Тому у позові було відмовлено (постанова ВГСУ від 07.11.2012 р. у справі № 23/236, http://reyestr.court.gov.ua/Review/27409314).

Висновки автора ґрунтуються на вивченні судових справ. Так, у спорі між підрядником та замовником за висновком судової будівельно-технічної експертизи, виконання підрядником будівельних робіт, зазначених в акті року лише допускається. Визначення ж дійсного періоду виконання та передання робіт є визначальним для встановлення прав та зобов’язань сторін та висновків щодо правових наслідків дій, вчинених учасниками спірних відносин. Також у висновку експерта не встановлено дотримання кошторису при виконанні робіт. Заперечуючи проти позову відповідач стверджував, що відповідно до пунктів 1, 2.7, 10.1 договору та статті 877 ЦКУ підрядник мав виконувати підрядні роботи у межах договірної ціни та кошторисів, які є невід’ємною частиною договору та визначають ціну робіт, а спірний акт виконаних робіт не відповідає умовам договору та містить завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій. Крім того, відповідач посилається на виконання зазначених у спірному акті робіт господарським способом, без участі у цьому позивача (підрядника). У зв’язку з тим, що суд першої інстанції та апеляційної інстанції не перевірив ці обставини, судові рішення у справі були скасовані, а справа передана на новий судовий розгляд в іншому складі суддів (постанова ВГСУ від 15.08.2012 р. у справі № 22/112, http://reyestr.court.gov.ua/Review/25650679).

 

У разі отримання необґрунтованого акта приймання виконаних будівельних робіт замовнику необхідно:

— зазначити в акті приймання виконаних будівельних робіт про відсутність реального виконання будівельних робіт, завищенням їх обсягу в акті або допущені недоліки, що підлягають усуненню;

— у строки, встановлені договором підряду (а якщо не встановлені протягом 7 календарних днів з моменту отримання акта), направити підряднику цінний лист з описом вкладеного та повідомлення про вручення, у якому зазначити причини відмови від підписання акта;

— скласти та направити підряднику дефектний акт про виявлені недоліки;

— скласти з незаінтересованими особами акт про виявлені недоліки, про реальний стан виконання будівельних робіт;

— замовити та отримати висновок спеціаліста з відповідями на наступні запитання: Чи були виконані на об’єкті роботи, про які йдеться в актах приймання виконаних будівельних робіт (зазначається, які саме роботи)? У якому обсязі виконані будівельні роботи на такому об’єкті (указуються реквізити об’єкта) та їх вартість? Чи відповідає будівля або будівельні роботи (зазначаються, яка, місцезнаходження) проекту і вимогам державних будівельних норм (ДБН)? (запитання узяті з Інструкції № 53/5);

— звернутися до суду з позовом про визнання недійсним акта приймання виконаних будівельних робіт на підставі ч. 4 ст. 882 ЦКУ.

Ставка судового збору за подання такої позовної заяви до господарського суду становить 1 МЗП (1147 грн.). Ставка судового збору за подання позовної заяви до загального місцевого суду становить 0,1 МЗП (114 грн. 70 коп.) (ч. 2 ст. 4 Закону про судовий збір).

Звернемося до судової практики. Норми ч. 4 ст. 882 ЦКУ свідчать про те, що питання про визнання акта недійсним може вирішуватись у разі, якщо одна із сторін відмовилась від його підписання (постанова ВГСУ від 21.05.2012 р. у справі № 11/5026/2374/2011, http://reyestr.court.gov.ua/Review/24204889).

 

Аргумент — досудове розслідування

Ще одним способом захисту є ініціювання замовником початку досудового розслідування (раніше — порушення кримінальної справи). Так, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати таке розслідування. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 1, 2 ст. 214 КПКУ).

Підписання підрядником акта, що містить неправдиві відомості щодо виконання робіт або їх обсягу — т. з. інтелектуальна підробка, та направлення його замовнику містить ознаки злочину «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» передбаченого ст. 358 ККУ. Так, підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, — караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років (ч. 1 ст. 358 ККУ).

Використання ж (направлення замовнику для підписання, звернення до суду на підставі такого акта) завідомо підробленого документа — карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн.) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Ураховуючи можливість обмеження волі для осіб, які підпишуть акт від імені підрядника, уже сам натяк на ініціювання замовником початку досудового розслідування може допомогти вирішити конфлікт із підрядником.

 

Висновок. Наостанок наголосимо, що необхідно бути дуже розбірливими у виборі контрагентів та намагатися уникнути співпраці з «конфліктними» підприємствами. Тому спочатку варто дізнатися про ділову репутацію та історію контрагента. Найлегшим та безкоштовним способом є перевірка: з ким судився контрагент (актуально для юридичних осіб), для цього на сайті http://reyestr.court.gov.ua у графі «Пошук за контекстом» ввести найменування контрагента або його код ЄДРПОУ та натиснути «Пошук». У будь-якому разі у договорі підряду необхідно намагатися урегулювати усі можливі конфлікті ситуації, зокрема, і щодо необґрунтованої відмови від підписання акта приймання виконаних будівельних робіт або необґрунтованого зазначення у такому акті про виконані будівельні роботи.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі