Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо підключення об'єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Лютий, 2013/№ 4
Друк
Лист від 26.12.2012 р. № 40-16-8438

Щодо підключення об’єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж

 

Лист Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 26.12.2012 р. № 40-16-8438

 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Повноваження Держархбудінспекції України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю визначені статтею 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 р.№ 553 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2012 р. № 148), та Положенням про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 р. № 439/2011.

Згідно із пунктом 2.2.1 ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва» до загальної організаційно-технічної підготовки будівництва відноситься забезпечення будівництва під’їзними шляхами, електро-, тепло- і водопостачанням (у тому числі протипожежним).

Відповідно до абзацу другого пункту 13 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 461, визначається, що підключення об’єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж здійснюється відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі — Закон).

Відповідно до частини восьмої статті 39 Закону експлуатація закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію, забороняється.

Крім того, частиною дев’ятою статті 39 цього Закону визначено, що зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів — води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

Підключення закінченого будівництвом об’єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж здійснюється протягом десяти днів з дня відповідного звернення замовника до осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію.

Для отримання роз’яснень з питань проектування рекомендуємо звернутися до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

Заступник Голови В. Сташенко

 

КОМЕНТАР

 

Лист, що коментується (далі — Лист), роз’яснює загальні питання щодо підключення об’єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж (комплексу систем і комунікацій, які забезпечують нормальну життєдіяльність мешканцям). Важко уявити сьогодні своє життя без води, електроенергії, газу, тепла. Але щоб отримувати ці блага, напевно ж, необхідно здійснити певні дії, кінцевим результатом яких буде підключення водо-, тепло-, електромереж тощо.

У Листі з посиланням на п. 13 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 р. № 461 (далі — Порядок № 461), зазначається, що підключення об’єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж здійснюється відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI (далі — Закон № 3038).

У той же час у Законі № 3038 міститься застереження, відповідно до якого експлуатація закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію, забороняється (ст. 39). Отже, обов’язковою умовою, аби об’єкт будівництва підключити до інженерних мереж, є введення його в експлуатацію. Більше того, цією ж статтею визначено, що підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів — води, газу, тепла, електроенергії є зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації (далі — декларація) або сертифікат.

Нагадаємо, що вид документа, який засвідчує факт прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва, залежить від категорії складності такого об’єкта. Так, зокрема, Порядок № 461 передбачає, що:

— прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до I — III категорій складності, та об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (далі — інспекція ДАБК) поданої замовником декларації (форма декларації затверджена додатком № 1 до Порядку № 461);

— прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до IV і V категорій складності, здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі інспекцією ДАБК сертифіката (форма сертифіката затверджена додатком 4 до Порядку № 461).

Крім того, Порядок № 461 уточнює, що у разі прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, побудованих без наявності дозволу на виконання будівельних робіт до 31 грудня 2009 року, особливості реєстрації декларації та її форма визначаються Мінрегіоном. Нагадаємо, що такий порядок та відповідна форма декларації були затверджені наказом Мінрегіону «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж» від 24.06.2011 р. № 91 (цей документ діяв до 30.01.2013 р.).

Здавалося б усе просто: увів об’єкт в експлуатацію і підключився до необхідних інженерних мереж. Проте на практиці це не зовсім так: Державна архітектурно-будівельна інспекція України в Листі не зазначила про тривалий шлях, який має пройти власник об’єкта будівництва, перш ніж його буде підключено до інженерних мереж.

Як з’ясовується, мало мати на руках лише декларацію або сертифікат — це, так би мовити, чи не перший етап початку тривалого процесу підключення.

Якщо стисло, то можна виділити такі основні стадії, які є загальними для підключення до всіх інженерних мереж (водо-, тепло-, газо-, електро-): введення об’єкта в експлуатацію, отримання відповідних технічних умов, укладення договору на постачання послуги (вода, газ, тепло, електроенергія) тощо.

Крім того, необхідно враховувати, що кожен виробник тієї чи іншої послуги (власник відповідних інженерних мереж) діє згідно з відповідними нормативно-правовими актами, які і визначають умови підключення.

Так, наприклад, приєднання до теплових мереж має відбуватися у відповідності до вимог Правил приєднання до теплових мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 19.10.2012 р. № 343 (далі — Правила). Цей документ, зокрема, врегульовує відносини, що виникають у процесі приєднання закінчених будівництвом, реконструйованих, технічно переоснащених тепловикористальних установок до теплових мереж.

Відповідно до Правил приєднання до теплових мереж здійснюється власником мереж на підставі договору про приєднання до теплових мереж. Він укладається між власником мереж та замовником (власником об’єкта будівництва), а його умови мають відповідати Типовому договору про приєднання до теплових мереж (далі — Типовий договір). Така вимога, зокрема, міститься в Правилах надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України та постановою Національної комісії регулювання електроенергетики від 29.10.2009 р. № 1232/334 (далі — Правила № 1232/334).

У п. 1.4 Правил передбачається, що з метою приєднання об’єкта до теплових мереж замовник звертається до власника цих мереж із заявою для отримання згоди. У свою чергу, власник протягом 10 днів з дати отримання заяви на приєднання повідомляє замовника про згоду або неможливість приєднання. Потім замовник протягом 10 днів з дати отримання такого повідомлення має інформувати власника в письмовій формі про згоду або про відмову від приєднання.

У випадку, якщо замовник дав згоду на приєднання, Правила передбачають дотримання, зокрема, таких етапів, які передують підключенню об’єкта до тепломереж:

— подання замовником заяви власнику про приєднання об’єкта до теплових мереж та отримання згоди на приєднання;

— отримання технічних умов на приєднання до теплових мереж власника;

— укладання замовником та власником Типового договору;

— розроблення замовником (у разі відсутності такої можливості — проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для приєднання об’єктів до теплових мереж і узгодження її з власником;

— оплата замовником власнику вартості приєднання відповідно до умов укладеного Договору;

— виконання сторонами зобов’язань щодо здійснення заходів із приєднання об’єкта до теплових мереж;

— підключення об’єкта замовника до теплових мереж тощо.

Як бачите, одним із етапів є отримання технічних умов. Так, зокрема, з цього приводу, в п. 1.11 Правил зазначається, що укладення Типового договору здійснюється після отримання замовником технічних умов на приєднання до теплових мереж відповідно до Правил № 1232/334, що є, зокрема, наступним етапом процесу приєднання до теплових мереж після отримання згоди власника на таке приєднання.

Отже, згідно з Правилами № 1232/334 для одержання технічних умов власник, користувач земельної ділянки або особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством, або уповноважена ними особа, яка має намір приєднатися до теплових мереж, має подати заяву до теплотранспортуючої організації, яка згідно з відповідною ліцензією діє в зоні розташування об’єкта замовника. Передбачено певний перелік документів, які мають бути додані до заяви, зокрема:

— опитувальний лист з інформацією про об’єкт (його форма наведена у додатку до Правил № 1232/334);

— ситуаційний план розміщення об’єкта;

— нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством.

Вище ми навели лише незначну частину цілого механізму підключення об’єкта до інженерних мереж на прикладі теплових мереж. Як розумієте, щодо приєднання до інших мереж існують свої правила, визначені у відповідних нормативно-правових документах. Крім того, майже всі суб’єкти господарювання, які надають ті чи інші послуги, розміщують на своїх офіційних сайтах інформацію для потенційних замовників відносно того, які документи і в якому порядку необхідно подати для підключення до відповідних інженерних мереж.

 

Яна Брусенцова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі