Теми статей
Обрати теми

Нова процедура відведення та зміни цільового призначення земель

Редакція ББ
Стаття

Нова процедура відведення та зміни цільового призначення земель

Владислава Лежніна, юрист
 (м. Харків, e-mail: firm_law@ukr.net )

 

7 грудня 2012 року відбулося спрощення та скорочення строків відведення земельних ділянок та інші зміни. Це зумовлено набуттям чинності Законом № 5395-VІ. Про те, як зміниться процедура оформлення земельних ділянок у власність, користування (у тому числі на умовах оренди), зміни цільового призначення земельних ділянок та у чому полягає удосконалення порядку розроблення, погодження та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок читайте у цій статті.

 

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

ЗКУ — Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III.

Закон про землеустрій — Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858-IV.

Закон № 5395 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення» від 02.10.2012 р. № 5395-VI.

Закон про Державний земельний кадастр — Закон України «Про земельний кадастр» від 07.07.2011 р. № 3613-VI.

Постанова КМУ № 266 постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» від 04.03.2004 р. № 266.

Порядок № 677 — «Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 677.

 

2 жовтня 2012 року було прийнято Закон № 5395-VІ, який набув чинності 7 грудня 2012 року. З прийняттям цього закону скорочуються строки та спрощується процедура відведення земельних ділянок у власність, що у свою чергу створює сприятливі умови для розвитку економіки та реалізації конституційних прав громадян та юридичних осіб на землю.

 

Загальна характеристика нововведень,
 що запроваджуються Законом № 5395

По-перше, спрощується процедура зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності.

Наведемо поетапну процедуру зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності.

1. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельної ділянки на підставі проекту землеустрою щодо її відведення.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування на його розроблення. Раніше для замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності у разі зміни її цільового призначення необхідно було отримувати дозвіл вищезазначених органів для його розроблення. Це у свою чергу вимагало як матеріальних затрат, так і втрат часу.

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється в порядку, встановленому законом. Процедура розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок передбачена Порядком № 677. Розробниками проекту відведення земельної ділянки є юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону. Проект відведення земельної ділянки розробляється на основі завдання, затвердженого замовником, що є невід’ємною частиною договору на проведення відповідних робіт. Типовий договір про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки затверджений Постановою КМУ № 266.

4. Розроблений проект погоджується у порядку та строки, встановлені ст. 1861 ЗКУ. Детально про змінену процедуру погодження проектів землеустрою читайте далі у цій статті.

5. Рішення про затвердження проекту землеустрою приймає орган, який наділений повноваженнями зміни цільового призначення земельних ділянок.

Так, зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадиться:

— щодо земельних ділянок, розташованих у межах
населеного пункту, — сільською, селищною, міською радою;

щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, — районною державною адміністрацією;

— щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, що не входять до території району, або в разі якщо районна державна адміністрація не утворена, — Радою міністрів АРК, обласною державною адміністрацією (ч. 3 ст. 20 ЗКУ набула чинності з 07.12.2012 р.).

1. Строк прийняття рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення вищезазначеними органами становить один місяць.

2. У разі відмови Ради міністрів АРК, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання про зміну цільового призначення земельної ділянки без розгляду можуть бути оскаржені до суду.

Таким чином, змінити цільове призначення земельних ділянок, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб (тобто землі приватної власності), можливо за ініціативою власника такої земельної ділянки. Тепер не потрібно отримувати рішення органів виконавчої влади або місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

 

По-друге, змінюється порядок і строки погодження, а також випадки розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Раніше проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складалися у разі надання, передачі, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок, зміни цільового призначення земельної ділянки.

З прийняттям Закону № 5395 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються лише:

— у разі зміни цільового призначення земельних ділянок;

— у разі формування нових земельних ділянок.

 

Щодо питання формування нових земельних ділянок

Формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об’єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру (ч. 1 ст. 791 ЗКУ).

Формування нових земельних ділянок здійснюється:

— у порядку відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності;

— шляхом поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок;

— шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності, яке здійснюється у процесі розмежування земель державної та комунальної власності.

Сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера (ч. 3, 4 ст. 791 ЗКУ — набули чинності з 01.01.2013 р.)

Законом № 5395-VІ скасовуються комісії з питань погодження документації із землеустрою, які раніше функціонували при районних державних адміністраціях та міських рад обласного значення. Раніше проекти землеустрою погоджувалися такими комісіями. До складу цих комісій входили уповноважені представники районного (міського) органу земельних ресурсів, містобудування та архітектури, природоохоронного та санітарно-епідеміологічного органу, органу охорони культурної спадщини, а у разі погодження проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду, земельних ділянок для цілей, пов’язаних із розробкою корисних копалин, до складу Комісії залучався представник територіальних органів лісового господарства, водного господарства, державного гірничого нагляду.

Відтепер погодження проектів здійснюватимуть територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин
(територіальні управління Держземагентства)
, а щодо деяких категорій земель вимагається додаткове погодження проектів відводу земельних ділянок органами містобудування та архітектури, природоохоронними органами, органами охорони культурної спадщини, органами лісового господарства, органами водного господарства. Детально дивіться в табл. нижче.

 

Органи, що погоджують проекти землеустрою
 щодо відведення земельної ділянки

Категорія земельної ділянки

Орган, що здійснює погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Земельні ділянки усіх категорій та форм власності

Проект підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин — територіальні управління Держземагентства

Земельні ділянки, на яких вже розташований об’єкт будівництва, або планується розташування такого об’єкту

Проект також подається на погодження до органу містобудування та архітектури — територіальна інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю

Земельні ділянки природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

Проект також подається на погодження природоохоронному органу — територіальні органи Державного управління охорони навколишнього природнього середовища

Земельні ділянки історико-культурного призначення

Проект також подається на погодження органу охорони культурної спадщини — територіальні управління охорони культурної спадщини

Земельні ділянки лісогосподарського призначення

Проект також подається на погодження органу лісового господарства — територіальні органи Держлісагентства

Земельні ділянки водного фонду

Проект також подається на погодження органу водного господарства — територіальні органи Держводагентства

 

Нова процедура погодження проектів землеустрою
 щодо відведення земельної ділянки

Розробник подає на погодження до відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а до органів виконавчої влади, вказаних у ч. 2, 3 ст. 1861 ЗКУ, — завірені ним копії проекту.

Строк погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки — 10 робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (копії такого проекту). Органи, що здійснюють погодження проекту, надають свої висновки щодо погодження або відмови у погодженні проекту безкоштовно (ч. 5 ст. 1861 ЗКУ). Раніше строк погодження комісіями проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок становив три тижні (!).

Законом № 5395 чітко визначені підстави відмови для погодження проекту землеустрою.

Підставами відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки можуть бути лише невідповідність положень проекту:

— вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів;

— документації із землеустрою;

— містобудівній документації.

Відмова у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з інших підстав не допускається.

При погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, які не передбачені законодавством.

 

По-третє, затверджується детальний перелік документів, які мають бути включені до проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

У ст. 50 Закону про землеустрій закріплено склад та зміст проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Так, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають:

— завдання на розроблення проекту землеустрою;

— пояснювальну записку;

— копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності);

— рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом);

— письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду;

— довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

— матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);

— відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

— копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об’єктів);

— розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);

— розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом);

— акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);

— акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки);

— перелік обмежень у використанні земельних ділянок;

— викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

— кадастровий план земельної ділянки;

— матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки);

— матеріали погодження проекту землеустрою.

Закріплення складу та змісту проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок покликано подолати зловживання з боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування під час погодження та затвердження таких проектів.

 

Отже, вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення полягає у наступному:

— на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, не потрібно отримувати дозвіл органів виконавчої влади або місцевого самоврядування (щодо земельних ділянок, які перебувають у приватній власності);

— погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюють територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин (територіальні управління Держземагентства), а щодо деяких категорій земель вимагається додаткове погодження проектів відводу земельних ділянок органами містобудування та архітектури, природоохоронними органами, органами охорони культурної спадщини, органами лісового господарства, органами водного господарства. Строк погодження становить 10 днів;

— закріплено склад та зміст проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі