Теми статей
Обрати теми

Будівництво на загальній системі: заповнюємо книгу ОДВ та аналізуємо результати діяльності

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Червень, 2013/№ 11
Друк
Стаття

Будівництво на загальній системі:
 заповнюємо Книгу ОДВ та аналізуємо результати діяльності

Вікторія Петрушина, консультант

 

Ситуація. Підприємець на загальній системі займається будівництвом. За договором підряду ремонтних робіт замовник 27.03.2013 р. перерахував підприємцю передоплату. З отриманої передоплати в березні було сплачено матеріали та виплачено відряджувальні робітникам (об’єкт, що ремонтується, знаходиться в іншому місті). Строк виконання робіт — 10 травня. Остаточний розрахунок за виконані роботи замовник здійснить після підписання акта виконаних робіт (15.05.2013 р.). Як заповнюється Книга ОДВ у цьому випадку?

За період березень — травень 2013 року у підприємця були такі результати діяльності:

у березні — значна сума чистого доходу;

у квітні — значна сума витрат, а доходів немає;

у травні — після підписання акта й остаточного розрахунку знову великий чистий дохід, оскільки майже всі витрати понесено у квітні.

Чи позначаться якимсь чином такі «перепади» доходів і витрат на сплаті ПДФО і ЄСВ за підсумками року?

 

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

ПКУ  — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Порядок № 1025 — Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, затверджений наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1025.

Інструкція про відрядження — Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом МФУ у редакції від 17.03.2011 р. № 362.

Інструкція № 215 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-вання, затверджена постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 215.

 

Загальні принципи
заповнення Книги ОДВ

Форма Книги ОДВ є єдиною для всіх видів діяльності загальносистемників. Вона більше пристосована для торгівлі. Однак «поліпшувати» її, тобто додавати або видаляти графи, підприємці нне можуть.

Спочатку стисло нагадаємо основні принципи відображення доходів і витрат у Книзі ОДВ загальносистемників, які також є загальними та не залежать від виду діяльності підприємця. Для зручності наведемо їх у таблиці.

 

Принципи відображення доходів і витрат у Книзі ОДВ загальносистемників

Що відображаємо br>в Книзі ОДВ

Принцип відображення

1

2

Дохід

якщо отримано гроші (або дохід у негрошовій формі) — відображаємо дохід (у графі 3 Книги ОДВ);

— якщо ж роботи/послуги виконано (тобто акт підписано), а оплата за них ще не надійшла, то доходу у підприємця немає (у такому разі Книга ОДВ не заповнюється);

— дохід у готівковій чи безготівковій формі вказується підсумковою сумою за день (жодні розшифровки, від кого та за що отримано дохід, не потрібні)

Витрати за видами:

— ТМЦ

До графи 5 записується вартість придбаних сировини, палива, матеріалів і товарів, які вже отримано та оплачено. При цьому якщо вони:

отримані, але не оплачені, покупець не може відобразити витрати, оскільки немає документа, що підтверджує факт сплати коштів;

оплачені, але не отримані, покупець знову не може відобразити витрати, оскільки діє заборона з підпункту 139.1.3 ПКУ.

Платник ПДВ має відображати витрати без ПДВ. Неплатник ПДВ записує до цієї графи всю суму витрат, не виділяючи окремо ПДВ.

Графу 5 може бути заповнено зі знаком «мінус», якщо сировану/паливо/матеріали/товари:

— обліковано у Книзі ОДВ, але використано загальносистемником на особисті (власні) потреби (розділ 180.08 ЄБПЗ). При цьому їх вартість визначається за ціною не нижче ціни придбання, а зазначене списання не включається до витрат;

загальносистемник повернув їх постачальнику.

Дані графи 5 не беруть участі в розрахунку чистого доходу підприємця, що виводиться у графі 12. Для цієї мети використовується графа 6.

У графі 6 здійснюються записи після отримання доходу від продажу матеріалів/сировини/товарів. При цьому ніде не зазначено, що такі записи потрібно здійснювати одночасно з отриманням доходу.

При виконанні робіт (виробництві продукції, послуг) до графи 6 уносяться дані про купівельну вартість матеріалів, сировини, інших ТМЦ, фактично використаних у виробництві робіт/послуг/товарів (наприклад, на підставі матеріального звіту, форму якого наведено на рис. 1 на с. 11). На нашу думку, її можна заповнювати за підсумками місяця.

Ураховуючи будівельну тематику запитання нашого читача, звернемо увагу на такий момент. У графі 8 Книги ОДВ наводиться загальна (без розподілу за найменуваннями) вартість товару, переданого працівникам для реалізації (за цінами придбання такого товару в постачальників). При цьому в цій графі не відображаються відомості про переміщення сировини й матеріалів, зокрема, якщо загальносистемник передає своїм працівникам будматеріали (запчастини, напівфабрикати, сировину, заготівки тощо), які не є товаром та не підлягають реалізації покупцям у первісному вигляді.

Водночас якщо частину переданого/отриманого матеріалу все-таки буде реалізовано споживачам у первісному вигляді за готівку, то графу 8 підприємцю краще заповнити в загальному порядку, тобто на загальну вартість переданого/отриманого товару

— зарплата

У графі 9 відображається виплачена зарплата (наводиться саме нарахована сума зарплати, без утримань ЄСВ та ПДФО), а також нарахування ЄСВ «зверху» на неї. Такі витрати прямо не прив’язуються до отримання виручки, їх потрібно враховувати в тому місяці, в якому їх здійснено, тобто записати до цієї графи на дату виплати коштів (Порядок № 1025)

— роботи/послуги*

До графи 10 вносяться витрати (за фактом здійснення), безпосередньо не пов’язані з отриманим доходом, але необхідні для здійснення діяльності. Це так звані непрямі витрати, наприклад:

— вартість придбаних робіт (у будівництві, наприклад, це субпідряд), послуг;

— орендна плата за будівельні машини, устаткування, приміщення тощо.

Унаслідок заборони (підпункт 139.1.3 ПКУ) вартість робіт/послуг/оренди відображається в цій графі лише після того, як їх оплачено виконавцю та отримано від нього (підписано акт приймання-передачі). Отже, крім документа про оплату, потрібно мати підписаний акт приймання-передачі виконаних робіт/послуг

— витрати на відрядження (добові, проїзд*, проживання*, паливо*)

Обов’язок щодо видачі відряджувальних перед вибуттям працівників у відрядження чітко встановлено в Інструкції про відрядження. І хоча вона не є обов’язковою до застосування підприємцями, необхідність авансування працівника перед відрядженням непрямо випливає зі статті 121 КЗпП, пункту 170.9 ПКУ.

Після повернення з відрядження працівник повинен скласти звіт про відрядження, де здійснити розраху-нок добових, і обов’язково додати підтвердні документи (транспортні квитки, у тому числі електронні, посадкові талони, рахунки готелів (мотелів) або від інших осіб, котрі надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, чеки на паливо тощо).

У момент надання відрядженою особою звіту про відрядження витрати (проїзд, проживання) на відрядження записуються до графи 10 на підставі доданих підтвердних документів.

Якщо у відрядженні придбавався бензин або матеріали (тобто ТМЦ), то такі витрати необхідно відобразити у графах 4, 5 і 6 (а не у графі 10).

Також слід пам’ятати, що витрати на відрядження (добові та на проживання) самого підприємця враховувати не можна. А бензин, куплений підприємцем (за готівку) у відрядженні для власного автомобіля, що використовується в госпдіяльності, урахувати можна. Те саме стосується і куплених підприємцем у відрядженні матеріалів за готівку — їх можна врахувати у витратах і відобразити у Книзі ОДВ

* На нашу думку, такі витрати можна вносити один раз (наприклад, наприкінці місяця), але тільки не загальною сумою, оскільки при заповненні цієї графи одночасно потрібно заповнити графу 4 (назва, номер і дата документа, що підтверджує факт витрат).

 

Як бачимо, Книга ОДВ заповнюється за фактом здійснення господарської операції. При цьому її «видаткова» частина заповнюється:

— якщо витрати пов’язані з госпдіяльністю загальносистемника;

— на підставі даних первинних документів, реквізити яких зазначаються в графі 4.

І ніде не вказується, що заповнювати видаткову частину потрібно тільки після отримання доходу.

 

Приклад заповнення Книги ОДВ

Щоб заповнити Книгу ОДВ, ґрунтуючись на ситуації нашого читача, розглянемо числовий приклад. Звичайно, він буде дещо спрощеним, але допоможе побачити основні принципи відображення господарських операцій у Книзі ОДВ загальносистемника.

 

Приклад

Приватний підприємець на загальній системі (неплатник ПДВ) за період березень — травень 2013 року виконував будівельні роботи тільки на одному об’єкті, розташованому в іншому місті. У березні — травні 2013 року було здійснено такі господарські операції:

Дата

Операція

Сума, грн.

Графа Книги ОДВ

Примітки до заповнення граф Книги ОДВ

1

2

3

4

5

Березень 2013 року

07.03

Виплачено зарплату за лютий 2013 року (зарплата + ЄСВ на зарплату «зверху»)

8000,00

Графа 9

Заробітна плата має виплачуватися працівникам не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів (стаття 115 КЗпП)

22.03

Виплачено аванс за березень 2013 року (аванс + ЄСВ на аванс «зверху»)

9000,00

Графа 9

27.03

Отримано передоплату від замовника за договором підряду на поточний рахунок

150000,00

Графа 3

Оскільки гроші отримано, необхідно відобразити дохід

28.03

Оплачено матеріали постачальникові

16250,00

Матеріали оплачено, але не отримано, відображати витрати у Книзі ОДВ підприємець не має права (підпункт 139.1.3 ПКУ)

29.03

Виплачено витрати на відрядження робітникам, які відбувають на об’єкт до іншого міста (5 робітників на 25 днів кожен)

33550,00

Немає підтвердних документів про витрати на відрядження — Книгу ОДВ не заповнюємо

29.03

Отримано матеріали від постачальника

16250,00

Графи 4, 5

Матеріали оплачено (28.03) та отримано, отже, у графі 4 відображаємо реквізити прибуткової накладної, а у графі 5 — вартість матеріалів

29.03

Здано матеріальний звіт за березень (див. рис. 1 на с. 11)

Оскільки витрачання матеріалів у березні не було, то графу 6 Книги ОДВ не заповнюємо

Квітень 2013 року

05.04

Виплачено зарплату за березень 2013 року (зарплата + ЄСВ на зарплату «зверху»)

8000,00

Графа 9

Див. примітки до рядка від 07.03

05.04

Оплачено оренду складу

200,00

Вартість оренди відображається у графі 10 Книги ОДВ лише після того, як її сплачено та підписано акт оренди. Оскільки акт не підписано, витрати на оренду в Книзі ОДВ не відображаємо

16.04

Оплачено оренду будівельної машини за квітень 2013 року

350,00

22.04

Виплачено аванс за квітень 2013 року (аванс + ЄСВ на аванс «зверху»)

9000,00

Графа 9

Див. примітки до рядка від 22.03

22.04

Робітники повернулися з відрядження, склали звіти про відрядження та надали їх бухгалтеру

Витрати на відрядження можна вносити один раз (наприкінці місяця), але тільки не загальною сумою, оскільки при заповненні цієї графи одночасно потрібно заповнити графу 4 (назва, номер і дата документа, що підтверджує факт витрат).

Із приводу проїзду у відрядженні: 5 робітників їхали туди й назад по 50 грн. кожен квиток, разом 10 квитків на 500 грн. Правильно у Книзі ОДВ слід відобразити кожен квиток, тобто вийшло б 10 рядків. На рис. 2 (див. с. 14) ми через економію місця

30.04

Відображено витрати на відрядження, з них:

добові — 28675,00 грн.;

проїзд — 500,00 грн.;

рахунок готелю — 4375,00 грн.

33550,00

Графи 4, 10

 

 

 

 

відобразили всі квитки одним рядком з № 12 по № 21, бо всі квитки було куплено в один день 29.03.2013 р.

Те саме стосується добових: правильно потрібно було б відобразити 5 рядків по 5735 грн. (у нас на рис. 2 усі добові відображено одним рядком через економію місця)

30.04

Надано чек РРО на бензин (у звіті про відрядження)

500,00

Графи 4, 5

Якщо купівля ПММ здійснюється за готівку, то на підставі чека РРО заповнюється графа 5 Книги ОДВ з одночасним відображенням реквізитів чека у графі 4 Книги

30.04

Здано подорожній лист

500,00

Графа 6

На підставі подорожнього листа довільної форми вносяться дані до графи 6 Книги про фактичну вартість використаних ПММ, а дані подорожнього листа (дата, номер) відображаються у графі 4 Книги

30.04

Здано матеріальний звіт за квітень 2013 року

16825,00

Графа 6

На нашу думку, при виконанні будівельних робіт до графи 6 уносяться дані про купівельну вартість матеріалів, фактично використаних у виробництві робіт, на підставі даних матеріального звіту (з розділу «Видаток» матеріального звіту, див. рис. 1)

30.04

Підписано акт оренди складу

200,00

Графа 10

Оскільки оренду оплачено (05.04) і підписано акт оренди, ці витрати відображаємо у графі 10 Книги ОДВ

Травень 2013 року

07.05

Підписано акт оренди будівельної машини

3500,00

Графа 10

Оскільки оренду оплачено (16.04) і підписано акт оренди, ці витрати відображаємо у графі 10 Книги ОДВ

07.05

Виплачено зарплату за квітень 2013 року (зарплата + ЄСВ на зарплату «зверху»)

8000,00

Графа 9

Див. примітки до рядка від 07.03

10.05

Підписано акт виконаних робіт із замовником

200000,00

Роботи виконано, а оплата (остаточний розрахунок) за них ще не надійшла, тому доходу в підприємця немає (Книга ОДВ не заповнюється)

10.05

Надано чек на бензин (підприємець заправляв власний автомобіль, що використовується в госпдіяльності)

250,00

Графи 4, 5

Якщо власний автомобіль використовується в господарській діяльності, у підприємця є право відносити до витрат паливо та інші пально-мастильні матеріали (пункт 177.4 ПКУ)

15.05

Отримано оплату за виконані роботи (остаточний розрахунок: 200000,00 - 150000,00 = 50000,00)

50000,00

Графа 3

Оскільки гроші отримано, необхідно відобразити дохід

22.05

Виплачено аванс за травень 2013 року (аванс + ЄСВ на аванс «зверху»)

9000,00

Графа 9

Див. примітки до рядка від 22.03

31.05

Здано подорожній лист на власний автомобіль підприємця

250,00

Графа 6

На підставі подорожнього листа довільної форми вносяться дані до графи 6 Книги про фактичну вартість використаних ПММ, а дані подорожнього листа (дата, номер) відображаються у графі 4 Книги

 

За наведеними даними заповнимо Книгу ОДВ (див. рис. 2 на с. 12).

 

Аналіз «перепадів» доходів і витрат для ПДФО та ЄСВ за підсумками року

Що стосується впливу «перепадів» доходів і витрат протягом року на сплату ПДФО за підсумками року, тобто як у цьому прикладі в одних місяцях (березень, травень) — чистий дохід, в інших (квітень) — чистий видаток, то зауважимо таке.

Згідно з п. 164.1 ПКУ:

«Базою оподаткування для доходів, отриманих від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, що визначається відповідно до пункту 177.2 і 178.3 ПКУ».

Відповідно в річній декларації про «підприємницькі» доходи (у додатку 5 до неї), де розраховується ПДФО до сплати за рік, відображаються річна сума доходу і річна сума витрат, а також річний чистий дохід. Отже, у річній декларації про доходи не потрібно наводити щомісячні дані про чистий дохід/видаток — достатньо тільки загальних річних даних. Тому якщо в будь-якому місяці в підприємця сума витрат перевищить суму доходів (у прикладі — це квітень), а в інших — навпаки (у прикладі — це березень і травень), підприємець зможе прибутком одного місяця покрити витрати іншого. Інакше кажучи, внутрішньорічні збитки врахувати можна.

Тепер поговоримо про сплату ЄСВ, остаточний розрахунок якого провадиться також за підсумками року. Згідно з пунктом 3.3 Інструкції № 215 загальносистемники нараховують ЄСВ на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО. При цьому місячна сума ЄСВ не може бути менше мінімального страхового внеску за місяць, в якому отримано дохід (прибуток). Суму ЄСВ до сплати за підсумками року вони розраховують у формі Д5, в якій потрібно відобразити щомісячну суму чистого доходу, заявленого в податковій декларації. Однак у річній декларації про «підприємницькі» доходи не передбачено щомісячного розподілу чистого доходу. Є кілька варіантів, як це зробити.

Перший варіант , найсміливіший, — це розподіл на власний розсуд. Використовуючи цей варіант, підприємець може розподілити чистий річний дохід за всіма місяцями звітного року порівну або в довільному порядку (у цьому випадку до пенсійного стажу потраплять усі місяці звітного року) або за вибраними місяцями (місяцем). Такий підхід дає змогу оптимізувати суму ЄСВ, що підлягає сплаті за рік, за рахунок обмеження максимальною базою нарахування ЄСВ. На користь цього варіанта висловлювалися і представники ПФУ.

Другий варіант  — розподіл за фактичними даними Книги ОДВ. Однак тут можуть виникнути запитання зі збитковими місяцями: щоб у результаті вийти на суму чистого доходу за рік, яка відображається в річній декларації про доходи, збитки потрібно буде розподілити за дохідними місяцями. А як їх розподіляти, ПФУ варіанти не пропонує.

І нарешті, третій варіант, який, на наш погляд, є логічнішим: для розподілу використовувати показник середньомісячного чистого доходу. У кожному рядку прибуткового місяця вказується середньомісячна сума чистого доходу, розрахована шляхом ділення суми чистого річного доходу (згідно з річною декларацією про доходи) на кількість місяців, в яких було отримано прибуток, а в кожному рядку збиткового місяця — прокреслення. При такому підході:

— сума річного доходу для цілей сплати ЄСВ і для цілей сплати ПДФО збігатимуться;

— ЄСВ у сумі не менше мінімального страхового внеску буде сплачено за підсумками року лише за ті місяці, в яких було отримано прибуток (див. лист ПФУ від 22.06.2011 р. № 12657/03-20).

Таким чином, за підсумками 2013 року з урахуванням умов розглянутого вище прикладу:

1) якщо в конкретному місяці 2013 року (у нашому прикладі — це березень і травень) було отримано додатний чистий дохід (тобто виручка була більше витрат), то в рядку цього місяця форми Д5 зазначаємо суму середньомісячного чистого доходу;

2) якщо за конкретний місяць 2013 року було отримано збиток (у прикладі — це квітень), то щодо цього місяця у відповідному рядку форми Д5 поставимо прокреслення, оскільки ЄСВ за збиткові місяці не сплачується.

 

Затверджую    

ФОП Зотов М. А.

         Зотов         

Матеріальний звіт за березень, квітень 2013 року

Найменування матеріалу

Залишок на початок місяця

Надходження

Видаток

Залишок на кінець місяця

к-ть

сума, грн.

к-ть

сума, грн.

к-ть

сума, грн.

к-ть

сума, грн.

Березень

Муфта

5

125,00

20

500,00

25

625,00

Колодязь К1

3

450,00

5

750,00

8

1200,00

Кабель FTTH

5000

15000,00

5000

15000,00

Разом за березень

575,00

16250,00

16825,00

Квітень

Муфта

25

625,00

25

625,00

Колодязь К1

8

1200,00

8

1200,00

Кабель FTTH

5000

15000,00

5000

15000,00

Разом за квітень

 

16825,00

16825,00

Виконроб        Чурилов       І. Г. Чурилов

Рис. 1. Матеріальні звіти за березень, квітень 2013 року

 

Період обліку (день, місяць, квартал, рік)

Залишок товарних запасів, матеріалів, сировини на початок звітного періоду (грн.)

Розмір отриманих доходів від здійснення діяльності (за день, місяць, квартал, рік)

Витрати виробництва та обігу

Залишок товарних запасів, матеріалів, сировини на кінець звітного періоду (грн.)

Чистий дохід (грн.)

гр. 3 - гр. 6 - гр. 9 - гр. 10

реквізити документа, що підтверджує понесені витрати

загальна вартість придбаних товаро-матеріальних цінностей (грн.)

у тому числі, товарів, що реалізовані, товаро-матеріальних цінностей, що використані у виробництві продукції (грн.)

Внутрішнє переміщення товару (відпущено/отримано)

понесені витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату (грн.)

понесені інші витрати, пов’язані з одержанням доходу, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг (грн.)

адреса місця здійснення діяльності, прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки найманого працівника або серія та номер паспорта*

вартість товару, що переміщено (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<...>

07.03

Платіжна відомість № 5

8000,00

22.03

Платіжна відомість № 6

9000,00

27.03

150000,00

29.03

Накладна № 10 від 29.03.13 р.

16250,00

Разом за березень

150000,00

16250,00

17000,00

116750,00

05.04

Платіжна відомість № 7

8000,00

22.04

Платіжна відомість № 8

9000,00

30.04

Звіти про відрядження від 24.04.13 р. (добові)*

28675,00

30.04

Рахунок готелю від 05.04.13 р.

4375,00

30.04

Транспортні квитки № 12 — 21 від 29.03.13 р.**

500,00

30.04

Чек РРО № 333 від 02.04.13 р.

500,00

30.04

Подорожній лист № 77 від 30.04.13 р.

500,00

30.04

Матеріальний звіт за квітень

16825,00

30.04

Акт оренди складу від 05.04.13 р.

200,00

Разом за квітень

500,00

17325,00

17000,00

33750,00

-68075,00

07.05

Акт оренди буд. машини від 07.05.13 р.

3500,00

07.05

Платіжна відомість № 9

8000,00

10.05

Чек РРО № 4444 від 10.05.13 р.

250,00

15.05

50000,00

22.05

Платіжна відомість № 10

9000,00

31.05

Подорожний лист № 78 від 10.05.13 р.

250,00

Разом за травень

50000,00

250,00

250,00

17000,00

3500,00

29250,00

<...>

Прим. ред. Правильно у Книзі ОДВ було б відобразити:

* добові кожного відрядженого працівника, тобто за умовами прикладу вийшло б 5 рядків по 5735 грн. (на рис. 2 усі добові відображено одним рядком через економію місця);

** кожен квиток , тобто вийшло б 10 рядків. На рис. 2 через економію місця ми відобразили одним рядком усі квитки з № 12 по 21.

Рис. 2. Книга ОДВ за березень, квітень, травень 2013 року

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі