Теми статей
Обрати теми

Заповнення декларації з плати за землю

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Червень, 2013/№ 11
Друк
Стаття

Заповнення Декларації з плати за землю

Марина Казанова, консультант

 

Наближається 20 червня — граничний строк подання податкової декларації з плати за землю. Тому цей матеріал присвячено розгляду простих і складних земельних питань, які часто і не дуже виникають у нашій практиці.

Отже, хто зобов’язаний подавати декларацію з плати за землю, правила подання такої декларації та порядок її заповнення, а також що нам загрожує при різних порушеннях, пов’язаних із платою за землю, — про все це читайте у пропонованій статті.

 

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

ПК  — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

ЗК — Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III.

ЦК — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

ГК — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Узагальнююча податкова консультація № 1051 — Узагальнююча податкова консультація про сплату земельного податку власниками нежитлових приміщень, платниками єдиного податку — фізичними особами — підприємцями, затверджена наказом ДПСУ від 23.11.2012 р. № 1051.

Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків та зборів, затверджений наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588.

 

Хто зобов’язаний
подавати Декларацію?

Згідно з п. 286.2 ПК подавати податкову Декларацію з плати за землю зобов’язані «платники плати за землю (крім фізичних осіб)». При цьому нагадаємо, що плата за землю справляється (п.п. 14.1.147 ПК):

— або у формі земельного податку;

— або у формі орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Підкреслимо: платою (податком) за землю може вважатися виключно орендна плата за землі, що перебувають у державній або комунальній власності. Орендна плата за землі приватної власності не підпадає під дію розд. XIII ПК та регулюється умовами договору.

Нижче докладніше зупинимося на кожному з платежів.

 

Плата за землю

Земельний податок

Орендна плата за землю

! За ту саму ділянку не може одночасно справлятися і земельний податок, і орендна плата

Платники

— власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

постійні землекористувачі (п. 269.1 ПК).

! Крім того, виходячи з норм п. 287.8 ПК обов’язок сплати земельного податку, а також подання Декларації з цього податку виникає у власників нежитлових приміщень (їх частин) у багатоквартирних будинках.

Від сплати земельного податку і відповідно подання Декларації з плати за землю звільняються:

1) платники єдиного податку — за земельні ділянки, що використовуються ними для здійснення підприємницької діяльності (п.п. 4 п. 297.1 ПК). В Узагальнюючій податковій консультації № 1051 податківці зауважили, що єдиноподатники-орендодавці також звільняються від сплати земельного податку і подання Декларації з плати за землю за земельні ділянки, на яких знаходяться надані в оренду об’єкти;

2) платники фіксованого сільськогосподарського податку — за земельні ділянки, що використовуються ними для ведення сільськогосподарського товаровиробництва (п.п. «б» п. 307.1 ПК)

орендарі земельних ділянок державної та комунальної власності (п. 288.2 ПК).

Платники єдиного податку сплачують орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності й подають Декларацію з плати за землю в загальному порядку, як й інші платники

Підстави для нарахування плати за землю

Дані державного земельного кадастру (п. 286.1 ПК)

Договір оренди земельної ділянки державної або комунальної власності (п. 288.1 ПК)

Момент виникнення обов’язків зі сплати плати за землю

Із дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою (п. 287.1 ПК). Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування виникають з моменту державної реєстрації цих прав (ст. 125 ЗК).

Винятки:

1) у разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується (абз. 2 п. 286.5 ПК):

— попереднім власником — за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку;

— новим власником — починаючи з місяця, в якому в нього виникло право власності;

2) у разі переходу права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок на земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території, сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно (п. 287.6 ПК)

Із дати реєстрації договору оренди земельної ділянки.

Якщо особа розпочинає використання земельної ділянки на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади і договору оренди, за яким не здійснювалася державна реєстрація, то податкові зобов’язання зі сплати орендної плати виникають від дня укладення договору оренди (розділ 200.01 ЄБПЗ).

У разі припинення або розірвання договору оренди земельної ділянки державної (комунальної) власності орендар має сплатити орендну плату за фактичний період перебування землі в користуванні в поточному році, тобто до дати повернення земельної ділянки орендодавцю (відповідному органу виконавчої влади або відповідній сільській, селищній, міській раді), що підтверджується актом приймання-передачі земельної ділянки (розділ 200.02 ЄБПЗ)

 

Чи можуть подавати Декларацію з плати за землю філії?

Згідно з пп. 14.1.34 і 14.1.73 ПК власниками земельних ділянок, а також орендарями земель державної та комунальної власності, а отже, і платниками плати за землю, можуть бути лише юридичні та фізичні особи. Філії та представництва не є юридичними особами (ч. 3 ст. 95 ЦК). Тому податкові Декларації з плати за землю до державних податкових інспекцій за місцезнаходженням земельних ділянок має подавати головне підприємство. Такої ж думки дотримуються і податківці (консультація в розділі 200.05 ЄБПЗ).

Запитання: Чи можуть відокремлені підрозділи (філії) юридичної особи подавати податкові декларації з плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності)?

Коротка відповідь: Ні, податкові декларації з плати за землю до державних податкових інспекцій за місцезнаходженням земельних ділянок повинні подавати платники плати за землю — юридичні особи.

Фізичні особи — підприємці

Вище вже зазначалося, що згідно з п. 286.2 ПК Декларацію з плати за землю зобов’язані подавати всі платники плати за землю, крім фізичних осіб. Нарахування фізичним особам сум податку здійснюють органи державної податкової служби, які видають платнику до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку (п. 286.5 ПК).

Чи поширюється це правило на фізичних осіб — підприємців?

Податківці з приводу подання Декларації з плати за землю підприємцем сьогодні дотримуються такої позиції:

1. Земельний податок. Правила сплати земельного податку для фізичних осіб — підприємців як на загальній системі, так і на єдиному податку, на думку податківців, залежать від того, чи використовується ділянка (нерухомість, розташована на ній) у підприємницькій діяльності. Причому, чи використовується ділянка в підприємницькій діяльності, податківці пропонують визначати виходячи з того, на кого оформлено правовстановлюючі документи на земельну ділянку:

— на звичайну фізичну особу

або

— на фізичну особу — підприємця.

Якщо документи оформлено на звичайну фізичну особу, то нарахування земельного податку здійснюється органом ДПС, що видає платнику до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення плати за землю за встановленою формою.

Якщо документи оформлено на фізичну особу — підприємця, то підприємець має самостійно розрахувати суму податку і подати до податкового органу Декларацію з плати за землю.

При цьому зауважимо, що Мін’юст у роз’ясненні, викладеному в листі від 11.01.2007 р. № 19-32/2, указує, що ЦК не виділяє такого суб’єкта права власності, як фізична особа — підприємець. Суб’єктом права приватної власності відповідно до ст. 325 ЦК є фізичні особи. Таким чином, як зазначено в роз’ясненні, право власності на нерухоме майно має реєструватися за фізичною особою, а не за фізичною особою — підприємцем.

Якщо виходити з того, що правовстановлюючі документи оформляються на фізичну особу, а не на фізичну особу — підприємця, то доходимо висновку, що сплачувати земельний податок підприємці повинні в тому самому порядку, що і звичайні фізичні особи. Отже, підприємцю податківці самостійно надішлють податкове повідомлення-рішення про внесення плати за землю як звичайній фізичній особі. Однак у цьому випадку, наприклад, підприємці — платники єдиного податку не зможуть скористатися своєю пільгою зі сплати земельного податку, установленою п.п. 4 п. 297.1 ПК.

Роз’яснення з розділу 200.05 ЄБПЗ

«Запитання: У яких випадках ФОП має подавати податкову декларацію з плати за землю?»

«Коротка відповідь: Фізична особа — підприємець подає до органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію з плати за землю (далі — податкова декларація) у разі, якщо земельна ділянка використовується для здійснення господарської діяльності (магазин, СТО тощо), на підставі документів, визначених у ст. 19 Закону України від 1 липня 2004 року № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зі змінами та доповненнями (далі — Закон № 1952), та оформлених на фізичну особу — підприємця.

Якщо документи, визначені у ст. 19 Закону № 1952, оформлено на фізичну особу, то нарахування плати за землю (земельного податку або орендної плати) здійснює орган ДПС, що видає платнику до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення плати за землю за встановленою формою.

Крім того, фізична особа — підприємець, яка використовує земельні ділянки для здійснення господарської діяльності, не подає до органу ДПС за місцезнаходженням земельних ділянок податкову декларацію в разі, якщо документи, визначені у ст. 19 Закону № 1952, не оформлено на фізичну особу — підприємця. У такому випадку нарахування земельного податку здійснюється органом ДПС фізичній особі».

2. Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності. Що стосується орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, то правила її сплати податківці бачать такими самими, як і для земельного податку:

— якщо договір оренди землі оформлено на підприємця для цілей підприємницької діяльності, то подавати звітність обов’язково, а орендна плата сплачується щомісяця;

— якщо договір оренди такої землі оформлено на звичайну фізичну особу — для непідприємницьких цілей, орендну плату потрібно сплачувати в порядку, установленому для фізичних осіб (орган ДПС видає платнику до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення плати за землю за встановленою формою).

Аналогічні роз’яснення надано податківцями в газеті «Праця і зарплата», 27.02. 2013 р. № 8(828), с. 23 і в газеті «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ» від 05.11.2012 р., № 45, с. 4.

 

Чи подавати Декларацію з плати за землю, якщо платник має право на пільгу зі сплати земельного податку, унаслідок чого земельний податок не нараховується?

Якщо підприємство має право на пільги зі сплати земельного податку, установлені ст. 282 ПК , унаслідок чого земельний податок не справляється, то воно все одно має подавати Декларацію з плати за землю.

Роз’яснення з розділу 200.05 ЄБПЗ

«Запитання: Чи звільняються від подання податкових декларацій з плати за землю юридичні особи, які мають право на пільги зі сплати земельного податку або земельні ділянки, що не підлягають оподаткуванню на підставі ст. 283 ПКУ?»

«Коротка відповідь: Юридичні особи, які мають право на пільги зі сплати земельного податку або земельні ділянки, що не підлягають оподаткуванню, не звільняються від обов’язку подання податкових декларацій за земельні ділянки, з яких земельний податок не справляється внаслідок застосування податкових пільг».

 

Правила одання Декларації

Для зручності необхідні відомості, які слід ураховувати при поданні Декларації, наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

№ з/п

Характеристика, що розглядається

Земельний податок

Орендна плата за землі державної та комунальної власності

1

2

3

4

1

За якою формою подається Декларація

Форма податкової Декларації є єдиною як для земельного податку, так і для орендної плати за землі державної та комунальної власності.

Затверджена вона наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1015.

! Суб’єкт господарювання, який є одночасно платником земельного податку та орендної плати, має подати до органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки окремо податкову Декларацію з плати за землю щодо земельного податку, окремо щодо орендної плати (роз’яснення в розділі 200.5 ЄБПЗ).

Декларація має два додатка:

— додаток 1 «Відомості про наявні земельні ділянки» — подається всіма платниками плати за землю та в усіх випадках подання Декларації;

— додаток 2 «Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок» — подається в тому випадку, якщо платник має право на пільгу

2

Що додається до Декларації

У разі подання першої Декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом із Декларацією подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Надалі така довідка подається тільки в разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі (п. 286.2 ПК).

Подати довідку про нормативну грошову оцінку землі потрібно і щодо нововідведених земельних ділянок.

У всіх інших випадках довідка до Декларації не додається.

Якщо платник подає Декларацію в електронному вигляді, то довідки (витяги) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки подаються до органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки на паперових носіях (ЄБПЗ 200.05)

3

Куди подавати

До органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки (п. 286.2 ПК).

Якщо платник має кілька земельних ділянок на території однієї сільської, селищної або міської ради (код КОАТУУ той самий), то таким платником подається одна узагальнена земельна податкова Декларація.

Якщо ж землі знаходяться на території різних адміністративно-територіальних одиниць (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ різні), то платник податків зобов’язаний подати до кожної податкової інспекції за місцезнаходженням земельної ділянки окрему земельну Декларацію

4

Періодичність подання

За вибором платника (пп. 286.2, 286.3 ПК):

— або раз на рік. Декларація подається на поточний рік з розподілом річної суми рівними частинами за місяцями (п. 286.2 ПК);

— або щомісяця (п. 286.3)

5

Строки подання

Якщо платник вибрав періодичність подання Декларації:

раз на рік не пізніше 20 лютого поточного року. Подання такої Декларації звільняє від подання щомісячних Декларацій (п. 286.2 ПК);

щомісяця — протягом 20 календарних днів місяця, наступних за звітним. Подання щомісячних Декларацій звільняє платника від обов’язку подавати річну Декларацію не пізніше 20 лютого поточного року (п. 286.3 ПК).

Якщо протягом року суб’єкт господарювання уклав нові договори оренди чи отримав право власності на нові земельні ділянки, то щодо нововідведених земельних ділянок або за новоукладеними договорами оренди землі платник має подати нову податкову Декларацію протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним (п. 286.4 ПК)*.

У випадку зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову Декларацію протягом 20 календарних днів місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися такі зміни (абз. 2 п. 286.4 ПК)

6

Спосіб подання

Декларація подається одним із таких способів (п. 49.3 ПК):

— особисто або через уповноважену особу;

— надсилається поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;

— засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Платники податків, які належать до великих та середніх підприємств, мають подавати податкові Декларації в електронному вигляді обов’язково (п. 49.4 ПК)

* Не варто забувати про необхідність подання до податкового органу форми № 20-ОПП протягом 10 робочих днів після держреєстрації права власності або постійного користування земельною ділянкою або держреєстрації права оренди землі (п. 8.4 Порядку № 1588).

 

Порядок заповнення Декларації

Для наочності порядок заповнення Декларації з плати за землю покажемо в табл. 2.

 

Таблиця 2

Показник

Особливості заповнення

1

2

«Шапка» Декларації

Поле 1

1.1.Т

Порядковий номер за рік

Проставляється порядковий номер Декларації, що подається. Нумерація Декларацій ведеться послідовно наростаючим підсумком з початку року. Це зазначено в самій формі Декларації. Нумерація ведеться окремо за Деклараціями, поданими щодо земельного податку, і окремо щодо орендної плати. Більше того, за роз’ясненнями податківців (див. у розділі 200.05 ЄБПЗ), нумерація має вестися окремо за кожним типом Декларації (Звітна, Нова звітна, Уточнююча). Наприклад, якщо платник подає до органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки першу уточнюючу податкову Декларацію, в якій уточнюється податкове зобов’язання щодо земельного податку, то у графі «1.1 Т» проставляється «1». При поданні протягом року другої уточнюючої Декларації, в якій уточнюється податкове зобов’язання щодо земельного податку, у графі «1.1 Т» проставляється «2».

Якщо платник подає Декларації до кількох органів ДПС, то має здійснювати окрема нумерація Декларацій для кожного з таких органів

Земельний податок/Орендна плата

Податкові Декларації повинні подаватися окремо щодо земельного податку та окремо щодо орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Податківці пояснюють це тим, що податок на землю та орендна плата мають різні коди бюджетної класифікації, тому на них і мають заповнюватися окремі Декларації. Отже, у шапці Декларації проставляється відповідна відмітка («Х») у клітинці «Земельний податок» або «Орендна плата»

Код типу Декларації/Тип Декларації

Проставляється відмітка («Х») напроти типу Декларації, що подається, а саме:

01 Звітна

Відмітка (Х) у цьому полі проставляється при заповненні:
— річної Декларації на поточний рік (якщо платник вибрав спосіб подання Декларації один раз на рік);
— поточних щомісячних Декларацій (якщо платник вибрав щомісячний спосіб подання Декларації). Зауважимо, що з 01.07.2012 р. із п. 286.3 ПК, де регулюється право подання щомісячних Декларацій, було вилучено згадку про «нову» звітну Декларацію. Тому суб’єкти господарювання, які щомісяця подають Декларацію з плати за землю, повинні подавати звітну Декларацію (з відміткою в полі «Звітна»).

Це поле заповнюватиметься також при поданні Декларацій всередині року щодо нововідведених земельних ділянок, якщо:
— суб’єкт господарювання на початку року не був платником плати за землю і протягом року отримав право власності (користування) на земельну ділянку. Як зазначено в ЄБПЗ (розділ 200.05), у цьому випадку платник «…подає відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки (за власним вибором) або річну податкову Декларацію з плати за землю, або щомісячні Декларації за типом «Звітна» ;

— якщо суб’єкт господарювання отримав право власності (користування) на земельну ділянку в іншому населеному пункті, тобто виникає необхідність подання звіту до нової податкової за місцезнаходженням земельної ділянки, куди платник Декларацію ще не подавав. У цьому випадку Декларація буде «Звітна»

02 Нова звітна

Відмітка (Х) у цьому полі проставляється у випадках:
якщо платник податку на поточний рік подав звітну Декларацію з плати за землю, а протягом року отримав право власності (користування) на іншу земельну ділянку в тому самому населеному пункті. У такій ситуації платник має подати нову звітну Декларацію (п. 287.4 ПК) за місцезнаходженням таких земельних ділянок з урахуванням показників звітної Декларації;
— зміни об’єкта та/або бази оподаткування (наприклад, зміни нормативної грошової оцінки землі, зміни умов договору оренди тощо). Нову звітну Декларацію згідно з абз. 2 п. 286.4 ПК платник плати за землю подає протягом 20 календарних днів місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися такі зміни

03 Уточнююча

Подається в тому випадку, якщо платник самостійно виявляє помилки, що впливають на раніше визначену суму податку попередніх звітних періодів, і при цьому помилки виникли з вини платника, тобто не пов’язані з коригуваннями у зв’язку зі зміною нормативної грошової оцінки землі, змінами умов договору оренди, придбанням або продажем земельних ділянок

Поле 2/Поле 3

Поле 2 «Для земельного податку» заповнюється, якщо Декларація подається щодо земельного податку.

Поле 3 «Для орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності» — якщо Декларація подається щодо орендної плати

за 20__ рік

Указується рік, за який подається Декларація. Якщо подається «Звітна» річна Декларація, то більше в полі 2/полі 3 нічого не заповнюємо

починаючи з

Заповнюється, якщо платник протягом року отримав право власності на нововідведені земельні ділянки або уклав нові договори оренди. Тут необхідно вказати дату придбання права власності на нововідведені земельні ділянки (нею є дата державної реєстрації цих прав — ст. 125 ЗК) або дату реєстрації договору оренди

з урахуванням уточнень з

Заповнюється, якщо платник уточнює податкові зобов’язання. Тут наводиться дата (число і місяць), з якої здійснюється уточнення показників. Заповнюючи це поле, необхідно враховувати, що дата проставляється арабськими цифрами, причому для чисел з однієї цифри спочатку проставляється «0». Наприклад, якщо уточнюються дані починаючи з 5 вересня, то потрібно вказати «05.09»

За________місяць

Заповнюють платники, які вибрали щомісячний спосіб подання Декларації. Сюди вписується місяць, за який подається Декларація

Поле 4

Повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника

Зазначається повне найменування підприємства (прізвище, ім’я, по батькові підприємця) згідно з реєстраційними документами (п. 48.3 ПК). При цьому скорочення організаційно-правової форми господарювання не допускається

Платник земельного податку.../платник орендної плати за землі державної або комунальної власності (орендар)...

Платники земельного податку проставляють відмітку (Х) у полі «платник земельного податку».

Якщо Декларація подається щодо орендної плати, проставляється відмітка (Х) у полі «платник орендної плати за землі державної або комунальної власності (орендар)...»

Поле 5

Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер

Указується присвоєний підприємству код ЄДРПОУ, що є податковим номером платників податків (п.п. «а» п. 2.2 Порядку № 1588)

Поле 6

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Це поле заповнює підприємець, указуючи свій індивідуальний податковий номер (ІПН) або паспортні дані, якщо він через свої релігійні переконання відмовився від ІПН та має відповідну відмітку в паспорті

Поле 7

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

Наводиться код того виду діяльності, який є для платника основним

Поле 8

Місцезнаходження (місце проживання) платника

Поштовий індекс

Міжміський код

Телефон

Факс

Електронна адреса

Наводиться податкова адреса платника. Нею згідно зі ст. 45 ПК є:
— для юридичних осіб — адреса, що міститься в ЄДРПОУ;
— для фізичних осіб — підприємців — адреса, за якою такого платника взято на облік як платника податків в органі ДПС.

Також у цьому полі платник зазначає поштовий індекс, телефон, факс та e-mail. Однак такі дані не належать до обов’язкових реквізитів Декларації

Поле 9

Найменування органу державної податкової служби за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок), до якого подається Декларація

Указується найменування податкового органу, до якого подається Декларація (згідно з п. 48.3 ПК — обов’язковий реквізит Декларації). Ще раз зауважимо, що Декларація подається за місцезнаходженням земельної ділянки (п. 286.2 ПК). Якщо земельна ділянка знаходиться не за місцем основного обліку платника, то йому перед цим потрібно стати на облік у «чужій» податковій за місцезнаходженням земельної ділянки (п. 8.3 Порядку № 1588)

Поле 10

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ

Проставляється код органу місцевого самоврядування, на території якого знаходиться земельна ділянка, щодо якої подається Декларація

Основна частина Декларації

Колонка 2

«Категорія земель»

Зазначається цільове призначення землі. Дані беруться з правовстановлюючих документів на землю/договору оренди. Згідно зі ст. 19 ЗК землі України за основним цільовим призначенням поділяються на 9 категорій, а саме:

1. Землі сільськогосподарського призначення.
2. Землі житлової та громадської забудови.
3. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.
4. Землі оздоровчого призначення.
5. Землі рекреаційного призначення.
6. Землі історико-культурного призначення.
7. Землі лісогосподарського призначення.
8. Землі водного фонду.

9. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

До колонки 2 виписується назва категорії, до якої належить земельна ділянка. Причому в Декларації наведено також розподіл категорій земель залежно від того, чи проведено їх нормативну грошову оцінку, а також залежно від місця розташування земельної ділянки (у межах або за межами населеного пункту). Такий розподіл є важливим для застосування ставок податку.

Так, якщо платник має ділянку в межах населеного пункту (категорія земель — землі громадської забудови) і нормативну оцінку її не проведено, то він заповнює гр. 3.1 Декларації, а у колонці 2 вказує «землі громадської забудови»

Колонка 3

«Площа земельної ділянки»

Указується площа земельної ділянки. Дані беруться з правовстановлюючих документів на землю/договору оренди. У формі Декларації зазначено, що площа земельної ділянки в гектарах наводиться з чотирма десятковими знаками, а у м2 — із двома десятковими знаками

Колонка 4

«Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки»

Указується нормативна грошова оцінка землі, якщо її проведено.

Земельний податок. Для того щоб дізнатися, чи проведено нормативну оцінку земель, підприємству необхідно звернутися з письмовою заявою до територіального органу Державного агентства земельних ресурсів з проханням надати витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земель щодо конкретної ділянки.

Згідно зі ст. 18 Закону про оцінку земель нормативна грошова оцінка проводиться:
— для земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів (незалежно від їх цільового призначення), — не рідше одного разу на 5 — 7 років;
— для земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів: сільськогосподарського призначення — не рідше одного разу на 5 — 7 років, а несільскогосподарського призначення — не рідше одного разу на 7 — 10 років.

Як передбачено п. 271.2 ПК, рішення місцевих рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюються відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін до неї (плановий період). Інакше новий розмір нормативної грошової оцінки застосовується не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим періодом. Так, рішення стосовно нормативної грошової оцінки земель, оприлюднені у період з 15.07.2012 р. по 15.07.2013 р., ураховуватимуться землекористувачами відповідно при розрахунку податкових зобов’язань з плати за землю тільки на 2014 рік.

! Нормативну грошову оцінку землі має бути уточнено станом на 1 січня поточного року на коефіцієнт індексації (це передбачено п.п. 271.1.1 ПК, а також самою формою Декларації). У 2013 році коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки дорівнює 1,0 (лист Держземагентства від 10.01.2013 р. № 326/22/7-13).

Орендна плата. Нормативна грошова оцінка землі береться з договору оренди земельної ділянки державної та комунальної власності. Її також має бути уточнено на щорічний коефіцієнт індексації. Разом з цим, якщо в договорі оренди окремим пунктом зазначено, що орендна плата визначається з урахуванням індексів інфляції, орендарю необхідно звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування (сільської, селищної, міської ради) або органу виконавчої влади, з яким укладено договір оренди землі, стосовно перегляду умов договору оренди відповідно до вимог чинного законодавства України (роз’яснення в розділі 200.05 ЄБПЗ)

Колонка 5

«Ставка податку (грн. за 1 кв. м або % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки...»)

Земельний податок

Указується ставка податку.

Якщо нормативну грошову оцінку землі проведено, то ставка податку встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки землі.

Для земельних ділянок сільськогосподарських угідь ставка становить (п. 272.1 ПК):
— для рілля, сіножатей, пасовищ — 0,1 % нормативної грошової оцінки землі;
— для багаторічних насаджень — 0,03 % нормативної грошової оцінки землі.

Для інших земельних ділянок, крім перелічених у ст. 276 ПК, — 1 % нормативної грошової оцінки землі.

До колонки 5 вписується розмір відсотка, наприклад «1 %».

Якщо нормативну грошову оцінку не проведено — ставка земельного податку визначається згідно зі ставками, установленими ст. 275 (береться колонка 2 таблиці), 277, 279 і 280 ПК.

Орендна плата (роз’яснення в розділі 200.05 ЄБПЗ):
— якщо в договорі оренди землі визначено розмір орендної плати у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, то у графі 5 вказується установлений договором відсоток;
— якщо в договорі оренди землі визначено розмір орендної плати у грошовій формі (у сумі), то колонка 5 прокреслюється;
— якщо в договорі оренди землі розмір орендної плати визначено у кратному розмірі земельного податку (трикратний, чотирикратний тощо), то у графі 5 наводиться ставка земельного податку

Колонка 6

«Коефіцієнт до збільшення»

Земельний податок. Вписуються коефіцієнти підвищення земельного податку. Якщо коефіцієнт зазначено у відсотках, то колонка 6 не заповнюється, а заповнюється колонка 7. Наприклад, до колонки 6 потрібно вписати підвищуючі коефіцієнти для міст обласного значення (зазначені в п. 275.1 ПК), курортного призначення (п. 275.2 ПК).

Орендна плата. Колонка 6 заповнюватиметься лише в тому випадку, якщо згідно з договором розмір орендної плати встановлюється у кратному розмірі земельного податку і до ставки податку застосовується підвищуючий коефіцієнт. У решті випадків у колонці 6 проставляються прокреслення

Колонка 7

«Відсоток від суми земельного податку»

Вписуються підвищуючі коефіцієнти у вигляді відсотків від суми земельного податку. Такі коефіцієнти наведено у ст. 276 ПК

Колонка 7/Колонка 8

«Річна сума земельного податку...»/«Річна сума орендної плати»

Наводиться річна сума земельного податку (орендної плати). Причому, як зазначають податківці в консультаціях у розділі 200.05 ЄБПЗ, ці колонки мають заповнюватися і в тому випадку, якщо платник вибрав щомісячний спосіб подання Декларації. Пояснюється це тим, що податкове зобов’язання з плати за землю за звітний місяць визначається виходячи з річної суми зобов’язання.

Значення вказується у гривнях з двома десятковими знаками (з копійками).

Розрахунок річної суми земельного податку чи орендної плати провадиться для кожної категорії земель окремо щодо кожної земельної ділянки в ряд. 1.1.1 — 4.2 табличної частини Декларації.

Важливо зауважити, що в Декларації немає спеціальних рядків, у яких можна було б відобразити пільгу щодо земельного податку. На наш погляд, у колонці 8 «Річна сума земельного податку...» слід указати суму, розраховану за даними гр. 2 — 7, за мінусом суми пільги, зазначеної в колонці 14 додатка 2 до податкової Декларації з плати за землю

Колонки 10 — 21

«Січень...»

Містять розподіл річної суми земельного податку (орендної плати) щодо кожної земельної ділянки за місяцями. Не виключено, що в результаті округлення показників, зазначених у гр. 10 — 21, їх загальна сума не відповідатиме сумі земельного податку чи орендної плати, зазначеної у гр. 8 або гр. 9. Щоб виправити таку ситуацію, на наш погляд, потрібно відкоригувати (збільшити або зменшити на суму різниці) суму, зазначену в гр. 21 (за грудень)

Графа 5

«Нараховано земельного податку на 20__ рік, усього (сума значень к. 10 — 21 р. 1.1.1 — 4.2)»

Цей рядок заповнюють лише платники земельного податку. У ньому буде вказано суму значень рядків 1 — 4 із колонки 8, а також кожної з колонок 10 — 21

Графи 6 — 12

Заповнюються в разі виправлення помилок (уточнення сум), допущених у деклараціях за минулі періоди, що призвели до недоплати або переплати земельного податку, а також нарахування штрафів та пені. Докладніше порядок виправлення помилок розглянемо нижче

Графа 22

«Нараховано орендної плати за землі державної або комунальної власності на 20__ рік, усього»

Цей рядок заповнюють лише платники орендної плати. У ньому буде вказано суму значень рядків 1— 4 із колонки 9, а також кожної з колонок 10 — 21

Графи 13 — 20

Заповнюються в разі виправлення помилок (уточнення сум), допущених у деклараціях за минулі періоди, що призвели до недоплати або переплати орендної плати, а також нарахування штрафів та пені

Графа 21

Розкриття окремих результатів діяльності (пояснення)

У цьому рядку наводяться відомості про кількість сторінок, на яких надано додаткову інформацію до Декларації

 

Приклад . Підприємство має у власності земельну ділянку площею 500 м2 в місті (чисельність населення — 400 тис. осіб; місто обласного значення), в якому не проведено грошову оцінку земель (офіс; категорія земель — землі громадської забудови). 20 травня поточного року підприємство отримало у власність ще одну земельну ділянку площею 2000 м2 у межах того самого населеного пункту (категорія земель — землі промислового призначення).

Згідно з п. 286.4 ПК за нововведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову Декларацію протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним.

Власники земель сплачують плату за землю з дня виникнення права власності на землю (п. 278.1 ПК). Державну реєстрацію права власності здійснено 20 травня 2013 року. Тому земельний податок щодо нововідведеної ділянки розраховується починаючи з 20 травня (12 днів травня) і до кінця року (червень — грудень).

Відповідно до п. 276.1 ПК податок за земельні ділянки, зайняті виробничими будівлями і спорудами, справляється в розмірі 3 % суми земельного податку, обчисленого згідно зі ст. 274
і 275 ПК.

Оскільки земельна ділянка розташована в межах населеного пункту і нормативну грошову оцінку землі не проведено, для розрахунку суми земельного податку використовуємо ставки, установлені п. 275.1 ПК. Відповідно до п. 275.1 ПК ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, із чисельністю населення 400 тис. осіб становить 2,26 грн. за 1 кв. м. Коефіцієнт, що застосовується в містах обласного значення з чисельністю населення 400 тис. осіб, — 2,00.

Сума податку за травень дорівнюватиме: 8,75 грн. ((2000 м2 х 2,26 грн. х 2,00 х 3 %) : 12 : 31 х 12).

Сума податку за кожен місяць із червня по грудень: 22,60 грн. ((2000 м2 х 2,26 грн. х 2,00 х 3 %) : 12).

Виходячи з наявних даних заповнена частина Декларації має такий вигляд (див. с. 23).

 

Відповідальність за порушення, пов’язані з платою за землю

1. Штраф за неподання Декларації з плати за землю

До власників землі та землекористувачів за неподання або несвоєчасне подання податкової Декларації з плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) застосовуються санкції, установлені ст. 120 ПК.

За вказане порушення передбачено накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. У разі повторного протягом року вчинення такого порушення особою, щодо якої застосовано штраф, передбачено накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

2. Штраф за порушення строків сплати податку на землю (орендної плати)

Штрафні санкції за порушення строків сплати податку, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПК (ст. 126 ПК):

— при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;

— при затримці понад 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу).

3. Пеня

Пеня за несвоєчасну сплату плати за землю. Строк сплати податку на землю/орендної плати за землі державної та комунальної власності становить 30 календарних днів після закінчення звітного місяця (п. 287.3 ПК). Після закінчення встановлених ПК строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Пеня нараховується на суму податкового боргу (уключаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожен календарний день прострочення в його сплаті (ч. 1, 2 ст. 129 ПК).

Нарахування пені при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання юридичною особою або підприємцем:

 починається — з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання (останнім днем є 30-й календарний день місяця, наступного за звітним місяцем);

— закінчується — у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (п.п. 129.3.1 ПК).

Пеня при самостійному виправленні помилок . У разі самостійного виправлення помилок, якщо такі помилки призвели до заниження податкових зобов’язань, також доведеться нарахувати пеню. Це випливає з п.п. 129.1.2 ПК. Нарахування пені в цьому випадку передбачено і самою формою Декларації. (гр. 12 і гр. 20).

Згідно з п.п. 129.1.2 ПК у разі заниження податкових зобов’язань пеня нараховується платником податку в день настання граничного строку погашення податкового зобов’язання за весь період заниження. Нарахування пені закінчується в день погашення податкового зобов’язання (п.п. 129.3.1 ПК). Таким чином, пеня має нараховуватися за весь період заниження починаючи з останнього дня граничного строку сплати податкового зобов’язання за період, в якому допущено помилку, та закінчуючи днем його погашення (включно). Розмір пені визначається з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день заниження (абз. 2 п. 129.4 ПК).

Приклад розрахунку пені див. на с. 26.

 

1

Податкова декларація з плати за землю
(земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Код типу декларації

1.1.Т1

Порядковий номер за рік1

Х

Земельний податок

 

Орендна плата

Тип декларації

01

 

Звітна

02

Х

Нова звітна

03

 

Уточнююча

2

Для земельного податку

за

2

0

1

3

рік

починаючи з 2

2

0

:

1

3

з урахуванням уточнень3

 

 

.

 

 

за ______________________ місяць4

 

<...>

№ з/п

Категорія земель

Площа земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки або одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації

Ставка податку (грн. за 1 кв. м або % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; % від одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області)

Коефіцієнт до збільшення

Відсоток від суми земельного податку

Річна сума земельного податку, яка підлягає сплаті за даними платника

Річна сума орендної плати, яка підлягає сплаті за даними платника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<...>

3

Земельні ділянки у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

3.17

Землі громадської забудови (з 01.01 по 03.01.2013 р.)*

500,00

Х

2,09

2,00

16,85

3.27

Землі громадської забудови (з 4.01 по 31.12.2013 р.)

500,00

Х

2,26

2,00

 

2656,11

3.37

Землі промисловості

2000,00

Х

2,26

2,00

3 %

166,95

<...>

5

Нараховано земельного податку на 2013 рік, усього (сума значень к. 10 — 21 р. 1.1.1 — 4.2)

 

2839,91

Х

 

Січень6

Лютий6

Березень6

Квітень6

Травень6

Червень6

Липень6

Серпень6

Вересень6

Жовтень6

Листопад6

Грудень6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

<...>

Земельні ділянки у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

16,85

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

170,11

226,00

226,00

226,00

226,00

226,00

226,00

226,00

226,00

226,00

226,00

226,00

 

 

 

 

8,75

22,6

22,6

22,6

22,6

22,6

22,6

22,6

<...>

186,96

226,00

226,00

226,00

234,75

248,60

248,60

248,60

248,60

248,60

248,60

248,60

<...>

* Закон України від 20.11.2012 р. № 5503-VI, що запровадив нові підвищені абсолютні значення ставок земельного податку для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, набрав чинності з 04.01.2013 р. (тобто з дати офіційного опублікування). У зв’язку з цим земельний податок за січень має розраховуватися виходячи з двох складових: окремо за старими ставками, що діяли з 01.01.2013 по 03.01.2013 р. (включно), та окремо за новими ставками, що діють починаючи з 04.01.2013 р.

 

Виправлення помилок

Загальний порядок виправлення помилок, допущених у деклараціях, урегульовано п. 50.1 ПК. Так, у разі якщо в майбутніх податкових періодах (з ураху-ванням строків давності, визначених ст. 102 ПК) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться в раніше поданій ним податковій Декларації (крім обмежень, визначених цією статтею ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової Декларації за формою, що діє на момент подання уточнюючого розрахунку.

Подати уточнюючий розрахунок згідно з п. 102.1 ПК платник має право протягом 1095 днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкової Декларації, а якщо таку податкову Декларацію було подано пізніше, — за днем її фактичного подання.

Зверніть увагу: шляхом подання уточнюючого розрахунку виправляються помилки в Декларації, граничний строк подання якої закінчився. Також зауважимо, що уточнюючим розрахунком виправляються помилки, які виникли з вини платника, тобто не пов’язані з коригуваннями у зв’язку зі зміною нормативної грошової оцінки землі, змінами умов договору оренди, придбанням або продажем земельних ділянок (у цих випадках подається нова звітна Декларація).

Подати уточнюючий розрахунок можна (п. 50.1 ПК):

— як самостійний документ. При такому способі подання Декларації в разі заниження податкових зобов’язань платник має сплатити «самоштраф» у розмірі 3 % від суми недоплати. Сплатити суму недоплати і штраф потрібно до подання уточнюючого розрахунку;

— як додаток до Декларації . У разі заниження податкових зобов’язань сума «самоштрафу» становитиме 5 % від суми недоплати.

Крім того, як уже зазначалося, у разі самостійного виправлення заниження податкових зобов’язань п.п. 129.1.2 ПК передбачає нарахування пені на суму такого заниження за весь період заниження.

Це загальні правила виправлення помилок.

Однак звітність щодо землі має свої особливості. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є рік (п. 285.1 ПК). При цьому базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня та закінчується 31 грудня того самого року (п. 285.2 ПК). Таким чином, Декларація подається не після закінчення року, а на поточний рік, тобто наперед. Сплачуються податкові зобов’язання при цьому щомісяця — протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем місяця (п. 287.3 ПК).

Це все позначається на порядку виправлення помилок.

Розглянемо ситуації.

Ситуація 1. Якщо уточнюються показники звітної Декларації на поточний рік, що містить дані, розраховані на майбутнє.

У ЄБПЗ (розділ 200.05) із цього приводу зазначено:

«Оскільки податковим періодом з плати за землю є податковий (звітний) рік, а сплата податкових зобов’язань здійснюється щомісяця, то для виправлення помилок, допущених у податковій Декларації на поточний рік, суб’єкт господарювання може подати ОДНУ уточнюючу податкову Декларацію з уточненням показників як за місяці, строк сплати податкових зобов’язань за якими минув, так і за місяці, строк сплати за якими не настав».

Розмежовувати майбутні та минулі періоди (місяці), за які виправляються помилки, потрібно орієнтуючись на строки подання щомісячної Декларації. Адже поки не закінчився граничний строк подання щомісячної Декларації за відповідний місяць (п. 286.4 ПК), дані про нарахований податок за цей місяць не можна вважати задекларованими, оскільки граничний строк подання місячної звітності щодо нього ще не минув.

У зв’язку з цим при виправленні помилок, які призвели до заниження податкових зобов’язань, штраф та пеню платник нараховує лише за ті місяці, строк подання щомісячної звітності за якими закінчився, а за наступні місяці штрафні санкції та пеня не застосовуються (консультація в журналі «Вісник податкової служби України», 2011, № 20, с. 5 — 6).

Ситуація 2. Якщо виправляються помилки, допущені в минулих роках. При допущенні помилки в минулих періодах (у минулих роках або в місяцях, граничний строк подання місячної Декларації за якими вже закінчився) виправляти дані, що вплинули на розрахунок податкового зобов’язання, суб’єкти господарювання мають за загальним правилом шляхом подання Декларації з відміткою «Уточнююча» в полі 03 розділу 1 шапки. Звертаємо увагу, що в одній уточнюючій Декларації з плати за землю можна виправити помилку, допущену тільки в одній раніше поданій Декларації, тобто за кожен звітний рік окремо.

Ситуація 3. Якщо помилки виправляє платник, який обрав щомісячний спосіб подання Декларації . У цьому випадку платнику слід виправити лише помилки, допущені за минулі періоди, шляхом подання однієї уточнюючої Декларації. Виправляти помилки майбутніх періодів у цьому випадку йому взагалі не потрібно, оскільки платник нарахує податкові зобов’язання за майбутні періоди правильно.

Приклад. Підприємство має у власності земельну ділянку площею 1500 м2 (категорія земель — землі громадської забудови). Грошову оцінку земельної ділянки не проведено. Ділянку розташовано в населеному пункті, чисельність населення — 400 тис. осіб. Платник подав податкову Декларацію на поточний рік в установлений строк, тобто не пізніше 20 лютого 2013 року.

Однак 23 квітня 2013 року було виявлено, що при розрахунку суми земельного податку було допущено помилку — неправильно зазначено площу земельної ділянки (замість 1500 м2 — 1400 м2). Уточнюючу Декларацію подано 23 квітня. Саме цього дня сплачено недоплату і штраф.

Виходячи з наявних даних заповнена частина уточнюючої Декларації матиме такий вигляд:

 

1

Податкова декларація з плати за землю
(земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Код типу декларації

1.1.Т1

Порядковий номер за рік1

Х

Земельний податок

 

Орендна плата

Тип декларації

01

 

Звітна

02

 

Нова звітна

03

Х

Уточнююча

2

Для земельного податку

за

2

0

1

3

рік

починаючи з 2

 

 

.

 

 

з урахуванням уточнень3

2

3

.

0

4

за ______________________ місяць4

<...>

Одиниця виміру: гектари — з чотирма десятковими знаками;

м2  — з двома десятковими знаками;

гривні  — з двома десятковими знаками

№ з/п

Категорія земель

Площа земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки або одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації

Ставка податку (грн. за 1 кв. м або % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; % від одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області)

Коефіцієнт до збільшення

Відсоток від суми земельного податку

Річна сума земельного податку, яка підлягає сплаті за даними платника

Річна сума орендної плати, яка підлягає сплаті за даними платника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<...>

3

Земельні ділянки у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

3.17

Землі громадської забудови (з 01.01 по 03.01.2013 р.)

1500,00

Х

2,09

2,00

50,56

3.27

Землі громадської забудови (з 04.01 по 31.12.2013 р.)

1500,00

Х

2,26

2,00

6725,32

<...>

5

Нараховано земельного податку на 2013 рік, усього (сума значень к. 10 — 21 р. 1.1.1 — 4.2)

 

 

 

 

 

6775,88

х

68

Нараховано земельного податку на 2013 рік за даними раніше поданої декларації (р. 5 декларації, що уточнюється)

 

 

 

 

 

 

 

78

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання по земельному податку на 2013 рік (позитивне значення (р. 5 - р. 6))

 

 

 

 

 

 

 

88

Розмір заниження (недоплата) податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових періодів

 

 

 

 

 

 

 

<...>

118

Сума штрафу ((к. 10-21 р. 8) х 3 % або 5 %)

 

 

 

 

 

 

 

129

Сума пені

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень6

Лютий6

Березень6

Квітень6

Травень6

Червень6

Липень6

Серпень6

Вересень6

Жовтень6

Листопад6

Грудень6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

50,56

510,32

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

 

560,88

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

523,49

527,33

527,33

527,33

527,33

527,33

527,33

527,33

527,33

527,33

527,33

527,33

37,39

37,67

37,67

37,67

37,67

37,67

37,67

37,67

37,67

37,67

37,67

37,67

37,39

37,67

 

1,12

1,13

0,50

0,24

<...>

 

Пояснення. Помилка призвела до заниження податкових зобов’язань за січень та лютий 2013 року. За березень 2013 року граничні строки сплати податкового зобов’язання не настали. Відповідно «само-штраф» та пеня нараховуються тільки за січень та лютий.

Пеня нараховується за кожен випадок несвоєчасної сплати податкових зобов’язань окремо, тобто за недоплату податкового зобов’язання за кожен місяць слід нарахувати пеню окремо. Так, за даними прикладу пеню буде нараховано по день погашення податкового зобов’язання (23.04.2013 р.) за період заниження:

— з 01.03.2013 р.* по 23.04.2013 р. (54 дн.) — 0,50 грн. (37,39 х 54 : 365 х 1,2 х 7,5 %);

— з 29.03.2013 р. по 23.04.2013 р. (26 дн.) — 0,24 грн. (37,67 х 26 : 365 х 1,2 х 7,5 %).

* Останній день сплати земельного податку за січень 2013 року.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі