Теми статей
Обрати теми

Щодо державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно, збудоване до 1992 року

Редакція ББ
Будівельна Бухгалтерія Травень, 2013/№ 9
Друк
Лист від 12.03.2013 р. № 95-06-15-13

Щодо державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно, збудоване до 1992 року

 

Лист Державної реєстраційної служби України від 12.03.2013 р. № 95-06-15-13

 

<...>

Державна реєстраційна служба у зв’язку з численними зверненнями стосовно питань, пов’язаних з порядком державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно, збудоване до 05.08.92 р., просить довести до відома органів державної реєстрації прав наступну інформацію.

Статтею 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначений перелік випадків, у яких видається свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності.

Відповідно до пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 р. № 703, державний реєстратор у встановлених законом випадках за результатами розгляду заяви про державну реєстрацію видає свідоцтво про право власності на нерухоме майно, на підставі якого проводить державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з набуттям права власності на новозбудовані чи реконструйовані об’єкти нерухомого майна заявник подає органові державної реєстрації прав, зокрема, документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (пункт 46 вказаного Порядку).

Відповідно до пункту 3.1 Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 24.06.2011 р. № 91, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 11.07.2011 р. за № 830/19568 (далі — Порядок), документом, який засвідчує відповідність закінчених будівництвом до 05.08.92 р. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, які не підлягають прийняттю в експлуатацію, вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, зокрема для потреб державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, є технічний паспорт, складений за результатами технічної інвентаризації.

Слід відмітити, що Порядок було прийнято на виконання пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі — Закон), дія якого мала тимчасовий характер — до 31.12.2012 р.

Водночас Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності» від 20.11.2012 р. № 5496 до Закону були внесені зміни, якими було продовжено дію пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону до 31.12.2013 р.

У зв’язку з цим інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до 31.12.2013 р. безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приймають в експлуатацію з видачею декларації про готовність об’єкта до експлуатації:

індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 05.08.92 р. до 12.03.2011 р.;

збудовані до 12.03.2011 р. :

громадські будинки I і II категорій складності;

будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.

Ураховуючи наведене, для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно, збудоване до 05.08.92 р., документом, що відповідно до вимог законодавства, засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, є технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.

 

Перший заступник Голови І. Завальна

 

КОМЕНТАР

 

Як було зазначено у листі, що коментується, необхідність у його виданні виникла у зв’язку з численними зверненнями стосовно питань, пов’язаних з порядком державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно, збудоване до 05.08.92 р.

Знову ж таки нагадаємо, що з 01.01.2013 р. в нашій державі діє нова процедура здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Починаючи саме з цієї дати держреєстрація прав на нерухоме майно проводиться відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV (у редакції Закону України від 11.02.2010 р. № 1878-VI) (далі — Закон). Саме цим нормативно-правовим актом відтепер визначаються правові та організаційні засади проведення державної реєстрації речових та інших прав, що підлягають реєстрації.

Так, ст. 18 Закону визначений перелік випадків, у яких видається свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності. Одним із таких випадків є видача свідоцтва про право власності фізичним та юридичним особам на новозбудовані, реконструйовані об’єкти нерухомого майна.

Крім того нагадаємо, що детальний механізм проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов’язки суб’єктів у сфері державної реєстрації прав визначений Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 22.06.2011 р. № 703 (далі — Порядок). У свою чергу п. 42 Порядку передбачено, що державний реєстратор у встановлених законом випадках (а це випадки, передбачені ст. 18 Закону) за результатами розгляду заяви про державну реєстрацію видає свідоцтво про право власності на нерухоме майно, на підставі якого проводить державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

А тепер наведемо весь перелік документів, який має подати заявник державному реєстратору для здійснення ним держреєстрації новозбудованого об’єкта нерухомого майна — він наведений у п. 46 Порядку.

Отже, для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з набуттям права власності на новозбудовані об’єкти нерухомого майна заявник подає органу державної реєстрації прав:

— заяву про державну реєстрацію;

— копію документа, що посвідчує особу заявника;

— копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

— документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;

— документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);

— технічний паспорт на житловий будинок;

— документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку;

— витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі коли в документі, що посвідчує речове право на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер);

— документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам;

— документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Звертаємо увагу, що державна реєстрація права власності на новостворений житловий будинок проводиться реєстраційною службою за місцезнаходженням такого будинку (ст. 7 Закону).

Якщо з більшістю документів, наведеними у зазначеному вище переліку все більш-менш зрозуміло, то щодо документа, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, виникають певні запитання. Тим паче вони турбують тих громадян, які звели свої будівлі досить давно — до 1992 року.

Ні для кого не секрет, що і сьогодні ще поширеними є випадки звернень громадя, яким у встановленому законом порядку було надано земельні ділянки для будівництва житлових будинків. Але, фактично збудувавши їх до 1992 року, громадяни своєчасно не оформили право власності на них. Це запитання залишається актуальним досить давно і вирішується воно на рівні держави шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів. Так, у свій час, постановою КМУ «Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт» від 09.09.2009 р. № 1035 було передбачено, що підставою для оформлення права власності на приватні житлові будинки, дачні та садові будинки, споруджені до 05.08.92 р., є складений бюро технічної інвентаризації висновок про технічний стан будівлі та документ, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій вона розміщена. Зазначена постанова втратила чинність 02.06.2011 р.

Потім було прийнято Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 24.06.2011 р. № 91 (далі — Порядок № 91). Так, відповідно до п. 3.1 Порядку № 91 визначалося, що документом, який засвідчує відповідність закінчених будівництвом до 05.08.92 р. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, які не підлягають прийняттю в експлуатацію, вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, зокрема для потреб державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, є технічний паспорт, складений за результатами технічної інвентаризації.

Сьогодні вже діє Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж, затверджений наказом Мінрегіону від 19.03.13 р. № 95 (набув чинності 29.04.2013 р.), який залишився майже незмінним, у тому числі, відносно об’єктів будівництва, зведених до 05.08.1992 р.

Таким чином, підіб’ємо підсумок: Укрдержреєстр у своєму листі роз’яснив, що для проведення державної реєстрації прав із видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно, збудоване до 05.08.1992 р., документом, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, є технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.

 

Яна Брусенцова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі