(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • В розробці
5/7

Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 1999 р. № 131)

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

№ з/п

Показники

Усього

На одиницю бази розподілу
(1 машино-година)

Включення загальновиробничих витрат до

витрат на виробництво продукції   (рахунок 23 «Виробництво»), грн.

собівартості реалізованої продукції   (рахунок 90 «Собівартість реалізації»), грн.

1

2

3

4

5

6

1

База розподілу за нормальною потужністю, машино-години

10000

Х

Х

Х

Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн.

70000

з них:

2

змінні

50000

Х

Х

3

(ряд. 3 гр. 4 = ряд. 2 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3)

5

4

постійні

20000

Х

Х

5

(ряд. 5 гр. 4 = ряд. 4 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3)

2

База розподілу за фактичною потужністю, машино-години:

6

1-й звітний період

8000

Х

Х

Х

7

2-й звітний період

10500

Х

Х

Х

Фактичні загальновиробничі витрати, грн.:

8

1-й звітний період

68100

з них:

9

змінні

48000

Х

48000

Х

10

постійні — усього (ряд. 8 гр. 3 – ряд. 9 гр. 3)

20100

Х

Х

Х

у тому числі:

10.1

постійні розподілені (ряд. 6 гр. 3 х ряд. 5 гр. 4)

16000

Х

16000

Х

10.2

постійні нерозподілені (ряд. 10 гр. 3 – ряд. 10.1 гр. 3)

4100

Х

Х

4100

11

2-й звітний період

77950

з них:

12

змінні

57750

Х

57750

Х

13

постійні — усього (ряд. 11 гр. 3 – ряд. 12 гр. 3)

20200

Х

Х

Х

у тому числі:

13.1

постійні розподілені (ряд. 7 гр. 3 х ряд. 5 гр. 4), але не більше суми фактичних постійних загальновиробничих витрат

20200

Х

20200

Х

13.2

постійні нерозподілені (ряд. 13 гр. 3 – ряд 13.1 гр. 3)

0

Х

Х

0