(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • В розробці
4/10

4. Облік основних засобів в оренді

18. Орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду об’єкт за первісною вартістю, яка визначається на початок строку оренди за найменшою з наступних оцінок: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

19. Затрати орендаря на поліпшення об’єкта фінансової оренди, що визнаються ним капітальними інвестиціями за умовами, зазначеними у пункті 29 цих Методичних рекомендацій, відображаються за дебетом рахунку капітальних інвестицій із наступним збільшенням первісної вартості об’єкта фінансової оренди, якщо інше не передбачено орендною угодою.

20. Об’єкт операційної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку обліку орендованих основних засобів за вартістю, вказаною в угоді про оренду.

21. Затрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди, що визнаються ним капітальними інвестиціями за умовами, зазначеними у пунктах 29–31 цих Методичних рекомендацій, відображаються орендарем за дебетом рахунку капітальних інвестицій. Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об’єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в пункті 7 цих Методичних рекомендацій.

22. Орендоване майно цілісного майнового комплексу обліковується орендарем за вартістю, визначеною в акті передачі та договорі оренди.

Вартість орендованих у складі цілісних майнових комплексів основних засобів відображається за дебетом рахунку обліку основних засобів із зазначенням, що ці об’єкти є орендованими, і кредитом субрахунку обліку іншого додаткового капіталу.