Нормативний акт Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

VI. Реєстрація платників податку на додану вартість як суб’єктів спеціального режиму оподаткування

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Міністерство фінансів України

6.1. Реєстрація платників ПДВ як суб’єктів спеціального режиму оподаткування проводилась та діяла до 01 січня 2017 року згідно зі статтею 209 розділу V Кодексу, яка втратила чинність з 01 січня 2017 року відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XIX Кодексу.

Сільськогосподарські підприємства, які станом на 31 грудня 2016 року (включно) зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, вважаються платниками цього податку на загальних підставах, починаючи з 01 січня 2017 року.

6.2. Дані про реєстрацію сільськогосподарських підприємств як суб’єктів спеціального режиму оподаткування включені до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, який є складовою частиною Реєстру.

6.3. Пункт 6.3 виключено.

6.4. Пункт 6.4 виключено.

6.5. Пункт 6.5 виключено.

6.6. Пункт 6.6 виключено.

6.7. Пункт 6.7 виключено.

6.8. Пункт 6.8 виключено.

6.3. У реєстрі суб’єктів спеціального режиму оподаткування щодо сільськогосподарського підприємства містяться такі дані:

перелік видів діяльності, на які поширювалась дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та дата внесення запису про такі види діяльності;

дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, дата виключення із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, а також дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах.

6.4. Пункт 6.4 виключено.

6.4. Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляв протягом 12 послідовних звітних податкових періодів, що передують 01 січня 2017 року, сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг, то:

на таке підприємство не поширювався спеціальний режим оподаткування, встановлений статтею 209 розділу V Кодексу. Таке підприємство зобов’язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;

контролюючий орган виключає таке підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування;

таке підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.

Для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, від дати державної реєстрації такого підприємства до спливу 12 календарних місяців, що настають за датою державної реєстрації такого підприємства, але не пізніше 31 грудня 2016 року, питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного податкового періоду (місяця). Якщо протягом такого звітного податкового періоду (місяця) новостворене сільськогосподарське підприємство — суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляло сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг) у цьому місяці, то вважається, що такий суб’єкт досяг перевищення та до нього застосовуються норми цього пункту, починаючи з першого числа такого звітного податкового періоду (місяця).

6.5. У випадку, визначеному пунктом 6.4 цього розділу, з першого числа місяця, в якому було допущено перевищення, сільськогосподарське підприємство вважається таким, що сплачує податок на додану вартість за загальними правилами, встановленими розділом V Кодексу. Реєстрація такого платника ПДВ може бути анульована згідно з розділом V цього Положення.

6.6. У випадку, визначеному пунктом 6.4 цього розділу, не пізніше 20 календарного дня з моменту досягнення перевищення сільськогосподарське підприємство зобов’язане подати до контролюючого органу, в якому воно було зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, заяву про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС (додаток 8).

Контролюючий орган протягом 3 робочих днів від дня отримання такої заяви виключає сільськогосподарське підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та проводить реєстрацію такого підприємства як платника ПДВ на загальних підставах за процедурами перереєстрації.

При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування є дата внесення відповідного запису до Реєстру, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є перше число місяця, в якому було допущено перевищення, визначене пунктом 6.4 цього розділу.

6.7. Якщо сільськогосподарське підприємство не подає заяви (заяв) у строки, встановлені пунктом 6.6 цього розділу, та контролюючий орган за результатами документальної невиїзної перевірки (на підставі поданих податкових декларацій), планової або позапланової виїзної перевірки встановить факт перевищення, то незалежно від строку, який пройшов із часу досягнення перевищення, контролюючий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС (додаток 9). На підставі такого рішення контролюючий орган виключає сільськогосподарське підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, проводить реєстрацію такого підприємства як платника ПДВ на загальних умовах за процедурами перереєстрації.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання рішення про виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є перше число місяця, в якому було допущено перевищення, але не пізніше 01 січня 2017 року.

6.8. Якщо за результатами документальної або камеральної перевірки контролюючий орган встановить, що підприємство не відповідало критеріям, встановленим пунктом 209.6 статті 209 розділу V Кодексу, на момент подання заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, яка стала підставою для такої реєстрації, то контролюючий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС. На підставі такого рішення контролюючий орган виключає сільськогосподарське підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та проводить реєстрацію такого підприємства як платника ПДВ на загальних умовах за процедурами перереєстрації.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання рішення, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є дата реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.

6.9. Якщо сільськогосподарське підприємство після досягнення перевищення подало заяву про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про реєстрацію як платника ПДВ на загальних підставах, але не повідомило, що причиною зняття з реєстрації є перевищення, або вказало неправильно місяць, в якому було допущено перевищення, то після встановлення такого факту контролюючим органом на підставі рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС у такому реєстрі проводиться коригування дати, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, на перше число місяця, в якому було допущено перевищення, але не пізніше 01 січня 2017 року. Дати реєстрації платником ПДВ, виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування не змінюються.

6.10. Пункт 6.10 виключено.

6.11. Пункт 6.11 виключено.

6.12. Пункт 6.12 виключено.

6.13. Пункт 6.13 виключено.

6.14. Пункт 6.14 виключено.

6.15. Пункт 6.15 виключено.

6.10. Сільськогосподарське підприємство, яке станом на 31 грудня 2016 року (включно) зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, виключається з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування на підставі підпункту 4 пункту 2 розділу XIX Кодексу за самостійним рішенням контролюючого органу за формою № 6-РРС. На підставі такого рішення контролюючий орган вносить до реєстру платників податку на додану вартість записи про зняття підприємства з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування з одночасною реєстрацією платником ПДВ на загальних підставах.

У такому разі дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є 01 січня 2017 року.

6.11. Пункт 6.11 виключено.

6.11. Якщо виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування проведене за самостійним рішенням контролюючого органу, то один примірник рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування зберігається в контролюючому органі, який прийняв рішення про таке виключення. Документи чи копії документів, на підставі яких контролюючий орган прийняв рішення про таке виключення, мають бути додані до цього примірника рішення.

Протягом трьох робочих днів після перереєстрації один примірник рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування надсилається контролюючим органом такому підприємству за правилами, встановленими пунктами 5.6–5.9 розділу V цього Положення для направлення рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування у день їх підписання реєструються у журналі обліку рішень про виключення сільськогосподарських підприємств із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РЖС (додаток 10). Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.

6.12. Оскарження рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платника ПДВ, зареєстрованого як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, та/або рішення про виключення із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування здійснюється за процедурами, визначеними пунктом 5.10 розділу V цього Положення.

У разі скасування анулювання реєстрації платника ПДВ — суб’єкта спеціального режиму оподаткування дати реєстрації платником ПДВ та реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування не змінюються.

У разі скасування виключення підприємства із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, що були проведені шляхом зняття підприємства з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та реєстрації як платника ПДВ на загальних підставах, дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування не змінюється. Якщо на дату скасування виключення підприємства із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування в особи є анульованою реєстрація як платника ПДВ, дата та причина виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування відповідає даті та причині анулювання реєстрації платником ПДВ.

Якщо після скасування виключення підприємства із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування сільськогосподарське підприємство станом на 01 січня 2017 року буде зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, контролюючий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування згідно з пунктами 6.10, 6.11 цього розділу.

Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі