Нормативний акт Державний класифікатор України ДК 011-96 «Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку»

2. Класифікація одиниць вимірювання та одиниць обліку

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України

Код

Назва одиниці вимірювання та одиниці обліку

Умовне позначення

Код СОЕИ

українське

міжнародне

01

ПРОСТІР І ЧАС

0101

*Метр

м

m

0006

0102

*Кілометр

км

km

0008

0103

*Дециметр

дм

dm

0005

0104

*Сантиметр

см

cm

0004

0105

*Міліметр

мм

mm

0003

0106

Мікрометр

мкм

m

0002

0107

Нанометр

нм

nm

0108

Пікометр

пм

pm

0109

Фемтометр

фм

fm

0110

Ангстрем (= 1·10-10 м)

0111

Парсек (= 3,0857 • 1016 м)

пк

pc

0112

Світловий рік (= 9,46 • 1015 м)

св.рік

l.y.

0113

Астрономічна одиниця (= 1,496·1011 м)

а.о.

AU

0114

*Миля статутна (= 1609,344 м)

миля (міжн.)

st mi

1803

0115

*Морська миля міжн. (= 1852 м)

м. миля

n.mile

1804

0116

*Дюйм (= 10 великим лініям = 12 малим лініям = 25,40 мм)

дюйм

in

0041

0117

*Ярд (= 3 футам = 36 дюймам = 0,9144 м)

ярд

yd

0045

0118

Тисяча кілометрів

тис.км

t.km

0009

0119

Мільйон кілометрів

млн.км

m.km

0010

0120

Калібр (= 0,254 мм)

клб

cl

0121

Лінія велика (= 2,54 мм)

лін.в

l gr

0122

Лінія мала (= 2,117 мм)

лін.м

l

0123

*Квадратний метр

м2

m2

0055

0124

*Квадратний кілометр

км2

km2

0061

0125

*Квадратний дециметр

дм2

dm2

0053

0126

*Квадратний сантиметр

см2

cm2

0051

0127

*Квадратний міліметр

мм2

mm2

0050

0128

*Квадратний дюйм (= 6,4516 см2)

дюйм2

in2

0102

0129

*Квадратний фут (= 144 кв. дюймам = 0,092903 м2)

фт2

ft2

0104

0130

*Квадратний ярд (= 9 кв. футам = 0,8361274 м2)

ярд2

yd2

0106

0131

*Ар (сотка) (= 100 м2)

а

a

0057

0132

*Гектар (= 100 ар)

га

ha

0059

0133

*Акр (= 4840 кв. ярдів = 4046,856 м2)

акр

ac

1805

0134

*Кубічний метр

м3

m3

0113

0135

*Кубічний дециметр

дм3

dm3

0112

0136

*Кубічний сантиметр

см3

cm3

0111

0137

*Кубічний міліметр

мм3

mm3

0110

0138

*Літр

л

l

0120

0139

*Мегалітр

Мл

Ml

1808

0140

Кілолітр

кл

kl

0141

*Гектолітр

гл

hl

0122

0142

Декалітр

дал

dal

0121

0143

*Децилітр

дл

dl

0118

0144

*Мілілітр

мл

ml

0119

0145

Мікролітр (ламбда)

мкл

l

0146

Кубічний дюйм (= 16,387 см3)

дюйм3

in3

0142

0147

*Кубічний фут (= 1728 куб. дюймам = 0,02831685 м3)

фт3

ft3

0152

0148

Кубічний ярд (= 27 куб. футам = 0,764555 м3)

ярд3

yd3

0154

0149

*Галон (англ.) (= 4 квартам = 8 пінтам = 4,54609 л)

гал (англ.)

gal (UK)

0150

*Галон рідинний (амер.) (= 4 квартам рідин. = 8 пінтам рідин. = 3,78541 л)

гал (амер.)

gal lig (US)

0151

*Галон сухий (амер.) (= 4,40488 дм3)

гал.сух (амер.)

gal dry (US)

1822

0152

Пінта рідинна (англ.) (0,568261 л)

пт.рід (англ.)

pt lig (UK)

1817

0153

*Пінта рідинна (амер.) (= 0,473179 л)

пт.рід. (амер.)

pt lig (US)

0154

*Пінта суха (амер.) (= 0,550614 дм3)

пт.сух. (амер.)

pt dry (US)

0155

*Унція рідинна (англ.) (= 28,413 см3)

ун.рід. (англ.)

fl.oz (UK)

1809

0156

*Унція рідинна (амер.) (= 29,5737 см3)

ун.рід (амер.)

fl.oz (US)

1815

0157

*Барель нафтовий (амер.) (= 158,988 л)

бар.н (амер.)

bbl oil (US)

0158

*Барель сухий (амер.) (= 115,628 дм3)

бар.сух. (амер.)

bbl dry (US)

1824

0159

*Бушель (англ.) (= 8 галонам англ. = 36,3687 дм3)

буш (англ.)

bu (UK)

1814

0160

*Бушель (амер.) (= 64 пінтам сухим = 35,2391 дм3)

буш (амер.)

bu (US)

1823

0161

*Секунда

с

s

0354

0162

Кілосекунда

кс

ks

0163

Мілісекунда

мс

ms

0353

0164

Мікросекунда

мкс

s

0352

0165

Наносекунда

нс

ns

0351

0166

Пікосекунда

пс

ps

0167

Фемтосекунда

фс

fs

0168

*Рік

р.

y

0366

0169

*Півріччя

півріч

0365

0170

Квартал

кв

0364

0171

*Місяць

міс

mth

0362

0172

Декада (облік часу) (= 10 діб)

декада

0361

0173

*Тиждень

тижд

wk

0360

0174

*Доба

доб

d

0359

0175

*Година

год

h

0356

0176

*Хвилина

хв

min

0355

0177

*Метр за секунду

м/с

m/s

0328

0178

Сантиметр за секунду

см/с

cm/s

0179

Міліметр за секунду

мм/с

mm/s

0180

*Кілометр за годину

км/год

km/h

0330

0181

Метр за годину

м/год

m/h

0182

*Вузол (= 1м.миля/год)

вуз

kn

0327

0183

Фут за секунду

фт/с

ft/s

0184

Миля за годину

миля/год

mi/h

0185

*Метр на секунду у квадраті

м/с2

m/s2

1174

0186

Фут на секунду у квадраті

фт/с2

ft/s2

0187

Гал (= 0,01 м/с2)

Гал

Gal

0188

Радіан на секунду у квадраті

рад/с2

rad/s2

0189

Метр у мінус першому степені

м-1

m-1

0190

*Джиль (= 0,142065 дм3)

джл

gi

1816

0191

Драхма рідинна (англ.) (= 3,551628 л)

драх.рід (англ.)

dm fl (UK)

0192

Драхма рідинна (амер.) (= 3,6966 л)

драх.рід (амер.)

dm fl (US)

0193

*Кварта суха США (= 1,10123 дм3)

кварт.сух (амер.)

qt dry (US)

1821

0194

*Кварта імперська (= 1,136523 дм3)

кварт.імп

qt (UK)

0195

*Центилітр

цл

1807

0196

*Кварта рідинна (= 0,946363 дм3)

кварт.рід

qt lig

1818

0197

Квадратна статутна миля (=2,589918 • 106 м2)

миля2 стат

sq.mi

0198

Фут (= 0,33333 ярда =12 дюймам = 0,3048 м)

фт

ft

0043

0199

*Квадратна миля

миля2

1806

02

ПЕРІОДИЧНІ ТА ПОДІБНІ ЇМ ЯВИЩА

0201

*Герц

Гц

Hz

0290

0202

Терагерц

ТГц

THz

0203

Гігагерц

ГГц

GHz

0293

0204

*Мегагерц

МГц

MHz

0292

0205

*Кілогерц

кГц

kGz

0291

0206

Оберт

об

r

0207

*Оберт за секунду

об/с

r/s

1866

0208

*Оберт за хвилину

об/хв

r/min

0331

0209

Секунда в мінус першому степені

с-1

s-1

0336

0210

Хвилина у мінус першому степені

хв-1

min-1

0211

Радіан за секунду

рад/с

rad/s

0212

Радіан на метр

рад/м

rad/m

0213

Радіан

рад

rad

0295

0214

Мілірадіан

мрад

mrad

0215

Мікрорадіан

мкрад

rad

0216

Градус кутовий

°

° (der)

0217

Мінута кутова

‘ (mnt)

0218

Секунда кутова

‘‘

‘‘ (sec)

0219

Гон (метричний градус) (= 1,57 • 10-2 рад)

гон

gon

0220

Стерадіан

ср

sr

0326

0221

Гон (площинний кут) (= (/200) рад)

гон

gon

03

МЕХАНІКА. ЧАСТИНА 1

0301

*Кілограм

кг

kg

0166

0302

Мегаграм

Мг

Mg

0303

*Грам

г

g

0163

0304

*Міліграм

мг

mg

0161

0305

Мікрограм

мкг

g

0306

*Тонна метрична

т

t

0168

0307

*Кілотонна

кт

kt

1829

0308

Мегатонна

Мт

Mt

0309

*Тонна довга (англ.) (= 2240 фунтам торговельним = 1,12 короткої тонни = 1016,046 кг)

т довга (англ.)

long ton

1846

0310

*Тонна коротка (суднова) (= 2000 фунтам торговельним = 907,1847 кг)

т кор (англ.)

sh ton

1845

0311

*Центнер (= 100 кг)

ц

q

0167

0312

*Центнер довгий (англ.)
(= 112 фунтам торговельним = 50,8023 кг)

ц (англ.)

cwt (UK)

1844

0313

Центнер (амер.) (= 35,348 кг)

ц (амер.)

cwt (US)

0314

*Унція торговельна (= 28,34933 г)

унц

oz

0315

*Унція аптекарська та тройська
(= 8 драхмам = 31,1035 г)

унц.апт
унц.тр

oz ap
oz tr

0316

*Гран аптекарський (= 64,798910 мг)

гр

gr

0317

Гран тройський (= 64,7989 мг)

гр.тр

gr tr

0318

*Фунт торговельний (= 16 унціям = 256 драхмам = 7000 гранам = 453,59237 г)

фнт

lb

0319

Пуд (= 16,3805 кг)

пуд

0320

Атомна одиниця маси
(= 1,65976 • 10-27 кг)

а.о.м

u

0321

*Кілограм на кубічний метр

кг/м3

kg/m3

1865

0322

Тонна на кубічний метр

т/м3

t/m3

0530

0323

Мегаграм на кубічний метр

Мг/м3

Mg/m3

0324

Кілограм на кубічний дециметр

кг/дм3

kg/dm3

1221

0325

Грам на кубічний метр

г/м3

g/m3

0326

Грам на кубічний сантиметр

г/см3

g/cm3

0327

Міліграм на кубічний метр (об’ємна частка)

мг/м3

mg/m3

0328

Мікрограм на кубічний метр

мкг/м3

g/m3

0329

Фунт на кубічний фут

фнт/фт3

lb/ft3

0330

Грам на мілілітр

г/мл

g/ml

0331

Міліграм на літр

мг/л

mg/l

0332

Кубічний метр на кілограм

м3/кг

m3/kg

0333

Міліграм на метр

мг/м

mg/m

1194

0334

Кілограм на квадратний метр

кг/м2

kg/m2

0311

0335

Грам на квадратний сантиметр

г/см2

g/cm2

0336

Міліграм на квадратний метр

мг/м2

mg/m2

0337

Кілограм на метр

кг/м

kg/m

0261

0338

Текст (= 10-6 кг/м)

текс

tex

0339

Кілограм-метр за секунду

кг·м/с

kg·m/s

0340

Кілограм-квадратний метр за секунду

кг·м2

kg·m2/s

0341

Кілограм-квадратний метр

кг·м2

kg·m2

0342

*Ньютон

Н

N

0289

0343

Меганьютон

МН

MN

0344

Кілоньютон

кН

kN

0345

Міліньютон

мН

mN

0346

Мікроньютон

мкН

N

0347

Дина (= 10-5 Н)

дина

dyn

0348

Кілограм-сила (=9,80665 Н)

кгс

kgf

1175

0349

Фунт-сила

фнтс

lbf

0350

Ньютон-метр

Н·м

N·m

0351

Меганьютон-метр

МН·м

MN·m

0352

Кілоньютон-метр

кН·м

kN·m

0353

Міліньютон-метр

мН·м

mN·m

0354

Мікроньютон-метр

мкН·м

N·m

0355

Кілограм-сила-метр, кілограмометр (= 9,80665 Н • м)

кгс·м

kgf·m

0252

0356

Ньютон-секунда

Н·с

N·s

0357

Ньютон-метр-секунда

Н·м·с

N·m·s

0358

Ньютон-квадратний метр на кілограм

(Н·м2)/кг

(N·m2)/kg

0359

Фут-фунт-сила

фт·фнтс

ft·lbf

0360

*Паскаль

Па

Pa

0294

0361

Гігапаскаль

ГПа

GPa

0362

*Мегапаскаль

МПа

MPa

1188

0363

*Кілопаскаль

кПа

kPa

1182

0364

Гектопаскаль

гПа

hPa

0365

Міліпаскаль

мПа

mPa

1192

0366

Мікропаскаль

мкПа

Pa

1858

0367

*Стандартна атмосфера (= 101325 Па)

атм

atm

1858

0368

*Технічна атмосфера (= 1 кгс/см2 = 98066,5 Па = 0,967841 атм)

ат

at

0304

0369

*Кілобар

кбар

kbar

1864

0370

*Гектобар

гбар

hbar

1863

0371

*Бар (= 1·105 Па)

бар

bar

0309

0372

*Мілібар

мбар

mbar

0308

0373

Мікробар

мкбар

bar

0374

Ньютон на квадратний метр

Н/м2

N/m2

0375

Ньютон на квадратний міліметр

Н/мм2

N/mm2

0376

Кілограм-сила на квадратний метр (= 9,80665 Па)

кгс/м2

kgf/m2

1178

0377

Дина на квадратний сантиметр

дина/см2

dyn/cm2

0378

Кілограм на квадратний сантиметр

кг/см2

kg/cm2

0310

0379

Умовний міліметр водяного стовпчика
(1 мм вод. ст. = 1 • 10-4 ат = 9,80665 Па)

мм вод. ст.

mm H2O

0380

Умовний міліметр ртутного стовпчика (торр)
(1 мм рт. ст. = 133,322 Па)

мм рт. ст.

mm Hg

0381

Фунт-сила на квадратний дюйм

фнтс/дюйм2

lbf/in2

0382

Паскаль у мінус першому степені

Па-1

Pa-1

0383

Метр у четвертому степені

м4

m4

0384

Дюйм у четвертому степені

дюйм4

in4

0385

Паскаль-секунда

Па·с

Pa·s

0386

Міліпаскаль-секунда

мПа·с

mPa·s

0387

Пуаз (= 10-1 Па • с)

П

P

0388

Сантипуаз

сП

cP

0389

Квадратний метр за секунду

м2

m2/s

0390

Квадратний міліметр за секунду

мм2

mm2/s

0391

Стокс (= 10-4 м2/с)

Ст

St

0392

Сантистокс

сСт

cSt

0393

Квадратний фут за секунду

фт2

ft2/s

0394

Ньютон на метр

Н/м

N/m

0395

Міліньютон на метр

мН/м

mN/m

0396

Грам на квадратний метр

г/м2

g/m2

1181

0397

Грам-сила

гс

gf

0398

*Пеннівейт (= 1,555174 г)

пвт

pwt

1848

0399

*Скрупул (= 1,295978 г)

скр

scr

1847

04

РОБОТА І ЕНЕРГІЯ

0401

*Джоуль

Дж

J

0271

0402

Ексаджоуль

ЕДж

EJ

0403

Петаджоуль

ПДж

PJ

0404

Тераджоуль

ТДж

TJ

0250

0405

Гігаджоуль

ГДж

GJ

0249

0406

Мегаджоуль

МДж

MJ

0241

0407

*Кілоджоуль

кДж

kJ

0236

0408

Міліджоуль

мДж

mJ

0235

0409

Фемтоджоуль

ФДж

fJ

0410

Атоджоуль

аДж

aJ

0411

*Ват-година

Вт·год

W·h

0243

0412

Терават-година

ТВт·год

TW·h

0413

*Гігават-година (мільйон кіловат-годин)

ГВт·год

GW·h

0414

*Мегават-година тисяча кіловат-годин)

МВт·год

MW·h

0415

*Кіловат-година

кВт·год

kW·h

0245

0416

Гектоват-година

гВт·год

hW·h

0244

0417

*Ват

Вт

W

0212

0418

Гігават

ГВт

GW

0419

Мегават

МВт

MW

1105

0420

*Кіловат

кВт

kW

0214

0421

Міліват

мВт

mW

0211

0422

Гектоват

гВт

hW

0213

0423

Мікроват

мкВт

W

0210

0424

Нановат

нВт

nW

0425

Піковат

ПВт

pW

0426

Ерг

ерг

erg

0427

Ерг за секунду

ерг/с

erg/s

0428

Кілограм-сила-метр за секунду

кгс·м/с

kgf·m/s

0429

Кінська сила метрична
(= 75 кгс • м/с = 735,499 Вт)

к.с.

HP

0238

0430

Кінська сила (англ.)
(= 76,04 кгс • м/с = 745,7 Вт)

к.с.(англ.)

hp (UK)

0431

Фут-фунт-сила за секунду

фт·фнтс/с

ft·lbf/s

0432

Міліграм за годину

мг/год

mg/h

0433

*Кілограм за секунду

кг/с

kg/s

0499

0434

*Кубічний метр за годину

м3/год

m3/h

0513

0435

Кубічний сантиметр за секунду

см3

cm3/s

0436

Кілолітр за годину

кл/год

kl/h

0437

Літр за добу

л/доб

l/d

0438

Літр за годину

л/год

l/h

1179

0439

Літр за хвилину

л/хв

l/min

1185

0440

Літр за секунду

л/с

l/s

1186

0441

Мілілітр за хвилину

мл/хв

ml/min

0442

Мілілітр за секунду

мл/с

ml/s

0443

Ньютон на кубічний метр

Н/м3

N/m3

0444

Ньютон на кілограм

Н/кг

N/kg

0445

Дина на сантиметр

дина/см

dyn/cm

0446

Кіловат на метр квадратний

кВт/м2

kW/m2

0447

Тонна-сила (= 9806,65 Н)

тс

tf

1176

0448

Мікрограм на квадратний метр

мкг/м2

g/m2

0449

Тонна на квадратний метр

т/м2

t/m2

05

ТЕПЛОТЕХНІКА

0501

*Кельвін

К

K

0288

0502

*Градус Цельсія

°C

°C

0280

0503

Градус Ренкіна

°Ra

°Ra

0504

*Градус Фаренгейта

°F

°F

1857

0505

Кельвін у мінус першому степені

К-1

K-1

0506

Паскаль на кельвін

Па/К

Pa/K

0507

*Одиниця теплова британська
(= 1055,056 Дж)

Отб

Btu

1856

0508

15 °C калорія (п’ятнадцятиградусна калорія) (кал15 = 4,1855 Дж)

кал15

cal15

0509

Міжнародна калорія (= 4,1868 Дж)

калмн

calIT

0510

Міжнародна мегакалорія (= 1,163 кВт·год)

Мкалмн

McalIT

0511

Термохімічна калорія (= 4,184 Дж)

калтх

calth

0512

Одиниця теплова британська за годину

Отб/год

Btu/h

0513

Ват на метр-кельвін

Вт/(м·К)

W/(m·K)

0514

Одиниця теплова британська за секунду-фут-градус Ренкіна

Отб/(с·фт·°Ra)

Btu/(s·ft·°Ra)

0515

Ват на квадратний метр-кельвін

Вт/(м2·К)

W/(m2·K)

0516

Одиниця теплова британська за секунду-квадратний-фут-градус Ренкіна

Отб/(с·фт2·°Ra)

Btu/(s·ft2·°Ra)

0517

Квадратний метр-кельвін на ват

2·К)/Вт

(m2·K)/W

0518

Кельвін на ват

К/Вт

K/W

0519

Ват на кельвін

Вт/К

W/K

0520

Кілоджоуль на кельвін

кДж/К

kJ/K

0521

Джоуль на кілограм-кельвін

Дж/(кг·К)

J/(kg·K)

0522

Кілоджоуль на кілограм-кельвін

кДж/(кг·К)

kJ/(kg·K)

0523

Одиниця теплова британська на фунт-градус Ренкіна (= 4,1868 Дж/кг·К)

Отб/(фнт·°Ra)

Btu/(lb·°Ra)

0524

Градус Реомюра

°R

°R

0525

Джоуль на кілограм

Дж/кг

J/kg

0526

Кілоджоуль на кілограм

кДж/кг

kJ/kg

0527

Мегаджоуль на кілограм

МДж/кг

MJ/kg

0528

Одиниця теплова британська на фунт (= 2326 Дж/кг)

Отб/фнт

Btu/lb

0529

Кельвін на метр

К/м

K/m

0530

Джоуль на кубічний метр-кельвін

Дж/(м3·К)

J/(m3·K)

0531

Калорія

кал

cal

0297

0532

Кілокалорія

ккал

kcal

0298

0533

Мегакалорія

Мкал

Mcal

0299

0534

Гігакалорія

Гкал

Gcal

0300

0535

Ват-секунда

Вт·с

W·s

0536

Тисяча гігакалорій

тис.Гкал

0301

06

ЕЛЕКТРИКА

0601

*Ампер

А

A

0260

0602

Кілоампер

кА

kA

0266

0603

Міліампер

мА

mA

0259

0604

Мікроампер

мкА

A

0258

0605

Наноампер

нА

nA

0606

Пікоампер

пА

pA

0607

*Кулон

Кл

C

0270

0608

Мегакулон

МКл

MC

0609

Кілокулон

кКл

kC

0610

Мілікулон

мКл

mC

0611

Мікрокулон

мкКл

C

0612

Нанокулон

нКл

nC

0613

Пікокулон

пКл

pC

0614

Ампер-година

А·год

A·h

0263

0615

*Тисяча ампер-годин

тис.А·год

0616

Ампер-секунда

А·с

A·s

0617

Ампер на квадратний метр

А/м2

A/m2

0618

Мегаампер на квадратний метр

МА/м2

MA/m2

0619

Кілоампер на квадратний метр

кА/м2

kA/m2

0620

Ампер на квадратний сантиметр

А/см2

A/cm2

0621

Ампер на квадратний міліметр

А/мм2

A/mm2

0622

Ампер на метр

А/м

A/m

0623

Кілоампер на метр

кА/м

kA/m

0624

Ампер на сантиметр

А/см

A/cm

0625

Ампер на міліметр

А/мм

A/mm

0626

Кулон на кубічний метр

Кл/м3

C/m3

0627

Гігакулон на кубічний метр

ГКл/м3

GC/m3

0628

Мегакулон на кубічний метр

МКл/м3

MC/m3

0629

Кілокулон на кубічний метр

кКл/м3

kC/m3

0630

Мілікулон на кубічний метр

мКл/м3

mC/m3

0631

Мікрокулон на кубічний метр

мкКл/м3

C/m3

0632

Кулон на кубічний сантиметр

Кл/см3

C/cm3

0633

Кулон на кубічний міліметр

Кл/мм3

C/mm3

0634

Кулон на квадратний метр

Кл/м2

C/m2

0635

Мегакулон на квадратний метр

МКл/м2

MC/m2

0636

Кілокулон на квадратний метр

кКл/м2

kC/m2

0637

Мілікулон на квадратний метр

мКл/м2

mC/m2

0638

Мікрокулон на квадратний метр

мкКл/м2

C/m2

0639

Кулон на квадратний сантиметр

Кл/см2

C/cm2

0640

Кулон на квадратний міліметр

Кл/мм2

C/mm2

0641

*Вольт

В

V

0222

0642

Мегавольт

МВ

MV

0224

0643

*Кіловольт

кВ

kV

0223

0644

Мілівольт

мВ

mV

0221

0645

Мікровольт

мкВ

V

0220

0646

Вольт на метр

В/м

V/m

0647

Мегавольт на метр

МВ/м

MV/m

0648

Кіловольт на метр

кВ/м

kV/m

0649

Вольт на сантиметр

В/см

V/cm

0650

Вольт на міліметр

В/мм

V/mm

0651

Мілівольт на метр

мВ/м

mV/m

0652

Мікровольт на метр

мкВ/м

V/m

0653

*Фарад

Ф

F

0314

0654

Міліфарад

мФ

mF

0655

Мікрофарад

мкФ

F

0286

0656

Нанофарад

нФ

nF

0657

Пікофарад

пФ

pF

0285

0658

Фарад на метр

Ф/м

F/m

0659

Мікрофарад на метр

мкФ/м

F/m

0660

Нанофарад на метр

нФ/м

nF/m

0661

Пікофарад на метр

пФ/м

pF/m

0662

Кулон-метр

Кл·м

C·m

0663

*Ом

Ом

0274

0664

Тераом

ТОм

T

0665

Гігаом

ГОм

G

0277

0666

Мегаом

МОм

M

0276

0667

Кілоом

кОм

k

0275

0668

Міліом

мОм

m

0669

Мікроом

мкОм



0670

Ом-метр

Ом·м

·m

0671

Гігаом-метр

ГОм·м

G·m

0672

Мегаом-метр

МОм·м

M·m

0673

Кілоом-метр

кОм·м

k·m

0674

Міліом-метр

мОм·м

m·m

0675

Мікроом-метр

мкОм·м

·m

0676

Наноом-метр

нОм·м

n·m

0677

Кілосименс

кСм

kS

0678

*Сименс

См

S

0296

0679

Мілісименс

мСм

mS

0680

Мікросименс

мкСм

S

0681

Сименс на метр

См/м

S/m

0682

Мегасименс на метр

МСм/м

MS/m

0683

Кілосименс на метр

кСм/м

kS/m

0684

Вольт-ампер

В·А

V·A

0237

0685

*Мегавольт-ампер

МВ·А

MV·A

1854

0686

*Кіловольт-ампер

кВ·А

kV·A

0227

0687

Тисяча кіловольт-ампер

тис.кВ·А

0228

0688

Мільйон кіловольт-ампер

млн.кВ·А

0229

0689

Вар (реактивна потужність)

вар

var

0690

*Кіловар

квар

kvar

1855

0691

Кіловольт-ампер реактивний

кВ·А реакт

0231

07

МАГНЕТИЗМ

0701

Тесла

Тл

T

0313

0702

Мілітесла

мТл

mT

0703

Мікротесла

мкТл

T

0704

Нанотесла

нТл

nT

0705

*Вебер

Вб

Wb

0324

0706

Вебер на метр

Вб/м

Wb/m

0707

Кіловебер на метр

кВб/м

kWb/m

0708

Генрі

Гн

H

0287

0709

Мілігенрі

мГн

mH

1193

0710

Мікрогенрі

мкГн

H

0711

Наногенрі

нГн

nH

0712

Пікогенрі

пГн

pH

0713

Генрі на метр

Гн/м

H/m

0714

Мікрогенрі на метр

мкГн/м

H/m

0715

Наногенрі на метр

нГн/м

nH/m

0716

Ампер-квадратний метр

А·м2

A·m2

0717

Генрі у мінус першому степені

Гн-1

H-1

0718

Ерстед (= 79,5775 А/м)

Е

Oe

0719

Гаус

Гс

Gs

0720

Кілогаус

кГс

kGs

0721

Максвел (= 10-8 Вб)

Мкс

Mx

0722

Ампер-виток

А·в

At

0723

Гільберт (= 0,795775 А)

Гб

Gb

0724

Ньютон на ампер у квадраті

Н/А2

N/A2

0725

Джоуль на теслу

Дж/Тл

J//T

0726

Гаусова одиниця сили електричного струму (= 3,335664 • 10-10 А)

од.СГСI

0727

Гаусова одиниця електричного заряду (= 3,335664-10-10 Кл)

од.СГСQ

0728

Гаусова одиниця напруженості електричного поля (= 2,99792458·104 В/м)

од.СГСE

0729

Гаусова одиниця електричного потенціалу (= 2,99792458 • 102 В)

од.СГСU

0730

Гаусова одиниця електричного зміщення (= 2,65442 • 10-7 Кл/м2)

од.СГСD

0731

Гаусова одиниця поляризованості (= 3,33564 • 10-5 Кл/м2)

од.СГСP

0732

Гаусова одиниця намагніченості (= 103 А/м)

од.СГСM

0733

Герц на вольт

Гц·В-1

Hz·V-1

08

СВІТЛО ТА СПОРІДНЕНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВИПРОМІНЕННЯ

0801

Джоуль на метр у четвертому степені

Дж/м4

J/m4

0802

Джоуль на кубічний метр

Дж/м3

J/m3

0256

0803

Мегаджоуль на кубічний метр

МДж/м3

MJ/m3

0804

Джоуль на квадратний метр

Дж/м2

J/m2

0805

Ват на стерадіан

Вт/ср

W/sr

0806

Ват на стерадіан-квадратний метр

Вт/(ср·м2)

W/(sr·m2)

0807

Ват на квадратний метр

Вт/м2

W/m2

0808

*Кандела

кд

cd

0282

0809

Кандела на квадратний метр

кд/м2

cd/m2

0810

*Люкс

лк

lx

0283

0811

Люкс-секунда

лк·с

lx·s

0812

Люкс-година

лк·год

lx·h

0813

*Люмен

лм

lm

0284

0814

Люмен-секунда

лм·с

lm·s

0815

Люмен-година

лм·год

lm·h

0816

Люмен на квадратний метр

лм/м2

lm/m2

0817

Люмен на ват

лм/Вт

lm/W

0818

Секунда в мінус першому степені на стерадіан

с-1/ср

s-1/sr

0819

Секунда в мінус першому степені на стерадіан-квадратний метр

с-1/(ср·м2)

s-1/(sr·m2)

0820

Секунда в мінус першому степені на квадратний метр

с-12

s-1/m2

0821

Метр у мінус другому степені

м-2

m-2

0822

Одиниць фотонів

одн·фот

-

0823

Квадратний метр на моль

м2/моль

m2/mol

0824

Радіан на ампер

рад/А

rad/A

0825

Стерадіан у мінус першому степені на метр

ср-1

sr-1/m

0826

Кубічний метр на джоуль-секунда у квадраті

м3/(Дж·с2)

m3/(J·s2)

0827

Ват на квадратний метр-кельвін у четвертому степені

Вт/(м2·К4)

W/(m2·K4)

0828

Ват на метр-стерадіан

Вт/(м·ср)

W/(m·sr)

0829

Джоуль на стерадіан

Дж/ср

J/sr

0830

Ват на стерадіан-кубічний метр

Вт/(ср·м3)

W/(sr·m3)

0831

Джоуль на стерадіан-квадратний метр

Дж/(ср·м2)

J/(sr·m2)

0832

Радіан-квадратний метр на кілограм

рад·м2/кг

rad·m2/kg

0833

Діоптрія

діоп.

D

0834

Кандела-секунда

кд·с

cd·s

0835

Метр-кельвін

м·К

m·K

09

АКУСТИКА

0901

Бел

Б

B

0902

Децибел

дБ

dB

0903

Непер

Нп

Np

0325

0904

Непер за секунду

Нп/с

Np/s

0905

Міліват на метр квадратний

мВт/м2

mW/m2

0906

Мікроват на метр квадратний

мкВт/м2

W/m2

0907

Піковат на метр квадратний

пВт/м2

pW/m2

0908

Паскаль-секунда на метр

Па·с/м

Pa·s/m

0909

Паскаль-секунда на кубічний метр

Па·с/м3

Pa·s/m3

0267

0910

Ньютон-секунда на метр

Н·с/м

N·s/m

0911

Октава

окт

0912

Міліоктава

мокт

0913

Фон

фон

phon

0914

Сон

сон

sone

0915

Декада (= lg(f2/f1)) (одиниця частотного інтервалу)

дек

0916

Цент
(1 цент = 1/1200 окт)

цент

cent

10

ФІЗИЧНА ХІМІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

1001

Моль

моль

mol

0272

1002

Кіломоль

кмоль

kmol

1003

Мілімоль

ммоль

mmol

1004

Мікромоль

мкмоль

mol

1005

Грам на моль

г/моль

g/mol

1006

Кілограм на моль

кг/моль

kg/mol

1007

Кубічний метр на моль

м3/моль

m3/mol

1008

Дециметр кубічний на моль

дм3/моль

dm3/mol

1009

Сантиметр кубічний на моль

см3/моль

cm3/mol

1010

Літр на моль

л/моль

l/mol

1011

Джоуль на моль

Дж/моль

J/mol

1012

Кілоджоуль на моль

кДж/моль

kJ/mol

1013

Джоуль на моль-кельвін

Дж/(моль·К)

J/(mol·K)

1014

Метр у мінус третьому степені

м-3

m-3

1015

Кілограм на літр

кг/л

kg/l

1016

Моль на кубічний метр

моль/м3

mol/m3

1017

Моль на кубічний дециметр

моль/дм3

mol/dm3

1018

Кіломоль на кубічний метр

кмоль/м3

kmol/m3

1019

Моль на літр

моль/л

mol/l

1020

Моль на кілограм

моль/кг

mol/kg

1021

Мілімоль на кілограм

ммоль/кг

mmol/kg

1022

Кулон-квадратний метр на вольт

Кл·м2

C·m2/V

1023

Джоуль на кельвін

Дж/К

J/K

0255

1024

Кулон на моль

Кл/моль

C/mol

1025

Сименс-квадратний метр на моль

См·м2/моль

S·m2/mol

1026

Радіан-квадратний метр на моль

рад·м2/моль

rad·m2/mol

1027

Моль за секунду

моль/с

mol/s

1028

Моль на кубічний метр-секунду

моль/(м3·с)

mol/(m3·s)

1029

Кулон-квадратний метр на вольт-моль

Кл·м2/(В·моль)

C·m2/(V·mol)

1030

Метр у мінус третьому степені за секунду

м-3

rn-3/s

1031

Кілограм на кулон

кг/Кл

kg/C

1032

Моль на квадратний метр

моль/м2

mol/m2

1033

Грам на літр

г/л

g/l

1034

Міліграм на мілілітр

мг/мл

mg/ml

1035

Моль у мінус першому степені

моль-1

mol-1

1036

Джоуль-секунда-моль у мінус першому степені

Дж·с·моль-1

J·s·mol-1

1037

Проміле

1038

Міліграм на грам (масова частка)

мг/г

mg/g

1039

Джоуль-тесла у мінус першому степені

Дж·Тл-1

J·T-1

1040

Секунда у мінус першому степені-тесла у мінус першому степені

с-1·Тл-1

s-1·T-1

1041

Кубічний метр-кілограм у мінус першому степені-секунда у мінус другому степені

м3·кг-1·с-2

m3·kg-1·s-2

11

АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

1101

Ампер-квадратний метр на джоуль-секунду

А·м2/(Дж·с)

A·m2/(J·s)

1102

Електрон-вольт

еВ

eV

1103

Кілоелектрон-вольт

кеВ

keV

1104

Мегаелектрон-вольт

МеВ

MeV

1105

Гігаелектрон-вольт

ГеВ

GeV

1106

*Бекерель

Бк

Bq

0323

1107

Кілобекерель

кБк

kBq

1108

Мегабекерель

МБк

MBq

1109

Ексабекерель

ЕБк

EBq

1110

Петабекерель

ПБк

PBq

1111

Терабекерель

ТБк

TBq

1112

Бекерель на кілограм

Бк/кг

Bq/kg

1113

Кілобекерель на кілограм

кБк/кг

kBq/kg

1114

Мегабекерель на кілограм

МВк/кг

MBq/kg

1115

*Гігабекерель

ГБк

GBq

1859

1116

Бекерель на моль

Бк/моль

Bq/mol

1117

Бекерель на кубічний метр

Бк/м3

Bq/m3

1118

Джоуль на нуклон

Дж/нукл

J/nucl

1119

Бекерель на квадратний метр

Бк/м2

Bq/m2

1120

Джоуль-секунда

Дж·с

J·s

12

ЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ ТА ЙОНІЗУВАЛЬНІ ВИПРОМІНЕННЯ

1201

Барн (= 1·10-28 м2)

б

b

1202

Квадратний метр на джоуль

м2/Дж

m2/J

1203

Квадратний метр на стерадіан-джоуль

м2/(ср·Дж)

m2/(sr·J)

1204

Одиниць(частинок) на секунду-квадратний метр

1/(с·м2)

1/(c·m2)

1205

Квадратний метр на стерадіан

м2/ср

m2/sr

1206

Джоуль на метр

Дж/м

J/m

1207

Електрон-вольт на метр

еВ/м

eV/m

1208

Джоуль-квадратний метр

Дж·м2

J·m2

1209

Електрон-вольт-квадратний метр

еВ·м2

eV·m2

1210

Джоуль-квадратний метр на кілограм

Дж·м2/кг

J·m2/kg

1211

Електрон-вольт-квадратний метр на кілограм

еВ·м2/кг

eV·m2/kg

1212

Квадратний метр на вольт-секунду

м2/(В·с)

m2/(V·s)

1213

*Кубічний метр за секунду

м3

m3/s

0933

1214

Секунда в мінус першому степені на кубічний метр

с-13

s-1/m3

1215

*Кюрі

Кі

Ci

1861

1216

Кілокюрі

кКі

kCi

1034

1217

*Мілікюрі

мКі

mCi

1360

1218

Мікрокюрі

мкКі

Ci

1219

Зіверт

Зв

Sv

1220

Мілізіверт

мЗв

mSv

1221

Мікрозіверт

мкЗв

Sv

1222

Рад

РД

rd

1223

Ґрей (= 1 Дж/кг)

Гр

Gy

0322

1224

Тераґрей

ТГр

TGy

1225

Гігаґрей

ГГр

GGy

1226

Мегаґрей

МГр

MGy

1227

Кілоґрей

кГр

kGy

1228

Міліґрей

мГр

mGy

1229

Мікроґрей

мкГр

Gy

1230

Ґрей за секунду

Гр/с

Gy/s

1231

Квадратний метр на кілограм

м2/кг

m2/kg

1232

Ват на кубічний метр

Вт/м3

W/m3

1233

Ват на кілограм

Вт/кг

W/kg

1234

Ґрей-квадратний метр за секунду

Гр·м2

Gy·m2/s

1235

Ґрей-квадратний метр на секунду-бекерель

Гр·м2/(сБк)

Gy·m2/(s·Bq)

1236

Зіверт за секунду

Зв/с

Sv/s

1237

Мілізіверт за секунду

мЗв/с

mSv/s

1238

Мікрозіверт за секунду

мкЗв/с

Sv/s

1239

Кюрі на кілограм

Кі/кг

Ci/kg

1240

Кілокюрі на кілограм

кКі/кг

kCi/kg

1241

Мілікюрі на кілограм

мКі/кг

mCi/kg

1242

Мікрокюрі на кілограм

мкКі/кг

Ci/kg

1243

Ампер на кілограм

А/кг

A/kg

1244

Секунда у мінус першому степені на квадратний метр-джоуль

1/(с·м2·Дж)

1/(s·m2·J)

1245

Секунда у мінус першому степені на квадратний метр-джоуль-стерадіан

1/(с·м2·Дж·ср)

1/(s·m2·J·sr)

1246

Рентген

Р

R

1247

Мілірентген

мР

mR

1248

Мікрорентген

мкР

R

1249

Мілірентген за годину

мР/год

mR/h

1250

Мікрорентген за годину

мкР/год

R/h

1251

*Кулон на кілограм

Кл/кг

C/kg

1867

1252

Бер (біологічний еквівалент рентгена, рем) (= 0,01 Зв = 100 ерг/г)

бер

rem

1253

Мілізіверт за годину

мЗв/год

mSv/h

1254

Мілізіверт за хвилину

мЗв/хв

mSv/min

1255

Мікрозіверт за хвилину

мкЗв/хв

Sv/min

1256

Частинка на хвилину-сантиметр квадратний

част/(хв·см2)

-

1257

Метр у мінус другому степені за секунду

м-2

m-2/s

13

ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА

1301

Секунда на кубічний метр

с/м3

s/m3

1302

Джоуль у мінус першому степені — метр у мінус третьому степені

Дж-1·м-3

J-1·m-3

1303

Електрон-вольт у мінус першому степені — метр у мінус третьому степені

еВ-1·м-3

eV-1·m-3

1304

Ангстрем у мінус першому степені

-1

-1

1305

Вольт у квадраті на кельвін у квадраті

В22

V2/K2

1306

Кубічний метр на кулон

м3/Кл

m3/C

1307

Вольт на кельвін

В/К

V/K

1308

Мілівольт на кельвін

мВ/К

mV/K

1309

Ампер на квадратний метр-кельвін у квадраті

А/(м2·К2)

A/(m2·K2)

1310

Джоуль у мінус першому степені на кубічний метр

Дж-13

J-1/m3

1311

Секунда на радіан-кубічний метр

с/рад·м3

s/rad·m3

14

СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

1401

Тисяча гектарів

тис.га

0062

1402

Мільйон гектарів

млн.га

0064

1403

Гектар умовний еталонний

га умов.етал

0087

1404

Тисяча гектарів умовних еталонних

тис.га умов. етал

0088

1405

Мільйон гектарів умовних еталонних

млн.га умов. етал

0089

1406

Центнер з гектара

ц/га

1136

1407

Голова

голова

0635

1408

Тисяча голів

тис.голів

0636

1409

Мільйон голів

млн.голів

0637

1410

Умовна голова

умов.голова

1131

1411

Голова приплоду

голова приплод

1229

1412

Мільйон штук молодняка

млн.шт.молод

0789

1413

Птахо-місце

птах.місц

0745

1414

Тисяча птахо-місць

тис.птах.місц

0746

1415

Мільйон птахо-місць

млн.птах.місц

0747

1416

Ското-місце

скот.місц

0757

1417

Тисяча ското-місць

тис.скот.місц

0758

1418

Мільйон ското-місць

млн.скот.місц

0759

1419

Тисяча племінних курей-несучок

тис.плем.кур. несуч

1006

1420

Тисяча курей-несучок

тис.кур.несуч

0944

1421

Мільйон курей-несучок

млн.кур.несуч

1096

1422

Тисяча корів

тис.корів

0951

1423

Тисяча вівцематок

тис.вівцематок

0952

1424

Умовний трактор (потужністю у 15 к.с.)

умов.трактор

0767

1425

Умовний еталонний трактор

умов.етал. трактор

0768

1426

Тисяча умовних еталонних тракторів

тис.умов.етал. трактор

0769

1427

Тисяча кінських сил

тис.к.с.

0239

1428

Мільйон кінських сил

млн.к.с.

0240

1429

Одиниця на кінську силу

одн/к.с.

0494

1430

Секція на тисячу кінських сил

секц/тис.к.с.

0526

1431

Тисяча тонн комбікормів за добу

тис.т комбік/доб

0389

1432

Штука з одного гектара

шт/га

0544

1433

Комбайно-день

комб.дн

0501

1434

Тисяча тонн забійної маси

тис.т забійн. маси

0036

1435

Центнер живої маси

ц жив.маси

0180

1436

Тонна живої маси

т жив. маси

0181

1437

Тисяча тонн живої маси

тис.т жив.маси

0182

1438

Мільйон тонн живої маси

млн.т жив.маси

0183

1439

Тонна загального білка

т загал.білка

0836

1440

Центнер кормових одиниць

ц корм.одн

1018

1441

Тисяча тонн переробки за добу

тис.т перероб/доб

0914

1442

Тисяча центнерів переробки за добу

тис.ц перероб/доб

0847

1443

Тонна переробки за зміну

т перероб/змін

1227

1444

Тонна переробки за добу

т перероб/доб

0575

1445

Тонна переробки за рік

т перероб/р.

0572

1446

Тонна переробки за сезон

т перероб/сез

0577

1447

Тисяча тонн переробки за сезон

тис.т перероб/сез

0917

1448

Тисяча декалітрів вироблення виноматеріалів за рік

тис.дал вироб вин.матер/р.

0585

1449

Тисяча тонн переробки за рік

тис.т перероб/р.

0849

1450

Тонна комбікормів за добу

т комбік/доб

0926

1451

Тонна переробки

т перероб.

0444

1452

Тракторо-день

трактор.дн

0535

1453

Кормо-день

кормо.дн

0570

1454

Мільйон центнерів кормових одиниць

млн.ц корм.од

-

1455

Мільйон тонн кормових одиниць

млн.т корм.од

0893

1456

Мільйон голів м’ясної птиці

млн.голів м’ясн.птиц

0996

1457

Бджолосім’я

бджсім

1458

Тисяча бджолосімей

тис.бджсім

1255

1459

Тисяча тонн кормових одиниць

тис.т корм.од

1254

1460

Кубічний метр деревини у чистоті

м3 дерев.чист

1280

1461

Тисяча центнерів

тис.ц

0169

15

ГІРНИЦТВО

1501

*Кілограм урану

кг U

1903

1502

Стовбур шахти

стов.шахт

1045

1503

Потужність дільниці у мільйон тонн

потуж.діл. млн.т

1081

1504

Тонна гірської маси за людино-зміну

т гір.маси/люд.змін

1201

1505

Тисяча метрів свердловин

тис.м сверд

1317

1506

Тисяча кубічних метрів газу за годину

тис.м3 газ/год

1324

1507

*Кілограм оксиду калію

кг K2O

1895

1508

Метр умовних труб

м умов.труб

0558

1509

Кілометр умовних труб

км умов.труб

0862

1510

Тисяча кілометрів умовних труб

тис.км умов. труб

0863

1511

Мільйон кілометрів умовних труб

млн.км умов. труб

0741

1512

Тисяча кілометрів умовних труб діаметром 200 мм

тис.км умов. труб діам 200 мм

1513

Мільйон кубічних метрів за рік

млн.м3/р.

0828

1514

Мільйон тонн умовного палива

млн.т умов.пал

0887

1515

Кубічний кілометр

км3

1029

1516

Мільйон кубічних метрів за добу

млн.м3/доб

1030

1517

Мільйон кубічних метрів газу за годину

млн.м3 газ/год

1031

1518

Свердловина

сверд

1107

1519

Тонна каталізаторів

т каталіз

1215

1520

Тисяча кубічних метрів за годину

тис.м3/год

0938

1521

Кілограм пероксиду водню

кг H2O2

1522

Тисяча тонн за рік

тис.т/р.

0919

1523

Водневий показник (pH)

pH

pH

1524

Тисяча тонн умовного палива

тис.т умов.палива

0200

1525

Тисяча тонн широкої фракції

тис.т шир.фр

1526

Мільйон фізичних тонн

млн.фіз.т

0903

1527

*Кілограм азоту

кг N

1898

1528

*Кілограм гідроокису калію

кг KOH

1897

1529

*Кілограм гідроокису натрію

кг NaOH

1900

1530

*Кілограм пойменованої речовини

кг пойменов. реч

1891

1531

*Кілограм п’ятиокису фосфору

кг P2O5

1532

Кілограм хлорид холіну

кг C5H14CINO

1533

Тонна металовальцьовання (металопрокату)

т мет.вал

0203

1534

Тонна кам’яного литва

т кам.лит

0042

16

ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ЧАСТИНА 1

1601

Шпуля

шпуля

0073

1602

Тисяча шпуль

тис.шпуль

1078

1603

Котушка

котуш

0664

1604

Тисяча котушок

тис.котуш

0665

1605

Тисяча умовних котушок

тис.умов.котуш

0666

1606

Мільйон умовних котушок

млн.умов.котуш

1075

1607

Моток пряжі

мот.пр

0701

1608

Клубок

клуб

0706

1609

Тисяча клубків

тис.клуб

0707

1610

Веретено

верет

0630

1611

Тисяча веретен

тис.верет

0631

1612

Мільйон веретен

млн.верет

0632

1613

Тисяча прядильних веретен

тис.пряд.верет

0562

1614

Тисяча прядильних місць

тис.пряд.місць

1615

Ткацький верстат

ткац.верст

1109

1616

Тисяча кілометрів волокна

тис.км волокн

1118

1617

*Пара (2 шт.)

пар

0715

1618

Тисяча пар

тис.пар

0716

1619

Мільйон пар

млн.пар

0717

1620

Мільярд пар

млрд.пар

0718

1621

Тисяча умовних банок за зміну

тис.умов.бан/змін

0916

1622

Мільйон умовних банок за рік

млн.умов.бан/р.

0920

1623

Тонна м’яса за зміну

т м’яс/змін

0924

1624

Тонна молока за зміну

т молока/змін

0925

1625

Тонна штучного формового хліба з оббивного борошна розважуванням 1 кг за добу

т штуч.форм.хліб. з оббивн. бор розв. 1кг/доб

0464

1626

Тонна шкідливих речовин за рік

т шкід.реч/р.

1327

1627

Тисяча тонн вироблення продукції за рік

тис.т вироб. прод/р.

1283

1628

Автомат

автомат

1077

1629

Апарат

апарат

1342

1630

Горн

горн

1403

1631

Дільниця

дільн

0395

1632

Завод

завод

1050

1633

Круг

круг

0686

1634

Тисяча кругів

тис.круг

0478

1635

Одиниця устатковання

од.устатк

1152

1636

Підприємство

підпр

1345

1637

Робоче місце

роб.місц

1389

1638

Верстато-година

верст.год

0527

1639

Верстато-місяць

верст.міс

0528

1640

Верстат

верст

1055

1641

Тонна напилюваного металу

т напил.мет

0466

1642

*Тонна пари за годину

т пари/год

0533

1643

Тисяча тонн пари за годину

тис.т пари/год

0909

1644

Тисяча зубців

тис.зуб

1001

1645

Тонна тяги

т тяги

0019

1646

Цех

цех

1051

1647

Цикл

цикл

0788

1648

Чарунка

чарун

0810

1649

Тисяча чарунок

тис.чарун

0811

1650

*Елемент

елем

1374

17

ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ЧАСТИНА 2

1701

Знак

зн

1170

1702

Тисяча знаків

тис.зн

0850

1703

Інтервал (між рядками)

інт

1704

Крок (кількість знаків на дюйм)

крок

pitch

1705

Піксель (крапка матричного знака)

пікс

pixel

1706

Пункт (= 1/72 дюйма)

п

pt

0961

1707

Нонпарель (6 п)

нонпарель

1708

Петит (8 п)

петит

1709

Корпус (10 п)

корп

1710

Цицеро (12 п)

ццр

cicero

1711

Півквадрат (24 п)

півквадрат

1712

Квадрат (48 п)

квадрат

1713

Слово

сл

1171

1714

Рядок

рд

0842

1715

Сторінка

стор

page

1716

Аркуш

арк

0694

1717

Сто аркушів

100 арк

0820

1718

Тисяча аркушів

тис.арк

0695

1719

Аркуш авторський (= 40000 зн.)

арк.авт

0837

1720

Аркуш обліково-видавничий (= 40000 зн.)

арк.об.вид

0840

1721

Аркуш паперовий

арк.пап

0838

1722

Аркуш фізичний друкарський

арк.фіз.др

1723

Аркуш умовний друкарський

арк.умов.др

1724

Аркуш друкарський

арк.др

0839

1725

Тисяча друкарських аркушів

тис.арк.др

1284

1726

Аркуш приведений

арк.прив

0832

1727

Аркуш-відбиток

арк.відб

1728

Мільйон аркушів-відбитків

млн.арк.відб

0949

1729

Мільйон аркушів-відбитків, приведених до формату 60х90 см

млн.арк. відб. прив. до ф.60х90 см

0477

1730

Аркуш набору

арк.наб

1731

Аркуш опису

арк.оп

0822

1732

Тисяча аркушів набору

тис.арк.наб

1733

Аркуш мікрофіші

арк.мкфш

1734

Відбиток поліграфічний

відб.полігр

1014

1735

Фарбо-відбиток

фарб.відб

1736

Тисяча фарбо-відбитків

тис.фарб.відб

1737

Мільйон фарбо-відбитків

млн.фарб.відб

0943

1738

Мільйон фарбо-відбитків, приведених до формату 60х90 см

млн.фарб.відб прив. до ф. 60х90 см

0476

1739

Зошит

зош

0843

1740

Зшиток (газет тощо)

зш

1741

Книга

кн.

0684

1742

Тисяча книг

тис.кн.

0685

1743

Том

том

0766

1744

Секція друкована

секц.др

1042

1745

Копія

копія

1207

1746

Тека

тека

1747

Тисяча тек

тис.тек

0713

1748

Стопа паперу (= 480 аркушів)

стоп.пап

1749

Смуга газетна

смуг. га

1750

Шпальта

шп

1751

Рядок газетної сторінки, надрукованої шрифтом «агат»

рядок газ.стор шр.»агат»

1752

Слайд

слайд

1206

1753

Негатив

нег.

1210

1754

Примірник

прим

0807

1755

Тисяча примірників

тис.прим

0816

1756

Мільйон примірників

млн.прим

0808

1757

Мільйон примірників 4-сторінкових газет формату А2

млн.прим.газет ф.А2

0480

1758

Тисяча томів книжкового фонду

тис.томів кн. фонд

1388

1759

Одиниця зберігання

од.зб

1760

Тисяча одиниць зберігання

тис.од.зб

1761

Абонент

абон

1112

1762

Відвідування

відвідув

1763

Постійно діючий запит

ПДЗ

1764

Метрополиці

м.полиц

1765

Комплект річний

компл.р.

1766

Бобіна кінофото

боб.кф

0616

1767

Відеорулон (кінофото)

відеорул.кф

0855

1768

Кадр кінофото

кадр кф

1208

1769

Видання періодичне

вид.період

1770

Карат золотий (= 15,517 г)

кар.золот

1771

Тисяча каратів золотих

тис.кар. золот

1772

Карат алмазний (= 2,053 мг)

кар. алмаз

1773

*Метричний карат (= 200 мг)

кар

car

1774

Тисяча каратів метричних

тис.кар

1775

Каратна проба благородних металів

карат.проба благ.мет

0761

1776

Тисяча фарбо-відбитків, приведених до формату 60х90 см

тис.фарб. відб.прив.до ф.60х90 см

1777

Тисяча аркушів-відбитків, приведених до формату 60х90 см

тис.арк. відб.прив.до ф.60х90 см

1778

Тисяча примірників 4-шпальтових газет формату А2

тис.прим 4-шп газет ф.А2

18

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА. ГАЗО- І ВОДОПОСТАЧАННЯ

1801

Кінська сила за добу

к.с./доб

0217

1802

Мільйон кінських сил за добу

млн.к.с./доб

1258

1803

Мільйон кінських сил за рік

млн.к.с./р.

1257

1804

Тисяча кіловат

тис.кВт

0215

1805

Мільйон кіловат

млн.кВт

0216

1806

Тисяча кіловат-годин

тис.кВт·год

0246

1807

Мільйон кіловат-годин

млн.кВт·год

0247

1808

Мільярд кіловат-годин

млрд.кВт·год

0248

1809

Калорія за годину

кал/год

0495

1810

Кілокалорія за годину

ккал/год

0496

1811

Гігакалорія за годину

Гкал/год

0571

1812

Тисяча гігакалорій за годину

тис.Гкал/год

0497

1813

Стандартна кілокалорія

станд.ккал

0554

1814

Стандартна кілокалорія за годину

станд.ккал/год

0559

1815

Тисяча стандартних кілокалорій за годину

тис.станд.ккал/год

1168

1816

Мільйон гігакалорій

млн.Гкал

0908

1817

Тисяча натуральних кіловольт-ампер

тис.нат.кВ·А

0906

1818

Тисяча натуральних кіловольт-ампер реактивних

тис.нат.кВ·А реак

0907

1819

Тисяча кіловольт-ампер реактивних

тис.кВ·А реак

0232

1820

Мільйон кіловольт-ампер реактивних

млн.кВт·А реак

0233

1821

Тисяча робочих кілокалорій за годину

тис.роб.ккал/год

0565

1822

Тисяча кубічних метрів стічних вод за добу

тис.м3 стіч. вод/доб

0929

1823

Тисяча кубічних метрів обігової води за добу

тис.м3 обіг. вод/доб

1326

1824

Кілометр водоводу та мережі

км водов.мереж

1382

1825

Кілометр колектора та мережі

км колект.мереж

1383

1826

Кілометр мережі газифікації

км мереж.газиф

1384

1827

Кубічний метр на тисячу жителів

м3/тис.жит

0668

1828

*Ефективна потужність

еф.потуж

1853

1829

Ват-година на оберт

Вт·год/об

W·h/r

1830

Вар-година на оберт

вар·год/об

var·h/r

1831

Оберт на кіловат-годину

об/кВт·год

r/kW·h

1832

Оберт на кіловар-годину

об/квар·год

r/kvar·h

1833

Відсоток на 1 °C

%/°C

%/°C

1834

Кіловат-година на поділку

кВт·год/поділку

kW·h/point

1835

Мегават-година на поділку

МВт·год/ поділку

MW·h/point

1836

Децибел-ампер

дБ·А

dB·A

19

БУДІВНИЦТВО

1901

Квадратний метр житлової площі

м2житл.площ

0071

1902

Тисяча квадратних метрів житлової площі

тис.м2 житл. площ

0072

1903

Мільйон квадратних метрів житлової площі

млн.м2 житл. площ

0968

1904

Тисяча квадратних метрів підлоги

тис.м2 підл

0067

1905

Квадратний метр загальної площі

м2 заг.площ

0077

1906

Тисяча квадратних метрів загальної площі

тис.м2 заг. площ

0078

1907

Мільйон квадратних метрів загальної площі

млн.м2 заг. площ

0066

1908

Тисяча квадратних метрів покриття

тис.м2 пок

1093

1909

Квадратний метр покриття будівлі

м2 пок.буд

0101

1910

Тисяча квадратних метрів покриття будівлі

тис.м2 пок.буд

0824

1911

Панель

панел

0851

1912

Тисяча панелей

тис.панел

1267

1913

Тисяча квадратних метрів покрівельної поверхні

тис.м2 покрів. поверх

0074

1914

Квартира

кварт

1337

1915

Тисяча квартир

тис.кварт

0940

1916

Комплекс

комп

0670

1917

Штука умовних блоків

шт.умов.блок

0803

1918

Тисяча штук умовних блоків

тис.шт.умов.блок

0841

1919

Мільйон штук умовних блоків

млн.шт.умов.блок

1150

1920

Тисяча штук умовної цегли

тис.шт.умов. цегл

0804

1921

Мільйон штук умовної цегли

млн.шт.ум.цегл

0805

1922

Тисяча штук стандартної умовної цегли

тис.шт.стан.умов.цегл

1871

1923

Тонна моноблоків

т монобл

1084

1924

Квадратний метр покрівельної поверхні

м2 покрів.поверх

0130

1925

Приведений ремонт

прив.рем

0470

1926

Кубічний метр охолоджуваного будівельного об’єму

м3 охл.буд. об’єму

0471

1927

Тисяча кубічних метрів плит

тис.м3 плит

1273

1928

Тисяча фарбопрогонів

тис.фарб.прог

1929

Кількість будівель

кільк.буд

1930

Рама

рам

1161

1931

Тисяча рам

тис.рам

0953

20

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ. ЧАСТИНА 1

2001

Комора

комор

1053

2002

Тисяча штук виробів

тис.шт.вироб

0483

2003

Мільйон штук виробів

млн.шт.вироб

1058

2004

Трильйон штук виробів

трлн.шт.вироб

2005

Мільярд комплектів

млрд.компл

0675

2006

Партія

партія

0720

2007

Тонна товарної риби

т тов.риб

0548

2008

Тонн товарного продукту

т тов.продукт

0897

2009

*Штука

шт

0796

2010

Десять штук

10 шт

0783

2011

*Дюжина штук

дюж.шт

1880

2012

*Сто штук

100 шт

0797

2013

*Тисяча штук

тис.шт

0798

2014

*Мільйон штук

млн.шт

0799

2015

*Мільярд штук

млрд.шт

0800

2016

Умовна штука

умов.шт

0801

2017

Тисяча умовних штук

тис.умов.шт

0802

2018

Мільйон умовних штук

млн.умов.шт

0749

2019

Штука на тисячу мешканців

шт/тис.мешк

0618

2020

Штука на десять тисяч мешканців

шт/дес.тис. мешк

2021

Кількість назв

кільк.назв

1140

2022

Кубічний метр місткості

м3 містк

0133

2023

Тисяча кубічних метрів місткості

тис.м3 містк

2024

Складський кубічний метр

склад.м3

0138

2025

Кілограм місткості

кг містк

0174

2026

Тонна місткості

т містк

1314

2027

Бочка

бочк

0621

2028

Бочонок

бочон

2029

Квадратний метр на тонну

м2

m2/t

2030

Тисяча квадратних метрів складської площі

тис.м2 склад. площ

0885

2031

Ампула

ампул

0601

2032

Тисяча ампул

тис.ампул

0602

2033

Мільйон ампул

млн.ампул

0603

2034

Балон

балон

0604

2035

Тисяча балонів

тис.балон

0605

2036

Мільйон балонів

млн.балон

0606

2037

Тисяча умовних балонів

тис.умов.балон

2038

Мільйон умовних балонів

млн.умов.балон

2039

Банка

банк

0607

2040

Мільйон банок

млн.банк

0609

2041

Тисяча банок

тис.банк

0608

2042

Умовна банка

умов.банк

0610

2043

Тисяча умовних банок

тис.умов.банк

0611

2044

Мільярд умовних банок

млрд.умов.банк

0613

2045

Мільйон умовних банок

млн.умов.банк

0612

2046

Бутель

бутель

2047

Короб картонний

короб карт

1384

2048

Каністра

каністр

0663

2049

Контейнер

конт

0676

2050

Тисяча контейнерів

тис.конт

0677

2051

Банка консервна

банк.консерв

2052

Коробка

кор

0681

2053

Тисяча коробок

тис.кор

0682

2054

Мільйон коробок

млн.кор

0683

2055

Бочка дерев’яна

бочк. дерев

2056

Бочка металева на 10 кг

бочк.метал. 10 кг

2057

Бочка металева

бочк.метал

2058

Бочка металева на 15 кг

бочк.метал. 15 кг

2059

Бочка металева на 115 кг

бочк.метал. 115 кг

2060

Мішок

міш

0823

2061

Пляшка

пляш

0622

2062

Тисяча пляшок

тис.пляш

0623

2063

Мільйон пляшок

млн.пляш

0624

2064

Тисяча пляшок у переведенні на пляшки місткістю 0,8 літра

тис.пляш.перев пляш. 0,8 л

0835

2065

Мільйон пляшок за рік

млн.пляш./р.

0854

2066

Мільйон півлітрів

млн.півл

0856

2067

Тонна фасовки за добу

т фасов/доб

1228

2068

Тисяча штук у 200-літровому обчисленні

тис.шт.200 л обчисл

0431

2069

Тисяча штук у 50-літровому обчисленні

тис.шт.50 л обчисл

0432

2070

Флакон

флак

0784

2071

Тисяча флаконів

тис.флак

0785

2072

Мільйон флаконів

млн.флак

0786

2073

Цистерна

цистерн

0790

2074

Умовна цистерна

умов.цистерн

0791

2075

Ящик

ящ

0812

2076

*Сто ящиків

100 ящ

1872

2077

Тисяча ящиків

тис.ящ

0813

2078

Мільйон ящиків

млн.ящ

0814

2079

Умовний ящик

умов.ящ

0563

2080

Тисяча умовних ящиків

тис.умов.ящ

0958

2081

Барабан

барабан

0614

2082

*Бобіна

боб

0616

2083

Тисяча бобін

тис.боб

0617

2084

Бухта

бухт

2085

Тисяча бухт

тис.бухт

1033

2086

Кипа

кипа

0667

2087

*Літр чистого спирту

л чист.спирт

1888

2088

*Гектолітр чистого спирту

гл чист.спирт

1889

21

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ. ЧАСТИНА 2

2101

Тисяча наборів

тис.набор

0479

2102

*Паковання

паков

0778

2103

*Сто паковань

100 паков

1882

2104

Тисяча паковань

тис.паков

0779

2105

Мільйон паковань

млн.паков

0760

2106

Тисяча умовних паковань

тис.умов.паков

2107

Мільйон умовних паковань

млн.умов.паков

1151

2108

*Дюжина паковань

дюж.паков

1881

2109

Пакувальне місце

пакув.місц

1163

2110

Пакунок

пак

0719

2111

Тисяча пакунків

тис.пак

0196

2112

Пачка

пач

0728

2113

Тисяча пачок

тис.пач

0729

2114

Мільйон пачок

млн.пач

0702

2115

Тисяча пучків

тис.пуч

1281

2116

*Рулон

рул

0750

2117

*Дюжина рулонів

дюж.рул

1878

2118

Мільйон рулонів

млн.рул

0765

2119

Склад

склад

1012

2120

Тюбик

тюб

0777

2121

Тисяча тюбиків

тис.тюб

0484

2122

Моток

мот

0701

2123

Набір (товару)

набір

0704

2124

*Драхма торговельна (= 1,77184 г)

драх.т

dm

2125

*Драхма аптекарська та тройська (= 3,88793 г)

драх.ап
драх.тр

dm ap,dm tr

2126

*Фунт аптекарський та тройський (= 0,3732417 кг)

фнт.ап
фнт.тр

lp ap, lp tr

1852

2127

*Грос (= 144 шт)

грос

0638

2128

*Великий грос (= 12 гросів)

вел.грос

1874

2129

*Гектограм (= 100 г)

гг

hg

1828

2130

*Гектокілограм (= 100 кг)

гкг

hkg

2131

*Гектометр (= 100 м)

гм

hm

1802

2132

*Два десятки

два дес

1873

2133

*Десять пар

10 пар

1875

2134

*Децитонна (= 100 кг)

дт

dt

2135

*Джиль (амер.) (= 0,118294 дм3)

джл (амер.)

2136

* Дюжина (= 12 штук)

дюжина

0641

2137

*Дюжина пар

дюжина пар

1876

2138

*Квартер (англ.) (= 12,7006 кг = 28 фунтів)

квартер

qr

1841

2139

*Квінтильйон штук

квінт.шт

1885

2140

*Корд (= 3,63 м3)

корд

1826

2141

*Короткий стандарт (= 7200 сірників)

кор. стандарт

1879

2142

*Мегаметр

Мм

Mm

1801

2143

*Міжнародна одиниця

міжн.одн

0650

2144

*Сто міжнародних одиниць

100 міжн.одн

1894

2145

*Мільйон міжнародних одиниць

млн.міжн.одн

2146

*Міцність спирту за масою

міцн.спирт. мас

1886

2147

*Пінта (англ.) (= 0,568262 дм3)

пінта

1811

2148

*Сантиграм (= 0,01 г)

сг

cg

1830

2149

*Стандарт

стандарт

1825

2150

*Сто листів

100 лст

2151

*Стоун (англ.) (= 6,350293 кг)

стоун

1840

2152

*Тисяча борд футів (= 2,36 м3)

тис.борд фт

2153

*Тисяча кубічних метрів за добу

тис.м3/доб

0997

2154

*Центал (англ.) (= 45,359237 г)

центал

ctl

2155

*Грам подільних ізотопів

г поділ.ізотоп

1862

2156

Тисяча рулонів

тис.рул

0751

22

ТРАНСПОРТ. ЧАСТИНА 1

2201

Тонна вантажопідйомності

т вантажопідйом

0039

2202

Тонна чистої вантажопідйомності

т чист.вантажопідйом

0190

2203

Умовна тонна

умов.т

0192

2204

Тисяча умовних тонн

тис.умов.т

0193

2205

Мільйон умовних тонн

млн.умов.т

0194

2206

Вагоно-день

ваг.дн

0393

2207

Тисяча вагоно-днів

тис.ваг.дн

2208

Вагоно-кілометр

ваг.км

2209

Тисяча вагоно-кілометрів

тис.ваг.км

0394

2210

Вагоно-година

ваг.год

0400

2211

Тисяча вагоно-годин

тис.ваг.год

2212

Контейнеро-кілометр

конт.км

0401

2213

Тисяча контейнеро-кілометрів

тис.конт.км

2214

Локомотиво-кілометр

лок.км

0402

2215

Мільйон локомотиво-кілометрів

млн.лок.км

2216

Локомотиво-година

лок.год

0404

2217

Пасажиро-кілометр

пас.км

0414

2218

Тисяча пасажиро-кілометрів

тис.пас.км

0415

2219

Мільйон пасажиро-кілометрів

млн.пас.км

0416

2220

Мільярд пасажиро-кілометрів

млрд.пас.км

0417

2221

Пасажиро-кілометр на місце

пас.км/місц

0418

2222

Пасажиро-кілометр на пасажиро-місце

пас.км/пас. місц

0419

2223

Пасажир на пасажиро-місце

пас/пас.місц

0420

2224

Пасажиро-місце

пас.місц

0421

2225

Тисяча пасажиро-місць

тис.пас.місц

0422

2226

Пасажиро-місце-кілометр

пас.місц.км

0423

2227

Пасажиро-місце-доба

пас.місц.доб

0425

2228

Потяго-кілометр

потяг.км

0428

2229

Потяго-година

потяг.год

0429

2230

Мільйон тепловозо-кілометрів

млн.тепловоз. км

0433

2231

Тисяча тонно-кілометрів

тис.ткм

0450

2232

Мільйон тонно-кілометрів

млн.ткм

0451

2233

Мільярд тонно-кілометрів

млрд.ткм

0452

2234

Тисяча брутто-тонно кілометрів

тис.брутто ткм

0454

2235

Мільйон брутто-тонно кілометрів

млн.брутто ткм

0455

2236

Мільярд брутто-тонно кілометрів

млрд.брутто ткм

0456

2237

Тонно-кілометр приведений

ткм привед

0457

2238

Тисяча тонно-кілометрів приведених

тис.ткм привед

0458

2239

Мільярд тонно-кілометрів приведених

млрд.ткм привед

1248

2240

Мільйон тонно-кілометрів тарифних

млн.ткм тариф

2241

Тисяча тонно-пасажиро-кілометрів

тис.т.пас.км

0460

2242

Мільйон тонно-пасажиро-кілометрів

млн.т.пас.км

2243

Електровозо-кілометр

електровоз.км

0462

2244

Тисяча електровозо-кілометрів

тис.електровоз.км

0463

2245

Вагон за добу

ваг/доб

0490

2246

Тисяча вагонів за добу

тис.ваг/доб

2247

Вагон

ваг

0626

2248

Тисяча вагонів

тис.ваг

0627

2249

Умовний вагон

умов.ваг

0628

2250

Вагоно-комплект

ваг.компл

0629

2251

Тисяча локомотивів

тис.локом

0696

2252

Пасажир

пасажир

0725

2253

Тисяча пасажирів

тис.пасажир

0726

2254

Мільйон пасажирів

млн.пасажир

0727

2255

Кілограм умовного палива

кг умов.палив

0734

2256

Потяг

потяг

0735

2257

Ешелон

ешел

0809

2258

Мільйон тонн вантажу на рік

млн.т вантаж/р.

0829

2259

Посадочне місце

посад.місц

0948

2260

Мільйон брутто-тонна

млн.брутто т

1057

2261

Потяг за добу

потяг/доб

1071

2262

Мільйон електровозо-кілометрів

млн.електровоз км

1166

2263

Тисяча вагонів у середньому за добу

тис.ваг.в середн/доб

1196

2264

Мільйон вагоно-кілометрів

млн.ваг.км

1197

2265

Мільйон потяго-кілометрів

млн.потяг.км

2266

Обсяг перевезень у тоннах

обсяг перев.т

2267

Брутто-тонна

брутто т

0179

2268

Тисяча тонн тяги

тис.т тяги

2269

Тонна умовного вантажу

т умов.вантаж

0195

2270

Платний кілометр

плат.км

0024

2271

Тисяча платних кілометрів

тис.плат.км

1262

2272

Мільйон платних кілометрів

млн.плат.км

0025

2273

Автомобіле-доба

авто.доб

2274

Тисяча автомобіле-діб

тис.авто.діб

1316

2275

Автотонна

авто.т

0204

2276

Тисяча автотонн

тис.авто.т

0467

2277

Мільйон автотонн

млн.авто.т

2278

Автомобіль умовний

авто.умов

0600

2279

Автомобіль

авто

0945

2280

Тисяча автомобілів

тис.авто

0946

2281

Автоцистерна

автоцистер

2282

Кілометр на людину

км/люд

1340

2283

Кілометр одиничного шляху

км один.шлях

1406

2284

Тисяча тонн на кілометр

тис.т/км

1400

2285

Кілометр за добу

км/доб

0332

2286

Брутто-тонно-кілометр

брутто ткм

2287

Десять тисяч брутто-тонно-кілометрів

10 тис. брутто ткм

1393

2288

Десять тисяч тонно-кілометрів

10 тис. ткм

1394

2289

Умовний кілометр

умов.км

0878

2290

Тисяча умовних кілометрів

тис.умов.км

0049

2291

Кілометр приведений

км прив

0858

23

ТРАНСПОРТ. ЧАСТИНА 2

2301

Автомобіле-година

авто.год

0390

2302

Тисяча автомобіле-годин

тис.авто.год

2303

Мільйон автомобіле-годин

млн.авто.год

2304

Автомобіле-день

авто.дн

0391

2305

Тисяча автомобіле-днів

тис.авто.дн

2306

Мільйон автомобіле-днів

млн.авто.дн

2307

Автомобіле-тонно-день

авто.т.дн

2308

Тисяча автомобіле-тонно-днів

тис.авто.т.дн

2309

Мільйон автомобіле-тонно-днів

млн.авто.т.дн

2310

Автомобіле-місце-день

авто.місц.дн

2311

Тисяча автомобіле-місце-днів

тис.авто.місц. дн

2312

Мільйон автомобіле-місце-днів

млн.авто.місц. дн

2313

Автомобіле-кілометр

авто.км

0392

2314

Тисяча автомобіле-кілометрів

тис.авто.км

2315

Мільйон автомобіле-кілометрів

млн.авто.км

2316

Тисяча тонн

тис.т

0170

2317

Мільйон тонн

млн.т

0172

2318

*Водотоннажність

водотон

1834

2319

Тисяча миль

тис.миль

2320

Мільйон миль

млн.миль

0868

2321

Миля за добу

миля/доб

0333

2322

Тисяча морських миль

тис.м.миль

0048

2323

Тонно-миля

т.миля

0435

2324

Тисяча тонно-миль

тис.т.миль

0436

2325

Мільйон тонно-миль

млн.т.миль

0437

2326

Мільярд тонно-миль

млрд.т.миль

0438

2327

Мільйон тонно-миль приведених

млн.т.миль. приведен

1247

2328

Тонно-миля на тонну вантажопідйомності

т.миля/т вантажпідйом

0536

2329

Тоннажо-рейс

тнж.рейс

0446

2330

Тоннажо-миля

тнж.миля

0440

2331

Тисяча тоннажо-миль

тис.тнж.миль

0441

2332

Мільйон тоннажо-миль

млн.тнж.миль

2333

Мільярд тоннажо-миль

млрд.тнж. миль

2334

Тоннажо-доба

тнж.доб

0447

2335

Тисяча тоннажо-діб

тис.тнж.діб

2336

Мільйон тоннажо-діб

млн.тнж.діб

0448

2337

Тонна на судно-добу

т/судно.добу

1016

2338

Тисяча тонн тоннажу

тис.т тнж

2339

Тисяча тонн вантажу за рік

тис.т вантаж/р.

1116

2340

Пасажиро-миля

пас.миля

0426

2341

Тисяча пасажиро-миль

тис.пас.миль

2342

Мільйон пасажиро-миль

млн.пас.миль

2343

Причал

причал

1322

2344

Погонний метр причалу

пог.м причал

1003

2345

Погонний кілометр причалу

пог.км причал

1015

2346

Тонна фрахтова (корабельна)
(= 40 куб. футам = 1,132674 м3)

т фрахт

ton fr

2347

Тонна реєстрова (англ.)
(= 100 куб.футам = 2,831685 м3)

т реєстр (англ.)

ton red

2348

*Тонна обмірна (= 1,12 м3)

т обмір

1833

2349

*Нетто-реєстрова тонна

нетто-реєстр. т

1832

2350

*Брутто-реєстрова тонна

брутто-реєстр. т

1831

2351

*Вантажопідйомність у метричних тоннах

вантажпідйом. метрич.т

1835

2352

Судно

судн

0764

2353

Судно-доба

судн.доб

0396

2354

Кабельтов
(= 0,1 морської милі = 185,2 м)

каб

2355

Тонно-кілометр

ткм

0449

2356

Транспорт

трансп

0771

2357

Мотор-комплект

мотор.компл

0703

2358

Місце

місц

0698

2359

Тисяча місць

тис.місц

0699

2360

Посадка

посадк

0738

2361

Наліт сто годин

наліт сто год

1137

2362

Дивізіон

дивізіон

1070

2363

Загін

загін

0962

2364

Підйомна сила

підйом.сила

2365

Повідомлення

повід

24

ОДИНИЦІ, ВИКОРИСТОВУВАНІ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

2401

Зміна

змін

0357

2402

День

дн

0358

2403

Тисяча гривень вартості готової продукції

тис.грн.варт. готов.прод

2404

Тисяча гривень вартості послуг за рік

тис.грн. варт. послуг/р.

2405

Тисяча гривень вартості будівельно-монтажних робіт

тис.грн. варт. буд.монтаж.робіт

2406

Машино-день

маш.дн

0505

2407

Машино-місяць

маш.місц

2408

Машино-зміна

маш.змін

0507

2409

Нормо-зміна

норм.змін

0510

2410

Норма за годину

норм/год

0516

2411

Година на добу

год/доб

0538

2412

Людино-день

люд.дн

0540

2413

Тисяча людино-днів

тис.люд.дн

0541

2414

Тисяча робочих місць

тис.роб.місць

0954

2415

Тонна за зміну

т/змін

0910

2416

Штука за годину

шт/год

0543

2417

Штука у середньому за добу

шт.середн/доб

1259

2418

Обліковий верстат

облік.верст

1256

2419

Метр на людину

м/люд

1239

2420

Ліжко-доба

ліжк.доб

0521

2421

Кубічний метр на людину

м3/люд

1344

2422

Понаднормова година

понаднорм.год

2423

Відсоток

%

0744

2424

Робоча година

роб. год

2425

Людина

люд

0792

2426

Тисяча людей

тис. люд

0793

2427

Мільйон людей

млн. люд

0794

2428

Мільярд людей

млрд. люд

0795

2429

Тисяча годин

тис. год

0363

2430

*Десятиріччя

десятиріч

1868

2431

Одиниця (продукції)

од

0642

2432

Мільярд одиниць (продукції)

млрд. од

0645

2433

Тисяча гривень у діючих цінах

тис. грн. діюч. цінах

2434

Мільйон гривень у діючих цінах

млн. грн. діюч. цінах

2435

Відсоток до відповідного періоду

%/відп. періоду

2436

Гривня у відпускних цінах

грн. відпуск. цінах

2437

Тисяча гривень у відпускних цінах

тис. грн. відпуск. цінах

2438

Мільйон гривень у відпускних цінах

млн. грн. відпуск. цінах

2439

Копійка у діючих цінах

коп. діюч. цінах

2440

Гривня у діючих цінах

грн. діюч. цінах

2441

Тисяча гривень у порівняних цінах

тис. грн. порівн. цінах

2442

Мільйон гривень у порівняних цінах

млн. грн. порівн. цінах

2443

Відсоток до початку періоду

%/поч. періоду

2444

Відсоток до відповідного періоду попереднього року

%/відп. періоду поперед.року

2445

Питома вага, %

питом. вага

2446

Одиниця обміну вартості первісна

Од.обміну варт.перв

2447

Одиниця обміну вартості ринкова

Од.обміну варт.ринк

2448

Одиниця обміну вартості номінальна

Од.обміну варт.номін

2449

Одиниця обміну вартості балансова

Од.обміну варт. баланс

2450

Одиниця обміну вартості відновлена

Од.обміну варт. віднов

2451

Одиниця обміну вартості залишкова

Од.обміну варт. залиш

2452

Одиниця обміну вартості ліквідаційна

Од.обміну варт. ліквід

2453

Одиниця обміну вартості корисного використання об’єкта основних засобів

Од.обміну варт.корис. викор.об.ОЗ

2454

Гривня

грн

2455

Тисяча гривень

тис. грн

2456

Мільйон гривень

млн. грн

2457

Умовна одиниця

умов.од

2458

Тисяча умовних одиниць

тис. умов.од

25

ОДИНИЦІ, ВИКОРИСТОВУВАНІ У ІНФОРМАТИЦІ

2501

Біт

біт

bit

0090

2502

Кілобіт

кбіт

kbit

2503

Мегабіт

Мбіт

Mbit

2504

Байт

байт

byte

0093

2505

Кілобайт

кбайт

kbyte

0342

2506

Мегабайт

Мбайт

Mbyte

0343

2507

Гігабайт

Гбайт

Gbyte

2508

Біт на міліметр

біт/мм

bit/mm

2509

Біт на дюйм

біт/дюйм

bit/in

2510

Байт на міліметр

байт/мм

byte/mm

2511

Символ (код знака)

симв

1223

2512

Модуль

мод

1217

2513

Операція

опер

2514

Тисяча операцій

тис.опер

1231

2515

Операцій за секунду

опер/с

2516

Мільйон операцій за секунду

млн.опер/с

0186

2517

Машинне слово

маш.сл

2518

Розряд (числа, машинного слова)

розр

2519

Комірка пам’яті (інформаційна)

комір.п

2520

Тисяча комірок пам’яті (інформаційна)

тис.комір.п

2521

Біт за секунду

біт/с

bit/s

2522

Кілобіт за секунду

кбіт/с

kbit/s

2523

Мегабіт за секунду

Мбіт/с

Mbit/s

2524

Байт за секунду

байт/с

byte/s

2525

Бод

бод

baud

1180

2526

Кілобод

кбод

kbaud

2527

Лінія (інформ.)

лін

0693

2528

Канал (пересилання даних)

кан

2529

Пакет даних

пак.дан

2530

Тисяча пакетів даних

тис.пак.дан

2531

Кадр

кадр

1208

2532

Транзакція

транз

2533

Запит

запит

2534

Документ

докум

2535

Документо-рядок

докум.ряд

2536

Запис

запис

2537

Транзакція в секунду

транз/с

2538

Документів у рік

докум/р.

2539

Документо-рядків у рік

докум.ряд/р.

2540

Показник

показ

2541

Показників у рік

показ/р.

2542

Команд за секунду

команд/с

2543

Кібібіт

Кібіт

Kibit

2544

Мебібіт

Мібіт

Mibit

2545

Кібібайт

Кібайт

Kibyte

2546

Мебібайт

Мібайт

Mibyte

2547

Гібібайт

Гібайт

Gibyte

2548

Кібібіт за секунду

Кібіт/с

Kibit/s

2549

Мебібіт за секунду

Мібіт/с

Mibit/s

26

ОСВІТА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

2601

Місце для сидіння

місц.сидін

1260

2602

Крісло

крісл

1318

2603

Кушетка

кушет

1319

2604

Ванна

ванн

1321

2605

Ліжко

ліжк

0669

2606

Тисяча ліжок

тис.ліжк

0941

2607

Тисяча учнівських місць

тис.учн.місц

0939

2608

Тисяча учнівських ліжок

тис.учн.ліжк

1106

2609

Відвідувань за зміну

відв/змін

0225

2610

Доза

доз

0639

2611

Тисяча доз

тис.доз

0640

2612

Препарат

преп

0739

2613

Аналіз

анал

2614

Мільйон аналізів

млн.анал

1162

27

ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 1

2701

Погонний сантиметр

пог.см

2702

Погонний метр

пог.м

0011

2703

Десять погонних метрів

10 пог.м

0899

2704

Сто погонних метрів

100 пог.м

0022

2705

Тисяча погонних метрів

тис.пог.м

0012

2706

Мільйон погонних метрів

млн.пог.м

0013

2707

Умовний метр

умов.м

0014

2708

Десять умовних метрів

10 умов.м

2709

Сто умовних метрів

100 умов.м

2710

Тисяча умовних метрів

тис.умов.м

0015

2711

Мільйон умовних метрів

млн.умов.м

0016

2712

Тисяча метрів

тис.м

0860

2713

Мільйон метрів

млн.м

0861

2714

Умовний погонний метр

умов.пог.м

0999

2715

Сто умовних погонних метрів

100 умов.пог.м

2716

Тисяча умовних погонних метрів

тис.умов.пог.м

0867

2717

Метр умовного діаметра

м умов.діам

0564

2718

Відправко-кілометр

від.км

0407

2719

Погонний кілометр

пог.км

1087

2720

Тисяча еквівалентних кілометрів

тис.екв.км

0030

2721

Тисяча кілометрів умовного діаметра

тис.км умов. діам

0032

2722

Кілометр умовним діаметром 50 мм

км умов.діам 50 мм

0034

2723

Тисяча кілометрів у приведеному обчисленні

тис.км прив. обчис

0033

2724

Метр жили

м жил

2725

Тисяча метрів жили

тис.м жил

2726

Кілометр жили

км жил

1021

2727

Тисяча кілометрів жили

тис.км жил

1022

2728

Метр прокладки

м прокл

0029

2729

Тисяча метрів прокладки

тис.м прокл

0026

2730

Штука на погонний метр

шт/пог.м

0550

2731

Тисяча штук на тисячу метрів

тис.шт./тис.м

0549

2732

Метр обплетення

м обпл

0866

2733

Тисяча метрів обплетення

тис.м обпл

0023

2734

Метр на штуку

м/шт

0511

2735

Тисяча квадратних міліметрів

тис.мм2

0052

2736

Тисяча квадратних сантиметрів

тис.см2

0054

2737

Мільйон квадратних сантиметрів

млн.см2

2738

Мільярд квадратних сантиметрів

млрд.см2

0060

2739

Тисяча квадратних дециметрів

тис.дм2

0056

2740

Мільйон квадратних дециметрів

млн.дм2

0870

2741

*Тисяча квадратних метрів

тис.м2

0058

2742

Мільйон квадратних метрів

млн.м2

2743

Мільярд квадратних метрів

млрд.м2

1027

2744

Квадратний метр на тонну

м2

0512

2745

Тисяча квадратних метрів стрічки

тис.м2 стріч

0874

2746

Тисяча квадратних метрів приведених

тис.м2 прив

0957

2747

Тисяча квадратних метрів умовної товщини

тис.м2 умов. товщ

1149

2748

Квадратний метр в умовному обчисленні

м2 умов.обчис

0859

2749

Квадратний метр умовний

м2 умов

0081

2750

Тисяча квадратних метрів умовних

тис.м2 умов

0082

2751

Мільйон квадратних метрів умовних

млн.м2 умов

0083

2752

Квадратний метр прокладок

м2 прокл

0156

2753

Тисяча квадратних метрів прокладок

тис.м2 прокл

0080

2754

Мільйон квадратних метрів у 2 мм обчисленні

млн.м2 2 мм обчис

0871

2755

Мільйон квадратних метрів умовної товщини 10 мм

млн.м2 умов. товщ 10 мм

1148

2756

Квадратний метр у натуральному обчисленні

м2 нат.обчис

0107

2757

Сто квадратних метрів у натуральному обчисленні

100 м2 нат. обчисл

2758

Тисяча квадратних метрів у натуральному обчисленні

тис.м2 нат. обчисл

0075

2759

Мільйон квадратних метрів у натуральному обчисленні

млн.м2 нат. обчис

0873

2760

Квадратний метр еквівалентний

м2 екв

0084

2761

Сто квадратних метрів еквівалентних

100 м2 екв

2762

Тисяча квадратних метрів еквівалентних

тис.м2 екв

0085

2763

Мільйон квадратних метрів еквівалентних

млн.м2 екв

0086

2764

Сто квадратних метрів в умовному обчисленні

100 м2 умов. обчис

2765

Тисяча квадратних метрів в умовному обчисленні

тис.м2 умов. обчис

0091

2766

Тисяча квадратних метрів умовної товщини 10 мм

тис. м2 умов. товщ 10 мм

0076

2767

*Мільйон кубічних метрів

млн.м3

0115

2768

Кубічний метр стандартний

м3 станд

1119

2769

Кубічний метр щільний

м3 щілн

1036

2770

Сто кубічних метрів щільних

100 м3 щілн

2771

Тисяча кубічних метрів щільних

тис.м3 щілн

0136

2772

Мільйон кубічних метрів щільних

млн.м3 щілн

2773

Тисяча кубічних метрів місткості ковша

тис.м3 міст. ковша

0147

2774

Тисяча канало-кілометрів

тис.кан.км

1199

2775

Мільйон квадратних метрів у 22 мм обчисленні

млн.м2 22 мм обчис

1213

2776

Тисяча квадратних кілометрів

тис.км2

0063

2777

Мільйон квадратних кілометрів

млн.км2

2778

Сто кубічних метрів

100 м3

2779

Тисяча кубічних метрів

тис.м3

0114

2780

Сто кубічних метрів приведених

100 м3 прив

2781

Тисяча кубічних метрів приведених

тис.м3 прив

0140

2782

Мільйон кубічних метрів приведених

млн.м3 прив

0141

2783

Мільярд кубічних метрів на кілометр

млрд.м3/км

0312

2784

Кубічний метр виробів

м3 вироб

0144

2785

Тисяча кубічних метрів виробів

тис.м3 вироб

0877

2786

Тисяча умовних кубічних метрів виробів

тис.умов.м3 вироб

28

ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 2

2801

Мілілітр за годину

мл/год

2802

Тисяча декалітрів за рік

тис.дал/р.

0978

2803

Міліметр за годину

мм/год

1191

2804

Кубічний міліметр за годину

мм3/год

1184

2805

Грам на метр у квадраті

г/м2

1181

2806

Кілограм одинці роботи розділення

кг одн.роб. розд

1035

2807

Кілограм за годину

кг/год

0578

2808

Тисяча декалітрів за добу

тис.дал/доб

0598

2809

Тисяча кубічних метрів місткості

тис.м3 міст

0145

2810

Тисяча умовних кубічних метрів

тис.ум.м3

0879

2811

Тисяча кубічних метрів комплектів

тис.м3 компл

0131

2812

Тисяча декалітрів

тис.дал

0125

2813

Мільйон декалітрів

млн.дал

2814

Кілограм на моноблок

кг/мнбл

0498

2815

Кілограм на тонно-кілометр

кг/ткм

0500

2816

Умовний кілограм

умов.кг

0780

2817

Тонна за годину

т/год

0531

2818

Тонна на тисячу квадратних метрів

т/тис.м2

0529

2819

Тонна за добу в асортименті

т/доб.асорт

0848

2820

Тисяча тонн за добу

тис.т/доб

0557

2821

Кубічний метр умовний

м3 умов

2822

Грам на кіловат-годину

г/кВт·год

1049

2823

Кілограм на міліметр ширини

кг/мм шир

2824

Тисяча кубічних метрів на кілокалорію

тис.м3/ккал

1242

2825

Метро-уточина

м.уточ

1265

2826

*Кілограм сухої на 90 % речовини

кг сух. 90 % реч

1892

2827

*Тонна сухої на 90 % речовини

т сух. 90 % реч

1893

2828

Одиниця на тонну

од/т

0493

2829

Тонна на трудомісткість

т/трудом

1264

2830

Тонна теоретичної маси

т теор.мас

0191

2831

Тонна масла

т масл

0189

2832

Тонна скломаси

т скломас

0177

2833

Тонна сировини

т сиров

0178

2834

Кілограм вторсировини

кг вторсиров

1092

2835

Мілілітр води

мл води

2836

Сто квадратних метрів

100 м2

1279

2837

Тисяча гектолітрів

тис.гл

0129

2838

Погонний метр умовним діаметром 50 мм

пог.м умов.діам 50 мм

1278

2839

Тисяча літрів

тис.л

0124

2840

Нетто-тонна

нетто т

2841

Кількість пригод

кільк.приг

1334

2842

Кубічний метр за хвилину

м3/хв

1335

2843

Тисяча проб

тис.проб

1341

2844

Тисяча півлітрів

тис.півл

2845

Кубічний метр на тонну

м3

m3/t

1235

2846

Тисяча ліній

тис.лін

0123

2847

Метр умовним діаметром 50 мм

м умов.діам 50 мм

1258

2848

Мільйон літрів

млн.л

0126

2849

Мільярд літрів

млрд.л

0128

2850

Кубічний метр комплектів

м3 компл

1311

2851

Мільйон декалітрів за рік

млн.дал/р.

0979

2852

Тонна умовного палива

т умов.палив

0199

2853

Тонно-номер

т.номер

0894

2854

Тисяча кубічних метрів за рік

тис.м3/р.

1346

2855

Тонна за рік

т/р.

0844

2856

Тонна у перерахунку на 100 % поживних речовин

т перерах.100 % поживн.реч

0175

2857

Тисяча тонн у перерахунку на 100 % поживних речовин

тис.т перерах. 100 % поживн. реч

0146

2858

Тисяча тонно-номерів

тис.т.номер

0895

2859

Тисяча тонн конденсату

тис.т конд

0347

2860

Квадратний метр загальної площі навчально-лабораторних будівель

м2 заг.площ. навч.лаб.буд

1385

2861

Квадратний метр дзеркала води

м2 дзерк.вод

1387

2862

Центнер фізичної маси

ц фіз.мас

1390

2863

Тисяча кубічних метрів за добу-градус

тис.м3/доб.градус

1395

2864

Тонна умовної вологості

т умов.волог

0197

2865

Тисяча тонно-операцій

тис.т.опер

1397

2866

Мільйон кубічних метрів манометричного напору

млн.м3 маном. нап

1402

2867

Тисяча тонн на людину

тис.т/люд

1108

2868

Тонна сухої маси

т сух.маси

1396

2869

Тонна умовної місткості

т.умов.міст

0188

2870

Корд

корд

1826

2871

Тисяча тонн детвейта

тис.т детв

1044

2872

Комплект на тонну

компл/т

0502

2873

Тисяча тонн умовних одиниць

тис.т умов.од

0900

2874

Тисяча тонн поживних речовин

тис.т пож.реч

0902

2875

Мільйон тонн поживних речовин

млн.т пож.реч

1135

2876

Кубічний метр приведений

м3 прив

0904

2877

Мільйон тонн одноразового зберігання

млн.т однораз. збер

1086

2878

Дедвейт-тонна

дедв.т

0990

2879

Тисяча гектарів порцій

тис.га порц

0724

2880

Тонно-танід

т.танід

0184

29

ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 3

2901

Тонна за добу

т/доб

0932

2902

Тонна сухої білизни за зміну

т сух.білиз/змін

2903

Тонна приведена

т прив

2904

Тонна товарної продукції

т тов.прод

0897

2905

Мільйон тонн умовної вологості

млн.т умов. волог

0898

2906

Машина

маш

1056

2907

Блок

блок

0408

2908

Машино-година

маш.год

0967

2909

Грам речовини, яка поділяється

г реч.поділ

2910

Система

сист

0740

2911

Об’єкт

об’єкт

1047

2912

Установка

уст

0406

2913

Пристрій

пристр

1059

2914

Секція

секц

0755

2915

Тисяча секцій

тис.секц

0756

2916

Станція

станція

0762

2917

Стан

стан

1073

2918

Тисяча станів

тис.стан

0761

2919

Одиниця умовного палива

од.умов.пал

2920

Гірка

гірка

1076

2921

Маса квадратного метра

маса м2

2922

Фабрика

фабр

1200

2923

Пункт

пункт

0961

2924

Парк

парк

1009

2925

Проліт

прол

0743

2926

Дія

дія

0827

2927

Профіль

профіль

1095

2928

Трубка

труб

0772

2929

Стрічка

стріч

0691

2930

Тисяча стрічок

тис.стріч

0692

2931

Частка

частка

1214

2932

Тисяча елементів

тис.елем

1147

2933

Патрон

патр

0817

2934

*Виріб

виріб

0657

2935

Тисяча виробів

тис.вироб

0658

2936

Мільйон виробів

млн.вироб

0659

2937

Мільярд виробів

млрд.вироб

0660

2938

Комплект

компл

0671

2939

Сто комплектів

100 компл

0234

2940

Тисяча комплектів

тис.компл

0673

2941

Мільйон комплектів

млн.компл

0674

2942

Вік

вік

0368

2943

Боєкомплект

боєкомпл

0619

2944

Півкомплект

півкомпл

0672

2945

Умовна плитка

умов.плит

0741

2946

Мільйон умовних плиток

млн.умов.плит

0733

2947

Карто-відходи

картовідх

0845

2948

Кільце

кільц

1067

2949

Тисяча умовних плиток

тис.умов.плит

0732

2950

Туб

туб

0774

2951

Тисяча тубів

тис.туб

0775

2952

Тисяча умовних тубів

тис.умов.туб

2953

Контур

конт

1145

2954

Комплектів на один круг

компл.на круг

1157

2955

Комплектів на десять кругів

компл.на 10 кругів

1158

2956

Комплектів на двадцять кругів

компл.на 20 кругів

1159

2957

Умовний кусок

умов.кус

2958

Тисяча умовних труб

тис.умов.тр

2959

Тисяча штук заготовок

тис.шт.заг

1065

2960

Тисяча штук кілець

тис.шт.кілець

1066

2961

Тисяча з’єднань

тис.з’єдн

1062

2962

Тисяча штук секцій

тис.шт.секц

1074

2963

Тисяча боєкомплектів

тис.боєкомпл

0620

2964

Натуральна одиниця

нат.од

1113

2965

Мільярд екземплярів

млрд.екз

1143

2966

Станція на 900 телефонних каналів

станція 900 тел.канал

1122

2967

Станція на 720 телефонних каналів

станція 720 тел.канал

1124

2968

Станція на 30 телефонних каналів

станція 30 тел. канал

1130

2969

Станція на 2 системи

станція 2 сист

1123

30

ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 4

3001

Заправка

запр

0652

3002

Зарядка

зар

0653

3003

Ланка

ланк

0654

3004

Тисяча ланок

тис.ланк

0655

3005

Мільйон ланок

млн.ланк

0656

3006

Метр на верстато-місяць

м/верст.місяць

1008

3007

Кількість смуг

кільк.смуг

0947

3008

Середній текс

середн.текс

0209

3009

Кількість

кільк

1004

3010

Розмір

розм

1195

3011

Порція

порц

0737

3012

Пари за годину

пар/год

3013

Наважка

наваж

0705

3014

Тисяча стиків

тис.стик

0763

3015

Фаза

фаз

0782

3016

Полюс

полюс

0736

3017

Тисяча полюсів

тис.полюс

1020

3018

Номер

ном

0708

3019

Тисяча номерів

тис.ном

0709

3020

Паспорт

пасп

0714

3021

Формуляр

форм

0787

3022

Номер сита

ном.сит

3023

Тисяча натуральних кварців

тис.нат.кварц

0821

3024

Тисяча штук у 200-аркушному обчисленні

тис.шт.200 арк. обчис

0568

3025

Штука на гігакалорію за годину

шт.Гкл/год

0546

3026

Штука на кіловат

шт/кВт

0547

3027

Тисяча працівників

тис.прац

3028

Тисяча штук у 50-аркушному обчисленні

тис.шт.50 арк. обчис

0567

3029

Колодка

колодка

0700

3030

Тисяча колодок

тис.колодок

1100

3031

Тисяча визначених елементів

тис.визн.елемент

1103

3032

Кіносеанс

кіносеанс

1209

3033

Камера

камер

0335

3034

Грам на кілограм

г/кг

g/kg

3035

Картоколонки

картоколон

0846

3036

Процес

процес

1010

3037

Дубль

дубль

0857

3038

Постановка

постан

0937

31

ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 5

3101

Мільярд штук за рік

млрд.шт/р.

0561

3102

Тисяча відвідувань

тис.відв

3103

Пост

пост

0955

3104

Напрямок

напр

0956

3105

Кусок

куск

0687

3106

Тисяча кусків

тис.куск

0688

3107

Мільйон кусків

млн.куск

0689

3108

Тисяча умовних кусків

тис.умов.куск

0690

3109

Мільйон умовних кусків

млн.умов.куск

0679

3110

Тисяча тонн одноразового зберігання

тис.т однораз. збер

0139

3111

Кілограм на тонну

кг/т

kg/t

1220

3112

Тисяча кілограм-сила-метр

тис.кгс.м

0253

3113

Мільйон кілограм-сила-метр

млн.кгс.м

0254

3114

Трильйон штук

трлн.шт

1884

3115

*Міцність спирту за об’ємом

міцн.спирт. об’єм

1887

3116

*Галон спирту встановленої міцності

гал.спирт.вст. міцн

1890

3117

Вид

вид

1139

3118

*Частина

част

1211

3119

Фронт

фронт

1146

3120

Година звучання

год.зв

1099

3121

Відділення

відд

0942

32

МЕХАНІКА. ЧАСТИНА 2

3201

Децитекс

децитекс

dtex

3202

Сантиньютон на текс

сН/текс

cN/tex

3203

Кубічний метр на кілограм-секунда у квадраті

м3/кг·с2

m3/kg·s2

3204

Торр (= 1/760 атм = 133,3224 Па)

Торр

Torr

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі