Нормативний акт Національний класифікатор України ДК 016:2010 «Державний класифікатор продукції та послуг» (чинний з 01.01.2012 р.)

Загальний розділ

Загальні положення Секція A «Продукція сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства» (розділи 01–03) Секція B «Продукція добування корисних копалин і розробляння кар'єрів» (розділи 05–09) Секція C «Продукція переробної промисловості» (розділи 10–33) Абетковий покажчик від А до З до секції C (ч. 1) Абетковий покажчик від А до З до секції C (ч. 2) Абетковий покажчик від А до З до секції C (ч. 3) Абетковий покажчик від З до Н до секції C (ч. 1) Абетковий покажчик від З до Н до секції C (ч. 2) Абетковий покажчик від З до Н до секції C (ч. 3) Абетковий покажчик від Н до Р до секції C (ч. 1) Абетковий покажчик від Н до Р до секції C (ч. 2) Абетковий покажчик від Н до Р до секції C (ч. 3) Абетковий покажчик від Р до Я до секції C (ч. 1) Абетковий покажчик від Р до Я до секції C (ч. 2) Абетковий покажчик від Р до Я до секції C (ч. 3) Секція D «Енергія електрична, газ, пара та кондиційоване повітря» (розділ 35) Секція E «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами та послуги щодо рекультивування» (розділи 36–39) Секція F «Об'єкти будівельні та будівельні роботи» (розділи 41–43) Секція G «Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі; послуги щодо ремонтування автотранспортних засобів і мотоциклів» (розділи 45–47) Секція H «Послуги щодо транспортування та зберігання» (розділи 49–53) Секція I «Послуги щодо тимчасового розміщування та забезпечування харчуванням» (розділи 55–56) Секція J «Послуги телекомунікаційні та інформаційні» (розділи 58–63) Секція K «Послуги фінансові та страхові» (розділи 64–66) Секція L «Послуги, пов’язані з нерухомістю» (розділ 68) Секція M «Послуги щодо професійної, наукової та технічної діяльності» (розділи 69–75) Секція N «Послуги адміністративні та послуги щодо надання допомоги» (розділи 77–82) Секція O «Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у сфері обов'язкового соціального страхування» (розділ 84) Секція P «Послуги у сфері освіти» (розділ 85) Секція Q «Послуги у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги» (розділи 86–88) Секція R «Послуги у сфері мистецтв, видовищно-розважальної та відпочинкової діяльності» (розділи 90–93) Секція S «Послуги інші» (розділи 94–96) Секція T «Послуги домашніх господарств як роботодавців; товари та послуги, що їх виробляють/надають домашні господарства для власного вжитку, різноманітні» (розділи 97–98) Секція U «Послуги екстериторіальних організацій і органів» (розділ 99)
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor