Нормативний акт Національний класифікатор України ДК 016:2010 «Державний класифікатор продукції та послуг» (чинний з 01.01.2012 р.)

Абетковий покажчик від Р до Я до секції C (ч. 2)

Друк
Автор : Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

20.15.32

Сульфат

# амонію

20.15.32-00.00

Сульфат

# амонію

20.15.52

Сульфат

# калію

20.15.52-00.00

Сульфат

# калію

20.13.4

Сульфати

Сульфіди, #; нітрати, фосфати і карбонати

20.13.41

Сульфати

Сульфіди, сульфіти і #

20.13.41-51.00

Сульфати

# барію чи алюмінію

20.13.41-57.00

Сульфати

# (крім сульфатів алюмінію та сульфатів барію)

20.13.41-57.00

Сульфатів

Сульфати (крім сульфатів алюмінію та # барію)

17.11.12

Сульфатна

Маса деревинна хімічна, натронна чи #, крім розчинних сортів

17.11.12-00.00

Сульфатна

Маса деревинна хімічна, натронна чи #, крім розчинних сортів

20.15.39-30.00

Сульфату

Солі подвійні та суміші # амонію й нітрату амонію (крім у таблетках чи в подібній формі або в пакованнях масою брутто не більше ніж 10 кг)

20.13.4

Сульфіди

#, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати

20.13.22-60.00

Сульфіди

# неметалів, трисульфід фосфору технічний

20.13.41

Сульфіди

#, сульфіти і сульфати

20.13.41-10.00

Сульфіди

#; полісульфіди, визначеного або невизначеного хімічного; дитіоніти і сульфоксилати

20.13.41

Сульфіти

Сульфіди, # і сульфати

20.13.41-33.00

Сульфіти

#

17.11.13

Сульфітна

Маса деревинна хімічна, #, крім розчинних сортів

17.11.13-00.00

Сульфітна

Маса деревинна хімічна, #, крім розчинних сортів

17.12.42

Сульфітний

Папір обгортковий # та інший некрейдований папір (крім паперу для писання, друкування чи іншої графічної призначеності)

17.12.42-20.00

Сульфітний

Папір обгортковий # у рулонах або листах

17.12.42-40.00

Сульфітного

Папір і картон некрейдовані, інші, у рулонах або в аркушах, щільністю не більше ніж 150 г/м2 (крім виробів підкатегорій 17.12.12, 17.12.13, 17.12.14, паперу для гофрування, паперу «тест-лайнер», паперу обгорткового, паперу #, паперу чи картону фільтрувального чи для покрівель)

17.12.42-60.00

Сульфітного

Папір і картон некрейдовані, інші, у рулонах або в аркушах, щільністю більше ніж 150 г/м2, але менше ніж 225 г/м2 (крім виробів підкатегорій 17.12.12, 17.12.13, 17.12.14, паперу для гофрування, паперу «тест-лайнер», паперу обгорткового, паперу #, паперу та картону фільтрувального чи для покрівель)

17.12.42-80.00

Сульфітного

Папір і картон некрейдовані, інші, у рулонах або в аркушах, щільністю не менше ніж 225 г/м2 (крім виробів підкатегорій 17.12.12, 17.12.13, 17.12.14, паперу для гофрування, паперу «тест-лайнер», паперу обгорткового, паперу #, паперу та картону фільтрувального чи для покрівель)

20.14.2

Сульфо-

Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні галогено-, #, нітро- чи нітрозопохідні; спирти жирні технічні

20.14.14

Сульфо-

#, нітро-, нітрозо-, галогено- чи негалогенопохідні вуглеводнів

20.14.23-50.00

Сульфо-

Галогено-, #, нітро- чи нітрозопохідні ациклічних спиртів

20.14.23-73.00

Сульфо-

Спирти цикланові, цикленові чи циклотерпенові та їхні галогено-, #, нітро- або нітризопохідні

20.14.23-75.00

Сульфо-

Спирти ароматичні та їхні галогено-, #, нітро- або нітризопохідні

20.14.53

Сульфо-

Естери фосфорні та естери інших неорганічних кислот (крім галогенідів водню) та їхні солі; їхні галогено-, #, нітро- чи нітрозопохідні

20.14.53-50.00

Сульфо-

Естери фосфорні; їхні солі (зокрема лактофосфати; їхні галогено-, #, нітро- чи нітрозопохідні)

20.14.53-80.00

Сульфо-

Естери інших неорганічних кислот неметалів (крім галогенідів водню), їхні солі та галогено-, #, нітро- чи нітрозопохідні

20.14.61-70.00

Сульфо-

Галогено-, #, нітро- або нітрозопохідні альдегідів (зокрема з іншими кисневими функційними групами, циклічні полімери альдегідів, параформальдегід)

20.14.62-70.00

Сульфо-

Галогено-, #, нітро- чи нітрозопохідні кетонів і хінонів

20.14.63-10.00

Сульфо-

Ефіри ациклічні та їхні галогено-, #, нітро- чи нітрозопохідні (крім діетилового ефіру)

20.14.63-23.00

Сульфо-

Ефіри цикланові, цикленові чи циклотерпенові та їхні галогено-, #, нітро- чи нітрозопохідні

20.14.63-25.00

Сульфо-

Ефіри ароматичні та їхні галогено-, #, нітро- чи нітрозопохідні

20.14.63-39.00

Сульфо-

Ефіроспирти та їхні галогено-, #, нітро- чи нітрозопохідні (крім 2,2-оксидіетанолу)

20.14.63-50.00

Сульфо-

Фенолоефіри; ефіроспиртофеноли та їхні галогено-, #, нітро- чи нітрозопохідні

20.14.63-60.00

Сульфо-

Спирт; пероксиди ефірів і кетонів та їхні галогено-, #, нітро- чи нітрозопохідні

20.14.63-79.00

Сульфо-

Епоксиди, епоксидоспирти, епоксифеноли, епоксиефіри, з трьома атомами в циклі та їхні галогено-, #, нітро- чи нітрозопохідні, крім оксирану, метилоксирану (пропіленоксиду)

20.14.63-80.00

Сульфо-

Ацеталі та напівацеталі та їхні галогено-, #, нітро- чи нітрозопохідні

20.14.14-50.00

Сульфогруп

Похідні вуглеводнів з умістом лише #, їхні солі та етилові естери

20.59.59-10.00

Сульфокислоти

Іоніти; газопоглиначі для вакуумних приладів; сульфонати нафтові (крім нафтових сульфонатів лужних металів амонію чи етаноламінів), тіофеновані # олій, одержаних з бітумінозних матеріалів і їхні солі

20.13.41-10.00

Сульфоксилати

Сульфіди; полісульфіди, визначеного або невизначеного хімічного; дитіоніти і #

21.10.3

Сульфонаміди

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетероатомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн та його похідні; #

21.10.32

Сульфонаміди

#

21.10.32-00.00

Сульфонаміди

#

20.59.59-10.00

Сульфонати

Іоніти; газопоглиначі для вакуумних приладів; # нафтові (крім нафтових сульфонатів лужних металів амонію чи етаноламінів), тіофеновані сульфокислоти олій, одержаних з бітумінозних матеріалів і їхні солі

20.59.59-10.00

Сульфонатів

Іоніти; газопоглиначі для вакуумних приладів; сульфонати нафтові (крім нафтових # лужних металів амонію чи етаноламінів), тіофеновані сульфокислоти олій, одержаних з бітумінозних матеріалів і їхні солі

10.72.12-53.00

Сумішами

Печиво здобне та вафлі, цілком чи частково покриті шоколадом чи іншими #, з умістом какао

10.72.12-55.00

Сумішами

Печиво здобне (зокрема печиво з начинкою), крім цілком чи частково покритого шоколадом чи іншими #, з умістом какао

10.72.12-59.00

Сумішами

Вафлі та вафельні облатки, крім цілком чи частково покритих шоколадом або іншими #, з умістом какао

10.72.19-40.00

Сумішами

Печиво (крім цілком чи частково покритого шоколадом чи іншими #, з умістом какао, здобного печива, вафель і вафельних облаток)

20.59.56

Сумішах

Засоби для травлення; флюси; прискорювачі вулканізації каучуку готові; пластифікатори та стабілізатори для каучуку чи пластмас багатоскладові; препарати каталітичні, н. в. і. у.; алкілбензоли та алкілнафталіни у #, н. в. і. у.

20.59.56-70.00

Сумішах

Алкілбензоли у #, алкілнафталіни в сумішах, інші, ніж у підкатегоріях 20.14.73 чи 20.14.12

20.59.56-70.00

Сумішах

Алкілбензоли у сумішах, алкілнафталіни в #, інші, ніж у підкатегоріях 20.14.73 чи 20.14.12

10.39.17-40.00

Сумішей

Овочі та суміші овочів, заморожені (крім готових овочевих страв, заморожених, кулінарно необроблених, або оброблених парою чи кип’ятінням у воді, або законсервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти овочів і # овочів)

10.39.17-90.00

Сумішей

Овочі та їхні суміші, н. в. і. у. (крім готових овочевих страв і заморожених овочів і їхніх #)

20.30.9

Сумішей

Роботи субпідрядні як частина виробництва фарб, лаків і подібних засобів для покриття, друкарських чорнил і # для ущільнювання

20.30.99

Сумішей

Роботи субпідрядні як частина виробництва фарб, лаків і подібних засобів для покриття, друкарських чорнил і # для ущільнювання

20.30.99-00.00

Сумішей

Роботи субпідрядні як частина виробництва фарб, лаків і подібних засобів для покриття, друкарських чорнил і # для ущільнювання

21.20.13-60.00

Сумішей

Ліки, з умістом вітамінів, провітамінів, похідних і # цих речовин, терапевтичної чи профілактичної призначеності, дозовані чи розфасовані для роздрібної торгівлі

23.62.10-50.00

Сумішей

Плити, листи, панелі, плитка й подібні вироби з гіпсу та # на основі гіпсу, покриті чи армовані папером або картоном, крім виробів, агломерованих гіпсом, з гіпсовим оздобленням

23.62.10-90.00

Сумішей

Плити, листи, панелі, плитка й подібні вироби з гіпсу та # на основі гіпсу, не покриті чи не армовані папером або картоном, крім виробів, агломерованих гіпсом, з гіпсовим оздобленням

23.65.12-20.00

Сумішей

Вироби з азбестоцементу, цементу з волокнами целюлози чи з подібних # волокон (азбесту, целюлози або інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скляних чи металевих волокон) і цементу або інших гідравлічних зв’язувальних речовин з умістом азбесту

23.65.12-40.00

Сумішей

Листи, панелі, плитка та подібні вироби з цементу з волокнами целюлози чи з подібних # волокон (целюлози або інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скляних чи металевих волокон) і цементу або інших гідравлічних зв’язувальних речовин, без умісту азбесту

23.65.12-60.00

Сумішей

Труби, трубки та фітинги для труб і трубок з цементу з волокнами целюлози чи з подібних # волокон (целюлози або інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скляних чи металевих волокон) і цементу або інших гідравлічних зв’язувальних речовин, без умісту азбесту

23.65.12-80.00

Сумішей

Вироби з цементу з волокнами целюлози чи з подібних # волокон (целюлози або інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скляних чи металевих волокон) і цементу або інших гідравлічних зв’язувальних речовин, без умісту азбесту (крім листів, панелей, плитки й подібних виробів, зокрема труб, трубок і фітингів для труб і трубок)

23.69.11

Сумішей

Вироби з гіпсу або # на основі гіпсу, інші, н. в. і. у.

23.69.11-00.00

Сумішей

Вироби з гіпсу або # на основі гіпсу, інші, н. в. і. у.

23.99.11

Сумішей

Волокно азбестове оброблене; суміші на основі азбесту чи карбонату магнію; вироби з цих # чи азбесту; матеріали фрикційні для гальм, зчеплення та будь-яких пристроїв, немонтовані

23.99.11-00.00

Сумішей

Волокно азбестове оброблене; суміші на основі азбесту чи карбонату магнію; вироби з цих # чи азбесту; матеріали фрикційні для гальм, зчеплення та будь-яких пристроїв, немонтовані

23.20.13

Суміші

Цементи, будівельні розчини, бетони та інші подібні # вогнетривкі

23.20.13-00.00

Суміші

Цементи, будівельні розчини, бетони та інші подібні # вогнетривкі

23.20.14-55.00

Суміші

Вироби керамічні вогнетривкі з умістом глинозему чи кремнезему або їх # більше ніж 50 мас. %, глинозему менше ніж 45 мас. %, н. в. і. у.

23.20.14-59.00

Суміші

Вироби керамічні вогнетривкі з умістом глинозему чи кремнезему або їх # більше ніж 50 мас. %, глинозему не менше ніж 45 мас. %, н. в. і. у.

23.99.11

Суміші

Волокно азбестове оброблене; # на основі азбесту чи карбонату магнію; вироби з цих сумішей чи азбесту; матеріали фрикційні для гальм, зчеплення та будь-яких пристроїв, немонтовані

23.99.11-00.00

Суміші

Волокно азбестове оброблене; # на основі азбесту чи карбонату магнію; вироби з цих сумішей чи азбесту; матеріали фрикційні для гальм, зчеплення та будь-яких пристроїв, немонтовані

23.99.13

Суміші

# бітумінозні на основі природного та штучного каменю та бітуму природного асфальту чи подібної речовини як зв’язувальної речовини

23.99.13-10.00

Суміші

# бітумінозні на основі природного та штучного наповнювача й бітуму чи природного асфальту як зв’язувальної речовини

23.99.19-10.00

Суміші

Шлаковата, силікатна мінеральна вата й подібні види мінеральної вати та їх # навалом, у листах чи рулонах

23.99.19-20.00

Суміші

Вермикуліт відшарований, спучені глини, спінений шлак і подібні спучені мінеральні продукти та їх #

23.99.19-30.00

Суміші

# та вироби з тепло- і звукоізоляційних матеріалів, н. в. і. у.

24.46.1

Суміші

Уран природний і його сполуки; сплави, дисперсії (зокрема металокераміка), керамічні продукти та # з умістом урану чи сполук природного урану

24.46.10

Суміші

Уран природний і його сполуки; сплави, дисперсії (зокрема металокераміка), керамічні продукти та # з умістом урану чи сполук природного урану

24.46.10-00.00

Суміші

Уран природний і його сполуки; сплави, дисперсії (зокрема металокераміка), керамічні продукти та # з умістом урану чи сполук природного урану

15.12.12-50.00

Сумки

Кейси, # та футляри, н. в. і. у.

17.23.12

Сумки

Конверти, листівки поштові закриті, листівки поштові неілюстровані та листівки паперові чи картонні; коробки, #, гаманці й поштові набори для писання паперові чи картонні, з умістом канцелярського паперу

17.23.12-70.00

Сумки

Коробки, #, гаманці й поштові набори для писання, паперові чи картонні, з умістом канцелярського паперу

21.20.24-60.00

Сумки

# та аптечки першої допомоги

15.12.12-20.00

Сумки-чемоданчики

# дорожні, з натуральної шкіри, композиційної шкіри, лакової шкіри, пластмасових листів, текстильних матеріалів чи інших матеріалів (зокрема вироби без ручок)

15.12.12-10.00

Сумки-чохли

Валізи, # на одяг, косметички, кейси на ділові папери, ранці шкільні й подібні вироби, з натуральної шкіри, композиційної шкіри, лакової шкіри, пластмаси, текстильних матеріалів, алюмінію чи інших матеріалів

25.99.25

Сумок

Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та подібні вироби з недорогоцінних металів до одягу, взуття, тентів, #, дорожніх речей або інших готових виробів; заклепки трубчасті чи роздвоєні з недорогоцінних металів; намистини та блискітки з недорогоцінних металів

25.99.25-30.00

Сумок

Гачки, петлі, петельки й подібні вироби з недорогоцінних металів до одягу, взуття, навісів, #, речей для подорожей та інших готових виробів (крім гаків з карабіном, заклепок, кнопок до одягу та натискних кнопок)

28.95.12-70.00

Сумок

Частини різальних машин, машин для виготовляння #, мішків, конвертів, картонних коробок, ящиків, труб, барабанів або подібної тари з паперу та картону, машин для формування виробів з паперу, волокнистої маси й картону

25.72.13-30.00

Сумочок

Шпінгалети та рами з шпінгалетами, з умонтованими замками, з недорогоцінних металів (крім защіпок і засувок до дамських #, портфелів і дипломатів)

20.15.41

Суперфосфати

#

20.15.41-00.00

Суперфосфати

#

10.89.1

Супи

#, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; екстракти та соки з м’яса, риби й водяних безхребетних

10.89.11

Супи

# та бульйони, суміші для їх приготування

10.89.11-00.00

Супи

# та бульйони, суміші для їх приготування

30.92.20-30.01

Супровідна

Крісла колісні з ручним керуванням, що їм надає руху # особа

30.92.20-90.08

Супровідна

Крісла колісні, якими керує # особа, з урухомлювачем/приводом, якому надає рух електричний двигун

30.3

Супутнє

Апарати літальні повітряні й космічні та # устатковання

30.30

Супутнє

Апарати літальні повітряні й космічні та # устатковання

26.30.40-35.00

Супутник

Антени зовнішні для приймання радіосигналів або телебачення через # (зокрема роторні системи), крім антенних підсилювачів і блоків генераторів радіочастот

26.30.40-39.00

Супутник

Антени зовнішні для приймання радіосигналів або телебачення (зокрема роторні системи), крім призначених для приймання радіосигналів або телебачення через #, антенних підсилювачів і блоків генераторів радіочастот

30.30.4

Супутники

Апарати літальні космічні (зокрема #) та космічні ракети-носії

30.30.40

Супутники

Апарати літальні космічні (зокрема #) та космічні ракети-носії

30.30.40-00.00

Супутники

Апарати літальні космічні (зокрема #) та космічні ракети-носії

25.62.10-07.00

Супутників

Обробляння токарне металевих деталей повітряних суден, космічних кораблів і #

30.30.9

Супутнього

Роботи субпідрядні як частина виробництва повітряних і космічних літальних апаратів та # устатковання

30.30.99

Супутнього

Роботи субпідрядні як частина виробництва повітряних і космічних літальних апаратів та # устатковання

30.30.99-00.00

Супутнього

Роботи субпідрядні як частина виробництва повітряних і космічних літальних апаратів та # устатковання

24.45.30-47.00

Сурма

Цирконій і вироби з нього (крім відходів і брухту), н. в. і. у.; # та вироби з неї (крім відходів і брухту), н. в. і. у.

20.12.19-75.00

Сурми

Оксиди #

24.43.11-50.00

Сурми

Свинець з умістом #, необроблений (крім порошків і луски зі свинцю)

24.43.11-90.00

Сурми

Свинець необроблений (крім порошків і луски зі свинцю, необробленого свинцю з умістом #, рафінованого)

11.02.1

Сусло

Вина зі свіжого винограду; виноградне #

11.02.12

Сусло

Вина зі свіжого винограду, крім ігристих вин; виноградне #

11.02.12-15.00

Сусло

Вино (# виноградне), бродіння якого запобігли чи зупинили доданням спирту, з надмірним тиском, зумовленим розчиненим діоксидом вуглецю, не менше ніж 1 бар, але менше від 3 бар і температурою 20° C (крім ігристого вина)

11.02.12-17.00

Сусло

Вино (# виноградне), високоякісне, вироблене в певних регіонах, бродіння якого запобігли чи зупинили доданням спирту, міцністю не більше ніж 15 об. %, крім вина білого та ігристого

11.02.12-19.00

Сусло

Вино та # виноградне, бродіння якого запобігли чи зупинили доданням спирту, міцністю не більше ніж 15 об. % (крім високоякісних білих та ігристих вин, вироблених у певних регіонах)

11.02.12-50.00

Сусло

# виноградне

32.50.22-39.74

Суспензорії

Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, косинки, обтуратори, #); чохли для кукс верхніх і нижніх кінцівок; оболонки (зокрема гелеві), для кукс верхніх та нижніх кінцівок; вкладки з силіконової композиції для кукс верхніх і нижніх кінцівок; подушки протипролежневі; ліфи для кріплення протезів молочної залози

10.51.52-63.00

Суха

Маслянка #

10.72.9

Сухарів

Роботи субпідрядні як частина виробництва # і печива, кондитерських борошняних виробів тривалого зберігання

10.72.99

Сухарів

Роботи субпідрядні як частина виробництва # і печива, кондитерських борошняних виробів тривалого зберігання

10.72.99-00.00

Сухарів

Роботи субпідрядні як частина виробництва # і печива, кондитерських борошняних виробів тривалого зберігання

10.20.25-70.00

Сухарях

Філе рибне в тісті чи панірувальних # (зокрема палички рибні), крім готових страв

25.29.11-50.00

Сухих

Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістини для # речовин, із заліза чи сталі, місткістю більше ніж 300 л (крім оснащених механічним або теплотехнічним устаткованням)

27.40.21

Сухих

Ліхтарі електричні портативні, що працюють на # батарейках, акумуляторах, магнето

27.40.21-00.00

Сухих

Ліхтарі електричні портативні, що працюють на # батарейках, акумуляторах, магнето

27.40.42-30.00

Сухих

Частини електричних портативних ліхтарів, що працюють на # батарейках, акумуляторах, магнето (крім призначених для велосипедів і автомобілів)

28.93.2

Сухих

Машини для очищування, сортування чи калібрування насіння, зерна або # бобових культур

28.93.13

Сухих

Машини й устатковання для переробляння на борошно чи обробляння зернових або # бобових культур, н. в. і. у.

28.93.13-00.00

Сухих

Машини й устатковання для переробляння на борошно чи обробляння зернових або # бобових культур, н. в. і. у.

28.93.17-60.00

Сухих

Устатковання промислове для переробляння фруктів, горіхів і овочів (крім устатковання для використання у борошномельній промисловості чи для обробляння # бобових культур)

28.93.20

Сухих

Машини для очищування, сортування чи калібрування насіння, зерна або # бобових культур

28.93.20-00.00

Сухих

Машини для очищування, сортування чи калібрування насіння, зерна або # бобових культур

28.93.34

Сухих

Частини машин для очищування, сортування чи калібрування насіння, зерна або # бобових культур

28.93.34-00.00

Сухих

Частини машин для очищування, сортування чи калібрування насіння, зерна або # бобових культур

30.11.24

Суховантажні

Судна #

30.11.24-90.00

Суховантажні

Судна #, інші

27.51.21-23.00

Сухого

Пиловсмоктувачі/пилососи, зокрема для # та вологого прибирання, з умонтованим електродвигуном потужністю не більше ніж 1500 Вт і пиловим мішком чи іншою вмістиною місткістю не більше ніж 20 л

27.51.21-25.00

Сухого

Пиловсмоктувачі/пилососи, зокрема для # та вологого прибирання, з умонтованим електродвигуном, інші

27.51.24-10.00

Сухого

Пиловсмоктувачі/пилососи (зокрема для # та вологого прибирання), крім з умонтованим електродвигуном

28.94.22

Сухого

Машини пральні для пралень; машини для # чищення; машини сушильні місткістю більше ніж 10 кг

28.94.22-50.00

Сухого

Машини для # чищення

32.99.59-20.00

Сухожиль

Вироби з кишок тварин (крім струн з нитки шовкопряда), синюги, міхурів і #

28.94.22-30.00

Сухої

Машини пральні побутові чи для пралень місткістю більше ніж 10 кг # білизни (зокрема машини, призначені як для прання, так і для сушіння)

28.94.22-70.00

Сухої

Машини сушильні, місткістю більше ніж 10 кг # білизни

25.94.11-83.00

Суцільним

Гайки із заліза чи сталі, з діаметром отвору не більше ніж 6 мм, виточені з брусків, прутків, профілів або дроту з # перерізом

24.31.9

Суцільних

Роботи субпідрядні як частина виробництва холодноволочильних брусків і # профілів

24.31.99

Суцільних

Роботи субпідрядні як частина виробництва холодноволочильних брусків і # профілів

24.31.99-00.00

Суцільних

Роботи субпідрядні як частина виробництва холодноволочильних брусків і # профілів

24.31

Суцільні

Бруски та # холодноволочильні профілі

24.31.1

Суцільні

Бруски та # холодноволочильні профілі, з нелегованої сталі

24.31.2

Суцільні

Бруски та # холодноволочильні профілі, з легованої сталі, крім нержавкої сталі

24.31.3

Суцільні

Бруски та # профілі холодноволочильні, з нержавкої сталі

24.31.10

Суцільні

Бруски та # холодноволочильні профілі, з нелегованої сталі

24.31.20

Суцільні

Бруски та # холодноволочильні профілі, з легованої сталі, крім нержавкої сталі

24.31.30

Суцільні

Бруски та # профілі холодноволочильні, з нержавкої сталі

24.31.30-00.00

Суцільні

Бруски та # профілі холодноволочильні, з нержавкої сталі

25.94.11-85.00

Суцільного

Гайки з нержавкої сталі (крім виточених з брусків, прутків, профілів або дроту # перерізу, з діаметром отвору не більше ніж 6 мм)

25.94.11-87.00

Суцільного

Гайки із заліза чи сталі (зокрема самостопорні гайки), крім виготовлених з нержавкої сталі, виточених з брусків, прутків, профілів або дроту # перерізу, з діаметром отвору не більше ніж 6 мм

27.51.23

Сушарки

Апарати електронагрівальні перукарські та # для рук; праски електричні

27.51.23-13.00

Сушарки

# для волосся електричні, шоломоподібні

27.51.23-15.00

Сушарки

# для волосся електричні, крім шоломоподібних

27.51.23-50.00

Сушарки

# для рук електричні

28.93.16

Сушарки

# для сільськогосподарських продуктів

28.93.16-00.00

Сушарки

# для сільськогосподарських продуктів

28.94.23

Сушарки

# для білизни відцентрові

28.94.23-00.00

Сушарки

# для білизни відцентрові

28.99.31

Сушарки

# для деревини, паперової маси, паперу та картону; сушарки непобутові, н. в. і. у.

28.99.31

Сушарки

Сушарки для деревини, паперової маси, паперу та картону; # непобутові, н. в. і. у.

28.99.31-30.00

Сушарки

# для деревини, паперової маси, паперу та картону

28.99.31-50.00

Сушарки

# непобутові, інші (крім сушарок для сільськогосподарської продукції, деревини, паперової маси, паперу та картону)

27.51.23-30.00

Сушарок

Апарати електронагрівальні перукарські (зокрема бігуді та щипці для завивання волосся), крім фенів і шоломоподібних #

28.29.12-70.00

Сушарок

Устатковання й апарати для відокремлювання твердих частинок від рідин або очищування рідин (крім призначених для води та напоїв, центрифуг і відцентрових #, мастильних або паливних фільтрів до двигунів внутрішнього згоряння)

28.29.82-20.00

Сушарок

Частини центрифуг і відцентрових #

28.29.82-50.00

Сушарок

Частини машин і апаратів для фільтрування чи очищування рідин або газів (крім центрифуг і відцентрових #)

28.99.31-50.00

Сушарок

Сушарки непобутові, інші (крім # для сільськогосподарської продукції, деревини, паперової маси, паперу та картону)

32.50.13-80.00

Сушарок

Центрифуги, використовувані в лабораторіях (крім сепараторів для вершків і # для білизни)

10.13.11-80.00

Сушена

Свинина, солена, у розсолі, # чи копчена (зокрема бекон, три чверті боків/серединки, передні краї, суглоби та їхні відруби), крім стегон, лопаток та їхніх відрубів з кісткою, грудин і їхніх відрубів

10.39.13-30.00

Сушена

Цибуля #, ціла, шматочками чи скибками, дроблена чи в порошку, але не піддана подальшому приготуванню

10.81.20-00.20

Сушений

Жом буряковий, # та гранульований

10.84.22

Сушений

Перець стручковий, чілійський та інший, # (тільки роду Capsicum), оброблений

10.84.22-00.00

Сушений

Перець стручковий, чілійський та інший, # (тільки роду Capsicum), оброблений

28.30.81

Сушених

Машини для очищування, сортування чи вибраковування яєць, фруктів або інших сільськогосподарських продуктів, крім насіння, зерна та # бобових овочів

28.30.81-00.00

Сушених

Машини для очищування, сортування чи вибраковування яєць, фруктів або інших сільськогосподарських продуктів, крім насіння, зерна та # бобових овочів

27.51.24-90.00

Сушильних

Прилади електронагрівальні побутові (крім перукарських апаратів і ручних # апаратів, приладів для обігрівання приміщень і ґрунту, водонагрівачів, занурюваних нагрівачів, прасок, мікрохвильових печей, печей, плиток, котлів для варіння, грилів, ростерів, кавоварок, чайників і тостерів)

27.51.13

Сушильні

Машини пральні та # побутові

27.51.13-00.00

Сушильні

Машини пральні та # побутові

28.94.22

Сушильні

Машини пральні для пралень; машини для сухого чищення; машини # місткістю більше ніж 10 кг

28.94.22-70.00

Сушильні

Машини #, місткістю більше ніж 10 кг сухої білизни

28.29.21-20.00

Сушіння

Устатковання для миття чи # пляшок або іншої тари

28.94.22-30.00

Сушіння

Машини пральні побутові чи для пралень місткістю більше ніж 10 кг сухої білизни (зокрема машини, призначені як для прання, так і для #)

28.94.52-10.00

Сушіння

Частини побутових пральних машин і машин для пралень (зокрема для машин, призначених як для прання, так і для #)

23.19.22

Сфери

Скло для настінних і наручних годинників та окулярів, оптично не оброблене, порожнисті # та їхні сегменти для виготовлення такого скла

23.19.22-00.00

Сфери

Скло для настінних і наручних годинників та окулярів, оптично не оброблене, порожнисті # та їхні сегменти для виготовлення такого скла

28.15.10-90.00

Сферичних

Вальниці/підшипники роликові, інші (зокрема комбіновані кульково-роликові), крім роликових з конічними роликами, #, голчастих

28.14.13

Сферичні

Клапани керування процесом, перекривальні чи запірні, # та інші клапани

28.14.13-53.00

Сферичні

Клапани # чавунні

28.14.13-55.00

Сферичні

Клапани # сталеві

28.14.13-57.00

Сферичні

Клапани #, інші

28.15.10-55.00

Сферичні

Вальниці/підшипники роликові #

32.50.13-33.00

Сфігманометри

Інструменти й апаратура для вимірювання артеріального тиску (зокрема #, тензіометри, осцилометри)

23.12

Сформоване

Скло листове # та оброблене

23.12.1

Сформоване

Скло листове # та оброблене

32.99.59-40.00

Сформовані

Матеріали рослинного чи мінерального походження; вироби # з воску, стеарину

23.12.9

Сформованого

Роботи субпідрядні як частина виробництва # та обробленого листового скла

23.12.99

Сформованого

Роботи субпідрядні як частина виробництва # та обробленого листового скла

23.12.99-00.00

Сформованого

Роботи субпідрядні як частина виробництва # та обробленого листового скла

23.19.12

Сформованого

Блоки для брукування, плитка, цегла та інші вироби зі спресованого або # скла; скло багатошарове чи піноскло у блоках, плитах або подібних формах

23.19.12-00.00

Сформованого

Блоки для брукування, плитка, цегла та інші вироби зі спресованого або # скла, скло багатошарове чи піноскло у блоках, плитах або подібних формах

26.11.9

Схем

Послуги, пов’язані з виробництвом електронних інтегрованих #; роботи субпідрядні як частина виробництва електронних складників

26.11.30-06.00

Схем

Схеми інтегровані електронні (крім # багатокристальних): мікропроцесори та мікроконтролери, об’єднані чи ні із запам’ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічними схемами, підсилювачами, схемами синхронізації й тактовими генераторами чи іншими схемами

26.11.30-27.00

Схем

Схеми інтегровані електронні (крім # багатокристальних): пристрої запам’ятовувальні прямого доступу динамічні

26.11.30-34.00

Схем

Схеми інтегровані електронні (крім # багатокристальних): пристрої запам’ятовувальні прямого доступу статичні, зокрема запам’ятовувачі прямого доступу типу «кеш» («cash»-пам’ять)

26.11.30-54.00

Схем

Схеми інтегровані електронні (крім # багатокристальних): постійні запам’ятовувальні перепрограмовувані пристрої, з можливістю стирання інформації за допомогою ультрафіолетових променів

26.11.30-65.00

Схем

Схеми інтегровані електронні (крім # багатокристальних): постійні запам’ятовувальні перепрограмовувані пристрої, з електричним стиранням інформації, зокрема флеш-пам’ять

26.11.30-67.00

Схем

Схеми інтегровані електронні (крім # багатокристальних): пристрої запам’ятовувальні, інші

26.11.40-90.00

Схем

Частини інтегрованих # і мікромодулів (крім схем, до складу яких входять лише пасивні елементи)

26.11.40-90.00

Схем

Частини інтегрованих схем і мікромодулів (крім #, до складу яких входять лише пасивні елементи)

26.11.91

Схем

Послуги, пов’язані з виробництвом електронних інтегрованих #

26.11.91-00.00

Схем

Послуги, пов’язані з виробництвом електронних інтегрованих #

26.12.9

Схем

Послуги, пов’язані з друкуванням #; роботи субпідрядні як частина виробництва електронних плат з умонтованими складниками

26.12.10-80.00

Схем

Схеми пасивні (зокрема схеми з резисторів і/або конденсаторів), крім матриць безкорпусних резисторів; матриць безкорпусних конденсаторів; #, що мають активні складники; гібридних схем

26.12.10-80.00

Схем

Схеми пасивні (зокрема схеми з резисторів і/або конденсаторів), крім матриць безкорпусних резисторів; матриць безкорпусних конденсаторів; схем, що мають активні складники; гібридних #

26.12.91

Схем

Послуги, пов’язані з друкуванням #

26.12.91-00.00

Схем

Послуги, пов’язані з друкуванням #

27.33.13-30.00

Схем

Штепселі та розетки на напругу не більше ніж 1 кВ для друкованих #

27.33.13-50.00

Схем

Штепселі та розетки на напругу не більше ніж 1 кВ (крім призначених для коаксіальних кабелів і друкованих #)

28.41.11-80.00

Схем

Верстати для обробляння будь-яких матеріалів видаленням частини матеріалу, що працюють з використанням ультразвукових процесів, для виробництва напівпровідникових приладів або електронних інтегрованих #

28.49.21-40.00

Схем

Пристрої для кріплення інструментів, головки саморозкривальні та кріплення деталей, використовувані лише чи переважно для виробництва напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих # і дисплеїв з пласким екраном

28.99.2

Схем

Машини й апарати, призначені для виробництва напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих # і пласких дисплеїв

28.99.5

Схем

Частини машин і апаратів, призначених для виробництва напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих # і пласких дисплеїв; частини інших машин і устатковання спеціальної призначеності

28.99.20

Схем

Машини й апарати, призначені для виробництва напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих # і пласких дисплеїв

28.99.20-40.00

Схем

Машини й апарати, використовувані лише чи переважно для виробництва напівпровідникових приладів або електронних інтегрованих # (крім верстатів для обробляння будь-яких матеріалів видаленням частини матеріалу, що працюють з використанням ультразвукових процесів)

28.99.39-45.00

Схем

Машини й апарати, використовувані лише чи переважно для виробництва чи ремонтування масок і фотошаблонів; складання напівпровідникових приладів або електронних інтегрованих #; підіймання, переміщення, завантаження, розвантаження зливків, пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих схем і дисплеїв з пласким екраном

28.99.39-45.00

Схем

Машини й апарати, використовувані лише чи переважно для виробництва чи ремонтування масок і фотошаблонів; складання напівпровідникових приладів або електронних інтегрованих схем; підіймання, переміщення, завантаження, розвантаження зливків, пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих # і дисплеїв з пласким екраном

28.99.51

Схем

Частини машин і апаратів, призначених для виробництва напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих # і пласких дисплеїв

28.99.51-00.00

Схем

Частини машин і апаратів, призначених для виробництва напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегрованих # і пласких дисплеїв

26.11.30-03.00

Схемами

Схеми інтегровані багатокристальні: мікропроцесори та мікроконтролери, об’єднані чи ні із запам’ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічними #, підсилювачами, схемами синхронізації й тактовими генераторами чи іншими схемами

26.11.30-03.00

Схемами

Схеми інтегровані багатокристальні: мікропроцесори та мікроконтролери, об’єднані чи ні із запам’ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічними схемами, підсилювачами, # синхронізації й тактовими генераторами чи іншими схемами

26.11.30-03.00

Схемами

Схеми інтегровані багатокристальні: мікропроцесори та мікроконтролери, об’єднані чи ні із запам’ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічними схемами, підсилювачами, схемами синхронізації й тактовими генераторами чи іншими #

26.11.30-06.00

Схемами

Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): мікропроцесори та мікроконтролери, об’єднані чи ні із запам’ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічними #, підсилювачами, схемами синхронізації й тактовими генераторами чи іншими схемами

26.11.30-06.00

Схемами

Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): мікропроцесори та мікроконтролери, об’єднані чи ні із запам’ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічними схемами, підсилювачами, # синхронізації й тактовими генераторами чи іншими схемами

26.11.30-06.00

Схемами

Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): мікропроцесори та мікроконтролери, об’єднані чи ні із запам’ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічними схемами, підсилювачами, схемами синхронізації й тактовими генераторами чи іншими #

26.11.3

Схеми

# електронні інтегровані

26.11.30

Схеми

# електронні інтегровані

26.11.30-03.00

Схеми

# інтегровані багатокристальні: мікропроцесори та мікроконтролери, об’єднані чи ні із запам’ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічними схемами, підсилювачами, схемами синхронізації й тактовими генераторами чи іншими схемами

26.11.30-06.00

Схеми

# інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): мікропроцесори та мікроконтролери, об’єднані чи ні із запам’ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічними схемами, підсилювачами, схемами синхронізації й тактовими генераторами чи іншими схемами

26.11.30-23.00

Схеми

# інтегровані багатокристальні: пристрої запам’ятовувальні

26.11.30-27.00

Схеми

# інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): пристрої запам’ятовувальні прямого доступу динамічні

26.11.30-34.00

Схеми

# інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): пристрої запам’ятовувальні прямого доступу статичні, зокрема запам’ятовувачі прямого доступу типу «кеш» («cash»-пам’ять)

26.11.30-54.00

Схеми

# інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): постійні запам’ятовувальні перепрограмовувані пристрої, з можливістю стирання інформації за допомогою ультрафіолетових променів

26.11.30-65.00

Схеми

# інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): постійні запам’ятовувальні перепрограмовувані пристрої, з електричним стиранням інформації, зокрема флеш-пам’ять

26.11.30-67.00

Схеми

# інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): пристрої запам’ятовувальні, інші

26.11.30-80.00

Схеми

# інтегровані електронні: підсилювачі

26.11.30-91.00

Схеми

# інтегровані електронні багатокристальні, інші, н. в. і. у.

26.11.30-94.00

Схеми

# інтегровані електронні, інші, н. в. і. у.

26.12.1

Схеми

# друковані з умонтованими складниками

26.12.10

Схеми

# друковані з умонтованими складниками

26.12.10-20.00

Схеми

# друковані багатошарові, що мають лише струмопровідні елементи та контакти

26.12.10-50.00

Схеми

# друковані інші, ніж багатошарові, що мають лише струмопровідні елементи та контакти

26.12.10-80.00

Схеми

# пасивні (зокрема схеми з резисторів і/або конденсаторів), крім матриць безкорпусних резисторів; матриць безкорпусних конденсаторів; схем, що мають активні складники; гібридних схем

26.12.10-80.00

Схеми

Схеми пасивні (зокрема # з резисторів і/або конденсаторів), крім матриць безкорпусних резисторів; матриць безкорпусних конденсаторів; схем, що мають активні складники; гібридних схем

25.99.21

Сховищ

Сейфи та скрині, двері та секції до банківських #, ящики для зберігання грошей і документів та подібні вироби, броньовані чи армовані, з недорогоцінних металів

25.99.21-50.00

Сховищ

Двері та секції до банківських # броньовані чи армовані, з недорогоцінних металів

25.99.29-31.00

Сходні

Драбини та #/стрем’янки, із заліза чи сталі (крім кованих і штампованих)

32.99.51

Сюрпризів

Вироби для свят, карнавалів та інших розваг, зокрема показу фокусів і #

25.99.29-27.00

Табакерки

#, портсигари, пудрениці, футляри для косметики та подібні вироби, із заліза чи сталі

20.15.79-30.00

Таблетках

Добрива мінеральні чи хімічні з умістом двох чи трьох поживних елементів (азот, фосфат, калій), у # чи в подібній формі або в пакованнях масою брутто не більше ніж 10 кг

20.30.23-70.00

Таблетках

Фарби художні для навчання чи живопису, оформлення вивісок, фарби для розваг і модифіковані тональні фарби в #, тюбиках, баночках, флаконах або лотках (крім у наборах)

10.31.13

Таблетки

Картопля, засушена як борошно, крупка, пластівці, гранули і #

10.31.13-00.00

Таблетки

Картопля, засушена як борошно, крупка, пластівці, гранули і #

10.82.23-83.00

Таблетки

# пресовані з цукрових кондитерських виробів (зокрема таблетки для освіження подиху)

10.82.23-83.00

Таблетки

Таблетки пресовані з цукрових кондитерських виробів (зокрема # для освіження подиху)

20.42.18-90.00

Таблетки

Засоби для гігієни ротової порожнини чи зубів (зокрема фіксувальні пасти для зубних протезів; порошки й # для полоскання ротової порожнини та запашні препарати для ротової порожнини, зубоочисні нитки), крім зубних порошків

20.30.23-50.00

Таблеток

Фарби художні для навчання чи живопису, оформлення вивісок, фарби для розваг і модифіковані тональні фарби в наборах #, тюбиків, баночок, флаконів або лотків

23.19.24

Таблички

Частини скляні до ламп і освітлювальної арматури, # з іменами та подібні вироби

23.19.24-00.00

Таблички

Частини скляні до ламп і освітлювальної арматури, # з іменами та подібні вироби

23.49.12-30.00

Таблички

Вироби керамічні інші, зокрема бічні невогнетривкі стінки, частини печей і камінів, квіткові горщики, ручки й набалдашники, # для магазинних вивісок і вітрин, зволожувачі для радіаторів, з порцеляни/фарфору

23.49.12-55.00

Таблички

Вироби керамічні інші, зокрема бічні невогнетривкі стінки, частини печей і камінів, квіткові горщики, ручки й набалдашники, # для магазинних вивісок і вітрин, зволожувачі для радіаторів і обігрівальні пристрої, зі звичайної кераміки

25.99.29-87.00

Таблички

# з покажчиками, назвами, адресами та подібні таблички, цифри, літери та інші символи (крім підсвічуваних виробів) з недорогоцінних металів

25.99.29-87.00

Таблички

Таблички з покажчиками, назвами, адресами та подібні #, цифри, літери та інші символи (крім підсвічуваних виробів) з недорогоцінних металів

27.40.24

Таблички

Знаки та # з назвами світлові й подібні вироби

27.40.24-00.00

Таблички

Знаки та # з назвами світлові й подібні вироби

32.50.22-90.26

Таза

Протези після вичленення в тазостегновому суглобі, після резекції #, після резекції таза та прямої кишки

32.50.22-90.26

Таза

Протези після вичленення в тазостегновому суглобі, після резекції таза, після резекції # та прямої кишки

32.50.22-39.35

Тазостегновий

Ортези на # суглоб

32.50.22-39.36

Тазостегновий-колінний

Ортези на # суглоби

32.50.22-39.37

Тазостегновий-колінний-
гомілковостопний

Ортези на # суглоби-стопу

32.50.22-90.26

Тазостегновому

Протези після вичленення в # суглобі, після резекції таза, після резекції таза та прямої кишки

26.52.28-50.00

Таймери

# технологічного процесу, стаціонарні секундоміри та подібні вироби (крім хронометрів, хронографів, секундомірів, призначених для носіння на собі чи із собою)

26.52.28-30.00

Таймерів

Лічильники часу паркування та інші лічильники (крім # технологічного процесу, стаціонарних секундомірів і подібних виробів)

32.40.42-10.00

Таймерів

Вироби та приладдя для гри у більярд (крім механічних лічильників, # та підставок на киї)

26.52.28

Таймерні

Реєстратори часу, самописці часу, лічильники часу паркування; перемикачі # з годинниковим механізмом будь-якого виду

26.52.28-70.00

Таймерні

Перемикачі #, з годинниковим механізмом будь-якого виду чи синхронним електродвигуном (зокрема перемикачі, призначені для підключення та відключення живлення електроапаратури)

32.99.6

Таксидермії

Послуги щодо виготовляння чучел тварин (#)

32.99.60

Таксидермії

Послуги щодо виготовляння чучел тварин (#)

32.99.60-00.00

Таксидермії

Послуги щодо виготовляння чучел тварин (#)

29.32.20-90.00

Таксі

Частини та приладдя до кузовів (зокрема #), н. в. і. у.

26.51.64

Таксометри

Лічильники кількості обертів, кількості продукції, #; спідометри та тахометри; стробоскопи

26.51.64-30.00

Таксометри

Лічильники кількості обертів, кількості продукції, більярдні лічильники, #, лічильники пройденого шляху в милях, крокоміри, ручні лічильники, перерахункові пристрої, інструменти й апарати для вимірювання невеликих проміжків часу

26.11.30-03.00

Тактовими

Схеми інтегровані багатокристальні: мікропроцесори та мікроконтролери, об’єднані чи ні із запам’ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічними схемами, підсилювачами, схемами синхронізації й # генераторами чи іншими схемами

26.11.30-06.00

Тактовими

Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): мікропроцесори та мікроконтролери, об’єднані чи ні із запам’ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічними схемами, підсилювачами, схемами синхронізації й # генераторами чи іншими схемами

28.22.11

Талі

# та підіймачі, н. в. і. у.

28.22.11-30.00

Талі

# та підіймачі з електродвигуном (крім призначених для підіймання транспортних засобів)

28.22.11-70.00

Талі

# та підіймачі (крім призначених для підіймання транспортних засобів, ланцюгових ручних; таких, що мають електродвигун)

24.45.30-55.00

Талій

Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і # та вироби з цих металів, н. в. і. у.; відходи та брухт цих металів (крім берилія, хрому й талія)

24.45.30-55.00

Талія

Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і талій та вироби з цих металів, н. в. і. у.; відходи та брухт цих металів (крім берилія, хрому й #)

20.14.71-30.00

Талова

Олива #, рафінована чи нерафінована

20.14.31-50.00

Талової

Кислоти жирні технічні, одержані з # олії

20.14.31-97.00

Талової

Кислоти монокарбонові жирні технічні (крім стеаринової, олеїнової, одержаної з # олії, дистильованої)

17.22.12

Тампони

Рушники санітарно-гігієнічної призначеності й #, пелюшки і підгузники дитячі та подібні гігієнічні вироби, одяг і речі до одягу з целюлози, паперу, целюлозної вати чи полотна з целюлозного волокна

17.22.12-10.00

Тампони

Рушники санітарно-гігієнічної призначеності й #, пелюшки і підгузники дитячі та подібні гігієнічні вироби з вати

17.22.12-20.00

Тампони

Рушники санітарно-гігієнічної призначеності, # й подібні гігієнічні вироби з целюлози, паперу, целюлозної вати чи полотна з целюлозного волокна

32.50.50-30.00

Тампони

Кетгут хірургічний стерильний; подібні стерильні хірургічні перев’язувальні, шовні та стерильні адгезивні тканини, використовувані в хірургії для закривання ран; стерильна ламінарія та стерильні # з ламінарії; засоби абсорбувальні кровоспинні хірургічні чи стоматологічні стерильні

20.12.2

Таніни

Екстракти фарбувальні та дубильні; # та їхні похідні; речовини фарбувальні, н. в. і. у.

20.12.22

Таніни

Екстракти дубильні рослинного походження; # та їхні похідні; речовини фарбувальні рослинного чи тваринного походження

20.12.22-50.00

Таніни

Екстракти дубильні рослинного походження; # та їхні солі, ефіри прості, естери та інші похідні

30.11.22

Танкери

# для перевезення сирої нафти, нафтопродуктів, хімічних продуктів, скраплених газів

30.11.22-10.00

Танкери

# для перевезення сирої нафти

30.11.22-30.00

Танкери

# для перевезення нафтопродуктів

30.11.22-50.00

Танкери

# для перевезення хімічних продуктів

30.11.23

Танкерів

Судна рефрижераторні, крім #

30.11.23-00.00

Танкерів

Судна рефрижераторні, крім #

30.40.1

Танки

# та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби і їхні частини

30.40.10

Танки

# та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби і їхні частини

30.40.10-00.00

Танки

# та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби і їхні частини

24.45.30-23.00

Тантал

# і вироби з нього (крім відходів і брухту), н. в. і. у.

27.90.52-20.00

Танталові

Конденсатори постійної ємності, # чи алюмінієві, електролітичні (крім силових конденсаторів)

10.62.12

Тапіока

# та її замінники, приготовані з крохмалю, як пластівці, зерна та подібні форми

10.62.12-00.00

Тапіока

# та її замінники, приготовані з крохмалю, як пластівці, зерна та подібні форми

15.20.12-37.00

Тапочки

# та інше кімнатне взуття (зокрема кімнатні туфлі, бальні туфлі, кімнатні туфлі без задників), з гумовою чи пластмасовою підошвою та пластмасовим верхом

15.20.13-70.00

Тапочки

# та інше кімнатне взуття (зокрема кімнатні туфлі, бальні туфлі, кімнатні туфлі без задників), з підошвою з ґуми; пластмаси чи натуральної шкіри та з верхом з натуральної шкіри

15.20.14-44.00

Тапочки

# та інше кімнатне взуття (зокрема кімнатні туфлі, бальні туфлі, кімнатні туфлі без задників)

16.24

Тара

# дерев’яна

16.24.1

Тара

# дерев’яна

16.24.13

Тара

# дерев’яна інша та її частини

16.24.13-20.00

Тара

Ящики; коробки; # решітчаста; барабани та подібна пакувальна тара, з деревини (крім кабельних барабанів)

16.24.13-20.00

Тара

Ящики; коробки; тара решітчаста; барабани та подібна пакувальна #, з деревини (крім кабельних барабанів)

17.21

Тара

Папір і картон гофровані, паперова й картонна #

17.21.1

Тара

Папір і картон гофровані, паперова й картонна #

22.22

Тара

# пластмасова

22.22.1

Тара

# пластмасова

22.22.13

Тара

Коробки, ящики, # ґратчаста й подібні вироби з пластмас

22.22.13-00.00

Тара

Коробки, ящики, # ґратчаста й подібні вироби з пластмас

25.92.11

Тара

#, закривана пайкою чи відбортівкою, із заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 л

25.92.11-33.00

Тара

# для консервування харчових продуктів і напоїв, із заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, на харчові продукти

25.92.11-35.00

Тара

# для консервування харчових продуктів і напоїв, із заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, на напої

25.92.11-50.00

Тара

#, крім призначеної для консервування харчових продуктів і напоїв, із заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 л

25.92.12-10.00

Тара

# трубчаста складана, з алюмінію, місткістю не більше ніж 300 л, на будь-які речовини, крім стисненого та скрапленого газу

25.92.12-30.00

Тара

# трубчаста жорстка, з алюмінію, місткістю не більше ніж 300 л, на будь-які речовини, крім стисненого та скрапленого газу (не для аерозолів)

25.92.12-50.00

Тара

# нетрубчаста з алюмінію, місткістю від 50 до 300 л, для будь-яких речовин, крім стисненого та скрапленого газу

25.92.12-60.00

Тара

# для аерозолів, з алюмінію, місткістю не більше ніж 300 л

25.92.12-80.00

Тара

# нетрубчаста з алюмінію, місткістю менше ніж 50 л, для будь-яких речовин, крім стисненого та скрапленого газу

16.24.9

Тари

Роботи субпідрядні як частина виробництва дерев’яної #

16.24.99

Тари

Роботи субпідрядні як частина виробництва дерев’яної #

16.24.99-00.00

Тари

Роботи субпідрядні як частина виробництва дерев’яної #

17.21.9

Тари

Роботи субпідрядні як частина виробництва гофрованих паперу й картону, паперової та картонної #

17.21.99

Тари

Роботи субпідрядні як частина виробництва гофрованих паперу й картону, паперової та картонної #

17.21.99-00.00

Тари

Роботи субпідрядні як частина виробництва гофрованих паперу й картону, паперової та картонної #

22.22.9

Тари

Роботи субпідрядні як частина виробництва пластмасової #

22.22.99

Тари

Роботи субпідрядні як частина виробництва пластмасової #

22.22.99-00.00

Тари

Роботи субпідрядні як частина виробництва пластмасової #

28.29.2

Тари

Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої #; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки

28.29.21

Тари

Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої #

28.29.21-20.00

Тари

Устатковання для миття чи сушіння пляшок або іншої #

28.29.21-50.00

Тари

Устатковання для наповнювання, закривання, закупорювання, закорковування та наклеювання етикеток пляшок, банок, ящиків, мішків чи іншої #, устатковання для газування напоїв

28.29.21-80.00

Тари

Устатковання для пакування та загортання товарів (крім призначеного для наповнювання, закривання, закупорювання, наклеювання етикеток і закорковування пляшок, банок, ящиків, мішків або іншої #)

28.95.11-60.00

Тари

Машини для виробництва картонних коробок, ящиків, труб, барабанів або подібної # з паперу та картону (крім машин для формування виробів)

28.95.12-70.00

Тари

Частини різальних машин, машин для виготовляння сумок, мішків, конвертів, картонних коробок, ящиків, труб, барабанів або подібної # з паперу та картону, машин для формування виробів з паперу, волокнистої маси й картону

17.22.13

Тарілки

Підноси, тарелі, #, чашки й подібні паперові чи картонні вироби

17.22.13-00.00

Тарілки

Підноси, тарелі, #, чашки й подібні паперові чи картонні вироби

17.12.3

Тарний

Картон #

17.12.35

Тарний

Папір «тест-лайнер» (картон #, з макулатури)

17.12.35-20.00

Тарний

Папір «тест-лайнер», некрейдований (картон #, з макулатури), у рулонах або аркушах, щільністю не більше ніж 150 г/м2

17.12.35-40.00

Тарний

Папір «тест-лайнер», некрейдований (картон #, з макулатури), у рулонах або аркушах, щільністю не більше ніж 150 г/м2

13.96.17-70.00

Тасьма

# плетена в куску; китиці та помпони, декоративні оздоблення (крім трикотажних або в’язаних)

32.99.24-50.00

Тасьма

Зубці ланцюжкові, повзунки, кінцеві затискачі та # будь-якої довжини із закріпленими на них зубцями до застібок-змійок

28.94.14-70.00

Тасьми

Машини для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення # чи сіток, тафтингові машини

20.59.59-20.00

Татрат

Піролігніти, # кальцію неочищений, цитрат кальцію неочищений, засоби антикорозійні, з умістом амінів як активних складників

11.01.10-80.00

Тафії

Горілка міцністю більше ніж 45,4 об. %, лікери та інші спиртовмісні напої (крім спиртних дистильованих напоїв, з виноградного вина, виноградних вичавків або плодів чи віскі, рому, #, джину та ялівцевої настоянки, спиртних напоїв, дистильованих з плодів)

28.94.14

Тафтингові

Машини в’язальні, в’язально-прошивні та подібні машини; машини #

28.94.14-70.00

Тафтингові

Машини для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми чи сіток, # машини

26.51.12

Тахеометри

Далекоміри, теодоліти і #; прилади та інструменти топографічні, гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні й геофізичні інші

26.51.12-15.00

Тахеометри

Далекоміри, теодоліти, #, фотограмметричні електронні прилади та інструменти

26.51.64

Тахометри

Лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри; спідометри та #; стробоскопи

26.51.64-55.00

Тахометри

#

10.9

Тварин

Корми готові для #

10.11.1

Тварин

М’ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших # родини конячих, свіже чи охолоджене

10.11.2

Тварин

Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших # родини конячих, свіжі чи охолоджені

10.11.4

Тварин

Вовна заводська та сирі шкури великої рогатої худоби чи # родини кінських, овець і кіз

10.11.15

Тварин

М’ясо коней та інших # родини конячих, свіже чи охолоджене

10.11.15-00.00

Тварин

М’ясо коней та інших # родини конячих, свіже чи охолоджене

10.11.20

Тварин

Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших # родини конячих, свіжі чи охолоджені

10.11.20-00.00

Тварин

Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших # родини конячих, свіжі чи охолоджені

10.11.35

Тварин

М’ясо коней та інших # родини конячих, заморожене

10.11.35-00.00

Тварин

М’ясо коней та інших # родини конячих, заморожене

10.11.39-10.00

Тварин

Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших # родини конячих, заморожені

10.11.42

Тварин

Шкури та шкурки великої рогатої худоби чи # родини конячих, сирі, цілі

10.11.42-00.00

Тварин

Шкури та шкурки великої рогатої худоби чи # родини конячих, сирі, цілі

10.11.43

Тварин

Шкури та шкурки великої рогатої худоби чи # родини конячих, сирі, інші

10.11.43-00.00

Тварин

Шкури та шкурки великої рогатої худоби чи # родини конячих, сирі, інші

10.11.60-30.00

Тварин

Кишки, міхури та шлунки #, цілі чи шматками (крім риб’ячих)

10.11.60-90.00

Тварин

Відходи забою #, непридатні для харчування людини (крім рибних відходів, кишок, міхурів і шлунків)

10.13.15-15.00

Тварин

Печінка інших #, готова чи законсервована (крім ковбас і готових страв)

10.91

Тварин

Корми готові для сільськогосподарських #

10.91.1

Тварин

Корми готові для сільськогосподарських #, крім крупки та гранул з люцерни

10.91.9

Тварин

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових кормів для сільськогосподарських #

10.91.10

Тварин

Корми готові для сільськогосподарських #, крім крупки та гранул з люцерни

10.91.10-10.00

Тварин

Премікси до кормів для сільськогосподарських #

10.91.10-33.00

Тварин

Суміші готові, використовувані для годівлі сільськогосподарських # (крім преміксів): свиней

10.91.10-35.00

Тварин

Суміші готові, використовувані для годівлі сільськогосподарських # (крім преміксів): великої рогатої худоби

10.91.10-37.00

Тварин

Суміші готові, використовувані для годівлі сільськогосподарських # (крім преміксів): свійської птиці

10.91.10-39.00

Тварин

Суміші готові, використовувані для годівлі сільськогосподарських # (крім преміксів): н. в. і. у.

10.91.99

Тварин

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових кормів для сільськогосподарських #

10.91.99-00.00

Тварин

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових кормів для сільськогосподарських #

10.92

Тварин

Корми готові для домашніх #

10.92.1

Тварин

Корми готові для домашніх #

10.92.9

Тварин

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових кормів для домашніх #

10.92.10

Тварин

Корми готові для домашніх #

10.92.10-00.00

Тварин

Корми готові для домашніх #

10.92.99

Тварин

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових кормів для домашніх #

10.92.99-00.00

Тварин

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових кормів для домашніх #

13.10.5

Тварин

Пряжа вовняна, розфасована чи не розфасована для роздрібної торгівлі; пряжа з тонкого чи грубого волосу # або кінського волосу

13.10.23

Тварин

Пачоси вовни чи тонкого волосу #

13.10.23-00.00

Тварин

Пачоси вовни чи тонкого волосу #

13.10.24

Тварин

Вовна та тонкий чи грубий волос #, кардочесані чи гребенечесані

13.10.24-00.00

Тварин

Вовна та тонкий чи грубий волос #, кардочесані чи гребенечесані

13.10.50

Тварин

Пряжа вовняна, розфасована чи не розфасована для роздрібної торгівлі; пряжа з тонкого чи грубого волосу # або кінського волосу

13.10.50-10.00

Тварин

Пряжа з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого волосу #, не розфасована для роздрібної торгівлі

13.10.50-30.00

Тварин

Пряжа з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу #, не розфасована для роздрібної торгівлі

13.10.50-50.00

Тварин

Пряжа з вовни чи тонкого волосу #, розфасована для роздрібної торгівлі

13.10.83-36.00

Тварин

Пряжа, з умістом синтетичних штапельних волокон менше ніж 85 мас. % (крім ниток для шиття), змішаних з гребенечесаною вовною чи гребенечесаним тонким волоссям #, не розфасована для роздрібної торгівлі

13.10.91

Тварин

Сировина відновлена з вовни, тонкого чи грубого волосу #, розпушена

13.10.91-00.00

Тварин

Сировина відновлена, з вовни, тонкого чи грубого волосу #, розпушена

13.10-83-33.00

Тварин

Пряжа, з умістом синтетичних штапельних волокон менше ніж 85 мас. % (крім ниток для шиття), змішаних з кардочесаною вовною чи кардочесаним тонким волоссям #, не розфасована для роздрібної торгівлі

13.20.12

Тварин

Тканини з кардочесаної чи гребенечесаної вовни, тонкого чи грубого волосу # або кінського волосу

13.20.12-30.00

Тварин

Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого волосу #

13.20.12-60.00

Тварин

Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу #; тканини з грубого волосу тварин

13.20.12-60.00

Тварин

Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин; тканини з грубого волосу #

13.20.32-40.00

Тварин

Тканини із синтетичних штапельних волокон, змішаних головним чином або винятково з кардочесаною вовною чи кардочесаним тонким волосом #

13.20.32-50.00

Тварин

Тканини із синтетичних штапельних волокон, змішаних головним чином або винятково з гребенечесаною вовною чи гребенечесаним тонким волосом #

13.20.32-90.00

Тварин

Тканини із синтетичних штапельних волокон, змішаних з іншими матеріалами, крім вовни, тонкого волосу # чи бавовни

13.30.11-22.00

Тварин

Фарбування пряжі з вовни, тонкого чи грубого волосу # і кінського волосу

13.30.12-20.00

Тварин

Вибілювання тканин з вовни, тонкого чи грубого волосу # або кінського волосу

13.30.13-20.00

Тварин

Фарбування тканин з вовни, тонкого чи грубого волосу # або кінського волосу

13.30.14-20.00

Тварин

Нанесення малюнків на тканинах з вовни, тонкого чи грубого волосу # або кінського волосу

13.30.19-20.00

Тварин

Обробляння кінцеве тканин з вовни, тонкого чи грубого волосу # або кінського волосу (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків)

13.92.11-30.00

Тварин

Ковдри та дорожні пледи (крім електричних ковдр), з вовни чи тонкого волосу #

14.13.24-44.00

Тварин

Штани, бриджі та шорти, чоловічі або хлопчачі, з вовни чи тонкого волосу # (крім трикотажних, виробничих чи професійних)

14.13.35-49.00

Тварин

Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з вовни чи тонкого волосу # або хімічних волокон (крім трикотажних, виробничих чи професійних))

14.13.35-69.00

Тварин

Штани, бриджі, комбінезони з нагрудником та шлейками, жіночі або дівчачі, з текстилю (крім виготовлених з бавовни, вовни чи тонкого волосу #, хімічних волокон, трикотажних)

14.39.10-31.00

Тварин

Светри, пуловери, фуфайки, жилети та кардигани, чоловічі або хлопчачі, з вовни чи тонкого волосу # (крім светрів і пуловерів з умістом не менше ніж 50 мас. % вовни та масою не менше ніж 600 г)

14.39.10-32.00

Тварин

Светри, пуловери, фуфайки, жилети та кардигани, жіночі або дівчачі, з вовни чи тонкого волосу # (крім светрів і пуловерів з умістом не менше ніж 50 мас. % вовни та масою не менше ніж 600 г)

14.39.10-90.00

Тварин

Светри, пуловери, фуфайки, жилети та кардигани, з текстильних матеріалів (крім виготовлених з вовни чи тонкого волосу #, бавовни, хімічних волокон)

15.11.3

Тварин

Шкіра зі шкур великої рогатої худоби чи # родини конячих, без волосяного покриву

15.11.5

Тварин

Шкіра зі шкур інших #; шкіра композиційна на основі натуральної шкіри

15.11.33

Тварин

Шкіра зі шкур # родини конячих, без волосяного покриву

15.11.33-00.00

Тварин

Шкіра зі шкур # родини конячих, без волосяного покриву

15.11.51

Тварин

Шкіра зі шкур інших #, без волосяного покриву

15.11.51-00.00

Тварин

Шкіра зі шкур інших #, без волосяного покриву

15.12.11

Тварин

Вироби шорно-сідельні та упряж для будь-яких #, з будь-якого матеріалу

15.12.11-00.00

Тварин

Вироби шорно-сідельні та упряж для будь-яких #, з будь-якого матеріалу

25.40.12-30.00

Тварин

Револьвери та пістолети (крім військової вогнепальної зброї, автоматичних пістолетів, пристроїв запускання сигнальних ракет, пістолетів і револьверів для стрільби холостими патронами, пістолетів для гуманного забою #, що стріляють стрижнями, зброї, яку заряджають з дула, пружинних пневматичних або газових рушниць, імітаційної зброї)

25.99.29-25.00

Тварин

Вироби готові із залізного чи сталевого дроту; силки, капкани й подібні вироби, дротяна обв’язка для фуражу, носові кільця для #, матрацні гачки, гаки для м’яса, підвіски ринви / водостічного жолоба, корзини для паперу (крім дротових каркасів для абажурів)

28.30.83

Тварин

Машини для приготування кормів для #

28.30.83-00.00

Тварин

Машини для приготування кормів для #

28.30.86-40.00

Тварин

Автонапувалки для сільськогосподарських #

32.40.1

Тварин

Ляльки, що зображують тільки людей; іграшки, що зображують # та інші істоти, крім людей; їхні частини

32.40.12

Тварин

Іграшки, що зображують # та інші істоти, крім людей

32.40.12-00.00

Тварин

Іграшки, що зображують # та інші істоти, крім людей

32.99.3

Тварин

Вироби з волосся людини, волосу #; подібні вироби з текстильних матеріалів

32.99.6

Тварин

Послуги щодо виготовляння чучел # (таксидермії)

32.99.30

Тварин

Вироби з волосся людини, волосу #; подібні вироби з текстильних матеріалів

32.99.30-00.00

Тварин

Вироби з волосся людини, волосу #; подібні вироби з текстильних матеріалів

32.99.51-30.00

Тварин

Вироби для новорічних і різдвяних свят (крім справжніх різдвяних ялинок); підставки під ялинки; свічки; статуетки, фігурки # і подібні вироби, використовувані для прикрашання місць обрядових свят; гірлянди електричні

32.99.59-20.00

Тварин

Вироби з кишок # (крім струн з нитки шовкопряда), синюги, міхурів і сухожиль

32.99.60

Тварин

Послуги щодо виготовляння чучел # (таксидермії)

32.99.60-00.00

Тварин

Послуги щодо виготовляння чучел # (таксидермії)

32.91.11-50.00

Тваринами

Щітки, інші, для прибирання доріг, домашнього господарства та догляду за #

21.10.60-50.00

Тваринна

Кров людська, кров # терапевтичної, профілактичної чи діагностичної призначеності; культури мікроорганізмів; токсини (крім дріжджів)

20.14.71-20.00

Тваринне

Продукти мінеральні природні активовані; вугілля #

10.41.7

Тваринних

Воски рослинні (крім тригліцеридів); дегра; залишки після обробляння жирових речовин або # чи рослинних восків

10.41.72

Тваринних

Дегра; залишки після обробляння жирових речовин або # чи рослинних восків

10.41.72-00.00

Тваринних

Дегра; залишки після обробляння жирових речовин або # чи рослинних восків

28.93.17-80.00

Тваринних

Машини й устатковання для екстрагування чи переробляння # жирів або олій

20.12.22

Тваринного

Екстракти дубильні рослинного походження; таніни та їхні похідні; речовини фарбувальні рослинного чи # походження

20.12.22-70.00

Тваринного

Речовини фарбувальні рослинного чи # походження та препарати, виготовлені на їхній основі (зокрема фарбувальні екстракти), крім тваринного вугілля

20.12.22-70.00

Тваринного

Речовини фарбувальні рослинного чи тваринного походження та препарати, виготовлені на їхній основі (зокрема фарбувальні екстракти), крім # вугілля

20.15.8

Тваринного

Добрива рослинного чи # походження, н. в. і. у.

20.15.80

Тваринного

Добрива рослинного чи # походження, н. в. і. у.

20.15.80-00.00

Тваринного

Добрива рослинного чи # походження, н. в. і. у.

20.52.10-40.00

Тваринного

Клей кістковий, клеї # походження, інші (крім казеїнових клеїв)

20.59.2

Тваринного

Жири та олії # чи рослинного походження хімічно модифіковані; суміші нехарчових жирів або олій тваринного чи рослинного походження

20.59.2

Тваринного

Жири та олії тваринного чи рослинного походження хімічно модифіковані; суміші нехарчових жирів або олій # чи рослинного походження

20.59.20

Тваринного

Жири та олії # чи рослинного походження хімічно модифіковані; суміші нехарчових жирів або олій тваринного чи рослинного походження

20.59.20

Тваринного

Жири та олії тваринного чи рослинного походження хімічно модифіковані; суміші нехарчових жирів або олій # чи рослинного походження

20.59.20-00.00

Тваринного

Жири та олії # чи рослинного походження хімічно модифіковані; суміші нехарчових жирів або олій тваринного чи рослинного походження

20.59.20-00.00

Тваринного

Жири та олії тваринного чи рослинного походження хімічно модифіковані; суміші нехарчових жирів або олій # чи рослинного походження

21.10.6

Тваринного

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші речовини людського чи # походження, н. в. і. у.

21.10.60

Тваринного

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші речовини людського чи # походження, н. в. і. у.

32.99.59-30.00

Тваринного

Вироби з матеріалів # походження для художнього різьблення, таких як кістка слонова (бивні), кістка, панцир черепаховий, роги оленів та інших тварин, корали, перламутр

20.13.14

Твели

Елементи паливні (#) неопромінені для ядерних реакторів

20.13.14-00.00

Твели

Елементи паливні (#) неопромінені для ядерних реакторів

22.19.7

Тверда

Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума #; вироби з твердої ґуми

22.19.73

Тверда

Вироби з вулканізованої ґуми інші, н. в. і. у.; ґума # у всіх формах і вироби з неї

22.19.73-79.00

Тверда

Ґума #, відходи, скрап і порошок твердої гуми та вироби з твердої ґуми

19

Тверде

Кокс, продукти нафтопереробляння та # паливо

19.2

Тверде

Продукти нафтопереробляння та # паливо

19.20

Тверде

Продукти нафтопереробляння та # паливо

19.20.41

Твердий

Вазелін нафтовий; # парафін; нафтовий та інший парафін

19.20.41-00.00

Твердий

Вазелін нафтовий; # парафін; нафтовий та інший парафін

20.13.25-25.00

Твердий

Гідроксид натрію (сода каустична); #

20.13.25-35.00

Твердий

Гідроксид калію (каустичний поташ), #

25.93.15-50.00

Твердим

Прутки з покривом з недорогоцінних металів і електродний дріт, призначені для паяння, паяння # припоєм або газового зварювання (крім дроту та прутків із трубчатим припоєм зі сплаву з умістом не менше ніж 2 мас. % будь-якого дорогоцінного металу)

27.90.3

Твердими

Устатковання для паяння м’якими та # припоями чи зварювання, машини й апарати для поверхневого термообробляння та гарячого напилення, електричні

27.90.31

Твердими

Машини й апарати для паяння м’якими та # припоями чи зварювання, електричні; машини й апарати для гарячого напилення металів або металокераміки, електричні

27.90.32

Твердими

Частини електричних машин і апаратів для паяння м’якими та # припоями чи зварювання, електричних машин і апаратів для гарячого напилення металів або металокераміки

27.90.32-00.00

Твердими

Частини електричних машин і апаратів для паяння м’якими та # припоями чи зварювання, електричних машин і апаратів для гарячого напилення металів або металокераміки

28.29.7

Твердими

Машини й апарати неелектричні для паяння м’якими та # припоями чи зварювання та частини до них; машини та пристрої для поверхневого термообробляння, які працюють на газу

28.29.70

Твердими

Машини й апарати неелектричні для паяння м’якими та # припоями чи зварювання та частини до них, машини та пристрої для поверхневого термообробляння, які працюють на газу

28.29.70-20.00

Твердими

Пальники газові з дуттям, ручні для паяння м’якими та # припоями чи зварювання (крім машин електричних, лазерних, іншого світлового чи фотонного випромінювання, магнітно-імпульсних або плазмодугових)

28.29.70-90.00

Твердими

Машини й апарати для паяння м’якими та # припоями, зварювання чи для поверхневого термообробляння (крім ручних газових пальників з дуттям і електричних машин і апаратів)

28.29.86

Твердими

Частини машин і апаратів неелектричних для паяння м’якими та # припоями чи зварювання; машин і пристроїв для поверхневого термообробляння, які працюють на газу

28.29.86-00.00

Твердими

Частини машин і апаратів неелектричних для паяння м’якими та # припоями чи зварювання; машин і пристроїв для поверхневого термообробляння, які працюють на газу

10.51.2

Твердих

Молоко у # формах

10.51.21-30.00

Твердих

Молоко знежирене в порошку (молоко та вершки у # формах, з умістом жиру не більше ніж 1,5 мас. %), у первинних пакованнях не більше ніж 2,5 кг

10.51.21-60.00

Твердих

Молоко знежирене у порошку (молоко та вершки у # формах, з умістом жиру не більше ніж 1,5 мас. %), у первинних пакованнях більше ніж 2,5 кг

10.51.22-30

Твердих

Молоко незбиране в порошку чи вершки незбирані в порошку (молоко та вершки у # формах, з умістом жиру більше ніж 1,5 мас. %), у первинних пакованнях не більше ніж 2,5 кг

10.51.22-30.09

Твердих

Молоко незбиране у порошку чи вершки незбирані в порошку (молоко та вершки у # формах, з умістом жиру більше ніж 1,5 мас. %), у первинних пакованнях не більше ніж 2,5 кг, інше

10.51.22-60.00

Твердих

Молоко незбиране в порошку чи вершки незбирані в порошку (молоко та вершки у # формах, з умістом жиру більше ніж 1,5 мас. %), у первинних пакованнях більше ніж 2,5 кг

10.51.51

Твердих

Молоко та вершки, концентровані, з доданням чи без додання цукру або іншого підсолоджувача, не в # формах

10.51.55-30.00

Твердих

Сироватка молочна та змодифікована молочна сироватка в порошку, гранулах чи інших # формах, концентрована, неконцентрована чи з доданням підсолоджувача

10.81.11

Твердих

Цукор-сирець, тростинний чи буряковий, у # формах

10.81.11-00.00

Твердих

Цукор-сирець, тростинний чи буряковий, у # формах

10.81.12

Твердих

Цукор тростинний чи буряковий, очищений (сахароза), у # формах, без додання ароматизаторів чи барвників

10.81.12-30

Твердих

Цукор тростинний чи буряковий, очищений, білий, у # формах

10.81.12-90

Твердих

Цукор тростинний чи буряковий, очищений, у # формах (крім білого цукру)

28.29.12-70.00

Твердих

Устатковання й апарати для відокремлювання # частинок від рідин або очищування рідин (крім призначених для води та напоїв, центрифуг і відцентрових сушарок, мастильних або паливних фільтрів до двигунів внутрішнього згоряння)

28.49.1

Твердих

Верстати для обробляння каменю, дерева та подібних # матеріалів

28.49.12

Твердих

Верстати для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, # пластмас і подібних твердих матеріалів; машини для гальванопокриття

28.49.12

Твердих

Верстати для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних # матеріалів; машини для гальванопокриття

28.49.12-10.00

Твердих

Верстати універсальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, # пластмас і подібних твердих матеріалів, де оброблювану деталь переміщують уручну між операціями

28.49.12-10.00

Твердих

Верстати універсальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних # матеріалів, де оброблювану деталь переміщують уручну між операціями

28.49.12-20.00

Твердих

Верстати універсальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, # пластмас і подібних твердих матеріалів, де оброблювана деталь автоматично переміщується між операціями

28.49.12-20.00

Твердих

Верстати універсальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних # матеріалів, де оброблювана деталь автоматично переміщується між операціями

28.49.12-33.00

Твердих

Пилка стрічкова для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, # пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-33.00

Твердих

Пилка стрічкова для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних # матеріалів

28.49.12-35.00

Твердих

Пилка дискова для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, # пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-35.00

Твердих

Пилка дискова для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних # матеріалів

28.49.12-37.00

Твердих

Верстати пиляльні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, # пластмас і подібних твердих матеріалів (крім стрічкових і дискових пилок)

28.49.12-37.00

Твердих

Верстати пиляльні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних # матеріалів (крім стрічкових і дискових пилок)

28.49.12-50.00

Твердих

Верстати стругальні, фрезерні чи стругально-калювальні (вирізуванням) для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, # пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-50.00

Твердих

Верстати стругальні, фрезерні чи стругально-калювальні (вирізуванням) для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних # матеріалів

28.49.12-63.00

Твердих

Верстати шліфувальні, піскошліфувальні чи полірувальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, # пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-63.00

Твердих

Верстати шліфувальні, піскошліфувальні чи полірувальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних # матеріалів

28.49.12-65.00

Твердих

Верстати вигинальні чи складальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, # пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-65.00

Твердих

Верстати вигинальні чи складальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних # матеріалів

28.49.12-67.00

Твердих

Верстати свердлильні та довбальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, # пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-67.00

Твердих

Верстати свердлильні та довбальні для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних # матеріалів

28.49.12-75.00

Твердих

Верстати розколювальні, лущильні чи дробарки для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, # пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-75.00

Твердих

Верстати розколювальні, лущильні чи дробарки для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних # матеріалів

28.49.12-79.00

Твердих

Верстати для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, # пластмас і подібних твердих матеріалів, н. в. і. у.

28.49.12-79.00

Твердих

Верстати для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних # матеріалів, н. в. і. у.

28.49.24

Твердих

Частини верстатів для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, # пластмас і подібних твердих матеріалів та пристрої до них

28.49.24

Твердих

Частини верстатів для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних # матеріалів та пристрої до них

33.12.29-10.00

Твердих

Ремонтування та технічне обслуговування верстатів для оброблення деревини, пробки, кістки, твердої ґуми та подібних # матеріалів

33.20.29-70.00

Твердих

Монтування верстатів для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, # пластмас і подібних твердих матеріалів

33.20.29-70.00

Твердих

Монтування верстатів для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних # матеріалів

10.62.13-20.00

Твердій

Фруктоза хімічно чиста у # формі; фруктоза та сироп фруктози, з умістом у сухому стані більше ніж 50 % фруктози; ізоглюкоза (без додання ароматизаторів чи барвників)

32.99.15-10.00

Твердій

Олівці прості та кольорові, з грифелями у # оболонці (крім олівців для медичних, косметичних або гігієнічних цілей)

19.20.1

Твердого

Брикети, котуни й подібні види # палива

19.20.9

Твердого

Роботи субпідрядні як частина виробництва продуктів нафтопереробляння та # палива

19.20.11

Твердого

Брикети, котуни й подібні види # палива, одержані з кам’яного вугілля

19.20.11-00.00

Твердого

Брикети, котуни й подібні види # палива, одержані з кам’яного вугілля

19.20.12

Твердого

Брикети, котуни й подібні види # палива, одержані з лігніту

19.20.12-00.00

Твердого

Брикети, котуни й подібні види # палива, одержані з лігніту

19.20.13

Твердого

Брикети, котуни й подібні види # палива, одержані з торфу

19.20.13-00.00

Твердого

Брикети, котуни й подібні види # палива, одержані з торфу

19.20.99

Твердого

Роботи субпідрядні як частина виробництва продуктів нафтопереробляння та # палива

19.20.99-00.00

Твердого

Роботи субпідрядні як частина виробництва продуктів нафтопереробляння та # палива

28.21.11-50.00

Твердого

Пальники пічні для # палива чи газу (зокрема скомбіновані)

28.21.14-30.00

Твердого

Частини пічних пальників для рідинного палива, газу або розпиленого # палива, завантажників палива, механічних колосникових решіток, механічних пристроїв для видаляння золи та подібних пристроїв

10.61.31-33.00

Твердої

Крупи та крупка з # пшениці

20.49.12

Твердої

Верстати для обробляння дерева, пробки, кістки, # ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів; машини для гальванопокриття

22.19.7

Твердої

Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з # ґуми

22.19.73-60.00

Твердої

Вироби з ґуми монолітної вулканізованої (зокрема стрічки, кисети, знаки для штампів з датою й подібні вироби, затички, ободки до пляшок ґумові), крім виготовлених з # ґуми

22.19.73-79.00

Твердої

Ґума тверда, відходи, скрап і порошок # ґуми та вироби з твердої ґуми

22.19.73-79.00

Твердої

Ґума тверда, відходи, скрап і порошок твердої ґуми та вироби з # ґуми

28.49.12-10.00

Твердої

Верстати універсальні для обробляння дерева, пробки, кістки, # ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів, де оброблювану деталь переміщують уручну між операціями

28.49.12-20.00

Твердої

Верстати універсальні для обробляння дерева, пробки, кістки, # ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів, де оброблювана деталь автоматично переміщується між операціями

28.49.12-33.00

Твердої

Пилка стрічкова для обробляння дерева, пробки, кістки, # ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-35.00

Твердої

Пилка дискова для обробляння дерева, пробки, кістки, # ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-37.00

Твердої

Верстати пиляльні для обробляння дерева, пробки, кістки, # ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів (крім стрічкових і дискових пилок)

28.49.12-50.00

Твердої

Верстати стругальні, фрезерні чи стругально-калювальні (вирізуванням) для обробляння дерева, пробки, кістки, # ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-63.00

Твердої

Верстати шліфувальні, піскошліфувальні чи полірувальні для обробляння дерева, пробки, кістки, # ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-65.00

Твердої

Верстати вигинальні чи складальні для обробляння дерева, пробки, кістки, # ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-67.00

Твердої

Верстати свердлильні та довбальні для обробляння дерева, пробки, кістки, # ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-75.00

Твердої

Верстати розколювальні, лущильні чи дробарки для обробляння дерева, пробки, кістки, # ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

28.49.12-79.00

Твердої

Верстати для обробляння дерева, пробки, кістки, # ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів, н. в. і. у.

28.49.24

Твердої

Частини верстатів для обробляння дерева, пробки, кістки, # ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів та пристрої до них

33.12.29-10.00

Твердої

Ремонтування та технічне обслуговування верстатів для оброблення деревини, пробки, кістки, # ґуми та подібних твердих матеріалів

33.20.29-70.00

Твердої

Монтування верстатів для обробляння дерева, пробки, кістки, # ґуми, твердих пластмас і подібних твердих матеріалів

27.52.12-70.00

Твердому

Прилади побутові залізні чи сталеві на # паливі з витяжним отвором (зокрема нагрівачі, пічні решітки, каміни та жаровні), крім приладів для приготування та підігрівання їжі

22.19.30-57.00

Текстилем

Шланги ґумові, армовані #

28.94.21

Текстилем

Машини й устатковання для промивання, чищення, віджимання, прасування, пресування, фарбування, намотування та подібних операцій з текстильною пряжею та #; машини й устатковання для обробляння фетру

13.3

Текстилю

Послуги щодо кінцевого обробляння #

13.20.20-17.00

Текстилю

Тканини бавовняні, не з пряжі різних кольорів, з поверхневою щільністю не більше ніж 200 г/м2, для виготовлення білизни господарсько-побутової призначеності чи # для оздоблення житла

13.20.20-44.00

Текстилю

Тканини бавовняні, не з пряжі різного кольору, з поверхневою щільністю більше ніж 200 г/м2, для виготовлення білизни господарсько-побутової призначеності чи # для оздоблення житла

13.20.20-74.00

Текстилю

Тканини бавовняні, із пряжі різних кольорів, для виготовлення білизни господарсько-побутової призначеності чи # для оздоблення житла

13.30

Текстилю

Послуги щодо кінцевого обробляння #

13.30.1

Текстилю

Послуги щодо кінцевого обробляння #

13.30.19

Текстилю

Послуги щодо кінцевого обробляння # та текстильних виробів (зокрема одягу), інші

13.92.12-59.00

Текстилю

Білизна постільна, з тканого # (крім виготовленої з бавовни, льону чи рами)

13.92.13-59.00

Текстилю

Білизна столова, з тканих хімічних волокон та з іншого тканого чи нетканого # (крім бавовняної, лляної)

13.92.14-50.00

Текстилю

Білизна туалетна та кухонна, з # (крім махрових тканин на рушники й подібного махрового полотна з бавовни)

13.92.29-53.00

Текстилю

Ганчірки, для миття підлоги, посуду, витирання пороху й подібні вироби для прибирання, з нетканого #

13.99.12-70.00

Текстилю

Вишивка в куску, стрічках чи окремими орнаментами з # (крім вишивки без видимого фону, вишивки з бавовни)

14.13.35-63.00

Текстилю

Комбінезони з нагрудником та шлейками, жіночі або дівчачі, з # (крім виготовлених з бавовни, трикотажних, виробничих чи професійних) та шорти, жіночі або дівчачі, з вовни чи тонкого волосу тварин (крім трикотажних)

14.13.35-69.00

Текстилю

Штани, бриджі, комбінезони з нагрудником та шлейками, жіночі або дівчачі, з # (крім виготовлених з бавовни, вовни чи тонкого волосу тварин, хімічних волокон, трикотажних)

14.14.24-89.00

Текстилю

Майки, натільні фуфайки, труси, панталони, пеньюари, халати купальні, домашні й подібні вироби, жіночі або дівчачі, з # (крім виготовлених з бавовни, хімічних волокон, трикотажних)

14.19.23-93.00

Текстилю

Аксесуари одягу, з # (крім трикотажних шалей, шарфів, хусток і кашне, мантилей і вуалей, краваток, краваток-метеликів і хусток-краваток, рукавичок, рукавиць і мітенок)

14.19.23-95.00

Текстилю

Деталі одягу чи аксесуарів одягу, з # (крім трикотажних бюстгальтерів, поясів і корсетів, підтяжок, підв’язок і круглих підв’язок)

14.31.10-37.00

Текстилю

Колготки та панчохи, з # (крім трикотажних, із синтетичних волокон)

26.51.62-59.00

Текстилю

Машини та пристрої неелектронні для випробовування механічних властивостей матеріалів (зокрема #, паперу, картону, пластмас, деревини, бетону, ґуми, шкіри, лінолеуму), крім металів

28.94.15

Текстилю

Устатковання допоміжне для використання з машинами для обробляння #; машини для друкування на текстильних матеріалах

13.96.1

Текстильна

Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з металом; тканини з металевих ниток і тканини з металізованої пряжі; нитки ґумові та корд з текстильним покривом і продукція # та готові вироби технічної призначеності

13.96.13

Текстильна

Нитки ґумові та корд з текстильним покривом; пряжа # та нитки, просочені або покриті ґумою чи пластмасою

13.96.13-00.00

Текстильна

Нитки ґумові та корд з текстильним покривом; пряжа # та нитки, просочені або покриті ґумою чи пластмасою

13.96.16

Текстильна

Продукція # та готові вироби технічної призначеності (зокрема ґноти, сітка жарова газових ліхтарів, шланги, паси урухомлювальні/приводні та транспортерні стрічки, ситотканини та тканина фільтрувальна)

13.99.16

Текстильна

Продукція # стьобана, в куску

13.99.16-00.00

Текстильна

Продукція # стьобана, в куску

13.99.19

Текстильна

Вироби текстильні інші та інша # продукція, н. в. і. у.

13.99.19-00.00

Текстильна

Вироби текстильні інші та інша # продукція, н. в. і. у.

13.99.14

Текстильний

Волокна текстильні завтовшки не більше ніж 5 мм (пух), # пил і фабричні вузлики (непси)

13.99.14-00.00

Текстильний

Волокна текстильні завтовшки не більше ніж 5 мм (пух), # пил і фабричні вузлики (непси)

13.96.1

Текстильним

Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з металом; тканини з металевих ниток і тканини з металізованої пряжі; нитки ґумові та корд з # покривом і продукція текстильна та готові вироби технічної призначеності

13.96.13

Текстильним

Нитки ґумові та корд з # покривом; пряжа текстильна та нитки, просочені або покриті ґумою чи пластмасою

13.96.13-00.00

Текстильним

Нитки ґумові та корд з # покривом; пряжа текстильна та нитки, просочені або покриті ґумою чи пластмасою

15.20.14-45.00

Текстильним

Взуття на підошві з ґуми, пластмаси чи натуральної шкіри та з # верхом (крім тапочок та іншого кімнатного взуття, спортивного взуття)

15.20.14-46.00

Текстильним

Взуття з # верхом (крім взуття на підошві з дерева; корка; ґуми; пластмаси чи натуральної шкіри, тапочок та іншого кімнатного взуття)

28.24.11-33.00

Текстильними

Інструменти ручні електромеханічні, використовувані для роботи з # матеріалами (крім дрилей, пилок)

28.24.11-35.00

Текстильними

Інструменти ручні електромеханічні, які працюють без зовнішнього джерела живлення (крім дрилей, пилок, інструментів, використовуваних для роботи з # матеріалами)

13.10.7

Текстильних

Пряжа з рослинних # волокон, крім бавовни (зокрема з льону, джуту, кокосового волокна та справжніх конопель); пряжа паперова

13.10.9

Текстильних

Сировина відновлена; послуги з підготовляння натуральних # волокон; роботи субпідрядні як частина виробництва текстильної пряжі та текстильних ниток

13.10.9

Текстильних

Сировина відновлена; послуги з підготовляння натуральних текстильних волокон; роботи субпідрядні як частина виробництва текстильної пряжі та # ниток

13.10.72

Текстильних

Пряжа із джуту чи інших # луб’яних волокон; пряжа з інших рослинних текстильних волокон; пряжа паперова

13.10.72

Текстильних

Пряжа із джуту чи інших текстильних луб’яних волокон; пряжа з інших рослинних # волокон; пряжа паперова

13.10.72-00.00

Текстильних

Пряжа з джуту чи інших # луб’яних волокон; пряжа з інших рослинних текстильних волокон; пряжа, паперова

13.10.72-00.00

Текстильних

Пряжа з джуту чи інших текстильних луб’яних волокон; пряжа з інших рослинних # волокон; пряжа, паперова

13.10.93

Текстильних

Послуги щодо підготовляння натуральних # волокон

13.10.93-00.00

Текстильних

Послуги щодо підготовляння натуральних # волокон

13.10.99

Текстильних

Роботи субпідрядні як частина виробництва текстильної пряжі та # ниток

13.10.99-00.00

Текстильних

Роботи субпідрядні як частина виробництва текстильної пряжі та # ниток

13.20.9

Текстильних

Роботи субпідрядні як частина виробництва # тканин

13.20.14

Текстильних

Тканини із джуту та інших # луб’яних волокон (крім льону, конопель, рами)

13.20.14-00.00

Текстильних

Тканини із джуту та інших # луб’яних волокон (крім льону, конопель, рами)

13.20.19

Текстильних

Тканини з інших рослинних # волокон; тканини з паперової пряжі

13.20.19-00.00

Текстильних

Тканини з інших рослинних # волокон; тканини з паперової пряжі

13.20.99

Текстильних

Роботи субпідрядні як частина виробництва # тканин

13.20.99-00.00

Текстильних

Роботи субпідрядні як частина виробництва # тканин

13.30.11

Текстильних

Вибілювання та фарбування # волокон і пряжі

13.30.11-24.00

Текстильних

Фарбування льону, джуту, інших # луб’яних волокон, рослинних текстильних волокон і паперової пряжі

13.30.11-24.00

Текстильних

Фарбування льону, джуту, інших текстильних луб’яних волокон, рослинних # волокон і паперової пряжі

13.30.12

Текстильних

Вибілювання полотен і # виробів (зокрема одягу)

13.30.12-40.00

Текстильних

Вибілювання тканин з льону, джуту, інших # луб’яних волокон, рослинних текстильних волокон і паперової пряжі

13.30.12-40.00

Текстильних

Вибілювання тканин з льону, джуту, інших текстильних луб’яних волокон, рослинних # волокон і паперової пряжі

13.30.12-80.00

Текстильних

Вибілювання махрових тканин на рушники й подібних махрових тканин (крім полотен # з прошивним ворсом)

13.30.13

Текстильних

Фарбування полотен і # виробів (зокрема одягу)

13.30.13-40.00

Текстильних

Фарбування тканин з льону, джуту, інших # луб’яних волокон, рослинних текстильних волокон і паперової пряжі

13.30.13-40.00

Текстильних

Фарбування тканин з льону, джуту, інших текстильних луб’яних волокон, рослинних # волокон і паперової пряжі

13.30.13-80.00

Текстильних

Фарбування ворсових і синельних тканин (крім полотен # з прошивним ворсом)

13.30.14

Текстильних

Нанесення малюнків на полотнах і # виробах (зокрема одягу)

13.30.14-40.00

Текстильних

Нанесення малюнків на тканинах з льону, джуту, інших # луб’яних волокон, рослинних текстильних волокон і паперової пряжі

13.30.14-40.00

Текстильних

Нанесення малюнків на тканинах з льону, джуту, інших текстильних луб’яних волокон, рослинних # волокон і паперової пряжі

13.30.19

Текстильних

Послуги щодо кінцевого обробляння текстилю та # виробів (зокрема одягу), інші

13.30.19-40.00

Текстильних

Обробляння кінцеве тканин з льону, джуту, інших # луб’яних волокон, рослинних текстильних волокон і паперової пряжі (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків)

13.30.19-40.00

Текстильних

Обробляння кінцеве тканин з льону, джуту, інших текстильних луб’яних волокон, рослинних # волокон і паперової пряжі (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків)

13.30.19-80.00

Текстильних

Обробляння кінцеве (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків) махрових тканин на рушники й подібних махрових полотен (крім # полотен з прошивним ворсом)

13.92.9

Текстильних

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових # виробів, крім одягу

13.92.11-90.00

Текстильних

Ковдри та дорожні пледи (крім електричних ковдр), з # матеріалів (крім виготовлених з вовни чи тонкого волосу тварин, із синтетичних волокон)

13.92.16-80.00

Текстильних

Набори тканин і пряжі для виготовлення килимів, пледів, гобеленів, вишитих скатертин, серветок чи подібних # виробів, розфасовані для роздрібної торгівлі

13.92.99

Текстильних

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових # виробів, крім одягу

13.92.99-00.00

Текстильних

Роботи субпідрядні як частина виробництва готових # виробів, крім одягу

13.94.2

Текстильних

Ганчір’я, відходи шпагату, мотузок, канатів та тросів і зношені вироби, з # матеріалів

13.94.11

Текстильних

Шпагат, мотузки, канати та троси, із джуту чи інших # луб’яних волокон

13.94.11-33.00

Текстильних

Шпагат, мотузки, канати чи троси, із сизалю чи інших # волокон рослин роду Agave, з лінійною щільністю не менше ніж 100000 децитексів, із джуту чи інших текстильних луб’яних волокон і жорстких листових волокон (крім шпагату для брошурування чи обв’язування тюків)

13.94.11-33.00

Текстильних

Шпагат, мотузки, канати чи троси, із сизалю чи інших текстильних волокон рослин роду Agave, з лінійною щільністю не менше ніж 100000 децитексів, із джуту чи інших # луб’яних волокон і жорстких листових волокон (крім шпагату для брошурування чи обв’язування тюків)

13.94.11-90.00

Текстильних

Шпагат, мотузки, канати та троси з # матеріалів (крім джуту та інших текстильних луб’яних волокон, сизалю, абаки чи інших жорстких листових волокон, синтетичних волокон)

13.94.12

Текстильних

Полотно сіткове плетене, зі шпагату, мотузок або канатів; сітки готові з # матеріалів; вироби з пряжі, стрічкових ниток, н. в. і. у.

13.94.12-59.00

Текстильних

Полотно сіткове плетене, з # матеріалів (крім готових рибальських сіток з хімічного текстилю, інших сіток з нейлону чи інших поліамідів)

13.94.20

Текстильних

Ганчір’я, відходи шпагату, мотузок, канатів та тросів і зношені вироби, з # матеріалів

13.94.20-00.00

Текстильних

Ганчір’я, відходи шпагату, мотузок, канатів та тросів і зношені вироби, з # матеріалів

13.96.9

Текстильних

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # виробів технічної та промислової призначеності

13.96.17-50.00

Текстильних

Етикетки, емблеми й подібні вироби з # матеріалів (крім вишитих)

13.96.99

Текстильних

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # виробів технічної та промислової призначеності

13.96.99-00.00

Текстильних

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # виробів технічної та промислової призначеності

13.99.9

Текстильних

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # виробів, н. в. і. у.

13.99.99

Текстильних

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # виробів, н. в. і. у.

13.99.99-00.00

Текстильних

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # виробів, н. в. і. у.

14.13.22

Текстильних

Костюми та комплекти, чоловічі або хлопчачі, з # тканин, не трикотажні

14.13.23

Текстильних

Піджаки (куртки) та блейзери, чоловічі або хлопчачі, з # тканин, не трикотажні

14.13.23-00.00

Текстильних

Піджаки (куртки) та блейзери, чоловічі або хлопчачі, з # тканин, не трикотажні

14.13.24

Текстильних

Штани, комбінезони з нагрудником і шлейками, бриджі та шорти, чоловічі або хлопчачі, з # тканин, не трикотажні

14.13.31

Текстильних

Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, вітрозахисні плащі, вітрозахисні куртки й подібні вироби, жіночі або дівчачі з # тканин, крім трикотажних

14.13.32

Текстильних

Костюми та комплекти, жіночі або дівчачі, з # тканин, крім трикотажних

14.13.32-10.00

Текстильних

Костюми, жіночі або дівчачі з # тканин (крім трикотажних)

14.13.32-20.00

Текстильних

Комплекти, жіночі або дівчачі з # тканин (крім трикотажних)

14.13.33

Текстильних

Жакети (куртки) та блейзери, жіночі або дівчачі, з # тканин, крім трикотажних

14.13.33-00.00

Текстильних

Жакети (куртки) та блейзери, жіночі або дівчачі, з # тканин, крім трикотажних

14.13.34

Текстильних

Сукні, спідниці та спідниці-штани, жіночі або дівчачі, з # тканин, крім трикотажних

14.13.34-70.00

Текстильних

Сукні, жіночі або дівчачі, з # тканин (крім трикотажних)

14.13.34-80.00

Текстильних

Спідниці та спідниці-штани, жіночі або дівчачі, з # тканин (крім трикотажних)

14.13.35

Текстильних

Штани, комбінезони з нагрудником і шлейками, бриджі та шорти, жіночі або дівчачі, з # тканин, крім трикотажних

14.14.21

Текстильних

Сорочки чоловічі або хлопчачі, з # тканин, крім трикотажних

14.14.21-00.00

Текстильних

Сорочки чоловічі або хлопчачі, з # тканин, крім трикотажних

14.19.3

Текстильних

Аксесуари одягу з натуральної шкіри; одяг, виготовлений з фетру чи нетканих полотен; одяг готовий, з # полотен з покривом

14.19.32

Текстильних

Одяг, виготовлений з фетру чи нетканих полотен, просочених # полотен або текстильних полотен з покривом

14.19.32

Текстильних

Одяг, виготовлений з фетру чи нетканих полотен, просочених текстильних полотен або # полотен з покривом

14.19.32-00.00

Текстильних

Одяг, виготовлений з фетру чи нетканих полотен, просочених # полотен або текстильних полотен з покривом

14.19.32-00.00

Текстильних

Одяг, виготовлений з фетру чи нетканих полотен, просочених текстильних полотен або # полотен з покривом

14.39.10-90.00

Текстильних

Светри, пуловери, фуфайки, жилети та кардигани, з # матеріалів (крім виготовлених з вовни чи тонкого волосу тварин, бавовни, хімічних волокон)

15.12.12

Текстильних

Вироби дорожні з натуральної чи композиційної шкіри, пластмасових листів, # матеріалів, вулканізованої фібри чи картону, набори дорожні для особистої гігієни, шиття або чищення взуття чи одягу

15.12.12-10.00

Текстильних

Валізи, сумки-чохли на одяг, косметички, кейси на ділові папери, ранці шкільні й подібні вироби, з натуральної шкіри, композиційної шкіри, лакової шкіри, пластмаси, # матеріалів, алюмінію чи інших матеріалів

15.12.12-20.00

Текстильних

Сумки-чемоданчики дорожні, з натуральної шкіри, композиційної шкіри, лакової шкіри, пластмасових листів, # матеріалів чи інших матеріалів (зокрема вироби без ручок)

15.20.14

Текстильних

Взуття з верхом з # матеріалів, крім спортивного взуття

17.24.12

Текстильних

Покриви настінні з # матеріалів

17.24.12-00.00

Текстильних

Покриви настінні з # матеріалів

17.29.19-20.00

Текстильних

Бобіни, котушки, шпульки й подібні вироби з паперової маси, паперу та картону, використовувані для намотування # ниток

20.60.14

Текстильних

Мононитка синтетична; нитки стрічкові та подібні вироби із синтетичних # матеріалів

20.60.14-40.00

Текстильних

Мононитка синтетична з лінійною щільністю не менше ніж 67 децитексів та з поперечним перерізом не більше ніж 1 мм (крім мононитки з поліпропілену); стрічкові та подібні нитки із синтетичних # матеріалів, завширшки не більше ніж 5 мм

23.14.12-99.00

Текстильних

Вироби зі скловолокна, з # волокон

23.99.19-80.00

Текстильних

Вироби з торфу (зокрема листи, оболонки циліндрів і горщики для вирощування рослин), крім # виробів з торфяних волокон

28.94.1

Текстильних

Машини й устатковання для підготування, прядіння, плетіння та в’язання # матеріалів

28.94.11

Текстильних

Машини для екструдування, витягування, текстурування чи різання штучних # матеріалів; машини для підготування текстильних волокон

28.94.11

Текстильних

Машини для екструдування, витягування, текстурування чи різання штучних текстильних матеріалів; машини для підготування # волокон

28.94.11-00.00

Текстильних

Машини для екструдування, витягування, текстурування чи різання штучних # матеріалів; машини для підготування текстильних волокон

28.94.11-00.00

Текстильних

Машини для екструдування, витягування, текстурування чи різання штучних текстильних матеріалів; машини для підготування # волокон

28.94.15

Текстильних

Устатковання допоміжне для використання з машинами для обробляння текстилю; машини для друкування на # матеріалах

28.94.15-30.00

Текстильних

Машини для друкування на # матеріалах (крім машин офсетного, флексографічного, високого друку та глибокого друку)

28.94.21-70.00

Текстильних

Машини для намотування, розмотування, складання, розрізання чи проколювання # тканин

28.94.21-80.00

Текстильних

Машини, використовувані для виробництва лінолеуму чи інших покривів, для нанесення пасти на текстильну чи іншу основу, машини для апретування та остаточного обробляння, віджимання, оздоблювання, нанесення покриву чи просочення текстильної пряжі, тканин або виробів з # матеріалів

32.99.3

Текстильних

Вироби з волосся людини, волосу тварин; подібні вироби з # матеріалів

32.99.30

Текстильних

Вироби з волосся людини, волосу тварин; подібні вироби з # матеріалів

32.99.30-00.00

Текстильних

Вироби з волосся людини, волосу тварин; подібні вироби з # матеріалів

28.94.12

Текстильні

Машини прядильні #; машини тростильні, крутильні, мотальні чи кокономотальні

28.94.12-00.00

Текстильні

Машини прядильні #; машини тростильні, крутильні, мотальні чи кокономотальні

10.62.11-50.00

Текстильній

Клейковина пшенична (крім пшеничної клейковини, приготованої для використання як клею або як глянцювальної чи апретувальної речовини в # промисловості)

20.59.55-70.00

Текстильній

Добавки апретувальні та інші препарати, використовувані у # промисловості

23.91.12

Текстильній

Порошок або зерно абразивні на #, паперовій або картонній основі

23.91.12-30.00

Текстильній

Порошок або зерно абразивні, натуральні або штучні на тканій # основі

14.19.2

Текстильного

Одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу інші, з # полотна, крім трикотажних

14.19.21

Текстильного

Одяг і аксесуари одягу дитячі, з # полотна, крім трикотажних

14.19.21-00.00

Текстильного

Одяг і аксесуари одягу дитячі, з # полотна, крім трикотажних

14.19.22

Текстильного

Костюми спортивні, лижні, купальні та інший одяг, з # полотна, крім трикотажних

14.19.23

Текстильного

Хусточки носові, шалі, шарфи, вуалі, краватки, хустки-краватки, рукавички та інші готові аксесуари одягу; деталі одягу чи аксесуарів одягу, з # полотна, крім трикотажних, н. в. і. у.

14.19.42

Текстильного

Капелюхи та інші неголовні убори з фетру, плетені чи виготовлені сполученням смужок з будь-якого матеріалу, трикотажні або виготовлені з мережива, чи іншого # полотна в куску; сітки для волосся

14.19.42-70.00

Текстильного

Капелюхи та інші наголовні убори, трикотажні або виготовлені з мережива, фетру чи іншого # полотна в куску (але не у вигляді смужок); сітки для волосся з будь-якого матеріалу

28.94.5

Текстильного

Частини та приладдя машин для плетіння й прядіння та машин і устатковання для інших операцій #, швейного та шкіряного виробництва

28.94.9

Текстильного

Роботи субпідрядні як частина виробництва машин і устатковання для #, швейного та шкіряного виробництва

28.94.52

Текстильного

Частини машин і устатковання для інших операцій #, швейного та шкіряного виробництва

28.94.99

Текстильного

Роботи субпідрядні як частина виробництва машин і устатковання для #, швейного та шкіряного виробництва

28.94.99-00.00

Текстильного

Роботи субпідрядні як частина виробництва машин і устатковання для #, швейного та шкіряного виробництва

33.12.26

Текстильного

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання для #, швейного та шкіряного виробництва

33.12.26-00.00

Текстильного

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання для #, швейного та шкіряного виробництва

33.20.36

Текстильного

Монтування промислових машин і устатковання для #, швейного/швацького та шкіряного виробництва

33.20.36-00.00

Текстильного

Монтування промислових машин і устатковання для #, швейного та шкіряного виробництва

13.10.9

Текстильної

Сировина відновлена; послуги з підготовляння натуральних текстильних волокон; роботи субпідрядні як частина виробництва # пряжі та текстильних ниток

13.10.99

Текстильної

Роботи субпідрядні як частина виробництва # пряжі та текстильних ниток

13.10.99-00.00

Текстильної

Роботи субпідрядні як частина виробництва # пряжі та текстильних ниток

28.94

Текстильної

Машини й устатковання для #, швейної та шкіряної промисловості

28.94.2

Текстильної

Машини й устатковання, інші, для # та швейної промисловості, зокрема швейні машини

28.94.21-80.00

Текстильної

Машини, використовувані для виробництва лінолеуму чи інших покривів, для нанесення пасти на текстильну чи іншу основу; машини для апретування та остаточного обробляння, віджимання, оздоблювання, нанесення покриву чи просочення # пряжі, тканин або виробів з текстильних матеріалів

28.94.21

Текстильною

Машини й устатковання для промивання, чищення, віджимання, прасування, пресування, фарбування, намотування та подібних операцій з # пряжею та текстилем; машини й устатковання для обробляння фетру

23.91.12-90.00

Текстильну

Порошок або зерно абразивні, натуральні чи штучні на основі з інших матеріалів (крім нанесених на ткану #, паперову або картонну основу)

28.94.21-80.00

Текстильну

Машини, використовувані для виробництва лінолеуму чи інших покривів, для нанесення пасти на # чи іншу основу; машини для апретування та остаточного обробляння, віджимання, оздоблювання, нанесення покриву чи просочення текстильної пряжі, тканин або виробів з текстильних матеріалів

25.71.13-30.00

Текстів

Ножі для паперу, розкривання конвертів, підчищання #, пристрої для заточування олівців і леза до них (зокрема пристрої для заточування олівців коробкового типу), крім пристроїв до заточувальних машинок для олівців

28.23.1

Текстів

Машинки друкарські, машини для обробляння # і лічильні машини

28.23.11

Текстів

Машинки друкарські, машини для обробляння #

28.23.11-00.00

Текстів

Машинки друкарські, машини для обробляння #

28.94.11

Текстурування

Машини для екструдування, витягування, # чи різання штучних текстильних матеріалів; машини для підготування текстильних волокон

28.94.11-00.00

Текстурування

Машини для екструдування, витягування, # чи різання штучних текстильних матеріалів; машини для підготування текстильних волокон

31.00.20-30.00

Телеапаратури

Частини металевих меблів, крім частин до медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних меблів, сидінь, перукарських крісел - до спеціально сконструйованих меблів до високоякісних акустичних систем, відеоапаратури чи #

31.00.20-50.00

Телеапаратури

Частини дерев’яних меблів, крім частин до медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних меблів, сидінь, перукарських крісел - до спеціально сконструйованих меблів до високоякісних акустичних систем, відеоапаратури чи #

31.00.20-90.00

Телеапаратури

Частини інших, ніж з дерева чи металу меблів, крім частин до медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних меблів, сидінь, перукарських крісел - до спеціально сконструйованих меблів до високоякісних акустичних систем, відеоапаратури чи #

31.09.14-30.00

Телеапаратури

Меблі з пластмаси, крім медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних меблів - корпусів і шаф, спеціально сконструйованих до високоякісних акустичних систем, відеоапаратури чи #

31.09.14-50.00

Телеапаратури

Меблі з інших матеріалів, ніж метал, дерево чи пластмаса, крім сидінь, корпусів і шаф, спеціально сконструйованих до високоякісних акустичних систем, відеоапаратури чи #

26.30.40-35.00

Телебачення

Антени зовнішні для приймання радіосигналів або # через супутник (зокрема роторні системи), крім антенних підсилювачів і блоків генераторів радіочастот

26.30.40-39.00

Телебачення

Антени зовнішні для приймання радіосигналів або # (зокрема роторні системи), крім призначених для приймання радіосигналів або телебачення через супутник, антенних підсилювачів і блоків генераторів радіочастот

26.30.40-39.00

Телебачення

Антени зовнішні для приймання радіосигналів або телебачення (зокрема роторні системи), крім призначених для приймання радіосигналів або # через супутник, антенних підсилювачів і блоків генераторів радіочастот

26.30.40-50.00

Телебачення

Антени внутрішні для приймання радіосигналів або # (зокрема вмонтовані), крім антенних підсилювачів і блоків генераторів радіочастот

26.30.40-70.00

Телебачення

Шафи та корпуси для передавальної та приймальної апаратури для радіомовлення й #, телевізійними камерами; частини, призначені винятково або переважно для використання з апаратурою з телевізійними камерами, приймальною апаратурою для радіомовлення та телебачення, монітори та проектори (крім антен, електронних модулів і частин до моніторів і проекторів, призначених винятково або переважно для використання в автоматичних машинах для обробляння даних), н. в. і. у.

26.30.40-70.00

Телебачення

Шафи та корпуси для передавальної та приймальної апаратури для радіомовлення й телебачення, телевізійними камерами; частини, призначені винятково або переважно для використання з апаратурою з телевізійними камерами, приймальною апаратурою для радіомовлення та #, монітори та проектори (крім антен, електронних модулів і частин до моніторів і проекторів, призначених винятково або переважно для використання в автоматичних машинах для обробляння даних), н. в. і. у.

26.40.20-20.00

Телебачення

Блоки настроювання для кабельного # чи відеомагнітофонів і блоки приймачів кабельного телебачення (крім таких, що відокремлюють високочастотні телевізійні сигнали)

26.40.20-20.00

Телебачення

Блоки настроювання для кабельного телебачення чи відеомагнітофонів і блоки приймачів кабельного # (крім таких, що відокремлюють високочастотні телевізійні сигнали)

26.30.40-70.00

Телевізійними

Шафи та корпуси для передавальної та приймальної апаратури для радіомовлення й телебачення, # камерами; частини, призначені винятково або переважно для використання з апаратурою з телевізійними камерами, приймальною апаратурою для радіомовлення та телебачення, монітори та проектори (крім антен, електронних модулів і частин до моніторів і проекторів, призначених винятково або переважно для використання в автоматичних машинах для обробляння даних), н. в. і. у.

26.30.40-70.00

Телевізійними

Шафи та корпуси для передавальної та приймальної апаратури для радіомовлення й телебачення, телевізійними камерами; частини, призначені винятково або переважно для використання з апаратурою з # камерами, приймальною апаратурою для радіомовлення та телебачення, монітори та проектори (крім антен, електронних модулів і частин до моніторів і проекторів, призначених винятково або переважно для використання в автоматичних машинах для обробляння даних), н. в. і. у.

26.11.11

Телевізійних

Трубки телевізійні електронно-променеві; трубки до # камер; трубки електронно-променеві, інші

26.11.11-00.00

Телевізійних

Трубки телевізійні електронно-променеві; трубки до # камер; трубки електронно-променеві, інші

26.30.4

Телевізійних

Антени та антенні відбивачі будь-якого типу й частини до них; частини радіо- та телепередавальної апаратури та # камер

26.30.40

Телевізійних

Антени та антенні відбивачі будь-якого типу й частини до них; частини радіо- та телепередавальної апаратури та # камер

26.11.11

Телевізійні

Трубки # електронно-променеві; трубки до телевізійних камер; трубки електронно-променеві, інші

26.11.11-00.00

Телевізійні

Трубки # електронно-променеві; трубки до телевізійних камер; трубки електронно-променеві, інші

26.30.1

Телевізійні

Апаратура радіо- та телепередавальна; камери #

26.30.13

Телевізійні

Камери #

26.30.13-00.00

Телевізійні

Камери #

26.40.2

Телевізійні

Приймачі #, поєднані чи не поєднані з радіоприймачами або пристроями для записування та відтворювання звуку й зображення

26.40.20

Телевізійні

Приймачі #, поєднані чи не поєднані з радіоприймачами або пристроями для записування та відтворювання звуку й зображення

26.40.20-20.00

Телевізійні

Блоки настроювання для кабельного телебачення чи відеомагнітофонів і блоки приймачів кабельного телебачення (крім таких, що відокремлюють високочастотні # сигнали)

26.40.20-40.00

Телевізійні

Проектори # кольорові

26.40.20-90.00

Телевізійні

Приймачі #, інші, поєднані чи не поєднані з радіоприймачем або з пристроєм, який записує чи відтворює звук або зображення, н. в. і. у.

25.50.11-34.00

Телевізійного

Кування вільне залізовмісних частин передавальних валів, колінчастих валів, кулачкових валів і кривошипів частин ядерних реакторів, котлів, машин, устатковання та механічних пристроїв, електричних машин і устатковання, звукозаписувальної та звуковідтворювальної апаратури, апаратури для записування чи відтворювання # зображення та звуку, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, інструментів і апаратів оптичних, фотографічних, кінематографічних, контрольних, вимірювальних, прецизійних, медичних або хірургічних

25.50.11-56.00

Телевізійного

Пресування холодне сталевих частин електричних машин і устатковання, звукозаписувальної та звуковідтворювальної апаратури, апаратури для записування чи відтворювання # зображення та звуку

25.50.11-58.00

Телевізійного

Пресування холодне частин з кольорових металів ядерних реакторів, котлів, машин, устатковання та механічних пристроїв, електричних машин і устатковання, звукозаписувальної та звуковідтворювальної апаратури, апаратури для записування чи відтворювання # зображення та звуку, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, інструментів і апаратів оптичних, фотографічних, кінематографічних, контрольних, вимірювальних, прецизійних, медичних або хірургічних

25.50.12-90.00

Телевізійного

Штампування об’ємне частин з кольорових металів ядерних реакторів, котлів, машин, устатковання та механічних пристроїв, електричних машин і устатковання, звукозаписувальної та звуковідтворювальної апаратури, апаратури для записування чи відтворювання # зображення та звуку, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, інструментів і апаратів оптичних, фотографічних, кінематографічних, контрольних, вимірювальних, прецизійних, медичних або хірургічних

25.50.13-40.00

Телевізійного

Формування з листового металу (сталі) частин електричних машин і устатковання, звукозаписувальної та звуковідтворювальної апаратури, апаратури для записування чи відтворювання # зображення та звуку

25.50.13-70.00

Телевізійного

Формування з листового металу (кольорових металів) частин ядерних реакторів, котлів, машин, устатковання та механічних пристроїв, електричних машин і устатковання, звукозаписувальної та звуковідтворювальної апаратури, апаратури для записування чи відтворювання # зображення та звуку, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, меблів, набивних речей меблів, світильників і освітлювального устатковання, складених металевих конструкцій

25.50.20-80.00

Телевізійного

Виготовляння методом порошкової металургії виробів ядерних реакторів, котлів, машин, устатковання та механічних пристроїв, електричних машин і устатковання, звукозаписувальної та звуковідтворювальної апаратури, апаратури для записування чи відтворювання # зображення та звуку, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, інструментів і апаратів оптичних, фотографічних, кінематографічних, контрольних, вимірювальних, прецизійних, медичних або хірургічних з кольорових металів

25.62.10-09.00

Телевізійної

Обробляння токарне металевих деталей електричних машин і устатковання, звукозаписувальної та звуковідтворювальної апаратури, # відео- та звукозаписувальної й відтворювальної апаратури

28.99.39-75.00

Телевізора

Столи для казіно, устатковання автоматично обладнане для кегельбану та інші вироби для масових розваг, настільні чи кімнатні ігри, зокрема столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх запускають опусканням монет, банкнот, жетонів або інших подібних предметів, більярдів, відеоігор, у які грають за допомогою #, гральних карт і наборів електричних гоночних автомобілів для змагальних ігор)

26.30.2

Телеграфного

Апаратура електрична для проводового телефонного чи # зв’язку; відеофони

26.30.3

Телеграфного

Частини електричної апаратури для телефонного чи # зв’язку

26.30.30

Телеграфного

Частини електричної апаратури для телефонного чи # зв’язку

26.30.30-00.00

Телеграфного

Частини електричної апаратури для телефонного чи # зв’язку

26.51.44

Телекомунікацій

Прилади й апаратура для #

26.51.44-00.00

Телекомунікацій

Прилади й апаратура для #

26.30.1

Телепередавальна

Апаратура радіо- та #; камери телевізійні

26.30.4

Телепередавальної

Антени та антенні відбивачі будь-якого типу й частини до них; частини радіо- та # апаратури та телевізійних камер

26.30.40

Телепередавальної

Антени та антенні відбивачі будь-якого типу й частини до них; частини радіо- та # апаратури та телевізійних камер

26.40.34

Телеприймальною

Відеомонітори та відеопроектори, не поєднані в одному корпусі з # апаратурою та не використовувані в системі автоматичного обробляння інформації

26.40.6

Телеприймачем

Приставки для відеоігор (що їх використовують з # або які мають власний екран) та інші ігри, пов’язані з вправністю чи удачею, з використанням електронного дисплея

26.40.60

Телеприймачем

Приставки для відеоігор (що їх використовують з # або які мають власний екран) та інші ігри, пов’язані з вправністю чи удачею, з використанням електронного дисплея

26.40.60-00.00

Телеприймачем

Приставки для відеоігор (що їх використовують з # або які мають власний екран) та інші ігри, пов’язані з вправністю чи удачею, з використанням електронного дисплея

26.30.40-10.00

Телескопічні

Антени # та гнучкі до портативних пристроїв або до апаратури для встановлення в моторних транспортних засобах, призначені винятково або переважно для використання з апаратурою підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 26.20.17, 26.51.20, 28.23.21, 28.23.22

26.70.23-10.00

Телескопічні

Приціли # для зброї; перископи; труби оптичні

26.30.22

Телефони

# для мереж стільникового зв’язку чи інших мереж безпроводового зв’язку

26.30.22-00.00

Телефони

# для мереж стільникового зв’язку чи інших мереж безпроводового зв’язку

26.40.42

Телефони

Гучномовці; # наголовні, навушники та комплекти, що складаються з мікрофона й гучномовця

26.40.42-70.00

Телефони

# наголовні та навушники (зокрема з мікрофоном, комплекти, що складаються з мікрофону та одного чи більше гучномовців), крім шлемофонів, телефонних апаратів, безпроводових мікрофонів з передавачем, слухових апаратів

26.30.23-30.00

Телефонних

Апарати телефонні (зокрема телефонні проводові апарати з безпроводовими слухавками, відеотелефони), крім # автовідповідачів, не об’єднаних з телефоном в єдиний пристрій

26.40.42-70.00

Телефонних

Телефони наголовні та навушники (зокрема з мікрофоном, комплекти, що складаються з мікрофону та одного чи більше гучномовців), крім шлемофонів, # апаратів, безпроводових мікрофонів з передавачем, слухових апаратів

26.40.43-59.00

Телефонних

Підсилювачі звукових частот електричні (зокрема підсилювачі високоякісного відтворювання), крім підсилювачів високих і середніх частот, # і вимірювальних підсилювачів

26.40.51-70.00

Телефонних

Частини та приладдя, інші, до # відповідачів і устаткування підкатегорій 26.40.31, 26.40.32, 26.40.33

26.30.21

Телефонні

Апарати # з безпроводовою трубкою

26.30.21-00.00

Телефонні

Апарати # з безпроводовою трубкою

26.30.23

Телефонні

Апарати # та апаратура, інші, для передавання та приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема апаратура для обміну інформацією мережею проводового чи безпроводового зв’язку (наприклад, локальною чи глобальною мережею)

26.30.23-30.00

Телефонні

Апарати # (зокрема телефонні проводові апарати з безпроводовими слухавками, відеотелефони), крім телефонних автовідповідачів, не об’єднаних з телефоном в єдиний пристрій

26.30.23-30.00

Телефонні

Апарати телефонні (зокрема # проводові апарати з безпроводовими слухавками, відеотелефони), крім телефонних автовідповідачів, не об’єднаних з телефоном в єдиний пристрій

26.40.43-55.00

Телефонні

Підсилювачі # та вимірювальні (крім підсилювачів високих і середніх частот)

26.30.2

Телефонного

Апаратура електрична для проводового # чи телеграфного зв’язку; відеофони

26.30.3

Телефонного

Частини електричної апаратури для # чи телеграфного зв’язку

26.30.30

Телефонного

Частини електричної апаратури для # чи телеграфного зв’язку

26.30.30-00.00

Телефонного

Частини електричної апаратури для # чи телеграфного зв’язку

26.30.23-30.00

Телефоном

Апарати телефонні (зокрема телефонні проводові апарати з безпроводовими слухавками, відеотелефони), крім телефонних автовідповідачів, не об’єднаних з # в єдиний пристрій

20.13.21-40.00

Телур

Бор; #

10.11.11-40.00

Телятина

Яловичина та #, свіжа чи охолоджена, у тушах, напівтушах і чвертках

10.11.11-90.00

Телятина

Яловичина та #, свіжа чи охолоджена, у відрубах

23.13.13-50.00

Температур

Посуд столовий, кухонний з коефіцієнтом лінійного розширення не більше ніж 5•10-6/К, в інтервалі # від 0° C до 300° C (крім склокерамічного, зі свинцевого кришталю або із загартованого скла, умістин для пиття)

28.25.30-80.00

Температури

Частини машин, промислового чи лабораторного устатковання, з електричним чи неелектричним нагріванням, для обробляння матеріалів зміненням #, і неелектричних безінерційних та ємнісних водонагрівників, н. в. і. у.

28.29.6

Температури

Машини та устатковання для обробляння матеріалів зміненням #, н. в. і. у.

28.29.60

Температури

Машини та устатковання для обробляння матеріалів зміненням #, н. в. і. у.

28.29.60-90.00

Температури

Машини, устатковання промислове чи лабораторне, з електричним чи неелектричним нагріванням, для обробляння матеріалів зміненням #, н. в. і. у.

30.20.1

Тендери

Локомотиви залізничні та # локомотивні

30.20.13

Тендери

Локомотиви залізничні, інші, # локомотивні

30.20.13-00.00

Тендери

Локомотиви залізничні, інші; # локомотивні

32.50.13-33.00

Тензіометри

Інструменти й апаратура для вимірювання артеріального тиску (зокрема сфігманометри, #, осцилометри)

14.14.3

Теніски

#, майки та інші натільні фуфайки, трикотажні

14.14.30

Теніски

#, майки та інші натільні фуфайки, трикотажні

14.14.30-00.00

Теніски

#, майки та інші натільні фуфайки, трикотажні

15.20.21

Тенісу

Взуття для #, баскетболу, гімнастики, тренувань і подібне взуття

15.20.21-00.00

Тенісу

Взуття для #, баскетболу, гімнастики, тренувань і подібне взуття

32.30.15-50.00

Тенісу

Інвентар і устатковання для настільного # (зокрема ракетки, м’ячі та сітки)

32.30.15-60.00

Тенісу

Ракетки для #, для бадмінтону й подібні ракетки, без струн або зі струнами

32.30.15-80.00

Тенісу

М’ячі (крім м’ячів для гольфу, настільного #, медичних м’ячів і панч-болів)

13.92.22

Тенти

Брезенти, навіси й #, вітрила для човнів, дощок для віндсерфінгу чи наземних вітрильних апаратів, намети та спорядження для кемпінгів (зокрема надувні матраци)

13.92.22-10.00

Тенти

Брезенти, навіси й # (крім навісів для причепних будиночків)

25.99.25

Тентів

Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та подібні вироби з недорогоцінних металів до одягу, взуття, #, сумок, дорожніх речей або інших готових виробів; заклепки трубчасті чи роздвоєні з недорогоцінних металів; намистини та блискітки з недорогоцінних металів

26.51.12

Теодоліти

Далекоміри, # і тахеометри; прилади та інструменти топографічні, гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні й геофізичні інші

26.51.12-15.00

Теодоліти

Далекоміри, #, тахеометри, фотограмметричні електронні прилади та інструменти

23.99.19-30.00

Тепло-

Суміші та вироби з # і звукоізоляційних матеріалів, н. в. і. у.

27.51.26-30.00

Теплоакумулювальні

Радіатори електричні #

28.25.3

Теплових

Частини холодильного та морозильного устатковання, # помп

28.25.30

Теплових

Частини холодильного та морозильного устатковання, # помп

28.25.30-70.00

Теплових

Частини меблів з умонтованим холодильним устаткованням, # помп, холодильного побутового устатковання (випарювачі та конденсатори, крім випарювачів і конденсаторів до непобутового холодильного устатковання)

28.25.13

Теплові

Устатковання холодильне чи морозильне та # помпи, крім побутового устатковання

28.25.13-80.00

Теплові

Помпи #, крім установок для кондиціювання підкатегорії 28.25.12

25.29.11-20.00

Теплоізоляцією

Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища для рідин, із заліза чи сталі, футеровані чи з #, місткістю більше ніж 300 л (крім оснащених механічним або теплотехнічним устаткованням)

26.51.52-83.00

Теплометри

Інструменти й апаратура електронні для вимірювання чи перевіряння змінних характеристик рідин і газів (зокрема #), крім призначених для вимірювання тиску, витрат і рівня рідин

26.51.52-89.00

Теплометри

Інструменти неелектронні для вимірювання чи перевіряння змінних характеристик рідин і газів (зокрема #), крім призначених для вимірювання тиску, витрат і рівня рідин

28.25.1

Теплообмінники

#; установки для кондиціювання повітря непобутові, непобутове холодильне та морозильне устатковання

28.25.11

Теплообмінники

# та устатковання для скраплювання повітря чи інших газів

28.25.11-30.00

Теплообмінники

#

25.29.11

Теплотехнічним

Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища (не для стиснених або скраплених газів) із заліза, сталі чи алюмінію, місткістю більше ніж 300 л, не оснащені механічним або # устаткованням

25.29.11-10.00

Теплотехнічним

Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища для газів, із заліза чи сталі, місткістю більше ніж 300 л (крім призначених для стисненого чи скрапленого газу, оснащених механічним або # устаткованням)

25.29.11-20.00

Теплотехнічним

Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища для рідин, із заліза чи сталі, футеровані чи з теплоізоляцією, місткістю більше ніж 300 л (крім оснащених механічним або # устаткованням)

25.29.11-30.00

Теплотехнічним

Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища для рідин, із заліза чи сталі, місткістю більше ніж 300 л (крім оснащених механічним або # устаткованням)

25.29.11-50.00

Теплотехнічним

Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища для сухих речовин, із заліза чи сталі, місткістю більше ніж 300 л (крім оснащених механічним або # устаткованням)

25.29.11-70.00

Теплотехнічним

Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища для різних речовин, алюмінієві (інші ніж для стиснених або скраплених газів), місткістю більше ніж 300 л (крім оснащених механічним або # устаткованням)

25.91.11

Теплотехнічним

Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та подібні вмістини на будь-які речовини (крім газів) із заліза чи сталі, місткістю не менше ніж 50 л, але не більше від 300 л, не оснащені механічним або # устаткованням

25.91.11-00.00

Теплотехнічним

Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та подібні вмістини на будь-які речовини (крім газів) із заліза чи сталі, місткістю не менше ніж 50 л, але не більше від 300 л, не оснащені механічним або # устаткованням

25.91.12

Теплотехнічним

Цистерни, бочки, барабани, каністри (крім закриваних пайкою чи відбортівкою), ящики та подібні вмістини для будь-яких речовин (крім газів), із заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, не оснащені механічним або # устаткованням

25.91.12-00.00

Теплотехнічним

Цистерни, бочки, барабани, каністри (крім закриваних пайкою чи відбортівкою), ящики та подібні вмістини для будь-яких речовин (крім газів), із заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, не оснащені механічним або # устаткованням

32.99.59-10.00

Терапевтичних

Апаратура дихальна та газові маски (крім апаратів респіраторних # і захисних масок без механічних частин і змінних фільтрів)

32.50.2

Терапевтичні

Інструменти та прилади #; приладдя, протези та ортопедичні пристрої

32.50.21

Терапевтичні

Інструменти та прилади #; апаратура дихальна

21.10.60-40.00

Терапевтичної

Залози та інші органи або речовини # чи профілактичної призначеності, н. в. і. у. (крім крові та екстрактів залоз чи інших органів)

21.10.60-50.00

Терапевтичної

Кров людська, кров тваринна #, профілактичної чи діагностичної призначеності; культури мікроорганізмів; токсини (крім дріжджів)

21.20.11-30.00

Терапевтичної

Ліки, з умістом пеніциліну або похідних цих препаратів, які мають структуру пеніцилінової кислоти, або стрептоміцини чи їх похідні, # чи профілактичної призначеності, не розфасовані для роздрібної торгівлі

21.20.12-30.00

Терапевтичної

Ліки, з умістом інсуліну, але не антибіотиків, # чи профілактичної призначеності, але не дозовані чи не розфасовані для роздрібної торгівлі

21.20.12-50.00

Терапевтичної

Ліки, з умістом гормонів, але не антибіотиків, # чи профілактичної призначеності, не дозовані чи не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім інсуліну)

21.20.12-60.00

Терапевтичної

Ліки, з умістом інсуліну, але не антибіотиків, # чи профілактичної призначеності, дозовані чи розфасовані для роздрібної торгівлі

21.20.13-20.00

Терапевтичної

Ліки, з умістом йоду або сполук йоду, та інші ліки # чи профілактичної призначеності, не розфасовані для роздрібної торгівлі

21.20.13-60.00

Терапевтичної

Ліки, з умістом вітамінів, провітамінів, похідних і сумішей цих речовин, # чи профілактичної призначеності, дозовані чи розфасовані для роздрібної торгівлі

32.50.21-80.00

Терапії

Апаратура для озонотерапії, кисневої та аерозольної #, апаратура для штучного дихання

26.51.3

Терези

# точні; інструменти для креслення, розраховування, вимірювання лінійних розмірів і подібної призначеності

26.51.31

Терези

# чутливістю 0,05 г або вище

26.51.31-00.00

Терези

# чутливістю 0,05 г або вище

28.29.39-50.00

Терези

# магазинні неавтоматичні з максимальною масою зважування не більше ніж 30 кг

28.29.83-20.00

Терезів

Гирі до будь-яких ваг або #; частини устатковання для зважування (крім терезів чутливістю не менше ніж 5 сантиграм)

28.29.83-20.00

Терезів

Гирі до будь-яких ваг або терезів; частини устатковання для зважування (крім # чутливістю не менше ніж 5 сантиграм)

20.14.34-30.00

Терефталева

Ангідрид фталевий, кислота # та її солі

20.14.34-40.00

Терефталевої

Кислоти ароматичні полікарбонові, їхні ангідриди, галогеніди, пероксиди, пероксикислоти та їхні галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітрозовані похідні, крім естерів ортофталевої кислоти, фталевих ангідридів, # кислоти та її солей

25.61.21

Термічне

Обробляння # металів, крім нанесення металевих покривів

25.61.21-00.00

Термічне

Обробляння # металів, крім нанесення металевих і пластмасових покривів

25.61.11-50.00

Термічного

Нанесення металевих покривів методом # напилення

28.21.12-30.00

Термічного

Печі неелектричні для випалювання, виплавляння чи іншого # обробляння піритових руд або руд металів

28.21.12-70.00

Термічного

Печі промислові чи лабораторні, неелектричні, зокрема сміттєспалювальні (крім печей для випалювання, виплавляння чи іншого # обробляння піритових руд або руд металів, хлібопекарських печей і крекінг-печей)

28.21.13-55.00

Термічного

Печі електричні промислові чи лабораторні, устатковання індукційне чи діелектричне для # обробляння (зокрема топки та діелектричні печі), крім печей опору, печей з інфрачервоним випромінюванням

17.12.73-35.00

Термо-

Папір-основа крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами, для фото-, #, електрочутливого паперу, щільністю не більше ніж 150 г/м2, з часткою волокон, одержаних механічним способом, не більше ніж 10 мас. %

26.51.51-79.00

Термо-гігрографи

Гідрометри, гігрометри та психрометри неелектронні (зокрема гігрографи, #, баро-термо-гігрографи, актинометри, бароскопи), крім радіозондів для атмосферного зондування

26.11.40-40.00

Термоелектронних

Частини електронно-променевих трубок, частини # ламп і трубок, з холодним катодом чи фотокатодом ламп і трубок, н. в. і. у.

26.11.1

Термоелектронні

Лампи та трубки #, з холодним катодом, або фотокатодні, зокрема електронно-променеві трубки

27.40.15-10.00

Термокатодом

Лампи газорозрядні люмінесцентні з # двоцокольні (крім ультрафіолетових ламп)

27.40.15-30.00

Термокатодом

Лампи газорозрядні люмінесцентні з # (крім ультрафіолетових і двоцокольних ламп)

28.23.21

Термокопіювальні

Апарати фотокопіювальні з оптичною системою чи контактного типу та # апарати

28.23.21-00.00

Термокопіювальні

Апарати фотокопіювальні з оптичною системою чи контактного типу та # апарати

26.51.51

Термометри

Гідрометри, #, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри

26.51.51-10.00

Термометри

# рідинні безпосереднього зчитування (крім поєднаних з іншими інструментами, медичних або ветеринарних термометрів)

26.51.51-35.00

Термометри

# та пірометри електронні, не об’єднані з іншими інструментами (крім рідинних)

26.51.51-39.00

Термометри

#, не об’єднані з іншими інструментами і нерідинні, н. в. і. у.

32.50.13-40.00

Термометри

# медичні чи ветеринарні, рідинні, безпосереднього зчитування (крім поєднаних з іншими інструментами)

26.51.51-10.00

Термометрів

Термометри рідинні безпосереднього зчитування (крім поєднаних з іншими інструментами, медичних або ветеринарних #)

27.90.3

Термообробляння

Устатковання для паяння м’якими та твердими припоями чи зварювання, машини й апарати для поверхневого # та гарячого напилення, електричні

27.90.31-99.00

Термообробляння

Машини й апарати для зварювання (крім машин і апаратів для зварювання опором пластмас, для дугового чи плазмодугового зварювання, для # металів)

28.29.7

Термообробляння

Машини й апарати неелектричні для паяння м’якими та твердими припоями чи зварювання та частини до них; машини та пристрої для поверхневого #, які працюють на газу

28.29.70

Термообробляння

Машини й апарати неелектричні для паяння м’якими та твердими припоями чи зварювання та частини до них; машини та пристрої для поверхневого #, які працюють на газу

28.29.70-90.00

Термообробляння

Машини й апарати для паяння м’якими та твердими припоями, зварювання чи для поверхневого # (крім ручних газових пальників з дуттям і електричних машин і апаратів)

28.29.86

Термообробляння

Частини машин і апаратів неелектричних для паяння м’якими та твердими припоями чи зварювання; машин і пристроїв для поверхневого #, які працюють на газу

28.29.86-00.00

Термообробляння

Частини машин і апаратів неелектричних для паяння м’якими та твердими припоями чи зварювання; машин і пристроїв для поверхневого #, які працюють на газу

28.14.13-15.00

Терморегулювальних

Клапани керування процесом, інші, до труб, котлів, резервуарів, цистерн або подібних пристроїв (крім до редукційних, зворотних, запобіжних чи випускних і # клапанів або до мастилогідравлічних чи пневматичних силових трансмісій)

28.14.12-53.00

Терморегулювальні

Клапани до радіаторів центрального опалення #

28.14.13-13.00

Терморегулювальні

Клапани керування процесом, інші; клапани #

32.99.59-60.00

Термоси

# та інші вакуумні посудини, складені, з корпусом, та їхні частини (крім скляних колб)

26.51.7

Термостати

#, маностати та інші прилади й апаратура для автоматичного регулювання чи контролювання

26.51.70

Термостати

#, маностати та інші прилади й апаратура для автоматичного регулювання чи контролювання

26.51.70-15.00

Термостати

# електронні

26.51.70-19.00

Термостати

# неелектронні

28.94.21-30.00

Термофіксації

Машини прасувальні та преси (зокрема преси для # матеріалів, крім каландрувальних машин)

28.96.10-50.00

Термоформувальні

Машини для вакуумного лиття та інші # машини для обробляння ґуми чи пластмас або для виробництва виробів із цих матеріалів

17.12.13

Термочутливого

Папір-основа та картон-основа для фоточутливого, # чи електрочутливого паперу; папір-основа для копіювального паперу; основа для шпалер

17.12.13-00.00

Термочутливого

Папір-основа та картон-основа для фоточутливого, # чи електрочутливого паперу; папір-основа для копіювального паперу; основа для шпалер

10.82.1

Терте

Какао #, какао-масло, жири й олія, какао-порошок

10.82.11

Терте

Какао #

10.82.11-00.00

Терте

Какао #

10.51.40-50.00

Тертий

Сир сичужний #, у порошку, блакитний та інший неперероблений (крім свіжого сиру)

10.51.40-70.00

Тертий

Сир плавлений, не # і не в порошку

16.23.9

Теслярських

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # і столярних виробів

16.23.99

Теслярських

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # і столярних виробів

16.23.99-00.00

Теслярських

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # і столярних виробів

32.50.21-30.00

Тестів

Апаратура для механотерапії, апаратура масажна; апаратура для психологічних # на визначання здатностей (крім апаратури стаціонарної для механотерапії взагалі)

20.14.51-33.00

Тетрасульфіди

Тіокарбамати; дитіокарбамати: моно-, ди- чи # тіураму; метіонін

20.14.13-74.00

Тетрахлоретилен

Трихлоретилен, # (перхлоретилен)

20.14.13-25.00

Тетрахлорид

# вуглецю

28.23.23

Техніка

# конторська/офісна, інша

28.23.23-00.00

Техніка

# конторська/офісна, інша

28.23.25

Техніки

Частини та приладдя до іншої конторської/офісної #

28.23.25-00.00

Техніки

Частини та приладдя до іншої конторської/офісної #

28.23.26

Техніки

Частини та приладдя до фотокопіювальної #

28.23.26-00.00

Техніки

Частини та приладдя до фотокопіювальної #

20.14.31-20.00

Технічна

Кислота стеаринова #

20.14.31-30.00

Технічна

Кислота олеїнова #

23.19.2

Технічне

Скло # та інше скло

33.11.1

Технічне

Ремонтування та # обслуговування металевих виробів

33.11.11

Технічне

Ремонтування та # обслуговування металевих конструкцій

33.11.11-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування металевих конструкцій

33.11.12

Технічне

Ремонтування та # обслуговування металевих цистерн, резервуарів і вмістищ

33.11.12-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування металевих цистерн, резервуарів і вмістищ

33.11.13

Технічне

Ремонтування та # обслуговування парогенераторів (крім водогрійних котлів центрального опалення)

33.11.13-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування парогенераторів (крім водогрійних котлів центрального опалення)

33.11.14

Технічне

Ремонтування та # обслуговування зброї й боєприпасів

33.11.14-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування зброї й боєприпасів

33.11.19

Технічне

Ремонтування та # обслуговування інших металевих виробів

33.11.19-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування інших металевих виробів

33.12.1

Технічне

Ремонтування та # обслуговування машин загальної призначеності

33.12.2

Технічне

Ремонтування та # обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності

33.12.11

Технічне

Ремонтування та # обслуговування двигунів і турбін, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних двигунів

33.12.11-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування двигунів і турбін, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних двигунів

33.12.12

Технічне

Ремонтування та # обслуговування гідравлічного чи пневматичного силового устатковання, інших помп, компресорів, кранів і клапанів

33.12.12-10.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування гідравлічного чи пневматичного силового устатковання, інших помп, компресорів

33.12.12-20.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування кранів і клапанів

33.12.13

Технічне

Ремонтування та # обслуговування вальниць/підшипників, зубчастих колес, зубчастих передач і елементів механічних передач

33.12.13-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування вальниць/підшипників, зубчастих колес, зубчастих передач і елементів механічних передач

33.12.14

Технічне

Ремонтування та # обслуговування печей і пічних пальників

33.12.14-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування печей і пічних пальників

33.12.15

Технічне

Ремонтування та # обслуговування підіймального та вантажного устатковання

33.12.15-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування підіймального та вантажного устатковання

33.12.16

Технічне

Ремонтування та # обслуговування конторських/офісних машин та устатковання (крім комп’ютерів і периферійних пристроїв)

33.12.16-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування конторських/офісних машин та устатковання (крім комп’ютерів і периферійних пристроїв)

33.12.17

Технічне

Ремонтування та # обслуговування ручного інструменту з силовим урухомлювачем/приводом

33.12.17-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування ручного інструменту з силовим урухомлювачем/приводом

33.12.18

Технічне

Ремонтування та # обслуговування непобутового холодильного та вентиляційного устатковання

33.12.18-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування непобутового холодильного та вентиляційного устатковання

33.12.21

Технічне

Ремонтування та # обслуговування сільськогосподарських і лісогосподарських машин

33.12.21-10.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування сільськогосподарських тракторів

33.12.21-20.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування інших сільськогосподарських і лісогосподарських машин

33.12.22

Технічне

Ремонтування та # обслуговування металообробних машин і верстатів

33.12.22-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування металообробних машин і верстатів

33.12.23

Технічне

Ремонтування та # обслуговування машин і устатковання для металургійної промисловості

33.12.23-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування машин і устатковання для металургійної промисловості

33.12.24

Технічне

Ремонтування та # обслуговування машин і устатковання для гірничих робіт, робіт у кар’єрі та для будівництва

33.12.24-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування машин і устатковання для гірничих робіт, робіт у кар’єрі та для будівництва

33.12.25

Технічне

Ремонтування та # обслуговування машин для виробництва харчових продуктів і напоїв, для переробляння тютюну

33.12.25-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування машин для виробництва харчових продуктів і напоїв, для переробляння тютюну

33.12.26

Технічне

Ремонтування та # обслуговування машин і устатковання для текстильного, швейного/швацького та шкіряного виробництва

33.12.26-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування машин і устатковання для текстильного, швейного/швацького та шкіряного виробництва

33.12.27

Технічне

Ремонтування та # обслуговування машин і устатковання для виробництва паперу та картону

33.12.27-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування машин і устатковання для виробництва паперу та картону

33.12.28

Технічне

Ремонтування та # обслуговування машин і устатковання для виробництва пластмаси та ґуми

33.12.28-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування машин і устатковання для виробництва пластмаси та ґуми

33.12.29

Технічне

Ремонтування та # обслуговування інших машин і устатковання спеціальної призначеності

33.12.29-10.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування верстатів для оброблення деревини, пробки, кістки, твердої ґуми та подібних твердих матеріалів

33.12.29-90.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування інших машин і устатковання спеціальної призначеності, н. в. і. у.

33.13.1

Технічне

Ремонтування та # обслуговування електронного й оптичного устатковання

33.13.11

Технічне

Ремонтування та # обслуговування інструментів і приладів для вимірювання, випробовування та навігації

33.13.11-10.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування інструментів і приладів для вимірювання, випробовування й навігації та для інших цілей (крім устатковання для керування виробничими процесами)

33.13.11-20.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування промислових інструментів і приладів для вимірювання часу

33.13.12

Технічне

Ремонтування та # обслуговування радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання

33.13.12-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання

33.13.13

Технічне

Ремонтування та # обслуговування оптичних приладів і фотографічного устатковання професійної призначеності

33.13.13-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування оптичних приладів і фотографічного устатковання професійної призначеності

33.13.19

Технічне

Ремонтування та # обслуговування іншого електронного устатковання професійної призначеності

33.13.19-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування іншого електронного устатковання професійної призначеності

33.14.1

Технічне

Ремонтування та # обслуговування іншого електричного устатковання

33.14.11

Технічне

Ремонтування та # обслуговування електричних двигунів, генераторів, трансформаторів, розподільчої та керувальної апаратури

33.14.11-20.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування електричних двигунів, генераторів, трансформаторів

33.14.11-50.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування розподільчої та керувальної апаратури

33.14.19

Технічне

Ремонтування та # обслуговування іншого електричного устатковання професійної призначеності

33.14.19-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування іншого електричного устатковання професійної призначеності

33.15

Технічне

Ремонтування та # обслуговування суден і човнів

33.15.1

Технічне

Ремонтування та # обслуговування суден і човнів

33.15.10

Технічне

Ремонтування та # обслуговування суден і човнів

33.15.10-30.00

Технічне

Ремонтування, # обслуговування, переобладнання, оснащування човнів для прогулянок і спорту

33.16

Технічне

Ремонтування та # обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів

33.16.1

Технічне

Ремонтування та # обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів

33.16.10

Технічне

Ремонтування та # обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів

33.16.10-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів

33.17

Технічне

Ремонтування та # обслуговування інших транспортних засобів і устатковання

33.17.1

Технічне

Ремонтування та # обслуговування інших транспортних засобів і устатковання

33.17.11

Технічне

Ремонтування та # обслуговування залізничних локомотивів і рухомого складу

33.17.11-00.00

Технічне

Ремонтування та # обслуговування залізничних локомотивів і рухомого складу

10.41.11

Технічний

Лярд-стеарин, лярд-ойл, олеостеарин, олеомаргарин і # маргарин, крім емульгованих, змішаних або приготованих іншим способом

10.41.11-00.00

Технічний

Лярд-стеарин, лярд-ойл, олеостеарин, олеомаргарин і # маргарин, крім емульгованих, змішаних або приготованих іншим способом

20.13.22-60.00

Технічний

Сульфіди неметалів, трисульфід фосфору #

20.13.32-30.00

Технічний

Гіпохлорити, гіпохлорит кальцію #, хлорити; гіпоброміти

15.12.19

Технічних

Вироби з натуральної чи композиційної шкіри інші (зокрема вироби, використовувані в машинах або механічних пристроях, чи для інших # цілей), н. в. і. у.

15.12.19-30.00

Технічних

Вироби з натуральної чи композиційної шкіри, використовувані в машинах або механічних пристроях, чи для інших # цілей

23.19.9

Технічних

Послуги щодо кінцевого обробляння іншого скла, зокрема # виробів зі скла; роботи субпідрядні як частина виробництва іншого обробленого скла, зокрема технічних виробів зі скла

23.19.9

Технічних

Послуги щодо кінцевого обробляння іншого скла, зокрема технічних виробів зі скла; роботи субпідрядні як частина виробництва іншого обробленого скла, зокрема # виробів зі скла

23.19.91

Технічних

Послуги щодо кінцевого обробляння іншого скла, зокрема # виробів зі скла

23.19.91-00.00

Технічних

Послуги щодо кінцевого обробляння іншого скла, зокрема # виробів зі скла

23.19.99

Технічних

Роботи субпідрядні як частина виробництва іншого обробленого скла, зокрема # виробів зі скла

23.19.99-00.00

Технічних

Роботи субпідрядні як частина виробництва іншого обробленого скла, зокрема # виробів зі скла

23.19

Технічні

Скло оброблене, інше, зокрема # вироби зі скла

32.12.12

Технічні

Алмази # оброблені; пил і порошок природного чи синтетичного дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння

32.12.12-00.00

Технічні

Алмази # оброблені; пил і порошок природного чи синтетичного дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння

13.20.20-19.00

Технічного

Тканини бавовняні, не з пряжі різних кольорів, з поверхневою щільністю не більше ніж 200 г/м2, для # чи промислового використання (крім марлі, медичної марлі)

13.20.20-49.00

Технічного

Тканини бавовняні, не з пряжі різного кольору, з поверхневою щільністю більше ніж 200 г/м2, для # чи промислового використання

13.20.20-79.00

Технічного

Тканини бавовняні, із пряжі різних кольорів, для # чи промислового використання

25.50.12-40.00

Технічного

Штампування об’ємне сталевих частин механічного та # обладнання, а також сільськогосподарського, лісівницького та садового інвентаря

30.20.2

Технічного

Вагони залізничні чи трамвайні самохідні, багажні вагони та відкриті платформи, крім транспортних засобів, призначених для ремонтування й # обслуговування

30.20.20

Технічного

Вагони залізничні чи трамвайні самохідні, багажні вагони та відкриті платформи, крім транспортних засобів, призначених для ремонтування й # обслуговування

30.20.20-00.00

Технічного

Вагони залізничні чи трамвайні самохідні, багажні вагони та відкриті платформи, крім транспортних засобів, призначених для ремонтування й # обслуговування

30.20.31

Технічного

Засоби транспортні, призначені для ремонтування й # обслуговування залізниць і трамвайних колій

30.20.31-00.00

Технічного

Засоби транспортні, призначені для ремонтування й # обслуговування залізниць і трамвайних колій

33.12.19

Технічного

Послуги щодо ремонтування та # обслуговування інших машин і устатковання загальної призначеності, н. в. і. у.

33.12.19-00.00

Технічного

Послуги щодо ремонтування та # обслуговування інших машин і устатковання загальної призначеності, н. в. і. у.

33.17.19

Технічного

Послуги щодо ремонтування та # обслуговування інших транспортних засобів і устатковання, н. в. і. у.

33.17.19-00.00

Технічного

Послуги щодо ремонтування та # обслуговування інших транспортних засобів і устатковання, н. в. і. у.

13.96

Технічної

Вироби текстильні # та промислової призначеності, інші

13.96.1

Технічної

Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з металом; тканини з металевих ниток і тканини з металізованої пряжі; нитки ґумові та корд з текстильним покривом і продукція текстильна та готові вироби # призначеності

13.96.9

Технічної

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших текстильних виробів # та промислової призначеності

13.96.16

Технічної

Продукція текстильна та готові вироби # призначеності (зокрема ґноти, сітка жарова газових ліхтарів, шланги, паси урухомлювальні/приводні та транспортерні стрічки, ситотканини та тканина фільтрувальна)

13.96.99

Технічної

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших текстильних виробів # та промислової призначеності

13.96.99-00.00

Технічної

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших текстильних виробів # та промислової призначеності

22.19.73-10.00

Технічної

Вироби з поруватої вулканізованої ґуми # призначеності

23.44

Технічної

Вироби керамічні # призначеності, інші

23.44.1

Технічної

Вироби керамічні # призначеності, інші

23.44.9

Технічної

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших керамічних виробів # призначеності

23.44.11

Технічної

Вироби керамічні лабораторної, хімічної або іншої # призначеності з порцеляни/фарфору

23.44.11-00.00

Технічної

Вироби керамічні лабораторної, хімічної або іншої # призначеності з порцеляни/фарфору

23.44.12

Технічної

Вироби керамічні лабораторної, хімічної або іншої # призначеності, крім порцелянових/фарфорових виробів

23.44.12-10.00

Технічної

Вироби керамічні лабораторної, хімічної або іншої # призначеності, крім порцелянових/фарфорових виробів і магнітів

23.44.99

Технічної

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших керамічних виробів # призначеності

23.44.99-00.00

Технічної

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших керамічних виробів # призначеності

26.52.28-30.00

Технологічного

Лічильники часу паркування та інші лічильники (крім таймерів # процесу, стаціонарних секундомірів і подібних виробів)

26.52.28-50.00

Технологічного

Таймери # процесу, стаціонарні секундоміри та подібні вироби (крім хронометрів, хронографів, секундомірів, призначених для носіння на собі чи із собою)

18.12.13

Тиждень

Друкування щоденних і періодичних видань, які виходять менше чотирьох разів на #

18.12.13-00.00

Тиждень

Друкування щоденних і періодичних видань, які виходять менше чотирьох разів на #

10.11.12-30.00

Тимчасового

Свинина, свіжа чи охолоджена, у тушах і напівтушах (зокрема пересипана сіллю для # зберігання)

10.11.12-50.00

Тимчасового

Свинина, свіжа чи охолоджена, окіст, лопатки та їхні відруби (зокрема пересипана сіллю для # зберігання)

10.11.12-90.00

Тимчасового

Свинина, свіжа чи охолоджена (зокрема пересипана сіллю для # зберігання), крім свинини у тушах і напівтушах, окостів, лопаток і їхніх відрубів

10.39.12

Тимчасового

Овочі, законсервовані, для # зберігання

10.39.12-00.00

Тимчасового

Овочі, законсервовані, для # зберігання

10.39.24

Тимчасового

Плоди та горіхи, законсервовані, для # зберігання, не для безпосереднього вживання в їжу

10.39.24-10.00

Тимчасового

Шкірки плодів цитрусових чи динь, свіжі, заморожені, сушені чи законсервовані для # зберігання в розсолі, у сірчистій воді чи в інших консервувальних розчинах

10.39.24-30.00

Тимчасового

Плоди та горіхи, інші, законсервовані для # зберігання діоксидом сірки чи в розсолі, у сірчистій воді чи в інших консервувальних розчинах, але непридатні для безпосереднього вживання в їжу

28.24.11-17.00

Типів

Дрилі ручні електромеханічні всіх # (крім тих, які працюють без зовнішнього джерела живлення, електропневматичних)

28.92.61-50.00

Типів

Частини землерийних машин, суднових дерик-кранів, кранів, підіймальних пересувних ферм, крім ковшів, лопаток, захватів, черпаків, відвалів (усіх # устатковання для будівництва), частин бурильних або прохідницьких машин

29.31.1

Типів

Комплекти проводів до свічок запалювання та комплекти проводів інших #, призначені для використання в наземних, повітряних і водних транспортних засобах

29.31.10

Типів

Комплекти проводів до свічок запалювання та комплекти проводів інших #, призначені для використання в наземних, повітряних і водних транспортних засобах

29.31.10-00.00

Типів

Комплекти проводів до свічок запалювання та комплекти проводів інших #, призначені для використання в наземних, повітряних і водних транспортних засобах

30.11.21

Типів

Судна круїзні, екскурсійні й подібні плавучі засоби для перевезення людей; пороми всіх #

30.30.50-90.00

Типів

Частини до всіх # повітряних літальних апаратів (крім пропелерів, гвинтів-носіїв)

23.31.10-30.00

Типу

Плитка двошарова неглазурована керамічна, # «шпальтплаттен»

23.31.10-53.00

Типу

Плити та покриви дорожні, плитка для облицювання стін і камінів (крім плитки двошарової # «шпальтплаттен»)

23.31.10-57.00

Типу

Плити та покриви дорожні, плитка для облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої кераміки, неглазуровані (крім виготовленої з кам’яного кремнеземистого борошна або з подібних кремнеземистих порід, вогнетривких керамічних виробів, виробів з кам’яної кераміки, двошарової плитки # «шпальтплаттен», плит, призначених для столових підставок, декоративних виробів і керамічних плит, спеціально призначених для кухонних плит)

23.31.10-71.00

Типу

Плитка двошарова глазурована керамічна, # «шпальтплаттен»

23.31.10-79.00

Типу

Плити та покриви дорожні, плитка для облицювання стін і камінів, глазуровані, крім двошарової плитки # «шпальтплаттен», з поверхнею більше ніж 90 см2, керамічних виробів, виготовлених з фаянсу чи тонкої кераміки, плит і покривів з поверхнею більше ніж 90 см2

23.32.12-70.00

Типу

Вироби будівельні з глини, невогнетривкі (зокрема ковпаки для димарів, дефлектори, футеровка та блоки до димарів, архітектурні оздоби, вентиляційні решітки, планки з глини), крім труб, водовідводів і подібних виробів # ринв

25.71.13-30.00

Типу

Ножі для паперу, розкривання конвертів, підчищання текстів, пристрої для заточування олівців і леза до них (зокрема пристрої для заточування олівців коробкового #), крім пристроїв до заточувальних машинок для олівців

25.73.10-50.00

Типу

Секатори та подібні ножиці для роботи однією рукою (зокрема ножиці на птицю), крім ножиць секаторного # з заокругленими лезами, ножів для обрізання дерев

25.73.30-77.00

Типу

Інструменти ручні, інші (зокрема інструменти патронного # для клепання), інструменти для забивання дюбелів і подібні інструменти

25.73.40-67.00

Типу

Фрези для обробляння металу з робочою частиною іншою, ніж зі спеченого карбіду металу (зокрема насадні), крім фрез # хвостових

26.11.30-34.00

Типу

Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): пристрої запам’ятовувальні прямого доступу статичні, зокрема запам’ятовувачі прямого доступу # «кеш» (cash»-пам’ять)

26.30.4

Типу

Антени та антенні відбивачі будь-якого # й частини до них; частини радіо- та телепередавальної апаратури та телевізійних камер

26.30.40

Типу

Антени та антенні відбивачі будь-якого # й частини до них; частини радіо- та телепередавальної апаратури та телевізійних камер

27.51.11-50.00

Типу

Морозильники # «скриня», місткістю не більше ніж 800 л

27.51.11-70.00

Типу

Морозильники # «шафа», місткістю не більше ніж 900 л

28.13.21-70.00

Типу

Помпи вакуумні роторні поршневі, з ковзними лопатями, молекулярні; помпи # Рутс; помпи дифузійні, кріогенні та адсорбційні

28.23.21

Типу

Апарати фотокопіювальні з оптичною системою чи контактного # та термокопіювальні апарати

28.23.21-00.00

Типу

Апарати фотокопіювальні з оптичною системою чи контактного # та термокопіювальні апарати

28.23.22

Типу

Машини для офсетного друку, аркушеві, конторського/офісного #

28.23.22-00.00

Типу

Машини для офсетного друку, аркушеві, конторського/офісного #

28.25.13-40.00

Типу

Морозильники для глибокого заморожування (крім морозильників # «скриня» місткістю не більше ніж 800 л, морозильників типу «шафа» місткістю не більше ніж 900 л)

28.25.13-40.00

Типу

Морозильники для глибокого заморожування (крім морозильників типу «скриня» місткістю не більше ніж 800 л, морозильників типу #»шафа» місткістю не більше ніж 900 л)

28.41.1

Типу

Верстати для обробляння металу лазером і верстати подібного #; центри оброблювальні для металу та подібні верстати для обробляння металу

28.99.13

Типу

Машини для офсетного друку, крім машин конторського/офісного #

28.99.14

Типу

Машини й устатковання друкарські, інші, крім машин і устатковання конторського/офісного #

28.99.14-90.00

Типу

Машини й устатковання друкарські, інші (крім машин і устатковання конторського/офісного #), н. в. і. у.

29.20.22

Типу

Причепи та напівпричепи # будиночків для проживання та автотуризму

29.20.22-10.00

Типу

Причепи та напівпричепи # будиночків, масою не більше ніж 750 кг (зокрема складаних)

29.20.22-30.00

Типу

Причепи та напівпричепи # будиночків, масою більше ніж 750 кг, але не більше від 3500 кг (крім складаних)

29.20.22-50.00

Типу

Причепи та напівпричепи # будиночків, масою більше ніж 3500 кг

18

Тиражування

Послуги поліграфічні та щодо # на носіях інформації

18.2

Тиражування

Послуги щодо # на носіях інформації

18.20

Тиражування

# на носіях інформації

18.20.1

Тиражування

# звукових записів

18.20.2

Тиражування

# відеозаписів

18.20.3

Тиражування

# записів програмного забезпечення

18.20.10

Тиражування

# звукових записів

18.20.10-10.00

Тиражування

# звукових записів на грамофонних платівках

18.20.10-30.00

Тиражування

# звукових записів на магнітних стрічках завширшки не більше ніж 4 мм

18.20.10-50.00

Тиражування

# звукових записів на магнітних стрічках завширшки більше ніж 4 мм, але не більше від 6,5 мм

18.20.10-70.00

Тиражування

# звукових записів на компакт-дисках

18.20.20

Тиражування

# відеозаписів

18.20.20-50.00

Тиражування

# звукових записів і відеозаписів на магнітних стрічках завширшки більше ніж 6,5 мм

18.20.20-70.00

Тиражування

# звукових записів і відеозаписів на відеодисках та інших носіях відеоінформації (крім магнітних стрічок)

18.20.30

Тиражування

# записів програмного забезпечення

18.20.30-30.00

Тиражування

# магнітних стрічок із записаними даними чи командами, що їх використовують у пристроях для автоматичного обробляння інформації (крім записів звуку чи зображення), завширшки не більше ніж 4 мм

18.20.30-50.00

Тиражування

# магнітних стрічок із записаними даними чи командами, що їх використовують у пристроях для автоматичного обробляння інформації (крім записів звуку чи зображення), завширшки більше ніж 4 мм

18.20.30-70.00

Тиражування

# комп’ютерних носіїв із записаними даними або командами, що їх використовують у пристроях для автоматичного обробляння інформації (крім магнітних стрічок, записів звуку та зображення)

28.99.32

Тири

Каруселі, гойдалки, # та інші атракціони

28.99.32-00.00

Тири

Каруселі, гойдалки, # та інші атракціони

26.11.21

Тиристори

Діоди; транзистори; #, діодні тиристори, триодні тиристори

26.11.21

Тиристори

Діоди; транзистори; тиристори, діодні #, триодні тиристори

26.11.21

Тиристори

Діоди; транзистори; тиристори, діодні тиристори, триодні #

26.11.21-80.00

Тиристори

# напівпровідникові, діодні тиристори, триодні тиристори

26.11.21-80.00

Тиристори

Тиристори напівпровідникові, діодні #, триодні тиристори

26.11.21-80.00

Тиристори

Тиристори напівпровідникові, діодні тиристори, триодні #

26.11.22-60.00

Тиристорів

Пристрої напівпровідникові, інші (крім напівпровідникових фоточутливих пристроїв, фотогальванічних елементів, #, діодних тиристорів, триодних тиристорів, транзисторів і світловипромінювальних діодів)

26.11.22-60.00

Тиристорів

Пристрої напівпровідникові, інші (крім напівпровідникових фоточутливих пристроїв, фотогальванічних елементів, тиристорів, діодних #, триодних тиристорів, транзисторів і світловипромінювальних діодів)

26.11.22-60.00

Тиристорів

Пристрої напівпровідникові, інші (крім напівпровідникових фоточутливих пристроїв, фотогальванічних елементів, тиристорів, діодних тиристорів, триодних #, транзисторів і світловипромінювальних діодів)

22.13.26-90.00

Тиском

Компресори з кривошипно-шатунним механізмом об’ємні з надлишковим робочим # більше ніж 15 бар, продуктивністю більше ніж 120 м3 на годину

25.73.50-20.00

Тиском

Форми для лиття металів або карбідів металів видуванням або під # (крім виливниць)

25.73.50-30.00

Тиском

Форми для лиття металів або карбідів металів (крім форм для лиття видуванням або під #)

25.73.50-70.00

Тиском

Форми для лиття ґуми чи пластмас видуванням або під #

25.73.50-80.00

Тиском

Форми для лиття ґуми або пластмас (крім форм для лиття видуванням або під #)

28.13.26-30.00

Тиском

Компресори з кривошипно-шатунним механізмом об’ємні з надлишковим робочим # не більше ніж 15 бар, продуктивністю не більше ніж 60 м3 на годину

28.13.26-50.00

Тиском

Компресори з кривошипно-шатунним механізмом об’ємні з надлишковим робочим # не більше ніж 15 бар, продуктивністю більше ніж 60 м3 на годину

28.13.26-70.00

Тиском

Компресори з кривошипно-шатунним механізмом об’ємні з надлишковим робочим # більше ніж 15 бар, продуктивністю не більше ніж 120 м3 на годину

25.21.12

Тиску

Котли центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари низького #

25.21.12-00.00

Тиску

Котли центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари низького #

25.30.11-10.00

Тиску

Котли водотрубні (крім водогрійних котлів центрального опалення, здатних виробляти пару низького #)

25.30.11-50.00

Тиску

Котли парогенерувальні (зокрема котли комбіновані), крім водогрійних котлів центрального опалення, здатних виробляти пару низького #), водотрубних котлів

25.30.11-70.00

Тиску

Котли водяні з пароперегрівом (крім водогрійних котлів центрального опалення, здатних виробляти пару низького #)

26.51.52

Тиску

Прилади для вимірювання чи перевіряння витрати, рівня, # та інших змінних характеристик рідин і газів

26.51.52-71.00

Тиску

Манометри, сенсори й індикатори #, перетворювачі електронні

26.51.52-79.00

Тиску

Інструменти для вимірювання чи перевіряння #, інші

26.51.52-83.00

Тиску

Інструменти й апаратура електронні для вимірювання чи перевіряння змінних характеристик рідин і газів (зокрема теплометри), крім призначених для вимірювання #, витрат і рівня рідин

26.51.52-89.00

Тиску

Інструменти неелектронні для вимірювання чи перевіряння змінних характеристик рідин і газів (зокрема теплометри), крім призначених для вимірювання #, витрат і рівня рідин

32.50.13-33.00

Тиску

Інструменти й апаратура для вимірювання артеріального # (зокрема сфігманометри, тензіометри, осцилометри)

20.30.22-30.00

Тиснення

Фольга для #

24.45.30-43.00

Титан

# і вироби з нього (крім відходів і брухту), н. в. і. у.

20.12.11

Титану

Оксид і пероксид цинку; оксид #

20.12.11-50.00

Титану

Оксид #

20.12.24-15.00

Титану

Пігменти та препарати, виготовлені на основі діоксиду # з умістом не менше ніж 80 мас. % діоксиду титану

20.12.24-15.00

Титану

Пігменти та препарати, виготовлені на основі діоксиду титану з умістом не менше ніж 80 мас. % діоксиду #

20.12.24-19.00

Титану

Пігменти та препарати, виготовлені на основі діоксиду # (крім пігментів і препаратів з умістом не менше ніж 80 мас. % діоксиду титану)

20.12.24-19.00

Титану

Пігменти та препарати, виготовлені на основі діоксиду титану (крім пігментів і препаратів з умістом не менше ніж 80 мас. % діоксиду #)

10.20.24-20.00

Тихоокеанський

Лосось #, атлантичний і дунайський, закопчений (зокрема філе)

20.14.52-90.00

Тіазол

Кислоти нуклеїнові та інші гетероциклічні сполуки - #, бензотіазол, інші цикли

20.42.19

Тіла

Засоби для гоління; дезодоранти для # й засоби від потіння; препарати для приготування ванн; засоби парфумні, косметичні чи туалетні, інші, н. в. і. у.

20.42.19-60.00

Тіла

Дезодоранти для # й засоби від потіння (антиперспиранти)

32.50.22

Тіла

Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; зуби штучні; деталі для протезування зубів; частини # штучні, н. в. і. у.

32.50.22-39.74

Тіла

Засоби для захисту тулуба чи всього #: кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для кукс верхніх і нижніх кінцівок; оболонки (зокрема гелеві), для кукс верхніх та нижніх кінцівок; вкладки з силіконової композиції для кукс верхніх і нижніх кінцівок; подушки протипролежневі; ліфи для кріплення протезів молочної залози

32.50.22-39.74

Тіла

Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: кінцівок, частин # (подушки абдукційні, косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для кукс верхніх і нижніх кінцівок; оболонки (зокрема гелеві), для кукс верхніх та нижніх кінцівок; вкладки з силіконової композиції для кукс верхніх і нижніх кінцівок; подушки протипролежневі; ліфи для кріплення протезів молочної залози

32.50.22-90

Тіла

Частини # штучні (крім штучних зубів і зубних протезів, штучних суглобів, ортопедичних пристроїв, пристроїв для лікування переломів, стимуляторів серцевих електронних)

32.50.22-90.99

Тіла

Частини # штучні, інші

32.50.50-20.00

Тіла

Препарати у формі гелю, що їх використовують у медицині чи ветеринарії для змащування під час хірургічних операцій чи медичних оглядів або для зчіплювання # з медичними інструментами

32.50.22-39.7

Тіло

Засоби захисні, що їх надягають на #

20.14.51-33.00

Тіокарбамати

#; дитіокарбамати; моно-, ди- чи тетрасульфіди тіураму; метіонін

20.13.41-35.00

Тіосульфати

#

20.13.62

Тіоціанати

Ціаніди, оксиди ціанідів і комплексні ціаніди; фульмінати, ціанати та #; силікати; борати; перборати; солі неорганічних кислот або пероксокислот, інші

10.82.23-20.00

Тістечка

#, з екстрактом лакриці; блоки, палички та пастилки з умістом сахарози більше ніж 10 мас. %; але без умісту жодних інших речовин

20.14.51-33.00

Тіураму

Тіокарбамати; дитіокарбамати; моно-, ди- чи тетрасульфіди #; метіонін

13.20.5

Ткане

Хутро штучне, #

13.20.50

Ткане

Хутро штучне, #

13.20.50-00.00

Ткане

Хутро штучне, #

10.11.50-40.00

Тканин

Жир свинячий, відділений від м’язових #; свіжий; охолоджений; заморожений; солений; у розсолі чи копчений (крім витопленого)

13.20.9

Тканин

Роботи субпідрядні як частина виробництва текстильних #

13.20.44

Тканин

Тканини ажурного переплетення (крім вузьких #)

13.20.44-00.00

Тканин

Тканини ажурного переплетення (крім вузьких #)

13.20.99

Тканин

Роботи субпідрядні як частина виробництва текстильних #

13.20.99-00.00

Тканин

Роботи субпідрядні як частина виробництва текстильних #

13.30.12-10.00

Тканин

Вибілювання шовкових #

13.30.12-20.00

Тканин

Вибілювання # з вовни, тонкого чи грубого волосу тварин або кінського волосу

13.30.12-30.00

Тканин

Вибілювання бавовняних #, з умістом бавовни не менше ніж 85 мас. %

13.30.12-40.00

Тканин

Вибілювання # з льону, джуту, інших текстильних луб’яних волокон, рослинних текстильних волокон і паперової пряжі

13.30.12-50.00

Тканин

Вибілювання # із синтетичних комплексних ниток чи із синтетичних волокон

13.30.12-60.00

Тканин

Вибілювання # зі штучних комплексних ниток чи зі штучних волокон

13.30.12-70.00

Тканин

Вибілювання ворсових і синельних # (крім тканин махрових на рушники й подібних махрових бавовняних тканин, вузьких тканин)

13.30.12-80.00

Тканин

Вибілювання махрових # на рушники й подібних махрових тканин (крім полотен текстильних з прошивним ворсом)

13.30.12-80.00

Тканин

Вибілювання махрових тканин на рушники й подібних махрових # (крім полотен текстильних з прошивним ворсом)

13.30.13-10.00

Тканин

Фарбування # із шовку чи з відходів шовку

13.30.13-20.00

Тканин

Фарбування # з вовни, тонкого чи грубого волосу тварин або кінського волосу

13.30.13-30.00

Тканин

Фарбування бавовняних #, з умістом бавовни не менше ніж 85 мас. %

13.30.13-40.00

Тканин

Фарбування # з льону, джуту, інших текстильних луб’яних волокон, рослинних текстильних волокон і паперової пряжі

13.30.13-50.00

Тканин

Фарбування # із синтетичних комплексних ниток чи із синтетичних волокон

13.30.13-60.00

Тканин

Фарбування # зі штучних комплексних ниток чи зі штучних волокон

13.30.13-70.00

Тканин

Фарбування ворсових й синельних тканин (крім # махрових на рушники й подібних махрових бавовняних #, вузьких тканин)

13.30.13-70.00

Тканин

Фарбування ворсових й синельних тканин (крім тканин махрових на рушники й подібних махрових бавовняних тканин, вузьких #)

13.30.13-70.00

Тканин

Фарбування ворсових і синельних # (крім тканин махрових на рушники й подібних махрових бавовняних тканин, вузьких тканин)

13.30.13-80.00

Тканин

Фарбування ворсових і синельних # (крім полотен текстильних з прошивним ворсом)

13.30.19-10.00

Тканин

Обробляння кінцеве шовкових # (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків)

13.30.19-20.00

Тканин

Обробляння кінцеве # з вовни, тонкого чи грубого волосу тварин або кінського волосу (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків)

13.30.19-30.00

Тканин

Обробляння кінцеве бавовняних #, з умістом бавовни не менше ніж 85 мас. % (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків)

13.30.19-40.00

Тканин

Обробляння кінцеве # з льону, джуту, інших текстильних луб’яних волокон, рослинних текстильних волокон і паперової пряжі (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків)

13.30.19-50.00

Тканин

Обробляння кінцеве # із синтетичних комплексних ниток чи із синтетичних волокон (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків)

13.30.19-60.00

Тканин

Обробляння кінцеве # зі штучних комплексних ниток чи зі штучних волокон (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків)

13.30.19-70.00

Тканин

Обробляння кінцеве (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків) ворсових # і синельних тканин (крім махрових тканин на рушники й подібних махрових бавовняних тканин, вузьких тканин)

13.30.19-70.00

Тканин

Обробляння кінцеве (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків) ворсових тканин і синельних # (крім махрових тканин на рушники й подібних махрових бавовняних тканин, вузьких тканин)

13.30.19-80.00

Тканин

Обробляння кінцеве (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків) махрових # на рушники й подібних махрових полотен (крім текстильних полотен з прошивним ворсом)

13.91.9

Тканин

Роботи субпідрядні як частина виробництва трикотажних # машинного або ручного в’язання

13.91.99

Тканин

Роботи субпідрядні як частина виробництва трикотажних # машинного або ручного в’язання

13.91.99-00.00

Тканин

Роботи субпідрядні як частина виробництва трикотажних # машинного або ручного в’язання

13.92.14-30.00

Тканин

Білизна туалетна та кухонна, з махрових # на рушники й подібного махрового полотна, з бавовни

13.92.16

Тканин

Вироби меблево-декоративні, н. в. і. у.; набори # і пряжі для виготовлення килимів, пледів, гобеленів і подібних виробів

13.92.16-80.00

Тканин

Набори # і пряжі для виготовлення килимів, пледів, гобеленів, вишитих скатертин, серветок чи подібних текстильних виробів, розфасовані для роздрібної торгівлі

14.13.22

Тканин

Костюми та комплекти, чоловічі або хлопчачі, з текстильних #, не трикотажні

14.13.23

Тканин

Піджаки (куртки) та блейзери, чоловічі або хлопчачі, з текстильних #, не трикотажні

14.13.23-00.00

Тканин

Піджаки (куртки) та блейзери, чоловічі або хлопчачі, з текстильних #, не трикотажні

14.13.24

Тканин

Штани, комбінезони з нагрудником і шлейками, бриджі та шорти, чоловічі або хлопчачі, з текстильних #, не трикотажні

14.13.31

Тканин

Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, вітрозахисні плащі, вітрозахисні куртки й подібні вироби, жіночі або дівчачі з текстильних #, крім трикотажних

14.13.32

Тканин

Костюми та комплекти, жіночі або дівчачі, з текстильних #, крім трикотажних

14.13.32-10.00

Тканин

Костюми, жіночі або дівчачі з текстильних # (крім трикотажних)

14.13.32-20.00

Тканин

Комплекти, жіночі або дівчачі з текстильних # (крім трикотажних)

14.13.33

Тканин

Жакети (куртки) та блейзери, жіночі або дівчачі, з текстильних #, крім трикотажних

14.13.33-00.00

Тканин

Жакети (куртки) та блейзери, жіночі або дівчачі, з текстильних #, крім трикотажних

14.13.34

Тканин

Сукні, спідниці та спідниці-штани, жіночі або дівчачі, з текстильних #, крім трикотажних

14.13.34-70.00

Тканин

Сукні, жіночі або дівчачі, з текстильних # (крім трикотажних)

14.13.34-80.00

Тканин

Спідниці та спідниці-штани, жіночі або дівчачі, з текстильних # (крім трикотажних)

14.13.35

Тканин

Штани, комбінезони з нагрудником і шлейками, бриджі та шорти, жіночі або дівчачі, з текстильних #, крім трикотажних

14.14.21

Тканин

Сорочки чоловічі або хлопчачі, з текстильних #, крім трикотажних

14.14.21-00.00

Тканин

Сорочки чоловічі або хлопчачі, з текстильних #, крім трикотажних

20.59.41-55.00

Тканин

Засоби змащувальні, які мають як основу менше ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, одержаних з бітумінозних матеріалів, для обробляння #, шкіри, виробів зі шкіри та хутра

20.59.41-57.00

Тканин

Засоби змащувальні, які мають як основу менше ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, одержаних з бітумінозних матеріалів, крім засобів для обробляння #, шкіри, виробів зі шкіри та хутра

20.59.41-75.00

Тканин

Засоби змащувальні для обробляння #, шкіри, виробів зі шкіри та хутра, крім засобів, які мають менше ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, одержаних з бітумінозних. матеріалів

20.59.41-79.00

Тканин

Засоби змащувальні, крім засобів, які мають менше ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, одержаних з бітумінозних матеріалів, засобів для обробляння #, шкіри, виробів зі шкіри та хутра

22.19.50-50.00

Тканин

Смуги клейкі з проґумованих #, завширшки не більше ніж 20 см

28.94.21-70.00

Тканин

Машини для намотування, розмотування, складання, розрізання чи проколювання текстильних #

28.94.21-80.00

Тканин

Машини, використовувані для виробництва лінолеуму чи інших покривів, для нанесення пасти на текстильну чи іншу основу; машини для апретування та остаточного обробляння, віджимання, оздоблювання, нанесення покриву чи просочення текстильної пряжі, # або виробів з текстильних матеріалів

13.96.16

Тканина

Продукція текстильна та готові вироби технічної призначеності (зокрема ґноти, сітка жарова газових ліхтарів, шланги, паси урухомлювальні/приводні та транспортерні стрічки, ситотканини та # фільтрувальна)

25.93.13

Тканина

#, решітки, сітки та огорожі із залізного, сталевого чи мідного дроту; лист просічновитяжний із заліза, сталі чи міді

25.93.13-15.00

Тканина

# дротяна із заліза чи сталі (крім стрічок неперервних до машин)

25.93.13-60.00

Тканина

# дротяна, решітки й сітки та лист просічно-витяжний з міді (зокрема виготовлені з мідних сплавів, неперервні стрічки з мідного дроту)

13.30.14-10.00

Тканинах

Нанесення малюнків на шовкових #

13.30.14-20.00

Тканинах

Нанесення малюнків на # з вовни, тонкого чи грубого волосу тварин або кінського волосу

13.30.14-30.00

Тканинах

Нанесення малюнків на бавовняних #, з умістом бавовни не менше ніж 85 мас. %

13.30.14-40.00

Тканинах

Нанесення малюнків на # з льону, джуту, інших текстильних луб’яних волокон, рослинних текстильних волокон і паперової пряжі

13.30.14-50.00

Тканинах

Нанесення малюнків на # із синтетичних комплексних ниток чи із синтетичних волокон

13.30.14-60.00

Тканинах

Нанесення малюнків на # зі штучних комплексних ниток чи зі штучних волокон

13.30.14-70.00

Тканинах

Нанесення малюнків на ворсових # і синельних тканинах (крім махрових тканин на рушники й подібних махрових бавовняних тканин, вузьких тканин)

13.30.14-70.00

Тканинах

Нанесення малюнків на ворсових тканинах і синельних # (крім махрових тканин на рушники й подібних махрових бавовняних тканин, вузьких тканин)

13.30.14-80.00

Тканинах

Нанесення малюнків на махрових # на рушники та на подібних махрових полотнах (крім текстильних полотен з прошивним ворсом)

13.2

Тканини

# текстильні

13.10.61-32.00

Тканини

Пряжа з бавовни, не підданої гребенечесанню, не розфасована для роздрібної торгівлі, на # (крім на килими та покриви на підлогу)

13.10.61-52.00

Тканини

Пряжа з гребенечесаної бавовни, не розфасована для роздрібної торгівлі, на # (крім на килими та покриви на підлогу)

13.20

Тканини

# текстильні

13.20.1

Тканини

# (крім спеціальних полотен) з натуральних волокон, крім бавовняних

13.20.2

Тканини

# бавовняні

13.20.3

Тканини

# (крім спеціальних полотен) із хімічних монониток і штапельних волокон

13.20.4

Тканини

# ворсові, махрові тканини на рушники та інше спеціальне полотно

13.20.4

Тканини

Тканини ворсові, махрові # на рушники та інше спеціальне полотно

13.20.11

Тканини

# з шовку чи відходів шовку

13.20.11-00.00

Тканини

# з шовку чи відходів шовку

13.20.12

Тканини

# з кардочесаної чи гребенечесаної вовни, тонкого чи грубого волосу тварин або кінського волосу

13.20.12-30.00

Тканини

# з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого волосу тварин

13.20.12-60.00

Тканини

# з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин; тканини з грубого волосу тварин

13.20.12-60.00

Тканини

Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин; # з грубого волосу тварин

13.20.13

Тканини

# лляні

13.20.13-30.00

Тканини

# лляні, з умістом льону не менше ніж 85 мас. %

13.20.13-60.00

Тканини

# лляні, з умістом льону менше ніж 85 мас. %

13.20.14

Тканини

# із джуту та інших текстильних луб’яних волокон (крім льону, конопель, рами)

13.20.14-00.00

Тканини

# із джуту та інших текстильних луб’яних волокон (крім льону, конопель, рами)

13.20.19

Тканини

# з інших рослинних текстильних волокон; тканини з паперової пряжі

13.20.19

Тканини

Тканини з інших рослинних текстильних волокон; # з паперової пряжі

13.20.19-00.00

Тканини

# з інших рослинних текстильних волокон; тканини з паперової пряжі

13.20.19-00.00

Тканини

Тканини з інших рослинних текстильних волокон; # з паперової пряжі

13.20.20

Тканини

# бавовняні

13.20.20-14.00

Тканини

# бавовняні, не з пряжі різних кольорів, з поверхневою щільністю не більше ніж 200 г/м2, для виготовлення одягу

13.20.20-17.00

Тканини

# бавовняні, не з пряжі різних кольорів, з поверхневою щільністю не більше ніж 200 г/м2, для виготовлення білизни господарсько-побутової призначеності чи текстилю для оздоблення житла

13.20.20-19.00

Тканини

# бавовняні, не з пряжі різних кольорів, з поверхневою щільністю не більше ніж 200 г/м2, для технічного чи промислового використання (крім марлі, медичної марлі)

13.20.20-20.00

Тканини

# бавовняні, з поверхневою щільністю не більше ніж 100 г/м2, для виготовлення медичної марлі, бандажів і перев’язувальних матеріалів

13.20.20-31.00

Тканини

# бавовняні, із пряжі різного кольору, з поверхневою щільністю не більше ніж 200 г/м2, для виготовлення сорочок і блузок

13.20.20-42.00

Тканини

# бавовняні, не з пряжі різного кольору, з поверхневою щільністю більше ніж 200 г/м2, для виготовлення одягу

13.20.20-44.00

Тканини

# бавовняні, не з пряжі різного кольору, з поверхневою щільністю більше ніж 200 г/м2, для виготовлення білизни господарсько-побутової призначеності чи текстилю для оздоблення житла

13.20.20-49.00

Тканини

# бавовняні, не з пряжі різного кольору, з поверхневою щільністю більше ніж 200 г/м2, для технічного чи промислового використання

13.20.20-60.00

Тканини

# джинсові (денім), з поверхневою щільністю більше ніж 200 г/м2 (зокрема іншого, ніж блакитний, кольору)

13.20.20-72.00

Тканини

# бавовняні, із пряжі різних кольорів, для виготовлення іншого одягу

13.20.20-74.00

Тканини

# бавовняні, із пряжі різних кольорів, для виготовлення білизни господарсько-побутової призначеності чи текстилю для оздоблення житла

13.20.20-79.00

Тканини

# бавовняні, із пряжі різних кольорів, для технічного чи промислового використання

13.20.31

Тканини

# із синтетичних комплексних ниток і штучних комплексних ниток

13.20.31-30.00

Тканини

# із хімічних комплексних ниток, виготовлені з високоміцних ниток, стрічкових чи подібних ниток (зокрема з нейлону, інших поліамідів, поліефіру, віскози)

13.20.31-50.00

Тканини

# із синтетичних комплексних ниток (крім виготовлених з високоміцних ниток чи стрічкових і подібних ниток)

13.20.31-70.00

Тканини

# зі штучних комплексних ниток (крім виготовлених з високоміцних ниток)

13.20.32

Тканини

# із синтетичних штапельних волокон

13.20.32-10.00

Тканини

# із синтетичних штапельних волокон, з умістом не менше ніж 85 мас. % синтетичних штапельних волокон

13.20.32-20.00

Тканини

# із синтетичних штапельних волокон, з умістом менше ніж 85 мас. % цих волокон, змішаних головним чином або винятково з бавовною (крім полотна з пряжі різних кольорів)

13.20.32-30.00

Тканини

# із синтетичних штапельних волокон, з умістом менше ніж 85 мас. % цих волокон, змішаних головним чином або винятково з бавовною, із пряжі різних кольорів

13.20.32-40.00

Тканини

# із синтетичних штапельних волокон, змішаних головним чином або винятково з кардочесаною вовною чи кардочесаним тонким волосом тварин

13.20.32-50.00

Тканини

# із синтетичних штапельних волокон, змішаних головним чином або винятково з гребенечесаною вовною чи гребенечесаним тонким волосом тварин

13.20.32-90.00

Тканини

# із синтетичних штапельних волокон, змішаних з іншими матеріалами, крім вовни, тонкого волосу тварин чи бавовни

13.20.33

Тканини

# зі штучних штапельних волокон

13.20.33-30.00

Тканини

# зі штучних штапельних волокон, не з пряжі різних кольорів

13.20.33-50.00

Тканини

# зі штучних штапельних волокон, з пряжі різних кольорів

13.20.41

Тканини

# ворсові та тканини з синелі (крім махрових тканин на рушники та вузьких тканин)

13.20.41

Тканини

Тканини ворсові та # з синелі (крім махрових тканин на рушники та вузьких тканин)

13.20.41-00.00

Тканини

# ворсові та тканини з синелі (крім махрових тканин на рушники та вузьких тканин)

13.20.41-00.00

Тканини

Тканини ворсові та # з синелі (крім махрових тканин на рушники та вузьких тканин)

13.20.42

Тканини

# махрові на рушники й подібні махрові тканини з бавовни (крім вузьких тканин)

13.20.42

Тканини

Тканини махрові на рушники й подібні махрові # з бавовни (крім вузьких тканин)

13.20.42-00.00

Тканини

# махрові на рушники й подібні махрові тканини з бавовни (крім вузьких тканин)

13.20.42-00.00

Тканини

Тканини махрові на рушники й подібні махрові # з бавовни (крім вузьких тканин)

13.20.43

Тканини

# махрові на рушники й подібні махрові тканини, інші (крім вузьких тканин)

13.20.43

Тканини

Тканини махрові на рушники й подібні махрові #, інші (крім вузьких тканин)

13.20.43-00.00

Тканини

# махрові на рушники й подібні махрові тканини, інші (крім вузьких тканин)

13.20.43-00.00

Тканини

Тканини махрові на рушники й подібні махрові #, інші (крім вузьких тканин)

13.20.44

Тканини

# ажурного переплетення (крім вузьких тканин)

13.20.44-00.00

Тканини

# ажурного переплетення (крім вузьких тканин)

13.20.46

Тканини

# зі скловолокна (зокрема вузькі тканини)

13.20.46

Тканини

Тканини зі скловолокна (зокрема вузькі #)

13.20.46-00.00

Тканини

# зі скловолокна (зокрема вузькі тканини)

13.20.46-00.00

Тканини

Тканини зі скловолокна (зокрема вузькі #)

13.91

Тканини

# трикотажні машинного або ручного в’язання

13.91.1

Тканини

# трикотажні машинного або ручного в’язання

13.91.11

Тканини

# ворсові, махрові, трикотажні машинного або ручного в’язання

13.91.11-00.00

Тканини

# ворсові, махрові, трикотажні машинного або ручного в’язання

13.91.19

Тканини

# трикотажні машинного або ручного в’язання інші, зокрема штучне трикотажне хутро

13.91.19-10.00

Тканини

# трикотажні машинного або ручного в’язання (крім ворсових полотен)

13.92.16-20.00

Тканини

# декоративні ручної роботи, типу французьких, фламандських, об’юсонських, бовезьких гобеленів, вишиті гобелени (зокрема малими стьожками, чи хрестом), оброблені чи необроблені

13.96.1

Тканини

Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з металом; # з металевих ниток і тканини з металізованої пряжі; нитки ґумові та корд з текстильним покривом і продукція текстильна та готові вироби технічної призначеності

13.96.1

Тканини

Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з металом; тканини з металевих ниток і # з металізованої пряжі; нитки ґумові та корд з текстильним покривом і продукція текстильна та готові вироби технічної призначеності

13.96.12

Тканини

# з металевих ниток і тканини з металізованої пряжі, н. в. і. у.

13.96.12

Тканини

Тканини з металевих ниток і # з металізованої пряжі, н. в. і. у.

13.96.12-00.00

Тканини

# з металевих ниток і тканини з металізованої пряжі, н. в. і. у.

13.96.12-00.00

Тканини

Тканини з металевих ниток і # з металізованої пряжі, н. в. і. у.

13.96.14

Тканини

# трикотажні, просочені, покриті, н. в. і. у.

13.96.14-00.00

Тканини

# трикотажні, просочені, покриті, н. в. і. у.

13.96.17

Тканини

# вузькі, ткані; тканини вузькі, безутокові, що складаються з основи, скріпленої склеюванням (болдюкс); оздоблення й подібні вироби

13.96.17

Тканини

Тканини вузькі, ткані; # вузькі, безутокові, що складаються з основи, скріпленої склеюванням (болдюкс); оздоблення й подібні вироби

13.96.17-30.00

Тканини

# вузькі, крім етикеток, емблем та інших подібних виробів

14.13.24-42.00

Тканини

Штани та бриджі, чоловічі або хлопчачі, з деніму (джинсової #) (крім виробничих чи професійних)

14.13.35-42.00

Тканини

Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з деніму (джинсової #) (крім виробничих чи професійних)

17.22.11

Тканини

Папір туалетний, носові хусточки, # очисні та для витирання обличчя або гігієнічні серветки та рушники, скатертини й серветки столові, з паперової маси, паперу, целюлозної вати чи з полотна з целюлозного волокна

17.22.11-40.00

Тканини

Хусточки носові та очисні або # для витирання обличчя з паперової маси, паперу, целюлозної вати чи полотна з целюлозного волокна

20.59.11-30.00

Тканини

Фотопластинки й фотоплівки пласкі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів; плівка для миттєвого друку пласка, сенсибілізована, неекспонована (крім як з паперу, картону чи #)

20.59.11-50.00

Тканини

Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких матеріалів; плівка для миттєвого друку пласка, сенсибілізована, неекспонована (крім як з паперу, картону чи #)

22.19.5

Тканини

# проґумовані (крім кордів до шин)

22.19.50

Тканини

# проґумовані (крім кордів до шин)

22.19.50-70.00

Тканини

# проґумовані (крім клейких смуг з прогумованих тканин, завширшки не більше ніж 20 см)

23.14.12

Тканини

# тонкі (вуалі), сітки, мати, матраци, панелі та інші вироби зі скловолокна, крім тканих склотканин

23.14.12-30.00

Тканини

# тонкі (вуалі) зі скловолокна (зокрема зі скловати)

25.93.13-13.00

Тканини

Стрічки неперервні для машин з дротяної # із заліза чи сталі

32.50.50-30.00

Тканини

Кетгут хірургічний стерильний; подібні стерильні хірургічні перев’язувальні, шовні та стерильні адгезивні #, використовувані в хірургії для закривання ран; стерильна ламінарія та стерильні тампони з ламінарії; засоби абсорбувальні кровоспинні хірургічні чи стоматологічні стерильні

13.92.13-59.00

Тканих

Білизна столова, з # хімічних волокон та з іншого тканого чи нетканого текстилю (крім бавовняної, лляної)

13.92.15-50.00

Тканих

Фіранки, гардини та світлонепроникні штори, завіси чи запони до ліжок, із # матеріалів

23.14.12

Тканих

Тканини тонкі (вуалі), сітки, мати, матраци, панелі та інші вироби зі скловолокна, крім # склотканин

23.91.12-30.00

Тканій

Порошок або зерно абразивні, натуральні або штучні на # текстильній основі

13.92.12-59.00

Тканого

Білизна постільна, з # текстилю (крім виготовленої з бавовни, льону чи рами)

13.92.13-59.00

Тканого

Білизна столова, з тканих хімічних волокон та з іншого # чи нетканого текстилю (крім бавовняної, лляної)

23.91.12-90.00

Ткану

Порошок або зерно абразивні, натуральні чи штучні на основі з інших матеріалів (крім нанесених на # текстильну, паперову або картонну основу)

28.94.51-50.00

Ткацьких

Частини # верстатів і пристрої до них або їхніх допоміжних пристроїв (зокрема човники, прядильні диски до ткацьких верстатів, ремізки та ремізні рамки)

28.94.51-50.00

Ткацьких

Частини ткацьких верстатів і пристрої до них або їхніх допоміжних пристроїв (зокрема човники, прядильні диски до # верстатів, ремізки та ремізні рамки)

28.94.13

Ткацькі

Верстати #

28.94.13-00.00

Ткацькі

Верстати #

13.92.21

Товарів

Мішки та пакети, використовувані для пакування #

13.92.21-30.00

Товарів

Мішки та пакети, бавовняні, використовувані для пакування #

13.92.21-50.00

Товарів

Мішки та пакети, трикотажні з поліетиленової чи поліпропіленової стрічки, використовувані для пакування #

13.92.21-73.00

Товарів

Мішки та пакети, з поліетиленової чи поліпропіленової стрічки, з поверхневою щільністю менше ніж 120 г/м2 (крім трикотажних), використовувані для пакування #

13.92.21-75.00

Товарів

Мішки та пакети, з поліетиленової чи поліпропіленової стрічки, з поверхневою щільністю не менше ніж 120 г/м2 (крім трикотажних), використовувані для пакування #

13.92.21-90.00

Товарів

Мішки та пакети, використовувані для пакування # (крім виготовлених з бавовни, поліетиленової чи поліпропіленової стрічки)

22.22.14-50

Товарів

Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби з пластмас місткістю не більше ніж 2 л для транспортування та пакування #

22.22.14-70

Товарів

Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби з пластмас місткістю більше ніж 2 л для транспортування та пакування #

22.22.19-90.00

Товарів

Вироби пластмасові для транспортування та пакування #, інші

23.13.11-80.00

Товарів

Вмістини скляні номінальною місткістю менше ніж 2,5 л для транспортування чи пакування # (крім призначених для напоїв і харчових продуктів, фармацевтичних препаратів, умістин, вироблених зі скляного тюбінгу)

23.19.23-50.00

Товарів

Ампули скляні для транспортування чи пакування #

23.49.11

Товарів

Вироби керамічні для використання у сільському господарстві та для транспортування чи пакування #

23.49.11-00.00

Товарів

Вироби керамічні для використання у сільському господарстві та для транспортування чи пакування #

25.99.29-33.00

Товарів

Піддони та подібні платформи для переміщення #, із заліза чи сталі

28.22.17

Товарів

Підіймачі та конвеєри безперервної дії пневматичні та інші для # і матеріалів

28.22.17-50.00

Товарів

Підіймачі та конвеєри безперервної дії ківшові для переміщування # і матеріалів

28.22.17-70.00

Товарів

Підіймачі та конвеєри безперервної дії стрічкові для переміщування # і матеріалів

28.22.17-93.00

Товарів

Конвеєри роликові для переміщування # і матеріалів (крім підіймачів і пневматичних конвеєрів, спеціально призначених для використання під землею, ківшових, стрічкових)

28.22.17-95.00

Товарів

Підіймачі та конвеєри безперервної дії для переміщування # і матеріалів (крім пневматичних, призначених для використання під землею, ківшових, стрічкових, роликових)

28.29.21-80.00

Товарів

Устатковання для пакування та загортання # (крім призначеного для наповнювання, закривання, закупорювання, наклеювання етикеток і закорковування пляшок, банок, ящиків, мішків або іншої тари)

28.29.39-30.00

Товарів

Прилади для зважування та маркування запакованих #, ваги мостові та інші механізми для зважування (крім ваг магазинних, персональних, побутових, ваг для безперервного зважування виробів на конвеєрах; ваг, відрегульованих на постійну масу та ваг, чутливістю не більше ніж 5 кг)

23.63

Товарний

Бетон #

23.63.1

Товарний

Бетон #

23.63.10

Товарний

Бетон #

23.63.10-00.00

Товарний

Бетон #

23.63.9

Товарного

Роботи субпідрядні як частина виробництва # бетону

23.63.99

Товарного

Роботи субпідрядні як частина виробництва # бетону

23.63.99-00.00

Товарного

Роботи субпідрядні як частина виробництва # бетону

18.12.11

Товаророзпорядчих

Друкування поштових марок, фіскальних марок, # документів, кредитних карток з мікрочіпами, чеків та інших документів із захистом і подібних матеріалів

18.12.11-00.00

Товаророзпорядчих

Друкування поштових марок, фіскальних марок, # документів, кредитних карток з мікрочіпами, чеків та інших документів із захистом і подібних матеріалів

25.62.10

Токарне

Обробляння # металевих деталей

25.62.10-01.00

Токарне

Обробляння # металевих деталей кранів, клапанів і подібних виробів

25.62.10-03.00

Токарне

Обробляння # металевих деталей механізмів і механічних пристроїв

25.62.10-05.00

Токарне

Обробляння # металевих деталей наземних транспортних засобів (крім деталей локомотивів і рухомого складу, одержаних литтям, куванням, пресуванням, штампуванням, профілюванням або методом порошкової металургії)

25.62.10-07.00

Токарне

Обробляння # металевих деталей повітряних суден, космічних кораблів і супутників

25.62.10-09.00

Токарне

Обробляння # металевих деталей електричних машин і устатковання, звукозаписувальної та звуковідтворювальної апаратури, телевізійної відео- та звукозаписувальної й відтворювальної апаратури

25.62.10-13.00

Токарне

Обробляння # металевих деталей виробів 25.99.29-22.00 – 25.99.29-49.00, 25.99.29-58.00, 25.93.13-60.00, 25.93.16-80.00, 25.93.17-70.00, 25.99.29-55.00, 25.93.14-80.00 (вироби з алюмінію), залізничного та трамвайного рухомого складу та пристроїв кріплення рейкових колій

25-62.10-11.00

Токарне

Обробляння # металевих деталей оптичних, фотографічних, кінематографічних, вимірювальних, контролювальних і прецизійних приладів і апаратів

28.41.21-27.00

Токарних

Верстати токарні горизонтальні з числовим програмним керуванням, автоматичні токарні верстати (крім # центрів)

28.41.21-29.00

Токарних

Верстати токарні горизонтальні з числовим програмним керуванням (крім # центрів, автоматичних токарних верстатів)

28.41.21-29.00

Токарних

Верстати токарні горизонтальні з числовим програмним керуванням (крім токарних центрів, автоматичних # верстатів)

28.41.21-60.00

Токарних

Верстати токарні, зокрема центри токарні, металорізальні (крім горизонтальних # верстатів)

28.49.21-30.00

Токарних

Пристрої для кріплення інструментів для # верстатів (крім оправок, цангових патронів і втулок)

28.49.22-50.00

Токарних

Пристрої для кріплення оброблюваних деталей до # верстатів (крім затискальних пристроїв і арматури спеціальної призначеності; комплектів стандартних затискальних пристроїв і складників арматури)

28.49.22-70.00

Токарних

Пристрої для кріплення оброблюваних деталей до верстатів і ручних інструментів (крім затискальних пристроїв і арматури спеціальної призначеності; комплектів стандартних затискальних пристроїв і складників арматури, пристроїв для кріплення оброблюваних деталей до # верстатів)

25.73.40-71.00

Токарні

Різці # для обробляння металу з робочою частиною зі спеченого карбіду металу (крім незакріплених пластин, стрижнів, наконечників зі спеченого карбіду металу й подібних деталей до інструментів)

25.73.40-74.00

Токарні

Різці # для обробляння металу з робочою частиною іншою, ніж металокерамічна

25.73.40-79.00

Токарні

Різці # (крім тримачів до механізмів і ручних інструментів, призначених для обробляння металу)

28.41.2

Токарні

Верстати #, свердлильні та фрезерні для обробляння металу

28.41.21

Токарні

Верстати # металорізальні

28.41.21-23.00

Токарні

Верстати # з числовим програмним керуванням горизонтальні, токарні центри

28.41.21-23.00

Токарні

Верстати токарні з числовим програмним керуванням горизонтальні, # центри

28.41.21-27.00

Токарні

Верстати # горизонтальні з числовим програмним керуванням, автоматичні токарні верстати (крім токарних центрів)

28.41.21-27.00

Токарні

Верстати токарні горизонтальні з числовим програмним керуванням, автоматичні # верстати (крім токарних центрів)

28.41.21-29.00

Токарні

Верстати # горизонтальні з числовим програмним керуванням (крім токарних центрів, автоматичних токарних верстатів)

28.41.21-40.00

Токарні

Верстати # центрові горизонтальні без числового програмного керування

28.41.21-60.00

Токарні

Верстати #, зокрема центри токарні, металорізальні (крім горизонтальних токарних верстатів)

28.41.21-60.00

Токарні

Верстати токарні, зокрема центри #, металорізальні (крім горизонтальних токарних верстатів)

25.62.1

Токарного

Послуги щодо # обробляння металевих деталей

28.41.34-70.00

Токарно-давильні

Машини для виробництва заклепок, ротаційно-кувальні машини та # верстати для обробляння металу, машини для виробництва гнучких труб зі спіральної металевої смуги та електромагнітоімпульсні металообробні верстати

20.20.19-30.00

Токсафен

Продукти агрохімічні, з умістом однієї чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); бінапакрил (ISO); # (ISO); каптафол (ISO); хлордан (ISO); хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); диносеб (ISO), його солі чи його естери; етилендибромід (ISO); етилендихлорид (ISO); гептахлор (ISO); гексахлорбензол (ISO); 1, 2, 3, 4, 5, 6-гексохлорциклогексан (НСН (ISO)), зокрема ліндан (ISO, INN); ртутні сполуки; метамідофос (ISO); монокротофос (ISO); оксиран (етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-метіл (ISO), пентахлорфенол (ISO); фосфамідон (ISO), 2, 4, 5-Т (ISO) (2, 4, 5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її солі та її естери, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби

21.10.60-50.00

Токсини

Кров людська, кров тваринна терапевтичної, профілактичної чи діагностичної призначеності; культури мікроорганізмів; # (крім дріжджів)

20.14.12-25.00

Толуол

#

20.14.73-20.00

Толуол

Бензол, # і ксилол

10.39.17-10.00

Томати

# законсервовані, цілі чи розрізані на частини (крім готових овочевих страв і томатів, законсервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти)

10.39.17-10.00

Томатів

Томати законсервовані, цілі чи розрізані на частини (крім готових овочевих страв і #, законсервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти)

10.32.11

Томатний

Сік #

10.32.11-00.00

Томатний

Сік #

10.84.12-30.00

Томатний

Кетчуп # та інші томатні соуси

13.10.24

Тонкий

Вовна та # чи грубий волос тварин, кардочесані чи гребенечесані

13.10.24-00.00

Тонкий

Вовна та # чи грубий волос тварин, кардочесані чи гребенечесані

13.10.83-33.00

Тонким

Пряжа, з умістом синтетичних штапельних волокон менше ніж 85 мас. % (крім ниток для шиття), змішаних з кардочесаною вовною чи кардочесаним # волоссям тварин, не розфасована для роздрібної торгівлі

13.10.83-36.00

Тонким

Пряжа, з умістом синтетичних штапельних волокон менше ніж 85 мас % (крім ниток для шиття), змішаних з гребенечесаною вовною чи гребенечесаним # волоссям тварин, не розфасована для роздрібної торгівлі

13.20.32-40.00

Тонким

Тканини із синтетичних штапельних волокон, змішаних головним чином або винятково з кардочесаною вовною чи кардочесаним # волосом тварин

13.20.32-50.00

Тонким

Тканини із синтетичних штапельних волокон, змішаних головним чином або винятково з гребенечесаною вовною чи гребенечесаним # волосом тварин

23.14.12

Тонкі

Тканини # (вуалі), сітки, мати, матраци, панелі та інші вироби зі скловолокна, крім тканих склотканин

23.14.12-30.00

Тонкі

Тканини # (вуалі) зі скловолокна (зокрема зі скловати)

13.10.5

Тонкого

Пряжа вовняна, розфасована чи не розфасована для роздрібної торгівлі; пряжа з # чи грубого волосу тварин або кінського волосу

13.10.23

Тонкого

Пачоси вовни чи # волосу тварин

13.10.23-00.00

Тонкого

Пачоси вовни чи # волосу тварин

13.10.50

Тонкого

Пряжа вовняна, розфасована чи не розфасована для роздрібної торгівлі; пряжа з # чи грубого волосу тварин або кінського волосу

13.10.50-10.00

Тонкого

Пряжа з кардочесаної вовни чи кардочесаного # волосу тварин, не розфасована для роздрібної торгівлі

13.10.50-30.00

Тонкого

Пряжа з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного # волосу тварин, не розфасована для роздрібної торгівлі

13.10.50-50.00

Тонкого

Пряжа з вовни чи # волосу тварин, розфасована для роздрібної торгівлі

13.10.91

Тонкого

Сировина відновлена з вовни, # чи грубого волосу тварин розпушена

13.10.91-00.00

Тонкого

Сировина відновлена, з вовни, # чи грубого волосу тварин, розпушена

13.20.12

Тонкого

Тканини з кардочесаної чи гребенечесаної вовни, # чи грубого волосу тварин або кінського волосу

13.20.12-30.00

Тонкого

Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного # волосу тварин

13.20.12-60.00

Тонкого

Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного # волосу тварин; тканини з грубого волосу тварин

13.20.32-90.00

Тонкого

Тканини із синтетичних штапельних волокон, змішаних з іншими матеріалами, крім вовни, # волосу тварин чи бавовни

13.30.11-22.00

Тонкого

Фарбування пряжі з вовни, # чи грубого волосу тварин і кінського волосу

13.30.12-20.00

Тонкого

Вибілювання тканин з вовни, # чи грубого волосу тварин або кінського волосу

13.30.13-20.00

Тонкого

Фарбування тканин з вовни, # чи грубого волосу тварин або кінського волосу

13.30.14-20.00

Тонкого

Нанесення малюнків на тканинах з вовни, # чи грубого волосу тварин або кінського волосу

13.30.19-20.00

Тонкого

Обробляння кінцеве тканин з вовни, # чи грубого волосу тварин або кінського волосу (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків)

13.92.11-30.00

Тонкого

Ковдри та дорожні пледи (крім електричних ковдр), з вовни чи # волосу тварин

14.13.24-44.00

Тонкого

Штани, бриджі та шорти, чоловічі або хлопчачі, з вовни чи # волосу тварин (крім трикотажних, виробничих чи професійних)

14.13.35-49.00

Тонкого

Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з вовни чи # волосу тварин або хімічних волокон (крім трикотажних, виробничих чи професійних)

14.39.10-31.00

Тонкого

Светри, пуловери, фуфайки, жилети та кардигани, чоловічі або хлопчачі, з вовни чи # волосу тварин (крім светрів і пуловерів з умістом не менше ніж 50 мас. % вовни та масою не менше ніж 600 г)

14.39.10-32.00

Тонкого

Светри, пуловери, фуфайки, жилети та кардигани, жіночі або дівчачі, з вовни чи # волосу тварин (крім светрів і пуловерів з умістом не менше ніж 50 мас. % вовни та масою не менше ніж 600 г)

23.31.10-57.00

Тонкої

Плити та покриви дорожні, плитка для облицювання стін і камінів з фаянсу чи # кераміки, неглазуровані (крім виготовленої з кам’яного кремнеземистого борошна або з подібних кремнеземистих порід, вогнетривких керамічних виробів, виробів з кам’яної кераміки, двошарової плитки типу «шпальтплаттен», плит, призначених для столових підставок, декоративних виробів і керамічних плит, спеціально призначених для кухонних плит)

23.31.10-75.00

Тонкої

Плити та покриви дорожні, плитка для облицювання стін і камінів з фаянсу чи # кераміки, глазуровані, з поверхнею більше ніж 90 см2

23.31.10-79.00

Тонкої

Плити та покриви дорожні, плитка для облицювання стін і камінів, глазуровані, крім двошарової плитки типу «шпальтплаттен», з поверхнею більше ніж 90 см2, керамічних виробів, виготовлених з фаянсу чи # кераміки, плит і покривів з поверхнею більше ніж 90 см2

23.41.12-50.00

Тонкої

Посуд столовий і кухонний керамічний, інші предмети побутової призначеності та предмети для туалетних кімнат з фаянсу чи # кераміки

28.21.13-55.00

Топки

Печі електричні промислові чи лабораторні, устатковання індукційне чи діелектричне для термічного обробляння (зокрема # та діелектричні печі), крім печей опору, печей з інфрачервоним випромінюванням

26.51.12

Топографічні

Далекоміри, теодоліти і тахеометри; прилади та інструменти #, гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні й геофізичні інші

26.51.12-70.00

Топографічні

Інструменти та прилади # (зокрема фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні та геофізичні (крім нівелірів і компасів), неелектронні; далекоміри неелектронні

31.01

Торгівлі

Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств #

31.01.1

Торгівлі

Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств #

31.01.9

Торгівлі

Роботи субпідрядні як частина виробництва конторських/офісних меблів і меблів для підприємств #

31.01.13

Торгівлі

Меблі для підприємств #, дерев’яні

31.01.13-00.00

Торгівлі

Меблі для підприємств #, дерев’яні

31.01.99

Торгівлі

Роботи субпідрядні як частина виробництва конторських/офісних меблів і меблів для підприємств #

31.01.99-00.00

Торгівлі

Роботи субпідрядні як частина виробництва конторських/офісних меблів і меблів для підприємств #

28.29.83-50.00

Торговельних

Частини # автоматів (зокрема автоматів для розмінювання банкнот і монет)

28.29.4

Торговельні

Центрифуги, каландри та # автомати

28.29.43

Торговельні

Автомати #

28.29.43-30.00

Торговельні

Автомати # з умонтованими нагрівальними чи охолоджувальними пристроями

28.29.43-50.00

Торговельні

Автомати # (зокрема автомати для розмінювання банкнот і монет), крім автоматів з умонтованими нагрівальними чи охолоджувальними пристроями

18.12.12-30.00

Торгових

Друкування # каталогів

20.13.12

Торій

Уран і # збіднені та їхні сполуки

20.13.12-00.00

Торій

Уран і # збіднені та їхні сполуки

25.73.30-33.00

Торсіометрами

Ключі гайкові ручні нерозвідні (зокрема гайкові ключі з #), крім вороток

25.73.30-35.00

Торсіометрами

Ключі гайкові ручні розвідні (зокрема гайкові ключі з #), крім вороток

23.99.19-80.00

Торф’яних

Вироби з торфу (зокрема листи, оболонки циліндрів і горщики для вирощування рослин), крім текстильних виробів з # волокон

19.10.1

Торфу

Кокс і напівкокс з кам’яного вугілля, лігніту й #; вугілля ретортне

19.10.10

Торфу

Кокс і напівкокс з кам’яного вугілля, лігніту й #; вугілля ретортне

19.10.10-00.00

Торфу

Кокс і напівкокс з кам’яного вугілля, лігніту й #; вугілля ретортне

19.20.13

Торфу

Брикети, котуни й подібні види твердого палива, одержані з #

19.20.13-00.00

Торфу

Брикети, котуни й подібні види твердого палива, одержані з #

23.99.19-80.00

Торфу

Вироби з # (зокрема листи, оболонки циліндрів і горщики для вирощування рослин), крім текстильних виробів з торфяних волокон

16.10.10-77.00

Торцевого

Бруски, планки та фризи дубові для паркетного чи # покриття підлоги, стругані, але незібрані (крім профільованого погонажу)

27.40.22

Торшери

Світильники настільні, # та нічники електричні

27.40.22-00.00

Торшери

Світильники настільні, # та нічники електричні

27.51.24-50.00

Тостери

# електричні побутові (зокрема тостерні печі для смаження хліба, картоплі чи інших невеликих шматочків продуктів)

27.51.24-90.00

Тостерів

Прилади електронагрівальні побутові (крім перукарських апаратів і ручних сушильних апаратів, приладів для обігрівання приміщень і ґрунту, водонагрівачів, занурюваних нагрівачів, прасок, мікрохвильових печей, печей, плиток, котлів для варіння, грилів, ростерів, кавоварок, чайників і #)

27.51.24-50.00

Тостерні

Тостери електричні побутові (зокрема # печі для смаження хліба, картоплі чи інших невеликих шматочків продуктів)

10.72.19-90.00

Тостів

Вироби хлібобулочні (зокрема млинці, пироги, запіканки, піца), крім канапок, хлібців хрустких, вафельних облаток, вафель, сухарів, #, пряних або підсолених екструдованих або здутих виробів

23.91.11-20.00

Точильних

Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й подібні вироби без обрамлення з агломерованих природних або штучних алмазів, крім жорен і # каменів, призначених для мелення, шліфування або подрібнювання

23.91.11-30.00

Точильних

Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й подібні вироби, без обрамлення, армовані в’яжучим матеріалом із синтетичних або штучних смол, крім жорен і # каменів, призначених для мелення, шліфування або подрібнювання

23.91.11-40.00

Точильних

Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й подібні вироби, без обрамлення, не армовані в’яжучим матеріалом із синтетичних або штучних смол, крім жорен і # каменів, призначених для мелення, шліфування або подрібнювання

23.91.11-50.00

Точильних

Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й подібні вироби, без обрамлення з керамічних або силікатних матеріалів, крім жорен і # каменів, призначених для мелення, шліфування або подрібнювання

23.91.11

Точильні

Жорна, # камені, шліфувальні круги й подібні вироби, без обрамлення, для обробляння каміння, а також їх частини, з природного каменю, з агломерованих природних або штучних абразивів, чи з кераміки

23.91.11-10.00

Точильні

Жорна та камені # без обрамлення, призначені для мелення, шліфування чи подрібнювання

23.91.11-20.00

Точильні

Жорна, # камені, шліфувальні круги й подібні вироби без обрамлення з агломерованих природних або штучних алмазів, крім жорен і точильних каменів, призначених для мелення, шліфування або подрібнювання

23.91.11-30.00

Точильні

Жорна, # камені, шліфувальні круги й подібні вироби, без обрамлення, армовані в’яжучим матеріалом із синтетичних або штучних смол, крім жорен і точильних каменів, призначених для мелення, шліфування або подрібнювання

23.91.11-40.00

Точильні

Жорна, # камені, шліфувальні круги й подібні вироби, без обрамлення, не армовані в’яжучим матеріалом із синтетичних або штучних смол, крім жорен і точильних каменів, призначених для мелення, шліфування або подрібнювання

23.91.11-50.00

Точильні

Жорна, # камені, шліфувальні круги й подібні вироби, без обрамлення з керамічних або силікатних матеріалів, крім жорен і точильних каменів, призначених для мелення, шліфування або подрібнювання

23.91.11-90.00

Точильні

Жорна, # камені, шліфувальні круги інші та інші подібні вироби, без обрамлення; камені для заточування та полірування вручну

28.24.11-50.00

Точильні

Верстати #, шліфувальні та стругальні ручні, укомплектовані електричним двигуном, які працюють від зовнішнього джерела живлення

25.93.13-20.00

Точках

Решітки, сітки та огорожі, зварені в # перетину, виготовлені з дроту діаметром не менше ніж 3 мм, з площею вічка 100 см2 (зокрема з паперовою підкладкою, використовувані для цементування та оштукатурювання)

25.93.13-30.00

Точках

Решітки, сітки та огорожі, зварені в # перетину, виготовлені з дроту діаметром менше ніж 3 мм (зокрема з паперовою підкладкою, використовувані для цементування та оштукатурювання)

25.93.13-43.00

Точках

Сита дротяні, решітки, сітки й огорожі, плетені, не зварені в # перетину (крім покритих пластмасами)

25.93.13-45.00

Точках

Сита дротяні, решітки, сітки й огорожі, плетені, не зварені в # перетину, покриті пластмасами

25.50.12-10.00

Точне

Штампування об’ємне (і # об’ємне штампування) сталевих частин наземних транспортних засобів, крім частин локомотивів і рухомого складу

25.50.12-20.00

Точне

Штампування об’ємне (і # об’ємне штампування) сталевих частин передавальних валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників та гладких валів (крім деталей для корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

26.51.3

Точні

Терези #; інструменти для креслення, розраховування, вимірювання лінійних розмірів і подібної призначеності

28.41.23-05.00

Точністю

Верстати пласкошліфувальні з числовим програмним керуванням для обробляння металу, у яких позиціонування за будь-якою віссю може бути налагоджено з найменшою # 0,01 мм

28.41.23-15.00

Точністю

Верстати для шліфування циліндричних поверхонь з числовим програмним керуванням для обробляння металу, у яких позиціонування за будь-якою віссю може бути налагоджено з найменшою # 0,01 мм

28.41.23-25.00

Точністю

Верстати шліфувальні, інші, у яких позиціонування за будь-якою віссю може бути налагоджено з # більше ніж 0,01 мм

28.41.23-35.00

Точністю

Верстати пласкошліфувальні для обробляння металу, без числового програмного керування, у яких позиціонування за будь-якою віссю може бути налагоджено з найменшою # 0,01 мм

28.41.23-45.00

Точністю

Верстати для шліфування циліндричних поверхонь для обробляння металу, без числового програмного керування, у яких позиціонування за будь-якою віссю може бути налагоджено з найменшою # 0,01 мм

28.41.23-55.00

Точністю

Верстати шліфувальні для обробляння металу, у яких позиціонування за будь-якою віссю може бути налагоджено з # не менше ніж 0,01 мм (крім пласкошліфувальних верстатів, верстатів для шліфування циліндричних поверхонь)

28.30.33-33.00

Точного

Сівалки сільськогосподарські чи садові # висівання з центральним урухомлювачем / приводом

28.30.33-35.00

Точного

Сівалки сільськогосподарські чи садові, інші (крім сівалок # висівання з центральним урухомлювачем/приводом)

23.70.11

Травертин

Мармур, #, алебастр оброблені та вироби з них (крім бруківки, плитки, кубиків і подібних виробів); гранули та порошок з мармуру, травертину, алебастру, штучно забарвлені

23.70.11-00.00

Травертин

Мармур, #, алебастр оброблені та вироби з них (крім бруківки, плитки, кубиків і подібних виробів); гранули та порошок з мармуру, травертину, алебастру, штучно забарвлені

23.70.11

Травертину

Мармур, травертин, алебастр оброблені та вироби з них (крім бруківки, плитки, кубиків і подібних виробів); гранули та порошок з мармуру, #, алебастру, штучно забарвлені

23.70.11-00.00

Травертину

Мармур, травертин, алебастр оброблені та вироби з них (крім бруківки, плитки, кубиків і подібних виробів); гранули та порошок з мармуру, #, алебастру, штучно забарвлені

20.59.56

Травлення

Засоби для #; флюси; прискорювачі вулканізації каучуку готові; пластифікатори та стабілізатори для каучуку чи пластмас багатоскладові; препарати каталітичні, н. в. і. у.; алкілбензоли та алкілнафталіни у сумішах, н. в. і. у.

20.59.56-20.00

Травлення

Засоби для # металевих поверхонь

28.30.60-50.00

Трактор

Розбризкувані та розкидачі, що їх встановлюють на тракторі чи яких тягне # (крім пристроїв для поливання)

28.30.1

Трактори

#, керовані людиною, що йде поруч

28.30.2

Трактори

# сільськогосподарські, інші

28.30.10

Трактори

#, керовані людиною, що йде поруч

28.30.10-00.00

Трактори

#, керовані людиною, що йде поруч

28.30.21

Трактори

# з потужністю двигуна не більше ніж 37 кВт

28.30.21-00.00

Трактори

# з потужністю двигуна не більше ніж 37 кВт

28.30.22

Трактори

# з потужністю двигуна більше ніж 37 кВт, але не більше від 59 кВт

28.30.22-00.00

Трактори

# з потужністю двигуна більше ніж 37 кВт, але не більше від 59 кВт

28.30.23

Трактори

# з потужністю двигуна більше ніж 59 кВт

28.30.23-30.00

Трактори

# сільськогосподарські та лісогосподарські нові, колісні, з потужністю двигуна більше ніж 59 кВт, але не більше від 75 кВт (крім тракторів, керованих людиною, що йде поруч)

28.30.23-50.00

Трактори

# сільськогосподарські та лісогосподарські нові, колісні, з потужністю двигуна більше ніж 75 кВт, але не більше від 90 кВт (крім тракторів, керованих людиною, що йде поруч)

28.30.23-70.00

Трактори

# сільськогосподарські та лісогосподарські нові, колісні, з потужністю двигуна більше ніж 90 кВт (крім тракторів, керованих людиною, що йде поруч)

28.30.23-90.00

Трактори

# нові (крім сільськогосподарських і лісогосподарських колісних, керованих людиною, що йде поруч, тягачів колісних для напівпричепів, тягачів, використовуваних на залізничних платформах)

28.92.5

Трактори

# гусеничні

28.92.50

Трактори

# гусеничні

28.92.50-00.00

Трактори

# гусеничні

28.30.60-50.00

Тракторі

Розбризкувачі та розкидачі, що їх встановлюють на # чи яких тягне трактор (крім пристроїв для поливання)

22.19.73-45.00

Тракторів

Вироби ґумометалеві до # і автотранспортних засобів

22.19.73-47.00

Тракторів

Вироби ґумові фасонні до # і автотранспортних засобів

22.19.73-49.00

Тракторів

Вироби ґумометалеві, не призначені до # і автотранспортних засобів

28.30.23-30.00

Тракторів

Трактори сільськогосподарські та лісогосподарські нові, колісні, з потужністю двигуна більше ніж 59 кВт, але не більше від 75 кВт (крім #, керованих людиною, що йде поруч)

28.30.23-50.00

Тракторів

Трактори сільськогосподарські та лісогосподарські нові, колісні, з потужністю двигуна більше ніж 75 кВт, але не більше від 90 кВт (крім #, керованих людиною, що йде поруч)

28.30.23-70.00

Тракторів

Трактори сільськогосподарські та лісогосподарські нові, колісні, з потужністю двигуна більше ніж 90 кВт (крім #, керованих людиною, що йде поруч)

29.10.41-30.00

Тракторів

Автомобілі вантажні з дизельним або напівдизельним двигуном, з повною масою транспортного засобу більше ніж 5 т, але не більше від 20 т (зокрема фургони), крім автомобілів-самоскидів, призначених для використання на бездоріжжі та #

33.12.21-10.00

Тракторів

Ремонтування та технічне обслуговування сільськогосподарських #

28.30.51-70.00

Тракторних

Косарки (крім моторних, # навісних або причіпних, чи призначених для газонів, парків, спортивних майданчиків)

28.30.51

Тракторні

Косарки (зокрема # навісні різальні механізми), н. в. і. у.

28.30.51-53.00

Тракторні

Косарки #, навісні або причіпні, з різальним пристроєм, що обертається в горизонтальній площині (крім моторних або призначених для газонів, парків, майданчиків для гольфу, спортивних майданчиків)

28.30.51-55.00

Тракторні

Косарки #, навісні або причіпні (крім моторних, з різальним пристроєм, що обертається в горизонтальній площині, чи призначених для газонів, парків, спортивних майданчиків)

28.92.24

Трамбувальні

Машини # та дорожні котки, самохідні

28.92.24-00.00

Трамбувальні

Машини # та дорожні котки, самохідні

28.92.2

Трамбування

Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, #, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки)

28.92.30-50.00

Трамбування

Машини й механізми для # чи ущільнювання (крім самохідних)

16.10.1

Трамвайних

Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм; шпали дерев’яні до залізничних або # колій, непросочені

16.10.3

Трамвайних

Деревина необроблена; шпали дерев’яні до залізничних або # колій, просочені чи оброблені іншим способом

16.10.10

Трамвайних

Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм; шпали дерев’яні до залізничних або # колій, непросочені

16.10.10-10.00

Трамвайних

Шпали дерев’яні до залізничних і # колій, непросочені

16.10.32

Трамвайних

Шпали дерев’яні до # або залізничних колій, просочені

16.10.32-00.00

Трамвайних

Шпали дерев’яні до # або залізничних колій, просочені

22.29.91-50.00

Трамвайних

Виготовляння пластмасових деталей до локомотивів або рухомого складу, до кріплень і арматури залізничних або # колій, механічного устатковання для сигналізації, убезпечення або регулювання руху

24.10.7

Трамвайних

Профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і # колій, зі сталі, гарячого обробляння

24.10.75

Трамвайних

Елементи конструктивні залізничних і # колій, зі сталі

24.10.75-00.00

Трамвайних

Елементи конструктивні залізничних і # колій, зі сталі

27.90.7

Трамвайних

Устатковання електричне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання руху на залізницях, # коліях, автомобільних дорогах, внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах

27.90.33-30.00

Трамвайних

Частини електричного сигналізаційного, убезпечувального устатковання, для регулювання руху на залізницях і # коліях, автомобільних дорогах або внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах

27.90.70

Трамвайних

Устатковання електричне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання руху на залізницях, # коліях, автомобільних дорогах, внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах

27.90.70-10.00

Трамвайних

Устатковання електричне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання руху на залізницях та # коліях

30.20.4

Трамвайних

Частини залізничних локомотивів, # моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом

30.20.9

Трамвайних

Послуги щодо відновлювання та оснащування залізничних локомотивів, # моторних вагонів і рухомого складу; роботи субпідрядні як частина виробництва залізничних локомотивів і рухомого складу

30.20.31

Трамвайних

Засоби транспортні, призначені для ремонтування й технічного обслуговування залізниць і # колій

30.20.31-00.00

Трамвайних

Засоби транспортні, призначені для ремонтування й технічного обслуговування залізниць і # колій

30.20.40

Трамвайних

Частини залізничних локомотивів, # моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом

30.20.40-70.00

Трамвайних

Кріплення, арматура та устатковання механічне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання руху на залізницях і # коліях; частини кріплень і арматури залізничних або трамвайних колій, устатковання механічного сигналізаційного, убезпечувального, для регулювання руху на залізницях і трамвайних коліях, дорогах, внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах

30.20.40-70.00

Трамвайних

Кріплення, арматура та устатковання механічне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання руху на залізницях і трамвайних коліях; частини кріплень і арматури залізничних або # колій, устатковання механічного сигналізаційного, убезпечувального, для регулювання руху на залізницях і трамвайних коліях, дорогах, внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах

30.20.40-70.00

Трамвайних

Кріплення, арматура та устатковання механічне сигналізаційне, убезпечувальне, для регулювання руху на залізницях і трамвайних коліях; частини кріплень і арматури залізничних або трамвайних колій, устатковання механічного сигналізаційного, убезпечувального, для регулювання руху на залізницях і # коліях, дорогах, внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах і летовищах

30.20.91

Трамвайних

Послуги щодо відновлювання та оснащування залізничних локомотивів, # моторних вагонів і рухомого складу

30.20.91-00.00

Трамвайних

Послуги щодо відновлювання та оснащування залізничних локомотивів, # моторних вагонів і рухомого складу

30.20.2

Трамвайні

Вагони залізничні чи # самохідні, багажні вагони та відкриті платформи, крім транспортних засобів, призначених для ремонтування й технічного обслуговування

30.20.20

Трамвайні

Вагони залізничні чи # самохідні, багажні вагони та відкриті платформи, крім транспортних засобів, призначених для ремонтування й технічного обслуговування

30.20.20-00.00

Трамвайні

Вагони залізничні чи # самохідні, багажні вагони та відкриті платформи, крім транспортних засобів, призначених для ремонтування й технічного обслуговування

30.20.32

Трамвайні

Вагони пасажирські залізничні чи #, несамохідні; вагони багажні та інші вагони спеціальної призначеності

30.20.32-00.00

Трамвайні

Вагони пасажирські залізничні чи #, несамохідні; вагони багажні та інші вагони спеціальної призначеності

30.20.33

Трамвайні

Вагони вантажні та вагони-платформи залізничні чи #, несамохідні

30.20.33-00.00

Трамвайні

Вагони вантажні та вагони-платформи залізничні чи #, несамохідні

25.50.11-51.00

Трамвайного

Пресування холодне сталевих частин наземних транспортних засобів, крім залізничного або # рухомого складу

25.62.10-13.00

Трамвайного

Обробляння токарне металевих деталей виробів 25.99.29-22.00 – 25.99.29-49.00, 25.99.29-58.00, 25.93.13-60.00, 25.93.16-80.00, 25.93.17-70.00, 25.99.29-55.00, 25.93.14-80.00 (вироби з алюмінію), залізничного та # рухомого складу та пристроїв кріплення рейкових колій

26.11.2

Транзистори

Діоди та #

26.11.21

Транзистори

Діоди; #; тиристори, діодні тиристори, триодні тиристори

26.11.21-50.00

Транзистори

#, крім фоточутливих транзисторів

26.11.21-50.00

Транзисторів

Транзистори, крім фоточутливих #

26.11.22-60.00

Транзисторів

Пристрої напівпровідникові, інші (крім напівпровідникових фоточутливих пристроїв, фотогальванічних елементів, тиристорів, діодних тиристорів, триодних тиристорів, # і світловипромінювальних діодів)

26.11.40-70.00

Транзисторів

Частини діодів, # і подібних напівпровідникових пристроїв, фоточутливих напівпровідникових пристроїв і фотогальванічних елементів, світловипромінювальних діодів і п’єзоелектричних складених кристалів

20.59.43-30.00

Трансмісій

Рідини до гідравлічних гальм та інші готові рідини для гідравлічних #; засоби, без умісту мінеральної олії чи олій, одержаних з бітумінозних матеріалів або з умістом менше ніж 70 мас. % цих олій

28.12.14-50.00

Трансмісій

Клапани контролю мастилогідравлічних силових # для труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів

28.12.14-80.00

Трансмісій

Клапани контролю пневматичних силових # для труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів

28.14.12-33.00

Трансмісій

Крани змішувальні до раковин, ванн, біде, резервуарів на воду та до подібних пристроїв (крім до редукційних, зворотних, запобіжних чи випускних клапанів або до мастилогідравлічних чи пневматичних силових #)

28.14.12-35.00

Трансмісій

Крани, вентилі та клапани до раковин, ванн, біде, резервуарів на воду та до подібних пристроїв (крім до редукційних, зворотних, запобіжних чи випускних клапанів або до мастилогідравлічних чи пневматичних силових # і змішувальних кранів)

28.14.13-15.00

Трансмісій

Клапани керування процесом, інші, до труб, котлів, резервуарів, цистерн або подібних пристроїв (крім до редукційних, зворотних, запобіжних чи випускних і терморегулювальних клапанів або до мастилогідравлічних чи пневматичних силових #)

28.15.24-75.00

Трансмісій

Елементи #, інші (крім зубчастих коліс і зубчастих передач, ґвинтів ходових кулькових або роликових, коробок передач та інших пристроїв перемикання швидкості)

28.15.39-50.00

Трансмісій

Частини #, кулачкових і колінчастих валів, вальниць/підшипників ковзання до валів, зубчастих коліс, ходових кулькових і роликових ґвинтів, коробок передач, гідротрансформаторів, маховиків, шківів, муфт і муфт зчеплення валів, універсальних муфт

24.51.12-20.00

Трансмісійних

Лиття деталей # валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і гладких валів з чавуну з кулястим графітом (крім деталей для корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.51.13-20.00

Трансмісійних

Лиття деталей # валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і гладких валів із сірого чавуну (крім деталей корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

24.53.10-20.00

Трансмісійних

Лиття деталей # валів, колінчатих валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів вальниць/підшипників і гладких валів з легких металів (крім деталей корпусів роликових і кулькових вальниць/підшипників)

28.15.22

Трансмісійні

Вали # (зокрема кулачкові та колінчасті) і кривошипи

30.99.10-00.00

Транспортне

Засоби та устатковання #, інші, н. в. і. у.

22.29.91-60.00

Транспортних

Виготовляння пластмасових деталей до всіх наземних # засобів (крім деталей до локомотивів або рухомого складу)

23.12.12-10.00

Транспортних

Скло безпечне (безосколкове) зміцнене, розміром і форматом для використання в автомобілях, літальних апаратах, суднах, космічних літальних апаратах або інших # засобах

23.12.12-50.00

Транспортних

Скло безпечне (безосколкове) багатошарове розміром і форматом для використання в автомобілях, літальних апаратах, суднах, космічних літальних апаратах або інших # засобах

23.12.13-50.00

Транспортних

Дзеркала заднього огляду для # засобів

23.20.30-50.00

Транспортних

Кузови причепів, напівпричепів та інших # засобів, що не мають механічного урухомлювача/привода для руху

24.42.26-30.00

Транспортних

Труби та трубки з алюмінію (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких трубопроводів, труб і трубок, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або # засобів чи в інших механізмах)

24.42.26-50.00

Транспортних

Труби та трубки з алюмінієвих сплавів (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких трубопроводів, труб і трубок, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або # засобів чи в інших механізмах)

24.51.11-10.00

Транспортних

Лиття деталей наземних # засобів, поршневих двигунів та інших механізмів і механічних пристроїв з ковкого чавуну

24.51.12-10.00

Транспортних

Лиття деталей наземних # засобів з чавуну з кулястим графітом

24.51.12-90.00

Транспортних

Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім деталей наземних # засобів, корпусів вальниць/підшипників, вольниць / підшипників гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), з чавуну з кулястим графітом

24.51.13-10.00

Транспортних

Лиття деталей наземних # засобів із сірого чавуну (крім деталей локомотивів, рухомого складу та транспортних засобів для будівництва)

24.51.13-10.00

Транспортних

Лиття деталей наземних транспортних засобів із сірого чавуну (крім деталей локомотивів, рухомого складу та # засобів для будівництва)

24.51.13-90.00

Транспортних

Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім деталей наземних # засобів, корпусів вальниць/підшипників, вольниць / підшипників гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), із сірого чавуну

24.52.10-10.00

Транспортних

Лиття деталей наземних # засобів зі сталі, крім деталей локомотивів, рухомого складу та транспортних засобів для будівельної промисловості

24.52.10-10.00

Транспортних

Лиття деталей наземних транспортних засобів зі сталі, крім деталей локомотивів, рухомого складу та # засобів для будівельної промисловості

24.52.10-50.00

Транспортних

Лиття деталей механізмів і механічних пристроїв зі сталі (крім деталей поршневих, турбореактивних, турбоґвинтових двигунів, інших газових турбін, підіймального та вантажного устатковання, механізмів і # засобів для будівельної промисловості)

24.52.10-90.00

Транспортних

Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та частин, іншої призначеності (крім деталей наземних # засобів, корпусів вальниць/підшипників, вольниць / підшипників гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі сталі

24.53.10-10.00

Транспортних

Лиття деталей наземних # засобів з легких металів, крім деталей локомотивів, рухомого складу та транспортних засобів для будівельної промисловості

24.53.10-10.00

Транспортних

Лиття деталей наземних транспортних засобів з легких металів, крім деталей локомотивів, рухомого складу та # засобів для будівельної промисловості

24.53.10-50.00

Транспортних

Лиття деталей механізмів і механічних пристроїв з легких металів (крім деталей поршневих, турбореактивних, турбогвинтових двигунів, газових турбін, підіймального та вантажного устатковання, механізмів і # засобів для будівельної промисловості)

24.54.10-10.00

Транспортних

Лиття деталей наземних # засобів з кольорових металів, крім легких металів (крім деталей до локомотивів і рухомого складу, портальних лісовозів, вантажних машин, обладнаних вантажопідіймальним або маніпуляційним устаткованням, сільськогосподарських і дорожніх котків, бульдозерів і подібних машин)

25.50.11-37.00

Транспортних

Кування вільне частин механізмів і пристроїв, без умісту заліза, крім частин поршневих і турбореактивних двигунів, газових турбін, вантажопідіймального та маніпуляційного устатковання, механізмів і # засобів для будівельної промисловості

25.50.11-51.00

Транспортних

Пресування холодне сталевих частин наземних # засобів, крім залізничного або трамвайного рухомого складу

25.50.11-57.00

Транспортних

Пресування холодне сталевих частин # засобів і блоків рейкових затискачів засобів наземного транспорту, літальних апаратів

25.50.12-10.00

Транспортних

Штампування об’ємне (і точне об’ємне штампування) сталевих частин наземних # засобів, крім частин локомотивів і рухомого складу

25.50.13-10.00

Транспортних

Формування з листового металу (сталі) частин наземних # засобів (крім частин локомотивів і рухомого складу)

25.50.13-50.00

Транспортних

Формування з листового металу (кольорових металів) частин виробів підтипів 25.99.12-17.00 – 25.99.12-49.00, 25.99.29-22.00 – 25.99.29-49.00, підкатегорій 31.01.11, 31.01.12, 31.01.13, 31.02.10, 31.09.11, 31.09.12, 31.09.13, 31.09.14, частин наземних і рейкових # засобів

25.62.10-05.00

Транспортних

Обробляння токарне металевих деталей наземних # засобів (крім деталей локомотивів і рухомого складу, одержаних литтям, куванням, пресуванням, штампуванням, профілюванням або методом порошкової металургії)

25.99.29-83.00

Транспортних

Труби гнучкі із заліза чи сталі (крім шлангів ґумових із зовнішнім металевим покривом, гнучких труб, виготовлених як деталі механізмів або # засобів)

25.99.29-85.00

Транспортних

Труби гнучкі з недорогоцінних металів (крім ґумових шлангів із зовнішнім металевим покривом, гнучких труб (виготовлених як деталі механізмів або # засобів), із заліза чи сталі)

26.30.40-10.00

Транспортних

Антени телескопічні та гнучкі до портативних пристроїв або до апаратури для встановлення в моторних # засобах, призначені винятково або переважно для використання з апаратурою підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 26.20.17, 26.51.20, 28.23.21, 28.23.22

26.30.50-20.00

Транспортних

Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура, електричні (крім призначених для використання у моторних # засобах або спорудах)

26.40.12-70.00

Транспортних

Радіоприймачі до моторних # засобів з пристроями для записування чи відтворювання звуку

26.40.12-90.00

Транспортних

Радіоприймачі до моторних # засобів, н. в. і. у.

26.51.64-53.00

Транспортних

Спідометри до # засобів

26.52.13

Транспортних

Годинники, що їх установлюють на панелях приладів і подібні годинники до # засобів

26.52.13-00.00

Транспортних

Годинники, що їх установлюють на панелях приладів і подібні годинники до # засобів

28.15.24-50.00

Транспортних

Коробки передач та інші пристрої перемикання швидкості до машин, наземних або водних # засобів (крім зубчастих коліс і зубчастих передач)

28.22.11-30.00

Транспортних

Талі та підіймачі з електродвигуном (крім призначених для підіймання # засобів)

28.22.11-70.00

Транспортних

Талі та підіймачі (крім призначених для підіймання # засобів, ланцюгових ручних, таких, що мають електродвигун)

28.22.12-50.00

Транспортних

Лебідки та кабестани з урухомлювачем/приводом від поршневого двигуна внутрішнього згоряння чи з електродвигуном (крім призначених для підіймання # засобів)

28.22.12-70.00

Транспортних

Лебідки та кабестани, інші (крім призначених для підіймання # засобів, без електродвигуна та без урухомлювача/приводу від поршневого двигуна внутрішнього згоряння)

28.22.13

Транспортних

Домкрати; підіймачі, призначені для підіймання # засобів

28.22.13-30.00

Транспортних

Підіймачі гаражні стаціонарні для підіймання # засобів

28.22.13-50.00

Транспортних

Домкрати та підіймачі гідравлічні для підіймання # засобів (крім гаражних)

28.22.13-70.00

Транспортних

Домкрати та підіймачі, застосовувані для підіймання # засобів (крім гаражних стаціонарних і гідравлічних)

28.25.12-40.00

Транспортних

Установки для кондиціювання повітря, призначені для використання в моторних # засобах

28.25.12-50.00

Транспортних

Установки для кондиціювання повітря з умонтованою холодильною установкою (крім установок в окремому корпусі, спліт-систем і призначених для використання в моторних # засобах)

29.2

Транспортних

Кузови моторних # засобів; причепи та напівпричепи

29.3

Транспортних

Частини та приладдя до моторних # засобів

29.10.1

Транспортних

Двигуни внутрішнього згоряння до моторних # засобів

29.10.9

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва моторних # засобів

29.10.11

Транспортних

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних # засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об’ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1000 см3

29.10.11-00.00

Транспортних

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних # засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об’ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1000 см3

29.10.12

Транспортних

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних # засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3

29.10.12-00.00

Транспортних

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних # засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об’ємом циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3

29.10.13

Транспортних

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням до моторних # засобів

29.10.13-00.00

Транспортних

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням до моторних # засобів

29.10.44

Транспортних

Шасі з установленими двигунами до моторних # засобів

29.10.44-00.00

Транспортних

Шасі з установленими двигунами до моторних # засобів

29.10.99

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва моторних # засобів

29.10.99-00.00

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва моторних # засобів

29.20

Транспортних

Кузови моторних # засобів; причепи та напівпричепи

29.20.1

Транспортних

Кузови моторних # засобів

29.20.3

Транспортних

Частини причепів, напівпричепів та інших # засобів, що не мають механічного урухомлювала / привода для руху

29.20.4

Транспортних

Послуги щодо відновлювання, складання, оснащування та кузовних робіт для моторних # засобів

29.20.9

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва кузовів моторних # засобів, причепів і напівпричепів

29.20.10

Транспортних

Кузови моторних # засобів

29.20.30

Транспортних

Частини причепів, напівпричепів та інших # засобів, що не мають механічного урухомлювала / привода для руху

29.20.30-30.00

Транспортних

Шасі причепів, напівпричепів та інших # засобів, що не мають механічного урухомлювала / привода для руху

29.20.30-70.00

Транспортних

Мости причепів, напівпричепів та інших # засобів, що не мають механічного урухомлювала / привода для руху

29.20.30-90.00

Транспортних

Частини причепів, напівпричепів та інших # засобів, що не мають механічного урухомлювала / привода для руху (крім шасі, кузовів, мостів)

29.20.40

Транспортних

Послуги щодо відновлювання, складання, оснащування та кузовних робіт для моторних # засобів

29.20.40-00.00

Транспортних

Послуги щодо відновлювання, складання, оснащування та кузовних робіт для моторних # засобів

29.20.99

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва кузовів моторних # засобів, причепів і напівпричепів

29.20.99-00.00

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва кузовів моторних # засобів, причепів і напівпричепів

29.31

Транспортних

Устатковання електричне та електронне до моторних # засобів

29.31.1

Транспортних

Комплекти проводів до свічок запалювання та комплекти проводів інших типів, призначені для використання в наземних, повітряних і водних # засобах

29.31.2

Транспортних

Устатковання електричне інше до моторних # засобів і його частинами

29.31.9

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва електричного та електронного устатковання до моторних # засобів

29.31.10

Транспортних

Комплекти проводів до свічок запалювання та комплекти проводів інших типів, призначені для використання в наземних, повітряних і водних # засобах

29.31.10-00.00

Транспортних

Комплекти проводів до свічок запалювання та комплекти проводів інших типів, призначені для використання в наземних, повітряних і водних # засобах

29.31.99

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва електричного та електронного устатковання до моторних # засобів

29.31.99-00.00

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва електричного та електронного устатковання до моторних # засобів

29.32

Транспортних

Частини та приладдя до моторних # засобів, інші

29.32.1

Транспортних

Сидіння до моторних # засобів

29.32.3

Транспортних

Частини та приладдя до моторних # засобів, н. в. і. у.

29.32.9

Транспортних

Послуги щодо складання частин і приладдя до моторних # засобів, н. в. і. у.; послуги підрядників щодо складання повних конструктивних комплектів до моторних транспортних засобів у процесі виробництва; роботи субпідрядні як частина виробництва інших частин і приладдя до моторних транспортних засобів

29.32.9

Транспортних

Послуги щодо складання частин і приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у.; послуги підрядників щодо складання повних конструктивних комплектів до моторних # засобів у процесі виробництва; роботи субпідрядні як частина виробництва інших частин і приладдя до моторних транспортних засобів

29.32.9

Транспортних

Послуги щодо складання частин і приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у.; послуги підрядників щодо складання повних конструктивних комплектів до моторних транспортних засобів у процесі виробництва; роботи субпідрядні як частина виробництва інших частин і приладдя до моторних # засобів

29.32.10

Транспортних

Сидіння до моторних # засобів

29.32.10-00.00

Транспортних

Сидіння до моторних # засобів

29.32.30

Транспортних

Частини та приладдя до моторних # засобів, н. в. і. у.

29.32.30-90.00

Транспортних

Частини та приладдя, інші, н. в. і. у., до # засобів підкатегорій 29.10.21, 29.10.22, 29.10.23, 29.10.24, 29.10.30 та категорій 29.10.4, 29.10.5; їхні частини

29.32.91

Транспортних

Послуги підрядників щодо складання повних конструктивних комплектів до моторних # засобів у процесі виробництва

29.32.91-00.00

Транспортних

Послуги підрядників щодо складання повних конструктивних комплектів до моторних # засобів у процесі виробництва

29.32.92

Транспортних

Послуги щодо складання частин і приладдя до моторних # засобів, н. в. і. у.

29.32.92-00.00

Транспортних

Послуги щодо складання частин і приладдя до моторних # засобів, н. в. і. у.

29.32.99

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших частин і приладдя до моторних # засобів

29.32.99-00.00

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших частин і приладдя до моторних # засобів

30.20.2

Транспортних

Вагони залізничні чи трамвайні самохідні, багажні вагони та відкриті платформи, крім # засобів, призначених для ремонтування й технічного обслуговування

30.20.20

Транспортних

Вагони залізничні чи трамвайні самохідні, багажні вагони та відкриті платформи, крім # засобів, призначених для ремонтування й технічного обслуговування

30.20.20-00.00

Транспортних

Вагони залізничні чи трамвайні самохідні, багажні вагони та відкриті платформи, крім # засобів, призначених для ремонтування й технічного обслуговування

30.40.9

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва бойових # засобів

30.40.99

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва бойових # засобів

30.40.99-00.00

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва бойових # засобів

30.99.9

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # засобів і устатковання, н. в. і. у.

30.99.99

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # засобів і устатковання, н. в. і. у.

30.99.99-00.00

Транспортних

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # засобів і устатковання, н. в. і. у.

32.91.19-70.00

Транспортних

Щітки, що є частинами механізмів, приладів або # засобів (крім машин дорожніх підмітально-прибиральних)

32.99.41-10.00

Транспортних

Запальнички сигаретні та інші запальнички (зокрема запальнички механічні, запальнички електричні, запальнички хімічні, запальнички немеханічні, запальнички до # засобів)

33.17

Транспортних

Ремонтування та технічне обслуговування інших # засобів і устатковання

33.17.1

Транспортних

Ремонтування та технічне обслуговування інших # засобів і устатковання

33.17.19

Транспортних

Послуги щодо ремонтування та технічного обслуговування інших # засобів і устатковання, н. в. і. у.

33.17.19-00.00

Транспортних

Послуги щодо ремонтування та технічного обслуговування інших # засобів і устатковання, н. в. і. у.

28.22.15-70.00

Транспортні

Засоби # самохідні (крім оснащених устаткованням для підіймання та переміщування, що їх використовують на заводах, складах, у портах або в аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані); тягачі, використовувані на залізничних платформах

29

Транспортні

Засоби # моторні (крім мотоциклів), причепи та напівпричепи

29.1

Транспортні

Засоби # моторні (крім мотоциклів)

29.10

Транспортні

Засоби # моторні (крім мотоциклів)

29.10.24

Транспортні

Засоби # моторні для перевезення людей, інші

29.10.24-00.00

Транспортні

Засоби # моторні для перевезення людей, інші

29.10.52

Транспортні

Снігоходи; автомобілі спеціальні для перевезення гравців у гольф і подібні # засоби, з двигунами

29.10.52-00.00

Транспортні

Снігоходи; автомобілі спеціальні для перевезення гравців у гольф і подібні # засоби, з двигунами

30

Транспортні

Засоби та устатковання # інші

30.4

Транспортні

Засоби # бойові

30.9

Транспортні

Засоби та устатковання #, н. в. і. у.

30.20.31

Транспортні

Засоби #, призначені для ремонтування й технічного обслуговування залізниць і трамвайних колій

30.20.31-00.00

Транспортні

Засоби #, призначені для ремонтування й технічного обслуговування залізниць і трамвайних колій

30.40

Транспортні

Засоби # бойові

30.40.1

Транспортні

Танки та інші бойові самохідні броньовані # засоби і їхні частини

30.40.10

Транспортні

Танки та інші бойові самохідні броньовані # засоби і їхні частини

30.40.10-00.00

Транспортні

Танки та інші бойові самохідні броньовані # засоби і їхні частини

30.99

Транспортні

Засоби та устатковання #, інші, н. в. і. у.

30.99.1

Транспортні

Засоби та устатковання #, інші, н. в. і. у.

30.99.10

Транспортні

Засоби та устатковання #, інші, н. в. і. у.

29.10.41-10.00

Транспортного

Автомобілі вантажні з дизельним або напівдизельним двигуном, з повною масою # засобу не більше ніж 5 т (крім автомобілів-самоскидів, призначених для використання на бездоріжжі)

29.10.41-30.00

Транспортного

Автомобілі вантажні з дизельним або напівдизельним двигуном, з повною масою # засобу більше ніж 5 т, але не більше від 20 т (зокрема фургони), крім автомобілів-самоскидів, призначених для використання на бездоріжжі та тракторів

29.10.41-40.00

Транспортного

Автомобілі вантажні з двигуном внутрішнього згоряння поршневим, з компресійним запалюванням (дизелем або напівдизелем), з повною масою # засобу більше ніж 20 т (крім автомобілів-самоскидів, призначених для використання на бездоріжжі)

25.50.11-34.00

Транспорту

Кування вільне залізовмісних частин передавальних валів, колінчатих валів, кулачкових валів і кривошипів частин ядерних реакторів, котлів, машин, устатковання та механічних пристроїв, електричних машин і устатковання, звукозаписувальної та звуковідтворювальної апаратури, апаратури для записування чи відтворювання телевізійного зображення та звуку, засобів наземного #, літальних апаратів, інструментів і апаратів оптичних, фотографічних, кінематографічних, контрольних, вимірювальних, прецизійних, медичних або хірургічних

25.50.11-57.00

Транспорту

Пресування холодне сталевих частин транспортних засобів і блоків рейкових затискачів засобів наземного #, літальних апаратів

25.50.11-58.00

Транспорту

Пресування холодне частин з кольорових металів ядерних реакторів, котлів, машин, устатковання та механічних пристроїв, електричних машин і устатковання, звукозаписувальної та звуковідтворювальної апаратури, апаратури для записування чи відтворювання телевізійного зображення та звуку, засобів наземного #, літальних апаратів, інструментів і апаратів оптичних, фотографічних, кінематографічних, контрольних, вимірювальних, прецизійних, медичних або хірургічних

25.50.12-90.00

Транспорту

Штампування об’ємне частин з кольорових металів ядерних реакторів, котлів, машин, устатковання та механічних пристроїв, електричних машин і устатковання, звукозаписувальної та звуковідтворювальної апаратури, апаратури для записування чи відтворювання телевізійного зображення та звуку, засобів наземного #, літальних апаратів, інструментів і апаратів оптичних, фотографічних, кінематографічних, контрольних, вимірювальних, прецизійних, медичних або хірургічних

25.50.13-70.00

Транспорту

Формування з листового металу (кольорових металів) частин ядерних реакторів, котлів, машин, устатковання та механічних пристроїв, електричних машин і устатковання, звукозаписувальної та звуковідтворювальної апаратури, апаратури для записування чи відтворювання телевізійного зображення та звуку, засобів наземного #, літальних апаратів, меблів, набивних речей меблів, світильників і освітлювального устатковання, складаних металевих конструкцій

25.50.20-80.00

Транспорту

Виготовляння методом порошкової металургії виробів ядерних реакторів, котлів, машин, устатковання та механічних пристроїв, електричних машин і устатковання, звукозаписувальної та звуковідтворювальної апаратури, апаратури для записування чи відтворювання телевізійного зображення та звуку, засобів наземного #, літальних апаратів, інструментів і апаратів оптичних, фотографічних, кінематографічних, контрольних, вимірювальних, прецизійних, медичних або хірургічних з кольорових металів

28.11.13-20.00

Транспорту

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі чи напівдизелі) для рейкового #

29.20.21

Транспорту

Контейнери спеціально призначені для перевезень одним або кількома видами #

22.22.14-50

Транспортування

Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби з пластмас місткістю не більше ніж 2 л для # та пакування товарів

22.22.14-50.01

Транспортування

Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби з пластмас місткістю не більше ніж 2 л для # та пакування фармацевтичної продукції

22.22.14-50.99

Транспортування

Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби з пластмас місткістю не більше ніж 2 л для # та пакування іншої продукції

22.22.14-70

Транспортування

Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби з пластмас місткістю більше ніж 2 л для # та пакування товарів

22.22.14-70.01

Транспортування

Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби з пластмас місткістю більше ніж 2 л для # та пакування фармацевтичної продукції

22.22.14-70.99

Транспортування

Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби з пластмас місткістю більше ніж 2 л для # та пакування іншої продукції

22.22.19-90.00

Транспортування

Вироби пластмасові для # та пакування товарів, інші

23.13.11-80.00

Транспортування

Вмістини скляні номінальною місткістю менше ніж 2,5 л для # чи пакування товарів (крім призначених для напоїв і харчових продуктів, фармацевтичних препаратів, умістин, вироблених зі скляного тюбінгу)

23.19.23-50.00

Транспортування

Ампули скляні для # чи пакування товарів

23.49.11

Транспортування

Вироби керамічні для використання у сільському господарстві та для # чи пакування товарів

23.49.11-00.00

Транспортування

Вироби керамічні для використання у сільському господарстві та для # чи пакування товарів

27.1

Трансформатори

Двигуни, генератори та # електричні й електрична розподільча та керувальна апаратура

27.11

Трансформатори

Двигуни, генератори та # електричні

27.11.4

Трансформатори

# електричні

27.11.41

Трансформатори

# з рідинним діелектриком

27.11.41-20.00

Трансформатори

# рідинні діелектричні потужністю не більше ніж 650 кВ•А

27.11.41-50.00

Трансформатори

# рідинні діелектричні потужністю більше ніж 650 кВА, але не більше від 10000 кВ•А

27.11.41-80.00

Трансформатори

# рідинні діелектричні потужністю більше ніж 10000 кВ•А

27.11.42

Трансформатори

# інші, потужністю не більше ніж 16 кВ•А

27.11.42-20.00

Трансформатори

# вимірювальні потужністю не більше ніж 1 кВ•А

27.11.42-40.00

Трансформатори

# інші, н. в. і. у., потужністю не більше ніж 1 кВ•А

27.11.42-60.00

Трансформатори

# вимірювальні інші, потужністю більше ніж 1 кВ•А, але не більше від 16 кВ•А

27.11.43

Трансформатори

# інші, потужністю більше ніж 16 кВ•А

27.11.43-30.00

Трансформатори

#, н. в. і. у., потужністю більше ніж 16 кВ•А, але не більше від 500 кВ•А

27.11.43-80.00

Трансформатори

#, н. в. і. у., потужністю більше ніж 500 кВ•А

27.11.6

Трансформаторів

Частини електричних двигунів, генераторів і #

27.11.9

Трансформаторів

Роботи субпідрядні як частина виробництва електричних двигунів, генераторів і #

27.11.62

Трансформаторів

Частини #, дроселей і котушок індуктивності та статичних перетворювачів

27.11.62-03.00

Трансформаторів

Осердя феритові до # і котушок індуктивності

27.11.62-05.00

Трансформаторів

Частини #, дроселей і котушок індуктивності (крім феритових осердь)

27.11.99

Трансформаторів

Роботи субпідрядні як частина виробництва електричних двигунів, генераторів і #

27.11.99-00.00

Трансформаторів

Роботи субпідрядні як частина виробництва електричних двигунів, генераторів і #

33.14.11-20.00

Трансформаторів

Ремонтування та технічне обслуговування електричних двигунів, генераторів, #

33.20.50-20.00

Трансформаторів

Монтування електричних двигунів, генераторів і #

33.14.11

Трансформаторів

Ремонтування та технічне обслуговування електричних двигунів, генераторів, #, розподільчої та керувальної апаратури

22.19.40-30.00

Трапецієвидної

Паси урухомлювальні/приводні ґумові # та/чи смугової форми, зокрема V-подібної форми

22.19.40-90.00

Трапецієвидної

Паси урухомлю вальні / приводні ґумові (крім урухомлю вальних / приводних пасів V-подібної форми та заготівок для них, урухомлювальних / приводних пасів # та/чи смугової форми, конвеєрних стрічок, пасів для синхронного передавання)

17.23.11

Трафарети

Папір вуглецевий копіювальний, самокопіювальний та інший папір для виготовлення копій і відбитків; # для копіювальних апаратів та офсетні пластини з паперу, ґумований або клейкий папір

17.23.11-00.00

Трафарети

Папір вуглецевий копіювальний, самокопіювальний та інший папір для виготовлення копій і відбитків; # для копіювальних апаратів та офсетні пластини з паперу, ґумований або клейкий папір

30.30.1

Тренажери

Установки силові та двигуни до повітряних або космічних літальних апаратів; # наземні для льотного складу та їхні частини

30.30.14

Тренажери

# наземні для льотного складу та їхні частини

30.30.14-00.00

Тренажери

# наземні для льотного складу та їхні частини

15.20.21

Тренувань

Взуття для тенісу, баскетболу, гімнастики, # і подібне взуття

15.20.21-00.00

Тренувань

Взуття для тенісу, баскетболу, гімнастики, # і подібне взуття

20.20.12-30.00

Триазинів

Гербіциди на основі #, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби

20.20.12-90.00

Триазинів

Гербіциди, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби, крім на основі феноксифітогормональних продуктів, #, амідів, карбаматів, похідних динітроаніліну, сечовини, урацилу, сульфанілсечовини

21.10.31-70.00

Триазинове

Сполуки, що мають у структурі неконденсоване # кільце (гідроване чи негідроване), крім меламіну

20.20.15-60.00

Триазолів

Фунгіциди, бактерициди та протрави насіння на основі # чи діазолів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби

10.72

Тривалого

Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, # зберігання

10.72.1

Тривалого

Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, # зберігання

10.72.9

Тривалого

Роботи субпідрядні як частина виробництва сухарів і печива, кондитерських борошняних виробів # зберігання

10.72.19

Тривалого

Вироби хлібобулочні, інші, зниженої вологості та # зберігання

10.72.99

Тривалого

Роботи субпідрядні як частина виробництва сухарів і печива, кондитерських борошняних виробів # зберігання

10.72.99-00.00

Тривалого

Роботи субпідрядні як частина виробництва сухарів і печива, кондитерських борошняних виробів # зберігання

20.42.16

Тривалого

Шампуні, лаки для волосся, засоби для # завивання чи розпрямлення волосся

20.42.16-50.00

Тривалого

Засоби для # завивання чи розпрямлення волосся

20.59.59-57.00

Триестерів

Суміші моно-, ди- та # жирних кислот гліцерину (емульгатори для жирів)

20.14.42-37.00

Триетаноламін

# і його солі

20.14.42-39.00

Триетаноламіну

Аміноспирти, їхні ефіри та естери лише з однією кисневою функційною групою та їхні солі, крім моноетаноламіну та його солей, діетаноламіну та його солей, # та його солей

30.92.10-30.00

Триколісні

Велосипеди двоколісні та інші види велосипедів (зокрема # велосипеди для доставляння вантажів), без двигуна, без кулькових вальниць/підшипників

30.92.10-50.00

Триколісні

Велосипеди двоколісні та інші види велосипедів (зокрема # велосипеди для доставляння вантажів), без двигуна, з кульковими вальницями/підшипниками

13.92.12-30.00

Трикотажна

Білизна постільна, #

13.92.13-30.00

Трикотажна

Білизна столова, #

14.14.1

Трикотажна

Білизна спідня, #

14.14.2

Трикотажна

Білизна спідня, не #

13.91.19

Трикотажне

Тканини трикотажні машинного або ручного в’язання інші, зокрема штучне # хутро

14.13.1

Трикотажний

Одяг верхній #

14.19.12-90.00

Трикотажний

Одяг інший, # (зокрема спідня білизна з належними рукавами)

13.30.13-90.00

Трикотажних

Фарбування # або в’язаних полотен і нетканих полотен

13.30.14-90.00

Трикотажних

Нанесення малюнків на # чи в’язаних полотнах і нетканих полотнах

13.30.19-90.00

Трикотажних

Обробляння кінцеве # або в’язаних полотен і нетканих полотен (крім вибілювання, фарбування, нанесення малюнків)

13.30-12-90.00

Трикотажних

Вибілювання # або в’язаних полотен

13.91.9

Трикотажних

Роботи субпідрядні як частина виробництва # тканин машинного або ручного в’язання

13.91.99

Трикотажних

Роботи субпідрядні як частина виробництва # тканин машинного або ручного в’язання

13.91.99-00.00

Трикотажних

Роботи субпідрядні як частина виробництва # тканин машинного або ручного в’язання

14.31.9

Трикотажних

Роботи субпідрядні як частина виробництва # панчішно-шкарпеткових виробів

14.31.99

Трикотажних

Роботи субпідрядні як частина виробництва # панчішно-шкарпеткових виробів

14.31.99-00.00

Трикотажних

Роботи субпідрядні як частина виробництва # панчішно-шкарпеткових виробів

14.39.9

Трикотажних

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # виробів

14.39.99

Трикотажних

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # виробів

14.39.99-00.00

Трикотажних

Роботи субпідрядні як частина виробництва інших # виробів

23.32.11

Тримальних

Цегла для будівництва, блоки для підлоги, блоки для # стін або заповнювання каркасів і подібні вироби, керамічні невогнетривкі

23.32.11-30.00

Тримальних

Блоки для підлоги, блоки для # стін або заповнювання каркасів і подібні вироби (крім виготовлених з кам’яного кремнеземистого борошна чи з подібних кремнеземистих порід), глиняні невогнетривкі

32.99.14

Тримачі

Набори писального приладдя, # до ручок, тримачі до олівців і подібні тримачі; їхні частини

32.99.14

Тримачі

Набори писального приладдя, тримачі до ручок, # до олівців і подібні тримачі; їхні частини

32.99.14

Тримачі

Набори писального приладдя, тримачі до ручок, тримачі до олівців і подібні #; їхні частини

32.99.14-50.00

Тримачі

Пера до ручок і наконечники для писання; # для ручок, тримачі для олівців і подібні тримачі; частини виробів підкатегорій 32.99.12, 32.99.13, 32.99.14

32.99.14-50.00

Тримачі

Пера до ручок і наконечники для писання; тримачі для ручок, # для олівців і подібні тримачі; частини виробів підкатегорій 32.99.12, 32.99.13, 32.99.14

32.99.14-50.00

Тримачі

Пера до ручок і наконечники для писання; тримачі для ручок, тримачі для олівців і подібні #; частини виробів підкатегорій 32.99.12, 32.99.13, 32.99.14

25.73.40-19.00

Тримачів

Мітчики або плашки (крім # до механізмів і ручних інструментів, призначених для обробляння металу)

25.73.40-23.00

Тримачів

Інструменти для свердління з робочою частиною з алмазу чи агломерованого алмазу (крім # до механізмів і ручних інструментів, що їх використовують для буріння порід)

25.73.40-25.00

Тримачів

Шлямбури з робочою частиною іншою, ніж з алмазу або агломерованого алмазу (крім # для мехінізмів і ручних інструментів, що їх використовують для буріння порід)

25.73.40-31.00

Тримачів

Інструменти для свердління, з робочою частиною з швидкорізальної сталі, для обробляння металів (крім # до мехінізмів і ручних інструментів, що їх використовують для буріння порід)

25.73.40-35.00

Тримачів

Інструменти для свердління, інші (крім # до механізмів та ручних інструментів, з робочою частиною з алмазу або агломерованого алмазу, що їх використовують для буріння порід, і шлямбурів для обробляння металу)

25.73.40-37.00

Тримачів

Інструменти для розточування чи протягування з робочою частиною з алмазу або агломерованого алмазу (крім # до механізмів і ручних інструментів, інструментів для буріння порід)

25.73.40-45.00

Тримачів

Інструменти для розточування чи протягування (крім # до механізмів та ручних інструментів, з робочою частиною з алмазу або агломерованого алмазу, призначених для обробляння металу, інструментів для буріння ґрунтів)

25.73.40-79.00

Тримачів

Різці токарні (крім # до механізмів і ручних інструментів, призначених для обробляння металу)

25.73.40-83.00

Тримачів

Леза до викруток з робочою частиною з алмазу чи агломерованого алмазу (крім # до механізмів і ручних інструментів)

25.73.40-85.00

Тримачів

Інструменти для зубонарізування з робочою частиною іншою, ніж з алмазу або агломерованого алмазу (крім # до механізмів і ручних інструментів)

25.73.60-23.00

Тримачів

Фільєри для витягування або екструдування металу з робочою частиною з алмазу чи агломерованого алмазу (крім # до механізмів і ручних інструментів)

25.73.60-33.00

Тримачів

Інструменти для пресування, штампування для обробляння металу (крім # до механізмів і ручних інструментів)

25.73.60-39.00

Тримачів

Інструменти для пресування, штампування чи перфорування (крім # до механізмів і ручних інструментів, для обробляння металу)

20.14.41-13.00

Триметиламін

Метиламін; ди- чи # і їхні солі

26.11.22-60.00

Триодних

Пристрої напівпровідникові, інші (крім напівпровідникових фоточутливих пристроїв, фотогальванічних елементів, тиристорів, діодних тиристорів, # тиристорів, транзисторів і світловипромінювальних діодів)

26.11.21

Триодні

Діоди; транзистори; тиристори, діодні тиристори, # тиристори

26.11.21-80.00

Триодні

Тиристори напівпровідникові, діодні тиристори, # тиристори

20.11.12-50.00

Триоксид

# сірки (сірчаний ангідрид), триоксид миш’яку

20.11.12-50.00

Триоксид

Триоксид сірки (сірчаний ангідрид), # миш’яку

20.13.42-70.00

Триполіфосфат

Трифосфат натрію (# натрію)

20.13.22-60.00

Трисульфід

Сульфіди неметалів, # фосфору технічний

20.13.42-70.00

Трифосфат

# натрію (триполіфосфат натрію)

20.14.13-74.00

Трихлоретилен

#, тетрахлоретилен (перхлоретилен)

20.14.13-23.00

Трихлорметан

Хлороформ (#)

16.10.2

Тріска

Деревина у формі погонажу, профільованого уздовж будь-яких країв або площин; волокна деревні; борошно деревне; стружка чи # деревні

16.10.23

Тріска

Стружка чи # деревні

16.10.23-03.00

Тріска

Стружка чи # деревини хвойних порід

16.10.23-05.00

Тріска

Стружка чи # деревини листяних порід

32.20.15-30.00

Тріскачки

Скриньки музичні, ярмаркові органи, механічні шарманки, механічні співочі птахи, музичні пилки, #, губні сирени, манки, горни, ріжки та свистки

16.10.10-50.00

Тропічних

Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм (крім деревини хвойних і # порід та дубових брусків, планок і фризів)

16.10.10-71.00

Тропічних

Деревина # порід, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, яка має торцеві з’єднання або стругана чи шліфована, завтовшки більше ніж 6 мм

16.21.12-11.00

Тропічних

Фанера клеєна, яка складається винятково з листів деревини (крім бамбукових), кожний шар завтовшки не більше ніж 6 мм, з принаймні одним зовнішнім шаром з деревини # порід

16.21.12-14.00

Тропічних

Фанера клеєна, яка складається винятково з листів деревини (крім бамбукових), кожний шар завтовшки не більше ніж 6 мм, з принаймні одним зовнішнім шаром з деревини листяних порід (крім деревини # порід)

16.21.12-17.00

Тропічних

Фанера клеєна, яка складається винятково з листів деревини (крім бамбукових), кожний шар завтовшки не більше ніж 6 мм (крім матеріалів з принаймні одним зовнішнім шаром з деревини # порід або деревини листяних порід)

24.42.23-30.00

Троса

Дріт з нелегованого алюмінію (крім ізольованих електричних проводів і кабелів, # й армованого алюмінієвим дротом корду, багатожильного проводу й кабелю)

24.42.23-50.00

Троса

Дріт з алюмінієвих сплавів (крім ізольованих електричних проводів і кабелів, # й армованого алюмінієвим дротом корду, багатожильного проводу й кабелю)

24.44.23-50.00

Троса

Дріт з міді з найменшим розміром поперечного перерізу більше ніж 0,5 мм, з найбільшим розміром поперечного перерізу менше ніж 6 мм (крім # чи посиленого дротом корду, багатожильного проводу й кабелю)

24.44.23-70.00

Троса

Дріт з міді з найменшим розміром поперечного перерізу більше ніж 0,5 мм (крім # чи посиленого дротом корду, багатожильного проводу й кабелю)

13.94.11

Троси

Шпагат, мотузки, канати та #, із джуту чи інших текстильних луб’яних волокон

13.94.11-33.00

Троси

Шпагат, мотузки, канати чи #, із сизалю чи інших текстильних волокон рослин роду Agave, з лінійною щільністю не менше ніж 100000 децитексів, із джуту чи інших текстильних луб’яних волокон і жорстких листових волокон (крім шпагату для брошурування чи обв’язування тюків)

13.94.11-60.00

Троси

Мотузки, канати чи # з поліетилену, поліпропілену, нейлону чи інших поліамідів або поліефірів, з лінійною щільністю не менше ніж 50000 децитексів, з інших синтетичних волокон (крім шпагату для пакування чи для обв’язування)

13.94.11-90.00

Троси

Шпагат, мотузки, канати та # з текстильних матеріалів (крім джуту та інших текстильних луб’яних волокон, сизалю, абаки чи інших жорстких листових волокон, синтетичних волокон)

25.93.11

Троси

Дріт кручений, #, плетені шнури, стропи та подібні вироби із заліза чи сталі, без електричної ізоляції

25.93.11-30.00

Троси

Дріт кручений, канати та # із заліза чи сталі (зокрема кручений дріт і дротяні канати з приєднаними фітингами чи без них, електрично не ізольовані), крім електроізольованих

25.93.12

Троси

Дріт колючий із заліза чи сталі; дріт кручений, #, плетені шнури та подібні вироби з міді або алюмінію, крім електроізольованих

25.93.12-50.00

Троси

Дріт кручений, #, плетені шнури та подібні вироби з міді (крім електроізольованих, колючого дроту та неколючого подвійного вільнокрученого дроту для огорож, ізольованих електричного проводу та кабелів)

25.93.12-70.00

Троси

Дріт кручений, #, плетені шнури та подібні вироби з алюмінію (крім електроізольованих, колючого дроту та неколючого подвійного вільнокрученого дроту для огорож, ізольованих електричного проводу та кабелів)

13.94.2

Тросів

Ганчір’я, відходи шпагату, мотузок, канатів та # і зношені вироби, з текстильних матеріалів

13.94.12-80.00

Тросів

Вироби зі шпагату, мотузок, канатів або #

13.94.20

Тросів

Ганчір’я, відходи шпагату, мотузок, канатів та # і зношені вироби, з текстильних матеріалів

13.94.20-00.00

Тросів

Ганчір’я, відходи шпагату, мотузок, канатів та # і зношені вироби, з текстильних матеріалів

28.94.12

Тростильні

Машини прядильні текстильні; машини #, крутильні, мотальні чи кокономотальні

28.94.12-00.00

Тростильні

Машини прядильні текстильні; машини #, крутильні, мотальні чи кокономотальні

31.00.12-30.00

Тростини

Меблі для сидіння з #, лози, бамбука чи подібних матеріалів

31.09.14

Тростини

Меблі з пластмаси чи інших матеріалів (наприклад, #, лози чи бамбука)

32.99.21-50.00

Тростини

#, палиці-сидіння, батоги, хлисти та подібні вироби

10.83.14-30.00

Тростинна

Меляса #

10.81.1

Тростинний

Цукор-сирець, # і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса

10.81.1

Тростинний

Цукор-сирець, тростинний і очищений # чи буряковий цукор (сахароза); меляса

10.81.11

Тростинний

Цукор-сирець, # чи буряковий, у твердих формах

10.81.11-00.00

Тростинний

Цукор-сирець, # чи буряковий, у твердих формах

10.81.12

Тростинний

Цукор # чи буряковий, очищений (сахароза), у твердих формах, без додання ароматизаторів чи барвників

10.81.12-30

Тростинний

Цукор # чи буряковий, очищений, білий, у твердих формах

10.81.12-90

Тростинний

Цукор # чи буряковий, очищений, у твердих формах (крім білого цукру)

10.81.13

Тростинний

Цукор # чи буряковий, очищений з доданням ароматизаторів чи барвників; цукор кленовий і кленовий сироп

10.81.13-00.00

Тростинний

Цукор # чи буряковий, очищений з доданням ароматизаторів чи барвників; цукор кленовий і кленовий сироп

11.01.10-40.00

Тростинних

Ром та інші спиртні напої, одержані дистиляцією ферментованих цукрових або # продуктів

10.81.99-00.20

Тростинного

Роботи субпідрядні як частина переробляння # цукру-сирцю

13.94.12-53.00

Тросу

Сітки готові, зі шпагату, # чи канату з нейлону чи інших поліамідів (крім сіткового полотна в куску, в’язаного гачком, сіток для волосся, сіток для різних видів спорту та рибальських сіток)

22.19.73-43.00

Труб

Стики компенсувальні до #

22.21.9

Труб

Роботи субпідрядні як частина виробництва пластин, листів, # і профілів з пластмас

22.21.29-70.00

Труб

Фітинги пластмасові до пластмасових #, трубок і шлангів (зокрема муфти та фланці)

22.21.99

Труб

Роботи субпідрядні як частина виробництва пластин, листів, # і профілів з пластмас

22.21.99-00.00

Труб

Роботи субпідрядні як частина виробництва пластин, листів, # і профілів з пластмас

23.14.12-95.00

Труб

Вироби зі скловолокна, підкладки, кожухи для ізолювання # або трубок, інші

23.19.11-50.00

Труб

Труби скляні необроблені (зокрема труби з умістом флуорисцентного матеріалу, доданого до маси), крім #, покритих з внутрішньої частини флуорисцентним матеріалом

23.32.12-70.00

Труб

Вироби будівельні з глини, невогнетривкі (зокрема ковпаки для димарів, дефлектори, футеровка та блоки до димарів, архітектурні оздоби, вентиляційні решітки, планки з глини), крім #, водовідводів і подібних виробів типу ринв

23.32.13

Труб

Труби керамічні, трубопроводи, водовідводи та фітинги до #

23.32.13-00.00

Труб

Труби керамічні, трубопроводи, водовідводи та фітинги до #

23.65.12-60.00

Труб

Труби, трубки та фітинги для # і трубок з цементу з волокнами целюлози чи з подібних сумішей волокон (целюлози або інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скляних чи металевих волокон) і цементу або інших гідравлічних зв’язувальних речовин, без умісту азбесту

23.65.12-80.00

Труб

Вироби з цементу з волокнами целюлози чи з подібних сумішей волокон (целюлози або інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скляних чи металевих волокон) і цементу або інших гідравлічних зв’язувальних речовин, без умісту азбесту (крім листів, панелей, плитки й подібних виробів, зокрема #, трубок і фітингів для труб і трубок)

23.65.12-80.00

Труб

Вироби з цементу з волокнами целюлози чи з подібних сумішей волокон (целюлози або інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скляних чи металевих волокон) і цементу або інших гідравлічних зв’язувальних речовин, без умісту азбесту (крім листів, панелей, плитки й подібних виробів, зокрема труб, трубок і фітингів для # і трубок)

24.10.21-21.00

Труб

Зливки, інші первинні форми та довгасті напівфабрикати для безшовних # з нелегованої сталі

24.10.22-21.00

Труб

Зливки, інші первинні форми та довгасті напівфабрикати для безшовних # з нержавкої сталі

24.10.23-21.00

Труб

Зливки, інші первинні форми та довгасті напівфабрикати для безшовних # з іншої легованої сталі

24.20.4

Труб

Фітинги до # чи трубок зі сталі, не литі

24.20.9

Труб

Роботи субпідрядні як частина виробництва #, трубок, порожнистих профілів і фітингів до них, зі сталі

24.20.13-10.00

Труб

Труби та трубки круглого поперечного перерізу, безшовні, з нержавкої сталі (крім # для нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-компресорних і бурильних труб, для буріння нафтових і газових свердловин)

24.20.13-10.00

Труб

Труби та трубки круглого поперечного перерізу, безшовні, з нержавкої сталі (крім труб для нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-компресорних і бурильних #, для буріння нафтових і газових свердловин)

24.20.13-50.00

Труб

Труби та трубки круглого поперечного перерізу, безшовні, холодноволочильні чи холоднокатані, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь (крім прецизійних # і трубок)

24.20.13-70.00

Труб

Труби та трубки круглого поперечного перерізу, оброблені у гарячому стані, безшовні, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь (крім # для нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-компресорних і бурильних труб, для буріння нафтових та газових свердловин)

24.20.13-70.00

Труб

Труби та трубки круглого поперечного перерізу, оброблені у гарячому стані, безшовні, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь (крім труб для нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-компресорних і бурильних #, для буріння нафтових та газових свердловин)

24.20.33-10.00

Труб

Труби та трубки круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої сталі (крім # для нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-компресорних і бурильних труб, для буріння нафтових і газових свердловин)

24.20.33-10.00

Труб

Труби та трубки круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої сталі (крім труб для нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-компресорних і бурильних #, для буріння нафтових і газових свердловин)

24.20.40

Труб

Фітинги до # чи трубок зі сталі, не литі

24.20.40-30.00

Труб

Коліна, вузли, муфти, втулки та інші фітинги нарізні для # і трубок зі сталі (крім виливаних фітингів)

24.20.40-50.00

Труб

Коліна, вузли, муфти, втулки та інші фітинги для зварювання встик для # і трубок зі сталі (крім виливаних фітингів)

24.20.40-73.00

Труб

Коліна й вузли для зварювання встик для # і трубок зі сталі (крім виливаних фітингів)

24.20.40-75.00

Труб

Фітинги для зварювання встик для # і трубок, інші коліна та вузли зі сталі (крім виливаних фітингів)

24.20.99

Труб

Роботи субпідрядні як частина виробництва #, трубок, порожнистих профілів і фітингів до них, зі сталі

24.20.99-00.00

Труб

Роботи субпідрядні як частина виробництва #, трубок, порожнистих профілів і фітингів до них, зі сталі

24.42.26

Труб

Труби, трубки та фітинги до # і трубок з алюмінію

24.42.26-30.00

Труб

Труби та трубки з алюмінію (крім порожнистих профілів, фітингів до # і трубок, гнучких трубопроводів, труб і трубок, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

24.42.26-30.00

Труб

Труби та трубки з алюмінію (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких трубопроводів, # і трубок, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

24.42.26-50.00

Труб

Труби та трубки з алюмінієвих сплавів (крім порожнистих профілів, фітингів до # і трубок, гнучких трубопроводів, труб і трубок, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

24.42.26-50.00

Труб

Труби та трубки з алюмінієвих сплавів (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких трубопроводів, # і трубок, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

24.42.26-70.00

Труб

Фітинги для # і трубок з алюмінію (зокрема муфти, коліна та втулки), крім фітингів з вентилями, кранами і клапанами, підвісок для підтримання труб, болтів, гайок

24.42.26-70.00

Труб

Фітинги для труб і трубок з алюмінію (зокрема муфти, коліна та втулки), крім фітингів з вентилями, кранами і клапанами, підвісок для підтримання #, болтів, гайок

24.44.26

Труб

Труби, трубки та фітинги для # і трубок з міді

24.44.26-50.00

Труб

Фітинги для # і трубок з міді й мідних сплавів, зокрема муфти, коліна, ніпелі, штуцери та втулки, крім болтів і гайок, використовуваних для складання чи кріплення труб і трубок, фітингів з кранами, клапанами

24.44.26-50.00

Труб

Фітинги для труб і трубок з міді й мідних сплавів, зокрема муфти, коліна, ніпелі, штуцери та втулки, крім болтів і гайок, використовуваних для складання чи кріплення # і трубок, фітингів з кранами, клапанами

24.45.24

Труб

Труби, трубки та фітинги для # і трубок з нікелю

24.45.24-00.00

Труб

Труби, трубки з нікелю та фітинги для # і трубок з нікелю

24.51.3

Труб

Фітинги до # і трубок з ливарного чавуну

24.51.30

Труб

Фітинги до # і трубок з ливарного чавуну

24.51.30-30.00

Труб

Фітинги до # і трубок з нековкого чавуну

24.51.30-50.00

Труб

Фітинги до # і трубок з ковкого чавуну

24.52.3

Труб

Фітинги до # і трубок, з литої сталі

24.52.30

Труб

Фітинги до # і трубок, з литої сталі

24.52.30-00.00

Труб

Фітинги до # і трубок, з литої сталі

25.99.29-35.00

Труб

Барабани для кабелів, систем # і подібні вироби, із заліза чи сталі

25.99.29-63.00

Труб

Пластини, листи та стрічки з олова, завтовшки більше ніж 0,2 мм, фольга з олова (з основою чи без основи на папері, картоні чи іншому подібному матеріалі), завтовшки не більше ніж 0,2 мм (крім на основі); порошок і пластивці з олова; труби, трубки та фітинги до # і трубок (наприклад, муфти, коліна та втулки), з олова

25.99.29-71.00

Труб

Труби, трубки та фітинги до # і трубок (наприклад, муфти, коліна та втулки), з цинку

25.99.29-75.00

Труб

Труби, трубки та фітинги до # і трубок (наприклад, муфти, коліна та втулки), зі свинцю

25.99.29-83.00

Труб

Труби гнучкі із заліза чи сталі (крім шлангів ґумових із зовнішнім металевим покривом, гнучких #, виготовлених як деталі механізмів або транспортних засобів)

25.99.29-85.00

Труб

Труби гнучкі з недорогоцінних металів (крім ґумових шлангів із зовнішнім металевим покривом, гнучких # (виготовлених як деталі механізмів або транспортних засобів), із заліза чи сталі)

26.70.24

Труб

Частини та приладдя до біноклів, монокулярів та інших оптичних #, інших астрономічних приладів і оптичних мікроскопів

28.12.14-50.00

Труб

Клапани контролю мастилогідравлічних силових трансмісій для #, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів

28.12.14-80.00

Труб

Клапани контролю пневматичних силових трансмісій для #, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів

28.14.1

Труб

Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до #, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів

28.14.11-20.00

Труб

Клапани редукційні із заліза чи сталі до #, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів (крім комбінованих з лубрикаторами чи фільтрами)

28.14.11-40.00

Труб

Клапани редукційні до #, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів (крім із заліза чи сталі, комбінованих з лубрикаторами чи фільтрами)

28.14.11-60.00

Труб

Клапани зворотні до #, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів

28.14.11-80.00

Труб

Клапани запобіжні чи випускні до #, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів

28.14.13-15.00

Труб

Клапани керування процесом, інші, до #, котлів, резервуарів, цистерн або подібних пристроїв (крім до редукційних, зворотних, запобіжних чи випускних і терморегулювальних клапанів або до мастилогідравлічних чи пневматичних силових трансмісій)

28.41.34-10.00

Труб

Верстати для волочіння прутків, #, профілів, дроту чи подібних металевих виробів, металокераміки та керметів

28.41.34-70.00

Труб

Машини для виробництва заклепок, ротаційно-кувальні машини та токарно-давильні верстати для обробляння металу, машини для виробництва гнучких # зі спіральної металевої смуги та електромагнітоімпульсні металообробні верстати

28.95.11-60.00

Труб

Машини для виробництва картонних коробок, ящиків, #, барабанів або подібної тари з паперу та картону (крім машин для формування виробів)

28.95.12-70.00

Труб

Частини різальних машин, машин для виготовляння сумок, мішків, конвертів, картонних коробок, ящиків, #, барабанів або подібної тари з паперу та картону, машин для формування виробів з паперу, волокнистої маси й картону

33.20.11

Труб

Монтування парогенераторів, крім водогрійних котлів центрального опалення, зокрема монтування систем металевих # на промислових підприємствах

33.20.11-00.00

Труб

Монтування парогенераторів, крім водогрійних котлів центрального опалення, зокрема монтування систем металевих # на промислових підприємствах

22.19.3

Труби

#, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми)

22.19.20-30.00

Труби

Форми та вироби з невулканізованої ґуми, зокрема стрижні, #, профілі, диски та кільця (крім стрічок протекторних для відновлення шин)

22.19.30

Труби

#, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми)

22.19.30-30.00

Труби

# ґумові неармовані

22.21

Труби

Пластини, листи, # та профілі з пластмас

22.21.2

Труби

#, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові

22.21.21

Труби

Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; #, трубки та шланги жорсткі з пластмас

22.21.21-53.00

Труби

#, трубки та шланги жорсткі з полімерів етилену

22.21.21-55.00

Труби

#, трубки та шланги жорсткі з полімерів пропілену

22.21.21-57.00

Труби

#, трубки та шланги жорсткі з полімерів вінілхлориду

22.21.21-70.00

Труби

#, трубки та шланги жорсткі пластмасові (крім виготовлених з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду)

22.21.29

Труби

#, трубки, шланги й фітинги до них пластмасові інші

22.21.29-20.00

Труби

#, трубки та шланги пластмасові гнучкі з тиском прориву не менше ніж 27,6 МПа

22.21.29-35.00

Труби

#, трубки та шланги пластмасові (крім жорстких труб і гнучких труб з тиском прориву не менше ніж 27,6 МПа, армованих або іншим чином з’єднаних з іншими матеріалами – наприклад, з фітингами)

22.21.29-37.00

Труби

#, трубки та шланги пластмасові з фітингами (крім жорстких і гнучких труб, трубок або шлангів, з тиском прориву не менше ніж 27,6 МПа, армованих або іншим чином з’єднаних з іншими матеріалами)

22.21.29-50.00

Труби

#, трубки та шланги пластмасові (крім штучних оболонок, «шкірок» до ковбаси, жорстких та гнучких труб і трубок з тиском прориву не менше ніж 27,6 МПа)

23.19.11-50.00

Труби

# скляні необроблені (зокрема труби з умістом флуорисцентного матеріалу, доданого до маси), крім труб, покритих з внутрішньої частини флуорисцентним матеріалом

23.19.11-50.00

Труби

Труби скляні необроблені (зокрема # з умістом флуорисцентного матеріалу, доданого до маси), крім труб, покритих з внутрішньої частини флуорисцентним матеріалом

23.32.13

Труби

# керамічні, трубопроводи, водовідводи та фітинги до труб

23.32.13-00.00

Труби

# керамічні, трубопроводи, водовідводи та фітинги до труб

23.65.12-60.00

Труби

#, трубки та фітинги для труб і трубок з цементу з волокнами целюлози чи з подібних сумішей волокон (целюлози або інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скляних чи металевих волокон) і цементу або інших гідравлічних зв’язувальних речовин, без умісту азбесту

24.2

Труби

#, трубки, порожнисті профілі та фітинги до них, зі сталі

24.20

Труби

#, трубки, порожнисті профілі та фітинги до них, зі сталі

24.20.1

Труби

#, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі

24.20.2

Труби

# та трубки зварні, круглого поперечного перерізу, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.3

Труби

# та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.11

Труби

# для нафто- та газопроводів, безшовні, зі сталі

24.20.11-10.00

Труби

# для нафто- та газопроводів, безшовні, з нержавкої сталі

24.20.11-50.00

Труби

# для нафто- та газопроводів, безшовні, зі сталі, іншої, ніж нержавка сталь

24.20.12

Труби

# обсадні, помпово-компресорні та бурильні, для буріння нафтових і газових свердловин, безшовні, зі сталі

24.20.12-10.00

Труби

# обсадні, помпово-компресорні та бурильні, для буріння нафтових і газових свердловин, безшовні, з нержавкої сталі

24.20.12-50.00

Труби

# обсадні, помпово-компресорні та бурильні, для буріння нафтових і газових свердловин, безшовні, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.13

Труби

# та трубки круглого поперечного перерізу, зі сталі, інші

24.20.13-10.00

Труби

# та трубки круглого поперечного перерізу, безшовні, з нержавкої сталі (крім труб для нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-компресорних і бурильних труб, для буріння нафтових і газових свердловин)

24.20.13-30.00

Труби

# та трубки круглого поперечного перерізу, прецизійні, безшовні, холодноволочильні чи холоднокатані, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.13-50.00

Труби

# та трубки круглого поперечного перерізу, безшовні, холодноволочильні чи холоднокатані, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь (крім прецизійних труб і трубок)

24.20.13-70.00

Труби

# та трубки круглого поперечного перерізу, оброблені у гарячому стані, безшовні, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь (крім труб для нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-компресорних і бурильних труб, для буріння нафтових та газових свердловин)

24.20.14

Труби

# та трубки некруглого поперечного перерізу та порожнисті профілі, зі сталі

24.20.14-00.00

Труби

# та трубки некруглого поперечного перерізу та порожнисті профілі, зі сталі

24.20.21

Труби

# для нафто- та газопроводів, зварні, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.21-10.00

Труби

# для нафто- та газопроводів, зварні, прямошовні, зовнішнього діаметра більше ніж 406.4 мм, зі сталі

24.20.21-50.00

Труби

# для нафто- та газопроводів, зварні, інші, ніж прямошовні, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.22

Труби

# обсадні та помпово-компресорні, для буріння нафтових і газових свердловин, зварні, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.22-00.00

Труби

# обсадні та помпово-компресорні, для буріння нафтових і газових свердловин, зварні, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.23

Труби

# та трубки круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.23-00.00

Труби

# та трубки круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.24

Труби

# та трубки круглого поперечного перерізу (наприклад, з відкритим швом, клепані чи з’єднані подібним способом), зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.24-00.00

Труби

# та трубки круглого поперечного перерізу (наприклад, з відкритим швом, клепані чи з’єднані подібним способом), зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.31

Труби

# для нафто- та газопроводів, зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.31-10.00

Труби

# для нафто- та газопроводів, зварні, прямошовні чи зі спиральним швом, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої сталі

24.20.31-50.00

Труби

# для нафто- та газопроводів, зварні, прямошовні чи зі спиральним швом, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.32

Труби

# обсадні та помпово-компресорні, для буріння нафтових і газових свердловин, зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.32-10.00

Труби

# обсадні та помпово-компресорні, для буріння нафтових і газових свердловин, зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої сталі

24.20.32-50.00

Труби

# обсадні та помпово-компресорні, для буріння нафтових і газових свердловин, зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.33

Труби

# та трубки круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.33-10.00

Труби

# та трубки круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої сталі (крім труб для нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-компресорних і бурильних труб, для буріння нафтових і газових свердловин)

24.20.33-40.00

Труби

# та трубки круглого поперечного перерізу, прецизійні, зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.33-70.00

Труби

# та трубки круглого поперечного перерізу, гарячого чи холодного формування та зварювання, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.34

Труби

# та трубки некруглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.34-10.00

Труби

# та трубки некруглого поперечного перерізу, гарячого чи холодного формування та зварювання, з нержавкої сталі

24.20.34-30.00

Труби

# та трубки з квадратним або прямокутним поперечним перерізом, зі стінкою завтовшки не більше ніж 2 мм гарячого чи холодного формування та зварювання, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.34-50.00

Труби

# та трубки з квадратним або прямокутним поперечним перерізом, зі стінкою завтовшки більше ніж 2 мм, гарячого чи холодного формування та зварювання, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.34-70.00

Труби

# та трубки некруглого поперечного перерізу іншого, ніж квадратний або прямокутний, гарячого чи холодного формування та зварювання, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.35

Труби

# та трубки (наприклад, з відкритим швом, клепані чи з’єднані подібним способом), зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.35-00.00

Труби

# та трубки (наприклад, з відкритим швом, клепані чи з’єднані подібним способом), зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.42.26

Труби

#, трубки та фітинги до труб і трубок з алюмінію

24.42.26-30.00

Труби

# та трубки з алюмінію (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких трубопроводів, труб і трубок, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

24.42.26-50.00

Труби

# та трубки з алюмінієвих сплавів (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких трубопроводів, труб і трубок, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

24.44.26

Труби

#, трубки та фітинги для труб і трубок з міді

24.44.26-30.00

Труби

# та трубки з міді

24.45.24

Труби

#, трубки та фітинги для труб і трубок з нікелю

24.45.24-00.00

Труби

#, трубки з нікелю та фітинги для труб і трубок з нікелю

24.51.2

Труби

#, трубки та порожнисті профілі з ливарного чавуну

24.51.20

Труби

#, трубки та порожнисті профілі з ливарного чавуну

24.51.20-00.00

Труби

#, трубки та порожнисті профілі з ливарного чавуну

24.52.2

Труби

# та трубки сталеві, виготовлені методом відцентрового лиття

24.52.20

Труби

# та трубки сталеві, виготовлені методом відцентрового лиття

24.52.20-00.00

Труби

# та трубки сталеві, виготовлені методом відцентрового лиття

25.99.29-71.00

Труби

#, трубки та фітинги до труб і трубок (наприклад, муфти, коліна та втулки), з цинку

25.99.29-75.00

Труби

#, трубки та фітинги до труб і трубок (наприклад, муфти, коліна та втулки), зі свинцю

25.99.29-83.00

Труби

# гнучкі із заліза чи сталі (крім шлангів ґумових із зовнішнім металевим покривом, гнучких труб, виготовлених як деталі механізмів або транспортних засобів)

25.99.29-85.00

Труби

# гнучкі з недорогоцінних металів (крім ґумових шлангів із зовнішнім металевим покривом, гнучких труб (виготовлених як деталі механізмів або транспортних засобів), із заліза чи сталі)

26.70.22

Труби

Біноклі, монокуляри, інші оптичні #; прилади астрономічні інші; мікроскопи оптичні

26.70.22-50.00

Труби

Прилади (крім біноклів), зокрема оптичні #

26.70.23-10.00

Труби

Приціли телескопічні для зброї; перископи; # оптичні

29.32.30-63.00

Труби

Глушники та вихлопні #; їхні частини

25.99.29-63.00

Труби

Пластини, листи та стрічки з олова, завтовшки більше ніж 0,2 мм, фольга з олова (з основою чи без основи на папері, картоні чи іншому подібному матеріалі), завтовшки не більше ніж 0,2 мм (крім на основі); порошок і пластивці з олова; #, трубки та фітинги до труб і трубок (наприклад, муфти, коліна та втулки), з олова

22.19.3

Трубки

Труби, # та шланги з вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої ґуми)

22.19.30

Трубки

Труби, # та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми)

22.21.2

Трубки

Труби, #, шланги та фітинги до них пластмасові

22.21.21

Трубки

Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, # та шланги жорсткі з пластмас

22.21.21-53.00

Трубки

Труби, # та шланги жорсткі з полімерів етилену

22.21.21-55.00

Трубки

Труби, # та шланги жорсткі з полімерів пропілену

22.21.21-57.00

Трубки

Труби, # та шланги жорсткі з полімерів вінілхлориду

22.21.21-70.00

Трубки

Труби, # та шланги жорсткі пластмасові (крім виготовлених з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду)

22.21.29

Трубки

Труби, #, шланги й фітинги до них пластмасові інші

22.21.29-20.00

Трубки

Труби, # та шланги пластмасові гнучкі з тиском прориву не менше ніж 27,6 МПа

22.21.29-35.00

Трубки

Труби, # та шланги пластмасові (крім жорстких труб і гнучких труб з тиском прориву не менше ніж 27,6 МПа, армованих або іншим чином з’єднаних з іншими матеріалами – наприклад, з фітингами)

22.21.29-37.00

Трубки

Труби, # та шланги пластмасові з фітингами (крім жорстких і гнучких труб, трубок або шлангів, з тиском прориву не менше ніж 27,6 МПа, армованих або іншим чином з’єднаних з іншими матеріалами)

22.21.29-50.00

Трубки

Труби, # та шланги пластмасові (крім штучних оболонок, «шкірок» до ковбаси, жорстких та гнучких труб і трубок з тиском прориву не менше ніж 27,6 МПа)

23.65.12-60.00

Трубки

Труби, # та фітинги для труб і трубок з цементу з волокнами целюлози чи з подібних сумішей волокон (целюлози або інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скляних чи металевих волокон) і цементу або інших гідравлічних зв’язувальних речовин, без умісту азбесту

23.69.19-30.00

Трубки

# з цементу, бетону чи штучного каменю

24.2

Трубки

Труби, #, порожнисті профілі та фітинги до них, зі сталі

24.20

Трубки

Труби, #, порожнисті профілі та фітинги до них, зі сталі

24.20.1

Трубки

Труби, #, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі

24.20.2

Трубки

Труби та # зварні, круглого поперечного перерізу, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.3

Трубки

Труби та # зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.13

Трубки

Труби та # круглого поперечного перерізу, зі сталі, інші

24.20.13-10.00

Трубки

Труби та # круглого поперечного перерізу, безшовні, з нержавкої сталі (крім труб для нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-компресорних і бурильних труб, для буріння нафтових і газових свердловин)

24.20.13-30.00

Трубки

Труби та # круглого поперечного перерізу, прецизійні, безшовні, холодноволочильні чи холоднокатані, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.13-50.00

Трубки

Труби та # круглого поперечного перерізу, безшовні, холодноволочильні чи холоднокатані, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь (крім прецизійних труб і трубок)

24.20.13-70.00

Трубки

Труби та # круглого поперечного перерізу, оброблені у гарячому стані, безшовні, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь (крім труб для нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-компресорних і бурильних труб, для буріння нафтових та газових свердловин)

24.20.14

Трубки

Труби та # некруглого поперечного перерізу та порожнисті профілі, зі сталі

24.20.14-00.00

Трубки

Труби та # некруглого поперечного перерізу та порожнисті профілі, зі сталі

24.20.23

Трубки

Труби та # круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.23-00.00

Трубки

Труби та # круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.24

Трубки

Труби та # круглого поперечного перерізу (наприклад, з відкритим швом, клепані чи з’єднані подібним способом), зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.24-00.00

Трубки

Труби та # круглого поперечного перерізу (наприклад, з відкритим швом, клепані чи з’єднані подібним способом), зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.33

Трубки

Труби та # круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.33-10.00

Трубки

Труби та # круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої сталі (крім труб для нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-компресорних і бурильних труб, для буріння нафтових і газових свердловин)

24.20.33-40.00

Трубки

Труби та # круглого поперечного перерізу, прецизійні, зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.33-70.00

Трубки

Труби та # круглого поперечного перерізу, гарячого чи холодного формування та зварювання, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.34

Трубки

Труби та # некруглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі

24.20.34-10.00

Трубки

Труби та # некруглого поперечного перерізу, гарячого чи холодного формування та зварювання, з нержавкої сталі

24.20.34-30.00

Трубки

Труби та # з квадратним або прямокутним поперечним перерізом, зі стінкою завтовшки не більше ніж 2 мм гарячого чи холодного формування та зварювання, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.34-50.00

Трубки

Труби та # з квадратним або прямокутним поперечним перерізом, зі стінкою завтовшки більше ніж 2 мм, гарячого чи холодного формування та зварювання, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.34-70.00

Трубки

Труби та # некруглого поперечного перерізу іншого, ніж квадратний або прямокутний, гарячого чи холодного формування та зварювання, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь

24.20.35

Трубки

Труби та # (наприклад, з відкритим швом, клепані чи з’єднані подібним способом), зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.20.35-00.00

Трубки

Труби та # (наприклад, з відкритим швом, клепані чи з’єднані подібним способом), зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші

24.42.26

Трубки

Труби, # та фітинги до труб і трубок з алюмінію

24.42.26-30.00

Трубки

Труби та # з алюмінію (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких трубопроводів, труб і трубок, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

24.42.26-50.00

Трубки

Труби та # з алюмінієвих сплавів (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких трубопроводів, труб і трубок, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

24.44.26

Трубки

Труби, # та фітинги для труб і трубок з міді

24.44.26-30.00

Трубки

Труби та # з міді

24.45.24

Трубки

Труби, # та фітинги для труб і трубок з нікелю

24.45.24-00.00

Трубки

Труби, # з нікелю та фітинги для труб і трубок з нікелю

24.51.2

Трубки

Труби, # та порожнисті профілі з ливарного чавуну

24.51.20

Трубки

Труби, # та порожнисті профілі з ливарного чавуну

24.51.20-00.00

Трубки

Труби, # та порожнисті профілі з ливарного чавуну

24.52.2

Трубки

Труби та # сталеві, виготовлені методом відцентрового лиття

24.52.20

Трубки

Труби та # сталеві, виготовлені методом відцентрового лиття

24.52.20-00.00

Трубки

Труби та # сталеві, виготовлені методом відцентрового лиття

25.93.15

Трубки

Дріт, прутки, #, пластини, електроди з покривом або з осердям із флюсового матеріалу

25.99.29-63.00

Трубки

Пластини, листи та стрічки з олова, завтовшки більше ніж 0,2 мм, фольга з олова (з основою чи без основи на папері, картоні чи іншому подібному матеріалі), завтовшки не більше ніж 0,2 мм (крім на основі); порошок і пластивці з олова; труби, # та фітинги до труб і трубок (наприклад, муфти, коліна та втулки), з олова

25.99.29-71.00

Трубки

Труби, # та фітинги до труб і трубок (наприклад, муфти, коліна та втулки), з цинку

25.99.29-75.00

Трубки

Труби, # та фітинги до труб і трубок (наприклад, муфти, коліна та втулки), зі свинцю

26.11.1

Трубки

Лампи та # термоелектронні, з холодним катодом, або фотокатодні, зокрема електронно-променеві трубки

26.11.1

Трубки

Лампи та трубки термоелектронні, з холодним катодом, або фотокатодні, зокрема електронно-променеві #

26.11.11

Трубки

# телевізійні електронно-променеві; трубки до телевізійних камер; трубки електронно-променеві, інші

26.11.11

Трубки

Трубки телевізійні електронно-променеві; # до телевізійних камер; трубки електронно-променеві, інші

26.11.11

Трубки

Трубки телевізійні електронно-променеві; трубки до телевізійних камер; # електронно-променеві, інші

26.11.11-00.00

Трубки

# телевізійні електронно-променеві; трубки до телевізійних камер; трубки електронно-променеві, інші

26.11.11-00.00

Трубки

Трубки телевізійні електронно-променеві; # до телевізійних камер; трубки електронно-променеві, інші

26.11.11-00.00

Трубки

Трубки телевізійні електронно-променеві; трубки до телевізійних камер; # електронно-променеві, інші

26.11.12

Трубки

Магнетрони, клістрони, # надвисокої частоти та інші вакуумні лампи

26.11.12-00.00

Трубки

Магнетрони, клістрони, # надвисокої частоти та інші вакуумні лампи

26.60.11-50.00

Трубки

# рентгенівські (крім скляних оболонок до рентгенівських трубок)

27.90.12

Трубки

Ізолятори електричні; арматура ізолювальна для електричних машин або устатковання; # ізоляційні

27.90.12-80.00

Трубки

Арматура ізолювальна, для електричних машин або устатковання (крім виготовлених зі скла чи кераміки); # ізоляційні та з’єднувальні деталі з недорогоцінних металів, облицьовані ізоляційним матеріалом (крім виготовлених зі скла чи кераміки)

26.30.21

Трубкою

Апарати телефонні з безпроводовою #

26.30.21-00.00

Трубкою

Апарати телефонні з безпроводовою #

26.40.34-40.00

Трубкою

Відеомонітори кольорові з електронно-променевою #

26.40.34-60.00

Трубкою

Відеомонітори з пласким екраном, дисплеї рідиннокристалічні, плазмові без пристроїв настроювання (відеомонітори кольорові) (крім обладнаних електронно-променевою #)

17.12.44

Трубок

Папір сигаретний, крім паперу у формі книжечок або #

17.12.44-00.00

Трубок

Папір сигаретний, крім паперу у формі книжечок або #

17.29.19-10.00

Трубок

Папір сигаретний у рулонах завширшки не більше ніж 5 см і у формі зошитів або #

22.21.29-70.00

Трубок

Фітинги пластмасові до пластмасових труб, # і шлангів (зокрема муфти та фланці)

23.14.12-95.00

Трубок

Вироби зі скловолокна, підкладки, кожухи для ізолювання труб або #, інші

23.19.11

Трубок

Скло в масі у формі кульок (крім мікросфер), стрижнів і #, необроблене

23.19.21

Трубок

Колби скляні відкриті для електричних ламп, електронно-променевих # або подібних виробів і їхні частини зі скла

23.19.21-00.00

Трубок

Колби скляні відкриті для електричних ламп, електронно-променевих # або подібних виробів і їхні частини зі скла

23.65.12-60.00

Трубок

Труби, трубки та фітинги для труб і # з цементу з волокнами целюлози чи з подібних сумішей волокон (целюлози або інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скляних чи металевих волокон) і цементу або інших гідравлічних зв’язувальних речовин, без умісту азбесту

23.65.12-80.00

Трубок

Вироби з цементу з волокнами целюлози чи з подібних сумішей волокон (целюлози або інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скляних чи металевих волокон) і цементу або інших гідравлічних зв’язувальних речовин, без умісту азбесту (крім листів, панелей, плитки й подібних виробів, зокрема труб, # і фітингів для труб і трубок)

23.65.12-80.00

Трубок

Вироби з цементу з волокнами целюлози чи з подібних сумішей волокон (целюлози або інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скляних чи металевих волокон) і цементу або інших гідравлічних зв’язувальних речовин, без умісту азбесту (крім листів, панелей, плитки й подібних виробів, зокрема труб, трубок і фітингів для труб і #)

24.20.4

Трубок

Фітинги до труб чи # зі сталі, не литі

24.20.9

Трубок

Роботи субпідрядні як частина виробництва труб, #, порожнистих профілів і фітингів до них, зі сталі

24.20.13-50.00

Трубок

Труби та трубки круглого поперечного перерізу, безшовні, холодноволочильні чи холоднокатані, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь (крім прецизійних труб і #)

24.20.40

Трубок

Фітинги до труб чи # зі сталі, не литі

24.20.40-30.00

Трубок

Коліна, вузли, муфти, втулки та інші фітинги нарізні для труб і # зі сталі (крім виливаних фітингів)

24.20.40-50.00

Трубок

Коліна, вузли, муфти, втулки та інші фітинги для зварювання встик для труб і # зі сталі (крім виливаних фітингів)

24.20.40-73.00

Трубок

Коліна й вузли для зварювання встик для труб і # зі сталі (крім виливаних фітингів)

24.20.40-75.00

Трубок

Фітинги для зварювання встик для труб і #, інші коліна та вузли зі сталі (крім виливаних фітингів)

24.20.99

Трубок

Роботи субпідрядні як частина виробництва труб, #, порожнистих профілів і фітингів до них, зі сталі

24.20.99-00.00

Трубок

Роботи субпідрядні як частина виробництва труб, #, порожнистих профілів і фітингів до них, зі сталі

24.42.26

Трубок

Труби, трубки та фітинги до труб і # з алюмінію

24.42.26-30.00

Трубок

Труби та трубки з алюмінію (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і #, гнучких трубопроводів, труб і трубок, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

24.42.26-30.00

Трубок

Труби та трубки з алюмінію (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких трубопроводів, труб і #, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

24.42.26-50.00

Трубок

Труби та трубки з алюмінієвих сплавів (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і #, гнучких трубопроводів, труб і трубок, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

24.42.26-50.00

Трубок

Труби та трубки з алюмінієвих сплавів (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких трубопроводів, труб і #, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

24.42.26-70.00

Трубок

Фітинги для труб і # з алюмінію (зокрема муфти, коліна та втулки), крім фітингів з вентилями, кранами і клапанами, підвісок для підтримання труб, болтів, гайок

24.44.26

Трубок

Труби, трубки та фітинги для труб і # з міді

24.44.26-50.00

Трубок

Фітинги для труб і # з міді й мідних сплавів, зокрема муфти, коліна, ніпелі, штуцери та втулки, крім болтів і гайок, використовуваних для складання чи кріплення труб і трубок, фітингів з кранами, клапанами

24.44.26-50.00

Трубок

Фітинги для труб і трубок з міді й мідних сплавів, зокрема муфти, коліна, ніпелі, штуцери та втулки, крім болтів і гайок, використовуваних для складання чи кріплення труб і #, фітингів з кранами, клапанами

24.45.24

Трубок

Труби, трубки та фітинги для труб і # з нікелю

24.45.24-00.00

Трубок

Труби, трубки з нікелю та фітинги для труб і # з нікелю

24.51.3

Трубок

Фітинги до труб і # з ливарного чавуну

24.51.30

Трубок

Фітинги до труб і # з ливарного чавуну

24.51.30-30.00

Трубок

Фітинги до труб і # з нековкого чавуну

24.51.30-50.00

Трубок

Фітинги до труб і# з ковкого чавуну

24.52.3

Трубок

Фітинги до труб і #, з литої сталі

24.52.30

Трубок

Фітинги до труб і #, з литої сталі

24.52.30-00.00

Трубок

Фітинги до труб і #, з литої сталі

25.99.29-63.00

Трубок

Пластини, листи та стрічки з олова, завтовшки більше ніж 0,2 мм, фольга з олова (з основою чи без основи на папері, картоні чи іншому подібному матеріалі), завтовшки не більше ніж 0,2 мм (крім на основі); порошок і пластивці з олова; труби, трубки та фітинги до труб і # (наприклад, муфти, коліна та втулки), з олова

25.99.29-71.00

Трубок

Труби, трубки та фітинги до труб і # (наприклад, муфти, коліна та втулки), з цинку

25.99.29-75.00

Трубок

Труби, трубки та фітинги до труб і # (наприклад, муфти, коліна та втулки), зі свинцю

26.11.4

Трубок

Частини електронних ламп, # та інших електронних складників, н. в. і. у.

26.11.40

Трубок

Частини електронних ламп, # та інших електронних складників, н. в. і. у.

26.11.40-40.00

Трубок

Частини електронно-променевих #, частини термоелектронних ламп і трубок, з холодним катодом чи фотокатодом ламп і трубок, н. в. і. у.

26.11.40-40.00

Трубок

Частини електронно-променевих трубок, частини термоелектронних ламп і #, з холодним катодом чи фотокатодом ламп і трубок, н. в. і. у.

26.11.40-40.00

Трубок

Частини електронно-променевих трубок, частини термоелектронних ламп і трубок, з холодним катодом чи фотокатодом ламп і #, н. в. і. у.

26.60.11-50.00

Трубок

Трубки рентгенівські (крім скляних оболонок до рентгенівських #)

27.11.5

Трубок

Елементи баластні до розрядних ламп або #; перетворювачі статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші

27.11.50

Трубок

Елементи баластні до розрядних ламп або #; перетворювачі статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші

27.11.50-13.00

Трубок

Дроселі та котушки індуктивності до розрядних ламп або #

27.11.50-15.00

Трубок

Елементи баластні до розрядних ламп або # (крім дроселів і котушок індуктивності)

27.11.50-80.00

Трубок

Дроселі та котушки індуктивності (крім котушок індуктивності та відхилення до електронно-променевих # і розрядних ламп)

28.99.39-20.00

Трубок

Машини для складання електричних і електронних ламп, # або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах

28.99.39-20.00

Трубок

Машини для складання електричних і електронних ламп, трубок або електронно-променевих # чи газорозрядних ламп у скляних колбах

28.99.52-30.00

Трубок

Частини для складання електричних і електронних ламп, # або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах, для виробництва чи гарячого обробляння скла чи скляних виробів, крім форм для лиття скла

28.99.52-30.00

Трубок

Частини для складання електричних і електронних ламп, трубок або електронно-променевих # чи газорозрядних ламп у скляних колбах, для виробництва чи гарячого обробляння скла чи скляних виробів, крім форм для лиття скла

13.96.16-20.00

Трубопроводи

# гнучкі текстильні й подібні текстильні, просочені чи непросочені шланги, з покривом або без нього, з підкладкою, обшивкою чи приладдям з інших матеріалів, або без них

23.32.13

Трубопроводи

Труби керамічні, #, водовідводи та фітинги до труб

23.32.13-00.00

Трубопроводи

Труби керамічні, #, водовідводи та фітинги до труб

23.20.12-10.00

Трубопроводів

Матеріали будівельні вогнетривкі з умістом більше ніж 50 мас. % MgO, CaO або Cr2O3 (зокрема цегла, блоки та плитка), крім виробів з кам’яного кремнеземистого борошна, тюбінгів і #

24.42.26-30.00

Трубопроводів

Труби та трубки з алюмінію (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких #, труб і трубок, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

24.42.26-50.00

Трубопроводів

Труби та трубки з алюмінієвих сплавів (крім порожнистих профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких #, труб і трубок, готових до використовування в конструкціях, частинах машин або транспортних засобів чи в інших механізмах)

25.73.30-25.00

Труборізи

#, болторізи, пробійники та подібні інструменти (крім пробійників і напилків до верстатів, металорізальних верстатів, офісних діркопроколювачів, пристроїв для пробивання квитків)

25.92.12-10.00

Трубчаста

Тара # складана, з алюмінію, місткістю не більше ніж 300 л, на будь-які речовини, крім стисненого та скрапленого газу

25.92.12-30.00

Трубчаста

Тара # жорстка, з алюмінію, місткістю не більше ніж 300 л, на будь-які речовини, крім стисненого та скрапленого газу (не для аерозолів)

25.94.12-50.00

Трубчастих

Заклепки із заліза чи сталі (зокрема заклепки частково порожнисті), крім # або роздвоєних заклепок загальної призначеності

32.50.13-17.00

Трубчастих

Голки, катетери, зонди та подібні вироби (крім голок # і голок для накладання швів), призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії

25.11.23-10.00

Трубчасті

Устатковання для риштувань, опалубок, кріплень і підпірок для шахт, зокрема каркаси та надбудови для надшахтних будівель, шлагбауми, # стійки та подібне устатковання, з заліза чи сталі

25.99.25

Трубчасті

Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та подібні вироби з недорогоцінних металів до одягу, взуття, тентів, сумок, дорожніх речей або інших готових виробів; заклепки # чи роздвоєні з недорогоцінних металів; намистини та блискітки з недорогоцінних металів

25.99.25-50.00

Трубчасті

Заклепки # чи роздвоєні з недорогоцінних металів

32.50.13-13.00

Трубчасті

Голки #, призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії

25.93.15-30.00

Трубчатим

Дріт електродний для електродугового зварювання, з недорогоцінних металів (крім дроту та прутків із # припоєм, припоєм зі сплаву з умістом не менше ніж 2 мас. % будь-якого дорогоцінного металу)

25.93.15-50.00

Трубчатим

Прутки з покривом з недорогоцінних металів і електродний дріт, призначені для паяння, паяння твердим припоєм або газового зварювання (крім дроту та прутків із # припоєм зі сплаву з умістом не менше ніж 2 мас. % будь-якого дорогоцінного металу)

14.14.12

Труси

Кальсони, #, нічні сорочки, піжами, халати купальні, домашні халати та подібні вироби, чоловічі або хлопчачі, трикотажні

14.14.12-20.00

Труси

Кальсони та #, чоловічі або хлопчачі, трикотажні (зокрема труси-шорти)

14.14.14

Труси

Комбінації, спідні спідниці, #, панталони, нічні сорочки, піжами, домашні халати, пеньюари, купальні халати й подібні вироби, жіночі або дівчачі, трикотажні

14.14.14-20.00

Труси

# та панталони, жіночі або дівчачі, трикотажні (зокрема труси-шорти)

14.14.22

Труси

Майки та інші натільні фуфайки, кальсони, #, нічні сорочки, піжами, купальні халати, домашні халати, чоловічі або хлопчачі, крім трикотажних

14.14.22-20.00

Труси

Кальсони та #, чоловічі або хлопчачі (зокрема труси-шорти), крім трикотажних

14.14.24

Труси

Майки та інші натільні фуфайки, комбінації, спідні спідниці, #, панталони, нічні сорочки, піжами, пеньюари, купальні халати, домашні халати й подібні вироби, жіночі або дівчачі, крім трикотажних

14.14.24-60.00

Труси

Майки та інші натільні фуфайки, комбінації, #, панталони, пеньюари, купальні халати, домашні халати, капоти й подібні вироби, жіночі або дівчачі, з бавовни (крім трикотажних)

14.14.24-80.00

Труси

Пеньюари, купальні халати, домашні халати, майки, натільні фуфайки, # та панталони, жіночі або дівчачі (зокрема труси-шорти), не з бавовни (крім трикотажних)

14.14.24-89.00

Труси

Майки, натільні фуфайки, #, панталони, пеньюари, халати купальні, домашні й подібні вироби, жіночі або дівчачі, з текстилю (крім виготовлених з бавовни, хімічних волокон, трикотажних)

14.14.12-20.00

Труси-шорти

Кальсони та труси, чоловічі або хлопчачі, трикотажні (зокрема #)

14.14.14-20.00

Труси-шорти

Труси та панталони, жіночі або дівчачі, трикотажні (зокрема #)

14.14.22-20.00

Труси-шорти

Кальсони та труси, чоловічі або хлопчачі (зокрема #), крім трикотажних

14.14.24-80.00

Труси-шорти

Пеньюари, купальні халати, домашні халати, майки, натільні фуфайки, труси та панталони, жіночі або дівчачі (зокрема #), не з бавовни (крім трикотажних)

10.39.13-90.00

Трюфелів

Овочі сушені (крім картоплі, цибулі, грибів культивованих та #) і суміші цих овочів, цілі, шматочками, скибками, дроблені чи в порошку, але не піддані подальшому приготуванню

10.39.17-30.00

Трюфелів

Гриби, культивовані, та трюфелі, приготовані чи законсервовані (крім готових овочевих страв і сушених, заморожених чи законсервованих оцтом чи оцтовою кислотою культивованих грибів і #)

13.92.14

Туалетна

Білизна # та кухонна

13.92.14-30.00

Туалетна

Білизна # та кухонна, з махрових тканин на рушники й подібного махрового полотна, з бавовни

13.92.14-50.00

Туалетна

Білизна # та кухонна, з текстилю (крім махрових тканин на рушники й подібного махрового полотна з бавовни)

13.92.14-70.00

Туалетна

Білизна # та кухонна, з нетканих хімічних волокон

20.42.11

Туалетна

Парфуми й # вода

20.42.11-70.00

Туалетна

Вода #

17.22.1

Туалетний

Папір побутовий і # та паперова продукція

17.22.11

Туалетний

Папір #, носові хусточки, тканини очисні та для витирання обличчя або гігієнічні серветки та рушники, скатертини й серветки столові, з паперової маси, паперу, целюлозної вати чи полотна з целюлозного волокна

17.22.11-20.00

Туалетний

Папір #

23.13.13

Туалетних

Посуд столовий і кухонний, для # кімнат, контор/офісів, оздоблення приміщень і подібний посуд

23.13.13-60.00

Туалетних

Посуд столовий, кухонний і для # кімнат, контор/офісів, оздоблення приміщень і подібних цілей, склокерамічний

23.41.11

Туалетних

Посуд столовий і кухонний, інші предмети побутової призначеності та предмети з порцеляни/фарфору для # кімнат

23.41.11-50.00

Туалетних

Предмети побутової призначеності та предмети для # кімнат, з порцеляни/фарфору, н. в. і. у.

23.41.12

Туалетних

Посуд столовий і кухонний, інші предмети побутової призначеності та предмети для # кімнат, крім порцелянових/фарфорових

23.41.12-10.00

Туалетних

Посуд столовий і кухонний керамічний, інші предмети побутової призначеності та предмети для # кімнат зі звичайної кераміки

23.41.12-30.00

Туалетних

Посуд столовий і кухонний керамічний, інші предмети побутової призначеності та предмети для # кімнат з кам’яної кераміки

23.41.12-50.00

Туалетних

Посуд столовий і кухонний керамічний, інші предмети побутової призначеності та предмети для # кімнат з фаянсу чи тонкої кераміки

23.41.12-90.00

Туалетних

Посуд столовий і кухонний керамічний, інші предмети побутової призначеності та предмети для # кімнат, н. в. і. у.

32.91.12

Туалетні

Щітки зубні, щітки для волосся та інші # щітки для особистої гігієни; пензлі художні, пензлики для писання та пензлики для нанесення косметики

32.91.12-37.00

Туалетні

Помазки для гоління та # щітки для особистої гігієни (крім щіток зубних і щіток для волосся)

32.99.52-80.00

Туалетні

Пульверизатори парфумно-косметичні та подібні # пульверизатори, їхні насадки та головки (крім окремо постачаних резервуарів до парфумно-косметичних пульверизаторів, ґумових натискних клапанів)

13.92.16-60.00

Туалетної

Вироби меблево-декоративні (зокрема чохли до меблів, наволочки, а також пошиванки на автомобільні крісла), крім ковдр, пледів, постільної, столової, # та кухонної білизни, фіранок, гардин, штор, запон і покривал на ліжка

22.29.23

Туалету

Посуд столовий і кухонний, інші предмети господарської призначеності та предмети для #, пластмасові

22.29.23-50.00

Туалету

Предмети господарської призначеності та предмети для # з регенерованої целюлози

22.29.23-90.00

Туалету

Предмети господарської призначеності та предмети для # з пластмас, н. в. і. у.

32.50.22-39.74

Тулуба

Засоби для захисту # чи всього тіла: кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для кукс верхніх і нижніх кінцівок; оболонки (зокрема гелеві), для кукс верхніх та нижніх кінцівок; вкладки з силіконової композиції для кукс верхніх і нижніх кінцівок; подушки протипролежневі; ліфи для кріплення протезів молочної залози

28.92.12

Тунелепрохідницькі

Машини врубові для добування вугілля чи гірських порід і # машини; машини бурильні чи прохідницькі, інші

28.92.12-33.00

Тунелепрохідницькі

Машини врубові для добування вугілля чи гірських порід і # машини, самохідні

28.92.12-35.00

Тунелепрохідницькі

Машини врубові для добування вугілля чи гірських порід і # машини, інші (крім самохідних)

28.93.15-80.00

Тунельних

Устатковання для приготування чи розігрівання їжі, непобутове (крім неелектричних # печей, неелектричних хлібопекарських печей, неелектричних перколяторів)

10.20.25-40.00

Тунець

#, скіпджек та пеламіда, приготовані чи законсервовані, цілі чи у шматочках, крім фаршу та готових страв

24.52.10-50.00

Турбін

Лиття деталей механізмів і механічних пристроїв зі сталі (крім деталей поршневих, турбореактивних, турбоґвинтових двигунів, інших газових #, підіймального та вантажного устатковання, механізмів і транспортних засобів для будівельної промисловості)

24.53.10-50.00

Турбін

Лиття деталей механізмів і механічних пристроїв з легких металів (крім деталей поршневих, турбореактивних, турбогвинтових двигунів, газових #, підіймального та вантажного устатковання, механізмів і транспортних засобів для будівельної промисловості)

25.50.11-37.00

Турбін

Кування вільне частин механізмів і пристроїв, без умісту заліза, крім частин поршневих і турбореактивних двигунів, газових #, вантажопідіймального та маніпуляційного устатковання, механізмів і транспортних засобів для будівельної промисловості

25.50.12-70.00

Турбін

Штампування об’ємне сталевих частин механізмів і пристроїв (крім частин поршневих і турбореактивних двигунів, газових #, вантажопідіймального чи маніпуляційного устатковання, машинного устатковання будівельної промисловості)

28.11.3

Турбін

Частини #

28.11.9

Турбін

Роботи субпідрядні як частина виробництва двигунів і #, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних двигунів

28.11.21-30.00

Турбін

Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни (крім # для електричних генераторів)

28.11.31

Турбін

Частини # на водяній парі та інших парових турбін

28.11.31

Турбін

Частини турбін на водяній парі та інших парових #

28.11.31-00.00

Турбін

Частини # на водяній парі та інших парових турбін

28.11.31-00.00

Турбін

Частини турбін на водяній парі та інших парових #

28.11.32

Турбін

Частини гідравлічних #, водяних коліс (зокрема регулятори)

28.11.32-00.00

Турбін

Частини гідравлічних #, водяних коліс (зокрема регулятори)

28.11.33

Турбін

Частини газових #, крім частин турбореактивних і турбоґвинтових двигунів

28.11.33-00.00

Турбін

Частини газових #, крім частин турбореактивних і турбоґвинтових двигунів

28.11.99

Турбін

Роботи субпідрядні як частина виробництва двигунів і #, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних двигунів

28.11.99-00.00

Турбін

Роботи субпідрядні як частина виробництва двигунів і #, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних двигунів

33.12.11

Турбін

Ремонтування та технічне обслуговування двигунів і #, крім авіаційних, автомобільних і мотоцикле