Нормативний акт Кодекс адміністративного судочинства України (редакція з 15.12.2017 р.)

Розділ II. Позовне провадження (ст. 159–291)

Глава 1. Письмові заяви учасників справи. § 1. Заяви по суті справи. Стаття 159. Види та зміст заяв по суті справи Стаття 160. Позовна заява Стаття 161. Документи, що додаються до позовної заяви Стаття 162. Відзив на позовну заяву (відзив) Стаття 163. Відповідь на відзив Стаття 164. Заперечення Стаття 165. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву § 2. Заяви з процесуальних питань. Стаття 166. Заяви, клопотання і заперечення Стаття 167. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення Глава 2. Відкриття провадження у справі. Стаття 168. Пред’явлення позову Стаття 169. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви Стаття 170. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі Стаття 171. Відкриття провадження в адміністративній справі Стаття 172. Об’єднання і роз’єднання позовів Глава 3. Підготовче провадження. Стаття 173. Завдання та строк підготовчого провадження Стаття 174. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів Стаття 175. Подання відзиву Стаття 176. Подання пояснень третіх осіб щодо позову або відзиву Стаття 177. Пред’явлення зустрічного позову Стаття 178. Форма і зміст зустрічної позовної заяви Стаття 179. Мета і строк проведення підготовчого засідання Стаття 180. Підготовче засідання Стаття 181. Порядок проведення підготовчого засідання Стаття 182. Подання відповіді на відзив та заперечення Стаття 183. Судові рішення у підготовчому засіданні Глава 4. Врегулювання спору за участю судді. Стаття 184. Підстави проведення врегулювання спору за участю судді Стаття 185. Порядок призначення врегулювання спору за участю судді Стаття 186. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді Стаття 187. Строк проведення врегулювання спору за участю судді Стаття 188. Припинення врегулювання спору за участю судді Глава 5. Відмова позивача від позову. Примирення сторін. Стаття 189. Відмова від позову та визнання позову Стаття 190. Примирення сторін Стаття 191. Виконання умов примирення Глава 6. Розгляд справи по суті. § 1. Загальні положення. Стаття 192. Завдання розгляду справи по суті Стаття 193. Строки розгляду адміністративної справи Стаття 194. Судове засідання Стаття 195. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції Стаття 196. Головуючий у судовому засіданні Стаття 197. Звертання до суду у судовому засіданні Стаття 198. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання § 2. Відкриття розгляду справи по суті. Стаття 199. Відкриття судового засідання Стаття 200. Роз’яснення перекладачеві його прав та обов’язків, присяга перекладача Стаття 201. Видалення свідків із зали судового засідання Стаття 202. Встановлення осіб, які прибули у судове засідання, оголошення складу суду і роз’яснення права відводу Стаття 203. Роз’яснення учасникам справи їхніх прав та обов’язків Стаття 204. Розгляд заяв та клопотань Стаття 205. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи Стаття 206. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста Стаття 207. Роз’яснення прав і обов’язків експерта, присяга експерта Стаття 208. Роз’яснення спеціалісту його прав і обов’язків § 3. З’ясування обставин справи та дослідження доказів. Стаття 209. Вступне слово учасників справи Стаття 210. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження доказів Стаття 211. Дослідження доказів Стаття 212. Порядок допиту свідків Стаття 213. Використання свідком письмових записів Стаття 214. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків Стаття 215. Оголошення показань свідків Стаття 216. Допит сторін, третіх осіб, їхніх представників як свідків Стаття 217. Дослідження письмових доказів Стаття 218. Оголошення та дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції Стаття 219. Дослідження речових та електронних доказів Стаття 220. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження Стаття 221. Дослідження висновку експерта Стаття 222. Консультації та роз’яснення спеціаліста Стаття 223. Відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні Стаття 224. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами § 4. Судові дебати та ухвалення рішення. Стаття 225. Судові дебати Стаття 226. Повернення до з’ясування обставин у справі Стаття 227. Вихід суду для ухвалення рішення Стаття 228. Таємниця нарадчої кімнати Глава 7. Фіксування судового процесу. Стаття 229. Фіксування судового засідання технічними засобами Стаття 230. Ведення протоколу судового засідання Стаття 231. Зауваження щодо технічного запису і протоколу судового засідання Стаття 232. Відтворення та копіювання технічного запису судового засідання Стаття 233. Складення протоколу про вчинення окремої процесуальної дії Стаття 234. Зміст протоколу про вчинення окремої процесуальної дії Стаття 235. Зауваження до протоколу вчинення окремої процесуальної дії Глава 8. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення позову без розгляду. Стаття 236. Зупинення провадження у справі Стаття 237. Поновлення провадження у справі Стаття 238. Закриття провадження у справі Стаття 239. Наслідки закриття провадження у справі Стаття 240. Залишення позову без розгляду Глава 9. Судові рішення. Стаття 241. Види судових рішень Стаття 242. Законність і обґрунтованість судового рішення Стаття 243. Порядок ухвалення судових рішень Стаття 244. Питання, які вирішує суд при ухваленні рішення Стаття 245. Повноваження суду при вирішенні справи Стаття 246. Зміст рішення Стаття 247. Рішення щодо частини позовних вимог Стаття 248. Зміст ухвали Стаття 249. Окремі ухвали суду Стаття 250. Проголошення судового рішення Стаття 251. Вручення судового рішення Стаття 252. Додаткове судове рішення Стаття 253. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні Стаття 254. Роз’яснення судового рішення Стаття 255. Набрання рішенням суду законної сили Стаття 256. Набрання ухвалою законної сили Глава 10. Розгляд справ за правилами спрощеного позовного провадження. Стаття 257. Справи, що розглядаються за правилами спрощеного позовного провадження Стаття 258. Строк розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження Стаття 259. Клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження Стаття 260. Вирішення питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження Стаття 261. Особливості подання заяв по суті справи у спрощеному позовному провадженні Стаття 262. Особливості розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження Стаття 263. Особливості розгляду окремих категорій справ незначної складності Глава 11. Особливості позовного провадження в окремих категоріях адміністративних справ. § 1. Розгляд окремих категорій складних справ. Стаття 264. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень Стаття 265. Наслідки визнання нормативно-правового акта протиправним та нечинним Стаття 266. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, бездіяльності Кабінету Міністрів України Стаття 266-1. Особливості провадження у справах щодо оскарження індивідуальних актів Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та рішень Кабінету Міністрів України стосовно виведення банків з ринку Стаття 267. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності § 2. Розгляд окремих категорій термінових адміністративних справ. Стаття 268. Особливості повідомлення учасників справи про дату, час та місце розгляду окремих категорій адміністративних справ Стаття 269. Особливості подання заяв по суті справи в окремих категоріях адміністративних справ Стаття 270. Особливості обчислення процесуальних строків в окремих категоріях адміністративних справ Стаття 271. Особливості проголошення та вручення судових рішень в окремих категоріях адміністративних справ Стаття 272. Особливості апеляційного та касаційного оскарження судових рішень в окремих категоріях адміністративних справ Стаття 273. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій Стаття 274. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців Стаття 275. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів у сфері медіа, підприємств, установ, організацій, їх посадових та службових осіб, творчих працівників суб'єктів у сфері медіа, які порушують законодавство про вибори та референдум Стаття 276. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, політичної партії (блоку), місцевої організації політичної партії, їх посадових осіб та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, члена ініціативної групи, політичної партії, громадської організації — суб'єктів процесу референдуму, їх уповноважених осіб, офіційного спостерігача — суб'єкта процесу референдуму Стаття 277. Особливості провадження у справах, пов’язаних із виборами Президента України Стаття 278. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом чи референдумом, та їх оскарження Стаття 279. Особливості здійснення представництва у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму Стаття 280. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань Стаття 281. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення перешкод та заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань Стаття 282. Особливості провадження у справах щодо гарантованого забезпечення потреб оборони Стаття 283. Особливості провадження у справах за зверненням податкових та митних органів Стаття 283-1. Особливості провадження у справах про застосування санкцій Стаття 283-2. Особливості провадження у справах за позовними заявами територіального центру комплектування та соціальної підтримки з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації Стаття 284. Особливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з такого переліку та надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням Стаття 285. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності Стаття 286. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності Стаття 287. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця Стаття 288. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу примусового повернення чи примусового видворення іноземців або осіб без громадянства за межі території України Стаття 289. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу затримання іноземців або осіб без громадянства Стаття 289-1. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про оскарження рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) Стаття 289-2. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу тимчасового обмеження права громадян України на виїзд за межі території України Стаття 289-3. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про заборону політичної партії Стаття 289-4. Особливості провадження у справах щодо здійснення державного регулювання, нагляду і контролю у сфері медіа Стаття 289-5. Особливості провадження у справах щодо державного фінансування статутної діяльності політичних партій § 3. Розгляд типових та зразкових справ. Стаття 290. Особливості провадження у зразковій справі Стаття 291. Особливості провадження у типовій справі
Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі