• Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • В розробці
58/133

Стаття 216. Допит сторін, третіх осіб, їхніх представників як свідків

1. Якщо сторона, третя особа, їхні представники заявляють, що факти, які мають значення для справи, їм відомі особисто, вони за їхньою згодою можуть бути допитані як свідки згідно зі статтями 212–214 цього Кодексу.