Раздел X. Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; бумажные и картонные отходы и макулатура; бумага, картон и изделия из них

Печать
 

Група 47
Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури

Примітка:

1. У товарній позиції 4702 термін "целюлоза деревинна, сорти розчинні" означає деревинну целюлозу з вмістом 92 мас. % або більше нерозчинної фракції для натронної або сульфатної целюлози чи 88 мас. % або більше - для сульфітної целюлози після витримування протягом однієї години у розчині каустичної соди з вмістом 18 мас. % гідроксиду натрію (NaOH) при температурі 20° C, і з вмістом золи не більш як 0,15 мас. % для сульфітної целюлози.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

4701 00 

Механічна деревинна маса: 

  

  

  

  

4701 00 10 00 

- термомеханічна деревинна маса 

  

кг сух. 90 % реч 

4701 00 90 00 

- інша 

  

кг сух. 90 % реч 

4702 00 00 00 

Целюлоза деревинна, розчинні сорти 

  

кг сух. 90 % реч 

4703 

Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів: 

  

  

  

  

  

- невибілена: 

  

  

  

  

4703 11 00 00 

- - з хвойних порід 

  

кг сух. 90 % реч 

4703 19 00 00 

- - з листяних порід 

  

кг сух. 90 % реч 

  

- напіввибілена або вибілена: 

  

  

  

  

4703 21 00 00 

- - з хвойних порід 

  

кг сух. 90 % реч 

4703 29 00 00 

- - з листяних порід 

  

кг сух. 90 % реч 

4704 

Целюлоза деревинна, сульфітна, крім розчинних сортів: 

  

  

  

  

  

- невибілена: 

  

  

  

  

4704 11 00 00 

- - з хвойних порід 

  

кг сух. 90 % реч 

4704 19 00 00 

- - з листяних порід 

  

кг сух. 90 % реч 

  

- напіввибілена чи вибілена: 

  

  

  

  

4704 21 00 00 

- - з хвойних порід 

  

кг сух. 90 % реч 

4704 29 00 00 

- - з листяних порід 

  

кг сух. 90 % реч 

4705 00 00 00 

Деревинна маса, одержана поєднанням механічних та хімічних процесів виготовлення 

  

кг сух. 90 % реч 

4706 

Маса волокниста, одержана з регенерованого паперу або картону (з відходів та макулатури), або з інших волокнистих целюлозних матеріалів: 

  

  

  

  

4706 10 00 00 

- маса з бавовняного лінту 

  

4706 20 00 00 

- маса волокниста, одержана з регенерованого паперу або картону (з відходів та макулатури)  

  

кг сух. 90 % реч 

4706 30 00 00 

- інша, з бамбука 

  

кг сух. 90 % реч 

  

- інша: 

  

  

  

  

4706 91 00 00 

- - механічна деревинна 

  

кг сух. 90 % реч 

4706 92 00 00 

- - целюлозна 

  

кг сух. 90 % реч 

4706 93 00 00 

- - напівцелюлозна 

  

кг сух. 90 % реч 

4707 

Папір та картон для утилізації (макулатура та відходи): 

  

  

  

  

4707 10 00 00 

- невибілені крафт-папір або картон чи гофровані ґатунки паперу або картону 

  

4707 20 00 00 

- інший папір або картон, одержані головним чином з вибіленої целюлози, не забарвлені в масі 

  

4707 30 

- папір або картон, одержані головним чином з механічної деревної маси (наприклад, газети, журнали та аналогічна друкована продукція): 

  

  

  

  

4707 30 10 00 

- - старі та непродані примірники газет і журналів, телефонні довідники, брошури та рекламні видання 

  

4707 30 90 00 

- - інші 

  

4707 90 

- інші, включаючи несортовані відходи та макулатуру: 

  

  

  

  

4707 90 10 00 

- - несортовані 

  

4707 90 90 00 

- - відсортовані 

  


Група 48
Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

Примітки:

1. У даній групі, якщо в тексті спеціально не зазначено інше, термін "папір" поширюється на картон (незалежно від товщини або маси 1 м2).

2. До цієї групи не включаються:

(a) вироби групи 30;

(b) фольга для тиснення (товарна позиція 3212);

(c) ароматизований папір або папір, просочений або покритий косметичними засобами (група 33);

(d) папір або целюлозна вата, просочена або з покриттям милом чи дезінфікуючими засобами (товарна позиція 3401) або поліруючими речовинами, кремами чи аналогічними препаратами (товарна позиція 3405);

(e) сенсибілізований папір або картон (товарні позиції 3701-3704);

(f) папір, просочений діагностичними або лабораторними реагентами (товарна позиція 3822);

(g) листова шарувата пластмаса з паперовим наповненням або один шар паперу чи картону, покритий шаром пластмаси, якщо товщина шару пластмаси становить більш як половину всієї товщини матеріалу, або вироби з них, крім настінних покриттів товарної позиції 4814 (група 39);

(h) вироби товарної позиції 4202 (наприклад дорожні речі);

(ij) вироби групи 46 (вироби з матеріалів для плетіння);

(k) паперова пряжа або текстильні вироби з неї (розділ XI);

(l) вироби групи 64 або 65;

(m) абразивний папір або картон (товарна позиція 6805) або слюда на паперовій чи картонній основі (товарна позиція 6814) (однак папір та картон, покриті слюдяним порошком, включаються до даної групи);

(n) металева фольга на паперовій або картонній основі (як правило, розділ XIV або XV);

(o) вироби товарної позиції 9209; або

(p) вироби групи 95 (наприклад іграшки, ігри, спортивний інвентар) або групи 96 (наприклад ґудзики).

3. За умови дотримання положень примітки 7 до цієї групи в товарні позиції 4801 - 4805 включаються папір і картон, піддані каландруванню, суперкаландруванню, лощенню або аналогічному оздобленню, з нанесенням водяних знаків або проклеюванням поверхні, а також папір, картон, целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна, забарвлені по всій масі або оздоблені під мармур будь-яким способом. Однак папір, картон, целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна, які піддавалися іншому обробленню, не включаються до зазначених товарних позицій, за винятком особливо обумовлених положень товарної позиції 4803.

4. У даній групі термін "газетний папір" означає папір некрейдований, що використовується для друкування газет, з вмістом загальної маси не менш як 50 мас. % деревних волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, не проклеєний або дуже мало проклеєний, що має шорстку поверхню з кожного боку, виміряну апаратом Parker Print Surf (1 МПа), більш як 2,5 мікрометра (мікрона), з масою 1 м2 не менш як 40 г, але не більш як 65 г.

5. У товарній позиції 4802 терміни "папір та картон, ґатунків, що використовують для писання, друкування або інших графічних цілей" та "неперфоровані карти та неперфоровані паперові стрічки" означають папір або картон, які виготовлені головним чином з вибіленої маси або маси, одержаної механічним або хіміко-механічним способом, та які відповідають умовам будь-якого з таких критеріїв:

для паперу або картону з масою 1 м2 не більш як 150 г:

(a) вміст волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, 10 % або більше, і

1) маса 1 м2 не більш як 80 г, або

2) забарвлені в масі; або

(b) зольність більш як 8 %, та

1) маса 1 м2 не більш як 80 г, або

2) забарвлені в масі; або

(c) зольність більш як 3 % і білизна 60 % або більше; або

(d) зольність більш як 3 %, але не більш як 8 %, білизна менш як 60 % та індекс опору продавлювання не більш як 2,5 кПа·м2/г; або

(e) зольність 3 % або менше, білизна 60 % або більше та індекс опору продавлювання не більш як 2,5 кПа·м2/г;

для паперу або картону з масою 1 м2 більш як 150 г:

(a) забарвлені в масі; або

(b) білизна 60 % або більше, і

1) товщина не більш як 225 мікрометрів (мікронів), або

2) товщина більш як 225 мікрометрів (мікронів), але не більш як 508 мікрометрів (мікронів) і зольність більше 3 %; або

(c) білизна менше 60 %, товщина не більш як 254 мікрометри (мікрон), зольність більш як 8 %.

До товарної позиції 4802 не включаються фільтрувальний папір або картон (включаючи папір для пакетиків для заварювання чаю) чи папір-основа або картон-основа, які використовуються для виготовлення покрівельного картону.

6. У даній групі термін "крафт-папір та крафт-картон" означає папір та картон з вмістом загальної маси волокна не менш як 80 мас. % волокон, одержаних хімічним сульфатним або натронним способами.

7. За винятком окремих особливих випадків, зазначених у товарних позиціях, папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозних волокон, які можуть включатися одночасно до двох або кількох товарних позицій 4801 - 4811, включаються до тієї товарної позиції, яка має найбільший порядковий номер згідно з УКТЗЕД серед зазначених товарних позицій.

8. До товарних позицій 4801 і 4803 - 4809 включаються тільки папір, картон, целюлозна вата та полотно із целюлозних волокон:

(a) у смугах або стрічках, або рулонах завширшки більш як 36 см; або

(b) у прямокутних (включаючи квадратні) аркушах з розміром однієї сторони більш як 36 см та іншої більш як 15 см у розгорнутому вигляді.

9. У товарній позиції 4814 термін "шпалери та аналогічні настінні покриття" стосується тільки:

(a) паперу в рулонах завширшки не менш як 45 см, але не більш як 160 см, придатного для декорування (оздоблення) стін або стель:

(i) із зернистим тисненням, з рельєфним малюнком, забарвленою поверхнею, друкованим малюнком або інакше декорованого на поверхні (наприклад з текстильним ворсом), покритого або не покритого захисним прозорим шаром пластмаси 

(ii) із шорсткою поверхнею, яка утворена внаслідок наявності (змішування з папером) частинок дерева, соломи тощо 

(iii) з покриттям з лицьового боку пластмасою, причому цей шар має зернисте або інше тиснення, рельєфний малюнок, фарбований, з друкованим малюнком або декорований інакше

або 

(iv) покритого з лицьового боку матеріалом для плетіння, з`єднаним або не з`єднаним у паралельні смуги, тканим або нетканим 


(b) бордюрів та фризів з паперу, оброблених зазначеними вище способами, у рулонах або не у рулонах, придатних для декорування стін або стель;

(c) настінних покриттів з паперу, виготовлених з декількох панелей, у рулонах або аркушах, з друкованим зображенням, які утворюють разом пейзаж, картину або візерунок на стіні.

Вироби на основі з паперу або картону, придатні для використання як покриття для підлоги, так і настінні покриття, включаються до товарної позиції 4823.

10. До товарної позиції 4820 не включаються окремі аркуші або карти, нарізані за розміром, надруковані або ненадруковані, тиснені або нетиснені, перфоровані або неперфоровані.

11. До товарної позиції 4823 включаються серед інших (inter alia) перфоровані папір або картонні перфокарти для жакардових або аналогічних машин та паперові мережива.

12. За винятком виробів, що включаються до товарної позиції 4814 або 4821, папір, картон, целюлозна вата та вироби з них з надрукованими узорами, мереживами або іншими малюнками або зображеннями, які відповідають основному призначенню виробів, включаються до групи 49.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарних підпозиціях 4804 11 і 4804 19 термін "крафт-лайнер" означає оздоблені або лощені машинним способом папір та картон у рулонах з вмістом від загальної маси волокна не менш як 80 мас. % деревних волокон, одержаних хімічним, сульфатним або натронним способом. Маса 1 м2 таких виробів більш як 115 г і мінімальний індекс опору продавлювання за Мюленом відповідає значенням, наведеним нижче у таблиці. За будь-яких інших значень питомої маси 1 м2 опір продавлювання визначається шляхом лінійної інтерполяції або екстраполяції.

Маса, г/м2 

Мінімальний опір продавлювання за Мюленом, кПа 

115 

393 

125 

417 

200 

637 

300 

824 

400 

961 


2. У товарних підпозиціях 4804 21 і 4804 29 термін "мішковий крафт-папір" означає папір машинного оздоблення у рулонах з вмістом загальної маси волокна не менш як 80 мас. % волокон, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом, маса 1 м2 зазначеного паперу не менш як 60 г і не більш як 115 г; цей папір повинен відповідати одній із зазначених нижче умов:

(a) мати індекс опору продавлювання за Мюленом не менш як 3,7 кПа·м2/г, коефіцієнт розтягування у поперечному напрямку більш як 4,5 %, у поздовжньому напрямку більш як 2 %;

(b) мати мінімальний опір роздиранню та міцність на розрив відповідним величинам, зазначеним у наведеній нижче таблиці, але за інших значень маси 1 м2 вони визначаються методом лінійної інтерполяції:

Маса, г/м2 

Мінімальний опір роздиранню, мН 

Мінімальна міцність на розрив, кН/м 

у поздовжньому напрямку 

у поздовжньому та поперечному напрямку 

у поперечному напрямку 

у поздовжньому та поперечному напрямку 

60 

700 

1510 

1,9 

70 

830 

1790 

2,3 

7,2 

80 

965 

2070 

2,8 

8,3 

100 

1230 

2635 

3,7 

10,6 

115 

1425 

3060 

4,4 

12,3 


3. У товарній підпозиції 4805 11 термін "папір для гофрування з напівцелюлози" означає папір у рулонах, в якому не менш як 65 мас. % загальної маси волокна становлять невибілені волокна деревини твердих (листяних) порід, одержаних напівхімічним способом; опір роздавлюванню цього паперу, виміряний за методом СМТ 30 (Corrugated Medium Test при 30-хвилинній витримці), більш як 1,8 Н·м2/г при відносній вологості 50 % і температурі 23° C.

4. У товарну підпозицію 4805 12 включається папір у рулонах, виготовлений головним чином із солом`яної целюлози, яка одержана напівхімічним способом з масою 1 м2 130 г або більше, опір роздавлюванню цього паперу, виміряний за методом СМТ 30 (Corrugated Medium Test при 30-хвилинній витримці), більш як 1,4 Н·м2/г при відносній вологості 50 % і температурі 23° C.

5. Товарні підпозиції 4805 24 і 4805 25 включають папір та картон, одержані повністю або переважно з маси, що одержана із регенерованого паперу або картону (макулатури та відходів). Тест-лайнер може також мати поверхневий шар із забарвленого паперу, одержаного з вибіленої або невибіленої нерегенерованої маси. Такі вироби мають індекс продавлювання за Мюленом не менш як 2 кПа·м2/г.

6. У товарній підпозиції 4805 30 термін "папір обгортковий сульфітний" означає лощений машинним способом папір з вмістом загальної маси волокна більш як 40 мас. % деревних волокон, одержаних хімічним сульфітним способом з вмістом золи не більш як 8 % та індексом продавлювання за Мюленом не менш як 1,47 кПа·м2/г.

7. У товарній підпозиції 4810 22 термін "папір крейдований легковагий" означає папір, крейдований з обох боків, загальна маса 1 м2 якого не більш як 72 г, до того ж маса 1 м2 покривного шару на кожній поверхні не більш як 15 г і не менш як 50 мас. % загальної маси волокна у композиції становлять деревні волокна, одержані механічним способом.

Додаткова примітка України:

у цій групі термін "що використовуються (використовується) для промислового складення моторних транспортних засобів" та "для промислового складення моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

4801 00 00 00 

Папір газетний у рулонах або в аркушах 

  

4802 

Папір та картон некрейдовані ґатунків, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного відливання: 

  

  

  

  

4802 10 00 00 

- папір та картон ручного відливання  

  

4802 20 00 00 

- папір та картон, що використовуються як основа для світлочутливого, теплочутливого або електрочутливого паперу або картону 

  

4802 40 

- папір, що використовується як основа для шпалер: 

  

  

  

  

4802 40 10 00 

- - без вмісту волокон, одержаних механічним способом, або той, у якому такі волокна становлять не більш як 10 мас. % загальної маси волокна 

  

4802 40 90 00 

- - інший 

  

  

- папір та картон інші, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, або ті, в яких такі волокна становлять не більш як 10 мас. % загальної маси волокна: 

  

  

  

  

4802 54 00 00 

- - з масою 1 м2 менш як 40 г 

  

4802 55  

- - з масою 1 м2 40 г або більше, але не більш як 150 г у рулонах: 

  

  

  

  

4802 55 15 00 

- - - з масою 1 м2 40 г або більше, але менш як 60 г 

  

4802 55 25 00 

- - - з масою 1 м2 60 г або більше, але менш як 75 г 

  

4802 55 30 00 

- - - з масою 1 м2 75 г або більше, але менш як 80 г 

  

4802 55 90 00 

- - - з масою 1 м2 80 г або більше 

  

4802 56  

- - з масою 1 м2 40 г або більше, але не більш як 150 г в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді: 

  

  

  

  

4802 56 20 00 

- - - з розміром однієї сторони 297 мм та розміром іншої 210 мм (формат А4) 

  

4802 56 80 00 

- - - інші 

  

4802 57 00 00 

- - інші, з масою 1 м2 40 г або більше, але не більш як 150 г 

  

4802 58 

- - з масою 1 м2 більш як 150 г: 

  

  

  

  

4802 58 10 00 

- - - у рулонах 

  

4802 58 90 00 

- - - інші 

  

  

- інші папір та картон, з вмістом волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, більш як 10 мас. % загальної маси волокна: 

  

  

  

  

4802 61 

- - у рулонах: 

  

  

  

  

4802 61 15 00 

- - - масою 1 м2 менш як 72 г та в яких більш як 50 мас. % загальної маси волокна становлять волокна, одержані механічним способом 

  

4802 61 80 00 

- - - інші 

  

4802 62 00 00 

- - в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм та іншої не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді 

  

4802 69 00 00 

- - інші 

  

4803 00 

Паперові туалетні серветки або серветки для обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та аналогічні види паперу господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, целюлозна вата і полотно з целюлозних волокон, креповані або некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані або негофровані, перфоровані або неперфоровані, з забарвленою або незабарвленою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в аркушах: 

  

  

  

  

4803 00 10 00 

- целюлозна вата 

  

  

- крепований папір або полотно з целюлозного волокна, з масою 1 м2 кожного шару: 

  

  

  

  

4803 00 31 00 

- - не більш як 25 г 

  

4803 00 39 00 

- - більш як 25 г 

  

4803 00 90 00 

- інші 

  

4804 

Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, крім включених до товарної позиції 4802 або 4803: 

  

  

  

  

  

- крафт-лайнер: 

  

  

  

  

4804 11 

- - невибілені: 

  

  

  

  

  

- - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом: 

  

  

  

  

4804 11 11 00 

- - - - з масою 1 м2 менш як 150 г 

  

4804 11 15 00 

- - - - з масою 1 м2 150 г і більше, але менш як 175 г 

  

4804 11 19 00 

- - - - з масою 1 м2 175 г і більше 

  

4804 11 90 00 

- - - інші 

  

4804 19 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом: 

  

  

  

  

  

- - - - які складаються з одного або кількох невибілених шарів та одного поверхневого шару вибіленого, напіввибіленого або забарвленого, з масою 1 м2

  

  

  

  

4804 19 11 00 

- - - - - менш як 150 г 

  

4804 19 15 00 

- - - - - 150 г або більше, але менш як 175 г 

  

4804 19 19 00 

- - - - - 175 г або більше 

  

  

- - - - інші, з масою 1 м2

  

  

  

  

4804 19 31 00 

- - - - - менш як 150 г 

  

4804 19 38 00 

- - - - - 150 г або більше  

  

4804 19 90 00 

- - - інші 

  

  

- мішковий крафт-папір: 

  

  

  

  

4804 21 

- - невибілений: 

  

  

  

  

4804 21 10 00 

- - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом 

  

4804 21 90 00 

- - - інші 

  

4804 29 

- - інші: 

  

  

  

  

4804 29 10 00 

- - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом 

  

4804 29 90 00 

- - - інші 

  

  

- інші крафт-папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або менше: 

  

  

  

  

4804 31 

- - невибілені: 

  

  

  

  

  

- - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом: 

  

  

  

  

4804 31 51 00 

- - - - крафт-папір ізоляційний електротехнічний  

  

4804 31 58 00 

- - - - інші 

  

4804 31 80 00 

- - - інші 

  

4804 39 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом: 

  

  

  

  

4804 39 51 00 

- - - - рівномірно вибілені по всій масі 

  

4804 39 58 00 

- - - - інші 

  

4804 39 80 00 

- - - інші 

  

  

- інші крафт-папір та крафт-картон з масою 1 м2 більш як 150 г, але менш як 225 г: 

  

  

  

  

4804 41 

- - невибілені: 

  

  

  

  

4804 41 10 00 

- - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом  

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

4804 41 91 00 

- - - - крафт просочений 

  

4804 41 99 00 

- - - - інші 

  

4804 42 

- - рівномірно вибілені по всій масі, в яких більш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом: 

  

  

  

  

4804 42 10 00 

- - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом  

  

4804 42 90 00 

- - - інші 

  

4804 49 

- - інші: 

  

  

  

  

4804 49 10 00 

- - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом  

  

4804 49 90 00 

- - - інші 

  

  

- інші крафт-папір та крафт-картон, з масою 1 м2 225 г або більше: 

  

  

  

  

4804 51 

- - невибілені: 

  

  

  

  

4804 51 10 00 

- - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом  

  

4804 51 90 00 

- - - інші 

  

4804 52 

- - рівномірно вибілені по всій масі, в яких більш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом: 

  

  

  

  

4804 52 10 00 

- - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом  

  

4804 52 90 00 

- - - інші 

  

4804 59 

- - інші: 

  

  

  

  

4804 59 10 00 

- - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом  

  

4804 59 90 00 

- - - інші 

  

4805 

Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, не піддані додатковому обробленню або оброблені, як обумовлено приміткою 3 до цієї групи: 

  

  

  

  

  

- папір для гофрування:  

  

  

  

  

4805 11 00 00 

- - з напівцелюлози 

  

4805 12 00 00 

- - із солом'яної маси 

  

4805 19 

- - інший: 

  

  

  

  

4805 19 10 00  

- - - папір "Wellenstoff" 

  

4805 19 90 00 

- - - інший 

  

  

- тест-лайнер (регенерований картон для плоских шарів гофрованого картону): 

  

  

  

  

4805 24 00 00  

- - з масою 1м2 150 г або менше 

  

4805 25 00 00  

- - з масою 1м2 більш як 150 г 

  

4805 30 

- папір обгортковий сульфітний: 

  

  

  

  

4805 30 10 00 

- - з масою 1 м2 менш як 30 г 

  

4805 30 90 00 

- - з масою 1 м2 30 г або більше  

  

4805 40 00 00 

- папір та картон фільтрувальні 

  

4805 50 00 00 

- папір-основа та картон-основа для покрівельного картону 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

4805 91 00 00 

- - з масою 1 м2 150 г або менше 

  

4805 92 00 00 

- - з масою 1 м2 більше 150 г, але менш як 225 г  

  

4805 93 

- - з масою 1 м2 225 г або більше: 

  

  

  

  

4805 93 20 00 

- - - виготовлені з макулатури  

  

4805 93 80 00 

- - - інші  

  

4806 

Пергамент рослинний, жиронепроникний папір, калька і пергамін та інший лощений папір, прозорий або напівпрозорий, у рулонах або в аркушах: 

  

  

  

  

4806 10 00 00 

- пергамент рослинний 

  

4806 20 00 00 

- папір жиронепроникний 

  

4806 30 00 00 

- калька 

  

4806 40 

- пергамін та інший лощений папір, прозорий або напівпрозорий: 

  

  

  

  

4806 40 10 00 

- - пергамін 

  

4806 40 90 00 

- - інший 

  

4807 00 

Папір та картон багатошарові (виготовлені методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарів паперу або картону), які не мають поверхневого покриття або просочення, армовані або неармовані, у рулонах або в аркушах: 

  

  

  

  

4807 00 30 00  

- виготовлені з макулатури, покриті або не покриті папером 

  

4807 00 80 00 

- інші 

  

4808 

Папір та картон, гофровані (обклеєні або не обклеєні гладкими зовнішніми аркушами), креповані, тиснені або перфоровані, у рулонах або в аркушах, крім зазначених у товарній позиції 4803: 

  

  

  

  

4808 10 00 00 

- папір та картон гофровані, перфоровані або неперфоровані 

  

4808 20 00 00 

- крафт-папір мішковий, крепований або гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований 

  

4808 30 00 00 

- крафт-папір інший, крепований або гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований 

  

4808 90 00 00 

- інші 

  

4809 

Папір копіювальний, самокопіювальний та інший копіювальний папір або перебивний папір (включаючи покритий або просочений папір для трафаретів, копіювальних апаратів або офсетних пластин), надрукований або ненадрукований, в рулонах або аркушах: 

  

  

  

  

4809 20 

- папір самокопіювальний: 

  

  

  

  

4809 20 10 00 

- - у рулонах 

  

4809 20 90 00 

- - в аркушах 

  

4809 90  

- інший: 

  

  

  

  

4809 90 10 00 

- - копіювальний папір або аналогічний папір 

  

4809 90 90 00 

- - інший 

  

4810 

Папір та картон покриті з одного або двох боків каоліном (китайською глиною) або іншими неорганічними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, та без будь-якого іншого покриття, із забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру: 

  

  

  

  

  

- папір та картон, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, або з вмістом таких волокон не більш як 10 мас. % загальної маси волокна: 

  

  

  

  

4810 13 

- - в рулонах: 

  

  

  

  

4810 13 20 00 

- - - папір та картон з масою 1 м2 не більш як 150 г, що використовуються як основа для фото-, тепло- або електрочутливого паперу або картону 

  

4810 13 80 00 

- - - інші 

  

4810 14 

- - в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, іншої не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді: 

  

  

  

  

4810 14 20 00 

- - - папір та картон з масою 1 м2 не більш як 150 г, що використовуються як основа для фото-, тепло- або електрочутливого паперу або картону 

  

4810 14 80 00 

- - - інші  

  

4810 19 

- - інші: 

  

  

  

  

4810 19 10 00 

- - - папір та картон з масою 1 м2 не більш як 150 г, що використовуються як основа для фото-, тепло- або електрочутливого паперу або картону 

  

4810 19 90 00 

- - - інші 

  

  

- папір та картон, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, з вмістом волокон більш як 10 мас. % загальної маси волокна, одержаних механічним або хіміко-механічним способом: 

  

  

  

  

4810 22  

- - папір крейдований легковагий:  

  

  

  

  

4810 22 10 00  

- - - у рулонах завширшки більш як 15 см або в аркушах з розміром однієї сторони більш як 36 см та іншої більш як 15 см у розгорнутому вигляді 

  

4810 22 90 00 

- - - інший 

  

4810 29 

- - інші: 

  

  

  

  

4810 29 30 00 

- - - у рулонах 

  

4810 29 80 00 

- - - інші 

  

  

- крафт-папір та картон, крім тих, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей: 

  

  

  

  

4810 31 00 00 

- - вибілені рівномірно по всій масі, в яких більш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом, з масою 1 м2 150 г або менше 

  

4810 32 

- - вибілені рівномірно по всій масі, в яких більш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом, з масою 1 м2 більш як 150 г: 

  

  

  

  

4810 32 10 00 

- - - покриті каоліном 

  

4810 32 90 00 

- - - інші 

  

4810 39 00 00 

- - інші 

  

  

- інші папір та картон: 

  

  

  

  

4810 92 

- - багатошарові: 

  

  

  

  

4810 92 10 00 

- - - в яких всі шари вибілені  

  

4810 92 30 00 

- - - в яких вибілений лише один зовнішній шар 

  

4810 92 90 00 

- - - інші 

  

4810 99 

- - інші: 

  

  

  

  

4810 99 10 00 

- - - папір та картон вибілені, покриті каоліном 

  

4810 99 30 00 

- - - покриті слюдяним порошком 

  

4810 99 90 00 

- - - інші 

  

4811 

Папір, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із забарвленою або декорованою поверхнею або надруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім товарів, що зазначені у товарній позиції 4803, 4809 або 4810: 

  

  

  

  

4811 10 00 00 

- папір та картон, гудроновані, оброблені бітумом або асфальтом 

  

  

- папір та картон, гумовані або клейкі: 

  

  

  

  

4811 41 

- - самосклеювальні: 

  

  

  

  

4811 41 20 00 

- - - завширшки менш як 10 см, покриті невулканізованим натуральним або синтетичним каучуком 

  

4811 41 90 00  

- - - інші 

  

4811 49 00 00 

- - інші 

  

  

- папір та картон з покриттям, просочений або покритий шаром пластмаси (крім покритих адгезивом (клеєм): 

  

  

  

  

4811 51 00 00  

- - вибілені, з масою 1 м2 більш як 150 г 

  

4811 59 00 00 

- - інші 

  

4811 60 00 00 

- папір та картон з покриттям або просоченням з воску, парафіну, стеарину, масла, олії або гліцерину  

  

4811 90 00 00 

- інші папір, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон 

  

4812 00 00 00 

Блоки, плити та пластини фільтрувальні, з паперової маси 

  

4813 

Папір цигарковий, розрізаний або не розрізаний за розміром чи у формі книжечок або трубок: 

  

  

  

  

4813 10 00 00 

- у формі книжечок або трубок 

  

4813 20 00 00 

- у рулонах завширшки не більш як 5 см 

  

4813 90  

- інший: 

  

  

  

  

4813 90 10 00 

- - у рулонах завширшки більш як 5 см, але не більш як 15 см 

  

4813 90 90 00 

- - інший 

  

4814 

Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір прозорий для вікон: 

  

  

  

  

4814 10 00 00 

- "зернистий" (з вкрапленнями) папір 

  

4814 20 00 00 

- шпалери та аналогічні покриття стін, вироблені з паперу, покритого з лицьового боку зернистим, тисненим, забарвленим, надрукованим малюнком або іншим способом оздобленого шаром пластмаси 

  

4814 90 

- інші: 

  

  

  

  

4814 90 10 00 

- - шпалери та аналогічні настінні покриття з гофрованого, пофарбованого або іншим чином декорованого з лицьового боку паперу, покритого захисним шаром з прозорої пластмаси 

  

4814 90 80 00 

- - інші 

  

[ 4815]  

  

  

  

  

  

4816 

Папір копіювальний, самокопіювальний та інший копіювальний або перебивний папір (крім паперу, включеного до товарної позиції 4809), трафарети для копіювальних апаратів та офсетні пластини з паперу, упаковані або не упаковані у коробки: 

  

  

  

  

4816 20 00 00 

- папір самокопіювальний 

  

4816 90 00 00 

- інші 

  

4817 

Конверти, листівки, поштові листівки без малюнків та поштові картки, з паперу або картону; коробки, сумки, пакувальні конверти та аналогічні вироби для пакування з паперу або картону, що містять набори паперового канцелярського приладдя: 

  

  

  

  

4817 10 00 00 

- конверти 

  

4817 20 00 00 

- листівки, поштові листівки без малюнків та поштові картки 

  

4817 30 00 00 

- коробки, сумки, аналогічні вироби для пакування з паперу або картону, що містять набори паперового канцелярського приладдя 

  

4818 

Папір туалетний та аналогічний папір, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах завширшки не більш як 36 см або розрізані за розміром або формою; носовики, серветки косметичні, рушники, скатертини та столові серветки, пелюшки для немовлят, гігієнічні серветки і тампони, простирадла та інші вироби господарсько-побутового, санітарно-гігієнічного або медичного призначення, предмети одягу з паперової маси, паперу, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна: 

  

  

  

  

4818 10 

- туалетний папір: 

  

  

  

  

4818 10 10 00 

- - з масою 1 м2 кожного шару 25 г або менше  

  

4818 10 90 00 

- - з масою 1 м2 кожного шару більш як 25 г 

  

4818 20 

- носовики, серветки косметичні та рушники для рук: 

  

  

  

  

4818 20 10 00 

- - носовики та косметичні серветки 

  

  

- - рушники для рук: 

  

  

  

  

4818 20 91 00 

- - - у рулонах 

  

4818 20 99 00 

- - - інші 

  

4818 30 00 00 

- скатертини та серветки  

  

4818 40 

- гігієнічні прокладки і тампони, дитячі пелюшки і підгузки та аналогічні гігієнічні вироби: 

  

  

  

  

  

- - гігієнічні тампони, прокладки та аналогічні вироби: 

  

  

  

  

4818 40 11 00 

- - - гігієнічні прокладки 

  

4818 40 13 00 

- - - тампони 

  

4818 40 19 00 

- - - інші 

  

4818 40 90 00 

- - дитячі пелюшки і підгузки та аналогічні гігієнічні вироби 

  

4818 50 00 00 

- предмети одягу та частини одягу 

  

4818 90 

- інші: 

  

  

  

  

4818 90 10 00 

- - вироби, що застосовуються в хірургічних, медичних або в гігієнічних цілях, не розфасовані для роздрібної торгівлі 

  

4818 90 90 00 

- - інші 

  

4819 

Ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети та інша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листів та аналогічні вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях: 

  

  

  

  

4819 10 00 00 

- коробки та ящики з гофрованого паперу або гофрованого картону  

  

4819 20 00 00 

- коробки, ящики та коробки складані, з негофрованого паперу або негофрованого картону 

  

4819 30 00 00 

- мішки та пакети завширшки в нижній частині 40 см або більше  

  

4819 40 00 00 

- інші мішки та пакети, включаючи конічні (конусоподібні) 

  

4819 50 00 00 

- інші упаковки, включаючи конверти для грамплатівок 

  

4819 60 00 00 

- коробки для картотек, лотки для листів, ящики та скриньки для зберігання документів і аналогічні вироби, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях 

  

4820 

Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записні книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцій, блокноти для листів, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогічні вироби, зошити, блокноти з промокальним папером, знімні переплетіння (для відривних аркушів або інші), папки, зшивачі, самокопіювальні ділові бланки, поаркушно прокладені копіювальні набори та інші канцелярські товари з паперу та картону; альбоми для зразків або колекцій та обкладинки для книжок з паперу або картону: 

  

  

  

  

4820 10 

- журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записні книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцій, блокноти для листів, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогічні вироби: 

  

  

  

  

4820 10 10 00 

- - журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книжки для замовлень та книжки для квитанцій 

  

4820 10 30 00 

- - записні книжки, блокноти для листів та книжки-пам'ятки для записів 

  

4820 10 50 00 

- - щоденники 

  

4820 10 90 00 

- - інші 

  

4820 20 00 00 

- зошити 

  

4820 30 00 00 

- знімні переплетіння (крім обкладинок для книг), папки і зшивачі  

  

4820 40 

- ділові бланки та формуляри самокопіювальні та поаркушно прокладені копіювальні набори: 

  

  

  

  

4820 40 10 00 

- - нерозрізані друковані форми 

  

4820 40 90 00 

- - інші 

  

4820 50 00 00 

- альбоми для зразків або для колекцій 

  

4820 90 00 00 

- інші 

  

4821 

Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-які, надруковані або ненадруковані: 

  

  

  

  

4821 10 

- надруковані: 

  

  

  

  

4821 10 10 00 

- - самосклеювальні 

  

4821 10 90 00 

- - інші 

  

4821 90 

- інші: 

  

  

  

  

4821 90 10 00 

- - самосклеювальні 

  

4821 90 90 00 

- - інші 

  

4822 

Бобіни, котушки, шпульки та аналогічні основи для намотування з паперової маси, паперу або картону (перфоровані або неперфоровані, армовані або неармовані): 

  

  

  

  

4822 10 00 00 

- що використовуються для намотування текстильних ниток 

  

4822 90 00 00 

- інші 

  

4823 

Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон розрізані за певною формою (або розмірами); інші вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон: 

  

  

  

  

4823 20 00 00 

- папір та картон фільтрувальні 

  

4823 40 00 00 

- папір розграфлений для самозаписувальних приладів у рулонах, аркушах або дисках 

  

  

- підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, стаканчики та аналогічні вироби з паперу або картону: 

  

  

  

  

4823 61 00 00 

- - із бамбука 

  

4823 69 

- - інші: 

  

  

  

  

4823 69 10 00 

- - - підноси, тарелі і тарілки 

  

4823 69 90 00 

- - - інші 

  

4823 70 

- вироби з паперової маси, формовані вилиті або пресовані: 

  

  

  

  

4823 70 10 00 

- - підноси та коробки для упаковки яєць, формовані  

  

4823 70 90 00 

- - інші 

  

4823 90 

- інші: 

  

  

  

  

4823 90 40 00 

- - папір та картон, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей 

  

4823 90 85 00 

- - інші 

  


Група 49
Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани

Примітки:

1. До цієї групи не включаються:

(a) фотографічні негативи та позитиви на прозорій основі (група 37);

(b) рельєфні географічні карти, плани та глобуси, надруковані або ненадруковані (товарна позиція 9023);

(c) гральні карти та інші товари групи 95; або

(d) оригінали гравюр, естампів або літографій (товарна позиція 9702), марки поштові або гербові марки, знаки поштової оплати гашені, у тому числі першого дня гашення, поштовий папір або аналогічні вироби товарної позиції 9704, антикваріат, якому понад сто років, або інші вироби групи 97.

2. У групі 49 термін "друкований" означає також матеріали, відтворені на розмножувальних машинах, одержані за допомогою пристроїв, керованих машиною для оброблення даних, тисненням, фотографуванням, фотокопіюванням, термокопіюванням або надрукованих на друкарській машинці.

3. Газети, журнали та інші періодичні видання в оправі, за винятком паперових, та підшивки газет, журналів або інших періодичних видань, кількістю більш як один екземпляр під однією обкладинкою включаються до товарної позиції 4901, незалежно від того, містять вони рекламний матеріал чи ні.

4. До товарної позиції 4901 також включаються:

(a) збірники друкованих репродукцій, наприклад, творів мистецтва або малюнків з пояснювальним текстом, з пронумерованими сторінками у формі, зручній для брошурування в один або декілька томів;

(b) ілюстровані додатки, які супроводжують і доповнюють оправлені томи; та

(c) друковані частини книг, книжок або брошур у вигляді підібраних або окремих аркушів або сигнатур, з яких складається увесь твір або його частина і що призначені для оправлення.

Проте репродукції картин або ілюстрації без пояснювального тексту у вигляді окремих аркушів або сигнатур включаються до товарної позиції 4911.

5. За умови додержання положень примітки 3 до даної групи в товарну позицію 4901 не включаються публікації, що за своєю суттю присвячені рекламі (наприклад, брошури, проспекти, комерційні каталоги, щорічники, видані комерційними товариствами, туристичні проспекти). Подібні публікації включаються до товарної позиції 4911.

6. У товарній позиції 4903 термін "книжки-малюнки дитячі" означає книжки для дітей, в яких основний інтерес становлять малюнки, а текст є допоміжним.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преферен-
ційна 

пільгова 

повна 

4901 

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів: 

  

  

  

  

4901 10 00 00 

- у вигляді окремих аркушів, сфальцьовані або несфальцьовані 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

4901 91 00 00 

- - словники та енциклопедії та їх серійні випуски 

  

4901 99 00 00 

- - інші 

  

4902 

Газети, журнали та інші періодичні видання, ілюстровані або неілюстровані, з вмістом або без вмісту рекламних матеріалів: 

  

  

  

  

4902 10 00 00 

- що видаються не менше чотирьох разів на тиждень 

  

4902 90 

- інші: 

  

  

  

  

4902 90 10 00 

- - що видаються щотижня 

  

4902 90 30 00 

- - що видаються щомісяця 

  

4902 90 90 00 

- - інші 

  

4903 00 00 00 

Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячі 

  

4904 00 00 00 

Ноти, друковані або рукописні, оправлені або неоправлені, ілюстровані або неілюстровані 

  

4905 

Карти географічні та гідрографічні або аналогічні карти всіх видів, включаючи атласи, настінні карти, топографічні плани та глобуси, надруковані: 

  

  

  

  

4905 10 00 00 

- глобуси 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

4905 91 00 00 

- - у вигляді книжок 

  

4905 99 00 00 

- - інші 

  

4906 00 00 00 

Плани та креслення для архітектурних, інженерних, промислових, комерційних, топографічних або аналогічних цілей, які є оригіналами, виконаними від руки; тексти рукописні; фоторепродукції на сенсибілізованому папері та копії, виконані за допомогою копіювального паперу, зазначених вище товарів 

  

4907 00 

Поштові марки, гербові марки або аналогічні марки, непогашені, поточного або нового випуску в державі, в якій вони мають або будуть мати визначену номінальну вартість; гербовий папір; банкноти; чекові книжки; акції, облігації та аналогічні види цінних паперів: 

  

  

  

  

4907 00 10 00 

- поштові марки, гербові марки та аналогічні марки 

  

4907 00 30 00 

- банкноти 

  

4907 00 90 00 

- інші 

  

4908 

Малюнки перебивні (декалькоманії): 

  

  

  

  

4908 10 00 00 

- малюнки перебивні (декалькоманії), що мають здатність осклятися 

  

4908 90 00 00 

- інші 

  

4909 00 

Поштові листівки (поштові картки) друковані або ілюстровані; друковані листівки з надрукованими вітаннями, оголошеннями або повідомленнями, ілюстровані або неілюстровані, з конвертами або без конвертів, з прикрасами або без прикрас: 

  

  

  

  

4909 00 10 00 

- друковані або ілюстровані поштові листівки (поштові картки) 

  

4909 00 90 00 

- інші 

  

4910 00 00 00 

Друковані календарі різноманітні, включаючи відривні 

  

4911 

Інша друкована продукція, включаючи друковані репродукції та фотографії: 

  

  

  

  

4911 10 

- матеріали рекламні торгові, товарні каталоги тощо: 

  

  

  

  

4911 10 10 00 

- - товарні каталоги 

  

4911 10 90 00 

- - інші 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

4911 91 00 00 

- - репродукції, креслення та фотографії 

  

4911 99 00 00 

- - інші 

  

Реклама
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше