Раздел V. Минеральные продукты

Печать
 

Група 25
Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент

Примітки:

1. Якщо в контексті або в примітці 4 до цієї групи інше не обумовлено, то до цієї групи включаються лише продукти, сирі або промиті (у тому числі із застосуванням хімічних речовин, що виводять домішки без зміни структури продукту), роздроблені, перетворені в порошок, просіяні, розмелені, збагачені шляхом флотації, магнітної сепарації або з використанням інших механічних чи фізичних процесів (за винятком кристалізації). Продукти, піддані випалюванню, кальцинуванню, одержані змішуванням або оброблені іншими способами, не зазначеними в кожній товарній позиції, до цієї групи не включаються.

Продукти цієї групи можуть уміщувати домішки протипилового агента за умови, що це не змінює властивостей продукту і робить його придатним скоріше для специфічного, ніж для звичайного застосування.

2. Ця група не включає:

(a) сірку сублімовану, осаджену або колоїдну (товарна позиція 2802);

(b) мінеральні барвники (земельні фарби) із вмістом 70 мас. % або більше хімічно зв`язаного заліза в перерахунку на Fe2O3 (товарна позиція 2821);

(c) лікарські засоби або іншу продукцію групи 30;

(d) парфумерні, косметичні або туалетні засоби (група 33);

(e) брущатку, бордюрне каміння та плити для брукування (товарна позиція 6801); кубики для мозаїки та аналогічні вироби (товарна позиція 6802); сланець для покрівлі, облицювання або гідроізоляції (товарна позиція 6803);

(f) дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (товарна позиція 7102 чи 7103);

(g) штучно вирощені кристали хлориду натрію або оксиду магнію (крім оптичних елементів) масою кожний не менш як 2,5 г (товарна позиція 3824); оптичні елементи з хлориду натрію або оксиду магнію (товарна позиція 9001);

(h) крейду для більярду (товарна позиція 9504); або

(ij) крейду для писання чи малювання або кравецьку крейду (товарна позиція 9609).

3. Продукти, що можуть включатися як до товарної позиції 2517, так і до будь-якої іншої товарної позиції цієї групи, повинні включатися до товарної позиції 2517.

4. До товарної позиції 2530 включаються, серед інших (inter alia): вермикуліт, перліт і хлорити неспучені; природні пігменти, кальциновані або некальциновані, змішані або незмішані; природний слюдяний оксид заліза; сепіоліт (у вигляді полірованих або неполірованих кусків); бурштин; сепіоліт агломерований і бурштин агломерований, у пластинках, прутках, паличках або аналогічних формах, не оброблені після відливання; гагат (чорний бурштин); стронціаніт (кальцинований або некальцинований), крім оксиду стронцію; уламки кераміки, цегли або бетону.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

2501 00 

Сіль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрію чистий, розчинені або не розчинені у воді, або ті, що містять або не містять домішки речовин, які запобігають агломерації чи перешкоджають злипанню частинок (що забезпечують сипкість сухих продуктів і плинність рідких); вода морська: 

  

  

  

  

2501 00 10 00 

- вода морська та сольові розчини 

  

  

- сіль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрію чистий, розчинені або не розчинені у воді, або ті, що містять або не містять домішки речовин, які запобігають агломерації чи перешкоджають злипанню частинок: 

  

  

  

  

2501 00 31 00 

- - для хімічних перетворень (відділення натрію від хлору) з подальшим використанням для виробництва іншої продукції 

  

  

- - інша: 

  

  

  

  

2501 00 51 00 

- - - денатурована або для промислового використання (включаючи очищення), крім консервування чи виготовлення харчових продуктів, для споживання людьми або годівлі тварин 

  

  

- - - інша: 

  

  

  

  

2501 00 91 00 

- - - - сіль, придатна для споживання людьми 

  

2501 00 99 00 

- - - - інша 

  

2502 00 00 00 

Пірит невипалений 

  

2503 00 

Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної: 

  

  

  

  

2503 00 10 00 

- сірка сира або нерафінована 

  

2503 00 90 00 

- інша 

  

2504 

Графіт природний: 

  

  

  

  

2504 10 00 00 

- у вигляді порошку або пластівців 

  

2504 90 00 00 

- інший 

  

2505 

Піски природні всіх видів, забарвлені або незабарвлені, крім металоносних пісків групи 26: 

  

  

  

  

2505 10 00 00 

- піски кремнеземні і піски кварцові 

  

2505 90 00 00 

- інший пісок  

  

2506 

Кварц (крім природних пісків); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: 

  

  

  

  

2506 10 00 00 

- кварц 

  

2506 20 00 00 

- кварцит 

  

2507 00 

Каолін та інші глини каолінові, кальциновані або некальциновані: 

  

  

  

  

2507 00 20 00 

- каолін 

  

10 

10 

2507 00 80 00 

- інші глини каолінові  

  

10 

10 

2508 

Інші глини (крім спучених глин товарної позиції 6806), андалузит, кіаніт і силіманіт, кальциновані або некальциновані; муліт; землі шамотні або динасові: 

  

  

  

  

2508 10 00 00 

- бентоніт 

  

20 

20 

2508 30 00 00 

- глина вогнетривка 

  

20 

20 

2508 40 00  

- інші глини: 

  

  

  

  

2508 40 00 10 

- - землі знебарвлювальні та фулерова земля (знебарвлювальна глина типу флоридину) 

  

20 

20 

2508 40 00 90 

- - інші 

  

10 

10 

2508 50 00 00 

- андалузит, кіаніт і силіманіт 

  

20 

20 

2508 60 00 00 

- муліт 

  

20 

20 

2508 70 00 00 

- землі шамотні або динасові 

  

20 

20 

2509 00 00 00 

Крейда 

  

10 

10 

2510 

Фосфати кальцію природні (фосфорити), фосфати алюмінієво-кальцієві природні та крейда фосфатна: 

  

  

  

  

2510 10 00 00 

- нерозмелені 

  

2510 20 00 00 

- розмелені 

  

2511 

Сульфат барію природний (барит); карбонат барію природний (вітерит), кальцинований або некальцинований, крім оксиду барію товарної позиції 2816: 

  

  

  

  

2511 10 00 00 

- сульфат барію природний (барит) 

  

2511 20 00 00 

- карбонат барію природний (вітерит) 

  

2512 00 00 00 

Землі інфузорні (гірське борошно) кременисті (наприклад кізельгур, трепел та діатоміт) та аналогічні кременисті землі, кальциновані або некальциновані, з питомою вагою 1 або менше  

  

10 

10 

2513 

Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали, термічно оброблені або необроблені: 

  

  

  

  

2513 10 00 00 

- пемза 

  

2513 20 00 00 

- наждак, корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали 

  

2514 00 00 00 

Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми 

  

2515 

Мармур, травертин, або вапняковий туф, екаусин та інші вапняки для монументів чи будівництва з питомою вагою 2,5 або більше, та алебастр, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: 

  

  

  

  

  

- мармур і травертин: 

  

  

  

  

2515 11 00 00 

- - необроблені або начорно оброблені 

  

2515 12 

- - лише розрізані, розпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: 

  

  

  

  

2515 12 20 00 

- - - завтовшки не більш як 4 см 

  

2515 12 50 00 

- - - завтовшки понад 4 см, але не більш як 25 см 

  

2515 12 90 00 

- - - інші 

  

2515 20 00 00 

- екаусин та інші вапняки для монументів чи будівництва; алебастр 

  

2516 

Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші камені для монументів чи будівництва, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: 

  

  

  

  

  

- граніт: 

  

  

  

  

2516 11 00 00 

- - необроблений або начорно оброблений 

  

10 

10 

2516 12 

- - лише розрізаний, розпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: 

  

  

  

  

2516 12 10 00 

- - - завтовшки не більш як 25 см  

  

10 

10 

2516 12 90 00 

- - - інший 

  

10 

10 

2516 20 00  

- пісковик: 

  

  

  

  

2516 20 00 10 

- - необроблений або начорно оброблений 

  

10 

10 

2516 20 00 90 

- - інший 

  

20 

20 

2516 90 00 00 

- інші камені для монументів чи будівництва 

  

10 

10 

2517 

Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залізничних колій, або як інші види баласту, галька та гравій, термічно оброблені або необроблені; макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогічних промислових відходів, із вмістом або без вмісту матеріалів, зазначених на початку цієї товарної позиції; гудронований макадам, гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516, термічно оброблені або необроблені: 

  

  

  

  

2517 10 

- галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залізничних колій, або як інші види баласту, галька та гравій, термічно оброблені або необроблені: 

  

  

  

  

2517 10 10 00 

- - галька, гравій, щебінь 

  

2517 10 20 00 

- - вапняк, доломіт та інше каміння із вмістом вапняку, подрібнене 

  

2517 10 80 00 

- - інші 

  

2517 20 00 00 

- макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогічних промислових відходів із вмістом або без вмісту матеріалів, зазначених у підпозиції 2517 10 

  

2517 30 00 00 

- гудронований макадам (дорожнє покриття) 

  

  

- гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516, термічно оброблені або необроблені: 

  

  

  

  

2517 41 00 00 

- - з мармуру 

  

2517 49 00 00 

- - інші 

  

2518 

Доломіт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломіт грубо роздроблений, чи лише розпиляний або розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; доломітова набивна суміш: 

  

  

  

  

2518 10 00 00 

- доломіт, некальцинований або неспечений  

  

2518 20 00 

- доломіт, кальцинований або спечений: 

  

  

  

  

2518 20 00 10 

- - із середнім діаметром частинок менш як 0,3 мм 

  

2518 20 00 90 

- - інший 

  

2518 30 00 00 

- доломітова набивна суміш 

  

2519 

Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія випалена (спечена) із вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок: 

  

  

  

  

2519 10 00 00 

- карбонат магнію природний (магнезит) 

  

2519 90 

- інші: 

  

  

  

  

2519 90 10 00 

- - оксид магнію, крім кальцинованого природного карбонату магнію 

  

0,1 

0,1 

2519 90 30 00 

- - магнезія випалена (спечена) 

  

0,1 

0,1 

2519 90 90 00 

- - інші 

  

2520 

Гіпс; ангідрит; гіпсові в`яжучі (у вигляді кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію), забарвлені чи незабарвлені, із вмістом або без вмісту невеликої кількості прискорювачів чи уповільнювачів: 

  

  

  

  

2520 10 00 00 

- гіпс; ангідрит 

  

2520 20 

- гіпсові в`яжучі: 

  

  

  

  

2520 20 10 00 

- - будівельні 

  

2520 20 90 00 

- - інші 

  

2521 00 00 00 

Флюс вапняковий; вапняк та інший вапняковий камінь, що використовують для виготовлення вапна або цементу 

  

10 

10 

2522 

Вапно негашене, гашене та гідравлічне, крім оксиду і гідроксиду кальцію, зазначених у товарній позиції 2825: 

  

  

  

  

2522 10 00 00 

- вапно негашене 

  

2522 20 00 00 

- вапно гашене 

  

2522 30 00 00 

- вапно гідравлічне 

  

2523 

Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів: 

  

  

  

  

2523 10 00 00 

- клінкери цементні 

  

10 

10 

  

- портландцемент: 

  

  

  

  

2523 21 00 00 

- - цемент білий, штучно забарвлений або незабарвлений 

  

10 

10 

2523 29 00 00 

- - інші 

  

10 

10 

2523 30 00 00 

- цемент глиноземистий 

  

2523 90 

- інші цементи гідравлічні: 

  

  

  

  

2523 90 10 00 

- - цемент із доменних шлаків 

  

10 

10 

2523 90 80 00 

- - інший 

  

10 

10 

2524  

Азбест: 

  

  

  

  

2524 10 00 00 

- крокідоліт 

  

2524 90 00 00 

- інший 

  

2525 

Слюда, включаючи розщеплену на пластини чи луски неправильної форми; відходи слюди: 

  

  

  

  

2525 10 00 00 

- слюда необроблена або слюда, розщеплена на пластини чи луски неправильної форми 

  

2525 20 00 00 

- слюда в порошку 

  

2525 30 00 00 

- відходи слюди 

  

2526 

Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк: 

  

  

  

  

2526 10 00 00 

- неподрібнений, нерозмелений 

  

10 

10 

2526 20 00 00 

- подрібнений або розмелений 

  

[2527] 

  

  

  

  

  

2528 

Борати природні та їх концентрати (кальциновані або некальциновані), крім боратів, виділених з природних сольових розчинів і ропи; борна кислота природна із вмістом не більш як 85 мас. % H3BO3 у перерахунку на суху речовину: 

  

  

  

  

2528 10 00 00 

- борати натрію природні та їх концентрати (кальциновані або некальциновані) 

  

2528 90 00 00 

- інші 

  

2529 

Польовий шпат; лейцит; нефелін і сієніт нефеліновий; флюорит (плавиковий шпат): 

  

  

  

  

2529 10 00 00  

- польовий шпат 

  

  

- флюорит (плавиковий шпат): 

  

  

  

  

2529 21 00 00 

- - із вмістом фтористого кальцію 97 мас. % або менше 

  

2529 22 00 00 

- - із вмістом фтористого кальцію більш як 97 мас. %  

  

2529 30 00 00 

- лейцит; нефелін та сієніт нефеліновий  

  

2530 

Мінеральні речовини, не включені до інших товарних позицій: 

  

  

  

  

2530 10  

- вермикуліт, перліт і хлорити, неспінені: 

  

  

  

  

2530 10 10 00 

- - перліт 

  

2530 10 90 00 

- - вермикуліт і хлорити 

  

2530 20 00 00 

- кізерит, епсоміт (природні сульфати магнію) 

  

2530 90 

- інші: 

  

  

  

  

2530 90 20 00 

- - сепіоліт 

  

2530 90 98 00 

- - інші 

  


Група 26
Руди, шлак і зола

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) шлак або аналогічні промислові відходи, підготовлені у вигляді макадаму (товарна позиція 2517);

(b) карбонат магнію природний (магнезит), кальцинований або некальцинований (товарна позиція 2519);

(c) шлам із баків - сховищ нафтопродуктів, що складається переважно з нафти або нафтопродуктів (товарна позиція 2710);

(d) основний шлак (група 31);

(e) шлаковату, мінеральну силікатну вату та аналогічні мінеральні вати (товарна позиція 6806);

(f) відходи або брухт дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи та брухт із вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів, які використовують в основному для видобування дорогоцінних металів (товарна позиція 7112); або

(g) мідний, нікелевий або кобальтовий штейн, одержаний будь-яким способом плавки (розділ XV).

2. У товарних позиціях 2601 - 2617 термін "руди" означає мінерали, що фактично використовуються в металургійній промисловості для видобування ртуті, металів товарної позиції 2844 або металів розділу XIV чи XV, навіть якщо вони призначені для неметалургійних цілей. Однак до товарних позицій 2601 - 2617 не включаються мінерали, які були піддані обробці, не властивій для металургійної промисловості.

3. До товарної позиції 2620 включаються лише:

(a) шлак, зола і залишки, що використовуються в промисловості або для видобування металів, або як основа для виробництва хімічних сполук металів, за винятком золи та залишків від спалювання відходів міського господарства (товарна позиція 2621); та

(b) шлак, зола і залишки, що містять миш'як, із вмістом або без вмісту металів, що використовуються або для видобування миш'яку чи металів, або для виробництва їх хімічних сполук.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 2620 21 термін "шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонаційної суміші" означає шлами, які одержані з баків - сховищ етилованого бензину (бензину із вмістом свинцю) та етилованої антидетонаційної суміші (наприклад тетраетилсвинцю) та складаються переважно із свинцю, сполук свинцю та оксиду заліза.

2. Шлак, зола і залишки, що містять миш'як, ртуть, талій або їх суміші, що використовуються для видобування миш'яку чи цих металів або для виробництва їх хімічних сполук, класифікуються в товарній підпозиції 2620 60.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

2601 

Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит: 

  

  

  

  

  

- руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту: 

  

  

  

  

2601 11 00  

- - неагломеровані: 

  

  

  

  

2601 11 00 10 

- - - концентрати залізні 

  

2601 11 00 90 

- - - інші 

  

2601 12 00  

- - агломеровані: 

  

  

  

  

2601 12 00 10 

- - - котуни з руди залізної 

  

2601 12 00 90 

- - - інші 

  

2601 20 00 00 

- випалений пірит 

  

2602 00 00 00 

Руди та концентрати марганцеві, включаючи залізисті марганцеві руди та концентрати із вмістом марганцю 20 мас. % або більше в перерахунку на сухий продукт 

  

2603 00 00 00 

Руди та концентрати мідні 

  

2604 00 00 00 

Руди та концентрати нікелеві 

  

2605 00 00 00 

Руди та концентрати кобальтові 

  

2606 00 00 00 

Руди та концентрати алюмінієві 

  

2607 00 00 00 

Руди та концентрати свинцеві 

  

2608 00 00 00 

Руди та концентрати цинкові 

  

2609 00 00 00 

Руди та концентрати олов'яні 

  

2610 00 00 00 

Руди та концентрати хромові 

  

0,1 

0,1 

2611 00 00 00 

Руди та концентрати вольфрамові 

  

2612 

Руди та концентрати уранові або торієві: 

  

  

  

  

2612 10 

- руди та концентрати уранові: 

  

  

  

  

2612 10 10 00 

- - руди уранові, смолка уранова та їх концентрати із вмістом урану більш як 5 мас. %  

  

2612 10 90 00 

- - інші 

  

2612 20 

- руди та концентрати торієві: 

  

  

  

  

2612 20 10 00 

- - монацит; ураноторіаніт, інші руди та концентрати торієві з вмістом торію більш як 20 мас. % 

  

2612 20 90 00 

- - інші 

  

2613 

Руди та концентрати молібденові: 

  

  

  

  

2613 10 00 00 

- випалені 

  

2613 90 00 00 

- інші 

  

2614 00 

Руди та концентрати титанові: 

  

  

  

  

2614 00 10 00 

- ільменіт та його концентрати 

  

2614 00 90 00 

- інші 

  

2615 

Руди та концентрати ніобієві, танталові, ванадієві або цирконієві: 

  

  

  

  

2615 10 00 00 

- руди та концентрати цирконієві 

  

2615 90 

- інші: 

  

  

  

  

2615 90 10 00 

- - руди та концентрати ніобієві або танталові 

  

2615 90 90 00 

- - руди та концентрати ванадієві 

  

2616 

Руди та концентрати дорогоцінних металів: 

  

  

  

  

2616 10 00 00 

- руди та концентрати срібні 

  

2616 90 00 00 

- інші 

  

2617 

Інші руди та концентрати: 

  

  

  

  

2617 10 00 00 

- руди та концентрати сурм'яні 

  

2617 90 00 00 

- інші 

  

2618 00 00 00 

Шлак гранульований (шлаковий пісок), що утворюється на стадії виробництва чорних металів 

  

2619 00 

Шлак, дрос (крім гранульованого шлаку), окалина та інші відходи виробництва чорних металів: 

  

  

  

  

2619 00 20 00 

- відходи, придатні для видобутку з них заліза або марганцю 

  

2619 00 40 00 

- шлак, придатний для видобутку з нього оксиду титану 

  

2619 00 80 00 

- інші 

  

2620 

Шлак, зола та залишки (відходи) (крім залишків виробництва чорних металів), що містять миш'як, метали або їх сполуки: 

  

  

  

  

  

- що містять переважно цинк: 

  

  

  

  

2620 11 00 00 

- - гартцинк (цинкозалізний сплав) 

  

2620 19 00 00 

- - інші 

  

  

- що містять переважно свинець: 

  

  

  

  

2620 21 00 00 

- - шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонаційної суміші 

  

2620 29 00 00 

- - інші 

  

2620 30 00 00 

- що містять переважно мідь 

  

2620 40 00 00 

- що містять переважно алюміній 

  

2620 60 00 00 

- що містять миш'як, талій, ртуть або їх суміші, такі, що використовуються для добування миш'яку або цих металів, або для виробництва їх хімічних сполук 

  

  

- інші: 

  

  

  

  

2620 91 00 00 

- - що містять переважно сурму, берилій, кадмій, хром або їх суміші 

  

2620 99  

- - інші: 

  

  

  

  

2620 99 10 00 

- - - що містять переважно нікель 

  

2620 99 20 00 

- - - що містять переважно ніобій і тантал 

  

2620 99 40 00 

- - - що містять переважно олово  

  

2620 99 60 00 

- - - що містять переважно титан 

  

2620 99 95 00 

- - - інші 

  

2621 

Інші шлак та зола, включаючи золу з морських водоростей (келп); зола та залишки від спалювання відходів міського господарства: 

  

  

  

  

2621 10 00 00 

- зола та залишки від спалювання відходів міського господарства 

  

2621 90 00 00 

- інші 

  


Група 27
Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) органічні сполуки визначеного хімічного складу, крім чистих метану і пропану товарної позиції 2711;

(b) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004; або

(c) змішані ненасичені вуглеводні товарних позицій 3301, 3302 або 3805.

2. У товарній позиції 2710 термін "нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів)" означає не тільки нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід, але і аналогічні продукти, а також продукти, що містять, головним чином, змішані ненасичені вуглеводні. Ці продукти можуть бути одержані будь-яким способом за умови, що маса неароматичних складових частин перевищує масу ароматичних.

Однак цей термін не означає рідкі синтетичні поліолефіни, менш як 60 об. % яких методом дистиляції при низькому тиску переганяється при температурі 300° C, після приведення температури до тиску 1 013 мбар (група 39).

3. У товарній позиції 2710 термін "відпрацьовані нафтопродукти" означає відходи, що містять переважно нафту або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (описані в примітці 2 до цієї групи), змішані або не змішані з водою. Сюди включаються:

(a) нафтопродукти, не придатні для подальшого використання як первинні продукти (наприклад відпрацьовані мастила, гідравлічні та трансформаторні масла);

(b) нафтопродукти, що існують у вигляді шламу з баків - сховищ нафтопродуктів і містять переважно нафтопродукти з присадками високої концентрації (наприклад хімічних речовин) і використовуються у виробництві первинних продуктів; та

(c) нафтопродукти у вигляді водних емульсій чи сумішей з водою, що утворюються, наприклад, у результаті витоку нафтопродуктів або в процесі промивання бака - сховища нафтопродуктів, а також використані мастильно-охолоджувальні рідини, що застосовуються для механічної обробки.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 2701 11 термін "антрацит" означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 14 %.

2. У товарній підпозиції 2701 12 термін "вугілля бітумінозне" означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) більш як 14 % і з граничною теплотою згоряння (у перерахунку на вологу безмінеральну основу) не менш як 5833 ккал/кг.

3. У товарних підпозиціях 2707 10, 2707 20, 2707 30 і 2707 40 терміни "бензол", "толуол", "ксилол" і "нафталін" означають продукти, що містять більш як 50 мас. % відповідно бензолу, толуолу, ксилолу, нафталіну.

4. У товарній підпозиції 2710 11 термін "легкі дистиляти та продукти" означає нафтопродукти, 90 об. % або більше яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 210° C (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86).

Додаткові примітки:

1. У товарній категорії 2707 99 80 термін "феноли" застосовується до продуктів, що містять більш як 50 мас. % фенолів.

2. У товарній позиції 2710:

(a) термін "бензини спеціальні" (товарні категорії 2710 11 21 і 2710 11 25) означає легкі дистиляти та продукти, зазначені в примітці 4 до товарних підпозицій, які не містять ніяких антидетонаційних присадок і в яких різниця між температурами, при яких переганяється 5 об. % і 90 об. % (включаючи втрати), не перевищує 60° C;

(b) термін "уайт-спірит" (товарна категорія 2710 11 21) означає спеціальні бензини, зазначені в пункті (a), з температурою спалаху більш як 21° C, визначеною за методом Абеля-Пенські;

(c) термін "середні дистиляти" (товарні категорії 2710 19 11 - 2710 19 29) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 90 об. % яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 210° C і 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 250° C (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86);

(d) термін "важкі дистиляти" (товарні категорії 2710 19 31 - 2710 19 99) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 65 об. % яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 250° C (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86), або фракції, відсоток перегонки яких при температурі 250° C не може бути визначений за цим методом;

(e) термін "газойлі" (товарні категорії 2710 19 31 - 2710 19 49) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), 85 об. % яких (включаючи втрати) або більше переганяється при температурі 350° C (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86);

(f) термін "паливо рідке" (товарні категорії 2710 19 51 - 2710 19 69) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), крім газойлів, зазначених у пункті (e), які за відповідними значеннями колориметричної характеристики К мають в'язкість В:

- не більше ніж зазначено в рядку і наведеної нижче таблиці, якщо вміст сульфатної золи становить менш як 1 % (згідно з ASTM D 874) та індекс омилення - менш як 4 (згідно з ASTM D 939-54);

- більше ніж зазначено у рядку II, при температурі плинності не менш як 10° C (згідно з ГОСТ 20287-91 чи ASTM D 97);

- більше ніж зазначено в рядку I, але не більше ніж зазначено в рядку II, якщо 25 об. % або більше переганяється при температурі 300° C (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86) або якщо менш як 25 об. % переганяється при температурі 300° C і температура плинності перевищує 10° C (згідно з ГОСТ 20287-91 чи ASTM D 97). Ці параметри стосуються лише фракцій із значеннями колориметричної характеристики К менш як 2.

Таблиця відповідності числових значень колориметричної характеристики К значенням в'язкості В

Колориметрична характеристика К 

0,5 

1,5 

2,5 

3,5 

4,5 

5,5 

6,5 

7,5 і більше 

В'язкість В 

5,4 

15,1 

25,3 

42,4 

71,1 

119 

200 

335 

562 

943 

1580 

2650 

II 

15,1 

25,3 

42,4 

71,1 

119 

200 

335 

562 

943 

1580 

2650 


Термін "в'язкість В" означає кінематичну в'язкість при температурі 50° C, що виражається в 10-6 м2 c-1 (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445).

Термін "колориметрична характеристика К" означає колір продукту, визначений згідно з ASTM D 1500 після того, як одну частину (за об'ємом) продукту змішують із 100 частинами (за об'ємом) чотирихлористого вуглецю. Колір слід визначати негайно після утворення розчину.

Товарні категорії 2710 19 51 - 2710 19 69 включають лише види рідкого палива природного забарвлення. Ці товарні категорії не включають важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), для яких неможливо встановити:

- відсотковий вміст кількості відігнаного продукту при температурі 250° C (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86) (нульовий вихід потрібно розглядати як нульовий відсоток);

- кінематичну в'язкість при температурі 50° C (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445);

- або колориметричну характеристику К (згідно з ASTM D 1500).

Такі продукти включаються до товарних категорій 2710 19 71 - 2710 19 99.

3. У товарній позиції 2712 термін "сирий нафтовий вазелін" (товарна категорія 2712 10 10) означає нафтовий вазелін із колориметричною характеристикою для природного забарвлення більш як 4,5 (згідно з ASTM D 1500).

4. У товарних категоріях 2712 90 31 - 2712 90 39 термін "сирий" означає продукти:

(a) із вмістом нафтових фракцій не менш як 3,5 (згідно з ASTM D 721), якщо їх в'язкість при температурі 100° C становить менш як 9 х 10-6 м2 с-1 (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445); або

(b) із значенням колориметричної характеристики для природного забарвлення більш як 3 (згідно з ASTM D 1500), якщо їх в'язкість при температурі 100° C становить 9 х 10-6 м2 с-1 або більше (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445).

5. У товарних позиціях 2710, 2711 і 2712 термін "специфічний процес" означає такі процеси:

(a) вакуумної, атмосферно-вакуумної дистиляції;

(b) вторинної перегонки з ретельним фракціонуванням;

(c) крекінгу;

(d) риформінгу;

(e) екстракції селективними розчинниками;

(f) процес, що включає всі операції: обробку концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або сірчаним ангідридом; нейтралізацію лужними агентами; знебарвлення та очищення природними активними землями, активованим вугіллям чи бокситом;

(g) полімеризації;

(h) алкілування;

(ij) ізомеризації;

(k) знесірчення із застосуванням водню, що призводить до відновлення принаймні 85 % сірки, яка міститься в продуктах, що обробляються (згідно з ASTM D 1266-59Т) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 31 - 2710 19 99);

(l) депарафінізації будь-яким способом, відмінним від фільтрації (тільки стосовно продуктів товарної позиції 2710);

(m) обробки воднем, якщо він бере активну участь у хімічних реакціях під тиском більш як 2000 кПа і температурі більш як 250° C з використанням каталізатора (крім використання каталізаторів знесірчення) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 31 - 2710 19 99). Подальша обробка воднем мастил товарних категорій 2710 19 71 - 2710 19 99, зокрема для поліпшення кольору або стабільності (наприклад, гідроочищення чи знебарвлення), не належить до специфічних процесів;

(n) перегонки при атмосферному тиску за умови, що менш як 30 об. % цих продуктів (включаючи втрати) переганяється при температурі 300° C (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 51 - 2710 19 69). Якщо 30 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 300° C (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86), то продукти, які можуть бути одержані шляхом перегонки при атмосферному тиску і належать до товарних категорій 2710 11 11 - 2710 11 90 або 2710 19 11 - 2710 19 29, підлягають обкладенню митом, передбаченим для товарів товарних категорій 2710 19 61 - 2710 19 69;

(o) обробки високочастотним електричним розрядом (виключно для продуктів товарних категорій 2710 19 71 - 2710 19 99);

(p) знежирювання методом фракційної кристалізації (виключно для продуктів товарної категорії 2712 90 31).

Додаткові примітки України:

1. Октанове число визначається для бензинів моторних (товарні категорії 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51, 2710 11 59) за дослідним методом згідно з ГОСТ 8226-82 чи ASTM D 2699.

2. У цій групі терміни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. У товарній позиції 2710 термін "біоетанол" означає спирт етиловий зневоднений, призначений для використання як компонент палива.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

2701 

Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: 

  

  

  

  

  

- вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: 

  

  

  

  

2701 11 

- - антрацит: 

  

  

  

  

2701 11 10 00 

- - - з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 10 мас. % 

  

2701 11 90 00 

- - - інше 

  

2701 12 

- - бітумінозне вугілля: 

  

  

  

  

2701 12 10 00 

- - - коксівне вугілля  

  

2701 12 90 00 

- - - інше 

  

2701 19 00 00 

- - вугілля інше 

  

2701 20 00 00 

- брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля 

  

2702 

Лігніт, буре вугілля, агломеровані або неагломеровані, крім гагату: 

  

  

  

  

2702 10 00 00 

- лігніт, буре вугілля, пилоподібні або непилоподібні, неагломеровані 

  

2702 20 00 00 

- лігніт, буре вугілля, агломеровані 

  

2703 00 00 00 

Торф (включаючи торф'яний дрібняк), агломерований або неагломерований 

  

2704 00 

Кокс і напівкокс із кам'яного вугілля, лігніту, бурого вугілля або торфу, агломеровані або неагломеровані; вугілля ретортне: 

  

  

  

  

  

- кокс і напівкокс із кам'яного вугілля: 

  

  

  

  

2704 00 11 00 

- - для виготовлення електродів 

  

2704 00 19 00 

- - інший 

  

2704 00 30 00 

- кокс і напівкокс із лігніту, бурого вугілля 

  

2704 00 90 00 

- інші 

  

2705 00 00 00 

Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і аналогічні види газів, крім нафтових газів та інших газоподібних вуглеводнів 

  

тис. м3 

2706 00 00 00 

Смоли кам'яновугільні і буровугільні або торф'яні та інші мінеральні смоли, зневоднені або незневоднені, і продукти часткової дистиляції, включаючи "відновлені" смоли 

  

2707 

Масла та інші продукти високотемпературної перегонки кам'яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні: 

  

  

  

  

2707 10 

- бензол: 

  

  

  

  

2707 10 10 00 

- - для використання як паливо 

  

2707 10 90 00 

- - для інших цілей 

  

2707 20 

- толуол: 

  

  

  

  

2707 20 10 00 

- - для використання як паливо 

  

2707 20 90 00 

- - для інших цілей 

  

2707 30 

- ксилол: 

  

  

  

  

2707 30 10 00 

- - для використання як паливо 

  

2707 30 90 00 

- - для інших цілей 

  

2707 40 00 00 

- нафталін 

  

2707 50 

- інші суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250° C за методом, визначеним згідно з ASTM D 86: 

  

  

  

  

2707 50 10 00 

- - для використання як паливо 

  

2707 50 90 00 

- - для інших цілей  

  

  

- інші: 

  

  

  

  

2707 91 00 00 

- - масла креозотові 

  

2707 99 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - масла неочищені: 

  

  

  

  

2707 99 11 00 

- - - - неочищені легкі масла, в яких 90 об. % або більше піддається дистиляції при температурі до 200° C 

  

2707 99 19 00 

- - - - інші 

  

2707 99 30 00 

- - - сірчисті (із вмістом сполук сірки) легкі масла  

  

2707 99 50 00 

- - - основні продукти 

  

2707 99 70 00 

- - - антрацен 

  

2707 99 80 00 

- - - феноли 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

2707 99 91 00 

- - - - для виробництва продуктів товарної позиції 2803 

  

2707 99 99 00 

- - - - інші 

  

2708 

Пек або кокс пековий, одержаний із кам'яновугільної смоли або з інших мінеральних смол: 

  

  

  

  

2708 10 00 00 

- пек  

  

2708 20 00 00 

- кокс пековий 

  

2709 00 

Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів): 

  

  

  

  

2709 00 10 00 

- газовий конденсат природний 

  

2709 00 90 00 

- інші 

  

2710  

Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: 

  

  

  

  

  

- нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: 

  

  

  

  

2710 11  

- - легкі дистиляти: 

  

  

  

  

2710 11 11 00 

- - - для специфічних процесів переробки 

  

2710 11 15 00 

- - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00 

  

  

- - - для інших цілей: 

  

  

  

  

  

- - - - бензини спеціальні: 

  

  

  

  

2710 11 21 00 

- - - - - уайт-спірит 

  

2710 11 25 00 

- - - - - інші 

  

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

  

- - - - - бензини моторні: 

  

  

  

  

2710 11 31 00 

- - - - - - бензини авіаційні 

  

10 

10 

  

- - - - - - інші, із вмістом свинцю: 

  

  

  

  

  

- - - - - - - 0,013 г/л або менше: 

  

  

  

  

2710 11 41  

- - - - - - - - з октановим числом менш як 95: 

  

  

  

  

  

- - - - - - - - - з октановим числом 80 або менше: 

  

  

  

  

2710 11 41 11 

- - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші 

  

10 

10 

тис. л1 

____________
1 Тут і далі - вимірювання об'єму нафтопродуктів проводиться при температурі 15° C. 

2710 11 41 19 

- - - - - - - - - - інші 

  

тис. л1 

  

- - - - - - - - - з октановим числом більш як 80, але не більш як 92: 

  

  

  

  

2710 11 41 31 

- - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші 

  

тис. л1 

2710 11 41 39 

- - - - - - - - - - інші 

  

тис. л1 

  

- - - - - - - - - з октановим числом більш як 92, але менш як 95: 

  

  

  

  

2710 11 41 91 

- - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші 

  

тис. л1 

2710 11 41 99 

- - - - - - - - - - інші 

  

тис. л1 

2710 11 45  

- - - - - - - - з октановим числом 95 або більше, але менш як 98: 

  

  

  

  

2710 11 45 11 

- - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші 

  

тис. л1 

2710 11 45 99 

- - - - - - - - - інші 

  

тис. л1 

2710 11 49  

- - - - - - - - з октановим числом 98 або більше: 

  

  

  

  

2710 11 49 11 

- - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші 

  

10 

10 

тис. л1 

2710 11 49 99 

- - - - - - - - - інші 

  

тис. л1 

  

- - - - - - - більш як 0,013 г/л: 

  

  

  

  

2710 11 51 00 

- - - - - - - - з октановим числом менш як 98 

  

тис. л1 

2710 11 59 00 

- - - - - - - - з октановим числом 98 або більше 

  

тис. л1 

2710 11 70 00 

- - - - - паливо для реактивних двигунів 

  

10 

10 

2710 11 90 00 

- - - - - інші легкі дистиляти  

  

2710 19 

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - середні дистиляти: 

  

  

  

  

2710 19 11 00 

- - - - для специфічних процесів переробки 

  

2710 19 15 00 

- - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 11 00 

  

  

- - - - для інших цілей: 

  

  

  

  

  

- - - - - гас: 

  

  

  

  

2710 19 21 00 

- - - - - - паливо для реактивних двигунів 

  

2710 19 25 00 

- - - - - - інший 

  

2710 19 29 00 

- - - - - інші 

  

  

- - - важкі дистиляти: 

  

  

  

  

  

- - - - газойлі: 

  

  

  

  

2710 19 31  

- - - - - для специфічних процесів переробки: 

  

  

  

  

2710 19 31 10 

- - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,005 мас. % 

  

2710 19 31 20  

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. % 

  

2710 19 31 30 

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. % 

  

2710 19 31 40 

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,2 мас. % 

  

2710 19 35  

- - - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній категорії 2710 19 31: 

  

  

  

  

2710 19 35 10 

- - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,005 мас. % 

  

2710 19 35 20  

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. % 

  

2710 19 35 30 

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. % 

  

2710 19 35 40 

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,2 мас. % 

  

  

- - - - - для інших цілей: 

  

  

  

  

2710 19 41  

- - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,05 мас. %: 

  

  

  

  

2710 19 41 10 

- - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,005 мас. % 

  

2710 19 41 20 

- - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. % 

  

2710 19 41 30 

- - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,05 мас. % 

  

2710 19 45 00 

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,05 мас. %, але не більш як 0,2 мас. % 

  

2710 19 49 00 

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,2 мас. % 

  

  

- - - - паливо рідке (мазут): 

  

  

  

  

2710 19 51 00 

- - - - - для специфічних процесів переробки 

  

2710 19 55 00 

- - - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00 

  

  

- - - - - для інших цілей: 

  

  

  

  

2710 19 61 00 

- - - - - - із вмістом сірки не більш як 1 мас. % 

  

2710 19 63 00 

- - - - - - із вмістом сірки більш як 1 мас. %, але не більш як 2 мас. % 

  

2710 19 65 00 

- - - - - - із вмістом сірки більш як 2 мас. %, але не більш як 2,8 мас. % 

  

2710 19 69 00 

- - - - - - із вмістом сірки більш як 2,8 мас. % 

  

  

- - - - мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: 

  

  

  

  

2710 19 71 00 

- - - - - для специфічних процесів переробки 

  

2710 19 75 00 

- - - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 71 00 

  

  

- - - - - для інших цілей: 

  

  

  

  

2710 19 81 00 

- - - - - - масла моторні, компресорні, турбінні  

  

2710 19 83 00 

- - - - - - рідини для гідравлічних передач 

  

2710 19 85 00 

- - - - - - білі масла, вазелінове масло 

  

2710 19 87 00 

- - - - - - масла трансмісійні та редукторні  

  

2710 19 91 00 

- - - - - - засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм, антикорозійні масла 

  

2710 19 93 00 

- - - - - - електро-ізоляційні масла 

  

2710 19 99 00 

- - - - - - інші мастильні матеріали та інші дистиляти  

  

  

- відпрацьовані нафтопродукти: 

  

  

  

  

2710 91 00 00 

- - такі, що містять поліхлордифеніли, поліхлортрифеніли або полібромдифеніли  

  

2710 99 00 00 

- - інші 

  

2711  

Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані: 

  

  

  

  

  

- скраплені (зріджені): 

  

  

  

  

2711 11 00 00 

- - газ природний 

  

тис. м3 

2711 12 

- - пропан: 

  

  

  

  

  

- - - пропан, чистота якого не менш як 99 %: 

  

  

  

  

2711 12 11 00 

- - - - для використання як паливо 

  

2711 12 19 00 

- - - - для інших цілей 

  

  

- - - інший: 

  

  

  

  

2711 12 91 00 

- - - - для специфічних процесів переробки 

  

2711 12 93 00 

- - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2711 12 91 00 

  

  

- - - - для інших цілей: 

  

  

  

  

2711 12 94 00 

- - - - - чистота якого більш як 90 %, але не більш як 99 % 

  

2711 12 97 00 

- - - - - інші 

  

2711 13 

- - бутани: 

  

  

  

  

2711 13 10 00 

- - - для специфічних процесів переробки 

  

2711 13 30 00 

- - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2711 13 10 00 

  

  

- - - для інших цілей: 

  

  

  

  

2711 13 91 00 

- - - - чистота якого більш як 90 %, але менш як 95 % 

  

2711 13 97 00 

- - - - інші 

  

2711 14 00 00 

- - етилен, пропілен, бутилен і бутадієн 

  

2711 19 00 00 

- - інші 

  

  

- у газоподібному стані: 

  

  

  

  

2711 21 00 00 

- - газ природний 

  

тис. м3 

2711 29 00 00 

- - інші 

  

2712 

Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф'яний, інші мінеральні воски та аналогічні продукти, одержані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені або незабарвлені: 

  

  

  

  

2712 10 

- вазелін нафтовий (петролатум): 

  

  

  

  

2712 10 10 00 

- - сирий (неочищений) 

  

2712 10 90  

- - інший: 

  

  

  

  

2712 10 90 10 

- - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

2712 10 90 90 

- - - інший 

  

2712 20 

- парафін із вмістом нафтопродуктів менш як 0,75 мас. %: 

  

  

  

  

2712 20 10 00 

- - парафін синтетичний з молекулярною масою 460 або більше, але не більш як 1560 

  

2712 20 90 00 

- - інші 

  

2712 90 

- інші: 

  

  

  

  

  

- - озокерит, віск буровугільний (лігнітний) або віск торф'яний (природні продукти): 

  

  

  

  

2712 90 11 00 

- - - сирі 

  

2712 90 19 00 

- - - інші 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - сирі: 

  

  

  

  

2712 90 31 00 

- - - - для специфічних процесів переробки 

  

2712 90 33 00 

- - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у підкатегорії 2712 90 31 00 

  

2712 90 39  

- - - - для інших цілей: 

  

  

  

  

2712 90 39 10 

- - - - - гідрофобний заповнювач на основі петролатуму 

  

10 

10 

2712 90 39 20 

- - - - - гідрофобний тиксотропний заповнювач на основі синтетичних аліфатичних вуглеводнів  

  

2712 90 39 90 

- - - - - інші 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

2712 90 91 00 

- - - - суміш 1-алкенів із вмістом 80 мас. % або більше 1-алкенів, довжина вуглецевого ланцюга яких становить 24 атоми вуглецю або більше, але не більш як 28 атомів вуглецю 

  

2712 90 99 00 

- - - - інші 

  

2713 

Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід: 

  

  

  

  

  

- кокс нафтовий: 

  

  

  

  

2713 11 00 00 

- - некальцинований 

  

2713 12 00 00 

- - кальцинований 

  

2713 20 00 00 

- бітум нафтовий 

  

10 

10 

2713 90 

- інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід: 

  

  

  

  

2713 90 10 00 

- - для виробництва продуктів товарної позиції 2803 

  

2713 90 90 00 

- - інші 

  

2714 

Бітум і асфальт, природні; сланці бітумінозні та пісковики бітумінозні; асфальти та асфальтові породи: 

  

  

  

  

2714 10 00 00 

- сланці бітумінозні та пісковики бітумінозні 

  

2714 90 00 00 

- інші 

  

2715 00 00 

Суміші бітумінозні на основі природного асфальту або природного бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних смол (наприклад, бітумінозні мастики, асфальтові суміші для дорожнього покриття): 

  

  

  

  

  

- мастики бітумінозні: 

  

  

  

  

2715 00 00 10 

- - антикорозійні 

  

10 

10 

2715 00 00 90 

- - інші 

  

2715 00 00 91 

- інші 

  

2716 00 00 00 

Електроенергія 

  

тис. кВт·год 


Реклама
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше