Раздел XVIII. Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности

Печать
 

Група 90
Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні;медичні або хірургічні; їх частини та приладдя

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) вироби, що використовуються в машинах, приладах або для інших технічних цілей, з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016), з натуральної або синтетичної шкіри (товарна позиція 4205) або текстильного матеріалу (товарна позиція 5911);

(b) підтримувальні (фіксувальні) пояси або інші підтримувальні (фіксувальні) вироби з текстильних матеріалів за умови, що основна функція цих виробів (підтримка або фіксація) виконується за рахунок еластичності текстильних матеріалів (наприклад, пояси для вагітних, бандажі для грудної клітки, бандажі для живота, фіксатори для суглобів або м`язів) (розділ XI);

(c) вогнетривкі вироби товарної позиції 6903; керамічні вироби для лабораторного, хімічного або іншого технічного призначення товарної позиції 6909;

(d) оптично необроблені скляні дзеркала товарної позиції 7009 або дзеркала з недорогоцінних чи дорогоцінних металів, що не є оптичними елементами (товарна позиція 8306 чи група 71);

(e) вироби товарних позицій 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 або 7017;

(f) частини загального призначення з недорогоцінних металів, зазначені в примітці 2 до розділу XV, або подібні вироби з пластмас (група 39);

(g) насоси з вимірювальними приладами товарної позиції 8413; прилади для зважування, що використовуються для контролю і підрахунку маси виробів, а також гирі для ваг і терезів, що подаються окремо (товарна позиція 8423); підіймальні і транспортні механізми (товарні позиції 8425 - 8428); різальні машини всіх типів для різання паперу або картону (товарна позиція 8441); пристрої для встановлення оброблюваних деталей чи інструментів на верстатах, включаючи ті, що оснащені оптичними пристроями для зчитування показників приладів (наприклад, "оптичні" ділильні головки (товарна позиція 8466), крім суто оптичних пристроїв (наприклад, юстувальні телескопи); лічильні машини (товарна позиція 8470); клапани та інша арматура (товарна позиція 8481); машини та апаратура (включаючи апаратуру для проектування або креслення схем шаблонів на чутливих напівпровідникових матеріалах) товарної позиції 8486;

(h) прожектори або фари, що використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах (товарна позиція 8512); портативні електричні ліхтарі товарної позиції 8513; кінематографічні апарати для записування і відтворювання або повторного записування звуку (товарна позиція 8519); звукові головки (товарна позиція 8522); телевізійні камери, цифрові камери та записуючі відеокамери (товарна позиція 8525); радіолокаційні, радіонавігаційні апарати, радіонавігаційні прилади та радіоапаратура дистанційного керування (товарна позиція 8526); з`єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів та кабелів (товарна позиція 8536); цифрові апарати керування товарної позиції 8537; лампи герметичні спрямованого світла товарної позиції 8539; кабелі волоконно-оптичні товарної позиції 8544;

(ij) прожектори або фари товарної позиції 9405;

(k) вироби групи 95;

(l) ємкості для вимірювання об`єму класифікуються за матеріалом, з якого вони вироблені; або

(m) котушки, бобіни або аналогічні носії класифікуються за матеріалом, з якого вони вироблені, наприклад, у товарній позиції 3923 або у розділі XV.

2. За умови додержання положень примітки 1 частини і приладдя для машин, апаратів, інструментів або виробів, включених до цієї групи, класифікуються згідно з такими правилами:

(a) частини і приладдя, які є виробами, включеними до будь-якої товарної позиції цієї групи або груп 84, 85 і 91 (крім товарних позицій 8487, 8548 або 9033), в усіх випадках включаються до відповідних товарних позицій;

(b) інші частини і приладдя, призначені для використання виключно або головним чином у відповідних типах машин, інструментів та апаратів, або в кількох машинах, інструментах чи апаратах, включених в одну товарну позицію (в тому числі машини, інструменти або апарати товарних позицій 9010, 9013 і 9031), класифікуються разом з цими машинами, інструментами та апаратами;

(c) інші частини і приладдя включаються до товарної позиції 9033.

3. Положення примітки 3 і 4 розділу XVI поширюється також на цю групу.

4. До товарної позиції 9005 не включаються телескопічні приціли для зброї, телескопічні перископи для підводних човнів і танків, а також оптичні труби для машин, пристроїв, приладів чи апаратів цієї групи або розділу XVI; такі телескопічні приціли та оптичні труби включаються до товарної позиції 9013.

5. Вимірювальні або контрольні оптичні прилади, пристрої або машини без урахування цієї примітки, які можна класифікувати у товарній позиції 9013 або 9031, повинні класифікуватися у товарній позиції 9031.

6. У товарній позиції 9021 термін "пристосування ортопедичні" означає пристосування для:

запобігання або корекції тілесних деформацій; або

підтримання чи фіксації частин тіла після хвороби, операції або пошкоджень.

До ортопедичних пристосувань належать взуття та спеціальні устілки, виготовлені для корекції ортопедичного стану за умови, що вони (1) виготовлені згідно з міркою на замовлення або (2) масового виробництва, представлені одним предметом, а не парою та розроблені таким чином, щоб підходити для будь-якої ноги.

7. До товарної позиції 9032 включаються лише:

(a) прилади і апарати для автоматичного регулювання витрати, рівня, тиску або інших змінних параметрів газів чи рідини, або для автоматичного регулювання температури незалежно від того, чи базується їх дія на використанні електричних явищ, які змінюються залежно від параметрів, що підлягають автоматичному регулюванню, сконструйовані для приведення відповідного параметра до конкретної величини та утримування його, стабілізуючи від коливань, вимірюючи постійно або періодично дійсну величину; та

(b) автоматичні регулятори електричних величин, а також прилади та апарати для автоматичного регулювання неелектричних величин, дія яких ґрунтується на використанні електричних явищ, які змінюються залежно від параметрів, що підлягають автоматичному регулюванню, сконструйовані для приведення відповідного параметра до конкретної величини та утримування його, стабілізуючи від коливань, вимірюючи постійно або періодично дійсну величину.

Додаткова примітка:

1. Термін "електронний" в товарних підкатегоріях 9015 10 10 00, 9015 20 10 00, 9015 30 10 00, 9015 40 10 00, 9015 80 11 00, 9015 80 19 00, 9024 10 10 00, 9024 80 10 00, 9025 19 20 00, 9025 80 40 00, 9026 10 21 00, 9026 10 29 00, 9026 20 20 00, 9026 80 20 00, 9027 80 13 00, 9027 80 17 00, 9030 20 91 00, 9030 33 10 00, 9030 89 30 00, 9031 80 32 00, 9032 10 20 00 і товарних категоріях 9027 10 10, 9027 80 11, 9031 80 34, 9031 80 38 означає прилади та апарати, до яких входять один або кілька виробів, класифікованих у товарних позиціях 8540, 8541 або 8542. У той же час до товарних позицій 8540, 8541 або 8542 не слід включати вироби, які виконують функцію випрямляча струму і належать лише до складу силового блока живлення приладів або апаратів.

Додаткова примітка України:

У цьому розділі термін "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

9001 

Волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні; інші кабелі волоконно-оптичні, крім кабелів товарної позиції 8544; листи та пластини з поляризаційного матеріалу; лінзи (включаючи контактні), призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, неоправлені, крім таких елементів з оптично необробленого скла: 

  

  

  

  

9001 10 

- волокна оптичні, джгути та кабелі волоконно-оптичні: 

  

  

  

  

9001 10 10 00 

- - кабелі для передачі зображення 

  

9001 10 90 

- - інші: 

  

  

  

  

9001 10 90 10 

- - - волокна оптичні діаметром не менш як 100 мкм 

  

м 

9001 10 90 90 

- - - інші 

  

9001 20 00 00 

- листи або пластини з поляризаційного матеріалу 

  

9001 30 00 00 

- лінзи контактні 

  

шт 

9001 40 

- лінзи скляні для окулярів: 

  

  

  

  

9001 40 20 00 

- - що не коригують зір 

  

шт 

  

- - що коригують зір: 

  

  

  

  

  

- - - оброблені з обох боків: 

  

  

  

  

9001 40 41 00 

- - - - однофокусні 

  

10 

10 

шт 

9001 40 49 00 

- - - - інші 

  

10 

10 

шт 

9001 40 80 00 

- - - інші 

  

10 

10 

шт 

9001 50 

- лінзи з інших матеріалів для окулярів: 

  

  

  

  

9001 50 20 00 

- - що не коригують зір 

  

шт 

  

- - що коригують зір: 

  

  

  

  

  

- - - оброблені з обох боків: 

  

  

  

  

9001 50 41 00 

- - - - однофокусні 

  

шт 

9001 50 49 00 

- - - - інші 

  

шт 

9001 50 80 00 

- - - інші 

  

шт 

9001 90 00 

- інші: 

  

  

  

  

9001 90 00 10 

- - для цивільної авіації 

  

9001 90 00 90 

- - інші 

  

9002 

Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, оправлені, для інструментів або апаратури, крімтаких елементів, з оптично необробленого скла: 

  

  

  

  

  

- об`єктиви: 

  

  

  

  

9002 11 00 00 

- - для камер, проекторів або фотозбільшувачів чи фотозменшувачів 

  

шт 

9002 19 00 00 

- - інші 

  

шт 

9002 20 00 00 

- фільтри 

  

шт 

9002 90 00 

- інші: 

  

  

  

  

9002 90 00 10 

- - для цивільної авіації 

  

9002 90 00 90 

- - інші 

  

9003 

Оправи та арматура для окулярів, захисних окулярів або аналогічних оптичних виробів та їх частини: 

  

  

  

  

  

- оправи та арматура: 

  

  

  

  

9003 11 00 00 

- - пластмасові 

  

10 

10 

шт 

9003 19 

- - з інших матеріалів: 

  

  

  

  

9003 19 10 00 

- - - з дорогоцінних металів, з металів, плакованих або дубльованих дорогоцінними металами 

  

шт 

9003 19 30 00 

- - - з недорогоцінних металів 

  

шт 

9003 19 90 00 

- - - з інших матеріалів 

  

шт 

9003 90 00 00 

- частини 

  

9004 

Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, коригувальні, захисні або інші: 

  

  

  

  

9004 10 

- окуляри сонцезахисні: 

  

  

  

  

9004 10 10 00 

- - з оптичними лінзами 

  

шт 

  

- - інші: 

  

  

  

  

9004 10 91 00 

- - - з лінзами з пластмас 

  

шт 

9004 10 99 00 

- - - інші 

  

шт 

9004 90 

- інші: 

  

  

  

  

9004 90 10 00 

- - з лінзами з пластмас 

  

9004 90 90 00 

- - інші 

  

9005 

Біноклі, монокуляри та інші оптичні труби та їх арматура; інші астрономічні прилади та опори для них, за винятком радіоастрономічних приладів: 

  

  

  

  

9005 10 00 00 

- біноклі 

  

10 

10 

шт 

9005 80 00 00 

- інші прилади 

  

10 

10 

9005 90 00 00 

- частини та приладдя (включаючи опори) 

  

10 

10 

9006 

Фотокамери (крім кінокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крім газорозрядних ламп товарної позиції 8539: 

  

  

  

  

9006 10 00 00 

- фотокамери, що використовуються для підготовки пластин або циліндрів для друкування 

  

шт 

9006 30 00 00 

- фотокамери, спеціально призначені для підводного або повітряного знімання, для медичного чи хірургічного обстеження внутрішніх органів; фотоапаратура, яка проводить звірення для судових чи криміналістичних цілей 

  

шт 

9006 40 00 00 

- фотокамери для миттєвого отримання готового знімку 

  

шт 

  

- інші фотокамери: 

  

  

  

  

9006 51 00 00 

- - дзеркальні, для рулонних плівок завширшки не більш як 35 мм 

  

шт 

9006 52 00 00 

- - інші, для рулонних плівок завширшки менш як 35 мм 

  

шт 

9006 53 

- - інші, для рулонних плівок завширшки 35 мм: 

  

  

  

  

9006 53 10 00 

- - - портативні фотокамери 

  

шт 

9006 53 80 00 

- - - інші 

  

шт 

9006 59 00 00 

- - інші 

  

шт 

  

- фотоспалахи і лампи-спалахи: 

  

  

  

  

9006 61 00 00 

- - фотоспалахи розрядні (електронні) 

  

шт 

9006 69 00 00 

- - інші 

  

шт 

  

- частини і приладдя: 

  

  

  

  

9006 91 00 00 

- - для фотокамер 

  

9006 99 00 00 

- - інші 

  

9007 

Кінокамери та кінопроектори, з пристроями звукозаписування чи звуковідтворення або без них: 

  

  

  

  

  

- кінокамери: 

  

  

  

  

9007 11 00 00 

- - для плівки завширшки менш як 16 мм або для плівки 2 х 8 мм 

  

10 

10 

шт 

9007 19 00 00 

- - інші 

  

шт 

9007 20 00 00 

- кінопроектори 

  

шт 

  

- частини і приладдя: 

  

  

  

  

9007 91 00 00 

- - для кінокамер 

  

9007 92 00 00 

- - для кінопроекторів 

  

9008 

Проектори зображення, крім кінематографічних; збільшувальна або зменшувальна фотоапаратура (крім кінематографічної): 

  

  

  

  

9008 10 00 00 

- проектори для слайдів 

  

шт 

9008 20 00 00 

- апаратура для зчитування мікрофільмів, мікрофішів або інших мікроносіїв, здатні або не здатні виготовляти копії 

  

шт 

9008 30 00 00 

- інші проектори 

  

шт 

9008 40 00 00 

- фотоапаратура для збільшення або зменшення зображень (крім кінематографічної) 

  

10 

10 

шт 

9008 90 00 00 

- частини і приладдя 

  

10 

10 

[9009] 

  

  

  

  

  

9010 

Апаратура та обладнання для фото- або кінолабораторій в іншому місці цієї групи не зазначені; негатоскопи; екрани проекційні: 

  

  

  

  

9010 10 00 00 

- апаратура та обладнання для автоматичного проявлення фотоплівок (включаючи кіноплівки) або рулонного фотопаперу чи для автоматичного друку проявлених плівок на рулонний фотопапір 

  

9010 50 00 00 

- інша апаратура та обладнання для фото- і кінолабораторій; негатоскопи 

  

10 

10 

9010 60 00 00 

- екрани проекційні 

  

10 

10 

9010 90 00 00 

- частини і приладдя 

  

9011 

Мікроскопи оптичні складні, включаючи мікроскопи для мікрофотографування, для мікрокінознімання або мікропроекціювання: 

  

  

  

  

9011 10 

- мікроскопи стереоскопічні: 

  

  

  

  

9011 10 10 00 

- - що споряджені обладнанням, яке спеціально призначене для маніпулювання і переміщення напівпровідникових пластин або фотошаблонів 

  

шт 

9011 10 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

9011 20 

- інші мікроскопи для мікрофотографування, для мікрокінознімання або мікропроекціювання: 

  

  

  

  

9011 20 10 00 

- - мікроскопи мікрофотографічні, споряджені обладнанням, яке спеціально призначене для маніпулювання і переміщення напівпровідникових пластин або фотошаблонів 

  

шт 

9011 20 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

9011 80 00 00 

- інші мікроскопи 

  

10 

10 

шт 

9011 90 

- частини і приладдя: 

  

  

  

  

9011 90 10 00 

- - до апаратури товарної підкатегорії 9011 10 10 00 або 9011 20 10 00 

  

9011 90 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

9012 

Мікроскопи, крім оптичних; апарати дифракційні: 

  

  

  

  

9012 10 

- мікроскопи, крім оптичних, та апарати дифракційні: 

  

  

  

  

9012 10 10 00 

- - електронні мікроскопи, споряджені обладнанням, яке спеціально призначене для маніпулювання і переміщення напівпровідникових пластин або фотошаблонів 

  

9012 10 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

9012 90 

- частини і приладдя: 

  

  

  

  

9012 90 10 00 

- - до апаратури товарної підкатегорії 9012 10 10 00 

  

9012 90 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

9013 

Пристрої на рідких кристалах, крім виробів, конкретніше названих в інших товарних позиціях; лазери, крім лазерних діодів; інші прилади та інструменти оптичні в іншому місці цієї групи не зазначені: 

  

  

  

  

9013 10 00 00 

- приціли телескопічні для зброї; перископи; труби оптичні, виготовлені як частини для машин, інструментів, приладів або апаратів цієї групи або розділу XVI 

  

10 

10 

9013 20 00 00 

- лазери, крім лазерних діодів 

  

10 

10 

9013 80 

- інші пристрої, прилади та інструменти: 

  

  

  

  

  

- - пристрої на рідких кристалах: 

  

  

  

  

9013 80 20 00 

- - - пристрої на рідких кристалах з активною матрицею 

  

9013 80 30 00 

- - - інші 

  

9013 80 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

9013 90 

- частини і приладдя: 

  

  

  

  

9013 90 10 00 

- - для пристроїв на рідких кристалах (LCD) 

  

9013 90 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

9014 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти: 

  

  

  

  

9014 10 00 

- компаси для визначення напрямку: 

  

  

  

  

9014 10 00 10 

- - для цивільної авіації 

  

9014 10 00 90 

- - інші 

  

10 

10 

9014 20 

- прилади та інструменти для аеронавігації або космічної навігації (крім компасів): 

  

  

  

  

9014 20 20 

- - інерційні навігаційні системи: 

  

  

  

  

9014 20 20 10 

- - - для цивільної авіації 

  

шт 

9014 20 20 90 

- - - інші 

  

шт 

9014 20 80 

- - інші: 

  

  

  

  

9014 20 80 10 

- - - для цивільної авіації 

  

9014 20 80 90 

- - - інші 

  

9014 80 00 00 

- інші прилади та інструменти 

  

10 

10 

9014 90 00 

- частини і приладдя: 

  

  

  

  

9014 90 00 10 

- - приладів та апаратів товарної категорії 9014 10 00 та товарної підпозиції 9014 20, для цивільної авіації 

  

9014 90 00 90 

- - інші 

  

9015 

Прилади та інструменти топографічні (включаючи фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні або геофізичні, за винятком компасів; далекоміри: 

  

  

  

  

9015 10 

- далекоміри: 

  

  

  

  

9015 10 10 00 

- - електронні 

  

10 

10 

9015 10 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

9015 20 

- теодоліти і тахеометри: 

  

  

  

  

9015 20 10 00 

- - електронні 

  

9015 20 90 00 

- - інші 

  

9015 30 

- нівеліри: 

  

  

  

  

9015 30 10 00 

- - електронні 

  

10 

10 

9015 30 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

9015 40 

- прилади та інструменти фотограмметричні, топографічні: 

  

  

  

  

9015 40 10 00 

- - електронні 

  

10 

10 

9015 40 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

9015 80 

- інші прилади та інструменти: 

  

  

  

  

  

- - електронні: 

  

  

  

  

9015 80 11 00 

- - - інструменти та прилади для метеорології, гідрології та геофізики 

  

9015 80 19 00 

- - - інші 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

9015 80 91 00 

- - - інструменти та прилади, що використовуються в геодезії, топографії або нівелюванні; інструменти гідрографічні 

  

9015 80 93 00 

- - - інструменти та прилади метеорологічні, гідрологічні та геофізичні 

  

9015 80 99 00 

- - - інші 

  

9015 90 00 00 

- частини і приладдя 

  

10 

10 

9016 00 

Терези чутливістю 0,05 г або вище, з важками або без них: 

  

  

  

  

9016 00 10 00 

- терези 

  

10 

10 

шт 

9016 00 90 00 

- частини та приладдя 

  

10 

10 

9017 

Інструменти для креслення, розмічання або математичних розрахунків (наприклад, машинки креслярські, пантографи, транспортири, набори креслярські, логарифмічні лінійки, дискові калькулятори); ручні інструменти для вимірювання лінійних розмірів (наприклад, вимірювальні стержні та рулетки, мікрометри, кронциркулі), в іншому місці цієї групи не зазначені: 

  

  

  

  

9017 10 

- столи та машини креслярські, автоматичні або неавтоматичні: 

  

  

  

  

9017 10 10 00 

- - плотери 

  

шт 

9017 10 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

9017 20 

- інші інструменти для креслення, розмічання або математичних розрахунків: 

  

  

  

  

9017 20 05 00 

- - плотери 

  

шт 

  

- - інші інструменти креслярські: 

  

  

  

  

9017 20 11 00 

- - - набори креслярські 

  

10 

10 

шт 

9017 20 19 00 

- - - інші 

  

10 

10 

9017 20 39 00 

- - інструменти для розмічання 

  

10 

10 

шт 

9017 20 90 00 

- - інструменти для математичних розрахунків (логарифмічні лінійки, дискові калькулятори тощо) 

  

10 

10 

шт 

9017 30 

- мікрометри, кронциркулі та калібри: 

  

  

  

  

9017 30 10 00 

- - мікрометри та кронциркулі 

  

10 

10 

шт 

9017 30 90 00 

- - інші (за винятком калібрів без пристроїв регулювання товарної позиції 9031) 

  

10 

10 

шт 

9017 80 

- інші інструменти: 

  

  

  

  

9017 80 10 00 

- - вимірювальні стержні та рулетки і лінійки з поділками 

  

10 

10 

9017 80 90 00 

- - інші 

  

10 

10 

9017 90 00 00 

- частини і приладдя 

  

10 

10 

9018 

Прилади та пристрої, що використовуються у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії, включаючи сцинтографічну апаратуру та іншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослідження зору: 

  

  

  

  

  

- апарати електродіагностичні (включаючи апарати для функціональних діагностичних досліджень або для контролю фізіологічних параметрів): 

  

  

  

  

9018 11 00 00 

- - електрокардіографи 

  

9018 12 00 00 

- - апаратура для ультразвукового сканування 

  

9018 13 00 00 

- - магнітно-резонансні томографи 

  

9018 14 00 00 

- - сцинтографічна апаратура 

  

9018 19 

- - інші: 

  

  

  

  

9018 19 10 00 

- - - апаратура для одночасного відстеження двох або більше параметрів 

  

9018 19 90 00 

- - - інші 

  

9018 20 00 00 

- апаратура, що використовує ультрафіолетове або інфрачервоне випромінювання 

  

  

- шприци, голки, катетери, канюлі і подібні інструменти: 

  

  

  

  

9018 31 

- - шприци, з голками чи без голок: 

  

  

  

  

9018 31 10 00 

- - - з пластмасових матеріалів 

  

9018 31 90 00 

- - - інші 

  

9018 32 

- - голки трубчасті металеві та голки для накладення швів: 

  

  

  

  

9018 32 10 00 

- - - голки трубчасті металеві 

  

9018 32 90 00 

- - - голки для накладення швів 

  

9018 39 00 00 

- - інші 

  

  

- інші прилади та інструменти стоматологічні: 

  

  

  

  

9018 41 00 00 

- - бормашини, поєднані або не поєднані з іншим стоматологічним обладнанням на спільній основі 

  

9018 49 

- - інші: 

  

  

  

  

9018 49 10 00 

- - - бори, фрези, диски, наконечники і щітки для використання в стоматологічних бормашинах 

  

9018 49 90 00 

- - - інші 

  

9018 50 

- інші прилади та апарати офтальмологічні: 

  

  

  

  

9018 50 10 00 

- - неоптичні 

  

9018 50 90 00 

- - оптичні 

  

9018 90 

- інші інструменти та прилади: 

  

  

  

  

9018 90 10 00 

- - інструменти та прилади для вимірювання артеріального тиску 

  

9018 90 20 00 

- - ендоскопи 

  

9018 90 30 00 

- - обладнання гемодіалізне (штучні нирки, апарати штучної нирки та діалізатори) 

  

  

- - апаратура, призначена для діатермії: 

  

  

  

  

9018 90 41 00 

- - - ультразвукова 

  

9018 90 49 00 

- - - інша 

  

9018 90 50 00 

- - апаратура для переливання крові 

  

9018 90 60 00 

- - прилади та апаратура для анестезії 

  

9018 90 70 00 

- - літотриптери ультразвукові 

  

9018 90 75 00 

- - апаратура для нервового стимулювання 

  

9018 90 85 00 

- - інші 

  

9019 

Апаратура для механотерапії; апаратура масажна; апаратура для психологічних тестів для визначення здібностей; апаратура для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, штучного дихання, реанімації та інша апаратура для дихальної терапії: 

  

  

  

  

9019 10 

- апаратура для механотерапії; апаратура масажна; апаратура для психологічних тестів для визначення здібностей: 

  

  

  

  

9019 10 10 00 

- - апаратура вібромасажна електрична 

  

9019 10 90 00 

- - інша 

  

9019 20 00 00 

- апаратура для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, штучного дихання, реанімації та інша апаратура для дихальної терапії 

  

9020 00 00 00 

Інша апаратура дихальна та газові маски, за винятком захисних масок без механічних частин і змінних фільтрів 

  

9021 

Пристрої ортопедичні, включаючи хірургічні пояси, бандажі та милиці; шини та інші пристрої для лікування переломів; штучні частини тіла; слухові та інші апарати, які носять на собі, із собою або імплантують в тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду: 

  

  

  

  

9021 10 

- пристрої ортопедичні або пристрої для лікування переломів: 

  

  

  

  

9021 10 10 00 

- - пристрої ортопедичні 

  

9021 10 90 00 

- - шини та інші пристрої для лікування переломів 

  

  

- зуби штучні і деталі для протезування зубів: 

  

  

  

  

9021 21 

- - зуби штучні: 

  

  

  

  

9021 21 10 00 

- - - з пластмас 

  

100 шт 

9021 21 90 00 

- - - з інших матеріалів 

  

100 шт 

9021 29 00 00 

- - інші 

  

  

- інші штучні частини тіла: 

  

  

  

  

9021 31 00 00 

- - суглоби штучні 

  

9021 39 

- - інші: 

  

  

  

  

9021 39 10 00 

- - - протези очей 

  

9021 39 90 00 

- - - інші 

  

9021 40 00 00 

- слухові апарати, крім частин і приладдя 

  

шт 

9021 50 00 00 

- серцеві стимулятори, крім частин і приладдя 

  

шт 

9021 90 

- інші: 

  

  

  

  

9021 90 10 00 

- - частини і пристрої до слухових апаратів 

  

9021 90 90 00 

- - інші 

  

9022 

Апаратура, що використовує рентгенівське, альфа-, бета- або гамма-випромінювання, призначена або не призначена для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографічну та радіотерапевтичну апаратуру, рентгенівські трубки та інші генератори рентгенівських променів, генератори високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, крісла та подібні вироби для обстеження або лікування: 

  

  

  

  

  

- апаратура, що використовує рентгенівське випромінювання, призначена або не призначена для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографічну або радіотерапевтичну апаратуру: 

  

  

  

  

9022 12 00 00 

- - томографи комп'ютерні 

  

шт 

9022 13 00 00 

- - інша для стоматологічного використання 

  

шт 

9022 14 00 00 

- - інша для медичного, хірургічного або ветеринарного використання 

  

шт 

9022 19 00 00 

- - для іншого використання 

  

шт 

  

- апаратура, що використовує альфа-, бета- або гамма- випромінювання, призначена або не призначена для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографічну або радіотерапевтичну апаратуру: 

  

  

  

  

9022 21 00 00 

- - для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного використання 

  

шт 

9022 29 00 00 

- - для іншого використання 

  

шт 

9022 30 00 00 

- трубки рентгенівські 

  

шт 

9022 90 

- інші, включаючи частини і приладдя: 

  

  

  

  

9022 90 10 00 

- - екрани рентгенівські люмінесцентні, екрани рентгенівські підсилювальні; екрани та сітки протирозсіювальні 

  

9022 90 90 00 

- - інші 

  

9023 00 

Прилади, апарати та моделі демонстраційного призначення (наприклад, навчальні або виставкові), не придатні для іншого використання: 

  

  

  

  

9023 00 10 00 

- для викладання фізики, хімії або технічних наук 

  

9023 00 80 00 

- інші 

  

9024 

Машини та пристрої для випробування твердості, міцності, розтягування та стискання, пружності або інших механічних властивостей матеріалів (наприклад, металів, деревини, текстильних матеріалів, паперу, пластмас): 

  

  

  

  

9024 10 

- машини та пристрої для випробування металів: 

  

  

  

  

9024 10 10 00 

- - електронні 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

9024 10 91 00 

- - - універсальні або для випробування на розтягування 

  

9024 10 93 00 

- - - для випробування на твердість 

  

9024 10 99 00 

- - - інші 

  

9024 80 

- інші машини та пристрої: 

  

  

  

  

9024 80 10 00 

- - електронні 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

9024 80 91 00 

- - - для випробування текстильних матеріалів, паперу або картону 

  

9024 80 99 00 

- - - інші 

  

9024 90 00 00 

- частини і приладдя 

  

9025 

Ареометри та аналогічні занурювані прилади, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів: 

  

  

  

  

  

- термометри та пірометри, не об'єднані з іншими приладами: 

  

  

  

  

9025 11 

- - рідинні, безпосереднього зчитування: 

  

  

  

  

9025 11 20 00 

- - - медичні або ветеринарні 

  

шт 

9025 11 80 

- - - інші: 

  

  

  

  

9025 11 80 10 

- - - - для цивільної авіації 

  

шт 

9025 11 80 90 

- - - - інші 

  

шт 

9025 19 

- - інші: 

  

  

  

  

9025 19 20 

- - - електронні: 

  

  

  

  

9025 19 20 10 

- - - - для цивільної авіації 

  

шт 

9025 19 20 90 

- - - - інші 

  

шт 

9025 19 80 

- - - інші: 

  

  

  

  

9025 19 80 10 

- - - - перетворювачі термоелектричні для вимірювання температури рідкого розплаву металів 

  

10 

10 

шт 

  

- - - - інші: 

  

  

  

  

9025 19 80 91 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

9025 19 80 98 

- - - - - інші 

  

шт 

9025 80 

- інші прилади: 

  

  

  

  

9025 80 20 

- - барометри без з'єднання з іншими вимірювальними приладами: 

  

  

  

  

9025 80 20 10 

- - - для цивільної авіації 

  

шт 

9025 80 20 90 

- - - інші 

  

шт 

  

- - інші: 

  

  

  

  

9025 80 40 

- - - електронні: 

  

  

  

  

9025 80 40 10 

- - - - для цивільної авіації 

  

9025 80 40 90 

- - - - інші 

  

9025 80 80 

- - - інші: 

  

  

  

  

9025 80 80 10 

- - - - гігрометри, аерометри, аерометри з термометрами 

  

шт 

9025 80 80 90 

- - - - інші 

  

шт 

9025 90 00 

- частини і приладдя: 

  

  

  

  

9025 90 00 10 

- - оправи захисні для технічних термометрів 

  

10 

10 

  

- - інші: 

  

  

  

  

9025 90 00 91 

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

9025 90 00 95 

- - - для цивільної авіації 

  

9025 90 00 98 

- - - інші 

  

9026 

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тискомчи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032: 

  

  

  

  

9026 10 

- для вимірювання або контролю за витратою або рівнем рідин: 

  

  

  

  

  

- - електронні: 

  

  

  

  

9026 10 21 00 

- - - витратоміри 

  

шт 

9026 10 29 00 

- - - інші 

  

шт 

  

- - інші: 

  

  

  

  

9026 10 81 00 

- - - витратоміри 

  

шт 

9026 10 89 00 

- - - інші 

  

шт 

9026 20 

- для вимірювання або контролю за тиском: 

  

  

  

  

9026 20 20 00 

- - електронні 

  

шт 

  

- - інші: 

  

  

  

  

9026 20 40 00 

- - - манометри спіральні або з металевою мембраною 

  

шт 

9026 20 80 00 

- - - інші 

  

шт 

9026 80 

- інші прилади та апаратура: 

  

  

  

  

9026 80 20 00 

- - електронні 

  

9026 80 80 00 

- - інші 

  

9026 90 00 00 

- частини і приладдя 

  

9027 

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в'язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми: 

  

  

  

  

9027 10 

- газо- або димоаналізатори: 

  

  

  

  

9027 10 10 00 

- - електронні 

  

шт 

9027 10 90 00 

- - інші 

  

шт 

9027 20 00 00 

- хроматографи та апаратура для електрофорезу 

  

шт 

9027 30 00 00 

- спектрометри, спектрофотометри та спектрографи, що використовують оптичне випромінювання (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне) 

  

шт 

9027 50 00 00 

- інші прилади та апаратура, що використовують оптичне випромінювання (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне) 

  

9027 80 

- інші прилади та апаратура: 

  

  

  

  

9027 80 05 00 

- - експонометри 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

  

- - - електронні: 

  

  

  

  

9027 80 11 00 

- - - - pH-метри, rH-метри та інші апарати для вимірювання електропровідності 

  

шт 

9027 80 13 00 

- - - - апаратура для вимірювання фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів або підкладок рідиннокристалічних пристроїв, або нанесених ізолювальних чи провідних прошарків під час виробництва напівпровідникових пластин або підкладок рідиннокристалічних пристроїв 

  

9027 80 17 00 

- - - - інші 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

9027 80 91 00 

- - - - віскозиметри, прилади для вимірювання пористості та розширення 

  

9027 80 93 00 

- - - - апаратура для вимірювання фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів або підкладок рідиннокристалічних пристроїв, або нанесених ізолювальних чи провідних прошарків під час виробництва напівпровідникових пластин або підкладок рідиннокристалічних пристроїв 

  

9027 80 97 00 

- - - - інші 

  

9027 90 

- мікротоми; частини і приладдя: 

  

  

  

  

9027 90 10 00 

- - мікротоми 

  

шт 

  

- - частини і приладдя: 

  

  

  

  

9027 90 50 00 

- - - до апаратури товарних підпозицій 9027 20 - 9027 80 

  

9027 90 80 00 

- - - до мікротомів або апаратури для аналізу газу або диму 

  

9028 

Лічильники подачі або виробництва газові, рідин чи електроенергії, в тому числі калібрувальні: 

  

  

  

  

9028 10 00 00 

- лічильники газу 

  

шт 

9028 20 00 00 

- лічильники рідини 

  

шт 

9028 30 

- лічильники електроенергії: 

  

  

  

  

  

- - для змінного струму: 

  

  

  

  

9028 30 11 00 

- - - однофазні 

  

шт 

9028 30 19 00 

- - - багатофазні 

  

10 

10 

шт 

9028 30 90 00 

- - інші 

  

шт 

9028 90 

- частини і приладдя: 

  

  

  

  

9028 90 10 00 

- - для лічильників електроенергії 

  

10 

10 

9028 90 90 00 

- - інші 

  

9029 

Лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прилади; спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи: 

  

  

  

  

9029 10 00 

- лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та аналогічні прилади: 

  

  

  

  

9029 10 00 10 

- - лічильники числа обертів, електричні та електронні для цивільної авіації 

  

9029 10 00 90 

- - інші 

  

9029 20 

- спідометри та тахометри; стробоскопи: 

  

  

  

  

  

- - спідометри та тахометри: 

  

  

  

  

9029 20 31 

- - - спідометри для наземних транспортних засобів: 

  

  

  

  

9029 20 31 10 

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

9029 20 31 90 

- - - - інші 

  

0,5 

0,5 

9029 20 38 

- - - інші: 

  

  

  

  

9029 20 38 10 

- - - - для цивільної авіації 

  

9029 20 38 90 

- - - - інші 

  

9029 20 90 00 

- - стробоскопи 

  

9029 90 00 

- частини і приладдя: 

  

  

  

  

9029 90 00 10 

- - для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

9029 90 00 30 

- - тахометрів, лічильників кількості обертів, спідометрів, для цивільної авіації 

  

9029 90 00 90 

- - інші 

  

9030 

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю за електричними величинами, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та іншого іонізуючого випромінювання: 

  

  

  

  

9030 10 00 00 

- прилади та апарати для виявлення або вимірювання іонізуючого випромінювання 

  

9030 20 

- осцилоскопи та осцилографи: 

  

  

  

  

9030 20 10 00 

- - електронно-променеві 

  

9030 20 30 00 

- - інші, із записувальним пристроєм 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

9030 20 91 00 

- - - електронні 

  

9030 20 99 00 

- - - інші 

  

  

- інші прилади та апарати для вимірювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужності: 

  

  

  

  

9030 31 00 00 

- - вимірювальні прилади універсальні, без записувального пристрою 

  

9030 32 00 00 

- - вимірювальні прилади універсальні, із записувальним пристроєм 

  

9030 33 

- - інші, без записувального пристрою: 

  

  

  

  

9030 33 10 00 

- - - електронні 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

9030 33 91 00 

- - - - вольтметри 

  

9030 33 99 00 

- - - - інші 

  

9030 39 00 00 

- - інші, із записувальним пристроєм 

  

9030 40 00 00 

- інші прилади та апаратура, спеціально призначені для телекомунікацій (наприклад, вимірювачі перехресних завад, коефіцієнтів підсилення, коефіцієнтів викривлення, псофометри) 

  

  

- інші прилади та апаратура: 

  

  

  

  

9030 82 00 00 

- - для вимірювання або перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв 

  

9030 84 00 00 

- - інші, із записувальними пристроями 

  

9030 89 

- - інші: 

  

  

  

  

9030 89 30 00 

- - - електронні 

  

9030 89 90 00 

- - - інші 

  

9030 90 

- частини і приладдя: 

  

  

  

  

9030 90 20 00 

- - для апаратури товарної підкатегорії 9030 82 00 00 

  

9030 90 85 00 

- - інші 

  

9031 

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні: 

  

  

  

  

9031 10 00 00 

- машини для балансування механічних частин 

  

9031 20 00 00 

- стенди випробувальні 

  

  

- інші прилади та пристрої оптичні: 

  

  

  

  

9031 41 00 00 

- - для перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв чи для перевірки фотомасок або фотошаблонів, які використовуються у виробництві напівпровідникових приладів 

  

9031 49 

- - інші: 

  

  

  

  

9031 49 10 00 

- - - проектори профільні 

  

9031 49 90 00 

- - - інші 

  

9031 80 

- інші прилади, пристрої та машини: 

  

  

  

  

  

- - електронні: 

  

  

  

  

  

- - - для вимірювання або контролю за геометричними параметрами: 

  

  

  

  

9031 80 32 00 

- - - - для перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв чи для перевірки фотомасок або фотошаблонів, які використовуються у виробництві напівпровідникових приладів 

  

9031 80 34 00 

- - - - інші 

  

9031 80 38 00 

- - - інші 

  

  

- - інші: 

  

  

  

  

9031 80 91 00 

- - - для вимірювання або контролю за геометричними параметрами 

  

9031 80 98 00 

- - - інші 

  

9031 90 

- частини і приладдя: 

  

  

  

  

9031 90 20 00 

- - апаратура товарної підкатегорії 9031 41 00 00 або для оптичних приладів та пристроїв для вимірювання поверхневого забруднення частками напівпровідникових пластин товарної підпозиції 9031 49 90 00 

  

9031 90 30 00 

- - апаратури товарної підкатегорії 9031 80 32 00 

  

9031 90 85 00 

- - інші 

  

9032 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування: 

  

  

  

  

9032 10 

- термостати: 

  

  

  

  

9032 10 20 00 

- - електронні 

  

шт 

  

- - інші: 

  

  

  

  

9032 10 81 00 

- - - з електричним пусковим пристроєм 

  

шт 

9032 10 89 00 

- - - інші 

  

шт 

9032 20 00 00 

- маностати 

  

шт 

  

- інші прилади та апаратура: 

  

  

  

  

9032 81 00 00 

- - гідравлічні або пневматичні 

  

9032 89 00 00 

- - інші 

  

9032 90 00 00 

- частини і приладдя 

  

9033 00 00 00 

Частини та приладдя для машин, приладів, інструментів або апаратури групи 90, в іншому місці цієї групи не зазначені 

  


Група 91
Годинники всіх видів та їх частини

Примітки:

1. До цієї групи не включаються:

(a) скло та гирі для будь-яких годинників (класифікуються за матеріалом, з якого вони виготовлені);

(b) ланцюжки для годинників (товарна позиція 7113 або 7117 залежно від окремо взятого випадку);

(c) частини загального призначення, зазначені у примітці 2 до розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) та аналогічні вироби з пластичних матеріалів (група 39) або з дорогоцінних металів, або інших металів, плакованих дорогоцінними металами (здебільшого товарна позиція 7115); однак пружини для годинників класифікуються як частини годинників у товарній позиції 9114;

(d) кульки для шарикопідшипників (товарна позиція 7326 або 8482 залежно від окремо взятого випадку);

(e) вироби товарної позиції 8412, сконструйовані для роботи без анкерного механізму;

(f) шарикопідшипники (товарна позиція 8482); або

(g) вироби групи 85, які ще не складені разом або з іншими компонентами у годинникові механізми чи у вироби, призначені для використання винятково або головним чином як частини таких механізмів (група 85).

2. До товарної позиції 9101 включаються тільки годинники, призначені для носіння на собі або із собою, корпус яких виготовлено з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами, або з тих самих матеріалів у поєднанні з природними чи культивованими перлами, з дорогоцінним або напівдорогоцінним (природним, штучним чи реконструйованим) камінням, яке включається до товарних позицій 7101 - 7104. Годинники, призначені для носіння на собі або із собою, корпуси яких виготовлено з недорогоцінного металу, інкрустованого дорогоцінними металами, включаються до товарної позиції 9102.

3. У цій групі термін "годинникові механізми" означає пристрої, робота яких регулюється пружиною-балансом, кварцовим або будь-яким іншим пристроєм, здатним визначити інтервали часу з індикатором, або системою, в яку може бути вмонтовано механічний індикатор. Товщина таких механізмів повинна бути не більш як 12 мм, а їх ширина, довжина або діаметр - не більш як 50 мм.

4. Годинникові механізми та інші частини, призначені для використання у годинниках будь-якого виду та інших виробах (наприклад у прецизійних приладах), включаються до цієї групи, крім випадків, зазначених у примітці 1.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

9101 

Годинники наручні, кишенькові та інші, призначені для носіння на собі або із собою, включаючи секундоміри, з корпусами, виробленими з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами: 

  

  

  

  

  

- годинники наручні, електронні, які мають чи не мають умонтований секундомір: 

  

  

  

  

9101 11 00 00 

- - лише з механічною індикацією 

  

шт 

9101 19 00 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

  

- інші годинники наручні, які мають або не мають умонтований секундомір: 

  

  

  

  

9101 21 00 00 

- - з автоматичним підзаведенням 

  

шт 

9101 29 00 00 

- - інші 

  

шт 

  

- інші: 

  

  

  

  

9101 91 00 00 

- - електричні 

  

10 

10 

шт 

9101 99 00 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

9102 

Годинники наручні, кишенькові та інші, призначені для носіння на собі або із собою, включаючи секундоміри, крім включених до товарної позиції 9101: 

  

  

  

  

  

- годинники наручні з електроживленням, які мають чи не мають умонтований секундомір: 

  

  

  

  

9102 11 00 00 

- - лише з механічною індикацією 

  

шт 

9102 12 00 00 

- - лише з оптико-електронною індикацією 

  

10 

10 

шт 

9102 19 00 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

  

- інші годинники наручні, які мають чи не мають умонтований секундомір: 

  

  

  

  

9102 21 00 00 

- - з автоматичним підзаведенням 

  

шт 

9102 29 00 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

  

- інші: 

  

  

  

  

9102 91 00 00 

- - з електроживленням 

  

10 

10 

шт 

9102 99 00 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

9103 

Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, в яких встановлено годинниковий механізм для годинників, призначених для носіння на собі або із собою, крім годинників товарної позиції 9104: 

  

  

  

  

9103 10 00 00 

- електричні 

  

10 

10 

шт 

9103 90 00 00 

- інші 

  

10 

10 

шт 

9104 00 00 

Годинники, що встановлюються на панелях приладів та подібні годинники для наземних транспортних засобів, літальних апаратів, космічних апаратів або суден: 

  

  

  

  

9104 00 00 10 

- для цивільної авіації 

  

шт 

9104 00 00 30 

- для промислового складання моторних транспортних засобів 

  

шт 

9104 00 00 90 

- інші 

  

15 

15 

шт 

9105 

Інші годинники, не призначені для носіння на собі або із собою: 

  

  

  

  

  

- будильники: 

  

  

  

  

9105 11 00 00 

- - електронні 

  

10 

10 

шт 

9105 19 00 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

  

- годинники настінні: 

  

  

  

  

9105 21 00 00 

- - електричні 

  

10 

10 

шт 

9105 29 00 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

  

- інші: 

  

  

  

  

9105 91 00 00 

- - з електроживленням 

  

10 

10 

шт 

9105 99 

- - інші: 

  

  

  

  

9105 99 10 00 

- - - годинники настільні або камінні 

  

10 

10 

шт 

9105 99 90 00 

- - - інші 

  

10 

10 

шт 

9106 

Апаратура для реєстрації часу доби та апаратура для вимірювання, реєстрації або індикації будь-яким способом інтервалів часу, з будь-яким годинниковим механізмом, або із синхронним двигуном (наприклад, реєстратори часу, самописці часу): 

  

  

  

  

9106 10 00 00 

- реєстратори часу; самописці часу 

  

шт 

9106 90 

- інші: 

  

  

  

  

9106 90 10 00 

- - таймери технологічного процесу, секундоміри, не призначені для носіння на собі або із собою та аналогічна апаратура 

  

шт 

9106 90 80 00 

- - інші 

  

шт 

9107 00 00 00 

Перемикачі, що діють в установлений час, з годинниковим механізмом будь-якого виду або із синхронним двигуном 

  

шт 

9108 

Механізми годинникові для годинників, призначених для носіння на собі або із собою, укомплектовані та складені: 

  

  

  

  

  

- електричні: 

  

  

  

  

9108 11 00 00 

- - лише з механічним індикатором або з пристроєм, який дає змогу приєднати механічний індикатор 

  

10 

10 

шт 

9108 12 00 00 

- - лише з оптико-електронним індикатором 

  

10 

10 

шт 

9108 19 00 00 

- - інші 

  

10 

10 

шт 

9108 20 00 00 

- з автоматичним підзаведенням 

  

10 

10 

шт 

9108 90 00 00 

- інші 

  

10 

10 

шт 

9109 

Механізми для годинників, не призначених для носіння на собі або із собою, укомплектовані та складені: 

  

  

  

  

  

- електричні: 

  

  

  

  

9109 11 00 00 

- - для будильників 

  

10 

10 

шт 

9109 19 00 

- - інші: 

  

  

  

  

9109 19 00 10 

- - - завширшки або з діаметром не більш як 50 мм, для цивільної авіації 

  

шт 

9109 19 00 90 

- - - інші 

  

15 

15 

шт 

9109 90 00 

- інші: 

  

  

  

  

9109 90 00 10 

- - завширшки або з діаметром не більш як 50 мм, для цивільної авіації 

  

шт 

9109 90 00 90 

- - інші 

  

15 

15 

шт 

9110 

Механізми годинникові укомплектовані, не складені або частково складені (комплекти годинникових механізмів); неукомплектовані годинникові механізми, складені; заготовки годинникових механізмів: 

  

  

  

  

  

- для годинників, призначених для носіння на собі або із собою: 

  

  

  

  

9110 11 

- - механізми годинникові укомплектовані, не складені або частково складені: 

  

  

  

  

9110 11 10 00 

- - - з балансиром та волосковою пружиною 

  

шт 

9110 11 90 00 

- - - інші 

  

шт 

9110 12 00 00 

- - механізми годинникові неукомплектовані, складені 

  

9110 19 00 00 

- - заготовки годинникових механізмів 

  

9110 90 00 00 

- інші 

  

9111 

Корпуси для годинників, призначених для носіння із собою чи на собі, та їх частини: 

  

  

  

  

9111 10 00 00 

- корпуси з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами 

  

шт 

9111 20 00 00 

- корпуси з недорогоцінних металів, у тому числі позолочені або посріблені гальванічним способом 

  

шт 

9111 80 00 00 

- інші корпуси 

  

шт 

9111 90 00 00 

- частини 

  

9112 

Корпуси годинників, не призначених для носіння на собі або із собою, та аналогічні корпуси для інших виробів цієї групи та їх частини: 

  

  

  

  

9112 20 00 00 

- корпуси 

  

шт 

9112 90 00 00 

- частини 

  

9113 

Ремінці, стрічки та браслети для годинників, призначених для носіння із собою або на собі, та їх частини: 

  

  

  

  

9113 10 

- з дорогоцінного металу або з металу, плакованого дорогоцінним металом: 

  

  

  

  

9113 10 10 00 

- - з дорогоцінного металу 

  

10 

10 

9113 10 90 00 

- - з металу, плакованого дорогоцінним металом 

  

10 

10 

9113 20 00 00 

- з недорогоцінного металу, покриті або не покриті золотом чи сріблом гальванічним способом 

  

10 

10 

9113 90 

- інші: 

  

  

  

  

9113 90 10 00 

- - з натуральної або композиційної шкіри 

  

10 

10 

9113 90 80 00 

- - інші 

  

10 

10 

9114 

Інші частини годинників всіх видів: 

  

  

  

  

9114 10 00 00 

- пружини, включаючи волоскові 

  

9114 20 00 00 

- камені 

  

9114 30 00 00 

- циферблати 

  

9114 40 00 00 

- платини та мости 

  

9114 90 00 00 

- інші 

  


Група 92
Музичні інструменти; їх частини та приладдя

Примітки:

1. До цієї групи не включаються:

(a) частини загального призначення, зазначені у примітці 2 до розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) та аналогічні вироби з пластмасових матеріалів (група 39);

(b) мікрофони, підсилювачі, гучномовці, головні телефони, перемикачі, стробоскопи та інше допоміжне устаткування, апаратура чи обладнання групи 85 або 90, призначені для використання разом з предметами цієї групи, але такі, що не належать до їх складу і не містяться в одному корпусі з ними;

(c) інструменти та апаратура іграшкові (товарна позиція 9503);

(d) щітки для чищення музичних інструментів (товарна позиція 9603); або

(e) предмети для колекціонування або антикваріат (товарна позиція 9705 або 9706).

2. Смички, палички (включаючи диригентські) та подібні предмети, необхідні для гри на музичних інструментах товарної позиції 9202 або 9206, подані у відповідній кількості з інструментами, для яких вони призначені, включаються до тих самих товарних позицій, що і відповідні інструменти.

Картки, диски та валики товарної позиції 9209, подані разом з музичними інструментами, вважаються самостійними виробами, які не є складовими частинами зазначених інструментів.

Код 

Назва 

Ставки мита, % 

Додаткові ОВО 

преференційна 

пільгова 

повна 

9201 

Фортепіано, включаючи автоматичні; клавесини та інші клавішні струнні інструменти: 

  

  

  

  

9201 10 

- піаніно: 

  

  

  

  

9201 10 10 00 

- - нові 

  

10 

10 

шт 

9201 10 90 00 

- - що використовувалися 

  

шт 

9201 20 00 00 

- роялі 

  

шт 

9201 90 00 00 

- інші 

  

9202 

Інші інструменти музичні струнні (наприклад, гітари, скрипки, арфи): 

  

  

  

  

9202 10 

- смичкові: 

  

  

  

  

9202 10 10 00 

- - скрипки 

  

шт 

9202 10 90 00 

- - інші 

  

шт 

9202 90 

- інші: 

  

  

  

  

9202 90 30 00 

- - гітари 

  

10 

10 

шт 

9202 90 80 00 

- - інші 

  

шт 

[9203] 

  

  

  

  

  

[9204] 

  

  

  

  

  

9205 

Інші інструменти музичні духові (наприклад, кларнети, труби, волинки): 

  

  

  

  

9205 10 00 00 

- інструменти духові "мідні" 

  

шт 

9205 90 

- інші: 

  

  

  

  

9205 90 10 00 

- - акордеони та подібні інструменти 

  

10 

10 

шт 

9205 90 30 00 

- - губні гармонії 

  

10 

10 

шт 

9205 90 50 00 

- - клавішні духові органи, фісгармонії та інші клавішні інструменти з металічним звучанням 

  

9205 90 90 00 

- - інші 

  

9206 00 00 00 

Інструменти музичні ударні (наприклад, барабани, ксилофони, тарілки, кастаньєти, маракаси) 

  

9207 

Інструменти музичні, в яких звук створюється або має посилюватися електричним способом (наприклад, органи, гітари, акордеони): 

  

  

  

  

9207 10 

- інструменти клавішні, крім акордеонів: 

  

  

  

  

9207 10 10 00 

- - органи 

  

шт 

9207 10 30 00 

- - фортепіано цифрові 

  

шт 

9207 10 50 00 

- - синтезатори 

  

шт 

9207 10 80 00 

- - інші 

  

9207 90 

- інші: 

  

  

  

  

9207 90 10 00 

- - гітари 

  

шт 

9207 90 90 00 

- - інші 

  

9208 

Скриньки музичні, органи ярмаркові, шарманки механічні, птахи співучі механічні, пилки музичні та інші інструменти музичні, в іншому місці не зазначені; вабики всіх видів; свистки, ріжки та інші духові сигнальні інструменти: 

  

  

  

  

9208 10 00 00 

- скриньки музичні 

  

9208 90 00 00 

- інші 

  

9209 

Частини (наприклад, механізми музичних скриньок) та приладдя для музичних інструментів (наприклад, картки, диски та валики для механічних інструментів); метрономи, камертони, труби з фіксованою висотою звуку всіх видів: 

  

  

  

  

9209 30 00 00 

- струни музичних інструментів 

  

10 

10 

  

- інші: 

  

  

  

  

9209 91 00 00 

- - частини і приладдя для фортепіано 

  

10 

10 

9209 92 00 00 

- - частини і приладдя для музичних інструментів товарної позиції 9202 

  

9209 94 00 00 

- - частини і приладдя для музичних інструментів товарної позиції 9207 

  

9209 99 

- - інші: 

  

  

  

  

9209 99 20 00 

- - - частини і приладдя для музичних інструментів товарної позиції 9205 

  

  

- - - інші: 

  

  

  

  

9209 99 40 00 

- - - - метрономи, камертони та труби з фіксованою висотою звуку 

  

9209 99 50 00 

- - - - механізми музичних скриньок 

  

9209 99 70 00 

- - - - інші 

  Реклама
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше