Відпустки для педагогів: готуємося до літнього відпускного марафону

В избранном В избранное
Печать
Бєлєвцова Людмила, експерт з питань оплати праці (e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua)
Оплата труда Апрель, 2017/№ 8/1
За стреси і позакласне навантаження у своїй професійній роботі педагогічні та науково-педагогічні працівники нагороджені щорічною основною відпусткою подовженої тривалості. Причому більшості з них приписано використовувати цю відпустку у період літніх канікул. А ще ж є інші види відпусток, якими вони можуть скористатися. Ця стаття допоможе кадровикам заздалегідь підготуватися до сезону надання відпусток педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

Щорічна основна відпустка: ази і тривалість

Нормативний супровід. У ч. 1 ст. 55 Закону про освіту вказано: педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на користування подовженою оплачуваною відпусткою.

Про надання щорічної основної відпустки вказаним категоріям працівників ідеться й у ч. 6 ст. 6 Закону № 504/96: керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому КМУ. Так ось, на виконання цієї норми затверджено Порядок № 346.

Отже, при оформленні щорічної основної відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам необхідно враховувати норми загального законодавства про надання відпусток ( Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р., Закон № 504/96) плюс спеціальні нормативні приписи, «заточені» під особливості надання щорічних основних відпусток указаним категоріям працівників ( Порядок № 346).

Тривалість. Ми уже відзначили, що педагогічним і науково-педагогічним працівникам гарантоване право на щорічну основну відпустку подовженої тривалостідо 56 календарних днів.

Конкретна тривалість щорічної основної відпустки для посад педагогічних і науково-педагогічних працівників наведена у додатку до Порядку № 346 (ср. 025069200). При цьому тривалість щорічної основної відпустки (28, 42 або 56 календарних днів) залежить від посади, яку обіймає педагогічний або науково-педагогічний працівник, та типу навчального закладу або закладу (установи, організації) іншого напрямку, в якому працівник обіймає цю посаду.

Наприклад, щорічна основна відпустка для працівника за посадою практичного психолога у «звичайному» дошкільному навчальному закладі становить — 42 календарних дні, а у загальноосвітньому навчальному закладі56 календарних днів ( розд. I і III додатка до Порядку № 346).

Проте є посади педпрацівників у закладах певного напрямку, тривалість щорічної основної відпустки для яких не визначена у додатку до Порядку № 346 (наприклад, керівника гуртка дитячого дошкільного закладу, культорганізатора вишу). Відповіді на запитання щодо тривалості щорічної основної відпустки для цих працівників у МОН і Мінсоцполітики — різні. МОН наполягає, що у таких випадках щорічна основна відпустка має бути подовженої тривалості (залежно від педпосади — 28, 42 або 56 календарних днів), обґрунтовуючи свій висновок далеко не прямими нормами. Тоді як позиція Мінсоцполітики більш реалістична: якщо для відповідної посади у певному закладі (установі, організації) тривалість щорічної основної відпустки не визначена у додатку до Порядку № 346, то за цією посадою має надаватися щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні.

Підтримуємо позицію Мінсоцполітики і вважаємо: якщо посада відповідного закладу (установи, організації) не вказана у додатку до Порядку № 346, то тривалість щорічної основної відпустки за цією посадою має становити 24 календарні дні.

Обов’язкова «оздоровча» допомога до щорічної відпустки. При наданні щорічної відпустки педагогічних і науково-педагогічних працівників очікує приємне «доповнення» — допомога на оздоровлення. Так, ст. 57 Закону про освіту гарантовано «виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки».

Надаємо щорічну основну відпустку: нюанси для педагогів

Надання у перший рік роботи. За загальним підходом ( ч. 5 і 6 ст. 10 Закону № 504/96) право працівника на щорічну відпустку повної тривалості в перший рік роботи в установі настає після закінчення 6 місяців безперервної роботи у цій установі. Однак до спливу вказаних 6 місяців при узгодженні з роботодавцем працівник має змогу піти у таку відпустку, але її тривалість визначать пропорційно відпрацьованому часу. При цьому у ч. 7 ст. 10 Закону № 504/96 наведено категорії працівників, яким щорічна відпустка повної тривалості за їх бажанням надається до закінчення вказаного 6-місячного строку.

Проте у п. 2 Порядку № 346 наведені спеціальні приписи з приводу надання щорічної основної відпустки повної тривалості педагогічним і науково-педагогічним працівникам у перший рік роботи у відповідному закладі. Зауважимо, що головну роль тут відіграє тип закладу, до якого цей працівник працевлаштувався.

Так, керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам:

— навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної у додатку до Порядку № 346, у перший рік роботи у цьому закладі надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Зверніть увагу: для надання такому працівнику щорічної основної відпустки тривалістю, визначеною пропорційно відпрацьованому часу у перший рік роботи, як це передбачено для інших працівників, немає правових підстав (лист Мінсоцполітики від 10.02.2015 р. № 51/13/116-15). Тобто у цьому випадку працює виключно спеціальний припис, наведений у п. 2 Порядку № 346;

— усіх інших закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у перший рік роботи у цьому закладі надається після закінчення 6 місяців безперервної роботи. Інших уточнень з цього приводу у п. 2 Порядку № 346 немає. Тож вважаємо, що у такому випадку застосовується загальний підхід, викладений у ч. 5 — 7 Закону № 504/96.

Надання у другий і наступні роки роботи. Як випливає з п. 2 Порядку № 346, у цьому питанні також слід виходити з того, в якому закладі працює педагог. Так, керівним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам:

— навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка надається у період літніх канікул. Проте у разі необхідності їх санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина цим працівникам може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором (на нашу думку, це стосується і педагогів-новачків навчальних закладів і навчальних частин);

— усіх інших закладів — у будь-який період року.

Доречно зауважити: щорічні відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам усіх закладів надаються згідно з графіком відпусток. Уточнимо: у графіку відпусток вказують періоди відпусток навіть тих працівників, яким щорічну основну відпустку приписано надавати у канікулярний період.

При розробленні і затвердженні графіка відпусток слід керуватися загальними нормами трудового законодавства, а саме — ч. 10 і 11 Закону № 504/96 (див. спецвипуск «ОП», 2016, № 24/1, с. 21). Пам’ятайте: роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку щорічної відпустки не пізніше як за два тижні до установленого графіком строку (див. процедуру у спецвипуску «ОП», 2017, № 6/1, с. 14).

Також виділимо припис п. 3 Порядку № 346: керівникам установ щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим органом управління.

Інші питання надання. У п. 4 Порядку № 346 вказані можливі «маніпуляції» із щорічною основною відпусткою педагогів (про загальні підходи — див. у спецвипуску «ОП», 2017, № 6/1, с. 17). Простежимо їх і ми. Так, щорічна основна відпустка педагогічних і науково-педагогічних працівників:

— підлягає поділу на частини за правилами, визначеними у ч. 1 ст. 12 Закону № 504/96;

перенесенню у разі настання обставин, викладених у ст. 11 Закону № 504/96. Зауважимо, що у п. 4 Порядку № 346 йдеться саме про перенесення щорічної основної відпустки і не згадується про її подовження;

— «відкликанню», а точніше — педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть бути відкликані із щорічної основної відпустки за приписами ч. 3 ст. 12 Закону № 504/96.

Педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, — в інший канікулярний період.

Резюме із надання. На схемі нижче узагальнимо інформацію з приводу періодів надання щорічної основної відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

Грошова компенсація за щорічну відпустку без звільнення: чи можливо

Для початку відзначимо, що ч. 4 ст. 24 Закону № 504/96 передбачено можливість виплатити працівнику (за його бажанням) грошову компенсацію за частину щорічної відпустки і без розірвання трудових відносин. Таке право також є у педагогічних і науково-педагогічних працівників.

У цілому умови для отримання такої грошової компенсації педагогічними і науково-педагогічними працівниками схожі із загальними підходами ч. 4 ст. 24 Закону № 504/96, але слід враховувати і специфічні особливості, наведені у п. 5 Порядку № 346.

Так, п. 5 Порядку № 346 передбачено виплату грошової компенсації за частину щорічної основної відпустки керівним працівникам навчальних закладів і навчальних частин інших закладів, також педагогічним і науково-педагогічним працівникам усіх закладів при виконанні двох вимог:

— тривалість наданої працівнику щорічної основної відпустки має складати не менше 24 календарних днів і працівник має виявити бажання замінити грошовою компенсацією решту днів цієї відпустки, належних за відповідний робочий рік (лист Мінсоцполітики від 25.06.2014 р. № 248/13/116-14);

— грошова компенсація виплачується за можливості забезпечення вказаних працівників у відповідний період роботою.

З першою вимогою проблем не виникає, адже у більшості випадків тривалість щорічної основної відпустки педагогів більше ніж 24 календарних дні. Наприклад, якщо учителю школи надали щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні, то йому (за бажанням) може бути виплачена грошова компенсація за решту 32 (56 - 24) календарних дні щорічної основної відпустки за цей же робочий рік.

З другою умовою усе набагато складніше. Річ у тім, що педагогічним і науково-педагогічним працівникам щорічну основну відпустку, як правило, надають у період літніх канікул ( п. 2 Порядку № 346). Виходить, що їм допустимо виплатити грошову компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку за умови забезпечення їх роботою влітку. Звісно, таких працівників залучити до роботи у цю пору року дуже складно, адже їх робота перш за все пов’язана з навчанням учнів (студентів тощо), а вони влітку на канікулах. Ось і виходить, що на практиці серед педагогічних і науково-педагогічних працівників замінюють щорічну основну відпустку грошовою компенсацією лише одиниці (також див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в «ОП», 2015, № 5, с. 28).

Якщо у вашому закладі за бажанням педагога йому виплачується грошова компенсація за частину щорічної основної відпустки, дослухайтеся поради: для контролюючих органів доцільно мати на руках плани роботи або інші підтвердні документи про те, що працівник дійсно був зайнятий роботою у відповідний період.

Інші відпустки: коли педагогу — ні, а коли — так

Щорічні додаткові відпустки. Педагогічні і науково-педагогічні працівники не мають права на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці ( ст. 7 Закону № 504/96), щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці ( п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону № 504/96). Річ у тім, що посади педагогічних і науково-педагогічних працівників прямо не вказані у додатках 1 і 2 до постанови КМУ «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17.11.97 р. № 1290.

Окремо зупинимося на щорічній додатковій відпустці за особливий характер праці у зв’язку із роботою в умовах ненормованого робочого дня. Мінсоцполітики (листи від 10.09.2013 р. № 398/13/116-13 та від 08.11.2013 р. № 480/18/116-13) виказувало думку: не вбачається підстав надавати педагогам понад щорічну основну відпустку тривалістю 42 (а також 28, 56) календарних дні щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день.

Проте зазначимо, що на нормативно-правовому рівні немає прямої заборони на її надання педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Головна умова, яку треба виконати при наданні щорічної відпустки, – загальна тривалість щорічної (основної + додаткової) відпустки не може перевищувати 59 календарних днів ( ч. 3 ст. 10 Закону № 504/96).

Чи можна педагогічним і науково-педагогічним працівникам надавати щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день? Чи повинна ця відпустка надаватися керівним працівникам (посади яких вказані у Переліку № 963) навчальних закладів і навчальних частин інших закладів, тим паче що посади керівних працівників указані в Орієнтовному переліку посад працівників з ненормованим робочий днем системи МОН (додаток 1 до Галузевої угоди між МОН і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 – 2020 роки)? З цими запитаннями ми звернулися із запитом до Мінсоцполітики – чекаємо на відповідь!

Усе вищесказане стосується педагогічних і науково-педагогічних працівників, для яких тривалість щорічної основної відпустки становить 28, 42 або 56 календарних днів, тобто визначена у додатку до Порядку № 346.

Якщо посада педагогічного або науково-педагогічного працівника не вказана у додатку до Порядку № 346 і через це йому надається щорічна основна відпустка тривалістю саме 24 календарних дні, то, як вважає Мінсоцполітики (лист від 24.02.2016 р. № 54/13/116-16), йому може бути надана щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день тривалістю до 7 календарних днів.

Інші види відпусток. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на усі інші види відпусток, передбачені Законом № 504/96: навчальну відпустку, творчу відпустку, відпустку для підготовки та участі в змаганнях, усі види соціальних відпусток, відпустку без збереження зарплати, додаткову відпустку окремим категоріям ветеранів війни.

Крім того, їм надаються інші відпустки, передбачені законодавством. Наприклад, за наявності у педагога статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 або 2, йому належить «чорнобильська» відпустка ( п. 22 ч. 1 ст. 20 і п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII).

Обмеження тривалості відпусток. У ч. 3 ст. 10 Закону № 504/96 вказано: «Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів».

Майте на увазі, що у вказаній нормі обмежено тривалість саме щорічної (основної і додаткової) відпусток. При цьому тривалість інших видів відпусток (зокрема, соціальної відпустки на дітей, «бойової» , «чорнобильської» відпусток) не враховують при визначенні максимальної тривалості щорічних відпусток у 59 календарних днів. Тобто вони надаються «понад» тривалість щорічної відпустки.

Практикум: розбираємо Топ-ситуації

Визначаємо тривалість щорічної відпустки

У коледжі працівник обіймає посаду культорганізатора. Якої тривалості йому має надаватися щорічна основна відпустка?

Одразу відзначимо: у додатку до Порядку № 346 прямо не визначено тривалість щорічної основної відпустки за посадою культорганізатора коледжу. Роз’яснення ж МОН і Мінсоцполітики з цього приводу — геть протилежні.

На думку МОН (лист Міністерства від 03.11.2015 р. № 1/11-15887), тривалість щорічної основної відпустки за посадою культорганізатора коледжу (іншого вищого навчального закладу I — II рівнів акредитації) має становити 42 календарних дні.

Обґрунтування таке. У додатку до Порядку № 346 про тривалість щорічної основної відпустки для посади культорганізатора згадується лише один раз — у розд. II «Позашкільні навчальні заклади», де тривалість цієї відпустки для культорганізатора установлена на рівні 42 календарних днів. До наведеної норми зроблена примітка: щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти.

Оплату праці за посадою культорганізатора коледжу здійснюють згідно з нормами наказу № 557 та Інструкції № 102 (див. консультацію фахівця МОН в «ОП», 2016, № 1, с. 28). Отже, на працівників, які обіймають посаду культорганізатора коледжу, поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти. Відповідно, на думку МОН, за цих обставин припис вищезгаданої примітки виконується.

Тож, як вважає «освітнє» Міністерство, тривалість щорічної основної відпустки культорганізатора коледжу (іншого вищого навчального закладу I — II рівнів акредитації) має становити 42 календарних дні (тобто як і за посадою культорганізатора позашкільного навчального закладу).

А ось Мінсоцполітики (лист Міністерства від 24.02.2016 р. № 54/13/116-16 // спецвипуск «ОП», 2016, № 8/1, с. 13) дотримується іншої точки зору: за посадою культорганізатора коледжу має надаватися щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні.

Мінсоцполітики виходить з того, що у розд. IV «Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, професійно-технічні навчальні заклади» додатка до Порядку № 346 не визначено тривалість щорічної основної відпустки для посади культорганізатора коледжу (іншого вищого навчального закладу I — II рівнів акредитації). Отже, працівник, який обіймає посаду культорганізатора у коледжі, має право на щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні. Нагадаємо, що така тривалість щорічної основної відпустки гарантована усім працівникам ( ч. 1 ст. 6 Закону № 504/96).

Разом із тим Мінсоцполітики «втішає»: оскільки посада культорганізатора коледжу не вказана у додатку до Порядку № 346 і за цією посадою має надаватися щорічна основна відпустка «звичайної» тривалості (24 календарні дні), то працівникам, які обіймають цю посаду, можна надавати щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день тривалістю до 7 календарних днів.

На нашу думку, зараз варто дослухатися до позиції Мінсоцполітики, оскільки як раз нею враховані реалії сучасної нормативної бази. У той час як МОН у своїх роз’ясненнях посилається не на пряму норму. Саме тому вважаємо: працівнику, який обіймає посаду культорганізатора у коледжі, слід надавати щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні + щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день тривалістю до 7 календарних днів (конкретну тривалість цієї додаткової відпустки прописують у колективному або трудовому договорі). Тим паче, що у контролюючих органів є нормативні підстави (відсутність прямої норми у додатку до Порядку № 346) наполягати на наданні щорічної відпустки саме цієї тривалості (24 + 7 календарних днів).

Якої тривалості має надаватися щорічна відпустка працівнику, який обіймає посаду керівника гуртка у дошкільному навчальному закладі?

Тривалість щорічної основної відпустки для керівника гуртка дошкільного навчального закладу не вказана у підрозд. 1 «Дитячі ясла-садки, дитячі садки (у тому числі інтернатного типу), дитячі ясла» розд. I додатка до Порядку № 346.

Проте ЦК Профспілки працівників освіти і науки України у листі від 20.06.2013 р. № 02-8/388 («ОП», 2013, № 14, с. 15) висловило свою позицію з цього приводу: «Оскільки оплата праці керівника гуртка дошкільного навчального закладу провадиться відповідно до умов оплати праці працівників навчальних закладів, щорічна основна відпустка працівникам, які посідають цю посаду, має надаватися тривалістю 42 календарних дні». Аргументація така ж сама, як і в листі МОН від 03.11.2015 р. № 1/11-15887 з приводу визначення тривалості щорічної основної відпустки культорганізатора вищого навчального закладу I — II рівнів акредитації (див. попередню ситуацію).

Але факт залишається фактом: у додатку до Порядку № 346 немає прямої норми про подовжену тривалість щорічної основної відпустки керівника гуртка «звичайного» дошкільного навчального закладу. Тому вважаємо: щорічна основна відпустка за цією посадою має надаватися тривалістю 24 календарних дні. У зв’язку з цим працівнику, який обіймає посаду керівника гуртка дошкільного навчального закладу, допустимо установити щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день тривалістю до 7 календарних днів.

У дошкільному навчальному закладі комбінованого типу передбачено посаду практичного психолога. Якої тривалості має надаватися щорічна основна відпустка працівнику, який обіймає цю посаду, — 42 або 56 календарних днів?

Відповідно до розд. I «Дошкільні навчальні заклади» додатка до Порядку № 346 тривалість щорічної основної відпустки практичних психологів становить:

— у дитячих яслах-садках, дитячих садках (у тому числі інтернатного типу), дитячих яслах — 42 календарні дні;

— у дитячих будинках, дошкільних закладах компенсуючого типу для дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, — 56 календарних днів.

При цьому у ст. 12 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III наведено типи дошкільних навчальних закладів (ясла, ясла-садок, дитячий садок, дитячий будинок) і визначено їх спрямованість. Але, як бачимо, у розд. I додатка до Порядку № 346 окремо виділено лише дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу і дитячий будинок.

Отже, щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів передбачено для працівників, які обіймаються посаду практичного психолога у дошкільному навчальному закладі саме компенсуючого типу і у дитячому будинку. Відповідно у всіх інших дошкільних навчальних закладах тривалість щорічної основної відпустки за посадою практичного психолога становить 42 календарних дні.

Таким чином, працівнику, який обіймає посаду практичного психолога у дошкільному навчальному закладі комбінованого типу, має надаватися щорічна основна відпустка тривалістю 42 календарних дні. Аналогічне роз’яснення наведене у листі МОН від 15.06.2011 р. № 2/2-15-1461.

Враховуємо порядок надання щорічних відпусток

До школи прийнято за строковим трудовим договором учителя 20.03.2017 р. (на місце учительки-декретниці). Якої тривалості має бути надано щорічну основну відпустку учителю-новачку влітку 2017 року?

У цій ситуації учителя прийнято до школи, тобто до загальноосвітнього навчального закладу ( ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-XIV). При цьому посада учителя є педагогічною, оскільки вказана у Переліку № 963.

Відповідно до абз. 3 п. 2 Порядку № 346 педагогічним працівникам навчальних закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у перший рік роботи у цьому закладі надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття працівника на роботу.

Таким чином, учителю, працевлаштованому до школи 20.03.2017 р., влітку 2017 року має бути надано щорічну основну відпустку повної тривалості, а саме 56 календарних днів.

Учитель школи (мати двох дітей віком 5 і 8 років) бажає влітку скористатися щорічною основною відпусткою тривалістю 56 календарних днів і соціальною додатковою відпусткою на дітей тривалістю 10 календарних днів. Чи допустимо надати їй відпустку загальною тривалістю 66 календарних днів?

Так, допустимо.

Дивіться, при визначенні максимальної тривалості відпустки у 59 календарних днів, визначеної ч. 3 ст. 10 Закону № 504/96, слід враховувати виключно щорічні (основну і додаткові) відпустки.

У запитанні йдеться про надання двох різних видів відпусток: щорічної (основна відпустка тривалістю 56 календарних днів) і соціальної (соцвідпустки на дітей тривалістю 10 календарних днів). Тож соціальну додаткову відпустку на дітей ( ст. 19 Закону № 504/96) не враховують при визначенні максимально допустимої тривалості щорічної відпустки у 59 календарних днів.

Отже, учитель школи має повне право влітку скористатися відпусткою загальною тривалістю 66 календарних днів, а саме: щорічною основною відпусткою тривалістю 56 календарних днів + соцвідпусткою на дітей тривалістю 10 календарних днів.

Методист + викладач: що із щорічною відпусткою


Методист (повна ставка) коледжу викладає у цьому ж навчальному закладі. Чи необхідно йому надавати щорічну основну відпустку за посадою викладача?

За загальним підходом у випадку, коли працівник в одному закладі обіймає дві посади, йдеться про укладання трудового договору про роботу на умовах внутрішнього сумісництва за однією із таких посад. У такому разі щорічна основна відпустка належить працівнику за кожною посадою: окремо — за посадою за основним місцем роботи і окремо — за посадою, яку він обіймає на умовах сумісництва.

У випадку, наведеному у запитанні, усе складніше. Справа у тому, що у наведеній ситуації не йдеться про внутрішнє сумісництво, оскільки із методистом не укладено окремий трудовий договір про виконання роботи на посаді викладача. Тож тут маємо справу із ситуацією, коли викладацька робота не є сумісництвом. Причому нормативна база цілком допускає такий варіант залучення до викладання.

Так, у п. 91 Інструкції № 102 вказано: працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин на день (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку). Названим працівникам за вказану норму годин оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для учителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією). При цьому згідно з п. 8 додатка до Положення № 43 не вважається сумісництвом педагогічна робота керівних та інших працівників навчальних закладів в тому самому навчальному закладі.

Крім того, не вважається сумісництвом педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік (п. 3 додатка до Положення № 43).

Отже, методист коледжу (на повну ставку) може вести викладацьку роботу у цьому ж закладі в об’ємі до 480 годин на рік + виконувати педагогічну роботу з погодинною оплатою праці в обсязі до 240 годин на рік.

Якщо методист ще й викладає, що не є сумісництвом, то чи має він право на щорічну основну відпустку за посадовою викладача? Прямої відповіді на таке запитання у нормативно-правовій базі немає. А це породжує різні підходи МОН і Мінсоцполітики до вирішення наведеної ситуації.

Мінсоцполітики (листи від 10.02.2015 р. № 52/13/116-15 і від 04.11.2013 р. № 515/13/133-13) вважає, що у такому разі працівник має право на щорічну основну відпустку виключно за посадою методиста тривалістю 42 календарних дні. Тоді як у нього не виникає право на щорічну основну відпустку за посадою викладача.

Підхід Мінсоцполітики можна пояснити нормою ч. 1 ст. 6 Закону № 504/96, у якій ідеться про те, що робочий рік відлічують із дня укладання трудового договору. У нашому ж випадку окремий трудовий договір за посадою викладача не укладається.

При цьому на підставі абз. 4 п. 10 Положення № 43 при обчисленні відпускних за посадою методиста слід враховувати оплату за години педагогічної роботи, яка не вважається сумісництвом (в обсязі до 480 годин на рік плюс до 240 годин на рік).

Позиція Міносвіти і «освітянської» Профспілки геть протилежна. На їх думку, у ситуації, що розглядається, працівник має право на щорічну основну відпустку як методист тривалістю 42 календарних дні і як викладач тривалістю 56 календарних днів.

Оплачувати дні щорічних відпусток слід окремо: за 42 календарні дні, що надаються як методисту, — виходячи із зарплати за посадою методиста, а за 56 календарних днів, що надаються як викладачу, — виходячи з оплати за години викладання.

При цьому представники ЦК Профспілки працівників освіти і науки уточнюють, що при оплаті щорічної основної відпустки як викладачу враховують у повному обсязі оплату за години викладання за тарифікацією обсягом до 480 годин. А ось при обчисленні відпускних оплату за години викладання у обсязі до 240 годин: враховують, якщо годинна ставка зарплати визначалася шляхом ділення місячної ставки зарплати на середньомісячну норму навчального навантаження за посадою викладача, і не враховують, якщо оплата педагогічної роботи здійснювалася на підставі ставок погодинної оплати, наведених у додатку 16 до наказу № 557. Річ у тім, що у примітках до вказаного додатка зазначено: ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

Як бачимо, у Мінсоцполітики і МОН разом із «освітянською» Профспілкою різні погляди на порядок надання щорічної основної відпустки у ситуації, коли йдеться про педроботи, що не є сумісництвом. На нашу думку, позиція Мінсоцполітики більш обґрунтована. Тому вважаємо: у ситуації, що розглядається, працівник має право на щорічну основну відпустку лише за посадою методиста (тривалістю 42 календарних дні). За години викладацької роботи щорічна основна відпустка йому не належить. При цьому оплату за години викладацької роботи, що не є сумісництвом, слід враховувати (з урахуванням роз’яснень «освітянської» Профспілки) при обчисленні відпускних за посадою методиста.

Висновки:

— Педагогічним і науково-педагогічним працівникам гарантоване право на щорічну основну відпустку подовженої тривалості — 28, 42 або 56 календарних днів.

— Якщо на нормативному рівні для педагогічної або науково-педагогічної посади прямо не прописано тривалість щорічної основної відпустки, то працівникам, які обіймають ці посади, доцільно надавати щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні.

— Педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і навчальних частин інших закладів щорічну основну відпустку надають у період літніх канікул, при її поділу — у період літніх канікул або інший канікулярний період, для санаторно-курортного лікування — може надаватися й у період навчального року.

— Педагогічним і науково-педагогічним працівникам інших закладів період щорічної основної відпустки прописують у графіку відпусток.

Використані документи

Закон про освіту — Закон України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII.

Закон № 504/96 — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Положення № 43 — Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну від 28.06.93 р. № 43.

Порядок № 346 — Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346.

Перелік № 963 — Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Наказ № 557 — наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Інструкція № 102 — Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить