Темы статей
Выбрать темы

«Оздоровчі» і «соцпобут»: чи можна надати допомогу під час війни?

Жиленко Екатерина, эксперт по оплате труда и трудовым отношениям
Багатьох турбує запитання: чи можна виплачувати допомогу на оздоровлення в період воєнного часу? Таке ж запитання виникає і щодо допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Наша стаття надасть вам відповіді.

ВАЖЛИВО!

Жодних заборон чи обмежень щодо виплати матеріальної допомоги на період воєнного часу немає.

Це стосується допомоги і на оздоровлення, і на соцпобут, і будь-яких інших видів допомоги.

Водночас об’єктивно є два важливі фактори, які можуть вплинути на виплату:

— приналежність допомоги до обов’язкової (гарантованої державою) чи необов’язкової;

— наявність фінансової можливості.

Причому ці фактори враховують і в мирний час. А під час війни тим паче.

Допомога на оздоровлення

Почнемо з «оздоровчих». Саме їх призначення та виплата під час воєнного стану цікавлять бухгалтерів бюджетних установ. Майже щодня бачимо запитання: а чи можна виплачувати «оздоровчі» під час війни? Так, можна, інколи навіть потрібно, якщо ця допомога належить до гарантованих державною виплат.

Для кого ця допомога обов’язкова, а для кого ні? Далі в таблиці розглянемо відповідь це запитання.

«Оздоровчі»: обов’язкові та необов’язкові

Галузь

Працівники

Надання

Норма

Обов’язкова виплата

Держограни

та ОМС

Державні службовці

У розмірі середньомісячної зарплати при наданні щорічної основної відпустки

Частина 1 ст. 57 Закону № 8891

Працівники держорганів, які виконують функції з обслуговування

У розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати, при наданні щорічної відпустки

Пункт 4 Умов № 11122

Посадові особи місцевого самоврядування

При наданні щорічної відпустки в розмірі:

— посадового окладу (мінімально);

— середньомісячної зарплати (якщо дозволяє фінансування). Деталі — у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2020, № 24, с. 18

Частина 5 ст. 21 Закону № 2493-ІІІ3, п.п. 3 п. 2 постанови № 2684

Освіта

Педагогічні та науково-педагогічні працівники згідно з Переліком № 9635

У розмірі місячного посадового окладу (ставки зарплати) при наданні щорічної відпустки

Частина 1 ст. 57 Закону про освіту6

Медицина

та фармакологія

Медичні та фармацевтичні працівники. Причому як закладів охорони здоров’я7, так і закладів освіти, соціального захисту тощо

У розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.

Виокремимо заклади охорони здоров’я, які є комерційними неприбутковими підприємствами. Вони можуть передбачити інші умови виплати «оздоровчих». Головне: зафіксувати їх у колективному договорі8

Абзац 3 п. 2 постанови № 5249, п. 5.11 Умов № 308/51910

Необов’язкова виплата

Держограни

та ОМС

Службовці ОМС

Надається за наявності коштів та рішення керівника в розмірі не більше середньомісячної зарплати. Тобто виплата може бути в меншому розмірі або взагалі не надаватись

Підпункт 3 п. 2 постанови № 268

Робітники, зайняті обслуговуванням держорганів та ОМС

Надається за наявності коштів та рішення керівника в розмірі середньомісячної зарплати. При цьому допомога на оздоровлення є одним із видів допомоги, яку можуть надати. Якщо «обслуговуючий» робітник отримає «оздоровчі», то інші види допомоги в цьому календарному році йому вже недоступні (див. лист Мінсоцполітики від 15.03.2016 № 272/13/84-16)

Підпункт 2.2 наказу № 60911

Освіта

Працівники закладів освіти, які не обіймають педагогічні посади, навіть якщо вони викладають

Керівник закладу/установи може надавати в межах фонду зарплати, затвердженого в кошторисах, матеріальну допомогу в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік. Це може бути як допомога на оздоровлення, так і інші види матдопомоги (на соцпобут, лікування, крім допомоги на поховання)

Підпункт «б» п. 4 постанови № 129812, п.п. 5 п. 4 наказу № 55713

Медицина та фармакологія

Працівники на посадах, що не вимагають наявності медичної освіти (навіть якщо мають її)7

Підпункт «б» п. 4 постанови № 1298, п. 5.11 Умов № 308/519

ЄТС

Працівники, роботу яких оплачують за ЄТС

Підпункт «б» п. 4 постанови № 1298

1 Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII.

2 Умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.., затверджені постановою КМУ від 24.12.2019 № 1112.

3 Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III.

4 Постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади…» від 09.03.2006 № 268.

5 Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 № 963.

6 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

7 Деталі в журналі «Оплата праці», 2020, № 12, с. 16.

8 Про це читайте в журналі «Оплата праці», 2020, № 12, с. 18.

9 Постанова КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524.

10 Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені наказом Мінпраці, МОЗ від 05.10.2005 № 308/519.

11 Наказ Мінекономіки «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням…» від 23.03.2021 № 609.

12 Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки…» від 30.08.2002 № 1298.

13 Наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці…» від 26.09.2005 № 557.

Допомога на соцпобут

Допомога для вирішення соціально-побутових питань (вона ж — на соцпобут) не є обов’язковою виплатою. Її надають за заявою працівника і за відповідним рішенням керівника установи/закладу/підприємства. Звісно, важливою умовою є наявність коштів.

Допомогу на соцпобут можуть надавати в таких розмірах:

— середньомісячної зарплати (держслужбовці // «Оплата праці», 2021, № 18, с. 36);

— не більше середньомісячної зарплати (посадові особи і службовці ОМС // «Оплата праці», 2021, № 18, с. 38);

— не більше посадового окладу (працівники-ЄТСники // «Оплата праці», 2021, № 18, с. 12).

Далі розберемо найпоширеніші запитання про допомогу на оздоровлення та соцпобут.

Працівник хоче піти в щорічну основну відпустку з наступним звільненням. При цьому він також просить надати йому допомогу на оздоровлення. Чи можливо це?

Так, можливо.

Приписом ч. 1 ст. 3 Закону про відпустки працівникам надано право за їх бажанням при звільненні (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) відгуляти невикористану відпустку з наступним звільненням. У цьому разі датою звільнення є останній день відпустки.

Що стосується «оздоровчої» допомоги то, як ми вже з’ясували, у більшості випадків її надають при виході в щорічну основну відпустку. При цьому законодавство не містить заборони надати таку допомогу до відпустки з подальшим звільненням.

Так само немає жодних підстав вимагати у працівника повернути надану допомогу в разі, якщо він спочатку пішов у відпустку, а потім забажав звільнитися.

Надаємо допомогу на оздоровлення педагогам ЗЗСО. Багато хто має навантаження більше або менше ставки. В якому розмірі виплачувати «оздоровчі»? Чи мають право на цю допомогу педагоги, що є зовнішніми сумісниками?

Педагогам допомога на оздоровлення надається в розмірі місячного посадового окладу. При цьому вона не залежить від тижневого (річного) навантаження чи обсягу виконуваної роботи. На це звертали увагу, зокрема, фахівці Мінсоцполітики в листі від 31.03.2016 № 351/13/84-16 (ср. ).

Тобто якщо сказано «у розмірі окладу», то надаємо чітко в цьому розмірі (а не залежно від навантаження). До речі, це відрізняє педагогів від інших працівників. Наприклад, медичним працівникам допомогу на оздоровлення виплачують у розмірі посадового окладу, залежно від обсягу роботи за такою посадою (1,0; 0,75; 0,5; 0,25), який відображено у графі 13 тарифікаційного списку (див. лист МОЗ від 02.03.2017 № 10.1-13/Д-1/697-17/6006).

УВАГА!

Педагогам «оздоровчі» надають у розмірі окладу з урахуванням підвищень (див. лист МОН від 28.05.2020 № 1/11-3542).

Це стосується всіх підвищень, установлених педагогові. Серед них, наприклад, «загальне» 10-відсоткове підвищення, підвищення за роботу в певному типі закладу/установи, за звання, за знання та використання в роботі іноземної мови. Детальніше про це читайте у статті «Оздоровчі» педпрацівникам: розраховуємо з урахуванням підвищення» // «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 31, с. 29.

Що стосується педагогів-сумісників, то їм «оздоровчі» не передбачені. Адже така допомога надається лише за основним місцем роботи (див. лист Мінсоцполітики від 30.11.2011 № 1079/13/84-11).

У квітні 2022 року «обслуговуючий» працівник держоргану використав дозволені 24 дні щорічної основної відпустки, але допомогу на оздоровлення не отримав (планував взяти її при використанні іншої частини відпустки). Але у травні 2022 року він звільняється. Залишок заробленої відпустки «забирає» у вигляді компенсації. Чи має він у такому разі право на «оздоровчі»?

Ні, не має.

На період дії воєнного стану щорічна основна відпустка не може перевищувати 24 календарні дні. Таке обмеження встановлено приписом ч. 1 ст. 12 Закону № 213614. Це правило стосується всіх працівників. У тому числі тих, для яких законодавство передбачає подовжену тривалість щорічної основної відпустки (держслужбовці, посадові особи ОМС, педагогічні та науково-педагогічні працівники тощо). Також це обмеження застосовують до відпусток за минулі роки: загальна тривалість відпустки за всі роки має вписатись у 24 календарні дні.

14 Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ.

Водночас решту невикористаної відпустки можна «забрати» у вигляді компенсації. Причому як у разі звільнення, так і без нього. Детальніше про це читайте в матеріалі «Відпускна компенсація: чи можна виплатити без звільнення?» // «Оплата праці», 2022, № 9.

Можливість ділити щорічну основну відпустку на частини (за умови використання безперервної частини в 14 календарних днів) незмінно діє у період війни.

ВАЖЛИВО!

Оскільки для працівників, що обслуговують держоргани, «оздоровча» допомога гарантована саме при наданні щорічної відпустки, то виплатити її при заміні відпустки компенсацією не можна.

До установи прийнято нового працівника з числа внутрішньо переміщених осіб. Чи можна йому виплатити допомогу на соцпобут?

Законодавство не містить жодних обмежень щодо стажу роботи для надання допомоги на соцпобут. Так само цю допомогу не ставлять у залежність від статусів працівників. Тож відповідь на поставлене запитання «так». Детальніше читайте в матеріалі «Допомога на соцпобут: виплачуємо новачку» // «Бюджетна бухгалтерія», 2022, № 7.

Державний службовець уже отримав у 2022 році «оздоровчі». Але у нього сталася біда — будинок зруйновано внаслідок обстрілу рашистів. Чи можна йому виплатити ще й допомогу на соцпобут?

Можливість виплати допомоги для вирішення соціально-побутових питань держслужбовцям передбачена ст. 54 Закону № 889. На відміну від матеріальної допомоги на оздоровлення, допомога на соцпобут не має обов’язкового характеру.

Порядок надання та розмір допомоги для вирішення соціально-побутових питань визначаються Порядком № 50015. Допомога на соцпобут держслужбовцям може надаватися:

— з періодичністю 1 раз на календарний рік;

за особистою заявою держслужбовця;

— у розмірі середньомісячної зарплати;

— у межах затвердженого фонду оплати праці.

15 Постанова КМУ «Про порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» від 08.08.2016 № 500.

Виплата допомоги на соцпобут можлива після забезпечення працівників обов’язковими виплатами, тобто після виплати посадового окладу, надбавки за ранг та за вислугу років, грошової допомоги при наданні основної щорічної відпустки (див. роз’яснення НАДС від 25.09.2020 № 120-р/з).

Допомогу на соцпобут держслужбовцям надають чітко в розмірі середньомісячної зарплати або не видають узагалі, якщо коштів на такий розмір допомоги недостатньо. Її не можна надавати в сумі, меншій за середньомісячну зарплату (див. лист НАДС від 20.02.2017 № 1505/13-17).

Умови та обставини, за яких допомога на соцпобут надається, прописують зазвичай у відповідному Положенні або в колективному договорі.

Надання допомоги на соцпобут не залежить від виплати допомоги на оздоровлення:

— ці дві допомоги передбачені окремими законодавчими нормами;

— «оздоровчі» надаються обов’язково, а «соцпобут» — за необхідності та за можливості.

Тож резюмуємо: державному службовцеві можна надати допомогу на вирішення соціально-побутових питань (тим паче за таких складних обставин) уже після отримання ним «оздоровчих».

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше