Темы статей
Выбрать темы

Кількість штатних працівників: рахуємо правильно

Жиленко Екатерина, эксперт по оплате труда и трудовым отношениям
Показник кількості штатних працівників може зустрітись на шляху бухгалтера не один раз. Наприклад, коли треба розрахувати «інвалідний» норматив чи заповнити Об’єднаний звіт. При цьому маємо облікову та середньооблікову кіл ькість. Кого беремо до уваги при розрахунку, а кого ні? У цьому вам допоможе наша стаття.

Чим відрізняється облікова кількості штатних працівників (ОКШП) від середньооблікової кількості (СКШП)? Відповідь на це запитання маємо у табл. 1.

Таблиця 1. Розрахунок чисельності працівників установи

Показник

Мета використання

Метод розрахунку

Облікова кількість

штатних працівників

(ОКШП)

Використовують для визначення кількості працівників у цілому по підприємству (установі) або по окремих категоріях (наприклад, пенсіонери, особи з інвалідністю тощо). Також зазначають в рядку 104 дотабличної частини Об’єднаного звіту (зазвичай, беруть показник на кінець місяця)

Враховують усіх найманих працівників, які уклали трудовий договір (контракт) і виконують постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше.

Показник розраховують на певну дату звітного періоду, наприклад на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які вибули звільнені в цей день

Середньооблікова

кількість штатних

працівників (СКШП)

Використовують для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та спостереження за змінами мобільності робочої сили.

Також застосовують при встановленні нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та «трудової» квоти для громадян, які мають додаткові гарантії в працевлаштуванні. Окрім того, зазначають в рядку 101 дотабличної частини Об’єднаного звіту

Розраховують не на певну дату, а за конкретний період (місяць, квартал, рік).

Цей показник визначають:

за місяць. Підсумовують кількості штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця, тобто з 1-го по 30-те або 31-ше число (для лютого — по 28-ме або 29-те), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні. Результат ділять на кількість календарних днів звітного місяця;

за квартал (рік). Ділять суми середньооблікової кількості штатних працівників за місяці, що увійшли до обчислюваного періоду, на кількість місяців у цьому періоді.

Зайнятого працівника враховують лише один раз (за місцем основної роботи), незалежно від строку трудового договору і тривалості робочого часу

До речі, у дотабличній частині Об’єднаного звіту є ще один рядок, де слід зазначити кількість працівників, а точніше — застрахованих осіб, яким нараховано зарплату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення). Йдеться про рядок 105. Як його заповнити, читайте у статті «Об’єднана звітність: заповнюємо рядок 105» // «Оплата праці», 2022, № 20 (ср. ).

СКШП та ОКШП знаходять своє відображення у рядках 101 та 104 відповідно. Кого саме сюди врахувати? У більшості випадків маємо чудову підказку в Інструкції № 286*. У цьому документі прямо перелічені працівники та причини їх тимчасової відсутності, які враховуються і не враховуються при розрахунку (див. табл. 2).

* Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286.

Таблиця 2. Категорії працівників, яких включають та не включають до ОКШП/СКШП

Категорія працівників

Включення до розрахунку

ОКШП

СКШП

1. Штатні працівники:

фактично з’явилися на роботу, у тому числі ті, які не працювали з причини простою

+

+

прийняті на роботу за строком випробування

+

+

прийняті або переведені на неповний робочий день або неповний робочий тиждень1

+

+

1 Таких працівників ураховуйте за кожен календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, обумовлені при зарахуванні на роботу (п.п. 2.4.3 Інструкції № 286)

перебувають у службових відрядженнях, включаючи закордонні

+

+

є надомниками2

+

+

2 Надомників уключайте за кожен календарний день як цілі одиниці (п.п. 2.4.5 Інструкції № 286). Інструкція № 286 була розроблена до чіткого розмежування надомної та дистанційної роботи (деталі у статті «Стій, хто Іде? Дистанційники & ндомники» // «Бюджета бухгалтерія», 2021, № 14 i.factor.ua/ukr/journals/bb/2021/april/issue-14/article-114325.html). Вважаємо, що дистанційників також враховують до ОКШП та СКШП.

прийняті для заміщення тимчасово відсутніх працівників

+

+

працюють за межами установи

+

+

направлені для виконання робіт вахтовим методом

+

+

прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості

+

+

є іноземними громадянами, якщо вони оформлені відповідно до національного законодавства та отримують зарплату

+

+

є студентами денних відділень закладів освіти, аспірантами, а також учнями закладів професійно-технічної освіти, з якими укладено трудові договори

+

+

2. Працівники, тимчасово відсутні з причини:

хвороби (протягом усього періоду захворювання до повернення на роботу згідно з листками непрацездатності або до вибуття у зв’язку з інвалідністю)

+

+

виконання державних або громадських обов’язків3

+

+

тимчасового переведення на роботу до іншого підприємства на підставі договорів між суб’єктами господарювання

+

+

направлення з відривом від виробництва до закладів освіти для підвищення кваліфікації або оволодіння новою професією (спеціальністю), перепідготовки та стажування на інші підприємства, в установи або за кордон

+

+

відпустки у зв’язку з навчанням, вступом до закладів освіти або з причини надання додаткових вільних днів

+

+

щорічної основної або додаткової, творчої відпустки, наданої відповідно до законодавства, колективного або трудового договору

+

+

відпустки без збереження зарплати за угодою сторін, з ініціативи адміністрації та в інших випадках, передбачених законодавством4

+

+

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

+

-

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством або колективним договором, включаючи тих, хто усиновив новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку

+

-

отримання вихідного дня відповідно до графіка роботи установи

+

+

отримання дня відпочинку за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні

+

+

участі в страйку

+

+

вчинення прогулу5

+

+

усунення від виконання повноважень6

+

+

перебування під слідством до рішення суду

+

+

3 Саме на цій підставі до ОКШП та СКШП включають працівників, які служать у лавах ЗСУ (мобілізовані, контрактники) та тероборони. При цьому не має значення факт збереження середнього заробітку за мобілізованими (до 18.07.2022 включно і з 19.07.2022): до розрахунку беремо усіх.

4 Сюди підпадають працівники, які перебувають у неоплачуваних відпустках за всіма підставами: карантинній (так, її і досі можна надавати) та інших підстав — відповідно до ст. 25 і 26 Закону про відпустки, на час воєнного стану та 90-денній для ВПО — відповідно до Закону № 2136.

5 Хоча прямо не передбачено, але, на нашу думку, за аналогією до розрахунку також включають працівників, відсутніх з нез’ясованих причин.

6 Під питанням працівники, з якими призупинено трудовий договір. Наприклад, тих, кого усунено від виконання повноважень, включають до чисельності працівників. Так само і «призупинені» працівники: вони все ще перебувають у трудових відносинах із роботодавцем, але свої обов’язки не виконують. Вважаємо, що їх також слід включати і до ОКШП, і до СКШП.

3. Зовнішні сумісники7

-

-

7 Для ОКШП внутрішніх сумісників враховуйте як одну особу в числі штатних працівників (п.п. 2.6.1 Інструкції № 286).

4. Особи (не суб’єкти господарювання), залучені до виконання робіт за ЦПД8

-

-

8 Працівника, який уклав зі своїм роботодавцем додатково ЦПД, враховуйте в ОКШП і СКШП один раз за місцем основної роботи та не враховуйте в кількості працюючих за ЦПД (п.п. 2.6.2 Інструкції № 286).

5. Фізособи — підприємці, які працюють за ЦПД

-

-

6. Особи, переведені з інших установ згідно з договорами між суб’єктами господарювання

-

-

7. Учні, слухачі закладів професійно-технічної освіти, які проходять виробниче навчання та виробничу практику в установі відповідно до договорів про надання робочих місць для зазначених цілей

-

-

8. Особи, які направлені установами для навчання в закладах освіти з відривом від виробництва та одержують за рахунок коштів цих установ тільки стипендію

-

-

9. Працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або припинили роботу, не попередивши адміністрацію9

-

-

9 Виключайте з облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.

Для закріплення теорії давайте попрактикуємось. Розглянемо умовний приклад розрахунку ОКШП та СКШП.

Приклад. За вересень 2022 року є така інформація про кількість працівників підприємства (див. табл. 3):

Таблиця 3. Дані про чисельність працівників

Працівники

Кількість осіб

Штатні працівники облікового складу станом на 01.09.2022, з них:

50

перебували на лікарняному (08.09 — 15.09 та 19.06 — 23.09)

2

перебували у відпустці по вагітності та пологах (увесь вересень)

1

перебували у відпустці для догляду за дитиною до трьох років (21.09 працівниця перервала відпустку і стала до роботи)

1

перебували у відпустці за свій рахунок (12.09 — 30.09)

5

перебували у щорічній відпустці (01.09 — 14.09)

1

працюють неповний робочий день (4 години на день — увесь вересень)

2

мобілізовано (весь вересень, без збереження середнього заробітку)

1

призупинено трудовий договір (увесь вересень)

1

працюють за внутрішнім сумісництвом (увесь вересень)

1

Виконували ремонтні роботи за ЦПД (12.09 — 16.09)

2

Зовнішні сумісники (увесь вересень)

1

Прийнято на роботу (12.09)

1

Звільнено з роботи (05.09, 30.09)

2

Розрахунок ОКШП. Для визначення ОКШП використовуйте тільки дані, які стосуються штатних працівників облікового складу. Тих, хто надає послуги/виконує роботи за ЦПД та є зовнішніми сумісниками, до розрахунку не враховуйте.

Водночас, враховуйте:

— усіх працівників облікового складу, які як фактично працювали, так і були відсутні з будь-яких причин (перебували на лікарняному, у відпустках);

— працівників, що трудяться неповний робочий день, — як одну цілу одиницю;

— мобілізованих працівників (у тому числі тих, яким з 19.07.2022 не зберігають середній заробіток);

— працівників, з якими призупинено трудовий договір.

Розрахунок ОКШП на 30.09.2022:

50 + 1 - 2= 49 осіб,

де 50 — кількість штатних працівників облікового складу установ станом на 01.09.2022;

1 — кількість осіб, прийнятих на роботу у вересні;

2 — кількість осіб, звільнених у вересні.

Розрахунок СКШП. При розрахунку показника СКШП також враховуйте тільки штатних працівників. Але є винятки: працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною.

Розрахунок СКШП за вересень наведено в табл. 4.

Таблиця 4. Розрахунок СКШП за вересень 2021 року

Число вересня

Кількість штатних працівників

облікового складу за кожен день

Виключаємо

з розрахунку СКШП

Включаємо

до розрахунку СКШП

1 — 2

50

21

48

3 — 42

50

2

48

5

503

2

48

6 — 11

49 (50 — 14)

2

47

12 — 20

50 (49 + 15)

2

48

21 — 30

506

17

49

Разом

1494

50

1444

1 З розрахунку виключаємо двох працівниць, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до трьох років (п.п. 3.2.2 Інструкції № 286).

2 За вихідні, святкові та неробочі дні кількість штатних працівників облікового складу приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день (абз. 2 п.п. 3.2.1 Інструкції № 286).

3 День звільнення — останній робочій день працівника. У цей день враховуємо його до СКШП.

4 Зі штату виключено одного працівника у перший робочий день після його звільнення (звільнено 5 вересня, виключено 6 вересня).

5 З 12 вересня до штату прийнято нового працівника.

6 Працівник, який звільнився 30 вересня, на цю дату ще враховується до СКШП (день звільнення — останній день роботи). Його перестануть враховувати уже з 01.10.

7 З 21 вересня працівниця, що перебувала у відпустці для догляду за дитиною, стала до роботи. Тому її більше не потрібно виключати з СКШП.

Кількість штатних працівників, які включаються до розрахунку СКШП за вересень, становить 1444 особи. Кількість календарних днів у цьому місяці — 30. А отже, показник СКШП за вересень 2022 року становить:

1444 ос. : 30 к. дн. = 48,13 ос.48 ос.

Для довідки: округлення здійснюється за правилом парної цифри. Якщо остання значуща цифра менша або дорівнює 4, вона відкидається; якщо більша або дорівнює 6 — найближча зліва від неї значуща цифра збільшується на одиницю. Якщо остання значуща цифра 5, найближча зліва від неї цифра збільшується на одиницю, якщо вона непарна, а парна залишається без змін. Такий порядок округлення встановлено додатком до Інструкції № 286.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше