Перехід на іншу посаду, перерва в роботі: розбираємося в нюансах оплати праці педагогів

В обраному У обране
Друк
Меренкова Світлана, заступник начальника відділу — державний інспектор праці відділу контролю за дотриманням трудового законодавства Територіальної державної інспекції з питань праці в Харківській області
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2014/№ 47
Як відомо, зарплату педагогу розраховують виходячи з посади, яку він обіймає, присвоєної кваліфікаційної категорії, а також установлених підвищень посадового окладу, доплат і надбавок.
Однак певні труднощі виникають під час переходу працівника на іншу посаду або до іншого навчального закладу, при поновленні роботи після тривалої перерви тощо. Пов’язані вони зі збереженням кваліфікаційної категорії та педагогічного звання. У цій консультації розглянемо такі випадки детальніше.

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання

Це основні показники роботи педагога, які визначають розмір його зарплати.

Так, тарифний розряд (ставку зарплати) педагогічному працівнику встановлюють залежно від присвоєної за результатами атестації кваліфікаційної категорії (наказ № 557, абз. 3 п. 4 Інструкції № 102).

А ось за наявність педагогічного звання, яке присвоюють також за результатами атестації, передбачено підвищення посадового окладу, розміри якого визначено п. 24 Інструкції № 102.

Важливо! Підвищення за звання, присвоєні за результатами атестації, здійснюють лише за період роботи на посадах, на яких їх було присвоєно (абз. 16 п. 24 Інструкції № 102).

Тому формально під час переходу педагога на іншу посаду, до іншого навчального закладу, присвоєні педагогічні звання не зберігаються. Аналогічні справи і з кваліфікаційними категоріями. Однак підкреслимо, що законодавством із цього приводу встановлені і винятки.

Назвемо основні правила, коли при переході на іншу педагогічну посаду, до іншої установи або при поновленні педагогічної діяльності зберігаються за педагогом присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Для наочності розглянемо їх на прикладах.

Однак передусім підкреслимо: якщо з якихось причин атестаційна комісія не підтвердила або не присвоїла педагогічне звання чи кваліфікаційну категорію вже на новій посаді, то в будь-якому разі не буде підстав для встановлення тарифного розряду з урахуванням раніше наявної кваліфікаційної категорії, а також для підвищення посадового окладу за наявність раніше присвоєного педагогічного звання.

 

Ситуація: перехід на іншу посаду або до іншої установи

Правило № 1. Під час переходу педагога з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмету (дисципліни), що викладається, підвищення за педагогічне звання зберігають до чергової атестації (п. 24 Інструкції № 102).

У свою чергу, абз. 1 п. 3.27 Типового положення № 930 встановлено: за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади в цьому самому закладі, зберігають присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) і педагогічні звання до наступної атестації.

Як підкреслило МОНМС у листі від 06.03.2013 р. № 2/5-13-576, основними вимогами в цьому разі є:

а) перехід (а не суміщення або сумісництво) до іншої установи або на іншу посаду в цій самій установі;

б) наявність у працівника відповідної освіти. Нагадаємо, що відповідно до ч. 1. ст. 54 Закону № 1060 педагогічною діяльністю можуть зай­матися особи, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку.

Однак слід зауважити, що застосовувати положення абз. 1 п. 3.27 Типового положення № 930 не завжди можна. Так, наприклад, якщо вчитель школи перейшов на посаду керівника кружка в цій самій школі, зберегти присвоєну кваліфікаційну категорію в цьому випадку не вдасться, оскільки керівникам кружків за результатами атестації присвоюються тарифні розряди (8 — 10), а не кваліфікаційні категорії. Це питання ще не врегульоване Типовим положенням № 930.

Розглянемо приклади.

 

Приклад 1. Вихователь перейшов на роботу до іншої установи.

У квітні 2011 року за результатами атестації вихователю дошкільного навчального закладу (далі — ДНЗ) присвоєні вища кваліфікаційна категорія та педагогічне звання «вихователь-методист». З 01.09.2014 р. вихователь перейшов до іншого ДНЗ на посаду вихователя-методиста.

 

У цьому випадку педагог перейшов на роботу до іншої установи та на іншу посаду. За ним зберігають лише кваліфікаційну категорію на підставі абз. 1 п. 3.27 Типового положення № 930. Однак пам’ятаєте: вона буде дійсною лише до квітня 2016 року (а не до вересня 2016 року), адже строк дії присвоєних у 2011 році кваліфікаційних категорій і педагогічних звань спливає у квітні 2016 року.

Що ж до педагогічного звання, то ні Інструкція № 102, ні Типове положення № 930 норм про збереження педагогічних звань у таких випадках не містить.

Таким чином, у разі якщо педагог у квітні 2016 року (або у квітні 2015 року) не пройде атестацію на посаді вихователя-методиста, кваліфікаційна категорія та педагогічне звання втратять чинність у квітні 2016 року.

 

Приклад 2. Вихователя призначили завіду­вачем ДНЗ.

У 2013 році за результатами атестації вихователю ДНЗ присвоєні вища кваліфікаційна категорія та педагогічне звання «вихователь-методист». З 26.08.2014 р. його призначили на посаду завідувача цього закладу. Чи означає це, що при визначенні посадового окладу завідувачу слід встановити максимальний тарифний розряд? Чи потрібно підвищувати посадовий оклад завідувачу за наявність педагогічного звання?

 

По-перше, підкреслимо: така ситуація не означає, що завідувачу в обов’язковому порядку має бути встановлений максимальний тарифний розряд. Згідно з додатком 9 до наказу № 557 завідувачу ДНЗ встановлюють 12 — 14 тарифні розряди.

Конкретний тарифний розряд встановлює своїм наказом керівник вищої за рівнем організації на свій особистий розсуд. Розряд може залежати від багатьох чинників, у тому числі від:

— наявного фонду оплати праці;

— особистого внеску працівника у розвиток закладу;

— готовності закладу до нового навчального року;

— наявності чи відсутності у працівника дисциплінарного стягнення;

— стажу роботи та професійного рівня;

— участі в громадській діяльності, конкурсах;

— наявності педагогічного, почесного звань, вченого ступеня, винагород тощо.

По-друге, за наявність педагогічного звання, присвоєного на посаді вихователя, посадовий оклад завідувача ДНЗ не підвищують. Це випливає з абз. 16 п. 24 Інструкції № 102. Крім того, п. 3.14 Типового положення № 930 передбачено: керівні працівники навчальних закладів проходять атестацію на відповідність посади. Педагогічні звання їм не присвоюють.

 

Приклад 3. Вихователя призначили завідувачем ДНЗ.

У 2013 році за результатами атестації вихователю ДНЗ присвоєні вища кваліфікаційна категорія та педагогічне звання «вихователь-методист». З вересня 2014 року його призначили на посаду завідувача ДНЗ, в якому функціонує лише 2 групи. Тому до обов’язків завідувача входять години роботи вихователем. Чи потрібно підвищувати посадовий оклад завідувача за наявність педагогічного звання?

 

Дійсно, згідно з п.п. 3 п. 11 Інструкції № 102 до посадового окладу завідувача ДНЗ з однією-двома групами (крім закладів (груп) з цілодобовим перебуванням дітей) уключена оплата за ведення виховної роботи з дітьми у групі протягом 3 годин на день. Умову про проведення такої роботи містить і п. 4 Типових штатів № 1055.

Але таку роботу вони повинні виконувати на ставку завідувача ДНЗ. Підвищення посадового окладу або доплата за виконання такої роботи не передбачені.

За наявність педагогічного звання, присвоєного на посаді вихователя, посадовий оклад завідувача ДНЗ, до обов’язків якого також належить ведення виховної роботи, не підвищують.

 

Приклад 4. Вчителя початкових класів перевели на посаду вихователя ГПД.

Вчителю початкових класів присвоєно І кваліфікаційну категорію у 2012 році. У зв’язку зі скороченням кількості початкових класів у 2014/2015 навчальному році з 01.09.2014 р. його перевели на посаду вихователя ГПД.

 

Оскільки вчитель перейшов на іншу педагогічну посаду в цьому самому закладі, то кваліфікаційну категорію, присвоєну йому на посаді вчителя початкових класів, зберігають на підставі абз. 1 п. 3.27 Типового положення № 930 до 2017 року.

 

Приклад 5. Перехід до іншого закладу в рік проведення чергової атестації.

Вихователю ДНЗ у березні 2010 року присвоєно І кваліфікаційну категорію. У листопаді 2014 року він перейшов на роботу до іншого ДНЗ.

 

Згідно з п. 3.2 Типового положення № 930 атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, що атестуються, і графік роботи атестаційної комісії до 20 жовтня.

А що ж робити з тими педагогами, які в рік проходження чергової атестації перейшли на роботу за  тією самою посадою до іншого навчального закладу? Для них передбачена окрема норма — п. 3.20 Типового положення № 930, згідно з яким їх атестація може бути перенесена на один рік. Для таких працівників до наступної чергової атестації зберігають присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання.

Зверніть увагу, що атестація «може бути» перенесена, тобто вона не переноситься автоматично. Рішення про перенесення приймає атестаційна комісія та оформляє його документально.

Підкреслимо: рішення про перенесення чергової атестації комісією може бути прийняте в будь-який строк (п. 3.2 Типового положення № 930).

 

Ситуація: перехід педагога на посаду методиста

Правило № 2. За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, вихователів-методистів, зберігають присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії.

Таких працівників атестують не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста або вихователя-методиста (абз. 2 п. 3.27 Типового положення № 930).

Крім того, за методистами навчально-методичних, методичних кабінетів (центрів), інститутів підвищення кваліфікації (удосконалення) вчителів зберігають право на отримання підвищених посадових окладів, якщо в період роботи на посадах вчителя, викладача, вихователя за результатами атестації їм було присвоєно відповідне звання
(п.п 3 п. 13 Інструкції № 102).

 

Приклад 6. Вихователь перейшов на посаду методиста.

У квітні 2012 року за результатами атестації вихователю ДНЗ присвоєні вища кваліфікаційна категорія та педагогічне звання «вихователь-методист». З 22.04.2014 р. він перейшов на посаду методиста до методичного кабінету при управлінні освіти.

 

За педагогічним працівником зберігають:

а) кваліфікаційну категорію на підставі абз. 2 п. 3.27 Типового положення № 930. При цьому його повинні атестувати не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста;

б) педагогічне звання на підставі п.п. 3 п. 13 Інструкції № 102. Згідно з цією нормою за методистом методкабінету зберігають право на підвищення посадового окладу, якщо в період роботи на посаді вихователя (вчителя, викладача) за результатами атестації йому було присвоєно відповідне звання.

Це означає, що вищу кваліфікаційну категорію і педзвання зберігають за методистом до 21.04.2016 р. Якщо він у квітні 2016 року не пройде атестацію на посаді методиста методкабінету, категорія та звання на цій посаді втратять чинність.

Також, якщо з якихось причин атестаційна комісія не присвоїть педагогічне звання вже на новій посаді, то посадовий оклад не підвищуватиметься.

Додамо: якщо методист продовжує суміщати посаду вихователя у ДНЗ, то присвоєні у квітні 2012 року за цією посадою кваліфікаційна категорія та педагогічне звання будуть дійсними до квітня 2017 року.

 

Приклад 7. Методист перейшов на посаду завідувача методкабінету.

У квітні 2012 року методисту районного методичного кабінету присвоєні вища кваліфікаційна категорія та педагогічне звання «вчитель-методист». У квітні 2014 року методист перейшов на посаду завідувача районного методичного кабінету.

 

У такому разі посадовий оклад завідувача за наявність педагогічного звання не підвищують. І причин для цього декілька.

По-перше, норма про збереження педагогічного звання в такому разі не передбачена ні Типовим положенням № 930, ні Інструкцією № 102.

По-друге, згідно з п. 3.14 Типового положення № 930 керівні працівники навчальних установ проходять атестацію на відповідність посаді. Педагогічні звання їм не присвоюють, відповідно, немає й підстав для підвищення посадового окладу завідувача методкабінету за наявність педагогічного звання, присвоєного на посаді методиста.

 

Ситуація: педагог вийшов з відпустки для догляду за дитиною

Правило № 3. На час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до 3 (6) років за педагогічними працівниками зберігають кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), а також педагогічні звання (п. 3.19 Типового положення № 930).

Час перебування в таких відпустках не враховують при визначенні строку чергової атестації.

 

Приклад 8. Учитель перебував у декретній відпустці та відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

Учителю початкових класів 25.03.2011 р. присвоєна ІІ кваліфікаційна категорія. З 25.12.2011 р. вона пішла в декретну відпустку, а потім — у відпустку для догляду за дитиною до 3 років. З 01.09.2014 р. працівниця знову стала до роботи на тій же посаді.

 

Час перебування працівниці в декретній відпустці та відпустці для догляду за дитиною до 3 років (тобто період з 25.12.2011 р. по 31.08.2014 р.) не враховують при визначенні строку чергової атестації.

Враховуючи вимоги пп. 1.7 і 3.8 Типового положення № 930 щодо періодичності проведення атестації та строків її проведення, вчителька повинна була пройти чергову атестацію в березні 2018 року. До цього моменту за працівницею зберігають II кваліфікаційну категорію, присвоєну в березні 2011 року.

Якщо вона не пройде чергову атестацію в березні 2018 року, то кваліфікаційна категорія втратить чинність 01.12.2018 р.

Також слід зазначити, що за заявою працівника може бути проведена позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії, але не раніше ніж через два роки після присвоєння попередньої (п. 1.9 Типового положення № 930).

 

Приклад 9. Учитель перебував в декретній відпустці, у відпустці для догляду за дитиною до 3 і 6 років.

Учителю початкових класів 25.03.2010 р. присвоєна ІІ кваліфікаційна категорія. З 01.09.2011 р. вона пішла в декретну відпустку, а потім — у відпустку для догляду за дитиною до 3 років. З 01.09.2014 р. працівниця стала до роботи, але на посаді вчителя молодших класів. З 01.12.2014 р. їй надана відпустка для догляду за дитиною до 6 років.

 

Якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надають відпустку без збереження зарплати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною 6 років (ст. 179 КЗпП).

Зауважимо, що для дотримання вимог п. 3.19 Типового положення № 930 порядок і послідовність надання відпусток для догляду за дитиною не має значення.

Таким чином, час перебування працівниці в декретній відпустці та відпустці для догляду до 3 років (з 01.09.2011 р. по 31.08.2014 р.), а також у відпустці для догляду за дитиною до 6 років (з 01.12.2014 р. і по дату, зазначену в медичному висновку), не враховують при визначенні строку чергової атестації.

 

Ситуація: перерва в роботі педагога

Правило № 4. За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви в роботі), зберігають присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання (абз. 1 п. 3.22 Типового положення № 930).

Підкреслимо: таких працівників атестують не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу (абз. 2 п. 3.22 Типового положення № 930).

У листі від 06.03.2013 р. № 2/5-13-576 МОНМС уточнило: у такому разі зберігають присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, які на момент звільнення педагогічного працівника не втратили своєї чинності.

Зі свого боку також зауважимо, що присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання зберігають в тому випадку, якщо педагогічний працівник поновив педагогічну діяльність на тій самій посаді, за якою проходив атестацію.

 

Приклад 10. Вихователь поновив роботу після перерви на тій самій посаді.

У 2008 році вихователю ДНЗ за результатами атестації присвоєна І кваліфікаційна категорія. У 2011 році він вийшов на пенсію за вислугою років. З 01.09.2014 р. працівник поновив свою педагогічну діяльність на тій самій посаді.

 

За вихователем зберігають кваліфікаційну категорію на підставі абз. 1 п. 3.22 Типового положення № 930 як за працівником, який поновив роботу на тій самій педагогічній посаді, за якою проходив атестацію (незалежно від тривалості перерви в роботі).

З урахуванням абз. 2 п. 3.22 Типового положення № 930 працівник повинен пройти атестацію не пізніше березня — квітня 2016 року.

 

Приклад 11. Вихователь поновив роботу після перерви на тій самій посаді.

У 2001 році за результатами атестації вихователю ДНЗ підтверджена II кваліфікаційна категорія. У 2009 році він вийшов на пенсію. Після 2001 року педагог атестацію не проходив. З 01.09.2014 р. він поновив педагогічну діяльність на цій самій посаді.

 

Вважаємо, що підстав для збереження кваліфікаційної категорії, присвоєної у 2001 році, немає. Пояснимо чому.

Нагадаємо, що Типове положення № 930 набуло чинності 30.12.2010 р. До цього часу всі педагогічні працівники проходили атестацію відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міносвіти від 20.08.93 р. № 310. Згідно з п. 3.2 цього документа не розглянуті атестаційною комісією (не підтверджені або не змінені) протягом 5 років з дня встановлення (присвоєння) кваліфікаційні категорії, посадові оклади (ставки зарплати), педагогічні звання втрачають чинність.Вимоги щодо обов’язкового проходження чергової атестації такий документ не містив.

На момент виходу вихователя на пенсію кваліфікаційна категорія, присвоєна у 2001 році, втратила чинність. Починаючи з 2006 року і до моменту виходу на пенсію, педагог кваліфікаційної категорії не мав, відповідно поновлювати педагогічну діяльність йому доведеться «з нового аркуша», тобто без категорії.

 

Приклад 12. Вихователь-методист поновив роботу після перерви на іншій посаді.

Вихователю-методисту ДНЗ у березні 2003 року присвоєна І кваліфікаційна категорія. У червні 2004 року працівник вийшов на пенсію. У вересні 2014 року він поновив педагогічну діяльність на посаді вихователя.

 

Оскільки педагог поновив педагогічну діяльність на іншій посаді, то абз. 1 п. 3.22 Типового положення № 930 не працює. Тому кваліфікаційну категорію за ним не зберігають.

 

Приклад 13. Вихователь-методист поновив роботу після перерви на іншій посаді.

У березні 2002 року вихователю ДНЗ була присвоєна І кваліфікаційна категорія. У листопаді 2003 року працівник вийшов на пенсію за вислугою років. У вересні 2011 року він поновив педагогічну діяльність на посаді інструктора з фізкультури в тій самій дошкільній установі.

 

Тут, як і у попередньому випадку, присвоєну кваліфікаційну категорію не зберігають. Важлива не сама установа, в якій працівник поновив свою педагогічну діяльність, а посада, за якою до перерви в роботі йому були присвоєні категорія та звання.

 

Ситуація: якщо педагог має навантаження за декількома предметами

Правило № 5. Якщо вчителі та викладачі ведуть декілька предметів, то присвоєна їм кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження (п. 3.25 Типового положення № 930).

Підкреслимо: необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації за предметами інваріантної складової загальної середньої освіти.

У таких випадках присвоєні педагогічні звання та кваліфікаційні категорії зберігають до наступної атестації.

 

Приклад 14. Учитель математики викладає також інформатику.

Учителю математики у 2013 році присвоєна вища кваліфікаційна категорія. Перед атестацією він пройшов курси підвищення кваліфікації за предметом «Алгебра та геометрія». З вересня 2014 року вчитель також почав вести уроки інформатики в обсязі 4 години на тиждень.

 

Відповідно до п. 3.25 Типового положення № 930 вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження за декількома предметами, атестуються за тим предметом, який викладають за фахом.

У цьому випадку вчитель пройшов курси підвищення кваліфікації за предметами інваріантної складової загальної середньої освіти, відповідно присвоєна кваліфікаційна категорія поширюватиметься і на години уроків інформатики (п. 3.25 Типового положення № 930).

 

Ситуація: суміщення та сумісництво

Нам залишилося розглянути декілька ситуацій, пов’язаних із суміщенням педагогом декількох посад, а також його роботою за сумісництвом.

 

Приклад 15. Вихователь-методист суміщає посаду вихователя.

Вихователь-методист ДНЗ має І кваліфікаційну категорію. У вересні 2014 року у зв’язку зі звільненням вихователя молодшої групи він почав суміщати посаду вихователя (9 год на тиждень). На посаді вихователя він атестацію не проходив. Чи поширюється кваліфікаційна категорія, присвоєна на посаді вихователя-методиста, і на години роботи за посадою вихователя?

 

У цьому випадку педагог не перейшов на іншу педагогічну посаду (п. 3.27 Типового положення № 930) і не має педагогічного навантаження за декількома предметами (п. 3.25 Типового положення № 930). Роботу, що виконується ним за посадою вихователя, вважають суміщенням посад.

Відповідно до п. 3.23 Типового положення № 930 при суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестують за кожною з посад. Тож кваліфікаційна категорія, присвоєна на посаді вихователя-методиста, не поширюється на будь-які інші педагогічні посади. За посадою вихователя такому працівнику встановлюють 9-й тарифний розряд.

 

Приклад 16. Учитель початкових класів суміщає посаду вихователя ГПД.

Учителю початкових класів присвоєна І кваліфікаційна категорія у 2012 році. З 01.09.2014 р. він додатково став працювати вихователем ГПД в обсязі 15 год на тиждень. По цій посаді він атестацію не проходив.

 

Тут аналогічна ситуація. Оскільки йдеться про суміщення посад, то за посадою вихователя ГПД такому працівнику встановлюють 9-й тарифний розряд.

 

Приклад 17. Педагог працює за сумісництвом на різних посадах.

За основним місцем роботи (загальноосвітня школа) педагогічному працівнику на посаді практичного психолога присвоєна вища кваліфікаційна категорія. Крім того, маючи освіту вихователя, працівник з 01.09.2014 р. працює за сумісництвом вихователем ДНЗ. Як вихователь чергову атестацію не проходив.

 

Відповідно до п. 3.23 Типового положення № 930 педагогічних працівників — сумісників атестують на загальних підставах.

Якщо за основним місцем роботи та за сумісництвом вони обіймають однакові посади, то їх атестують лише за основним місцем роботи.

Однак у наведеному випадку педагог працює в різних навчальних закладах, обіймаючи різні педагогічні посади. Таким чином, він повинен проходити атестацію за основним місцем роботи на посаді практичного психолога та у ДНЗ на посаді вихователя.

Строки проведення чергової атестації для таких працівників у різних навчальних закладах можуть бути різними і залежать від:

а) року прийняття на роботу;

б) проходження чергової (позачергової атестації).

Присвоєна вища кваліфікаційна категорія на посаді практичного психолога на години педагогічного навантаження на посаді вихователя ДНЗ не поширюватиметься.

 

Нормативні документи

Закон № 1060 — Закон України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII.

Інструкція № 102 — Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

Наказ № 557 — наказ Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти і наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Типове положення № 930 — Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міносвіти від 06.10.2010 р. № 930.

Типові штати № 1055 — Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міносвіти від 04.11.2010 р. № 1055.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити