Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

Міністерство соціальної політики України, Міністерство охорони здоров'я
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2014/№ 27
В обраному У обране
Друк
Наказ від 18.06.2014 р. № 398/405

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року № 110 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» і з метою урегулювання оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення наказуємо:

1. Унести до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489, такі зміни:

1) абзац перший примітки 1 до пункту 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

«1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 852 гривні.»;

2) абзац другий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 викласти у такій редакції:

«Заступникам керівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, заступникам керівників структурних підрозділів цих закладів та установ посадові оклади встановлюються на 5 — 15 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника, а головному бухгалтеру — на 10 — 30 відсотків.

Заступникам керівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (крім заступника керівника з медсестринства) і головному бухгалтеру посадові оклади встановлюються з урахуванням норм пункту 1.5 без урахування підвищень за кваліфікаційну категорію, шкідливі та важкі умови праці.»;

3) підпункт 3 підпункту 4.1.3 пункту 4.1 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«час, коли працівник отримував допомогу по безробіттю у разі втрати роботи у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту.»;

4) пункт 4 додатка 3 доповнити підпунктом 4.2 такого змісту:

«4.2. Працівники спеціалізованих медико-соціальних експертних комісій, центрів (бюро) медико-соціальної експертизи для хворих на туберкульоз, крім тих, перелік яких затверджено у пункті 5.1.».

2. Керівникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення установити у штатних розписах посадові оклади (тарифні ставки) працівників із 01 жовтня 2014 року відповідно у таких розмірах:

1 тарифного розряду — 1218 гривень;

2 тарифного розряду — 1223 гривні;

3 тарифного розряду — 1233 гривні;

4 тарифного розряду — 1243 гривні;

5 тарифного розряду — 1253 гривні;

6 тарифного розряду — 1263 гривні.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України (О. Товстенко) забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр соціальної політики України Л. Денісова

Міністр охорони здоров’я України О. Мусій

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України — керівник апарату
 В. Матвійчук

Перший заступник Голови Спільного представницького органу
 сторони роботодавців на національному рівні
 О. Мірошниченко

Заступник Голови СПО об’єднань профспілок
В. Осовий

Коментар фахівця МОЗ

Унесено зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та соцзахисту

 

Наказом, що коментується, унесено зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519). Розглянемо їх детальніше.

 

Посадові оклади у 2014 році

Нагадаємо: у 2014 році порядок установлення посадових окладів за Єдиною тарифною сіткою визначено постановою КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 25.03.2014 р. № 110.

Наказом, що коментується, норми Умов № 308/519 приведено у відповідність до зазначеної постанови.

Так, з 1 жовтня 2014 року посадові оклади працівників з 1-го по 6-й тарифні розряди у штатних розписах закладів потрібно встановити у фіксованих розмірах, визначених п. 2 наказу, що коментується. Нагадаємо, що з 1 січня по
1 жовтня 2014 року посадові оклади працівників з 1-го по 5-й тарифні розряди дорівнюють мінзарплаті(1218 грн.).

Що стосується посадових окладів працівників інших тарифних розрядів, то їх розраховують виходячи з посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду, який дорівнює 852 грн. (абз.1 примітки 1 п. 2.1 розд. 2 Умов № 308/519).
У 2014 році їх розмір не змінюється.

 

Урегульовано питання щодо посадового окладу головбуха медзакладу

З метою врегулювання порядку визначення посадового окладу головного бухгалтера наказом, що коментується, внесено зміни до абз. 2
п.п. 2.2.1 Умов № 308/519.
Тепер у цій нормі зазначено: заступникам керівників закладів охорони здоров’я та соцзахисту, заступникам керівників структурних підрозділів цих закладів посадові оклади встановлюють на 5 — 15 % нижче від посадового окладу відповідного керівника, а головному бухгалтеру — на 10 — 30 %.

Але при цьому заступникам керівників (крім заступника з медсестринства) та головному бухгалтеру посадовий оклад установлюють з урахуванням п. 1.5 Умов № 308/519 без урахування підвищень за кваліфікаційну категорію, шкідливі та важкі умови праці.

Далі розглянемо на прикладі, у чому принципова різниця. Але спершу нагадаємо вимоги, які містить п. 1.5 Умов № 308/519. Отже, посадовий оклад головлікаря, визначений за пп. 2.1 — 2.2 цих Умов з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію, не може бути нижче посадових окладів керівників структурних підрозділів — лікарів (провізорів) відповідної або нижчої кваліфікації, визначених за пп. 2.1 — 2.2 Умов № 308/519 з урахуванням підвищення за оперативне втручання. Цей порядок установлення посадових окладів не застосовують для керівників, які не мають кваліфікаційної категорії.

 

Приклад. Головний лікар лікарні має другу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Організація й управління охороною здоров’я». Йому встановлено 16-й тарифний розряд, якому відповідає посадовий оклад у розмірі 2377 грн. Завідувач хірургічного відділення лікарні має вищу кваліфікаційну категорію (14-й тарифний розряд, якому відповідає посадовий оклад у розмірі 2062 грн.).

Визначимо посадовий оклад головного бухгалтера за умови, що він на 10 % менший від окладу головлікаря.

 

1. У нашому випадку головний лікар має другу кваліфікаційну категорію, а завідувач хірургічного відділення — вищу. Але з урахуванням норм п. 1.5 Умов № 308/519 порівняльні розрахунки потрібно проводити з розрахунковим посадовим окладом завідувача хірургічного відділення другої кваліфікаційної категорії (а не з фактичним посадовим окладом завідувача). На це МОЗ звертало увагу в листі від 19.08.2010 р. № 10.03.68/2466.

Відповідні розрахунки наведемо в таблиці.

Складові заробітної плати

Підстава

Розрахунок посадового окладу, грн.

головного лікаря

завідувача хірургічного відділення другої кваліфікаційної категорії

Посадовий оклад

п. 2.2 і п.п. 2.2.5 Умов № 308/519

2377,00
(ІІІ група з оплати праці — 16-й тарифний розряд)

2062,00
(14-й тарифний розряд)

Підвищення за кваліфікаційну категорію

п.п. 3 п.п. 2.4.1 Умов № 308/519

205,33
(852 грн.*
х 24,1 %)

Підвищення за завідування структурним підрозділом

п.п. «б» п.п. 2.2.3 Умов № 308/519

412,40
(2062,00
х 20 %)

Підвищення за оперативне втручання

п.п. 2.4.2 Умов № 308/519

371,16
((2062,00 + 412,40)
х 15 %)

Разом посадовий оклад з урахуванням підвищень

2582,33
(2377,00 + 205,33)

2845,56
(2062,00 + 412,40 + 371,16)

* 852 грн. — посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду.

 

Як бачимо, посадовий оклад головного лікаря, визначений згідно з п. 2.2 Умов № 308/519, менше посадового окладу завідувача хірургічного відділення. Отже, у графі 5 тарифікаційного списку головлікарю фіксують посадовий оклад у розмірі 2845,56 грн., на який потім нараховують усі види підвищень, доплат та надбавок, передбачені Умовами № 308/519 для керівника.

2. Згідно з новим абз. 2 п.п. 2.2.1 Умов № 308/519 посадовий оклад головному бухгалтеру встановлюють з урахуванням п. 1.5 Умов № 308/519 та без урахування підвищення за кваліфікаційну категорію. Отже, оклад голов­буха становитиме 2561,00 грн. (2845,56 грн. - 2845,56 грн. х 10 %).

Тоді як посадовий оклад заступника головного лікаря з медсестринства становитиме 2020,45 грн. (2377,00 грн. - 2377,00 грн. х 15 %).

 

Також зверніть увагу: наказом, що коментується, змінено порядок установлення посадового окладу заступнику головлікаря з медсестринства. Раніше оклад такому працівнику встановлювали на 15 % нижче від посадового окладу керівника. Тепер же, як і для інших заступників, застосовують діапазон — 5 — 15 %.

 

Обчислення безперервного стажу для встановлення надбавки

Наказом, що коментується, внесено зміни до п.п. 3 п.п. 4.1.3 Умов № 308/519. Останній регламентує порядок обчислення стажу, що дає право на надбавку за безперервний стаж роботи.

Тепер до безперервного стажу зараховують також час, коли працівник отримував допомогу по безробіттю у разі втрати ним роботи з таких причин:

— скорочення штату або проведення організаційних заходів;

— закінчення строку контракту.

 

Підвищення посадових окладів працівників фтизіопульмонологічних МСЕК

Фтизіатричні (фтизіопульмонологічні) МСЕК обласних центрів (бюро) медико-соціальної експертизи віднесено до протитуберкульозних закладів (п. 6 Переліку протитуберкульозних закладів, затвердженого наказом МОЗ від 16.07.2009 р. № 514).

При цьому фтизіатричні (фтизіопульмонологічні) МСЕК віднесено до закладів (підрозділів) з високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз (розд.1 п. 3.4 Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ від 18.08.2010 р. № 684). Тому працівники таких закладів мають право на підвищення посадових окладів на 60 % у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці (п. 5.1 додатка 3 до Умов № 308/519). Зокрема, це працівники, які обіймають посади лікарів незалежно від найменування, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності, молодші медичні сестри.

Наказом, що коментується, уточнили: працівники спеціалізованих МСЕК, центрів (бюро) медико-соціальної експертизи для хворих на туберкульоз, крім зазначених вище, мають право на підвищення посадових окладів на 30 % у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці. Відповідні зміни внесено до п. 4.2 додатка 3 до Умов № 308/519.

 

Анжела КУПЛІВАНЧУК,
 заступник директора Департаменту
— начальник відділу нормування і оплати праці
 та роботи з місцевими бюджетами
 Департаменту економіки
 та ресурсного забезпечення

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць