Хто несе відповідальність за виявлені порушення?

В обраному У обране
Друк
ЛЕВІЧЕВ ОЛЕКСАНДР
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2014/№ 27
Хто несе відповідальність за порушення по нарахуванню і виплаті заробітної плати — особа, яка підписала розпорядчий документ на виплату (відповідне розпорядження або наказ) чи бухгалтер, який провів нарахування за цим документом?

Питання правильного визначення відповідальних осіб за виявлені порушення є одним з найважливіших при проведенні контрольно-ревізійних заходів. Тому необхідно визначити, на кого покладена відповідальність за здійснення тієї чи іншої фінансово-господарської операції згідно з нормами чинного законодавства.

Для відповіді на це запитання звернемось до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі — Закон № 996).

Так, у п. 3 ст. 8 Закону № 996 визначено, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Крім того, на керівника покладено обов’язок щодо створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів (п. 6 ст. 8 Закону № 996).

Водночас у п. 7 ст. 8 Закону № 996 визначені наступні обов’язки головного бухгалтера щодо бухгалтерського обліку, складання звітності та контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності:

— забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

— організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

— участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

— забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Особливу увагу звернемо на п. 8 ст. 9 Закону № 996, в якому визначено, що відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Таким чином, у Законі № 996 передбачено відповідальність керівника, головного бухгалтера та інших посадових осіб, які беруть участь у здійсненні фінансово-господарських операцій відповідно до складених первинних документів.

З метою чіткого розмежування відповідальності за окремі напрямки фінансово-господарської діяльності для кожного працівника повинна бути розроблена посадова інструкція, у якій, зокрема, мають бути чітко визначені права, повноваження, обов’язки та відповідальність за їх невиконання в межах чинного законодавства.

Повертаючись до суті поставленого запитання та виходячи з вищевикладеного, у разі якщо посадовими обов’язками бухгалтера не визначено обов’язок перевіряти законність та правильність складання наказів та інших документів, то і відповідальність за помилки та порушення при їх складанні не може бути на нього покладена.

У такому випадку відповідальність буде нести особа (особи), яка склала розпорядчий документ, а бухгалтер є лише виконавцем відповідного розпорядження чи наказу.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити