Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Надання платних послуг закладами позашкільної освіти

Левічев Олександр, завідувач сектору контролю установ і організацій, які фінансуються з бюджету, Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2014/№ 40
Друк
Приводом для написання цієї статті стало звернення працівників Палацу дитячої та юнацької творчості, який є закладом позашкільної освіти. Вони просили роз’яснити, якими нормативними документами слід керуватися при наданні платних послуг та як правильно розрахувати калькуляцію платних послуг, які надає Палац. Що ж, давайте разом розберемося з цими та іншими питаннями, пов’язаними з наданням платних послуг закладами позашкільної освіти.

Основні засади надання платних послуг

Державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади визначає Закон № 1841.

Згідно зі ст. 5 цього Закону структуру позашкільної освіти становлять, зокрема, позашкільні навчальні заклади.

Види позашкільних навчальних закладів визначені Переліком типів позашкільних навчальних закладів, затвердженим постановою № 433. Цією ж постановою затверджено і Положення про позашкільний навчальний заклад.

Так, до позашкільних навчальних закладів належать:

— дитячо-юнацькі спортивні школи: комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів, спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву;

— клуби: військово-патріотичного виховання, дитячо-юнацькі (моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів, пожежників, автолюбителів, краєзнавців, туристів, етнографів, фольклористів, фізичної підготовки та інших напрямів);

— мала академія мистецтв (народних ремесел);

— мала академія наук учнівської молоді;

— оздоровчі заклади для дітей та молоді: дитячо-юнацькі табори (містечка, комплекси): оздоровчі, заміські, профільні, праці та відпочинку, санаторного типу, з денним перебуванням; туристські бази;

— початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання: музичні, художні, хореографічні, театральні, хорові, мистецтв тощо);

— центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання;

— центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станція юних натуралістів;

— центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станція юних техніків;

— центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станція юних туристів;

— центри: військово-патріотичного та інших напрямів позашкільної освіти;

— дитяча бібліотека, дитяча флотилія моряків і річковиків, дитячий парк, дитячий стадіон, дитячо-юнацька картинна галерея, дитячо-юнацька студія (хорова, театральна, музична, фольклорна тощо), кімната школяра, курси, студії, школи мистецтв, освітньо-культурні центри національних меншин.

Згідно зі ст. 28 Закону № 1841 державні, комунальні і приватні позашкільні навчальні заклади можуть надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабміном, та у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку. На сьогодні таким є Перелік № 796.

Заклади позашкільної освіти можуть надавати лише ті види платних послуг, які наведені у цьому Переліку. Якщо ж заклади позашкільної освіти надаватимуть платні послуги, види яких не передбачені Переліком № 796, то всю суму, яку вони за них отримають, доведеться перерахувати до бюджету. Роз’яснення з цього приводу було надано Держказначейською службою у листі № 2970 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2011, № 42). Так, у цьому листі зазначено, що у випадку надходження на рахунок бюджетної установи коштів від надання платних послуг, не передбачених переліком дозволених платних послуг, такі кошти повинні бути перераховані в дохід того бюджету, за рахунок якого здійснюється утримання установи, за кодом класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження».

Також звернемо увагу на те, що у випадках, передбачених законодавством України, позашкільний навчальний заклад має право надавати платні послуги з певних видів діяльності лише після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій.

Платні послуги не можуть надаватися державними або комунальними позашкільними навчальними закладами замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і програмами.

При наданні платних послуг закладами позашкільної освіти слід враховувати вимоги Порядку № 736.

Так, згідно з п. 1.6 цього Порядку платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви — для фізичної особи або договору (контракту) — для фізичної чи юридичної особи.

На підставі договору (контракту) надаються платні освітні послуги відповідно до пп. 1 — 4, 9 — 11 п. 1 Переліку № 796.

Інші платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви, що складається замовником у довільній формі.

При порушенні замовником умов договору (контракту, заяви) кошти, отримані навчальним закладом, залишаються згідно з умовами договору (контракту, заяви) у розпорядженні навчального закладу для виконання його статутних завдань згідно з чинним законодавством.

 

Положення про платні послуги

Вимоги щодо надання платних послуг та складання положення про платні послуги для кожної сфери діяльності бюджетних установ (медична, освітня, соціальна тощо) визначені окремо.

У будь-якому разі навіть у випадку якщо для вашої сфери діяльності не визначена нормативними документами вимога щодо складання положення про надання платних послуг, вважаємо за доцільне при наданні установою платних послуг таке положення скласти та визначати в ньому основні аспекти надання платних послуг (організація їх надання, порядок розрахунку за послуги тощо).

Так, наприклад, Порядок № 736 не містить вимог щодо складання положення про платні послуги, але його складання є доцільним, особливо у великих установах, які надають багато видів платних послуг або у великих обсягах.

Наведемо умовний приклад положення про надання платних послуг Палацом дитячої та юнацької творчості.

 

Положення про надання платних послуг у Палаці дитячої та юнацької творчості

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про надання платних послуг у Палаці дитячої та юнацької творчості (далі — Палац) розроблене на підставі Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Закону України «Про освіту» від 23.03.96 р. № 100/96-ВР, Закону України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-ІІІ, Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 р. № 5007-VI (далі — Закон № 5007), постанови КМУ «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» від 06.05.2001 р. № 433, постанови КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010 р. № 796, постанови КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 р. № 228, спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України «Про затвердження порядків надання платних послуг державними навчальними та комунальними навчальними закладами» від 23.07.2010 р. № 736/902/758 (далі — Порядок № 736), нормативних актів про оподаткування, Статуту Палацу тощо.

1.2. Палац надає додаткові платні послуги як підприємствам, установам, організаціям, так і фізичним особам: учням, вихованцям, слухачам, дорослим відвідувачам, приватним підприємцям (далі — отримувачам послуг).

1.3. Палац є неприбутковою організацією, бо не ставить перед собою основною статутною та господарською метою отримання прибутків.

1.4. Палац надає юридичним і фізичним особам безкоштовну, достовірну та доступну інформацію щодо надання платних послуг, що включає відомості про місцезнаходження та режим роботи закладу, порядок надання цих послуг, способи та розміри їх оплати.

1.5. Усі види додаткових платних послуг юридичним і фізичним особам надаються тільки на добровільних засадах.

1.6. Кошти, отримані від надання платних послуг, включаються до складу спеціального фонду річного кошторису Палацу.

1.7. Плата за послуги, що пов’язані з виконанням основних статутних функцій Палацу (плата за навчання в абонементних групах, гуртках, секціях; плата за відвідування басейну; плата за відвідування та проведення концертів, вистав,та інших навчально-виховних і культурно-масових заходів), використовується відповідно до рішень про місцевий бюджет на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням зазначених послуг.

1.8. Надходження від господарсько-виробничої діяльності Палацу (паркування автотранспорту на майданчику для стоянки автотранспорту біля Палацу) направляються відповідно до рішень про місцевий бюджет на організацію цієї діяльності та на господарські видатки установи.

1.9. Надходження від плати за оренду майна Палацу відповідно до рішення про місцевий бюджет у розмірі 30 % направляються до бюджету міста, а решта надходжень у розмірі 70 % — на утримання, обладнання, ремонт майна Палацу.

1.10. Отримувачі платних послуг несуть матеріальну відповідальність за псування будівлі, споруд, обладнання, меблів та інвентарю Палацу.

 

2. Організація надання платних послуг та контроль за додержанням вимог до їх якості

2.1. Підставою для надання конкретного виду платних послуг є договір (для юридичних осіб та приватних підприємців) або заява чи придбаний абонемент, перепустка, квиток тощо (для фізичних осіб).

2.2. Платні послуги в Палаці можуть надаватися як спеціально створеними гуртками, групами, секціями, структурними підрозділами, які надають зазначені послуги виключно за плату, так і структурними підрозділами, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань.

2.3. Усі види платних послуг у спеціально створених підрозділах (групах, секціях, гуртках, відділах), які надають відповідні послуги виключно за оплату, здійснюються або загальним персоналом Палацу у вільний від основної роботи час, або окремим персоналом цих підрозділів у робочий час.

2.4. Керівники структурних підрозділів у межах своєї адміністративної відповідальності контролюють процес надання платних послуг працівниками Палацу, доводять зміст даного Порядку, інструкцій про правила поведінки відвідувачів у басейні, спортивних та глядацьких залах Палацу тощо до відома працівників Палацу та інформують через інформаційні стенди отримувачів платних послуг про специфіку проведення тієї або іншої платної послуги чи заходу.

2.5. У випадку виникнення претензій до якості наданих послуг отримувач може звернутися безпосередньо до директора Палацу або його заступника, а у випадку нерозгляду його скарги у місячний термін — до керівного органу управління — Департаменту освіти міської ради.

 

3. Порядок встановлення розміру плати за платні послуги

3.1. Керуючись нормами ст. 11 Закону № 5007, ціну на всі види платних послуг Палац встановлює самостійно.

3.2. На підставі Порядку № 736 розмір плати за той чи інший вид платної послуги визначається виходячи з розрахунку витрат, пов’язаних з її наданням.

3.3. Для розрахунку абонементної оплати приймається період — календарний місяць.

3.4. До витрат, пов’язаних з наданням платних послуг Палацу, належать:

— витрати на оплату праці працівників;

— нарахування на заробітну плату;

— матеріальні витрати;

— витрати на відновлення основних фондів, що використовуються для надання послуг;

— інші витрати на реалізацію послуг.

У вартість послуг, окрім переліченого, включаються обов’язкові податки, збори, платежі, відрахування відповідно до законодавчих актів про оподаткування неприбуткових організацій.

При визначенні ціни платних послуг прибуток не планується.

3.4.1. Витрати на оплату працi.

Зазначені витрати складаються з вiдповiдних витрат на оплату працi працiвникiв, залучених до виконання роботи з надання платної послуги.

3.4.2. Нарахування на заробiтну плату.

До цих витрат належать витрати на нарахування ЄСВ.

3.4.3. Господарськi витрати.

До господарських витрат при наданнi платних послуг належать витрати на оплату комунальних послуг та енергоносiїв (теплопостачання, водопостачання, водовiдведення, електроенергiю, природний газ тощо), витрати на ремонт примiщень, технiчне обслуговування, ремонт обладнання та iнвентарю (включаючи ремонт м’якого iнвентарю, спецодягу), проведення санiтарно-гiгiєнiчних заходiв, прання та хімчистку м’якого інвентарю, витрати на придбання канцелярських товарів.

3.4.4. Матерiальнi витрати.

Складовими матерiальних витрат є вартiсть:

малоцiнних та швидкозношуваних предметiв i матерiалiв, канцелярських товарiв, малоцiнного обладнання, iнвентарю та iнструментiв (у тому числi м’якого iнвентарю);

комплектувальних i дрiбних деталей для ремонту обладнання;

запчастин до транспортних засобiв;

витратних та iнших матерiалiв до комп’ютерної технiки та оргтехнiки;

спецодягу та засобів індивідуального захисту;

медикаментiв та медичних матерiалiв;

методичних матерiалiв;

паливно-мастильних матерiалiв тощо, якi використовуються безпосередньо для надання послуг.

3.4.5. Iншi витрати.

До складу iнших витрат включаються витрати, якi безпосередньо пов’язанi з наданням платної послуги, крiм визначених пiдпунктами 3.4.1 — 3.4.4 цього Положення (наприклад, оплата банкiвських послуг, охорони тощо).

3.5. Розрахунки вартості платних послуг складаються до кожного виду послуг окремо з урахуванням їх особливостей та специфіки і затверджуються директором Палацу.

3.6. У разі зміни законодавства або складу витрат, що включаються у розрахунок, вартість послуги підлягає перерахуванню та доведенню до відома отримувачів послуг.

 

4. Порядок оплати праці

4.1. Фонд оплати праці складається з відповідних витрат на заробітну плату працівників, залучених до виконання роботи з надання платної послуги.

Витрати на заробітну плату обчислюються за фактично вiдпрацьований час (виконаний обсяг роботи) вiдповiдно до затверджених в установленому порядку умов оплати працi для працiвникiв бюджетних установ, закладiв i органiзацiй вiдповiдних галузей.

Кiлькiсть працiвникiв вiдповiдної квалiфiкацiї, залучених до надання платних послуг, з вiдповiдними розмiрами посадових окладiв (тарифних ставок, ставок заробiтної плати), а також кiлькiсть годин їх роботи визначаються виходячи з необхiдностi врахування всього обсягу виконуваних робiт вiдповiдно до затверджених норм навантаження або часу, необхiдного для виконання тих чи iнших видiв робiт. При вiдсутностi затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунково.

Оплата праці робітників, що зайняті або беруть участь в наданні платних послуг, здійснюється відповідно до затвердженого штатного розпису за спеціальним фондом.

4.2. Оплата праці працівників, що зайняті або беруть участь у здійсненні платних послуг, розраховується і виплачується відповідно до затвердженого штатного розпису за спеціальним фондом у вигляді заробітної плати (для штатних працівників — за штатним розписом спецфонду), або доплат, що встановлюються у відсотковому співвідношенні до тарифної ставки (посадового окладу) залежно від прямої конкретної участі кожного працівника Палацу у наданні платних послуг, або премій за наслідками роботи.

4.3. З метою матеріального стимулювання педагогічних працівників до подальшого збільшення та розвитку діяльності Палацу по наданню платних послуг населенню оплата праці керівників абонементних груп, гуртків, секцій розраховується за педагогічною тарифікацією у вигляді заробітної плати та виплачується у відсотковому співвідношенні від встановленого педагогічного навантаження в межах і за рахунок відповідних надходжень виходячи із розрахунку фактичної оплати від кожного отримувача платної послуги (учня, вихованця, слухача, дорослого відвідувача).

У випадку перевищення планової наповнюваності груп керівникам абонементних груп, гуртків, секцій встановлюється доплата за збільшений обсяг виконуваних робіт із розрахунку надходження фактичної оплати послуги за кожного учня, вихованця, слухача, дорослого відвідувача.

Термін дії доплати — навчальний рік — з 1 вересня по 31 травня.

У період з 1 червня по 31 серпня заробітна плата нараховується за тарифікацією. В цей час педагогічні працівники або виконують організаційно-педагогічну роботу, або перебувають в щорічній оплачуваній відпустці.

При зменшенні планової наповнюваності груп оплата праці керівникам абонементних груп, гуртків, секцій провадиться пропорційно до фактичного надходження оплати за послуги.

4.4. Враховуючи те, що послуги навчального та спортивно-оздоровчого характеру не можуть бути гарантованими протягом всього навчального або фінансового року, педагогічне навантаження педагогів, які працюють в абонементних групах, гуртках, секціях, може змінюватися протягом року, бо це залежить від нормативного наповнення групи особами, що займаються. За перевиконання планової наповнюваності груп (але при виконанні навчальних та санітарно-гігієнічних норм) педагогу проводиться додаткова оплата за кожного учня на умовах, визначених у пунктах 4.2 — 4.3 цього Положення.

При наявності кількості отримувачів послуг, достатньої для відкриття ще однієї групи, така група відкривається, але якщо вона не заважає розкладу занять інших працюючих груп.

При зменшенні планової наповнюваності групи адміністрацією Палацу може бути прийняте рішення про розпуск або розформування навчальної групи.

4.5. Преміювання та інші види матеріального заохочення, а також матеріальна допомога працівникам Палацу, що зайняті та беруть участь в наданні платних послуг, здійснюється в межах затвердженого фонду заробітної плати за спеціальним фондом.

 

5. Порядок обліку об’ємів платних послуг. Зарахування та використання отриманих коштів

5.1. Палац веде бухгалтерський облік з надання послуг окремо як за рахунок бюджетних асигнувань (основна діяльність), так і за рахунок користувачів платних послуг та отриманих сум благодійної допомоги (додаткові джерела фінансування закладу) згідно з нормативними документами, затвердженими Мінфіном.

5.2. Оплата за послуги провадиться або безпосередньо в головну касу Палацу, або через РРО у первинні каси, або через квиткового касира, або у безготівковій формі (для юридичних осіб та приватних підприємців).

5.3. Робітникам Палацу, що не мають дозволу на проведення операції з готівкою, збирати кошти як оплату платних послуг заборонено.

5.4. Кожний фізичний отримувач платних послуг Палацу повинен особисто сплачувати за надані послуги. Винятки складають неповнолітні діти, за яких оплату послуг здійснюють їх батьки або опікуни. Допускається внесення оплати від громадських казначеїв батьківських комітетів, обраних загальними батьківськими зборами учнів — членів гуртка.

5.5. Оплата за заняття в абонементних гуртках, групах, студіях, секціях приймається передоплатою на поточний або в поточному на наступний місяць.

5.6. Керівник гуртка, групи, секції, контролер КПП спортивного блока допускають на заняття отримувачів платної послуги, що надали квитанцію про сплату за послугу:

— у басейні та тренажерному залі Палацу — до настання першого заняття поточного місяця (про що робиться позначка на перепустці);

— в інших групах, гуртках, секціях — до 7-го числа поточного місяця (про що складається табель обліку відвідувань та оплати).

5.7. Вхід відвідувачів у глядацькі зали на платні заходи здійснюється після пред’явлення придбаного квитка контролерам квитків Палацу.

5.8. У випадку разової відміни занять у басейні або тренажерній залі не з вини Палацу (відключення світла, гарячої води тощо) оплата не повертається, а надається можливість відвідати це заняття в інший час.

5.9. За 2 дні занять, що були пропущені (якщо абонемент на 4 дні занять у місяці), за 4 дні занять, що були пропущені (якщо абонемент на 8 днів занять у місяці), за 6 днів занять, що були пропущені (якщо абонемент на 12 днів занять у місяць) протягом календарного місяця, абонементна оплата не повертається, тому що за особою, що пропустила заняття, зберігається місце у групі на весь календарний місяць.

На цей час інший отримувач платних послуг не має права претендувати на тимчасово вивільнене місце.

5.10. За пропущені заняття понад норму, указану у пункті 5.9, протягом календарного місяця з поважних причин (хвороба, відрядження тощо) оплата повертається тільки за письмовою заявою з наданням підтверджуючих документів починаючи з 3-го заняття (якщо абонемент на 4 дні занять у місяці), з 5-го заняття (якщо абонемент на 8 днів занять у місяці), з 7-го заняття (якщо абонемент на 12 днів занять у місяць).

На цей час інший отримувач платних послуг не має права претендувати на тимчасово вивільнене місце.

5.11. За пропущені заняття у різних календарних місяцях оплата розраховується виходячи з норм пунктів 3.3, 5.9 та 5.10 цього Положення.

5.12. У разі відсутності подальшої абонементної плати від особи, що пропустила заняття, на вивільнене місце може претендувати інший отримувач платних послуг.

5.13. Якщо учні, вихованці, слухачі абонементних груп, гуртків, секцій не виконали навчальну програму у зв’язку із великою кількістю пропусків занять, вони або відраховуються, або залишаються на повторний навчальний курс.

5.14. За пропущені з вини відвідувача разові платні заходи (концерти, ранки, спектаклі, лекції, кіносеанси тощо) Палац відповідальності не несе.

5.15. В канікулярний час або під час епідемії педагог має право перенести заняття за погодженням із адміністрацією Палацу на інший час.

Про майбутній перенос занять отримувачі послуг мають бути повідомлені заздалегідь.

5.16. У разі тимчасової відсутності педагога (хвороба, відрядження, участь з іншими учнями в організаційно-масових заходах) при неможливості перенесення заняття на інший навчальний час з відпрацюванням тим же педагогом навчальної програми ці заняття проводяться (замінюються) іншим педагогом за рішенням керівника структурного підрозділу.

 

6. Заключні положення

6.1. При наступному розходженні норм законодавства, що перелічені у цьому Положенні, із нормами і правилами, які є у діючому законодавстві, діють останні.

Розрахунок вартості платних послуг

Згідно зі ст. 11 Закону № 5007 вільні ціни встановлюються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

Усі основні видатки, які необхідно включити до калькуляції вартості платних послуг, було наведено у Положенні про надання платних послуг, тому не будемо повторюватись і перейдемо одразу до прикладів розрахунку вартості платних послуг.

Отже, розглянемо розрахунок вартості щомісячних абонементів у басейн, організації гуртків та проведення новорічних свят.

Почнемо з розрахунку вартості абонемента у басейн.

Розрахуємо на умовному прикладі витрати на одного відвідувача басейну за 1 годину.

 

Приклад 1. Припустимо, що планова кількість відвідувань басейну (обчислена, наприклад, виходячи з фактичних показників попереднього року) складає 100 тис. людино-годин з обов’язковим урахуванням відвідувань у межах навчального плану на безкош­товній основі.

Також для розрахунку використаємо такі дані:

— басейн використовується 9 місяців на рік;

— групи формуються з одногодинним та двогодинним відвідуванням на тиждень;

— середня норма навантаження керівника секції — 72 години на місяць;

— фонд заробітної плати інших працівників (не керівники секції) — 17740,48 грн.;

— усього відвідувачів басейну — 1418 осіб;

— капітальні видатки складають 3,66 % від поточних видатків;

— для дезінфекції басейну та води використовуються 100 каністр рідкого хлору по 800 грн., 100 каністр РН-концентрату по 500 грн. та 10 упаковок коагулянту по 400 грн. кожна;

— за даними попереднього року споживання теплоенергії склало 722,2704 Гкал;

— за даними попереднього року споживання води склало 15000 куб. м;

— за даними попереднього року споживання електроенергії склало 110000 кВт·год;

— тариф на теплоенергію — 899,94 грн.;

— тариф на воду — 9,132 грн.;

— тариф на водовідведення — 6,06 грн.;

— тариф на електроенергію — 1,13604 грн.

 

Спочатку в табл. 1 наведемо розрахунок суми витрат на одногодинне відвідування басейну виходячи з типових видів витрат, пов’язаних з наданням такого виду послуг.

 

Таблиця 1

КЕКВ

Вид витрат

Річна сума витрат за видами, грн.

Сума витрат на одного відвідувача за 1 годину, грн.
(річна сума витрат : 100  тис. людино-годин)

1

2

3

4

2210

Загальні господарські видатки

15000,00

0,15

Чистячі, миючі засоби, господарський інвентар, спецодяг

3000,00

0,03

Хімреактиви:

Рідкий хлор (100 каністр х 800 грн.)

80000,00

0,80

РН-концентрат (100 каністр х 500 грн.)

50000,00

0,50

Коагулянт, гранули (10 упаковок х 400 грн.)

4000,00

0,04

Разом на рік

152000,00

1,52

2220

Медикаменти (100 грн. х 10 міс. = 1000 грн.)

1000,00

0,01

Разом на рік

1000,00

0,01

2240

Послуги інкасації

15000,00

0,15

Техобслуговування та ремонт РРО

1000,00

0,01

Телекомунікаційні послуги Інтернету

2000,00

0,02

Оплата за разовими договорами

5000,00

0,05

Телекомунікаційні послуги стаціонарного радіозв’язку

2000,00

0,02

Поштові послуги

1000,00

0,01

Вивіз твердих побутових відходів

1000,00

0,01

Разом на рік

27000,00

0,27

2250

Службові поїздки

1000,00

0,01

Разом на рік

1000,00

0,01

2271

Теплоенергія (722,2704 Гкал х Тариф 899,94 грн.)

Споживання обчислюється на підставі даних приладу обліку, а у разі його відсутності — розрахунковим способом виходячи з опалюваної площі або об’єму приміщень

650000,00

6,50

Разом на рік

650000,00

6,50

2272

Холодна вода (15000 куб. м х Тариф 9,132 грн.)

Водовідведення (15000 куб. м х Тариф 6,06 грн.)

Споживання обчислюється на підставі даних приладу обліку, а у разі його відсутності — розрахунковим способом виходячи з потужності та режиму роботи насосного обладнання, режиму роботи душових, періодичності вологого прибирання тощо

136980,00

90900,00

1,37

0,91

Разом на рік

227880,00

2,28

2273

Електроенергія (110000 кВт·год х Тариф 1,13604 грн.)

Споживання обчислюється на підставі даних приладу обліку, а у разі його відсутності — розрахунковим способом виходячи з потужності та режиму роботи електрообладнання

Компенсація перетоків реактивної енергії

Споживання обчислюється на підставі даних розрахунку електропостачальної організації, а у разі його відсутності — розрахунковим способом пропорційно до кількості спожитої електроенергії

124964,40

 

 

 

 

4000,00

1,25

 

 

 

 

0,04

Разом на рік

128964,40

1,29

2800

Плата за спеціалізоване використання води
Загальні видатки на сплату податків, пені тощо

8000,00

1000,00

0,08

0,01

Разом на рік

9000,00

0,09

Разом

1196844,40

11,97

 

Тепер розрахуємо витрати на оплату праці керівників секцій з навчання плавання (оздоровчого плавання) на місяць при відвідуванні басейну 1 або 2 години на тиждень. Розрахунок наведемо в табл. 2 на с. 22.

На підставі проведених раніше розрахунків у табл. 3 на с. 22 обчислимо вартість місячного абонемента для відвідування басейну для дітей (без урахування ПДВ) та дорослих (з урахуванням ПДВ) у групах по 10 осіб з відвідуванням 1 або 2 рази на тиждень.

 

Таблиця 2

Посада педагогічного працівника

Оклад, грн.

Годин на тиждень

Зарплата за місяць, грн.*

10 % за педагогічний стаж, грн.

20 % за престижність, грн.

Разом фонд оплати праці на місяць,
грн.

На місяць з урахуванням періоду роботи басейну
(ФОП х 12 міс. : 9 міс.), грн.

Керівник секції

1397

1

77,61

7,76

15,52

100,89

134,52

Керівник секції

1397

2

155,22

15,52

31,04

201,78

269,04

* 1397 грн. : 72 год (середньомісячна норма навантаження) х 4 год при відвідуванні 1 година на тиждень (8 год при відвідуванні 2 години на тиждень).

 

Таблиця 3

Наймену-
вання платної послуги

Видатки на оплату праці з нарахува-
ннями на платне відвіду-
вання басейну за видами, грн.

Усього видатків
(на оплату праці з ЄСВ)
на платне відвіду-
вання басейну,
грн.

Кіль-
кість відвіду­вачів у групі, осіб

ФОП у розра-
хунку на 1 плат-
ника на місяць,
грн.

Поточні видатки у розра-
хунку на 1 плат-
ника за 1 годину,
;грн.

Кіль-
кість тиж-
невих годин абоне-
мента,
год

Пото-
чні видатки на місяць на одного відві-
­дувача без ураху-
вання оплати праці та нараху-
вання ЄСВ,
грн.

Капі-
тальні видатки усього на місяць на відвіду-
­вача
(обчислю-
ється розра-
хунково),
грн.

РАЗОМ оплата на місяць — вартість абоне-
мента,
грн.

КЕКВ 2111

(оплата праці педпрацівника)

КЕКВ 2111 (оплата праці інших працівників)

КЕКВ 2120 (нарахування ЄСВ)

Навчання плавання дітей

2 години / тиждень

269,04

250,22*

188,49

707,75

10

70,77

11,97

8

95,76

3,50

170,03**

Навчання плавання дітей

1 година / тиждень

134,52

125,11

94,24

353,87

10

35,39

11,97

4

47,88

1,75

85,02

Оздоровче плавання для дорослих

2 години / тиждень

269,04

250,22

188,49

707,75

10

70,77

11,97

8

95,76

3,50

170,03 + ПДВ = 204,04

Оздоровче плавання для дорослих

1 година / тиждень

134,52

125,11

94,24

353,87

10

35,39

11,97

4

47,88

1,75

85,02 + ПДВ = 102,02

* 17740,48 грн. : 4 години : 1418 осіб = 3,1277 грн. на 1 відвідувача за 1 годину.

Оплата праці інших працівників (1 година / тиждень) — 3,1277 грн. х 4 год х 10 міс. = 125,11 грн.

Відповідно оплата праці інших працівників (2 години / тиждень) — 125,11 грн. х 2 год = 250,22 грн.

** Відповідно до п.п. 197.1.2 ПКУ навчання дітей звільняється від обкладення ПДВ.

 

Таким чином, вартість навчання плавання дітей періодичністю 2 години на тиждень становить 170,03 грн., періодичністю 1 година на тиждень — 85,02 грн. Вартість оздоровчого плавання для дорослих періодичністю 2 години на тиждень становить 204,04 грн., періодичністю 1 година на тиждень — 102,02 грн.

Для зручності копійки можна відкинути, і остаточна вартість абонемента навчання плавання дітей періодичністю 2 години на тиждень буде становити 170 грн., періодичністю 1 година на тиждень — 85 грн. Вартість абонемента оздоровчого плавання для дорослих періодичністю 2 години на тиждень буде становити 204 грн., періодичністю 1 година на тиждень — 102 грн.

Тепер розглянемо приклад розрахунку вартості квитків на проведення дитячих новорічних свят.

 

Приклад 2. Припустимо, що:

— запланована кількість відвідувачів свят — 2400 осіб, з них 1800 — на програму для дітей шкільного віку та 600 — на програму для дітей дошкільного віку;

— кількість задіяних осіб, окрім запланованої кількості відвідувачів свят, — 600 осіб;

— кількість вистав для дітей шкільного віку — 5 по 1,5 години;

— репетиції шкільних вистав — 22,5 години;

— кількість вистав для дітей дошкільного віку — 5 по 1,5 години;

— репетиції дошкільних вистав — 22,5 години;

— норматив на вивіз сміття — 0,08 кг на 1 місце на добу;

— норма щільності сміття — 104 кг / куб. м;

— норма споживання води на відвідування — 0,004 куб. м;

— норма споживання електроенергії (вистави) — 0,4 кВт на 1 місце на годину;

— норма споживання електроенергії (репетиції) — 0,17 кВт на 1 особу на годину;

— ставка збору за водокористування — 55,71 грн.;

— внутрішній об’єм будівлі — 75608 куб. м;

— внутрішній об’єм зали для проведення свят — 2491,5 куб. м;

— тариф на теплоенергію — 899,94 грн.;

— тариф на електроенергію — 1,23888 грн.;

— витрати на реактивну енергію за договором — 3,28 % від витрат на електроенергію;

— капітальні видатки складають 4,28 % від загальної суми поточних видатків.

 

Зауважимо, що дані, які не розраховуються, плануються за аналогічними даними попереднього року.

Перш за все розрахуємо основні витрати за КЕКВ. Розрахунок наведемо в табл. 4.

 

Таблиця 4

КЕКВ

Вид витрат

Загальна сума,
 грн.

1

2

3

2210

Придбання ялинкових прикрас, господарських, канцелярських товарів, електроприладів, тканин, фурнітури для виготовлення декорацій, реквізиту, святкового оформлення

7637,27

Разом 2210

7637,27

2240

Банківські послуги (інкасація: 4 послуги х 50 грн.)

200,00

Видатки на послуги зв’язку

100,00

Норматив на вивіз сміття (0,08 кг / 1 місце на добу; 3000 осіб х 0,08 кг = 240 кг; 240 кг : Норма щільності сміття 104 кг / куб. м = 2,308 куб. м; 2,308 куб. м х 51,90 грн. = 119,79 грн.)

119,79

Разом 2240

419,79

2250

Видатки на службові роз’їзди (7 грн. х 15 поїздок)

105,00

Разом 2250

105,00

2800

Спеціальне використання водних ресурсів (3000 осіб х 0,004 куб. м = 12 куб. м; 12 куб. м х 55,71 грн. : 100 = 6,69 грн.)

6,69

Разом 2800

6,69

2271

Витрати теплоенергії на одиницю об’єму

факт 2013 року (1791,89997 Гкал : 6 міс : Внутрішній об’єм будівлі
75608 куб. м) = 0,00395 Гкал на 1 куб. м на місяць)

0,00395 Гкал х Внутрішній об’єм зали 2491,5 куб. м = 9,8414 Гкал на місяць

9,8414 Гкал х Тариф 899,94 грн. = 8856,67 грн. на місяць

8856,67 грн. : 720 годин х 5 вистав х 1,5 години шкільний концерт = 92,26 грн.

8856,67 грн. : 720 годин х 22,5 години репетицій = 276,77 грн.

8856,67 грн. : 720 годин х 5 вистав х 1,5 години дошкільний концерт = 92,26 грн.

8856,67 грн. : 720 годин х 22,5 години репетицій = 276,77 грн.

 

 

 

 

 

92,26

276,77

 

92,26

276,77

Разом 2271

738,06

2272

Витрати холодної та гарячої води 4,0 л на 1 відвідування

4,0 л : 1000 = 0,004 куб. м

3000 осіб х 0,004 куб. м х Тариф 9,132 грн. = 109,58 грн. водопостачання

3000 осіб х 0,004 куб. м х Тариф 6,06 грн. = 72,72 грн. водовідведення

 

 

109,58

72,72

Разом 2272

182,30

2273

Витрати на електроенергію

За нормативом 0,4 кВт на 1 місце на годину

2250 осіб х 0,4 кВт х 1,5 год = 1350 кВт·год

750 осіб х 0,17 кВт х 1,5 год = 191,25 кВт·год

(1350 кВт·год + 191,25 кВт·год) х Тариф 1,23888 грн. = 1909,42 грн.

1909,42

Витрати на реактивну енергію 3,28 %

1909,42 грн. х 3,28 % = 61,05 грн.

62,63

Разом 2273

1972,05

3110

Придбання необоротних матеріальних активів для проведення новорічних концертних програм

2465

Разом 3110

2465

 

Розглянемо розрахунок видатків на оплату праці працівників, задіяних у проведенні новорічних свят (табл. 5 і 6).

 

Таблиця 5

КЕКВ

Працівники

Мінімальні ставки
згідно з ­постановою № 72

Фактичний збір,
 грн.

Мінімальна оплата,
 грн.

Договірна оплата,
 грн.

1

2

3

4

5

6

Концерт для школярів

2111

Автору твору — за написання авторського сценарію концерту

1 % валового збору, одержаного від продажу квитків

54000,00

540,00

1500,00

Автору музики — за написання музичного супроводу концерту

1 % валового збору, одержаного від продажу квитків

54000,00

540,00

1500,00

Режисер-постановник

1 % валового збору, одержаного від продажу квитків

54000,00

540,00

1500,00

Балетмейстер-постановник

1 % валового збору, одержаного від продажу квитків

54000,00

540,00

1200,00

2111

Художник-постановник

1 % валового збору, одержаного від продажу квитків

54000,00

540,00

1300,00

Разом ФОП

 

 

2700,00

7000,00

2120

Нарахування ЄСВ (34,7 %)

 

 

 

2429,00

Концерт для дошкільнят

2111

Автору твору — за написання авторського сценарію концерту

1 % валового збору, одержаного від продажу квитків

18000,00

180,00

1200,00

Автору музики — за написання музичного супроводу концерту

1,5 % валового збору, одержаного від продажу квитків

18000,00

270,00

1200,00

Режисер-постановник

1,5 % валового збору, одержаного від продажу квитків

18000,00

270,00

1200,00

Художник-постановник

1 % валового збору, одержаного від продажу квитків

18000,00

180,00

1300,00

Разом ФОП

 

 

900,00

4900,00

2120

Нарахування ЄСВ (34,7 %)

 

 

 

1700,30

 

Таблиця 6

КЕКВ

Посада

Штатні одиниці

Оклад, грн.

Розрахунок оплати

Сума оплати на 1 працівника, грн.

ФОП,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

2111

Виробник декорацій

1

1218,00

 

1218,00

1218,00

Реквізитор

1

1218,00

 

1218,00

1218,00

Разом

 

 

 

 

2436,00

2120

Нарахування ЄСВ (34,7 %)

 

 

 

 

845,29

Репетиції вистав для школярів

2111

Артисти
(з 18 по 30 листопада 6 чол. х 0,5 ст.)

3

1474

1474 грн. : 21 дн. х 10 дн. х 0,5 ст. = 350,95 грн.

350,95 грн. х 3 ст. : 0,5 ст. = 2105,70 грн.

350,95

2105,70

Артисти
(з 1 по 20 грудня 6 чол. х 0,5 ст.)

3

1474

1474 грн. : 22 дн. х 15 дн. х 0,5 ст. = 502,50 грн.

502,50 грн. х 3 ст. : 0,5 ст. = 3015,00 грн.

502,50

3015,00

Вистави для школярів

2111

Артисти
(з 21 по 31 грудня 6 чол. х 0,5 ст.)

3

1474

1474 грн. : 22 дн. х 5 дн. х 0,5 ст. = 167,50 грн.

167,50 грн х 3 ст. : 0,5 ст. = 1005,00 грн.

167,50

1005,00

2111

Артисти
(з 1 по 11 січня 6 чол. х 0,5 ст.)

3

1474

1474 грн. : 21 дн. х 7 дн. х 0,5 ст. = 245,67 грн.

245,67 грн. х 3 ст. : 0,5 ст. = 1474,02 грн.

245,67

1474,02

Репетиції вистав для дошкільнят

2111

Артисти
(з 18 по 30 листопада 6 чол. х 0,5 ст.)

2

1474

1474 грн. : 21 дн. х 10 дн. х 0,5 ст. = 350,95 грн.

350,95 грн. х 2 ст. : 0,5 ст. = 1403,80 грн.

350,95

1403,80

Артисти
(з 1 по 20 грудня 6 чол. х 0,5 ст.)

2

1474

1474 грн. : 22 дн. х 15 дн. х 0,5 ст. = 502,50 грн.

502,50 грн. х 2 ст. : 0,5 ст. = 3015,00 грн.

502,50

2010,00

Вистави для дошкільнят

2111

Артисти
(з 21 по 31 грудня 6 чол. х 0,5 ст.)

2

1474

1474 грн : 22 дн. х 4 дн. х 0,5 ст. = 134,00 грн.

134,00 грн. х 2 ст. : 0,5 ст. = 536,00 грн.

134,00

536,00

Артисти
(з 1 по 11 січня 6 чол. х 0,5 ст.)

2

1474

1474 грн. : 21 дн. х 2 дн. х 0,5 ст. = 70,19 грн.

70,19 грн. х 2 ст. : 0,5 ст. = 280,76 грн.

70,19

280,76

2111

Разом ФОП

 

 

 

 

11830,28

2120

Нарахування ЄСВ (34,7 %)

 

 

 

 

4105,11

 

Тепер у табл. 7 розрахуємо заробітну плату адміністративного та допоміжного персоналу.

 

Таблиця 7

КЕКВ

Посади іншого адміністративного та допоміжного персоналу

Шт. од.

Оклад, грн.

Сума оплати на 1 працівника, грн.

Доплата (премія), грн.

1

2

3

4

5

6

2111

Директор

0,25

2062,00

515,50

515,50

Заступник директора з УВР

0,25

1959,00

489,75

489,75

Заступник директора з ОМР

0,25

1856,00

464,00

464,00

Заступник директора з АГЧ

0,25

1856,00

464,00

464,00

Головний інженер

0,25

1856,00

464,00

464,00

Головний бухгалтер

0,25

1856,00

464,00

464,00

Старший комендант

0,20

1218,00

243,60

243,60

Зав. постан. частини

0,20

1934,00

386,80

386,80

Звукорежисер 2 категорії

0,10

1806,00

180,60

180,60

Звукооператор

0,10

1806,00

180,60

180,60

Адміністратор

0,10

1218,00

121,80

121,80

Контролер квитків (2 чол. х 0,1)

0,20

1218,00

121,80

243,60

2111

Машиніст сцени 2 категорії

0,10

1218,00

121,80

121,80

Освітлювач

0,10

1218,00

121,80

121,80

Костюмер 4 розряду

0,10

1218,00

121,80

121,80

Підсобний робітник сцени

0,10

1218,00

121,80

121,80

Гардеробник (6 чол. х 0,15)

0,90

1218,00

182,70

1096,20

Двірник (5 чол. х 0,1)

0,50

1218,00

121,80

609,00

ПСП (10 чол. х 0,15)

1,50

1218,00

182,70

1827,00

Разом ФОП

 

 

 

8237,65

2120

Нарахування ЄСВ (36,3 %)

 

 

 

2990,27

 

Разом витрати за КЕКВ 2111 склали 34403,93 грн. (7000,00 + 4900,00 + 2436,00 + 11830,28 + 8237,65), за КЕКВ 2120 — 12069,97 грн. (2429,00 + 1700,30 + 845,29 + 4105,11 + 2990,27).

Тепер у табл. 8 згрупуємо всі розраховані витрати у зведеному кошторисі витрат на проведення новорічних концертних програм для дітей.

 

Таблиця 8

КЕКВ

Фактичні видатки

Сума,
 грн.

2110

Зарплата

34403,93

2120

Нарахування на зарплату

12069,97

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

7637,27

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

419,79

2250

Видатки на відрядження

105,00

2271

Оплата теплопостачання

738,06

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

182,30

2273

Оплата електроенергії

1972,05

2800

Інші поточні видатки

6,69

 

Усього поточні видатки без ПДВ

57535,06 округл. 57535,00

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2465,00

Разом видатки без ПДВ

60000,00

ПДВ 20 %

12000,00

Усього видатків з ПДВ

72000,00

 

Розподілимо визначені видатки пропорційно до запланованої кількості квитків для дітей дошкільного та шкільного віку. Діти шкільного віку — 75 %, діти дошкільного віку — 25 %. Поділивши загальну суму витрат на загальну суму квитків, отримуємо вартість одного квитка — 30 грн. Наведемо ці дані у табл. 9.

 

Таблиця 9

Фактичні доходи

Квитки

Ціна,
 грн.

Сума,
 грн.

5 програм для дітей шкільного віку

1800

30,00

54000,00

5 програм для дітей дошкільного віку

600

30,00

18000,00

 

Наостанок розглянемо розрахунок вартості навчання у платних гуртках, студіях, секціях.

 

Приклад 3. Припустимо, що у Палаці дитячої та юнацької творчості буде організовано роботу таких гуртків: акробатичний рок-н-рол, великий теніс, вокальна підготовка, фотодизайн, інформатика.

Кількість годин занять на тиждень — 4 години.

Кількість учнів у групах:

— акробатичного рок-н-ролу — 17 осіб;

— великого тенісу — 19 осіб;

— вокальної підготовки — 14 осіб;

— фотодизайну — 10 осіб;

— інформатики — 9 осіб.

Капітальні видатки складають 10 % від загальної суми поточних видатків.

 

Для визначення вартості навчання у гуртках спочатку розрахуємо фонд оплати праці працівників, які беруть безпосередню участь у веденні гуртків, та тих, що забезпечують процес надання платних послуг (табл. 10).

 

Таблиця 10

Назва гуртка

Оклад педагога який веде відповідний гурток, грн.

Кількість годин занять на тиждень на групу

Усього зарплата педагога,
 грн.

Зарплата АУП, УВП, МОП,
 грн.

Усього зарплата,
 грн.

Нарахування ЄСВ,
 грн.

Заробітна плата з нарахуванням ЄСВ,
 грн.

Кількість учнів у групі,
осіб

Видатки по зарплаті
(на 1 учня), грн.

Акробатичний рок-н-рол

1397,00

4

689,81

762,45

1452,26

527,17

1979,43

17

116,44

Великий теніс

1474,00

4

727,83

762,45

1490,28

540,97

2031,25

19

106,91

Вокальна підготовка

1474,00

4

727,83

108,13

835,96

303,45

1139,41

14

81,39

Фотодизайн

1474,00

4

727,83

74,44

802,27

291,22

1093,49

10

109,35

Інформатика

1474,00

4

727,83

102,85

830,68

301,54

1132,22

9

125,80

 

Видатки на оплату праці адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу з урахуванням ЄСВ обчислимо пропорційно до заробітної плати керівників гуртків (наприклад, за критерієм площі приміщень).

 

Таблиця 11

Назва гуртка

Площа приміщення,
м2

Прийнятий нормативний коефіцієнт співвідношення
площі приміщення до ФОП,
 грн.

Норма робочого часу,
 год

Кількість годин навчання

Зарплата АУП, УВП, МОП*,
 грн.

Видатки з урахуванням ЄСВ,
 грн.

Акробатичний рок-н-рол

389,20

15,32

166,83

16

571,84

762,45

Великий теніс

389,20

15,32

166,83

16

571,84

762,45

Вокальна підготовка

55,20

15,32

166,83

16

81,10

108,13

Фотодизайн

38,00

15,32

166,83

16

55,83

74,44

Інформатика

52,50

15,32

166,83

16

77,14

102,85

* Площа приміщення х Норматив співвідношення площі приміщення до ФОП : Норма робочого часу х Кількість годин.

 

Поточні видатки розраховуються аналогічним способом, як і в прикладі розрахунку вартості занять у басейні, який ми наводили раніше. Тому не будемо повторюватись і одразу наведемо зведений розрахунок у табл. 12.

 

Таблиця 12

Назва гуртка

Розрахунок на платну групу,
 грн.

ФОП з нарахуванням ЄСВ,
 грн.

Кількість осіб у групі

ФОП з нарахуванням ЄСВ на 1 особу,
 грн.

Поточні видатки за КЕКВ в розрахунку на 1 особу,
 грн.

Поточні видатки всього,
 грн.

КЕКВ 3110
(10 %),
 грн.

Всього оплата за місяць,
 грн.

2111

2120

2210

2220

2240

2800

2250

2271

2272

2273

Акробатичний рок-н-рол

1452,26

527,17

1979,43

17

116,44

1,99

0,01

1,55

0,02

0,41

2,65

0,45

0,76

124,28

12,43

136,71

Великий теніс

1490,28

540,97

2031,25

19

106,91

1,99

0,01

1,55

0,02

0,41

2,65

0,45

0,76

114,75

11,48

126,23

Вокальна підготовка

835,96

303,45

1139,41

14

81,39

1,99

0,01

1,55

0,02

0,41

2,65

0,45

0,76

89,23

8,92

98,15

Фотодизайн

802,27

291,22

1093,49

10

109,35

1,99

0,01

1,55

0,02

0,41

2,65

0,45

0,76

117,19

11,72

128,91

Інформатика

830,68

301,54

1132,22

9

125,80

1,99

0,01

1,55

0,02

0,41

2,65

0,45

0,76

133,64

13,36

147,00

 

Отже, наведемо вартість навчання у гуртках у табл. 13.

 

Таблиця 13

№ з/п

Назва гуртка

Вартість навчання,
 грн.

1

Акробатичний рок-н-рол

136,71

2

Великий теніс

126,23

3

Вокальна підготовка

98,15

4

Фотодизайн

128,91

5

Інформатика

147,00

 

Нормативні документи

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 1841 — Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III.

Закон № 5007 — Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 р. № 5007-VI.

Постанова № 433 — постанова КМУ «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» від 06.05.2001 р. № 433.

Постанова № 72 — постанова КМУ «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» від 18.01.2003 р. № 72.

Перелік № 796 — Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затверджений постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 796.

Порядок № 736 — Порядок надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затверджений спільним наказом Міносвіти, Мінекономіки та Мінфіну від 23.07.2010 р. № 736/902/758.

Лист № 2970 — лист Держказначейської служби «Щодо перерахування до бюджету коштів, отриманих за не передбачені чинним законодавством платні послуги» від 14.10.2011 р. № 16-04/918-2970.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі