Держфінінспекція отримала нову методику перевірок держзакупівель

В обраному У обране
Друк
Левічев Олександр, завідувач сектору контролю установ і організацій, які фінансуються з бюджету, Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2015/№ 30
У зв’язку з прийняттям у минулому році Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (далі — Закон № 1197) виникла необхідність привести чинні нормативно-правові акти до вимог цього Закону. З огляду на це Методичні рекомендації з проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, затверджені наказом Держфінінспекції від 02.12.2013 р. № 285 (далі — Методрекомендації), викладені у новій редакції*. У цьому матеріалі прокоментуємо основні зміни щодо проведення перевірок державних закупівель фахівцями Держфінінспекції.

* Див. с. 4 цього номера. Прим. ред.

Під час проведення перевірок держзакупівель працівники Держфінінспекції керуються Порядком проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, затвердженим постановою КМУ від 01.08.2013 р. № 631 (далі — Порядок № 631). До речі, ще на початку 2015 року Держфінінспекцією з власної ініціативи був підготовлений проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами». Цей проект розроблено з метою приведення Порядку № 631 у відповідність до вимог Закону № 1197 та розміщено на сайті Держфінінспекції (www.dkrs.gov.ua) в розділі «Регуляторна діяльність та консультації з громадськістю» (в підрозділі «Проекти регуляторних актів»). Але й досі цей проект так і не прийнято Кабміном.

Зазначимо, що перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі. З цією метою в Методрекомендаціях визначено основні джерела інформації для аналізу при підготовці до перевірки державних закупівель, а саме:

— інформація, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель (тобто Мінекономрозвитку);

— висновки Уповноваженого органу щодо результатів моніторингу державної закупівлі;

— рішення Антимонопольного комітету за результатами скарги суб’єкта оскарження в розумінні Закону № 1197;

— запити та звернення народних депутатів України;

— інформація, отримана від правоохоронних органів;

— інформація, отримана від органів виконавчої влади;

— відомості, розміщені у засобах масової інформації та мережі Інтернет;

— листи, заяви та скарги фізичних чи юридичних осіб про порушення підконтрольною установою чинного законодавства, у т. ч. у сфері державних закупівель.

Також у Методрекомендаціях визначено, на які фактори ризику повинні звертати увагу фахівці Держфінінспекції під час перевірки процедур закупівель. Тож до факторів ризику віднесено такі:

— якщо предметом закупівлі є послуги, що мають нематеріальний характер: консультативні, фінансові, інженерні, послуги оренди та лізингу, послуги у сфері інформаційних технологій тощо та вартість закупівлі таких послуг становить понад 1 млн грн.;

— закупівля здійснена за цінами, що значно перевищують ринкові.

Для з’ясування питання відповідності цін, за якими здійснено закупівлю, ринковим перевіряючі звертаються з офіційним запитом до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної цінової політики (Мінекономрозвитку) та/або органів статистики; аналізують інформацію, розміщену на офіційній сторінці Мінекономрозвитку в мережі Інтернет (www.me.gov.ua; рубрика «Діяльність «Державна політика в секторах економіки»);

— неповнота оприлюднення інформації про закупівлю;

— невідповідність документації конкурсних торгів Стандартній документації, затвердженій наказом Уповноваженого органу;

— невідповідність документів у сфері державних закупівель формам, затвердженим наказом Уповноваженого органу;

— недотримання порядку визначення предмета закупівлі;

— наявність інших критеріїв оцінки конкурсної пропозиції, визначених замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у документації конкурсних торгів, крім ціни пропозиції;

— відхилення конкурсної пропозиції з найнижчою ціною;

— учасники процедури закупівлі є пов’язаними особами в розумінні Закону № 1197;

— невідповідність обґрунтування застосування переговорної процедури вимогам Закону № 1197, відсутність підстав для застосування переговорної процедури;

— недотримання строків укладання договору про закупівлю, передбачених законодавством; укладання договору про закупівлю під час процедури оскарження;

— закупівля за рамковими угодами товарів і послуг.

Об’єкт контролю

Оскільки в Законі № 1197 термін «замовник» значно відкориговано, цей момент також враховано в новій редакції Методрекомендацій. Тепер у цьому документі залишилось лише посилання на те, що об’єктом контролю є безпосередньо замовник у розумінні Закону № 1197 та Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» від 24.05.2012 р. № 4851-VI (далі - Закон № 4851).

Далі розглянемо основні питання перевірки держзакупівель.

Дотримання законодавства щодо створення комітету з конкурсних торгів

Питання, що перевіряються у цьому розділі, дещо скоротилися. Так, з Методрекомендацій виключено перевірку питання проходження головою та секретарем комітету з конкурсних торгів навчання з питань організації та здійснення закупівель. Це цілком зрозуміло, оскільки Закон № 1197 не зобов’язує голову, секретаря та інших членів комітету з конкурсних торгів проходити навчання з питань організації та здійснення закупівель. Таке навчання зазначені особи можуть пройти виключно за власним бажанням (ч. 2 ст. 11 Закону № 1197).

Нагадаємо також, що у зв’язку з цим непроходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель не є підставою для застосування адмінштрафу ( ст. 16414 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х).

Які документи перевіряють

Яким документом керуються

Який документ складають за результатами перевірки

— накази про створення комітету з конкурсних торгів; — зміни до наказів про створення комітету з конкурсних торгів; — положення про комітет з конкурсних торгів

Типове положення про комітет з конкурсних торгів, затверджене наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 916

Висновок про відсутність або наявність порушень вимог ст. 11 Закону № 1197

Перевірка річного плану закупівель та змін до нього

У новій редакції Методрекомендацій визначено новий перелік документів, які фахівці Держфінінспекції перевіряють у межах цього питання. Тож зверніть на нього увагу.

Які документи перевіряють

Яким документом керуються

Який документ складають за результатами перевірки

— річний план державних закупівель та зміни до нього; — кошторис, зміни до кошторису, розрахунки до кошторису або фінансовий план, зміни до фінансового плану; — розрахунки до фінансового та інвестиційних планів, документи структурних підрозділів замовника (службові, доповідні записки, заявки тощо) щодо необхідності закупівлі товарів, робіт чи послуг; — протоколи щодо вибору процедур закупівель; — план використання бюджетних коштів (для вищих навчальних закладів, наукових установ та одержувачів бюджетних коштів)

Річний план/ річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель та Інструкція щодо заповнення цих форм, затверджені наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 р. № 1106 (далі — наказ № 1106)

Висновок про відсутність або наявність порушень вимог ст. 4 Закону № 1197, у тому числі щодо відповідності або невідповідності річного плану формі, затвердженій наказом № 1106

Перевірка дотримання порядку вибору процедур закупівель

Чи правильно замовник обрав ту чи іншу процедуру при закупівлі товарів, робіт чи послуг? Це питання завжди було під особливим прицілом фахівців Держфінінспекції.

Тож зверніть увагу: тепер у Методрекомендаціях акцентується увага на основних вимогах щодо порядку вибору процедур закупівель.

Так, предмет закупівлі товарів і послуг замовники визначають згідно з пп. 20 і 27 ч. 1 ст. 1 Закону № 1197 та на підставі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Держспоживполітики від 11.10.2010 р. № 457, за показником п’ятого знака (класифікаційне угруповання «категорія») із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого — десятого знаків зазначеного Класифікатора, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

Під час здійснення закупівлі будівель виробничого та невиробничого призначення та інженерних споруд різного функціонального призначення предмет закупівлі визначається на основі Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17.08.2000 р. № 507, за показником другого знака із зазначенням у дужках конкретної назви будівлі або інженерної споруди.

До речі, при здійсненні видатків, пов’язаних з поточним чи капітальним ремонтом будівель, існують певні особливості визначення предмета закупівлі. Про нюанси здійснення закупівель ремонтних робіт/послуг та практичні ситуації з цього питання ви маєте можливість дізнатися в матеріалі «Здійснюємо ремонт та будівництво: як провести процедури закупівель» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 28).

Які документи перевіряють

Яким документом керуються

Який документ складають за результатами перевірки

— річний план державних закупівель; — протоколи щодо вибору процедур закупівель

Порядок визначення предмета закупівлі, затверджений наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 921 (далі — Порядок № 921)

Висновок про відсутність або наявність порушень Порядку № 921

Перевірка дотримання вимог законодавства про державні закупівлі в частині прозорості їх здійснення

Закон № 1197 вимагає від замовників для забезпечення відкритості та прозорості здійснення державних закупівель оприлюднювати інформацію про закупівлю на веб-порталі Мінекономрозвитку.

Тому для того щоб перевірити, як замовники виконують такі вимоги, фахівці Держфінінспекції під час перевірки досліджують, чи надано замовником для оприлюднення на веб-порталі інформацію про закупівлю та строки її оприлюднення. Наведемо, які саме вимоги визначено в Методрекомендаціях.

Які документи перевіряють

Які строки оприлюднення

Яким документом керуються

Який документ складають за результатами перевірки

Оголошення про проведення процедури закупівлі

Не пізніш як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо Законом № 1197 для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк

Ч. 2 ст. 4 та ст. 10 Закону № 1197, Закон № 4851, ч. 1 ст. 75, ч. 2 ст. 77, ч. 9 ст. 78 і ч. 5 ст. 79 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV, Порядок розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 25.06.2014 р. № 743 (далі — Порядок № 743)

Висновок про відсутність або наявність порушень ст. 4 та 10 Закону № 1197

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі

Документація конкурсних торгів або кваліфікаційна документація

Не пізніш як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо Законом № 1197 для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк

Зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності)

Протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш як за 7 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій

Оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами)

Не пізніш як через 7 днів з дня укладення рамкової угоди

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій

Протягом 3 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій

Інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстав такого відхилення у вигляді протоколу

Протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі)

Протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі

Оголошення про результати процедури закупівлі

Не пізніш як через 7 днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Звіт про результати проведення процедури закупівлі

Не пізніш як через 3 дні з дня його затвердження

Повідомлення про внесення змін до договору у випадках, передбачених пп. 1, 2, 4, 5 та 8 ч. 5 ст. 40 Закону № 1197

Протягом 3 робочих днів з дня внесення змін

Звіт про виконання договору

Протягом 3 робочих днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання

Також у Методрекомендаціях нагадується: процедури закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі. Такі вимоги передбачено ч. 3 ст. 10 Закону № 1197.

При перевірці цього питання фахівці Держфінінспекції перевіряють, чи виконані вимоги Порядку № 743, а саме:

— інформацію для оприлюднення подає замовник/суб’єкт господарювання в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника/суб’єкта господарювання. Відповідальність за повноту та достовірність поданої інформації несуть голова та секретар комітету з конкурсних торгів замовника;

— замовник подає інформацію для оприлюднення згідно з формами документів у сфері державних закупівель та інструкціями щодо їх заповнення, затвердженими Мінекономрозвитку. Нагадаємо, що форми таких документів та інструкції щодо їх заповнення затверджені наказом № 1106.

Перевірка відповідності документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації та запиту цінових пропозицій вимогам законодавства

Окрім інших питань, які досліджують під час перевірки документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації та запиту цінових пропозицій, у Методрекомендаціях з’явились нові питання для перевірки, а саме:

1) наявність інформації про кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до ст. 16 Закону № 1197, відповідність вимогам, установленим ст. 17 Закону № 1197 (ср. 025069200), та наявність інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

При виконанні цих вимог доцільно керуватися наступними листами Мінекономрозвитку:

від 08.08.2014 р. № 3302-05/27478-03 (див. «Бюджетна бухгалтерія, 2014, № 32);

від 04.08.2014 р. № 3302-05/26720-03 (див. «Бюджетна бухгалтерія, 2014, № 32);

від 20.10.2014 р. № 3302-05/36411-03 (див. «Бюджетна бухгалтерія, 2014, № 41);

від 30.04.2015 р. № 3302-05/14183-07;

від 25.05.2015 р. № 3302-05/16476-07.

Але зверніть увагу: при проведенні процедури запиту цінових пропозицій замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям. Зазначені вимоги наведені у абз. 2 ч. 3 ст. 16 Закону № 1197;

2) наявність інформації про субпідрядника (субпідрядників). У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного юридичного суб’єкта господарювання, якого учасник, з яким укладено договір про закупівлю, буде залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 % вартості договору про закупівлю (якщо про це зазначено в договорі про закупівлю).

Перевірка дотримання порядку надання комітетом з конкурсних торгів роз’яснень у зв’язку з внесенням змін до документації конкурсних торгів або на запити учасників

Перевірка цього питання й раніше була передбачена попередньою редакцією Методрекомендацій.

Але нині при перевірці цього питання фахівці Держфінінспекції приділяють увагу не лише:

— дослідженню строків надходження запитів щодо надання роз’яснень від учасників конкурсних торгів (ч. 1 ст. 23 Закону № 1197);

— перевірці надання комітетом з конкурсних торгів відповіді на всі питання, зазначені в запитах учасників конкурсних торгів щодо надання роз’яснень, та у строки, встановлені Законом № 1197;

— перевірці оприлюднення наданих роз’яснень щодо документації конкурсних торгів та внесених змін до неї (ч. 1 ст. 10 Закону № 1197),

але й перевіряють наявність роз’яснень на запити учасників конкурсних торгів стосовно документації конкурсних торгів (зокрема, ненадання або невчасне надання таких роз’яснень; чи не створено умов, що порушують вільний доступ учасників до інформації).

Тож запам’ятайте на які документи звертають увагу фінінспектори при проведенні перевірки з цього питання:

— документація конкурсних торгів та зміни до неї;

— запити учасників конкурсних торгів щодо надання роз’яснення;

— роз’яснення комітету з конкурсних торгів;

— протоколи комітету з конкурсних торгів щодо проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів.

Перевірка відповідності конкурсних пропозицій (цінових пропозицій) вимогам документації конкурсних торгів (запитів цінових пропозицій) та законодавству

Питання з цього розділу лишились такими ж, що й були визначені у попередній редакції Методрекомендацій.

Як раніше, так і нині, один і той самий учасник не може подавати більше ніж одну пропозицію конкурсних торгів (цінову пропозицію). Але тепер у Методрекомендаціях уточнено: така вимога також стосується у тому числі визначеної в документації конкурсних торгів частини предмета закупівлі (лота) при проведенні процедури закупівлі.

Для того щоб дослідити, як замовники виконують таку вимогу, фахівці Держфінінспекції перевіряють такі документи:

— конкурсні пропозиції учасників (цінові пропозиції учасників);

— документи, подані у складі конкурсної пропозиції учасників на підтвердження кваліфікаційних та інших вимог, передбачених документацією конкурсних торгів;

— документацію конкурсних торгів.

Перевірка обґрунтованості та правильності застосування переговорної процедури закупівлі

Оскільки замість процедури закупівлі у одного учасника Законом № 1197 передбачена переговорна процедура, то п. 11 Методрекомендацій повністю відкореговано відповідно до вимог ст. 39 зазначеного Закону.

Як завжди, фахівці Держфінінспекції особливу увагу приділяють перевірці обґрунтованості та правильності застосування переговорної процедури закупівлі.

У Методрекомендаціях визначено, що є підставою для застосування цієї процедури закупівлі для кожного випадку. Для наочності наведемо їх у таблиці.

Підстави для застосування переговорної процедури

Що перевіряють

Закупівля творів мистецтва або закупівля, пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу

Наявність договорів або інших документів, що підтверджують наявність в учасника майнових прав інтелектуальної власності саме на предмет закупівлі

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи

Ким фактично поставлено товари (досліджують, чи учасником, з яким укладено договір, фактично виконувались роботи, чи не перераховувалися кошти субпідрядним організаціям, які виконували ці роботи)

Нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам

Строки виконання договору, укладеного за результатами переговорної процедури, тобто аналізувати, чи справді закупівлю проведено у зв’язку з нагальною потребою

Нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками — відповідними місцевими державними адміністраціями, визначеними Кабміном, — строків для проведення процедур конкурсних торгів для закупівлі робіт (товарів, послуг) для будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в особливий період

Чи проведена закупівля відповідним замовником (місцевими державними адміністраціями, визначеними Кабміном), чи мали місце особливі обставини, що зумовили нагальну потребу у проведенні закупівлі, та чи відповідав предмет закупівлі визначеному законом (тобто роботи (товари, послуги) для будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в особливий період). Також досліджують, чи дійсно існували відповідні надзвичайні ситуації техногенного чи природного характеру, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів;

чи зумовлюють зазначені надзвичайні ситуації чи запровадження особливого періоду виникнення нагальної потреби у закупівлі саме тих товарів, робіт та послуг, що є її предметом;

чи не застосовано процедуру після спливу значного строку з моменту виникнення обставин, що зумовили нагальність потреби у здійсненні закупівлі з метою уникнення відкритих торгів

Якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників

Наявність не менше ніж двох повідомлень про відміну процедури закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників, предметом закупівлі в яких були ті самі товари, роботи або послуги, що є предметом переговорної процедури, та звіти про результати проведення такої процедури закупівлі на предмет обґрунтованості відміни попередніх процедур

Потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням

Наявність документів, що підтверджують наявність потреби здійснення додаткових закупівель за наявними підставами

Необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: — договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним (первинним) договором; — загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору

Перевірка виконання умов договорів про закупівлю, наявності підстав для перерахування державних коштів

Окрім інших питань, які досліджують під час перевірки умов договорів про закупівлю, та наявності підстав для перерахування державних коштів, у Методрекомендаціях з’явились нові питання для перевірки, а саме: перевіряють виконання договірних зобов’язань контрагентами (зокрема, в частині визначених договорами термінів поставки товарів, надання послуг або виконання робіт).

Для того щоб оптимально перевірити питання щодо виконання умов договорів та перерахування коштів бюджетними установами та одержувачами державних коштів, фахівці Держфінінспекції перевіряють договір на відповідність фінансовим зобов’язанням у вигляді підтвердних документів (акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні тощо), а потім платіжні доручення та інші розрахункові документи — на відповідність фінансовим зобов’язанням.

Крім того, як і раніше, для визначення повноти розрахунків між замовником та учасником процедур закупівель при здійсненні перевірок держзакупівель проводяться зустрічні звірки.

Основні питання перевірки здійснення державних закупівель, що наведені в п. 8 — 10, 12, 13 Методрекомендацій, практично залишились без змін та повністю відповідають вимогам Закону № 1197.

Сподіваємось, що затверджені Методрекомендації, які базуються на вимогах Закону № 1197, будуть справжнім діючим інструментом для фахівців Держфінінспекції у питанні контролю за правильним, законним та економним використанням державних коштів при закупівлях товарів, робіт і послуг. Що стосується розпорядників бюджетних коштів, то знайомство з цим документом, без сумніву, буде корисним і для них.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити