Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі

В обраному У обране
Друк
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2015/№ 46
Наказ від 19.11.2015 р. № 1474
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.11.2015 р. за № 1461/27906

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення державних закупівель наказую:

1. Унести до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 921, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 623/17918 (далі — Порядок), такі зміни:

1) у розділі II:

у пункті 2.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2.1. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та на основі Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 квітня 2007 року № 76, за показником п’ятого знака (класифікаційне угруповання «категорія») із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.»;

в абзаці другому слово «десятого» замінити словом «дев’ятого»;

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. Під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.»;

доповнити розділ пунктом 2.19 такого змісту:

«2.19. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг для реалізації заходів Міністерством інформаційної політики України у сфері захисту національного інформаційного простору здійснюється за обсягом та номенклатурою окремо для кожного заходу.»;

2) у розділі III слова і цифри «Відомчих будівельних норм ВБН Г.1-218-182:2006 «Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування», затверджених рішенням колегії Державної служби автомобільних доріг України від 10.04.2006 № 16» замінити словами і цифрами «галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301».

2. Установити, що:

1) положення абзацу першого пункту 2.1 Порядку застосовується з 01 січня 2016 року;

2) положення пункту 2.19 Порядку застосовуються до 31 грудня 2015 року.

3. Департаменту регулювання державних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України К. Ляпіна

Коментар фахівця

З 2016 року будемо визначати предмет закупівлі за новим Класифікатором

Наказом Мінекономрозвитку від 19.11.2015 р. № 1474 (далі — наказ № 1474), що коментується, внесено зміни до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 921 (далі — Порядок). Як передбачено п. 4 цього наказу, він набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Також у п. 2 наказу № 1474 визначено: положення абз. 1 п. 2.1 Порядку застосовується з 01.01.2016 р. Отже, часу у замовників залишилося вже зовсім мало. Тож давайте проаналізуємо, що нового чекає замовників при визначенні предмета закупівлі.

1. Слід зазначити, що наказом № 1474 приведено у відповідність до чинного законодавства визначення предмета закупівлі робіт.

Так, предмет закупівлі робіт будуть визначати відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII за об’єктами будівництва та з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом Мінрегіонрозвитку від 05.06.2013 р. № 293 (далі — ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013), та галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Держслужби автодоріг від 23.08.2011 р. № 301.

2. Окрім того, зміниться визначення предмета закупівлі товарів і послуг.

Так, конкретизовано визначення предмета закупівлі послуг з поточного ремонту.

Нині такий предмет визначається за об’єктами будівництва на основі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Зауважимо, що сам Стандарт не містить визначення такого терміна, як «об’єкт будівництва». Разом з тим у розд. 3 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 зазначено, що у цьому Стандарті використано терміни відповідно до ДБН А.2.2-3.

З урахуванням змін, унесених наказом, що коментується, маємо посилання на ДБН А.2.2-3 уже в самому Порядку. Так, у новій редакції п. 2.2 Порядку викладено таким чином: «Під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301».

3. Але найбільш цікаві зміни стосуються визначення предмета закупівлі товарів і послуг в частині того, що такий предмет визначатимуть з 01.01.2016 р. на підставі не Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.11.2010 р. № 457 (далі — ДК 016:2010), а Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04.04.2007 р. № 76 (далі — ЄЗС), за показником п’ятого знака (класифікаційне угруповання «категорія») із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

ЄЗС згармонізований з європейським закупівельним словником Common Procurement Vocabulary (CPV) і складається з основного та додаткового словників, які є автентичними перекладами CPV, містить таблицю відповідності між ЄЗС і Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).

Таблиця відповідності кодів УКТЗЕД кодам ЄЗС розміщена в додатку А до ЄЗС. Наприклад, для такого предмета закупівлі, як «сіль дорожня», буде така відповідність:

УКТЗЕД

ЄЗС

Група

Код УКТЗЕД

Код ЄЗС

Назва

25 Сіль, сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент

     
 

2501.00.99

14440000-7

Сіль дорожня

При цьому основний словник ЄЗС установлює коди та назви продукції та послуг, що можуть бути предметом закупівель, а додатковий словник ЄЗС установлює коди та описи призначеності чи додатковихарактеристик продукції та послуг, що уточнюють предмет закупівлі. В українських назвах та описах предмета закупівель в основному і додатковому словниках за необхідності через розділовий знак «;» курсивом наведено їхні синоніми або пояснення. Водночас, щоб полегшити пошук предмета закупівель, у книзі 3 ЄЗС подано абетковий покажчик у вигляді ключових слів українською мовою.

Коди предмета закупівлі в основному словнику складаються з восьми цифр, і їхня структура відповідає такій схемі:

— перші 2 цифри (XX) визначають розділ (XX000000-Y);

— перші 3 цифри (XXX) визначають групу (XXX00000-Y);

— перші 4 цифри (XXXX) визначають клас (XXXX0000-Y);

— перші 5 цифр (XXXXX) визначають категорію (XXXXX000-Y).

Останні ж три цифри коду деталізують предмет закупівлі в межах кожної категорії. При цьому, щоб установити однакову розрядність цифрового коду, на кожному рівні код доповнено нулями до восьми розрядів. Водночас дев’ята цифра (Y) є контрольним числом (у ЄЗС передбачено порядок розрахунку контрольного числа).

Також зауважимо, що наказом № 1474 змінено порядок визначення предмета закупівлі при поділі на лоти. Так, з урахуванням змін, у разі, якщо замовник здійснюватиме лотування, то окремі частини предмета закупівлі (лоти) він має визначати не за показниками шостого — десятого знаків, як це відбувається зараз за ДК 016:2010, а за показниками шостого — дев’ятого знаків ЄЗС, тобто за контрольним числом.

Розглянемо приклад визначення предмета закупівлі природного газу:

11000000-0

Нафта, природний газ, оливи та споріднена продукція

Petroleum, natural gas, oil and associated products

11100000-1

Нафта (сира)

Petroleum (crude)

11200000-2

Газ природний

Natural gas

11300000-3

Оливи та подібна продукція

Oil and associated products

При цьому є й інший код в ЄЗС, який не застосовується до природного газу:

23200000-9

Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу

Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, except natural gas

При закупівлі послуг з транспортування природного газу в ЄЗС передбачено такий код:

60200000-0

Послуги транспортування трубопроводами

Pipeline transport services

60220000-6

Транспортування природного газу трубопроводами

Transport by pipeline of natural gas

Далі в таблиці розглянемо приклад визначення таких предметів закупівель, як «бензин» та «паливо дизельне».

23000000-7

Нафтопродукти та паливо

Petroleum products and fuels

23100000-8

Продукти нафтопереробляння

Refined petroleum products

23110000-1

Фракції нафти легкі, середні та похідні продукти

Light and medium oils and derivate products

23111000-8

Бензин та авіаційне паливо

Petrol and aviation fuel

23111100-9

Гас авіаційний

Aviation kerosene

23111110-2

Паливо реактивне типу гасу

Kerosene jet type fuels

23111200-0

Бензин неетильований

Unleaded petrol

23111300-1

Бензин етильований

Leaded petrol

23120000-4

Фракції нафти важкі та похідні продукти

Heavy oils and derivate products

23121000-1

Газойлі

Gas oils

23121100-2

Оливи дизельні

Diesel oil

23121200-3

Паливо дизельне

Diesel fuel

23122000-8

Паливо котельне

Fuel oils

Отже, в разі закупівлі бензину при поділі предмета закупівлі на лоти за дев’ятим знаком маємо таке цифрове визначення:

23111200-0 Бензин (бензин неетильований);

23111300-1 Бензин (бензин етильований).

Разом з тим такі предмети закупівель, як «паливо дизельне» (23121200-3) і «паливо котельне» (23122000-8), матимуть різні цифрові знаки за п’ятим знаком «категорія» і будуть різними предметами закупівель.

Зауважимо: як в ДК 016:2010, так і в ЄЗС є таке скорочення, як «н. в. і. у.», що означає «не введені до інших угруповань».

Абетковий покажчик ключових слів у контексті назв українською мовою предмета закупівлі розміщено в книзі № 3 ЄЗС. Абетковий покажчик подано у вигляді ключових слів у контексті назв класифікаційних угруповань основного словника. Ключові слова (надруковані жирним шрифтом) розташовані в абетковому порядку одним стовпцем на сторінку. При цьому ключове слово відокремлено від назви класифікаційного угруповання символом «», крім випадків, коли назва класифікаційного угруповання починається з ключового слова. Для економії місця ключове слово у запису назви класифікаційного угруповання замінено на символ «#».

Наприклад:

23212000-6

Газ • # бутан

23212100-7

Газ • # бутан скраплений

40200000-4

Газ • # вироблений

36674400-0

Газ • # до запальничок

40210000-7

Газ • # кам’яновугільний та аналогічні гази

40220000-0

Газ • # магістральний

23200000-9

Газ • # нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу

11200000-2

Газ • # природний

23211000-9

Газ • # пропан

23211100-0

Газ • # пропан скраплений

40000000-2

Газ • Енергія електрична, #, атомна енергія і паливо, пара, гаряча вода та інші види енергії

36674000-6

Газ • Запальнички, предмети із горючих матеріалів, піротехнічні вироби, сірники, рідкий та скраплений #

11000000-0

Газ • Нафта, природний #, оливи та споріднена продукція

Як бачимо, положення ДК 016:2010 і ЄЗС відрізняються.

Звичайно, було б доцільніше внести зміни до Порядку та визначити хоча б 3-місячний перехідний період до набрання чинності такими змінами.

При цьому варто було б звернути увагу, що новації щодо переходу на новий спосіб визначення предмета закупівлі товарів і послуг припадають на початок бюджетного року — період, коли замовники розпочинають планування закупівель, а отже, і визначення по-новому предмета таких закупівель. Але «маємо те, що маємо». Тож, аби «не наламати дров» і правильно визначити з нового року предмети закупівель, радимо замовникам вже сьогодні детально вивчати ЄЗС.

Ярослава ДУБРОВА, начальник відділу Департаменту безпеки ПАТ «АК «Київводоканал»

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд