(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 48/1
 • № 48
 • № 46
 • № 45
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
8/17
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Грудень , 2015/№ 47

Години чергування вдома та роботи вночі: як враховувати оплату для індексації зарплати медпрацівників

http://tinyurl.com/y2l7aje8
Охорона здоров’я — особлива галузь діяльності. І режим роботи у медичних працівників також є особливим: тут тобі і спецчергування вдома, і виклики до хворих, і нічний режим роботи. Як вплине оплата такого режиму роботи медиків на проведення індексації їх заробітної плати? У цій консультації дамо відповіді на запитання наших читачів, що надійшли на електронну пошту редакції: bb@id.factor.ua.

Згідно з п. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), об’єктами індексації є доходи постійного характеру, зокрема, оплата праці за виконану роботу, надбавки, доплати, премії, передбачені законодавством. Оплату праці працівників закладів охорони здоров’я регламентують Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519).

Чергування вдома — особлива форма виконання медичним працівником посадових обов’язків, коли він перебуває вдома в очікуванні виклику на роботу (для надання медичної допомоги в екстреній або невідкладній формі). Облік та оплата чергувань має свої особливості. Вони визначені п. 5.1 Умов № 308/519:

— чергування вдома в денний і нічний час враховується як півгодини за кожну годину чергування та оплачується виходячи з посадового окладу, визначеного пп. 2.1 — 2.2 Умов № 308/519, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію;

— час, витрачений на виклик під час чергування (до закладу, на місце події та додому до хворого) оплачується за фактично відпрацьовані години з розрахунку посадового окладу працівника зі збереженням оплати праці в нічний час.

Чергування здійснюються як у межах місячної норми робочого часу відповідних працівників за обліковий період, так і поза її межами. При цьому згідно з п. 8 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мінфіну і Мін’юсту від 28.06.93 р. № 43, чергування медпрацівників понад місячну норму робочого часу не є сумісництвом.

Якщо медпрацівник працював у нічний час (з 22:00 до 06:00), то згідно з п. 3.2 Умов № 308/519 проводиться доплата у розмірі 35 % (у деяких випадках — 50 %) годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну відпрацьовану годину в нічний час.

Отже, оскільки оплата чергування вдома та доплата за роботу в нічний час передбачені законодавством (пп. 5.1 і 3.2 Умов № 308/519), вони є об’єктами індексації. Таким чином, їх враховують у складі доходу працівника при визначенні базового місяця (при підвищенні зарплати).

Що ще є характерним для таких виплат з точки зору індексації зарплати працівника? Для цього слід ретельно проаналізувати, від чого залежить така оплата.

Ключовими факторами тут одночасно виступають:

1) кількість відпрацьованих годин;

2) розмір посадового окладу.

Якщо оклад не підвищується

Ви вже знаєте: коли дохід працівника підвищується виключно за рахунок збільшення кількості відпрацьованих годин — на базовий місяць це ніяк не вплине, адже постійні складові зарплати в цьому випадку не змінюються. Збільшення кількості відпрацьованого часу (годин) підпадає під визначення «збільшення обсягу робіт». На користь такого висновку свідчить і абз. 8 п. 5 Порядку № 1078 (в редакції, чинній до 01.12.2015 р.): місяць, в якому відбувається підвищення доходу, зокрема, за рахунок збільшення обсягу робіт, базовим не вважають (якщо не збільшується тарифна ставка (посадовий оклад)). Отже, без підвищення окладу саме собою збільшення обсягу робіт (кількості відпрацьованих годин) не є підставою для перегляду базового місяця працівника.

Важливо! Підвищення розміру плати за чергування вдома та доплати за роботу в нічний час тільки за рахунок кількості відпрацьованих годин не впливає на базовий місяць*.

* Такі самі висновки для доплати за роботу в нічний час були й раніше в листах Мінсоцполітики від 27.12.2012 р. № 518/10/136-12 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 15); від 14.02.2011 р. № 12/10/136-11 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 38). — Прим. ред.

Підвищується оклад

І зовсім інша ситуація складається в місяці підвищення посадового окладу. Адже одночасно з підвищенням розміру самого окладу зростає і плата за відпрацьовані години, у тому числі й години чергування та роботи в нічний час, що розраховуються виходячи з окладу.

Місяць підвищення окладу — завжди є базовим (цей термін використовували до 01.12.2015 р.) для працівника з метою індексації зарплати (незалежно від суми підвищення окладу). Щоб визначити право на подальшу індексацію зарплати у базовому місяці, ми порівнюємо суми зарплатного підвищення та належні суми індексації.

При проведенні порівняльних розрахунків враховуємо усі складові заробітної плати, у тому числі зазначені у п. 5 Порядку № 1078, тобто плату за чергування вдома і «нічну» доплату враховувати потрібно.

Увага! Якщо в місяці підвищення окладу працівник залучався до чергування вдома та роботи в нічний час, то оплату такого режиму в порівняльних розрахунках враховуємо, орієнтуючись на кількість відпрацьованих годин і норму робочого часу в місяці підвищення окладу.

Інакше кажучи, порівняння суми підвищення заробітної плати із сумою індексації для визначення фіксованої суми індексації здійснюємо в умовах місяця, в якому відбувається підвищення окладу**. Такий підхід використовуємо, щоб виключити перекручення загального зарплатного результату підвищення. Адже, крім самих годин, розрахунки прив’язані ще й до годинної ставки для їх оплати, яка, у свою чергу, залежить і від місячної норми робочого часу працівника в конкретному місяці.

** Аналогічний висновок щодо «нічної» доплати був озвучений у листі Мінсоцполітики від 09.12.2014 р. № 285/10/136-14 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 8, с. 7). — Прим. ред.

Якщо ж оплата за чергування вдома та в нічний час у місяці підвищення окладу не здійснюється, то в порівняльних розрахунках її не враховують і для зарплати до підвищення.

Далі розглянемо конкретні ситуації.

Чергування вдома

Лікар (14-й тарифний розряд за ЄТС) працює на повну ставку, отримує надбавку за вислугу років. У вересні 2015 року (місяці підвищення окладу з 2062 до 2449 грн.), крім окладу та надбавки, він отримав плату за 70 годин ургентства (чергування вдома і викликів) понад норму робочого часу з відповідною оплатою в розмірі 637,40 грн. Як це вплине на індексацію? У вересні 2015 року працівник мав право тільки на поточну індексацію в розмірі 1040,39 грн. (1378 грн. х 75,5 %). Базовим місяцем був січень 2013 року.

З урахуванням п. 5 Порядку № 1078 у базовому вересні 2015 року (місяці збільшення окладу) оплата часу чергування вдома та оплата часу, витраченого на виклик, братимуть участь у порівняльних розрахунках. У графі «до підвищення» у розрахунках використовуємо кількість годин та робочу норму місяця підвищення окладу — вересня 2015 року. Продовжимо запитання цифрами з кількістю оплачуваних годин чергування.

Приклад. У вересні 2015 року лікар (38,5-годинний робочий тиждень) відпрацював норму годин на ставку 169,4 години, з них 54 години — у нічний час (у вересні 2015 року використовують годинну тарифну ставку у розмірі 14,46 грн./год (2449 грн. : : 169,4 год)). Крім того, цього місяця йому сплачено за режим чергування:

— за 70 годин чергування вдома (без викликів) у сумі 506,10 грн. (70 год : 2 х 14,46 грн./год);

за 8 годин, відпрацьованих на викликах до хворих під час чергування, з них 3 години нічних: оплата викликів у сумі 115,68 грн. (8 год х 14,46 грн./год); доплата за нічні виклики в сумі 15,18 грн. (3 год х 14,46 грн./год х 35 %).

Зарплатні складові для порівняльних розрахунків наведемо в таблиці.

Сума підвищення зарплати становить 603,97 грн. (3820,66 - 3216,69). Враховуючи, що зарплатне підвищення (603,97 грн.) менше належної поточної індексації (1040,39 грн.), то в новому базовому місяці — вересні 2015 року необхідно визначити фіксовану суму індексації: 1040,39 грн. - 603,97 грн. = = 436,42 грн.

У такому розмірі індексацію виплачують до наступного підвищення, яке перевищить зазначений розмір.

«Нічна» доплата: коли та як враховувати

Медична сестра І категорії (повна ставка, оклад на 01.08.2015 р. 1474 грн.(9-й тарифний розряд за ЄТС)) отримує надбавку за вислугу років у розмірі 20 % окладу. Базовим місяцем для індексації був жовтень 2014 року.

У серпні 2015 року за власним бажанням перейшла працювати з поліклініки до стаціонару центральної районної лікарні (посада і оклад — без змін). Зарплата за серпень збільшилася тільки за рахунок доплати за роботу в нічний час. Згідно з новим режимом роботи відпрацьовано норму робочого часу 154 год, у тому числі 40 год у нічний час. «Нічна» доплата за серпень становила 382,86 грн. Чи зміниться базовий місяць для нарахування індексації?

У вересні 2015 року (місяці підвищення окладу з 1474 до 1751 грн.) відпрацьовано норму часу 169,4 год, у тому числі 48 нічних годин з доплатою у розмірі 496,32 грн. Чи бере участь оплата нічних годин у порівняльних розрахунках для визначення фіксованої індексації?

У серпні 2015 року зарплата працівника збільшилася тільки за рахунок встановлення доплати за роботу в нічний час (появи «нічних» годин), при цьому посадовий оклад не змінився. Тому місяць встановлення такої доплати базовим не вважають. Працівник отримує в серпні 2015 року належну йому поточну індексацію від базового жовтня 2014 року в розмірі 573,68 грн. (1218 грн. х 47,1 %).

У місяці підвищення посадового окладу (базовому вересні 2015 року) враховуватимемо всі складові зарплати, у тому числі й «нічну» доплату. У цій ситуації доплату враховуватимемо за умовами її виплати, що склалися в місяці підвищення окладу: використовуємо кількість нічних годин і норму робочого часу за графіком роботи працівника у вересні 2015 року.

Для наочності порівняння зарплатних складових у місяці підвищення окладу наведемо їх у таблиці.

Сума зарплатного підвищення дорівнює 359,95 грн. (2274,91 - 1914,96).

У вересні 2015 року можлива (планова) поточна індексація від базового жовтня 2014 року дорівнює 649,04 грн. (1378 грн. х 47,1 %).

Фіксована сума індексації становитиме: 649,04 - - 359,95 = 289,09 (грн.). У такому розмірі індексацію виплачують до наступного підвищення, яке перевищить вказаний розмір.

У місяці підвищення окладу немає фактичних нічних годин

Черговий лікар не відпрацював у вересні 2015 року (місяці підвищення окладу) жодної зміни (частину місяця перебував на курсах підвищення кваліфікації, потім — частину у відпустці, потім хворів), але за посадою передбачена робота вночі. Яку кількість нічних годин брати для визначення підвищення доходу у порівняльних розрахунках — середню? Чи можна не враховувати «нічну» доплату?

Оскільки в ситуації, що склалася, у місяці підвищення окладу у працівника відсутні фактично відпрацьовані години роботи в нічний час (тобто він фактично не отримував «нічну» доплату), то суму підвищення його заробітної плати визначаємо без її врахування*.

* Аналогічний висновок щодо премії, коли працівник увесь місяць перебував у відпустці або на лікарняному та фактично не отримував премію, був зроблений у листі Мінсоцполітики від 20.11.2015 р. № 308/10/136-15 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 46, с. 8). — Прим. ред.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
медпрацівники, зарплата, індексація додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті