Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Коефіцієнти для коригування заробітної плати при виході у відпустку в січні — червні 2015 року

Шашерін Валерій, головний бухгалтер військової частини А4502
Бюджетна бухгалтерія Лютий, 2015/№ 5
Друк
Пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), передбачено коригування сум виплат, що обчислюються виходячи із середньої зарплати.

Пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), передбачено коригування сум виплат, що обчислюються виходячи із середньої зарплати.

Так, при підвищенні посадових окладів (тарифних ставок) відповідно до актів законодавства як у розрахунковому періоді, так і в періоді, коли за працівником зберігають середній заробіток, зарплату (уключаючи премії та інші виплати, які враховують при обчисленні середньої зарплати) за проміжок часу до підвищення коригують на коефіцієнт їх підвищення (абз. 1 п. 10 Порядку № 100).

Виходячи з відкоригованої таким чином у розрахунковому періоді зарплати визначають середньоденний (годинний) заробіток. Якщо підвищення ставок та окладів відбулося в періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюють нарахування лише в частині, що стосується днів збереження середньої зарплати з дня підвищення ставок і окладів (абз. 2 п. 10 Порядку № 100).

Коефіцієнт коригування розраховують шляхом ділення посадового окладу (тарифної ставки), встановленого після підвищення, на оклад (ставку) до підвищення.

Важливо! Коефіцієнти коригування визначають для кожного працівника окремо.

Коригування середньої зарплати є актуальним для працівників, посадові оклади яких визначають на основі Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС). Однак, як і раніше, при виході працівників у відпустку в першому півріччі 2015 року коригувати середній заробіток потрібно буде не всім. Пояснення просте: у розрахунковому періоді для обчислення відпуск­них посадові оклади підвищувалися лише у працівників 2 — 6-го тарифних розрядів.

Посадові оклади працівників 1-го, а також 7 — 25-го тарифних розрядів у розрахунковому періоді для оплати відпусток, що надаються в першому півріччі 2015 року, не підвищувалися. Тому коригувати заробіток таких працівників не потрібно.

На с. 29 наведено коефіцієнти коригування зарплати працівників 2 — 6-го тарифних розрядів при обчисленні відпускних, що нараховуються за період з січня по червень 2015 року.

Розповімо, як користуватися таблицею. У колонці 1 таблиці зазначено місяць виходу працівника у відпустку, у колонці 2 — тарифний розряд відповідно до ЄТС. У решті колонок (з 3-ї по 20-ту) зазначено місяці 2014 і 2015 рр., які включають до розрахункового періоду для обчислення відпускних (прокреслення у графі означає, що місяць до розрахункового періоду не входить), і проставлено вже розраховані коефіцієнти коригування. Коригування здійснюється шляхом множення нарахованої зарплати за кожний розрахунковий місяць на свій коригуючий коефіцієнт.

 

Приклад. Працівник іде у відпустку в лютому 2015 року. Йому встановлено 5-й тарифний розряд. Розрахунковий період для нарахування відпускних — лютий 2014 року — січень 2015 року. У колонці 1 таблиці знаходимо лютий (місяць виходу у відпустку), а в колонці 2 — тарифний розряд працівника (5-й). Напроти 5-го тарифного розряду в колонках 3 — 20 наведено коефіцієнти коригування зарплати за кожним місяцем розрахункового періоду (при розрахунковому періоді менше 12 місяців враховуємо фактичну кількість відпрацьованих місяців до виходу у відпустку).

У розрахунковому періоді посадовий оклад підвищувався один раз у жовтні 2014 року, тому і коефіцієнт коригування буде один. Розрахуємо його:

Розмір посадового окладу

Коефіцієнт підвищення

З 1 січня 2014 року — 1218 грн. З 1 жовтня 2014 року — 1253 грн.

К1 = 1,02874 (1253 грн. : 1218 грн.)

Таким чином, зарплату за лютий — вересень 2014 року коригують на коефіцієнт 1,0287.

 

Майте на увазі: коригують виплати, які враховуються при обчисленні середнього заробітку. Вони наведені в п. 3 Порядку № 100. Виплати, які не враховуються, містить п. 4 цього Порядку. Наприклад, суму індексації (у тому числі й фіксовану її величину) уключають до розрахунку середнього заробітку (див. лист Мінпраці від 11.06.2007 р. № 371/13/155-07), тому таку виплату у складі зарплати, що бере участь в розрахунку середнього заробітку, коригують на відповідні коефіцієнти.

Важливо! Якщо посадовий оклад працівника збільшився завдяки присвоєнню вищого розряду, переведення на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо, зарплату не коригують (абз. 3 п. 10 Порядку № 100).

Тут мається на увазі, що при проведенні коригування не враховують підвищення окладу в місяці присвоєння вищого розряду, переведення на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо. Але якщо, крім цього, у розрахунковому періоді посадовий оклад підвищувався згідно з актами законодавства, то зарплату на ці коефіцієнти коригують. Причому коригування здійснюється за коефіцієнтами відповідного місяця розрахункового періоду з урахуванням конкретних тарифних розрядів у таких місяцях (з віднесенням кожної з цих посад до певного тарифного розряду). З прикладами коригування в цих випадках ви можете ознайомитися в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 29, с. 29; 2011, № 16, с. 39.

Нагадаємо, що при підвищенні окладів (ставок) коригують не лише відпускні, а й інші виплати, що розраховуються згідно з Порядком № 100 (оплата відряджень, виплата вихідної допомоги та матеріальної допомоги, що виплачується у розмірі середньомісячної заробітної плати, тощо).

Зверніть увагу: бюджетні організації зобов’язані дотримуватись вимог п. 10 Порядку № 100. Непроведення коригування заробітної плати є порушенням законодавства про оплату праці.

 

Місяць виходу у відпустку у 2015 році

Тарифний роз ряд

Коригуючі коефіцієнти за місяцями розрахункового періоду

2014 рік

2015 рік

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Січень

2

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0000

1,0000

1,0000

Лютий

2

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Березень

2

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Квітень

2

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Травень

2

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Червень

2

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі