Про індексацію стипендій

В обраному У обране
Друк
Міністерство соціальної політики України
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2015/№ 25
Лист від 29.04.2015 р. № 77/10/136-15

Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України розглянув запит Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України щодо індексації стипендій, надісланий на адресу Міністерства освіти і науки України, і повідомляє.

Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» (з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 № 76-VIII) проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами), базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії вважається місяць, в якому відбувається підвищення розміру стипендій.

Пунктом 101зазначеного Порядку передбачено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено. У разі коли особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а в подальшому стипендія їй була знову або вперше призначена (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з переведенням на навчання за державним замовленням, появою підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням на навчання тощо), обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця призначення стипендії.

Враховуючи зазначене, для студентів, які були зараховані на навчання до 2012 року і отримувати стипендію, розмір якої підвищено у вересні 2012 року, при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії базовим вважався вересень 2012 року, і індекс для проведення індексації розраховується з жовтня 2012 року.

Якщо у студента не було перерви в отриманні стипендії, зокрема за результатами семестрового контролю, то базовим місяцем для проведення індексації залишається вересень 2012 року.

Для студентів, які зараховані на навчання у вересні 2012 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється з вересня 2012 року, тобто з місяця призначення стипендії.

Якщо студент за період 2012 — 2015 років не втрачав право на отримання стипендії, то обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії продовжує здійснюватися з вересня 2012 року.

Аналогічно здійснюється індексація для студентів, які були зараховані на навчання у вересні 2013 року.

Виплата сум індексації грошових доходів здійснюється за рахунок джерел, з яких провадяться відповідні грошові виплати, у межах фінансових ресурсів.

Директор Департаменту стратегічного планування та аналізу О. Крентовська

Коментар редакції

Як індексувати стипендії 2014/2015 навчального року: роз’яснює Мінсоцполітики

Головне працезарплатне відомство надало свіжу порцію індексаційно-стипендіальних роз’яснень. Що нового та корисного ми з вами з них маємо? Що пригадали?

Насамперед, підкреслимо ключові моменти, на які спираємося, нараховуючи індексацію звичайної академічної стипендії студентам. Головні критерії — рік вступу до ВНЗ та чи не втрачалося право на призначену стипендію. Усі вони також озвучені в листі, що коментується.

1. Базовий місяць — вересень 2012 року — місяць підвищення звичайної академічної стипендії.

Його використовують для нарахування стипендіальній індексації лише тим студентам, які були зараховані на навчання до вересня 2012 року (у 2011 році та раніше), стипендію отримували і відтоді не втрачали право на отримання такої стипендії. На сьогодні це студенти 4-го та старших курсів. Починаючи з квітня 2014 року їх академічна стипендія підлягає індексації (у квітні 2014 року — на 1,4 %, індекси наступних місяців ми навели в таблиці на с. 8).

Важливо! Для такої категорії студентів у таблицях, які щомісяця ми публікуємо в нашому виданні, коефіцієнти індексації шукаємо напроти базового місяця — вересня 2012 року.

2. Для тих, хто поступив на навчання з вересня 2012 року та пізніше, коефіцієнт індексації стипендії розраховують за спецнормою — абз. 2 п. 101 Порядку № 1078*.

* Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

У такої категорії студентів базового місяця ще немає: до вересня 2012 року стипендію не отримували, розмір звичайної стипендії після вступу законодавчо не підвищувався, при цьому абз. 2 п. 101 Порядку № 1078 з 21.06.2012 р. уже діяв. За аналогією з новоприйнятими працівниками для них використовують особливий порядок визначення коефіцієнта індексації (величини приросту індексу) — індекс місяця призначення стипендії потрапляє до розрахунку індексу наростаючим підсумком (його враховують).

Важливо! Для студентів, зарахованих на навчання у вересні 2012 року та пізніше, в таблицях, які щомісяця публікуються в нашому виданні, коефіцієнти індексації шукаємо напроти місяця, що передує місяцю призначення стипендії.

Якщо з моменту зарахування (після вересня 2012 року) під час подальшого навчання за період 2012 — 2014 рр. студент не втрачав право на призначену звичайну стипендію, то вперше право на індексацію виникає:

— для тих, хто поступив на навчання у вересні 2012 року, — у квітні 2014 року на 1,5 %;

— для тих, хто поступив на навчання у вересні 2013 року, — у лютому 2014 року на 1,1 %;

— для тих, хто поступив на навчання у вересні 2014 року, — у листопаді 2014 року на 1,5 %.

Індекси для наступних місяців щодо цих студентів також знайдете в таблиці на с. 8.

Коефіцієнти індексації академічної стипендії у 2014 році

Для студентів, які поступили на навчання

Індекси для проведення індексації %

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

у 2014 році

2,9

5,4

у 2013 році

1,1

1,1

1,1

4,1

7,6

11,7

11,7

13,2

13,2

17,4

20,2

у 2012 році

1,5

3,7

7,2

11,2

11,2

12,8

12,8

17,0

19,8

у 2011 році та раніше

1,4

3,6

7,1

11,1

11,1

12,7

12,7

16,8

19,6

Увага! Ці індекси застосовують за умови, що студенти на період 2012 — 2014 рр. не втрачали право на призначення стипендії.

Підтверджує це також лист Мінсоцполітики від 24.03.2015 р. № 3057/0/14-15/10.

3. Якщо виплату стипендії поновлювали (уперше призначали після невиплати).

Якщо ж у період навчання були перерви в отриманні стипендії (за підсумками семестрового контролю студент втратив право на призначення стипендії, а потім за підсумками наступного вона була призначена знову), то індекси будуть іншими.

У такому разі працює друга частина абз. 2 п. 101 Порядку № 1078. У ній зазначено: якщо особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а надалі стипендія їй була призначена знову, ІСЦ розраховують із місяця призначення стипендії.

Приклад. Студент (2013 рік вступу) отримував стипендію з вересня 2013 року по січень 2014 року. За результатами першої зимової сесії йому не призначили стипендію на другий семестр 2013/2014 року (лютий — червень 2014 року). Стипендія була знову призначена з липня 2014 року за підсумками другого семестрового контролю.

Академічна стипендія такого студента за період вересень 2013 року — січень 2014 року не підлягала індексації (не наставало право). Поновили виплату стипендії з липня 2014 року, а отже, розрахунок приросту індексу ведемо з урахуванням індексу інфляції цього місяця. В опублікованих таблицях індексації шукаємо коефіцієнт індексації напроти червня 2014 року (місяця, що передує місяцю призначення стипендії).

Право на індексацію стипендії такого студента настає в жовтні 2014 року на індекс 1,2 %, у листопаді 2014 року — 4,1 %, у грудні 2014 року — 6,6 %.

Як бачимо, точка відліку для індексації стипендій може бути різною.

Як індексувати стипендії у 2015 році?

Цим злободенним питанням бухгалтери продовжують перейматися. Проведення індексації виплат із бюджету (заробітної плати працівникам, індексації стипендій студентам тощо) прив’язали до можливостей фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету ПФУ та бюджетів фондів соцстрахування. Відповідні зміни внесли Законом № 76* до ст. 5 Закону про індексацію**.

* Закон України «Про внесення змін і визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VІІІ.

** Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII.

У 2015 році особливий порядок індексації виплат із бюджету в межах фінансових ресурсів має затвердити Кабмін ( п. 14 розд. ІІІ «Прикінцеві положення» Закону № 76, п. 9 Прикінцевих положень Закону про Держбюджет-2015***).

*** Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80-VІІІ.

Однак на сьогодні такий особливий порядок уряд не затвердив. Мінсоцполітики, у свою чергу, відрапортувало, що його проект відомство подало до Кабміну ще в лютому 2015 року.

Водночас Мінсоцполітики вказує на норми чинного Порядку № 1078 для індексації стипендій у частині визначення базового місяця та величини приросту індексу. При цьому виплату сум індексації рекомендує здійснювати в межах фінансових ресурсів її джерел.

Ось такий симбіоз рекомендацій отримали від головного працезарплатного відомства. Гра слів, що ще сказати! Роби, як знаєш!

Що робити бухгалтеру? Розрахувати індексаційні суми потрібно за нормами Порядку № 1078 (поки інші правила не затвердили), а виплачувати у 2015 році (слід розуміти, що й нараховувати, інакше утворюється заборгованість) з урахуванням наявних коштів стипендіального фонду.

До речі, Мінфін у листі від 28.04.2015 р. № 31-07010-04-2/14373 також повідомив, що індексувати бюджетні виплати у 2015 році потрібно в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів. При цьому інформував, що пропозиції щодо збільшення видатків на освітню галузь для індексації зарплати та стипендії в повному обсязі потребують відшукати значні додаткові бюджетні кошти у державному та місцевих бюджетах. На сьогодні неінфляційні джерела покриття зазначених видатків відсутні.

За чинними нормами (ст. 52 і 53 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI) скоригувати норми затвердженого Держбюджету-2015 можна за підсумками трьох кварталів за умови, що заплановані показники надходження держбюджету будуть перевищені більш ніж на 15 %.

Також Мінфін нагадав, що Кабміну доручили за підсумками I півріччя 2015 років і з урахуванням економічної ситуації затвердити порядок проведення індексації зарплати, грошового забезпечення, пенсій і соціальних виплат ( п. 14 разд. ІІІ «Прикінцеві положення» Закону № 76).

Озброївшись багажем знань, далі наведемо інформацію для індексації стипендій у 2015 році (за січень — червень) згідно з нормами чинного Порядку № 1078. Може, знайдуться «щасливчики», яким поталанить, і фінансових ресурсів у закладі вистачатиме. Однак майте на увазі: наведені коефіцієнти можна застосувати лише для індексації академічної стипендії та обов’язково за умови, що після вступу до ВНЗ за період 2012 — 2015 рр. студент не втрачав право на призначену стипендію.

Коефіцієнти індексації академічної стипендії у 2015 році

Для студентів, які поступили на навчання

Індекси для проведення індексації %

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

у 2014 році

7,4

10,6

14,0

20,1

33,0

51,7

у 2013 році

22,5

26,2

30,1

37,0

51,8

73,0

у 2012 році

22,0

25,7

29,6

36,5

51,2

72,4

у 2011 році та раніше

21,9

25,6

29,5

36,3

51,1

72,2

Якщо були перерви в отриманні стипендії, то індекси будуть іншими: залежно від місяця призначення стипендії (в «індексаційній» таблиці, яка щомісяця публікується в нашому виданні, орієнтир для коефіцієнта — місяць, що передує місяцю призначення стипендії).

Нагадаємо: питання індексації стипендій ми неодноразово розглядали на сторінках нашої газети. Думку працезарплатного відомства та коментарі нашої редакції щодо різних нюансів індексації стипендій ви знайдете в листах Мінсоцполітики від 09.04.2014 р. № 49/10/136-14, від 24.04.2014 р. № 55/10/136-14 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 19, с. 22); від 01.07.2014 р. № 135/10/136-14 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 37, с. 22); від 11.12.2014 р. № 287/10/136-14 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 8, с. 5).

На закінчення декілька слів про утримання ПДФО та військового збору зі стипендії.

У 2015 році не обкладають ПДФО суму стипендії з бюджету (включаючи суму її індексації) у межах 1710 грн. ( п.п. 165.1.26 Податкового кодексу України). Суму перевищення, за її наявності, обкладають ПДФО за ставками, визначеними п. 167.1 ПКУ (15 % та/або 20 %). Відповідно, із суми перевищення встановленої межі (1710 грн.) утримують військовий збір у розмірі 1,5 % (див. роз’яснення в підкатегорії 132.02 і 103.04 «ЗІР»).

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора газети «Оплата праці»

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити