Щодо індексації заробітної плати

В обраному У обране
Друк
Міністерство соціальної політики України
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2015/№ 27
Лист від 14.05.2015 р. № 2436/1/10-15/10

Міністерство соціальної політики України розглянуло лист <...> щодо індексації заробітної плати <...> і повідомляє.

Щодо виплати суми індексації при неповному робочому часі.

Питання нарахування суми індексації при неповному робочому часі врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 р. № 36, якою внесено зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок).

Порядком передбачено, що у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

До врегулювання цього питання Мінсоцполітики при наданні роз’яснень з метою однозначного трактування механізму нарахування сум індексації при відпрацюванні неповного робочого часу висловлювало аналогічну думку. Якщо працівник працював неповний робочий час, виплата його заробітної плати здійснювалась пропорційно відпрацьованому часу, отже і сума індексації також мала нараховуватись пропорційно відпрацьованому часу.

Щодо встановлення доплати за класне керівництво.

Відповідно до пункту 2 Порядку індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема: оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки та премії.

Пунктом 5 Порядку передбачено, що у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

Отже, доплати, які не мають разового характеру і передбачені чинним законодавством, є об’єктами індексації, зокрема доплата за класне керівництво, і збільшення їх розміру впливає на визначення базового місяця.

Щодо визначення базового місяця при виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Пунктом 5 Порядку визначено, що місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів працівників, зокрема у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, не вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації (у разі, коли не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу)).

Щодо виплати сум індексації.

Відповідно до пункту 6 Порядку виплата сум індексації грошових доходів здійснюється за рахунок джерел, з яких провадяться відповідні грошові виплати.

Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників відносяться до фонду заробітної плати. Виплата надбавок за складність і напруженість у роботі, а також премій здійснюється також у межах затвердженого фонду оплати праці.

Чинним законодавством не передбачено черговість виплат сум індексації, надбавок та премій, що виплачуються у межах фонду оплати праці.

Одночасно повідомляємо, що Законом України від 28.12.2014 р. № 76-VIII внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» стосовно того, що проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Перший заступник Міністра В. Шевченко

Коментар редакції

Зарплатна індексація: актуальні ситуації в роз’ясненнях Мінсоцполітики

Редакція нашої газети порушила ТОП-4 «індексаційних» запитання перед головним працеоплатним відомством. Усі вони стосуються ситуацій, які чітко не врегульовані чинним Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078). І вже за традицією, що склалася, отримані відповіді доводиться читати «між рядків».

Тож вивчатимемо посилання фахівців Мінсоцполітики.

«Неповна» ставка та фіксіндексація в липні 2012 року

Бухгалтер сільської ради працює на 0,75 ставки. Станом на 01.07.2012 р. фіксована індексація складала 515,53 грн. з розрахунку на повну ставку. Вимога щодо пропорційної виплати індексації з’явилася в Порядку № 1078 тільки з 13.02.2014 р. З якої дати необхідно застосовувати пропорційний розрахунок?

Дійсно, норма щодо пропорційного підходу до сум індексації при «неповній» зайнятості оселилася в Порядку № 1078 з 13.02.2014 р.

Постановою КМУ від 29.01.2014 р. № 36 (набула чинності 13.02.2014 р.) Порядок № 1078 доповнений новим абз. 7 п. 4, в якому зазначено: якщо особа працює неповний робочий час, суму індексації визначають з розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу.

До 13.02.2014 р. механізм визначення суми індексації в разі неповного робочого часу Порядком № 1078 не був урегульований. Тому в цьому питанні орієнтувалися на письмові роз’яснення Мінсоцполітики (наприклад, листи від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12, від 12.09.2012 р. № 9816/0/14-12/10, від 12.10.2012 р. № 385/10/136-12, від 30.11.2012 р. № 475/10/136-12, від 27.12.2012 р. № 518/10/136-12, від 25.10.2013 р. № 12082/0/11-13/10). Усі вони також зводилися до застосування пропорційного розрахунку. І в цьому є своя логіка: зарплату індексують у межах прожиткового мінімуму, який визначається з розрахунку на місяць. Тому якщо зарплата дорівнює або перевищує такий розмір, працівник має право на суму індексації в повному розмірі.

У випадку, зазначеному в запитанні, на нашу думку, зарплата менше прожиткового мінімуму (станом на липень 2012 року показник такого соцстандарту становив 1102 грн.), тому і фіксовану суму індексації з 01.07.2012 р. слід було виплачувати пропорційно навантаженню: 515,53 х х 0,75 = 386,65 (грн.).

Не зовсім прямим текстом, але все-таки саме так звучать висновки щодо цієї ситуації в листі, що коментується.

Доплата за класне керівництво і базовий місяць

Педагогічне навантаження вчителя у вересні 2014 року залишилося колишнім, однак при цьому на 2014/2015 навчальний рік йому встановили доплату за класне керівництво. Сума доплати перекрила індексацію. Чи буде цей місяць базовим?

Передусім, з’ясуємо, чому це запитання знову порушують наші читачі.

Річ у тім, що нормою абз. 8 п. 5 Порядку № 1078 (ср. 025069200) перелічені доплати, встановлення яких не впливає на зміну базового місяця: розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників; суміщення професій (посад). Чи можна «ідентифікувати» виконання обов’язків класного керівника з однією з зазначених доплат? Для цього згадаємо «оплатну» специфіку такої доплати педагогам.

Якщо наказом директора навчального закладу на педагогічного працівника поклали обов’язки з керівництва класом, то такому педпрацівнику встановлюють доплату за класне керівництво відповідно до п. 36 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі Інструкції № 102). Наприклад, для шкільних учителів розмір доплати становить:

— у I — IV класах — 20 % ставки зарплати;

— у V — XI (XII) класах — 25 % ставки зарплати.

Зазначена доплата не залежить від педнавантаження. Однак у деяких випадках вона може змінюватися на навчальний рік. Так, якщо у класі (класі-комплекті, групі) менше 12 учнів, плату за класне керівництво встановлюють у розмірі 50 % відповідних розмірів доплат (абз. 5 п. 36 Інструкції № 102). При цьому якщо педпрацівник тарифікується на навчальний рік, то зміна кількості учнів протягом навчального року не впливає на зміну встановленого розміру доплати, тобто її не перераховують (абз. 3 п. 38 Інструкції № 102).

Що для нас є важливим для встановлення базового місяця з метою індексації? Щоб зростання зарплати забезпечувалося за рахунок виплати постійного характеру, передбаченої чинним законодавством. На це вказують пп. 2 і 5 Порядку № 1078.

Стосовно доплати за класне керівництво висновок з листа, що коментується, такий: виплата передбачена чинним законодавством і є об’єктом індексації. Базовим буде місяць:

1) першого її встановлення (підтверджує також лист Мінсоцполітики від 15.02.2010 р. № 19/10/136-10 // «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 20, с. 10);

2) збільшення відсотка доплати порівняно з попереднім періодом. Наприклад, якщо доплата за класне керівництво зросла у зв’язку зі збільшенням кількості учнів у класі. На це звернуло увагу Мінсоцполітики в листах від 24.09.2014 р. № 242/10/136-14 і від 11.12.2014 р. № 286/10/136-14 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 8, с. 13).

Нагадаємо: конкретні приклади нарахування індексації зарплати вчителям ми наводили в консультації фахівця Мінсоцполітики (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 8, с. 28).

Тимчасове заступництво: чи змінювати базовий місяць

Головного спеціаліста призначили виконуючим обов’язки начальника відділу строком на три місяці. При цьому його зарплата зросла на суму більшу, ніж сума індексації. Чи буде місяць базовим?

У цьому випадку має місце тимчасове заступництво. Це ситуація, коли за відсутності штатного заступника у структурному підрозділі обов’язки тимчасово відсутнього керівника (за відповідальнішою посадою) виконує один із працівників (див. лист Мінсоцполітики від 21.07.2011 р. № 590/13/84-11).

Порядок оформлення та оплати тимчасового заступництва регламентує роз’яснення Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати тимчасового заступництва» від 29.12.65 р. № 30/39:

1) працівник, який заміщує тимчасово відсутнього працівника, виконує виключно чужі обов’язки, тобто на період заступництва він звільняється від виконання своєї роботи, зумовленої трудовим договором за основним місцем роботи;

2) видають наказ (розпорядження) про покладання обов’язків у порядку тимчасового заступництва, в якому зазначають час і порядок виконання таких обов’язків, а також порядок їх оплати;

3) працівнику, який заміщує (крім штатних заступників), здійснюється доплата у розмірі різниці між його фактичним окладом і посадовим окладом працівника, якого він заміщує.

Звичайно ж, є істотні відмінності в тимчасовому заступництві та виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Однак для індексації нам важливий головний аргумент — підвищення зарплати є тимчасовим явищем. Тому для такого способу цілком підійде норма абз. 8 п. 5 Порядку № 1078. Нею визначені випадки, які не впливають на зміну базового місяця, зокрема, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Тому місяць підвищення зарплати працівника у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього керівника не можна вважати базовим, оскільки таке підвищення має тимчасовий характер. У цій ситуації підстав для перегляду базового місяця немає. Базовий місяць для працівника не змінюється: залишається таким, як і до тимчасового заступництва.

Індексація замість «напруженої» надбавки: чи можливо

Працівники спортивної школи отримали право на індексацію зарплати у 2014 році. У 2015 році додаткові кошти на її виплату не виділено. Економія фонду зарплати відсутня. Чи можна виплатити індексацію за рахунок надбавок за складність і напруженість у роботі?

На жаль, Мінсоцполітики ухилилося від конкретної відповіді на це запитання.

Чиновники вважають, що чинне законодавство не визначає черговість виплати сум індексації і надбавок, що виплачуються в ме­жах фонду оплати праці. На їх думку, виплата як індексації, так і надбавки за складність і напруженість у роботі здійснюється з одного джерела — затвердженого фонду оплати праці. При цьому посилаються на оновлену з 1 січня 2015 року ст. 5 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ (у редакції Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV), якою передбачено проведення індексації виплат з бюджету (заробітної плати працівникам, індексації стипендій студентам, грошового забезпечення військово­службовцям тощо) у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету ПФУ та бюджетів фондів соцстрахування на відповідний рік. І мовчать про те, що у 2015 році особливий порядок індексації виплат з бюджету в межах фінансових ресурсів повинен затвердити Кабмін (п. 14 розд. III «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін і визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIII, п. 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80-VІІІ). На сьогодні (минуло півроку) такий особливий порядок так і не з’явився. Виходить, що, крім Порядку № 1078, інших правил за визначенням приросту індексу та сум індексації для її нарахування бюджетники не мають. На це Мінсоцполітики вказало в листі від 02.04.2015 р. № 4744/0/14-15/13.

Ось і виходить, що ніхто з чиновників не бере на себе відповідальність, щоб прямо заявити: якщо бюджетних асигнувань на виплату працівникам індексації в повному розмірі бракує, то допускається ситуація, коли така виплата буде проведена в межах наявних коштів (тобто нараховувати та виплачувати індексацію можна не в повному розмірі, розрахованому згідно з Порядком № 1078, а в «урізаному», якщо на виплату всієї належної індексації фонду оплати праці бракує).

На нашу думку, індексація — це обов’язкова зарплатна виплата. До появи особливого порядку індексації для 2015 року, затвердженого КМУ, нарахувати належну суму індексації працівникам необхідно за нормами Порядку № 1078.

А ось без виплати таких стимулюючих надбавок, як за високі досягнення в праці, виконання особливо важливої роботи, складність і напруженість у роботі, можна й обійтися. Адже їх потрібно виплачувати лише тоді, коли є вільні кошти на їх виплату.

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора газети «Оплата праці»

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити