Сестра-хазяйка працює на два відділення: чи є право на доплату

В обраному У обране
Друк
Романенко Надія, експерт з питань оплати праці
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2015/№ 23
За штатним розписом лікарні для кожного відділення передбачені посади сестер-хазяйок. Чи може сестра-хазяйка одного відділення працювати і в іншому відділенні, де є вакантними 0,5 ставки, та отримувати при цьому доплату за розширення зони обслуговування?

Вважаємо, що так. Обґрунтуємо наше твердження.

Почнемо з визначення поняття «розширення зони обслуговування». Воно наведене в п. 1 Інструкції щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 «Про порядок та умови суміщення професій (посад)», затвердженої спільним наказом Держкомпраці СРСР, Мінфіну СРСР і ВЦРПС від 14.05.82 р. № 53-ВЛ.

Так, під розширенням зони обслуговування або збільшенням обсягу виконуваних робіт слід розуміти виконання працівником разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт за однією і тією самою професією або посадою.

Оскільки одного визначення мало, далі наведемо основні моменти, пов’язані з виконанням такого виду робот.

1. Розширення зони обслуговування допускається за згодою працівника протягом установленої тривалості робочого часу, якщо це економічно виправдано і не призводить до погіршення роботи за основною посадою.

Таким чином, працівник, який виконує додаткову роботу в порядку розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт), від основної роботи не звільняється. Тому він повинен мати фактичну можливість, крім своєї роботи, виконувати і додаткові обов’язки.

2. Професія (посада), за якою працівник виконує додаткову роботу, має бути вакантною. Це є основною умовою, за якої може бути встановлена доплата за розширення зони обслуговування*. За відсутності вакансії встановити доплату немає можливості, оскільки немає ні відповідних тарифних ставок та окладів, ні економії, розрахованої за ставками (окладами). На це звертало увагу Мінпраці в листі від 21.06.2010 р. № 514/13/155-10.

* Якщо посада не є вакантною (працівник відсутній у зв’язку з відпусткою, хворобою, відрядженням або з інших причин, коли за ним зберігають робоче місце, посаду), тоді його роботу доручають виконувати в порядку виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

3. Доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт здійснюється в розмірі до 50 % посадового окладу працівника. Так зазначено у п.п. 3.1.2 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519).

При цьому уточнено: її встановлюють за умови виконання роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами). Наприклад, штатними нормативами чисельність сестер-хазяйок установлена в кількості 5 осіб, а фактично працює 4 особи (1 посада є вакантною). У цьому випадку працівнику(ам), який виконує обов’язки в порядку розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, за вакантною посадою може бути здійснена відповідна доплата.

Доплату встановлюють в розмірі до 50 % посадового окладу за основною посадою в межах економії за посадовим окладом (ставкою зарплати) відсутнього працівника (див. листи Мінпраці від 25.03.2010 р. № 319/13/84-10 і від 07.09.2010 р. № 784/13/84-10).

Увага! Рішення про конкретний розмір доплати приймає керівник закладу залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт, витрат основного робочого часу.

Виходить, що у вашому випадку доплата може бути встановлена в будь-якому розмірі, у тому числі й максимальному — 50 % посадового окладу. Адже сестра-хазяйка виконуватиме додаткову роботу в порядку розширення зони обслуговування в обсязі, який відповідає 0,5 ставки. Отже, доплата в розмірі 50 % посадового окладу не перевищує економії за посадовим окладом відсутнього працівника.

Підкреслимо: законодавство не містить вимоги про те, що доплату в максимальному розмірі (50 %) встановлюють виключно у тому випадку, коли працівник виконує додаткову роботу в обсязі, що відповідає цілій ставці. Утім, будьте уважні: така умова може бути встановлена колективним договором закладу. Тоді встановлення доплати в максимальному розмірі працівнику, який виконує додаткову роботу на 0,5 ставки, буде порушенням.

4. Згідно з п.п. 3.1.4 Умов № 308/519 доплату за розширення зони обслуговування не встановлюють керівникам закладів, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів і їх заступникам (за винятком завідувачів відділень соціальної допомоги та їх заступників, завідувачів ФАП і аптечних кіосків).

Нагадаємо: посада «сестра-хазяйка» не є керівною. Працівник, який її обіймає, належить до технічних службовців, що випливає з Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. «Охорона здоров’я», затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117.

Підкреслимо також, що заборони на встановлення доплати працівникам, які виконують додаткову роботу в іншому відділенні (підрозділі) закладу, законодавством не встановлено.

Підбиваючи підсумок наведеному вище, зазначимо: сестра-хазяйка одного відділення лікарні може працювати в іншому відділенні, в якому є вакантними 0,5 ставки, на умовах розширення зони обслуговування та отримувати відповідну доплату в розмірі до 50 % посадового окладу.

Теги доплата
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити