Щодо надання матеріальних допомог держслужбовцю

В обраному У обране
Друк
Міністерство соціальної політики України
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2015/№ 17
Лист від 19.01.2015 р. № 39/13/84-15

Департамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянув <…> лист щодо виплати державному службовцю двох і більше допомог для вирішення соціально-побутових питань та допомог на оздоровлення впродовж одного календарного року, як таких, що не були використані разом зі щорічними основними відпустками за попередні роки, і повідомляє.

Органи державної влади фінансуються за рахунок бюджетних коштів у межах, визначених Бюджетним кодексом України та Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. У зв’язку з цим умови оплати праці та надання допомоги державним службовцям регулюються нормами Закону України «Про державну службу» та постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення.

Згідно з підпунктом 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі — постанова) керівникам органів виконавчої влади надано право у межах установленого фонду оплати праці надавати працівникам допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Отже, ця допомога надається лише у разі надання щорічної відпустки.

Також відповідно до підпункту 3 пункту 2 вищезазначеної постанови право надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника, надано керівникам органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів у межах установленого фонду оплати праці.

Умови виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, обставини, за яких вона виплачується, а також кому саме вона може бути виплачена першочергово, рекомендується визначати у відповідному Положенні, затвердженому в даному органі.

Зазначена матеріальна допомога виплачується за заявою працівника, наприклад, у разі скрутного матеріального становища, у зв’язку з тривалою хворобою тощо. Рішення про надання такої матеріальної допомоги приймається керівником відповідного органу, виходячи з обставин, викладених у заяві працівника, за наявності коштів на цю мету.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань не є обов’язковою виплатою, і якщо коштів на її виплату недостатньо, виплачувати її немає можливості.

Щодо індексації грошових доходів, то повідомляємо наступне.

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок), визначено, що об’єкти індексації — це грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Пунктом 3 Порядку передбачено, що до об’єктів індексації не відносяться, зокрема, виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати, та цільова разова матеріальна допомога.

Враховуючи зазначене та наведені у листі дані, такі виплати, як грошова компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, мають разовий характер і згідно із зазначеним Порядком індексації не підлягають.

Директор Департаменту О. Товстенко

Коментар редакції

Мінсоцполітики розповіло про особливості виплати матдопомоги держслужбовцям

У преамбулі листа, що коментується, Мінсоцполітики зазначило: він присвячений питанню виплати держслужбовцю протягом одного календарного року допомоги для вирішення соціально-побутових питань і на оздоровлення кілька разів — як за поточний, так і за попередній рік, в якому вони не були використані.

Фактично конкретної відповіді на це запитання в листі ми не знайшли. Головне «зарплатне» міністерство обмежилося лише загальними моментами, пов’язаними з наданням держслужбовцям матеріальної допомоги.

Що ж, давайте самі розбиратися, яка усе ж таки відповідь на анонсоване запитання, і що Мінсоцполітики хотіло сказати «між рядками».

Як відомо, протягом року держслужбовці можуть отримати два види матеріальної допомоги:

а) допомогу на оздоровлення при виході в щорічну відпустку;

б) матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Це дві абсолютно різні виплати, тому порядок їх надання відрізняється. Отже, є сенс розглянути їх окремо.

Допомога на оздоровлення до щорічної відпустки

Для держслужбовця допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу є обов’язковою виплатою, гарантованою ст. 35 Закону України «Про державну службу» від 16.12.2003 р. № 3723-XII (далі — Закон про держслужбу).

При цьому п.п. 3 п. 2 постанови КМУ «Про впорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.09.2006 р. № 268 (далі — постанова № 268) передбачає виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати працівника.

Оскільки всі виплати здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисі, фактичний розмір допомоги на оздоровлення до відпустки (дорівнює посадовому окладу або середньомісячній зарплаті) визначає керівник виходячи з фінансових можливостей установи.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль.

Якщо держслужбовець використовує в поточному році своє право на відпустку вперше (незалежно від того, за попередній або поточний робочий рік), то допомога на оздоровлення виплачується в обов’язковому порядку при наданні такої відпустки.

Якщо ж держслужбовцю в поточному році надається відпустка вдруге (за поточний або попередній робочий рік), друга допомога до відпустки може виплачуватися лише за рахунок економії фонду оплати праці без утисків для інших працівників.

Відповідні роз’яснення були надані Мінсоцполітики в листі від 19.07.2010 р. № 671/13-84-10. Відтоді законодавство в цьому питанні не змінювалося, тому ними можна скористатися і сьогодні. Інша річ, що зайвих грошей на виплату двох «оздоровчих» допомог у фонді оплати праці може і не бути…

Матдопомога для вирішення соціально-побутових питань

Згідно з абз. 6 ст. 33 Закону про держслужбу держслужбовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Право надавати працівникам таку допомогу в розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати працівника, надано керівникам відповідних органів у межах встановленого фонду оплати праці (п.п. 3 п. 2 постанови № 268).

Рішення про її виплату приймає керівник відповідного органу виходячи з обставин, викладених у заяві працівника, а також за наявності необхідних коштів. Так, якщо коштів, передбачених у кошторисі на виплату матеріальної допомоги, бракує, то надати її працівнику немає можливості.

Конкретний порядок надання матеріальної допомоги має бути застережений у колективному договорі або в окремому Положенні про надання працівникам матеріальної допомоги.

Ураховуючи необов’язковий характер матдопомоги для вирішення соціально-побутових питань, вважаємо, що надати її працівнику за попередні роки, в яких вона йому не виплачувалася, не можна.

І насамкінець про індексацію…

Наприкінці листа Мінсоцполітики розглянуло питання індексації зарплати при виплаті держслужбовцю матдопомоги в розмірі середньомісячної зарплати. Особливість полягає ось у чому.

Згідно з п. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), індексації підлягають грошові доходи громадян, що не мають разового характеру. При цьому виплати, що обчислюються із середньої зарплати, і цільова разова матеріальна допомога не належать до об’єктів індексації (п. 3 Порядку № 1078).

Це надає підставу стверджувати, що матдопомога (як на оздоровлення, так і для вирішення соціально-побутових питань), а також компенсація за невикористану відпустку індексації не підлягають. Коли це має значення?

Наприклад, держслужбовець весь квітень 2015 року перебував у відпустці за свій рахунок (немає жодного відпрацьованого робочого дня). Цього місяця йому виплачена матдопомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної зарплати. Оскільки така матдопомога не індексується, то у квітні 2015 року працівнику індексацію не нараховують. Однак є й ще одна причина цього.

Так, згідно з абз. 7 п. 4 Порядку № 1078 при неповному робочому часі суму індексації визначають з розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу. Отже, якщо відпрацьований неповний робочий місяць, суму індексації виплачують пропорційно відпрацьованим дням. Якщо працівник протягом усього місяця перебував у відпустці без збереження зарплати, то індексацію йому не виплачують. Якщо ж працівником відпрацьований хоча б один робочий день місяця, то суму індексації визначають з розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу. При цьому не має значення, виплачена йому цього місяця матдопомога чи ні.

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити