Теми статей
Обрати теми

Щодо зміни істотних умов договору про закупівлю

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Роз’яснення від 07.04.2015 р. № 3302-05/11398-07

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на численні звернення суб’єктів сфери державних закупівель щодо застосування законодавства про державні закупівлі повідомляє.

Закон України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Згідно з частиною першою статті 40 Закону договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Відповідно до частини п’ятої статті 40 Закону умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених у цій частині цієї статті Закону.

Щодо зменшення обсягів закупівлі

Згідно з пунктом 1 частини п’ятої статті 40 Закону істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання, крім випадку зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

При цьому зазначаємо, що підстава для зменшення обсягів закупівлі не є вичерпною.

Разом з тим у разі зменшення обсягів закупівлі ціна договору про закупівлю зменшується в залежності від зміни таких обсягів.

Щодо зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків

Згідно з пунктом 2 частини п’ятої статті 40 Закону істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадку зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

При цьому норма пункту 2 частини п’ятої статті 40 Закону поширюється на договори про закупівлю, у разі якщо предметом закупівлі є товар.

Разом з тим, виходячи зі змісту частини першої статті 653 Цивільного кодексу України, у разі зміни договору зобов’язання сторін змінюються відповідно до змінених умов.

Таким чином, у залежності від коливання ціни товару на ринку сторони протягом дії договору про закупівлю можуть вносити зміни декілька разів в частині ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків кожного разу з урахуванням попередніх змін, внесених до нього, сукупність яких може перевищувати 10 відсотків від ціни за одиницю товару, визначеної сторонами на момент укладання договору про закупівлю та за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі, і виконати свої зобов’язання відповідно до такого договору з урахуванням зазначених змін.

Ураховуючи викладене, при кожному внесенні змін до договору про закупівлю у вищезазначеному випадку шляхом укладання додаткової угоди до договору, сторони договору зобов’язані належним чином виконувати умови такого договору з урахуванням змінених його умов кожного разу.

Водночас внесення таких змін до договору про закупівлю повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

Поряд з цим відповідно до Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 481, Держстат України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, одним з основних завдань якого є реалізація державної політики у сфері статистики. Держстат України відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, організовує і проводить статистичні спостереження за соціально-економічними та демографічними явищами і процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах шляхом збирання форм державної статистичної звітності та проведення спеціально організованих статистичних спостережень.

Утім перелік органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни товару на ринку, не є вичерпним.

Щодо покращення якості предмета закупівлі

Відповідно до пункту 3 частини п’ятої статті 40 Закону істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадку покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Таким чином, сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у випадку покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації, запиту цінових пропозицій) в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості.

Разом з тим таке рішення приймається замовником самостійно з дотриманням законодавства та має бути обґрунтованим і документально підтвердженим.

Щодо продовження строку дії договору та виконання зобов’язань

Відповідно до пункту 4 частини п’ятої статті 40 Закону істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадку продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.

Разом з тим форма документального підтвердження об’єктивних обставин Законом не визначена, оскільки вона залежить саме від обставин, що спричинили продовження строку дії договору про закупівлю та виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг. Тому замовник самостійно визначає форму документального підтвердження таких обставин з дотриманням законодавства.

Водночас, ураховуючи вимоги частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, згідно з якою строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору, продовження дії договору про закупівлю можливо у разі, коли строк його дії не закінчився у встановленому чинним законодавством порядку.

Щодо узгодженої зміни ціни в бік зменшення

Відповідно до пункту 5 частини п’ятої статті 40 Закону істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадку узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

При цьому сторони договору про закупівлю можуть внести зміни до договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг, у тому числі за одиницю товару.

У свою чергу, сума договору про закупівлю зменшується пропорційно узгодженому зменшенню ціни, у тому числі у разі зменшення ціни за одиницю товару.

Щодо зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів

Відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 40 Закону істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадку зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

Ураховуючи, що зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору про закупівлю може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі.

Щодо зміни індексу інфляції, курсу іноземної валюти, біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів

Відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 40 Закону істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

Так, зміна істотних умов договору про закупівлю у випадку зміни курсу іноземної валюти може здійснюватись, у разі якщо договором про закупівлю був передбачений порядок зміни ціни залежно від зміни такого курсу.

При цьому порядок зміни ціни залежно від зміни курсу іноземної валюти визначається замовником самостійно.

У зв’язку з тим, що зміни у вищезазначених випадках можуть відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, ціна договору про закупівлю може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Разом з тим внесення змін до договору про закупівлю повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

При цьому пункти 1 — 7 частини п’ятої статті 40 Закону не передбачають випадків щодо збільшення обсягів закупівлі після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі.

Крім того, зазначаємо, що кожен з вищезазначених випадків застосовується у залежності від виникнення підстав, що спричинили внесення відповідних змін до договору про закупівлю.

Таким чином, внесення змін до договору про закупівлю повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим в кожному окремому випадку.

Тому звертаємо увагу, що одночасне застосування зазначених випадків не є можливим, оскільки одночасне внесення таких змін призведе до зміни істотних умов договору про закупівлю у непередбачених Законом випадках.

Щодо продовження строку дії договору на початку наступного року

Відповідно до частини шостої статті 40 Закону дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

При цьому необхідно зазначити, що норма частини шостої статті 40 Закону поширюється на договори про закупівлю, укладені з дотриманням вимог Закону.

Крім того, ураховуючи вимоги частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, згідно з якою строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору, продовження дії договору про закупівлю можливо у разі, коли строк його дії не закінчився у встановленому чинним законодавством порядку.

У свою чергу, 20 відсотків відраховується від остаточної (кінцевої) вартості укладеного договору про закупівлю з урахуванням внесених до нього змін (у разі наявності).

Разом з тим, оскільки правовим підґрунтям терміна «видатки» є бюджетне законодавство, зокрема Бюджетний кодекс України, обмеження частини шостої статті 40 Закону в контексті наявності затверджених в установленому порядку видатків стосуються розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів, які враховуються ними під час укладання відповідних додаткових угод у частині умов щодо виникнення платіжних зобов’язань замовника.

Таким чином, норма частини шостої статті 40 Закону щодо продовження строку дії договору про закупівлю, укладеного в попередньому році, застосовується замовником саме у разі необхідності проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, достатньому для забезпечення потреби замовника на час проведення такої процедури закупівлі, який не може перевищувати 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Також слід зазначити, що, у разі якщо замовником застосовано частину шосту статті 40 Закону, комітет з конкурсних торгів складає і затверджує річний план щодо закупівель, які планує провести, тобто без урахування обсягів, за якими виникли зобов’язання у зв’язку із продовженням строку дії договору про закупівлю у зазначеному випадку.

Заступник директора Департаменту регулювання державних закупівель
Л. Дудник

Коментар редакції

Коли істотні умови договору про закупівлю можна змінити

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Таке правило передбачено у п. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (далі — Закон № 1197).

Разом з тим у цьому пункті вказаного Закону передбачено випадки, коли замовник має право змінити суттєві умови договору. Оскільки перелік таких випадків чітко визначено в Законі № 1197, у замовників постійно виникають запитання: чи правомірно застосовувати ту чи іншу підставу для унесення змін до істотних умов договору? До речі, нещодавно на сторінках нашого видання ми розглядати найбільш актуальні ситуації, коли замовниками можуть бути унесено зміни до договору (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 14, с. 8).

Варто зазначити, що за часів існування Закону № 1197 (ср. ) та його попередника Мінекономрозвитку вперше вирішило розтлумачити замовникам усі законодавчі підстави, коли істотні умови договору може бути змінено, які стосуються:

1) зменшення обсягів закупівлі;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 %;

3) покращення якості предмета закупівлі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення;

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів;

7) зміни індексу інфляції, курсу іноземної валюти, біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів;

8) продовження строку дії договору на початку наступного року.

Тож далі у таблиці узагальнимо висновки, наведені в листі, який коментується.

Підстава для зміни істотних умов договору

Як документально оформити

Як змінюється ціна договору

1

2

3

Щодо зменшення обсягів закупівлі

Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання, крім випадку зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Замовнику надано право зменшити обсяг закупівлі, зазначений у договорі. Підстава для такого зменшення у Законі № 1197 не визначена. Наприклад, зменшення обсягу закупівлі може бути пов’язано з тим, що замовнику було зменшено фінансування таких видатків. У результаті зменшення бюджетних асигнувань замовником будуть унесені зміни до кошторису відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Зверніть увагу: підстава для зменшення обсягів закупівлі не є вичерпною

Ціна договору зменшується залежно від зміни обсягів закупівель

Щодо зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 %

Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадку зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 % у разі коливання ціни такого товару на ринку

Зміна ціни за одиницю товару може бути як збільшена, так і зменшена.

При унесенні таких змін сторони укладають додаткову угоду до договору.

Оскільки Закон № 1197 не обмежує замовника у кількості унесених змін, такі додаткові угоди сторони мають право укладати декілька разів до первісного договору.

При першій додатковій угоді зміна ціни товару в межах 10 % повинна обчислюватися від ціни, зазначеної у первісному договорі, а у наступних додаткових угодах — від ціни товару з урахуванням унесених змін

Така зміна ціни за одиницю товару не повинна призвести до збільшення суми, визначеної у договорі.

Ця підстава поширюється на договори у разі, якщо предметом закупівлі є товар.

У разі якщо предмет договору включає в себе декілька позицій товару, ця норма може застосовуватися щодо окремої позиції товару

Зверніть увагу: кожного разу внесення таких змін до договору повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

Для застосування цієї підстави необхідно мати документи, що підтверджують підвищення середньоринкової ціни у тих розмірах, на які буде підвищена ціна товару.

До речі, автори листа згадують тільки Держстат. Але зазначають, що перелік органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни товару на ринку, не є вичерпним.

Про те, як правильно застосовувати таку підставу, ви можете дізнатися у статті «Здійснюємо державні закупівлі в умовах коливання цін» (див.«Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 14, с. 8)

Щодо покращення якості предмета закупівлі

Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадку покращення якості предмета закупівлі

Є умови, яких сторони повинні дотримуватися у разі застосування цієї підстави при внесенні змін до договору, а саме: — така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі; — така зміна відповідає документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації, запиту цінових пропозицій) в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості.

Зверніть увагу: рішення про застосування таких змін замовник приймає самостійно. Але воно повинно прийматися з дотриманням законодавства та має бути обґрунтованим і документально підтвердженим (наприклад, висновки, які підтверджують, що такий предмет закупівлі є вищої якості порівняно з попереднім предметом закупівлі, тощо)

Таке покращення якості предмета закупівлі не повинне призвести до збільшення суми, визначеної в договорі

Щодо продовження строку дії договору та виконання зобов’язань

Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадку продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника

Законом № 1197 не визначена

форма документального підтвердження об’єктивних обставин для унесення таких змін до договору.

Тому автори листа зазначили, що замовник самостійно визначає форму документального підтвердження таких обставин з дотриманням законодавства.

Наприклад, для підтвердження форс-мажорних обставин (обставин нездоланної сили) необхідно звернутися до Торгово-промислової палати або регіональних торгово-промислових палат з відповідним запитом.

Для підтвердження затримки фінансування замовнику доцільно мати документи, які засвідчують, що протягом дії договору замовник не мав можливості виконати договір у зв’язку з несвоєчасним або неповним фінансуванням

Такі зміни не повинні призвести до збільшення суми, визначеної у договорі

Зверніть увагу: продовження дії договору можливе у разі, коли строк його дії не закінчився.

При унесенні таких змін сторонам необхідно укласти додаткову угоду до договору про продовження строку дії та виконання зобов’язань

Щодо узгодженої зміни ціни в бік зменшення

Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадку узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг)

У разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення сторони можуть внести зміни до договору. Але у такому випадку не повинні змінитися кількість (обсяг) та якість товарів, робіт і послуг.

При унесенні таких змін сторонам необхідно укласти додаткову угоду до договору

Сума договору зменшується пропорційно узгодженому зменшенню ціни, у тому числі у разі зменшення ціни за одиницю товару

Щодо зміни ціни у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів

Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадку зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок

При застосуванні цієї підстави для унесення змін до договору сторонам необхідно укласти додаткову угоду до договору. При цьому в такій угоді зазначають відповідну норму Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI чи рішення органу місцевого самоврядування, яким визначено нову ставку податку чи збору

Оскільки зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як у бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору змінюється залежно від таких змін.

Зверніть увагу: при застосуванні цієї підстави обсяг закупівлі залишають без змін

Щодо зміни індексу інфляції, курсу іноземної валюти, біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів

Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі

Кожен з випадків зміни цін на підставі п. 7 ч. 5 ст. 40 Закону № 1197 застосовується залежно від виникнення підстав, що спричинили внесення відповідних змін до договору.

Тому внесення змін до договору повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим в кожному окремому випадку.

Про те, як правильно застосовувати такі підстави, ви можете дізнатися у статті «Здійснюємо державні закупівлі в умовах коливання цін» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 14, с. 8)

Такі зміни можуть відбуватися як у бік збільшення, так і в бік зменшення, тому ціна договору може змінюватися залежно від таких змін.

При застосуванні цієї підстави обсяг закупівлі залишають без змін до повного виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі

Зверніть увагу: замовники не можуть одночасно застосовувати всі підстави для внесення змін до договору. Мінекономрозвитку вважає, що одночасне внесення таких змін призведе до зміни істотних умов договору у випадках, не передбачених Законом № 1197

Щодо продовження строку дії договору на початок наступного року

Дія договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 % суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку

При застосуванні цієї підстави сторони оформлюють додаткову угоду.

Зазначимо, що укласти таку додаткову угоду можна тільки у разі, коли строк дії такого договору не закінчився.

У цьому випадку замовник діє таким чином: — наприкінці року, що завершується, укладає додаткову угоду на продовження строку дії договору на термін, достатній для проведення закупівлі на початку року, що починається; — на початку наступного року замовник укладає договір з учасником, з яким продовжено договір у попередньому року (за умови затвердження тимчасового або постійного кошторису); — протягом цього часу замовник проводить процедуру закупівлі

Обсяг такої угоди не повинен перевищувати 20 % від остаточної (кінцевої) вартості укладеного договору з урахуванням змін, унесених до нього (у разі наявності)

Зверніть увагу: при складанні річного плану не врахують закупівлі, за якими виникли зобов’язання у зв’язку із продовженням строку дії договору із зазначених підстав

Нагадуємо: при внесенні змін до договору замовник повинен оприлюднити на веб-порталі інформацію про внесення змін до договору. Повідомлення про такі зміни складаються у випадках, передбачених пп. 1, 2, 4, 5 та 8 ч. 5 ст. 40 Закону № 1197. Форма повідомлення про внесення змін до договору та Інструкція щодо його заповнення затверджені наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 р. № 1106.

Отже, таку інформацію оприлюднюють у випадках, якщо зміни до договору стосуються:

— зменшення обсягів закупівлі;

— зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 %;

— продовження строку дії договору та виконання зобов’язань;

— узгодженої зміни ціни в бік зменшення;

— продовження строку дії договору на початку наступного року.

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі