Щодо самостійного виявлення страхувальником порушень при наданні матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП

В обраному У обране
Друк
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2015/№ 18
Лист від 22.01.2015 р. № 5.2-32-133

<…>

У зв’язку з набранням чинності з 01.01.2015 р. Законом України від 28.12.2014 р. № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», згідно з яким Закон України від 18.01.2001 р. № 2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі — Закон № 2240) втратив чинність, по страхових випадках, що настали до 01.01.2015 р., слід керуватися нормами Закону № 2240, а по страхових випадках, які настали після 01.01.2015 р., — нормами Закону України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», із змінами та доповненнями (далі — Закон № 1105).

Згідно з абзацом першим частини другої ст. 35 Закону № 2240 та абзацом першим частини другої ст. 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Згідно із пп. 5, 6 п. 1 ст. 36 Закону № 2240 та пп. 5, 6 п. 1 ст. 23 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності не надається у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням, та за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Відповідно до п. 7.1 Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 18.01.2011 р. № 4 (далі — Порядок), у разі виявлення помилки у звітах за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП страхувальник має право до кінцевого терміну подання цієї звітності повторно сформувати та подати звіт до органу Фонду за місцем обліку.

Згідно із пп. 7.3 та 7.7 цього Порядку у разі, якщо страхувальник самостійно до початку перевірки органом Фонду виявив помилки, що містяться у раніше поданому ним звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП і які стосуються правильності нарахування суми страхових внесків до Фонду за період до 01.01.2011 р. та витрат за загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, то такий страхувальник повинен вжити невідкладних заходів щодо їх виправлення шляхом письмового повідомлення про факт та зміст помилок органу Фонду за місцем обліку, у якому мають бути відображені причини виникнення помилок та надано розрахунок донарахованої (зменшеної) суми страхових внесків або витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду.

У випадку самостійного повідомлення страхувальником органу Фонду про факт виявлення помилки та перерахування сум, нарахованих ним, зайво нарахованих витрат у повному обсязі до початку перевірки органом Фонду штрафи до страхувальника не застосовуються.

Враховуючи викладене, у разі самостійного виявлення страхувальником порушень при наданні матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду страхувальник зобов’язаний зробити перерахунок матеріального забезпечення відповідно до законодавства, здійснити відповідний розрахунок з Фондом шляхом перерахування належної суми страхових коштів до робочого органу Фонду та письмово повідомити робочий орган Фонду про факт та зміст помилок при наданні матеріального забезпечення, а також у звітності із зазначенням причин виникнення помилок з наданням розрахунку донарахованої (зменшеної) суми витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду. При цьому штрафні санкції до страхувальника не застосовуються.

Що стосується відповідальності застрахованої особи, то відповідно до ст. 32 Закону № 2240 та частини третьої ст. 16 Закону № 1105 застрахована особа несе відповідальність згідно із законом за незаконне одержання з її вини (підроблення, виправлення в документах, подання недостовірних відомостей тощо) матеріального забезпечення та соціальних послуг за соціальним страхуванням.

Також повідомляємо, що у разі виявлення страхувальником помилок при заповненні зворотного боку листка непрацездатності такі помилки підлягають виправленню відповідальними особами.

Крім того, згідно з п. 8 Прикінцевих положень Закону України від 28.12.2014 р. № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснюються протягом січня — червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.

В. о. директора Т. Нагорна

Коментар редакції

Виявили помилку в лікарняному? Скоріше виправляйте!

Листок непрацездатності, або, як ми звикли його називати, лікарняний — багатофункціональний документ. Чому? З одного боку, це документ медичний, що підтверджує непрацездатність працівника, а з іншого — фінансовий, оскільки є підставою для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. Тому до питань правильного заповнення лікарняного необхідно ставитися максимально уважно.

Ну а якщо раптом помилка? Безумовно, її потрібно виправити. Однак порядок виправлення залежить від того, де саме допущено помилку:

— на лицьовому боці, що заповнюється закладом охорони здоров’я, в якому працівник лікувався,

— або ж на зворотному боці, що заповнюється роботодавцем (працівниками відділу кадрів і бухгалтерії).

Нагадаємо: приписи щодо заповнення лікарняного містить Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена спільним наказом МОЗ, Мінпраці, ФССТВП і ФНВ від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532). У тому числі вона містить вказівки й щодо виправлення помилок. Подробиці — далі.

Якщо помилка на лицьовому боці лікарняного

Цю частину, як вже зазначалося, заповнює лікуючий заклад охорони здоров’я (лікуючий лікар або молодший медпрацівник з медичною освітою), керуючись Інструкцією № 532.

Право на помилку медики мають (за деяким винятком). Тому, якщо ви її виявили, направляйте працівника назад до закладу охорони здоров’я за місцем видачі листка непрацездатності. Там помилку повинні виправити, керуючись вимогами п 4.5 Інструкції № 532 (ср. 025069200). Виправляють помилки звичайним коректурним способом: помилковий текст закреслюють і над ним пишуть правильний. При цьому виправлення має бути підтверджене записом «виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря, печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Тобто, якщо біля виправленого запису немає, наприклад, підпису лікаря або печатки, таке виправлення є недійсним і для його підтвердження потрібно знову звернутися до закладу охорони здоров’я, який видав листок непрацездатності.

Важливо! На бланку листка непрацездатності може бути зроблено не більше двох виправлень. Якщо виправлень більше, такий лікарняний листок є недійсним.

Таким чином, якщо в листку непрацездатності зроблено не більше двох виправлень і вони належним чином посвідчені, такий лікарняний вважається дійсним і підлягає оплаті.

А що робити, якщо помилок більше двох? За великим рахунком такий лікарняний вважається недійсним з усіма наслідками, що випливають із цього. Але ситуацію можна виправити, якщо листок непрацездатності ще не оплачений. Так, п. 12 Інструкції № 532 надає можливість працівнику отримати дублікат лікарняного в разі його втрати, але лише якщо він ще не оплачений. Для цього працівник повинен подати до закладу охорони здоров’я заяву та довідку з місця роботи про те, що за період хвороби виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності не здійснювалася.

Є одна важлива деталь: виправляти можна записи в будь-яких графах, крім пп. 2 і 4 графи «Причина непрацездатності» листка непрацездатності. Згідно з п. 3.3 Інструкції № 532 записи в таких пунктах виправленню не підлягають.

Якщо помилка на зворотному боці лікарняного

Інструкція № 532 не містить розпоряджень щодо заповнення зворотного боку лікарняного, відповідно, немає в ній і порядку виправлення помилок. Тому за роз’ясненнями звернулися до ФССТВП.

У листі, що коментується, фахівці цього Фонду підкреслили: у разі виявлення страхувальником помилок при заповненні зворотного боку листка непрацездатності такі помилки підлягають виправленню відповідальними особами.

Таким чином, з виправленням помилок на зворотному боці проблем немає. Їх також виправляють коректурним способом: закреслюють неправильний текст так, щоб можна було прочитати закреслене, а зверху записують правильний. Одночасно здійснюють запис про зроблене виправлення і посвідчують підписом відповідальної особи, а також печаткою (бухгалтерії або відділу кадрів). Кількість таких виправлень не обмежується.

А якщо роботодавець помилково заповнив рядок, який заповненню не підлягає? Тоді потрібно зробити такий запис: «Рядок «…» вважати незаповненим» і підтвердити підписом і печаткою.

Якщо неправильні записи були зроблені в даних про робочі дні в період непрацездатності, відомостях про страховий стаж працівника та іншій інформації, що призвело до виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності в завищеному (заниженому) розмірі, то виправляти доведеться не лише листок непрацездатності, а й дані відповідної звітності, що подається до ФССТВП.

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити