(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
5/9
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Жовтень , 2015/№ 39

Кому дістанеться 1 грн. орендної плати

http://tinyurl.com/y28xos5e
До якого фонду бюджету слід зарахувати кошти за оренду приміщень бюджетних установ в розмірі 1 грн. на рік — загального чи спеціального?

Відносини щодо оренди державного та комунального майна врегульовані Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.92 р. № 2269-XII (далі — Закон № 2269).

Як визначено у п. 1 ст. 2 цього Закону, орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Розрахунок орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу визначені у Методиці розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженій постановою КМУ від 04.10.95 р. № 786 (далі — Методика № 786).

Розглянемо, які саме орендарі мають право на оплату орендної плати в розмірі 1 грн. на рік.

Так, згідно із п. 10 зазначеної Методики такими орендарями є:

— бюджетні організації, які утримуються за рахунок державного бюджету;

— державні та комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

— державні та комунальні телерадіоорганізації;

— редакції державних і комунальних періодичних видань, періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують;

— Товариство Червоного Хреста України та його місцеві організації;

— асоціації органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;

— інваліди з метою використання майна під гаражі для спеціальних засобів пересування.

Методика № 786 стосується оренди майна, яке знаходиться в державній власності.

У той же час відповідно до п. 2 ст. 19 Закону № 2269 визначено, що методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються органами, уповноваженими ВР АР Крим (для об’єктів, що належать АР Крим), та органами місцевого самоврядування (для об’єктів, що перебувають у комунальній власності) на тих самих методологічних засадах, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності.

Тож якщо бюджетні установи та організації (незалежно від того, за рахунок коштів якого бюджету (державного чи місцевого) вони фінансуються) орендують нерухоме майно, яке знаходиться у власності інших бюджетних організацій, то сплачувати орендну плату вони мають у розмірі лише 1 грн. на рік.

Методикою № 786 та регіональними методиками також затверджено розподіл отриманої орендної плати між бюджетною установою — орендодавцем та відповідним бюджетом.

Так, згідно з п. 17 цієї Методики у разі коли орендодавцем майна є Фонд держмайна, його регіональне відділення чи представництво, орендна плата за нерухоме майно державних підприємств, установ, організацій (крім підприємств, установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери управління Мінкультури, — на період до 31.12.2016 р.) спрямовується до державного бюджету в розмірі 70 % орендної плати, а 30 % залишається державному підприємству, організації, на балансі яких перебуває це майно.

У разі оренди майна бюджетних установ орендна плата спрямовується до державного бюджету в розмірі, встановленому Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ).

Зазначимо, що такий самий розподіл орендної плати між бюджетними організаціями та відповідним бюджетом стосується й орендної плати в розмірі 1 грн. на рік, тобто винятку для такої суми немає, незважаючи на її незначний розмір.

Тепер щодо зарахування орендної плати до загального чи спеціального фонду.

Як визначено у п. 4 ст. 13 БКУ, плата за оренду майна бюджетних установ належить до третьої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних установ.

Власні надходження бюджетні установи отримують додатково до коштів загального фонду бюджету. Такі надходження включаються до спеціального фонду бюджету.

Що стосується сум, які перераховуються до відповідних бюджетів, то напрями їх зарахування визначені у БКУ.

Так, згідно із п.п. 34 п. 2 ст. 29 цього Кодексу надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном належать до доходів загального фонду Держбюджету.

Власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), що утримуються за рахунок державного бюджету, у тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50 % орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету згідно із п.п. 10 п. 3 ст. 29 БКУ, належить до спеціального фонду Держбюджету.

Простіше кажучи, з 1 грн. орендної плати, яку отримує установа, що фінансується з держбюджету, 50 коп. вона залишає собі у складі власних надходжень, а решту 50 коп. перераховує до доходів загального фонду Державного бюджету.

Що стосується комунального майна, то відповідно до п.п. 29 п. 1 ст. 64 БКУ надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є районні, міські ради, об’єднані територіальні громади, належить до доходів загального фонду бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є ВР АР Крим або обласні ради згідно із п.п. 28 п. 1 ст. 66 БКУ, належать до доходів загального фонду бюджету АР Крим та обласних бюджетів.

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є міські (міст районного значення), селищні та сільські ради згідно із п.п. 14 п. 1 ст. 69 БКУ, належать до доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів.

Інакше кажучи, щодо розподілу орендної плати за комунальне майно, то тут слід керуватись тими пропорціями розподілу, які визначені в конкретній регіональній методиці. Керуючись такою методикою та вищезазначеними нормами БКУ, одну частину суми орендної плати бюджетна установа залишає в своєму розпорядженні у складі власних надходжень, а іншу — перераховує в дохід загального фонду того бюджету, з якого фінансується.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
орендна плата додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті