Розрахунки з робітниками та службовцями військової частини, направленими до зони АТО

В обраному У обране
Друк
Шашерін Валерій, головний бухгалтер військової частини А4502
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2015/№ 40
Робітники та службовці підприємств, організацій (у тому числі військових частин) України направляються до зони проведення антитерористичної операціі (АТО) як для виконання окремих доручень, так і для безпосередньої участі в АТО у складі військових формувань. На які виплати можуть претендувати такі працівники за період перебування в зоні АТО? Розбираємося!

Робота в зоні АТО вимагає від працівника більшого професіоналізму, ефективнішої та більш напруженої роботи, підвищеного емоційного навантаження, на відміну від роботи за звичайних умов. Ці чинники мають бути враховані у тому числі й при здійсненні її оплати. На що може розраховувати працівник (невійськовослужбовець), направлений керівником до зони АТО? Відповідь на це запитання залежить від мети такого направлення та документального оформлення.

Документальне оформлення

Для правильних розрахунків із працівником слід виходити з того, що до зони АТО працівник військової частини направляється в службове відрядження. Причому, працівник може бути відряджений до району проведення АТО для:

— безпосередньої участі в забезпечені проведення АТО;

— виконання службових завдань і доручень, тобто у звичайне службове відрядження.

В обох випадках працівника відряджають на підставі наказу керівника (командира військової частини). У ньому зазначають пункт призначення, найменування установи, куди відряджається працівник, строк і ціль відрядження. Відповідно до внутрішніх регламентів організації (військової частини) працівнику може видаватися посвідчення про відрядження.

Порядок направлення у відрядження наведемо в таблиці:

Показник

Зміст

Нормативна база

Підстава для направлення працівника для безпосередньої участі в АТО

Накази, директиви, розпорядження, рішення відповідного керівника вищого органу управління (у тому числі й військового), якому підпорядкована організація (військова частина); письмові вказівки керівництва Антитерористичного центру при Службі безпеки України (накази, розпорядження, клопотання про направлення); інші розпорядчі (первинні) документи, які визначають завдання, пов’язані з антитерористичною діяльністю

Порядок залучення особового складу для участі в АТО, затверджений наказами Першого заступника керівника АТЦ при СБУ України

Направлення у відрядження до зони АТО для вирішення службових завдань

Працівники, які відбули у відрядження на підставі рішень органів управління усіх рівнів (у тому числі й військового) з метою надання методичної допомоги в підготовці та перевірці підрозділів, вивчення морально-психологічного стану особового складу, узагальнення досвіду, уточнення даних тощо, — вважаються направленими у звичайне відрядження

Строк перебування у відрядженні

Строк відрядження працівників, які направляються для участі в АТО, не повинен перевищувати періоду проведення такої операції

Абз. 9 п. 6 постанови № 98

В обох випадках працівники направляються у відрядження. Отже, оплата праці за виконану у відрядженні роботу має здійснюватися з дотриманням вимог ст. 121 КЗпП. Її розмір не може бути нижче середнього заробітку працівника, який відряджається.

Водночас працівники, які відряджаються для безпосередньої участі в забезпеченні проведення АТО, можуть розраховувати на додаткові «грошові бонуси». Про них — далі.

Премія працівникам військових частин

З метою соціального захисту працівників, які безпосередньо беруть участь в АТО та забезпечують її проведення, Міністром оборони України було прийнято рішення про заохочення таких працівників шляхом преміювання (доведено до військових формувань розпорядженням Департаменту фінансів Міністерства оборони України від 07.11.2014 р. № 248/3/9/3/270). Встановлено такий порядок виплати премії:

— виплата премії має бути внесена до колективного договору та Положення про преміювання, де мають бути визначені показники та умови преміювання працівників за безпосередню участь в АТО, забезпечення її проведення (уносяться зміни до колективного договору відповідно до чинного законодавства);

— розмір премії не може перевищувати двох посадових окладів працівника на місяць. Конкретний розмір премії може бути встановлений в абсолютній величині або у відсотках від посадового окладу;

— конкретний розмір премії встановлюється керівником військового формування в межах кошторисних призначень на оплату праці відповідного року;

— премія встановлюється з початку участі працівника в АТО за кожний місяць, в якому працівник виконував відповідні завдання, і по дату вибуття працівника із зони АТО;

— виплата премії за наявності відповідного фінансового ресурсу проводиться після повернення працівника з відрядження до зони АТО.

Підвищена зарплата

З 29 липня 2015 року набула чинності постанова № 522. Цією постановою працівникам бюджетних організацій, які беруть участь у забезпеченні проведення АТО безпосередньо в районах її проведення, заробітна плата за фактичний час перебування в таких районах підвищується на 50 % (за наявності документів, що підтверджують таку участь)*.

* Див. також роз’яснення фахівця Мінсоцполітики щодо застосування постанови № 522 у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 33, с. 21.

Таким чином, для того щоб бюджетна організація (військова частина) мала право на виплату працівнику заробітної плати в підвищеному розмірі, повинні одночасно виконуватися такі три умови:

1) участь працівника (невійськовослужбовця) у забезпеченні проведення АТО має бути підтверджена документально;

2) працівник перебував в населеному пункті, який входить до зони АТО;

3) час фактичного перебування в районі проведення АТО підтверджений відповідними документами.

Невиконання хоча б однієї з вищенаведених умов не дозволить провести виплату заробітної плати (а також і додаткової премії в разі її виплати) в підвищеному розмірі.

Важливо! Підвищення заробітної плати, передбачене постановою № 522, гарантовано державою. Сума такого підвищення входить до складу додаткової заробітної плати. Його нараховують після повернення працівника із зони АТО та надання документів, що підтверджують його фактичний час перебування в районі проведення АТО.

На нашу думку, такими документами можуть бути транспортні квитки або транспортні рахунки (багажні квитанції), рахунки на оплату житла, відмітка в посвідченні про відрядження про прибуття (вибуття) працівника до пункту (з пункту) призначення, довідки, підписані уповноваженою особою приймаючої сторони. Крім того, ураховуючи, що в це відрядження працівники направляються з урахуванням рішень (наказів, клопотань) Антитерористичного центру при Службі безпеки України, підтвердним документом можуть бути також і інші документи, форма яких затверджується відповідальним уповноваженим органом: списки, довідки, виписки з наказів тощо.

Зрозуміло, що підвищення зарплати та встановлення премії АТО-працівникам має бути зафіксовано у «трудових» документах. Про них розповімо далі.

Уносимо зміни до колдоговору та Положення про преміювання

У зв’язку з виплатою зарплати в підвищеному розмірі АТО-працівникам необхідно внести зміни до колективного договору (розділ 2 «Оплата праці»). Крім того, військовим формуванням, які отримали розпорядження Департаменту фінансів Міноборони від 07.11.2014 р. № 248/3/9/3/270, доведеться підкоригувати текст Положення про преміювання. Наведемо примірний текст таких змін.

До розділу 2 «Оплата праці» колективного договору.

«1. Працівники частини, які беруть безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, за наявності підтвердних документів, мають право на отримання премії за безпосередню участь в АТО та забезпечення її проведення в розмірі до двох посадових окладів з моменту початку участі працівника в АТО та по дату закінчення такої участі. Конкретний розмір премії визначається командиром військової частини залежно від розміру затвердженого фонду оплати праці на поточний рік. У разі коли працівник брав безпосередню участь в АТО не повний місяць, то розмір премії визначається пропорційно робочим дням безпосередньої участі в такому місяці порівняно з премією, яка сплачується за повний місяць. Виплата премії здійснюється за весь період участі в АТО після повернення працівника до військової частини.

2. Заробітна плата працівників, які беруть безпосередню участь в АТО або забезпечують її проведення, за час фактичного перебування в зоні АТО, підвищується на 50 %. Розрахунок суми підвищення здійснюється із денної ставки працівника, розрахованої відповідно до чинного законодавства. Виплата здійснюється після повернення працівника з виконання завдань у районі проведення АТО до військової частини за умови наявності документів, які підтверджують його безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО та час фактичного перебування в зоні АТО. Час фактичного перебування в зоні АТО визначається згідно з виписками з наказів відповідних штабів секторів про дату фактичного залучення робітника до участі у виконанні завдань забезпечення АТО та дату вибуття з відповідного сектору після завершення покладених на робітника завдань»

У Положення про преміювання (за відповідними розділами).

«1. Працівники частини, які беруть безпосередню участь в АТО або забезпеченні її проведення, при успішному виконанні покладених на них завдань можуть преміюватись на підставі наказу командира військової частини. Розмір премії визначається за рішенням командира військової частини в абсолютному розмірі, але не більше двох посадових окладів працівника в розрахунку на місяць у межах кошторисних призначень на оплату праці на поточний рік.

2. Виплата премії проводиться після повернення працівника до військової частини. Період, якій підлягає преміюванню, визначається на підставі виписок з наказів керівників відповідних секторів АТО про дати прибуття та залучення працівника до безпосередньої участі в АТО та дати вибуття після виконання відповідних завдань.

3. При перебуванні працівника в зоні АТО не повний місяць розмір премії визначається пропорційно робочим дням виконання обов’язків в АТО у такому місяці.

4. Показниками преміювання працівників за безпосередню участь в АТО є:

— якісне виконання покладених обов’язків та завдань, для виконання яких (за своєю посадою) працівник був направлений до зони АТО;

— відсутність порушень трудової дисципліни під час виконання обов’язків у зоні АТО;

— відсутність негативних наслідків діяльності працівника в зоні АТО (за напрямками покладених завдань).

5. За рішенням командира військової частини працівник може бути позбавлений премії частково або повністю в таких випадках:

— неякісне виконання покладених на працівника завдань у зоні АТО (наявність зауважень та повідомлень керівного складу секторів АТО або командування військових формувань, до яких був відряджений працівник, що надійшли до військової частини листами цих органів);

— порушення трудової дисципліни у вигляді зловживання алкогольними, наркотичними та токсичними засобами в зоні АТО;

— дострокове повернення працівника із зони АТО у зв’язку з порушеннями, які він вчинив при виконанні завдань на підставі повідомлень відповідних керівних структур, до яких був відряджений працівник.

6. Премія не виплачується в разі відсутності (нестачі) кошторисних призначень на оплату праці»

Здійснюємо розрахунок

Загальним строком службового відрядження вважається період з дати вибуття працівника з установи (військової частини) і по дату його повернення назад до установи (військової частини).

Періодом фактичного перебування в районі проведення АТО буде період з дати прибуття працівника до такого району з метою забезпечення проведення АТО і по дату вибуття з цього району (включно). Цей період має бути підтверджений виписками з наказів керівника відповідного сектору.

Таким чином, період відрядження та період перебування в районі АТО можуть не збігатися.

При використанні посвідчення про відрядження, крім виписок, на ньому мають бути відмітки про прибуття в зону АТО та вибуття із неї, посвідчені підписами посадових осіб і печаткою відповідних секторальних штабів. При виконанні завдань безпосередньої участі в забезпеченні проведення АТО працівник повинен надати виписки з наказів про прибуття та вибуття до кожного та з кожного сектору АТО, також на посвідченні про відрядження мають бути відмітки штабів кожного сектору, в якому знаходився працівник.

Ми вже зазначали, що дні роботи у відрядженні, незалежно від його цілі, мають бути оплачені в загальному порядку, з дотриманням вимог ст. 121 КЗпП (не нижче середнього заробітку). Тому на ньому не зупинятимемося. Краще поговоримо про підвищення зарплати на 50 % працівникам, які беруть участь у забезпеченні проведення АТО, за фактичний час перебування в районі її проведення (див. постанову № 522).

Ця виплата гарантована державою. Вона входить до складу додаткової заробітної плати. Отже, за відсутності необхідного фонду заробітної плати організація (військова частина) повинна вимагати додаткові грошові кошти та внести зміни до кошторису для своєчасного проведення виплати.

Наведемо покроковий алгоритм розрахунку такого підвищення.

Крок 1. Визначаємо денний заробіток у місяці, в якому працівник перебував в районі проведення АТО. Його обчислюємо виходячи з повністю відпрацьованого місяця. При розрахунку денного заробітку враховуйте усі складові зарплати, які працівник отримає згідно з умовами трудового, колективного договору в такому місяці (тобто оклад, доплати, надбавки, премії, які не мають разового характеру, суми індексації тощо). А ось разові премії, матеріальну допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, нараховані в місяці перебування у відрядженні в районі АТО, при розрахунку денного заробітку враховувати не потрібно.

Крок 2. Визначаємо суму підвищення заробітної плати за дні участі в АТО. Для цього суму денного заробітку в місяці, в якому працівник перебував в районі проведення АТО з метою забезпечення її проведення, множимо на кількість фактично відпрацьованих робочих днів у районі АТО в такому місяці (підтверджену документально), і на підвищуючий коефіцієнт 0,5.

Важливо! Якщо працівник залучався до роботи у вихідні (святкові, неробочі) дні, то такі дні потрібно оплачувати за правилами ст. 72 і 107 КЗпП. При цьому 50-відсоткове підвищення зарплати розраховується окремо і не впливає на оплату вихідних (святкових, неробочих) днів.

Крім того, суму підвищення враховуємо:

— при визначенні середньої зарплати згідно з Порядком № 100 — для обчислення відпускних і виплат, що розраховуються виходячи із заробітку за останні 2 календарні місяці;

— при визначенні максимального розміру місячної заробітної плати (грошового забезпечення) керівних працівників органів державної влади та інших державних органів, створених органами державної влади та органами місцевого самоврядування підприємств, установ і організацій, встановленого в п. 13 постанови № 65. Зауважимо, що він обмежується 15 розмірами мінімальної заробітної плати.

Зверніть увагу: АТО-підвищення, а також виплата АТО-премії мають разовий характер. Отже, базовий місяць для цілей індексації доходів не змінюватиметься.

Нормативні документи

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Постанова № 65 — постанова КМУ «Про економію державних коштів і недопущення втрат бюджету» від 01.03.2014 р. № 65.

Постанова № 98 — постанова КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98.

Постанова № 522 — постанова КМУ «Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції» від 22.07.2015 р. № 522.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити