Щодо підготовки вимог про усунення виявлених порушень

В обраному У обране
Друк
Державна фінансова інспекція України
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2015/№ 36
Лист від 04.03.2015 р. № 25-18/205 (витяг)

У зв’язку з ситуацією, що склалася з приводу оскарження вимог органів державного фінансового контролю щодо усунення виявлених порушень та з урахуванням практики Верховного Суду України, Державна фінансова інспекція при підготовці вимог щодо усунення виявлених порушень рекомендує дотримуватися такої їх структури.

У вступній частині документа зазначається ким, коли та на якій підставі проведено ревізію, назву об’єкта контролю, період ревізії та реквізити акта ревізії.

У констатуючій частині документа наводиться повний перелік (зміст) порушень законодавства, виявлених в ході ревізії та не усунутих об’єктом контролю в період ревізії з посиланням на конкретні норми (пункт, частина, стаття) актів законодавства, що були порушені, та із зазначенням розміру завданих збитків, якщо такі були. При цьому не допускаються:

загальні посилання на акт законодавства, як-то «В порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.96 р. № 1024…»;

констатація фактів порушення без будь-яких посилань, напр., «Ревізією встановлено факти використання автомобілів для пересування за межами міста без наказу на відрядження та інших дозвільних документів, внаслідок чого безпідставно списано бензин…, чим завдано збитки на відповідну суму»;

посилання на норми законодавства, які об’єктивно не можуть бути порушені, напр., ст. 257 («Загальна позовна давність») чи 510 («Сторони у зобов’язанні») Цивільного кодексу України.

Винні у порушеннях особи не зазначаються, оскільки відповідно до абзацу 5 пункту 35 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постановою Уряду від 20.04.2006 р. № 550 (далі — Порядок № 550), ця інформація фіксується у констатуючій частині акта ревізії.

Після констатації виявлених та не усунутих порушень на підставі пункту 1 частини 1 статті 8, пункту 7 статті 10, частини 2 статті 15 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», підпункту 15 пункту 6 Положення про Державну фінансову інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 310 (для територіальних органів — також пункту 7 цього Положення), пунктів 46, 49-50, 52 Порядку № 550 висуваються власне вимоги:

Опрацювати матеріали ревізії та усунути виявлені порушення законодавства, у тому числі відшкодувати збитки, завдані зазначеними порушеннями, в установленому законодавством порядку.

Розглянути питання про притягнення працівників установи, винних у зазначених порушеннях, до встановленої законом відповідальності.

Способи усунення встановлених порушень зазначаються у формі пропозиції (рекомендації) і мають відображати кінцеву мету вжитих заходів, а не можливі шляхи її досягнення (тобто «стягнути», «відшкодувати», «повернути», а не «провести претензійно-позовну роботу» чи «вжити заходи»). При цьому слід пам’ятати, що будь-які корегування в бухгалтерському обліку є вторинними по відношенню до відповідних господарських операцій.

Відповідно до п. 46 Порядку № 550 встановлюється строк зворотного інформування про вжиті заходи, напр.: «Вичерпну інформацію про вжиті заходи з усунення порушень разом з завіреними копіями підтверджуючих первинних, розпорядчих та інших документів надати Держфінінспекції до ______».

Наприкінці листа необхідно зазначати, що у разі неусунення виявлених порушень законодавства в установлений строк орган державного фінансового контролю на підставі пункту 15 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 р. № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» ініціює розгляд питання про відповідність керівника установи займаній посаді/розірвання контракту з керівником суб’єкта господарювання державного сектору економіки.

Водночас об’єкт контролю інформується, що орган Держфінінспекції має право звернутися до суду в інтересах держави відповідно до пунктів 8 та 10 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів.

<…>

З урахуванням пунктів 7-8 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», пунктів 3, 6-7, 12, 20, 24, 30, 32 частини 1 статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», пункту 47 Порядку № 550 при інформуванні органів управління об’єкта контролю про результати проведеної ревізії органу управління можуть бути надані пропозиції щодо звернення до суду про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства, у судовому порядку, вчинення інших дій, необхідних для приведення діяльності об’єкта контролю у відповідність до вимог законодавства та недопущення порушень у майбутньому.

Лист Держфінінспекції від 20.02.2013 р. № 25-18/311 та лист ГоловКРУ від 10.02.2010 р. № 25-18/161 вважати відкликаними.

<…>

Голова М. Гордієнко

Коментар фахівця Держфінінспекції

Нюанси складання вимоги щодо усунення виявлених порушень

Згідно з п. 7 ст. 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XI (далі — Закон № 2939) органи держфінконтролю мають право пред’являти керівникам та іншим особам підприємств, установ та організацій, що контролюються, обов’язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства.

У випадку, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів, орган держфінконтролю має право звернутись до суду в інтересах держави (п. 10 ст. 10 Закону № 2939).

Строки надсилання вимоги та інформування щодо її виконання визначені у п. 46 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постановою КМУ від 20.04.2006 р. № 550.

Так, якщо вжитими в період ревізії заходами не забезпечено повне усунення виявлених порушень, контролюючим органом у строк не пізніше ніж 10 робочих днів після реєстрації акта ревізії, а у разі надходження заперечень (зауважень) до нього — не пізніше ніж 3 робочих дні після надіслання висновків на такі заперечення (зауваження) надсилається об’єкту контролю письмова вимога щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства із зазначенням строку зворотного інформування.

Інформувати відповідний контролюючий орган про усунення виявлених під час ревізії порушень законодавства об’єкт контролю має у строк, визначений у вимозі. При цьому об’єкт контролю має подавати завірені копії первинних, розпорядчих та інших документів, що підтверджують усунення порушень.

У листі, що коментується, Держфінінспекція дає роз’яснення щодо правил складання вимоги.

Звернемо увагу на наступні моменти.

У розділі, в якому передбачено наведення повного переліку порушень, які були виявлені, але ж на період закінчення ревізії не усунуті, не допускається загальне посилання на акт законодавства. Що під цим розуміється? При описі порушення фінінспектори повинні посилатись на конкретний пункт, статтю та розділ нормативного документа.

Також не допускається констатація фактів порушень взагалі без посилань на нормативні документи та посилання на норми законодавства, які об’єктивно не можуть бути порушені.

Для наочності наведемо приклади — як не повинні та як мають бути відображені порушення у вимозі.

Неправильний опис порушення

Правильний опис порушення

1

2

В порушення Бюджетного кодексу України установою не перераховувались до бюджету суми заробітної плати, утримані з працівників за попередні бюджетні періоди, що призвело до недоотримання бюджетом коштів

В порушення вимог ч. 1 ст. 3 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI установою не перераховувались до бюджету суми заробітної плати, утримані з працівників за попередні бюджетні періоди, що призвело до недоотримання бюджетом коштів

Ревізією встановлено зайві витрати бюджетних коштів на оплату вартості комунальних послуг

Ревізією встановлено, що в порушення вимог ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV та п. 2.1 розд. 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88, установою

проведено зайві витрати бюджетних коштів на оплату вартості завищеного обсягу електричної енергії

В порушення ст. 510 Цивільного кодексу України постачальником не надані матеріальні цінності, за які відповідно до умов договору від 09.01.2015 р. № 14 установою проведено попередню оплату, що призвело до зайвих витрат бюджетних коштів

В порушення вимог ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV та п. 2.1 розд. 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88, постачальником не надані матеріальні цінності, за які відповідно до умов договору від 09.01.2015 р. № 14 установою проведено попередню оплату, що призвело до зайвих витрат бюджетних коштів

Звернемо увагу на те, що винні у порушеннях особи зазначаються лише у констатуючій частині акта ревізії і у вимозі не дублюються.

Після наведення описів порушень, які не усунуті на момент закінчення ревізії, в вимозі зазначаються, власне, вимоги, які пред’являються до об’єкта контролю. Такими є вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства (у т. ч. відшкодування збитків) та щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

При цьому слід зазначити, що способи усунення виявлених порушень зазначаються фахівцями Держфінінспекції лише у формі пропозицій чи рекомендацій і направлені на кінцеву мету вжитих заходів.

Чим же загрожує невиконання зазначених фахівцями Держфінінспекції вимог? А тим, що орган держфінконтролю ініціює розгляд питання про відповідність керівника об’єкта контролю займаній посаді та має право звернутись до суду в інтересах держави, про що йшлося вище.

Тож не радимо нехтувати вимогами фахівців Держфінінспекції.

Для наочності наведемо приклад вимоги, яка відповідає правилам, зазначеним у листі, що коментується:

Харківською об’єднаною державною фінансовою інспекцією на виконання п. 1.1 плану роботи Державної фінансової інспекції в Харківській області на ІІ квартал 2015 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Загальноосвітньої школи <...> (далі — Школа) за період з 01.01.2012 р. по 01.04.2015 р., якою встановлено ряд порушень, що відображено в акті ревізії від 15.06.2015 р. № 11-12/111.

Під час ревізії встановлені наступні порушення законодавства:

1. В порушення вимог ст. 94 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII, ст. 1, 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV та Таблиці Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти та науки України від 06.12.2010 р. № 1205, за період з 01.01.2012 р. по 31.08.2013 р. внаслідок введення понаднормативних посад керівника гуртка та заступника директора з навчально-виховної роботи, які фактично були зайняті, безпідставно проведені витрати на оплату праці за невідпрацьований робочий час у загальній сумі 25500,00 грн. та, як наслідок, зайво сплачено єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду України в загальній сумі 9256,50 грн. Внаслідок цього завдано матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 34756,50 грн.

2. В порушення вимог ч. 1 ст. 3 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI за період з 01.01.2012 р. по 31.03.2015 р. бухгалтерією школи не були перераховані до бюджету

суми заробітної плати, утримані з працівників за попередні бюджетні періоди. Це призвело до недоотримання бюджетом м. Харкова коштів на загальну суму 1800,00 грн., чим завдано збитків бюджету м. Харкова на загальну суму 1800,00 грн.

3. В порушення вимог ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV та п. 2.1 розд. 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.05.95 р. № 88, за період з 01.01.2012 р. по 31.03.2015 р. внаслідок безпідставного завищення площі земельної ділянки школи сплачено за фактично не надані послуги водовідведення (приймання додаткової кількості стічних вод) КП «Водоканал» в сумі 450,00 грн., внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків) на відповідну суму.

На підставі п. 1 ч. 1 ст. 8, п. 7 ст. 10, ч. 2 ст. 15 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XI, п.п. 15 п. 6 Положення про Державну фінансову інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 310, пп. 46, 49-50, 52 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р. № 550, Харківська об’єднана державна фінансова інспекція вимагає:

1. Опрацювати матеріали ревізії та усунути виявлені порушення законодавства, у тому числі відшкодувати збитки, завдані зазначеними порушеннями, в установленому законодавством порядку.

2. Розглянути питання про притягнення працівників Управління освіти, винних у порушеннях, до встановленої законом відповідальності.

3. Відшкодувати завищену потребу в бюджетних асигнуваннях на загальну суму 34756,50 грн., з якої на оплату праці 25500,00 грн. та на сплату єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України 9256,50 грн., допущених внаслідок введення до штатного розпису за період з 01.01.2012 р. по 31.08.2013 р. понаднормативних посад керівника гуртка та заступника директора з навчально-виховної роботи, шляхом зменшення асигнувань на оплату праці та нарахувань на неї на поточний рік за загальним фондом кошторису на загальну суму 34756,50 грн., з яких на оплату праці на суму 25500,00 грн. та на сплату єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України на 9256,50 грн.

4. Відшкодувати за рахунок доходів спеціального фонду кошторису установи до бюджету м. Харкова на рахунок <…> недоотримані кошти внаслідок неперерахування до бюджету сум заробітної плати, утриманих з працівників за попередні бюджетні періоди, в сумі 1800,00 грн.

5. Відшкодувати зайві витрати бюджетних коштів внаслідок безпідставного завищення площі земельної ділянки школи та сплати за фактично не надані послуги водовідведення (приймання додаткової кількості стічних вод) КП «Водоканал» в сумі 450,00 грн. шляхом зменшення асигнувань на оплату водопостачання та водовідведення. Скласти додаткові угоди з КП «Водоканал» із зазначенням площ, що фактично займає Школа.

Вичерпну інформацію про вжиті заходи з усунення порушень та недоліків разом із завіреними копіями підтверджуючих первинних, розпорядчих та інших документів надати до Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції до 31.07.2015 р.

У разі неусунення у встановлений термін виявлених порушень законодавства Харківська об’єднана державна фінансова інспекція, керуючись нормами п. 15 ст. 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XI та п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» від 29.11.2006 р. № 1673, ініціюватиме розгляд питання про відповідність керівника займаній посаді.

Водночас інформуємо, що відповідно до пп. 8 та 10 ст. 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XI, якщо

підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів, орган Держфінінспекції має право звернутися до суду в інтересах держави.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XI законні вимоги службових осіб державної фінансової інспекції є обов’язковими для виконання службовими особами суб’єктів, що ревізуються.

Олександр ЛЕВІЧЕВ, завідувач сектору інспектування установ та організацій, які фінансуються з бюджету, Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити