Надання платних послуг медичними установами (ч. 1)

В обраному У обране
Друк
Левічев Олександр, завідувач сектору контролю установ і організацій, які фінансуються з бюджету, Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2015/№ 36
Обсяг платних послуг у медичних установах, напевно, найбільший серед бюджетних установ усіх сфер діяльності. Водночас надання платних послуг та розрахунок їх вартості в медичних установах найскладніший, адже для цієї галузі законодавчо затверджених порядків надання платних послуг і досі немає. Тож фахівцям таких установ у цьому питанні доводиться розбиратись самостійно. Саме це і стало приводом для написання нашої статті. Давайте разом розберемось в особливостях порядку надання платних послуг медичними установами та розрахунку плати за них.

Основні засади надання платних послуг медичними установами

Перш за все нагадаємо, що згідно з Конституцією у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно.

Так, у ст. 49 Конституції записано:

«Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням за рахунок бюджетних коштів відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності».

Це слід розуміти так, що первинна, а особливо швидка медична допомога у нашій країні, відповідно до законодавства, безкоштовна.

На практиці ж державні та комунальні медичні заклади надають багато платних послуг.

Цікаво, що Конституційний Суд України у своєму Рішенні № 10 зазначив, що безоплатність медичної допомоги не виключає можливості фінансування цієї галузі за рахунок розвитку позабюджетних механізмів залучення додаткових коштів, у тому числі і шляхом створення лікарняних кас (спілок, фондів), а також установлення законом офіційних прямих платежів населення за медичні послуги другорядного значення.

Також Конституційний Суд вирішив, що положення ч. 3 ст. 49 Конституціїу державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно») треба розуміти так, що у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги. При цьому поняття медичної допомоги, умови запровадження медичного страхування, у тому числі державного, формування і використання добровільних медичних фондів, а також порядок надання медичних послуг, які виходять за межі медичної допомоги, на платній основі у державних і комунальних закладах охорони здоров’я та перелік таких послуг мають бути визначені законом.

Відмітимо, що на сьогодні види платних послуг, які можуть надавати медичні заклади, визначені Кабміном у Переліку № 1138.

Згідно з положеннями ст. 18 Закону № 2801 фінансування охорони здоров’я здійснюється за рахунок Держбюджету та місцевих бюджетів, фондів медичного страхування, благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством.

Усі заклади охорони здоров’я мають право використовувати для підвищення якісного рівня своєї роботи кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами, а також із дозволу власника або уповноваженого ним органу встановлювати плату за послуги у сфері охорони здоров’я.

Бюджетні організації мають право надавати лише ті види платних послуг, які дозволені до надання законодавством.

Як ми вже зазначили вище, при виборі видів платних послуг, які планується надавати, медичні установи мають керуватись Переліком № 1138.

Звернемо увагу: цей перелік є вичерпним.

На основі Переліку № 1138 кожен медичний заклад затверджує власний список платних послуг, які надає саме він.

А якщо медустанова забажає надавати платні послуги, яких немає у Переліку № 1138? Відразу попередимо: надавати ті види платних послуг, які не зазначені у Переліку № 1138, немає сенсу, адже всю суму коштів, отриманих від їх надання, доведеться перерахувати до бюджету. Так, Держказначейська служба в листі № 4520 та Мінфін у листі № 8023 зазначали, що доходи бюджетних установ, які не належать до жодної з груп власних надходжень, а також доходи, щодо отримання яких немає законодавчих підстав, не можуть належати бюджетним установам та повинні перераховуватись до бюджету. При цьому такі кошти мають бути перераховані в дохід того бюджету, за рахунок якого здійснюється утримання установи, за кодом класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження». На це звертала увагу Держказначейська служба у листі № 2970.

Законодавчо визначеного порядку надання платних послуг медичними установами та закладами на сьогодні немає. Однак на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України містяться проекти методик розрахунку вартості медичних послуг, тому не втрачаємо надію на те, що найближчим часом остаточний варіант методики буде нарешті офіційно затверджено.

Плата за медичні послуги чи благодійні внески?

На жаль, для пересічного громадянина — відвідувача медичних закладів не є таємницею, що благодійні внески в медицині, по своїй суті, є платою за надані медичні послуги (компенсацією за витратні матеріали, препарати для здійснення аналізів, обслуговування медичної техніки тощо).

Розмір благодійних внесків встановлюється самими медичними закладами з розрахунку матеріальної компенсації за надані послуги.

Звичайно, медичним закладам так зручно, адже, по суті, послуги надаються за рахунок загального фонду кошторису, а потім плата за них отримується у вигляді благодійних внесків до спеціального фонду кошторису, які медичний заклад може витратити на свій розсуд.

Це є порушенням, і плату за медичні послуги в такому випадку слід «виводити з тіні». Тим паче що фахівці Держфінінспекції обов’язково перевіряють це питання під час проведення контрольних заходів.

Так, згідно з п. 13.7 Методичних рекомендацій № 90 фахівці Держфінінспекції в рамках питання перевірки утворення та використання власних надходжень бюджетних установ перевіряють, чи не замінюють благодійні внески плату за надання установами і закладами платних послуг за переліками, визначеними в установленому порядку.

Положення про платні послуги

Перед тим як приступити до розрахунку вартості платних послуг та безпосереднього їх надання слід скласти Положення про платні послуги.

Вимоги щодо надання платних послуг та складання Положення про платні послуги для кожної сфери діяльності бюджетних установ (освітня, соціальна тощо) визначені окремо.

Але, як ми вже зазначали, для медичної сфери нормативних документів, які б регулювали порядок надання платних послуг, на теперішній час немає.

У будь-якому разі навіть у випадку якщо для вашої сфери діяльності не визначена нормативними документами вимога щодо складання Положення про надання платних послуг, вважаємо за доцільне при наданні установою платних послуг таке Положення скласти та визначити в ньому основні аспекти надання платних послуг, такі як організація їх надання, порядок розрахунку за послуги тощо.

Для наочності наведемо умовний приклад Положення про надання платних послуг.

ПОГОДЖЕНО:

Голова профкому

Григорьєва І. М.

«20» січня 2015 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний лікар КЗОЗ

Іванов О. І.

«20» січня 2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про платні послуги Міської поліклініки

1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблено відповідно до Переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти, затвердженого постановою КМУ від 17.09.96 р. № 1138.

1.2. Положення пропонує створення та введення нових форм організації роботи медичної допомоги населенню з метою економного використання бюджетних асигнувань в умовах дефіциту фінансування та зберігання об’ємів надання медичної допомоги населенню на належному рівні.

2. Порядок надання платних послуг населенню

2.1. Платні послуги, які надаються в Міській поліклініці, регламентовані наступними наказами:

Дозвільна система:

Порядок видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи, затверджений наказом МОЗ від 20.10.99 р. № 252;

— наказ Департаменту охорони здоров’я «Про проведення медичних оглядів для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи» від 06.01.2015 р. № 5.

Керування автотранспортом:

наказ МОЗ та МВС «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» від 31.01.2013 р. № 65/80;

— наказ Департаменту охорони здоров’я «Про проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів у 2015 році» від 06.01.2015 р. № 6.

Профілактичні медичні огляди:

Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246;

Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів робітників окремих професій виробництва та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до збільшення інфекційних хвороб, затверджені наказом МОЗ від 23.07.2002 р. № 280.

Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах:

Порядок надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, затверджений наказом МОЗ від 24.05.2013 р. № 423.

Діагностика, профілактика та лікування народною і нетрадиційною медициною:

— наказ МОЗ «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23.02.2000 р. № 33;

Указ Президента України «Про заходи щодо врегулювання діяльності у сфері народної і нетрадиційної медицини» від 31.07.98 р. № 823/98.

2.2. Міська поліклініка надає такі платні послуги:

2.2.1. Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів для отримання посвідчення водія транспортного засобу (отримання свідоцтва);

2.2.2. Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи;

2.2.3. Медичний огляд працівників певних категорій, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці;

2.2.4. Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництва та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб;

2.2.4.1. Обов’язковий профілактичний медичний огляд робітників підприємств усіх форм власності — проведення лабораторно-діагностичних досліджень крові на сифіліс (РМП);

2.2.4.2. Обов’язковий профілактичний медичний огляд робітників підприємств усіх форм власності — проведення лабораторно-діагностичних досліджень — мазок на гонорею;

2.2.4.3. Обов’язковий профілактичний медичний огляд робітників підприємств усіх форм власності — проведення лабораторно-діагностичних досліджень на бацилоносійство;

2.2.4.4. Обов’язковий профілактичний медичний огляд робітників підприємств усіх форм власності — проведення лабораторно-діагностичних досліджень на стафілокок;

2.2.4.5. Обов’язковий профілактичний медичний огляд робітників підприємств усіх форм власності — проведення аналізу на яйцеглист;

2.2.4.6. Обов’язковий профілактичний медичний огляд робітників підприємств усіх форм власності — проведення аналізу на ентеробіоз;

2.2.5. Медичне обслуговування за договорами з суб’єктами господарювання, страховими організаціями; 2.2.6. Проведення операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації);

2.2.7. Діагностика, профілактика та лікування хворих народною і нетрадиційною медициною.

2.3. Медичні послуги, вказані у п. 2.2, надаються на підставі калькуляцій, затверджених у прейскуранті (окрім ІВВ, УВВ, інвалідів 1 групи, інвалідів дитинства). Тарифи на медичні послуги розраховуються заступником головного лікаря з економічних питань (економістом по спецрахунку), затверджуються головним лікарем і надаються до виконання.

2.4. Структурні підрозділи Міської поліклініки повинні забезпечувати населення безкоштовною, доступною та достовірною інформацією про порядок надання платних медичних послуг та їх тарифів.

2.5. Контроль за організацією та якістю надання медичних послуг населенню, а також за правильністю застосування тарифів на платні послуги здійснюють керівники, відповідальні за контрольні функції.

3. Організація платних послуг та контроль за виконанням вимог щодо їх якості

3.1. Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів для отримання посвідчення водія транспортних засобів (отримання свідоцтва).

3.1.1. Медичне освідоцтво водіїв і кандидатів у водії проводиться з метою виявлення можливості їх допуску до керування автотранспортними засобами різних категорій залежно від стану здоров’я;

3.1.2. Медична комісія по медичному огляду громадян при поліклінічному підрозділі № 2 Міської поліклініки утворюється наказом по поліклініці з персональним погодженням лікарів-спеціалістів у наступному обов’язковому складі: лікар-терапевт, лікар-хірург, лікар-невропатолог, лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог. Головою комісії назначається один із лікарів комісії. У склад медичної комісії також входить реєстратор медичний, сестра медична та молодша медична сестра;

3.1.3. Особи, які проходять медичне освідоцтво, зобов’язані попередньо внести відповідну суму в касу установ банку;

3.1.4. Грошові надходження за медичне освідоцтво зараховуються на поточний рахунок Міської поліклініки як кошти спеціального фонду та витрачаються відповідно до затвердженого кошторису:

1) на оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням платних послуг;

2) на погашення заборгованості установи за бюджетними зобов’язаннями за спеціальним і загальним фондами кошторису;

3) на проведення заходів, пов’язаних з виконанням бюджетною установою основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду;

4) на фонд матеріального стимулювання медичних працівників, які надають платні послуги;

3.1.5. Плановий рівень рентабельності на цю послугу передбачається у розмірі до 25 % з метою розвитку матеріально-технічної бази поліклініки;

3.1.6. За якість проведення медичних оглядів несе відповідальність голова медичної комісії. Контроль роботи цієї комісії забезпечує головний лікар Міської поліклініки.

3.2. Медичний огляд громадян для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи.

3.2.1. Медичне освідоцтво громадян для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи проводиться лікувально-консультативною комісією з метою виявлення наявності або відсутності протипоказань для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкти дозвільної системи;

3.2.2. Лікувально-консультативна комісія при поліклінічному підрозділі № 2 Міської поліклініки створюється наказом по поліклініці з персональним затвердженням лікарів-спеціалістів у наступному обов’язковому складі: голова комісії — лікар-терапевт, лікар-невропатолог, лікар-офтальмолог, лікар- отоларинголог. До складу медичної комісії також входить сестра медична, реєстратор медичний та молодша медична сестра;

3.2.3. Особи, які проходять медичне освідоцтво, зобов’язані попередньо внести відповідну суму в касу установ банку;

3.2.4. Грошові надходження за медичне освідоцтво зараховуються на поточний рахунок Міської поліклініки як кошти спеціального фонду та витрачаються відповідно до затвердженого кошторису:

1) на оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг;

2) на погашення заборгованості установи за бюджетними зобов’язаннями за спеціальним і загальним фондами кошторису;

3) на проведення заходів, пов’язаних з виконанням бюджетною установою основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду;

4) на фонд матеріального стимулювання медичних працівників, які надають платні послуги;

3.2.5. Плановий рівень рентабельності на цю послугу передбачається у розмірі до 25 % з метою розвитку матеріально-технічної бази поліклініки;

3.2.6. За якість проведення медичних оглядів несе відповідальність голова медичної комісії. Контроль роботи цієї комісії забезпечує головний лікар Міської поліклініки.

3.3. Медичний огляд працівників, зайнятих на важких роботах, роботах, пов’язаних із шкідливими і небезпечними умовами праці (у т. ч. первинний та періодичний медогляди).

3.3.1. Профілактичний медичний огляд співробітників відповідних категорій проводиться з метою встановлення фізичної та психологічної здатності осіб до робіт, пов’язаних з важкими і шкідливими умовами праці;

3.3.2. Організацію та проведення медичних оглядів забезпечує керівник підприємства, організації незалежно від форм власності і видів діяльності;

3.3.3. Щорічно лікувальний заклад видає наказ про створення медичної комісії для проведення медоглядів, встановлює місце проведення, час, перелік спеціалістів-лікарів, розробляє та узгоджує з замовниками план-графік проведення медичних оглядів;

3.3.4. Відповідно до медичних показників до медичного огляду залучаються й інші фахівці (онколог, уролог, ендокринолог, пульмонолог, інфекціоніст);

3.3.5. Замовник визначає контингент осіб, які зобов’язані проходити медичний огляд, виділяє асигнування на організацію медичного огляду, видає наказ на проведення медоглядів у термін, узгоджений з лікувальним закладом, та здійснює контроль за строком їх проведення;

3.3.6. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, а також форма медичного висновку містяться в наказі МОЗ від 21.05.2007 р. № 246;

3.3.7. Грошові надходження зараховуються на поточний рахунок Міської поліклініки як кошти спеціального фонду та витрачаються відповідно до затвердженого кошторису:

1) на оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг;

2) на погашення заборгованості установи за бюджетними зобов’язаннями за спеціальним і загальним фондами кошторису;

3) на проведення заходів, пов’язаних з виконанням бюджетною установою основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду;

4) на фонд матеріального стимулювання медичних працівників, які надають платні послуги;

3.3.8. Плановий рівень рентабельності на цю послугу передбачається у розмірі до 25 % з метою розвитку матеріально-технічної бази поліклініки.

3.4. Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб.

3.4.1. Ці профілактичні медичні огляди проходять співробітники медичних закладів, робітники торгівлі та харчових галузей промисловості, а також співробітники дошкільних і шкільних закладів усіх форм власності. Головна мета профілактичного огляду: перевірка стану здоров’я з метою запобігання поширенню інфекційних та паразитних хвороб серед населення;

3.4.2. Цей профілактичний медичний огляд також проходять декретовані групи населення з метою виявлення венерологічних захворювань;

3.4.3. Профілактичний медичний огляд проводиться при госпрозрахунковому шкірно-венерологічному відділенні Міської поліклініки, яке відповідає певним вимогам, а саме:

— наявність необхідних кваліфікованих лікарів-спеціалістів (дерматовенерологів);

— наявність відповідного приміщення, обладнання, інструменту, а також наявність лабораторій, що забезпечують повну можливість дослідження на венерологічні захворювання;

3.4.4. За результатами профілактичного медичного огляду проводиться оформлення особистих медичних книжок ф. № 1-ОМК відповідно до наказу МОЗ від 21.02.2013 р. № 150 із зазначенням дати огляду, дозволу на роботу на указаний термін. При виявленні наявності захворювання громадянин направляється на лікування в лікувально-профілактичний заклад за місцем проживання;

3.4.5. Адміністрація підприємства, співробітники якого зобов’язані пройти медогляд, щорічно укладає угоду з лікувальним закладом, у встановлений термін надає списки робітників на проходження медогляду та перераховує грошові кошти на спеціальний рахунок лікувального закладу;

3.4.6. Профілактичний медичний огляд здійснюють спеціалісти, штат яких затверджений наказом по Міській поліклініці. Прийом здійснюється щоденно згідно з графіком роботи поліклініки;

3.4.7. Оплата за медичні послуги здійснюється безпосередньо в касу закладу або через відділення банку у встановленому порядку з дотриманням порядку ведення касових операцій. Використання грошових надходжень можливе після їх зарахування на спеціальний рахунок закладу за статтями видатків, затвердженими у кошторисі;

3.4.8. Грошові надходження зараховуються на поточний рахунок Міської поліклініки як кошти спеціального фонду та витрачаються відповідно до затвердженого кошторису:

1) на оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням платних послуг;

2) на погашення заборгованості установи за бюджетними зобов’язаннями за спеціальним і загальним фондами кошторису;

3) на проведення заходів, пов’язаних з виконанням бюджетною установою основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду;

4) на фонд матеріального стимулювання медичних працівників, які надають платні послуги.

3.4.9. Працівники дитячих дошкільних, шкільних, позашкільних закладів району, співробітники лікувальних закладів району, співробітники територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, мешканці району, які оформлюють ф. № 1-ОМК на роботу в бюджетні установи району (за наявності направлення), проходять медичний огляд безкоштовно;

3.4.10. Плановий рівень рентабельності на медичну послугу — медогляд працівників підприємств та організацій харчових галузей промисловості, співробітників дошкільних і шкільних закладів усіх форм власності передбачається у розмірі до 25 %, на проведення досліджень крові на сифіліс (РМП), досліджень мазка на гонорею, бактеріологічних досліджень на бацилоносійство та стафілокок, аналізів калу на яйцеглист та ентеробіоз — у розмірі до 25 % з метою розвитку матеріально-технічної бази поліклініки.

3.5. Проведення операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації).

3.5.1. Штучне переривання вагітності може проводитись за зверненням пацієнтки, яка досягла 14 років, з її дозволу ( ст. 284 Цивільного кодексу України) з терміном вагітності 6 — 8 тижнів;

3.5.2. Щорічно лікувальний заклад видає наказ про організацію і проведення операцій штучного переривання вагітності, затверджує медичний персонал, встановлює місце та час проведення;

3.5.3. Відповідно до медичних показань до медичного огляду залучаються й інші фахівці (проводяться діагностичні дослідження: клінічний аналіз виділень, крові на МРП, флюорографія, УЗД);

3.5.4. Оплата за медичні послуги здійснюється безпосередньо в касу лікувального закладу у встановленому порядку, з дотриманням порядку ведення касових операцій;

3.5.5. Грошові надходження зараховуються на поточний рахунок Міської поліклініки як кошти спеціального фонду та витрачаються відповідно до затвердженого кошторису:

1) на оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг;

2) на погашення заборгованості установи за бюджетними зобов’язаннями за спеціальним і загальним фондами кошторису;

3) на проведення заходів, пов’язаних з виконанням бюджетною установою основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду;

4) на фонд матеріального стимулювання медичних працівників, які надають платні послуги;

3.5.6. Плановий рівень рентабельності на цю послугу передбачається у розмірі до 25 % з метою розвитку матеріально-технічної бази поліклініки.

3.6. Діагностика, профілактика та лікування хворих методом народної і нетрадиційної медицини.

3.6.1. Кабінети народної і нетрадиційної медицини розташовані в поліклініці та при поліклінічному підрозділі № 2 Міської поліклініки;

3.6.2. Лікар застосовує методи народної та нетрадиційної медицини з профілактики, діагностики та лікування хворих. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Проводить консультації з питань мануальної терапії, біоенергетики. Веде лікарську документацію. Планує роботу та проводить аналіз її результатів;

3.6.3. Щорічно лікувальний заклад видає наказ про організацію і проведення діагностики, профілактики та лікування хворих у кабінетах лікарів з народної і нетрадиційної медицини, затверджує медичний персонал, встановлює місце та час проведення;

3.6.4. Особи, які проходять діагностику, профілактику та лікування у лікаря з народної і нетрадиційної медицини, зобов’язані попередньо внести відповідну суму в касу лікувального закладу або в касу установ банку;

3.6.5. Грошові надходження за медичні послуги зараховуються на поточний рахунок Міської поліклініки як кошти спеціального фонду та витрачаються відповідно до затвердженого кошторису:

1) на оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг;

2) на погашення заборгованості установи за бюджетними зобов’язаннями за спеціальним і загальним фондами кошторису;

3) на проведення заходів, пов’язаних з виконанням бюджетною установою основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду;

4) на фонд матеріального стимулювання медичних працівників, які надають платні послуги;

3.6.6. Плановий рівень рентабельності на цю послугу передбачається у розмірі до 25 % з метою розвитку матеріально-технічної бази поліклініки;

3.6.7. За якість проведення медичних оглядів несе відповідальність лікар народної і нетрадиційної медицини. Контроль роботи забезпечує головний лікар Міської поліклініки.

4. Порядок установлення тарифів на медичні послуги

4.1. Тарифи на медичні послуги, які надаються населенню в Міській поліклініці, розраховані індивідуально з урахуванням економічно обґрунтованих витрат.

4.2. Базою для встановлення тарифів на медичні послуги є їх собівартість, до якої входять:

— витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо зайнятого наданням медичних послуг;

— відрахування на соціальне страхування, в цільові фонди, які передбачені законодавством;

— матеріальні витрати, які визначені за розрахунковими показниками та об’єктивно обґрунтовані розрахунки витрат по підрозділах;

— інші витрати з урахуванням конкретних умов функціонування закладу.

Ця сума визначається у процентному співвідношенні до загальної суми витрат по поліклініці. Рівень рентабельності складає до 25 % від собівартості медичної послуги.

4.3. Розрахунок тарифів на медичні послуги здійснюється щорічно з урахуванням фактичних витрат закладу.

4.4. Тарифи розраховуються заступником головного лікаря з економічних питань (економістом госпрозрахункового відділу), затверджуються головним лікарем Міської поліклініки та надаються до виконання.

Договір про надання платних послуг

Основні вимоги щодо укладання договорів про надання послуг визначені ЦКУ.

Договір про надання медичною установою платних послуг повинен відповідати вимогам, визначеним для договорів про надання послуг, які наведені у гл. 63 ЦКУ.

Згідно з положеннями п. 1 ст. 901 ЦКУ за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором ( п. 1 ст. 903 ЦКУ).

Слід також звернути увагу на п. 2 ст. 632 ЦКУ, в якому визначено, що зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, установлених договором або законом.

Наведемо умовний приклад договору про надання платних послуг.

ДОГОВІР № 35

м. Харків

«06» серпня 2015 року

Комунальний заклад охорони здоров’я «Міська поліклініка», іменована надалі Виконавець, в особі головного лікаря Іванова О. І., що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ТОВ «СТАРТ», іменоване надалі Замовник, в особі директора Сергієнко Є. В., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе обов’язки по виконанню наступної послуги: «Проведення періодичного медичного огляду працівників певних категорій з метою профілактики професійних захворювань та виробничого травматизму».

1.2. Вимоги до виконання послуги за договором базуються на чинному законодавстві України згідно з наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (далі — наказ МОЗ № 246).

1.3. Кількість працівників певних категорій, що підлягають періодичному медичному огляду, складає 15 осіб.

1.4. Після надання послуги Виконавець зобов’язаний надати Замовнику заключний акт медичного огляду працівників згідно з наказом МОЗ № 246.

2. Обов’язки сторін

2.1. Для виконання послуги, передбаченої п. 1.1, Замовник передає Виконавцю узгоджений із санітарно-епідеміологічною станцією список працівників, які підлягають періодичному медичному огляду.

2.2. Окремі особи, для яких є обов’язковим періодичний наркологічний, психіатричний і психофізіологічний огляди, повинні надати медичній комісії Міської поліклініки відповідні сертифікати, а також результати лабораторних обстежень згідно з наказом МОЗ № 246, які не виконуються клінічною лабораторією Міської поліклініки.

2.3. Виконавець забезпечує якість виконаної послуги за договором і відповідність виданих документів згідно з наказом МОЗ № 246.

2.4. У разі проведення медичного огляду на території підприємства Замовник зобов’язаний надати автотранспорт.

3. Ціна договору та порядок розрахунків

3.1. За виконану послугу з проведення медичного огляду працівників Замовник сплачує Виконавцю суму, визначену виходячи з кількості проведених медичних оглядів і лабораторно-діагностичних досліджень за діючими розцінками згідно з калькуляцією.

3.2. Взаєморозрахунки проводяться на підставі оформленого і підписаного двома сторонами акта виконаних робіт.

3.3. Замовник зобов’язаний проводити розрахунок за надану послугу протягом 3 банківських днів після отримання акта виконаних робіт.

3.4. У період терміну дії договору вартість медичної послуги з профогляду може змінюватися у зв’язку із зростанням заробітної плати медпрацівників, які беруть участь у проведенні медоглядів, вартості лабораторних досліджень, накладних витрат.

4. Порядок здачі та прийому виконаних робіт

4.1. Перелік документів, що підлягає оформленню та здачі Виконавцем Замовнику після закінчення надання послуги (або етапів послуги):

— заключний акт згідно з наказом МОЗ № 246;

— акт здачі-приймання виконаних робіт.

4.2. Замовник протягом 3 днів після дня отримання акта здачі-приймання виконаних робіт та документів, зазначених у п. 4.1 цього договору, зобов’язаний направити Виконавцю підписаний акт здачі-приймання виконаних робіт.

5. Відповідальність сторін

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань, якщо доведуть, що це сталося не з їх вини.

6. Термін дії договору

6.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами і діє до 14.08.2015 р., а у частині виконання сторонами своїх зобов’язань за цим договором — до повного їх виконання.

6.2. Огляд планується 11 — 13 серпня 2015 року.

7. Інші умови

7.1. Кількість медичних оглядів може бути змінена за згодою сторін.

7.2. Усі зміни та доповнення щодо умов цього договору забезпечуються шляхом укладання додаткової угоди, яка є невід’ємною частиною договору.

7.3. Здійснення господарських операцій за цим договором не допускається з використанням факсимільного відтворення підпису уповноважених осіб.

7.4. Договір може бути припинений за бажанням будь-якої із сторін з повідомленням іншої сторони в термін не менше 10 днів до дати припинення договору.

7.5. Усі документи, які стосуються цього договору, оформлюються державною мовою.

7.6. Сторони зобов’язуються у разі зміни їх статусу як платників податку на прибуток або будь-яких реквізитів письмово повідомити про це іншу сторону протягом 3 календарних днів, наступних за днем, в якому відбулась зміна або втрата статусу платника податку на прибуток.

7.7. Усі суперечки вирішуються шляхом переговорів сторін. У випадку неможливості розв’язання розбіжностей шляхом переговорів кожна із сторін має право діяти відповідно до чинного законодавства.

7.8. Повноважні представники, які підписують цей договір від імені сторін своїми підписами, підтверджують згоду на обробку та подальше використання своїх персональних даних виключно з метою виконання цього договору протягом строку його дії. Повноважні представники, які підписують цей договір, повідомлені про їх права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, про включення їх персональних даних, зазначених у преамбулі договору, до баз персональних даних сторін договору виключно з метою його виконання.

7.9. У всьому іншому, що прямо не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством.

7.10. Цей договір складений українською мовою у двох примірниках по одному для кожної зі сторін, що мають однакову юридичну силу.

8. Юридичні адреси сторін

ВИКОНАВЕЦЬ

м. Київ

вул. Саратовська, 25

Головний лікар

Іванов О. І. Іванов

М. П.

ЗАМОВНИК

м. Київ,

вул. Павлова, 6

Директор

Сергієнко Є. В. Сергієнко

М. П.

Штатний розпис за спеціальним фондом кошторису

Чи потрібно складати окремий штатний розпис за штатними одиницями, які займаються наданням платних послуг?

Слід зазначити, що жоден нормативно-правовий акт не містить конкретної вимоги щодо складання окремого штатного розпису за спеціальним фондом кошторису, але така вимога випливає з положень чинного бюджетного законодавства.

Так, згідно з п. 28 Порядку № 228 розпорядники нижчого рівня уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів і подають ці документи головним розпорядникам для уточнення показників проектів зведених кошторисів і складання проектів зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету та зведених планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів, а також проектів зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.

При цьому штатна чисельність працівників, яка підлягає затвердженню за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність до визначеного фонду оплати праці, доведеного у бюджетних призначеннях на оплату праці.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного та того, що розрахунки до кошторису за спеціальним та загальним фондами складаються окремо, а чисельність працівників повинна бути приведена у відповідність до фонду оплати праці, штатні розписи за спеціальним фондом доцільно складати окремо.

У випадку якщо медичний заклад не затвердить окремий штатний розпис за спеціальним фондом кошторису, може виникнути ситуація, коли платні послуги будуть надаватись основним штатним складом без відпрацювання ними додаткового робочого часу при наданні платних послуг, що призведе до зайвих витрат по заробітній платі.

Зазначимо: для штатного розпису за спеціальним фондом застосовуються ті ж самі штатні нормативи, що і за загальним, а саме Штатні нормативи № 33.

Щодо цього питання роз’яснення також надавали МОЗ у листі № 3131 та Мінфін у листі № 22626.

У цих листах міністерства зазначали, що у штатному розписі за спеціальним фондом окремі посади можуть бути затверджені тільки у випадку, коли роботи виконуються:

1) госпрозрахунковими структурними підрозділами бюджетної установи;

2) працівниками, зайнятими наданням платних послуг понад норми їх робочого часу.

Не викликає заперечень той факт, що у випадку існування в бюджетній установі окремого госпрозрахункового підрозділу, який займається наданням платних послуг, у штатному розписі за спеціальним фондом слід затверджувати окремі штатні посади.

А ось із другим твердженням погодитись важко, адже працівник повинен повністю відпрацювати робочий час, за який він отримує заробітну плату за рахунок загального фонду кошторису. Тому в межах своєї норми робочого часу, за яку працівник отримує заробітну плату за рахунок коштів загального фонду, надавати платні послуги він не має права. Треба чітко розмежовувати робочий час, за який працівник отримує зарплату за рахунок коштів загального фонду, і робочий час, за який він отримує зарплату за рахунок коштів спеціального фонду.

Майте на увазі, що витрачання коштів із загального фонду на видатки (у цьому випадку із заробітної плати), які мають бути здійснені за рахунок коштів спеціального фонду, є нічим іншим, як зайвим витрачанням бюджетних коштів.

Тобто у працівника повинна бути чітка норма робочого часу, яку він має відпрацьовувати за рахунок загального фонду кошторису, і норма, яку необхідно відпрацьовувати за рахунок спеціального фонду кошторису.

Надавати платні послуги в межах норми робочого часу, яку працівник повинен відпрацьовувати за рахунок коштів загального фонду, не можна.

Ідеальним варіантом є розмежування працівників, які надають платні послуги, та працівників, що працюють лише за рахунок коштів загального фонду, але, на жаль, такий варіант не завжди можливий.

Усе це ще раз підтверджує доцільність складання окремого штатного розпису.

Формування тарифів на платні медичні послуги

Ціни на платні послуги бюджетні установи встановлюють самостійно.

Так, відповідно до п. 1 ст. 11 Закону № 5007 вільні ціни встановлюються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

Як ми вже зазначали, окремого нормативного документа, який би регулював порядок розрахунку вартості платних медичних послуг, немає. Тому при формуванні вартості платних медичних послуг доцільно керуватись загальними принципами формування вартості послуг.

Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з безпосереднім її наданням.

Раніше склад витрат, які включались до собівартості, визначався відповідно до ст. 138 ПКУ.

Із цього року ця стаття ПКУ скасована, тому як відправну точку можна використовувати П(С)БО 16* та порядки визначення вартості платних послуг для інших бюджетних сфер.

* Дія П(С)БО 16 не поширюється на бюджетні установи, тому беремо їх лише за основу у зв’язку з відсутністю відповідних нормативних документів для медичної сфери.

Так, згідно із п. 11 П(С)БО 16 собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

— прямі матеріальні витрати;

— прямі витрати на оплату праці;

— інші прямі витрати;

— змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством.

Також для прикладу розглянемо норми щодо включення витрат у калькуляцію, визначені Порядком № 736/902/758, який затверджено для установ сфери освіти.

Відповідно до п.п. 2.2 розд. ІІ цього Порядку складовими вартості витрат є:

— витрати на оплату праці працівників;

— нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;

— безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;

— капітальні витрати;

— індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

Тож, ураховуючи зазначене, робимо висновок: установлення вартості платної медичної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.

Тепер наведемо приклади розрахунку вартості платних медичних послуг.

Медичний огляд працівників певних категорій з метою профілактики захворювань та виробничого травматизму

Першим проведемо розрахунок такої платної послуги, як «Медичний огляд працівників певних категорій з метою профілактики захворювань та виробничого травматизму». Право надання такого виду платної медичної послуги передбачено п. 8 Переліку № 1138.

Припустимо, що для проведення медичних профілактичних оглядів будуть залучені такі лікарі: лікар-профпатолог, лікар-хірург, лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-дерматовенеролог, лікар-онколог, лікар-уролог, лікар-ендокринолог та лікар-інфекціоніст.

Окрім огляду лікарів, повний медичний огляд включає в себе клінічний аналіз крові, клінічний аналіз сечі, аналіз крові на цукор, флюорообстеження, огляд гінеколога / огляд чоловіків, аудіометрію. Крім того, необхідно зробити електрокардіограму, реовазографію, рентген легенів та перевірку функцій зовнішнього дихання.

Спочатку розрахуємо затрати на оплату праці лікарів, які будуть брати участь у проведенні медичного огляду.

Для цього у бухгалтера із зарплати візьмемо дані про фактичні оклади лікарів.

Нормативне число відвідувань на 1 годину роботи визначається розрахунковим шляхом кожною медичною установою самостійно відповідно до проведених хронометражів.

Норма робочого часу для лікарів загальних спеціальностей складає при 38,5-годинному робочому тижні 1932,70 години на 2015 рік, що становить 161,06 години в місяць (1932,70 год : 12 міс.).

Крім того, лікарю-дерматовенерологу та лікарю-інфекціоністу за наявності шкідливих умов праці встановлено 36-годинний робочий тиждень. У такому випадку норма годин на 2015 рік складає 1807,20 години, що становить 150,60 години на місяць.

Також скорочена норма тривалості робочого часу за наявності шкідливих умов праці встановлена лікарю-рентгенологу та рентген-лаборанту — 30-годинний робочий тиждень. При цьому норма годин на 2015 рік складає 1506,00 години, що становить 125,50 години на місяць.

Розрахунок витрат по заробітній платі
на медичну послугу: Медичний огляд працівників певних категорій з метою профілактики професійних захворювань та виробничого травматизму

Посада

Оклад, грн.

Норма часу, год

Зарплата у хвилину (гр. 2 : гр. 3 : : 60), грн.

Нормативне число відвідувань на 1 годину роботи

Затрати часу на 1 відвідування (60 : гр. 5), хв

Вартість затрат на послугу, (гр. 4 х гр. 6), грн.

1

2

3

4

5

6

7

Лікар-профпатолог

2181,40

161,06

0,226

5

12

2,71

Лікар-хірург

2514,20

161,06

0,260

8

7,5

1,95

Лікар-невропатолог

2514,20

161,06

0,260

5

12

3,12

Лікар-отоларинголог

2167,20

161,06

0,224

8

7,5

1,68

Лікар-офтальмолог

2680,60

161,06

0,277

6

10

2,77

Лікар-дерматовенеролог

2891,33

150,60

0,320

4

15

4,80

Лікар-онколог

2320,08

161,06

0,240

5

12

2,88

Лікар-уролог

2167,20

161,06

0,224

5

12

2,69

Лікар-ендокринолог

1861,20

161,06

0,193

5

12

2,32

Лікар-інфекціоніст

2668,92

150,60

0,295

5

12

3,54

Разом

28,46

Нарахування ЄСВ на заробітну плату складуть 10,33 грн. (28,46 грн. х 36,3 %).

Далі розрахуємо накладні видатки.

Накладні видатки, на відміну від основних, є додатковими видатками на управління, організацію та обслуговування виробництва. Накладні видатки не пов’язані безпосередньо з основним виробництвом товарів або наданням послуг, не входять у вартість матеріалів та оплату праці.

Накладні видатки обов’язково враховуються в собівартості, але не прямо, а опосередковано, пропорційно вартості матеріалів та сировини, суми заробітної плати тощо.

Накладні видатки включають в себе:

1) витрати на поточний ремонт будівель і споруд, обладнання;

2) витрати на оплату праці, навчання та утримання адміністративно-управлінського апарату;

3) витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

4) відрахування на сплату ЄСВ на цю зарплату;

5) витрати з обслуговування транспортних засобів, що перебувають на балансі;

6) орендну плату;

7) різного роду обов’язкові платежі;

8) витрати, пов’язані з експлуатацією та утриманням основних засобів;

9) витрати на консультаційні послуги;

10) витрати на послуги зв’язку (телефон, Інтернет) тощо.

При плануванні накладних видатків найчастіше застосовують метод визначення видатків пропорційно фонду оплати праці медичних працівників.

Відсоток накладних видатків визначимо як співвідношення фактичних видатків за вищепереліченими статтями до фактичних видатків на оплату праці медичного персоналу з нарахуваннями, проведеними у попередньому бюджетному періоді. У цьому прикладі приймемо відсоток накладних видатків 45,5 % від видатків на оплату праці медичних працівників, залучених до надання платної послуги.

Тож сума накладних видатків, яку необхідно врахувати в калькуляції, становить 17,65 грн. ((28,46 грн. + 10,33 грн.) х 45,5 %).

Заробітну плату інших лікарів, які беруть участь у різноманітних процедурах, обчислимо аналогічно розрахунку заробітної плати лікарів, який був наведений вище. Витрати матеріалів та медикаментів розрахуємо за фактом їх використання.

Проведемо розрахунок вартості клінічного аналізу крові.

Розрахунок витрат
на проведення клінічного аналізу крові
на медичну послугу: Медичний огляд працівників певних категорій з метою профілактики професійних захворювань та виробничого травматизму

Розрахунок заробітної плати

Посада

Оклад, грн.

Норма часу, год

Зарплата у хвилину (гр. 2 : гр. 3 : 60), грн.

Затрати часу на 1 процедуру (шляхом вимірювання), хв

Вартість затрат на послугу (гр. 4 х гр. 5), грн.

1

2

3

4

5

6

Біолог

1783,65

150,60

0,197

27,5

5,42

Фельдшер-лаборант

2140,38

150,60

0,237

29

6,87

Разом

12,29

Нарахування на заробітну плату (36,3 %)

4,46

Накладні видатки (45,5 %)

7,62

Усього

24,37

Витрати медикаментів та матеріалів

Найменування

Кількість на 1 дослідження

Од. виміру

Ціна, грн.

Вартість на 1 дослідження, грн.

1

2

3

4

5

Скарифікатор

1 шт.

200 шт.

51,54

0,258 (51,54 грн. : 200 шт.)

Вата

3 г

100 г

6,00

0,180 (3 г х 6 грн. : 100 г)

Спирт 70 %

2,5 г

кг

138,45

0,346 (2,5 г х 138,45 грн. : 1000 г)

Рукавички нестерильні

1 пара

1 пара

1,29

1,290

Бинт нестерильний 7х14

1 шт. на 100 досліджень

1 шт. на 100 досліджень

5,10

0,051 (5,10 грн. : 100 досл.)

Натрію хлорид 0,9 %

4 мл

200 мл

5,90

0,118 (5,90 грн. х 4 мл : 200 мл)

Азур-еозин по Романовському

0,3 мл

1 л

98,40

0,030 (0,3 мл х 98,40 грн. : 1000 мл)

Еозин метиленовий синій по Май-Грюнвальду

0,3 мл

1 л

57,90

0,017 (0,3 мл х 57,90 грн. : 1000 мл)

Набір для визначення гемоглобіну

1 набір на 400 визначень

1 набір на 400 визначень

86,00

0,215 (86,00 грн. : 400 визнач.)

Ретикулофарб

1 набір на 1000 визначень

1 набір на 1000 визначень

64,00

0,064 (64,00 грн. : 1000 визнач.)

Скло покривне 18х18

3 шт.

шт.

0,035

0,105 (0,035 грн. х 3 шт.)

Пробірка Вассермана

3 шт.

1 шт. на 300 досліджень

1,08

0,011 (1,08 грн. : 300 досл. х 3 шт.)

Пробірка Відаля

3 шт.

1 шт. на 300 досліджень

1,50

0,015 (1,50 грн. : 300 досл. х 3 шт.)

Скло предметне

1 шт.

1 шт. на 10 досліджень

0,30

0,030 (0,3 грн. : 10 досл.)

Усього

2,73

Отже, вартість одного клінічного аналізу крові складає 27,10 грн. (24,37 + 2,73).

Далі розрахуємо вартість клінічного аналізу сечі.

Розрахунок витрат
на проведення клінічного аналізу сечі
на медичну послугу: Медичний огляд працівників певних категорій з метою профілактики професійних захворювань та виробничого травматизму

Розрахунок заробітної плати

Посада

Оклад, грн.

Норма часу, год

Зарплата у хвилину (гр. 2 : гр. 3 : 60), грн.

Затрати часу на 1 процедуру (шляхом вимірювання), хв

Вартість затрат на послугу (гр. 4 х гр. 5), грн.

1

2

3

4

5

6

Біолог

1783,65

150,60

0,197

6

1,18

Фельдшер-лаборант

2140,38

150,60

0,237

28,5

6,75

Разом

7,93

Нарахування на заробітну плату (36,3 %)

2,88

Накладні видатки (45,5 %)

4,92

Усього

15,73

Витрати медикаментів та матеріалів

Найменування

Кількість на 1 дослідження

Од. виміру

Ціна, грн.

Вартість на 1 дослідження, грн.

ГлюкоФАН

1 шт.

50 шт.

79,00

1,58 (79,00 грн. : 50 шт.)

КетоФАН

1 шт.

50 шт.

57,60

1,152 (57,60 грн. : 50 грн.)

Спирт 96 %

0,05 мл

100 мл

12,96

0,006 (0,05 мл х х 12,96 грн. : 100 мл)

Скло покривне 18х18

1 шт.

1 шт.

0,035

0,035

Рукавички нестерильні

1 пара на 50 досліджень

1 пара на 50 досліджень

1,29

0,026 (1,29 грн. : 50 досл.)

Ареометр АУ (1000-1050)

1 шт. на 200 досліджень

1 шт. на 200 досліджень

31,25

0,156 (31,25 грн. : 200 досл.)

Усього

2,95

Отже, вартість одного клінічного аналізу сечі складає 18,68 грн. (15,73 + 2,95).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд