Чи необхідно неприбутковим організаціям проходити перереєстрацію

В обраному У обране
Друк
Матвєєва Вікторія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2016/№ 29
Бюджетна установа зареєстрована як неприбуткова організація та має ознаку неприбутковості 0004. Оскільки постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440 затверджено новий Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, у нас виникло таке запитання: чи необхідно у зв’язку з цим нашій установі проходити процедуру перереєстрації як неприбутковій організації?

Дійсно, постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440 затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі — Порядок), який набрав чинності 16.07.2016 р. Зазначимо, що цей Порядок прийшов на зміну Положенню про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженому наказом Мінфіну від 24.01.2013 р. № 37.

Прийняття нового Порядку пов’язано зі змінами, які було внесено у 2015 році до п. 133.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) згідно із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17.07.2015 р. № 652-VIII (далі — Закон № 652). Детально про зміни, що стосувалися бюджетних установ, які також є неприбутковими організаціями, ми розповідали в коментарі до згаданого Закону (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 32, с. 4).

Прийняття нового Порядку для реєстрації неприбуткових організацій, який би відповідав вимогам п. 133.4 ПКУ, чекали вже давно. Більше того, всі бажаючі ознайомилися з проектом такого документа та особливо не турбувалися щодо його появи.

Але, мабуть, головне, у чому не сумнівались більшість неприбуткових організацій, — так це те, що у них відсутні підстави для повторного внесення (перереєстрації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Принаймні норми пп. 34 і 35 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ містять такі вимоги:

«34. <…>

Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», не підлягають виключенню з цього Реєстру до 1 січня 2017 року.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій. За бажанням неприбуткової організації вона може подати до контролюючого органу копії установчих документів.

35. Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», що не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами цього Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій».

Але Кабмін, затвердивши Порядок, дещо підкоригував вимоги, передбачені ПКУ, і виклав їх по-своєму.

1. ДФС протягом двох місяців з дня набрання чинності Порядком (тобто до 16.09.2016 р.) повинна надіслати неприбутковим організаціям, включеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом № 652 (крім неприбуткових організацій, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV та відповідають вимогам, установленим п. 133.4 ПКУ), письмові запити про надання у місячний строк з дня їх отримання:

відповідей щодо відповідності неприбуткової організації вимогам, установленим п. 133.4 ПКУ;

завірених ними копій установчих документів організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV).

Отже, отримавши такий запит фіскалів, бюджетна організація повинна підтвердити свою неприбутковість.

Для цього їй необхідно надати копії своїх установчих документів, які будуть свідчить про те, що вона відповідає таким вимогам:

1) утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

2) установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

3) установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

4) установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Лише у разі, коли неприбуткова організація відповідає таким вимогам, контролюючий орган здійснює включення такої організації до Реєстру. Про це свідчать положення п. 7 Порядку. До речі, ці критерії для організацій, які відповідають статусу неприбуткових, наведені в пп. 133.4.1 та 133.4.2 ПКУ. При цьому в Кодексі чітко зазначено, що неприбуткова організація повинна одночасно відповідати таким вимогам.

Напевно, ви звернули увагу на те, що деякі з вищенаведених вимог не стосуються бюджетних установ. Так, бюджетні установи взагалі не наділені правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Їх доходи (прибутки) є доходами бюджету. При цьому всі активи бюджетних установ в результаті їх ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення зараховуються до доходу бюджету.

З огляду на це, ДФС у листі від 02.02.2016 р. № 3325/7/99-99-15-02-02-17 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 7, с. 4) дійшла висновку: міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, установи і організації, утворені ними, які є бюджетними установами, можуть бути включені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі положень чинного законодавства. Тобто будь-яких перешкод для реєстрації бюджетних установ як неприбуткових організацій бути не повинно та фіскали на той час їх не вбачали.

Але тепер, враховуючи вимоги до неприбуткових організацій, що перелічені в п. 7 Порядку, бюджетним установам необхідно внести відповідні зміни до своїх установчих документів та надати копії таких документів до органу ДФС.

2. Як випливає з Порядку, у місячний строк з дня отримання відповіді на запит та завірених копій установчих документів за результатами розгляду таких документів контролюючий орган:

включає до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій таку організацію — у разі відповідності установчих документів вимогам, установленим п. 133.4 ПКУ;

— надсилає повідомлення про те, що така організація не може бути включена до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій у разі невідповідності установчих документів вимогам, установленим п. 133.4 ПКУ. Така організація не може бути виключена з Реєстру неприбуткових установ та організацій до 01.01.2017 р.

В останньому випадку неприбуткові організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом № 652, повідомлені про встановлення невідповідності установчих документів вимогам п. 133.4 ПКУ, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані привести до 01.01.2017 р. свої установчі документи у відповідність до вимог, установлених п. 133.4 ПКУ. У цей самий строк вони повинні подати копії таких документів контролюючому органу.

Неприбуткові організації, які до 01.01.2017 р. не приведуть свої установчі документи у відповідність до вимог, установлених п. 133.4 ПКУ, та не нададуть копії таких документів контролюючому органу, будуть виключені після 01.01.2017 р. контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій з урахуванням положень пп. 16 і 17 Порядку.

Звичайно, з вимогами Порядку можна не погоджуватися та обурюватися на неправомірні вимоги фіскалів. Але навряд чи такий спротив буде успішним, оскільки для цього нині у фіскалів є законодавча підстава — Порядок, хоча останній в певній мірі й не узгоджується з вимогами п. 133.4 ПКУ.

Ми зі свого боку будемо слідкувати за реакцією фіскалів і як тільки з’являться хоча б якісь роз’яснення з цього питання, обов’язково повідомимо вас.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити