Індексуємо доходи за серпень 2016 року

В обраному У обране
Друк
Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2016/№ 29
Чи потрібно в серпні індексувати зарплату, і якщо так, то яким категоріям працівників? Як бути з індексацією стипендій? Відповіді знайдете в цій статті.

Зарплата: індексувати чи ні

У більшості працівників-бюджетників у травні 2016 року підвищилися посадові оклади. Нагадаємо стисло, кого торкнулося травневе окладне підвищення.

Працівники з оплатою праці за ЄТС. З 1 травня 2016 року постановою КМУ «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов КМУ» від 06.04.2016 р. № 288 були підвищені посадові оклади працівникам з оплатою за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС). Підвищення торкнулося працівників за всіма тарифними розрядами: з 1-го до 25-го.

Держслужбовці. З 1 травня 2016 року набув чинності Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889), згідно з яким відбулося реформування держслужби, у тому числі й оплати праці держслужбовців. Так, з 01.05.2016 р. посадові оклади держслужбовців визначаються за новими правилами та за новими розмірами. Схему їх посадових окладів затверджено в додатку 1 до постанови КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 16, с. 3). Згідно з цим додатком посадові оклади держслужбовців з 1 травня 2016 року збільшилися порівняно з груднем 2015 року. А отже, травень 2016 року став новим базовим місяцем, на який орієнтуються при індексації зарплати.

Працівники, які обслуговують держоргани. З 1 травня 2016 року змінилися посадові оклади і в більшості працівників, які виконують функції з обслуговування держорганів. Нагадаємо, що до них відносять колишніх службовців держорганів, оплата праці яких здійснювалася на підставі додатка 55 до постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268, а також колишніх держслужбовців, посади яких відповідно до Закону № 889 не відносять до держслужбовців. Оплата праці таких працівників визначається згідно з постановою КМУ «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 268 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 16, с. 13). І з 01.05.2016 р. для них установлено інші посадові оклади в підвищеному розмірі (порівняно з попереднім підвищенням у грудні 2015 року).

Робітники, які обслуговують органи держвлади та МС. Збільшився розмір посадового окладу і в робітників, зайнятих обслуговуванням органів державної влади і органів місцевого самоврядування (з 1 травня 2016 року підвищено «схемні» посадові оклади, зазначені в додатках 1 — 3 до наказу Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77).

Це означає, що для працівників бюджетних установ, держслужбовців та інших працівників, у яких з 1 травня 2016 року відбулося підвищення посадових окладів, травень 2016 року став місяцем підвищення посадових окладів (базовим місяцем). Згідно з нормами Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), у разі, якщо збільшується посадовий оклад (тарифна ставка), значення індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %, а для проведення подальшої індексації здійснюють заново обчислення ІСЦ з місяця, що настає за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення ( п. 5 Порядку № 1078). При цьому сума індексації в місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення зарплати перевищує суму індексації, що склалася в місяці підвищення.

Починаючи з червня 2016 року для таких працівників (у тому числі для новоприйнятих, переведених з інших установ і робітниць, які вийшли з відпустки для догляду за дитиною) почали заново обчислювати приріст ІСЦ до перевищення порога індексації (103 %) для проведення подальшої індексації.

Індекс інфляції за червень було опубліковано в липні 2016 року. Згідно з абз. 1 п. 11 Порядку № 1078 підвищення доходу у зв’язку з індексацією здійснюється з 1-го числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано ІСЦ, тобто він впливає на серпневу індексацію.

Проте приріст ІСЦ за червень склав 99,8 %, тобто не перевищив поріг індексації (99,8 % < 103 %). Тому в серпні 2016 року (у місяці, що настає за місяцем, у якому оприлюднено індекс інфляції за червень-2016) у таких працівників право на індексацію не виникло.

Резюмуємо: для бюджетних працівників, яким посадові оклади підвищували у травні 2016 року, зарплату за період січень — серпень 2016 року не індексують.

Посадові особи ОМС та інші працівники, в яких не підвищився оклад. Водночас не всім працівникам бюджетної сфери у травні 2016 року були підвищені посадові оклади. Без травневого підвищення посадових окладів залишилися, зокрема, посадові особи органів місцевого самоврядування. У них останнє підвищення окладів на 25 % згідно з постановою КМУ «Про впорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013 було у грудні 2015 року. Також підвищення оминуло окремих держслужбовців і службовців держорганів нижчої ланки. Наприклад, станом на 01.05.2016 р. без зміни залишився посадовий оклад фахівця держоргану (9 група оплати праці), розташованого на території одного або декількох районів, міст обласного значення. Його розмір залишився на рівні грудня 2015 року і дорівнює 1723 грн.

Усе це означає, що для таких працівників (без травневого підвищення окладів) базовий місяць залишився тим самим — грудень 2015 року. Приріст ІСЦ наростаючим підсумком для них обчислюють, починаючи з січня 2016 року до перевищення порога індексації.

Отже, у серпні 2016 року зарплату таких працівників індексують на коефіцієнт індексації 5,1 %, а сума індексації становитиме 73,95 грн. (1450 грн. х 5,1 %).

Стипендія: коефіцієнт індексації на рівні червня та липня 2016 року

У вересні 2015 року були підвищені розміри академічних та соціальних стипендій. Згідно з п. 5 Порядку № 1078 (у редакції до 1 грудня 2015 року) вересень 2015 року став базовим місяцем (як для першокурсників, так і для учнів старших курсів). Цього місяця потрібно було визначити право на подальшу індексацію стипендії учнів (студентів), які мали на неї право на момент підвищення.

Так, якщо розмір підвищення стипендії перевищував суму можливої індексації, то в місяці підвищення стипендії індексацію нараховувати не потрібно було ( абз. 3 п. 5 Порядку № 1078).

Якщо розмір підвищення стипендії не перевищував розміру можливої суми індексації, то потрібно було визначити фіксовану суму індексації як різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення стипендії ( абз. 4 п. 5 Порядку № 1078). Таку суму фіксованої індексації потрібно було продовжувати виплачувати і далі після місяця підвищення стипендії.

У будь-якому разі, коли базовим місяцем є вересень 2015 року, подальше обчислення нового ІСЦ наростаючим підсумком для визначення права на поточну індексацію починається з жовтня 2015 року до перевищення ІСЦ порога індексації (до 01.01.2016 р. — 101 %, з 01.01.2016 р. — 103 %).

Уперше право на поточну індексацію стипендії для базового вересня 2015 року виникло в лютому 2016 року. Коефіцієнт індексації становить 1,4 % (0,987жовтень х 1,02листопад х 1,007грудень х 100 - 100).

На цей самий коефіцієнт індексували стипендію і в березні — травні 2016 року, оскільки ІСЦ наростаючим підсумком не перевищував поріг індексації*.

* Детальніше про індексацію стипендії читайте в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 12, с. 24

А ось у червні 2016 року коефіцієнт індексації змінився. Так, після грудневого перевищення порога індексації починаємо заново рахувати приріст ІСЦ, який наростаючим підсумком з січня 2016 року перевищив поріг індексації 103 % у квітні (1,009січень х 0,996лютий х 1,01березень х 1,035квітень = 1,051). Таким чином, у червні-2016 стипендію індексували на коефіцієнт індексації 6,6 % (1,014 х 1,051 х 100 - 100).

Увага! Приріст ІСЦ наростаючим підсумком у червні 2016 року не перевищив поріг індексації (1,001травень х 0,998червень х 100 = 99,9 % < 103 %). Таким чином, коефіцієнти поточної індексації за серпень 2016 року залишаються на рівні червня і липня 2016 року. Це означає, що в серпні 2016 року стипендію (якщо не втрачено право на стипендію з вересня 2015 року) індексують на індекс 6,6 %.

Приклад. Студенту-першокурснику університету призначили мінімальну ординарну стипендію у вересні 2015 року. Право на стипендію він не втрачав.

Розмір стипендії студента вишу III — IV рівнів акредитації з 1 вересня 2015 року становить 825 грн. У лютому — травні 2016 року її індексували на коефіцієнт індексації 1,4 %, сума індексації становила 11,55 грн. (825 грн. х 1,4 %).

У червні — серпні 2016 року стипендію слід індексувати на коефіцієнт 6,6 %, сума індексації дорівнює 54,45 грн. (825 грн. х 6,6 %).

Теги доходи
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити