Медична сестра ДЮСШ: встановлюємо тарифний розряд

В обраному У обране
Друк
Купліванчук Анжела, заступник директора Департаменту — начальник відділу методології оплати праці та роботи з місцевими бюджетами Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2016/№ 29
На посаду медичної сестри ДЮСШ претендує працівник, який має неповну вищу медичну освіту (диплом фельдшера) та не має досвіду роботи на такій посаді. У зв’язку з цим виникають запитання:
— чи можна працівника з дипломом фельдшера призначити на посаду сестри медичної;
— який тарифний розряд необхідно встановити такому працівнику;
— якими нормативно-правовими актами слід керуватись при встановленні сестрі медичній ДЮСШ надбавок та доплат?

Штатні розписи дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі — ДЮСШ) формуються на підставі Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, затверджених наказом Мінмолодьспорту від 30.07.2013 р. № 37. Розділ «медична частина» цих штатних нормативів передбачає введення до штату ДЮСШ таких посад: лікаря, сестри медичної та фахівця з фізичної реабілітації. Тому працівника з дипломом фельдшера можна прийняти лише на одну із зазначених посад. У вашому випадку на посаду сестри медичної, бо саме така посада є вакантною у штатному розписі ДЮСШ.

Оплату праці медичних працівників здійснюють за займаною посадою відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519). Тарифні розряди фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою визначені п.п. 2.2.8 цих Умов.

Так, відповідно до п. 2 п.п. 2.2.8 зазначених Умов для посади сестри медичної передбачено встановлення 6 — 9 тарифних розрядів залежно від кваліфкатегорії.

Кваліфікаційні вимоги до вказаної професійної назви роботи містить п. 23 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117 (далі — Довідник № 117). Так, для посади «сестра медична» (без категорії) передбачені наступні кваліфікаційні вимоги: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа»; спеціалізація за профілем роботи; без вимог до стажу роботи.

До речі, відзначимо, що аналогічні кваліфікаційні вимоги передбачені п. 45 Довідника № 117 і для посади фельдшера (без категорії): неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа»; спеціалізація за профілем роботи; без вимог до стажу роботи. Крім того, посади сестри медичної і фельдшера відповідно до Довідника № 117 віднесені до професійної групи «фахівці», а вищезгаданий п.п. 2.2.8 Умов № 308/519 встановлює тарифні розряди саме для фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою.

Тому працівник, який має диплом фельдшера (неповна вища медична освіта), може займати посаду сестри медичної в ДЮСШ. При цьому такому працівнику (з урахуванням відсутності стажу роботи на відповідній посаді) при прийомі на роботу встановлюється 6-й тарифний розряд: для посади сестри медичної (без категорії).

Тепер щодо нормативних актів, які регулюють встановлення надбавок та доплат медичній сестрі ДЮСШ. Тут перш за все необхідно виходити з того, що це категорія медичних працівників. Тому всі оплатні умови для цієї посади — як для медпрацівника, визначені відповідною нормативною базою, у тому числі наказами МОЗ.

Наприклад, медичним працівникам ДЮСШ (у тому числі сестрам медичним) не може бути встановлена надбавка за особистий внесок у навчально-тренувальний процес (до 50 % посадового окладу), передбачена п. 5 додатка 7 до наказу Мінсім’ямолодьспорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097 (далі — наказ № 2097). Оскільки умови оплати праці таких працівників визначаються іншим документом, Мінмолодьспорту не бачить підстав для встановлення такої надбавки медичним працівникам ДЮСШ. Про це, зокрема, зазначили фахівці Держслужби молоді та спорту України у листі від 22.10.2012 р. № 6.3/6695.

У той же час на загальних підставах як працівники спортивних закладів медичні сестри ДЮСШ мають право на надбавки та доплати (у розмірі до 50 % посадового окладу), що встановлюються за рішенням керівника закладу в межах фонду оплати праці згідно з п.п. «а» п.п. 3 п. 2 та п.п. «а» п.п. 4 п. 2 наказу № 2097. Це надбавки за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі та доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. Зауважимо, що вищенаведені надбавки також передбачені пп. 3.1 та 4.4 Умов № 308/519.

Наприкінці зазначимо, що медичні працівники незалежно від відомчого підпорядкування закладу мають право на надбавку за вислугу років відповідно до Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1418, а також на виплату допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки відповідно до постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 р. № 524.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити