Щодо зарахування до стажу державної служби періодів роботи на посадах, віднесених до посад службовців

Національне агентство України з питань державної служби
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2016/№ 31
В обраному У обране
Друк
Роз’яснення від 26.07.2016 р. № 15-р/з

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» Нацдержслужба роз’яснює.

Стаж державної служби обчислюється відповідно до статті 46 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі — Закон). Стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.

Крім того, пунктом 8 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством.

Стаж державної служби до набрання чинності Законом обчислювався відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року № 283 (далі — Порядок), та додатка до нього.

Пунктом 3 Порядку передбачено, що до стажу державної служби включається час роботи на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 цього Порядку і додатку до нього, якщо при просуванні по службі вони зайняли посади державних службовців.

Просуванням по службі вважається безпосередній перехід з посади службовця на посаду державного службовця у період роботи в державних органах, які передбачені в пункті 2 Порядку обчислення стажу державної служби та додатку до нього.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 року № 397 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 року № 758» для службовців, які після прийняття цієї постанови, тобто після 8 червня 1995 року, при просуванні по службі зайняли посади державних службовців, визначені у статті 25 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII «Про державну службу», стаж державної служби для надання додаткової оплачуваної відпустки та призначення пенсії державного службовця обчислюється з дня призначення на посаду державного службовця. Стаж для виплати надбавок за вислугу років за період роботи на посадах службовців обчислюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 року № 1049, а за період роботи на посадах державних службовців — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року № 283.

Згідно із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року № 283 надбавка за вислугу років виплачувалася у розмірах, установлених частиною п’ятою статті 33 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII «Про державну службу», відповідно до якої надбавка за вислугу років виплачувалася державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків.

Водночас статтею 50 Закону встановлено, що заробітна плата державного службовця складається з:

1) посадового окладу;

2) надбавки за вислугу років;

3) надбавки за ранг державного службовця;

4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;

5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;

6) премії (у разі встановлення).

Відповідно до статті 52 Закону надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

Отже, до 1 травня 2016 року та після 1 травня 2016 року порядок встановлення надбавки за вислугу років державним службовцям різний.

У зв’язку з цим відповідні періоди роботи на посадах службовців не можуть бути зараховані до стажу державної служби, зокрема для встановлення надбавки за вислугу років, якщо просування по службі відбулося після 8 червня 1995 року.

Голова К. Ващенко

Коментар фахівця редакції

Перехід з посади службовця на держслужбу: коли враховувати для «надбавочного» стажу

У листі, що коментується, фахівці Нацагентства з питань державної служби роз’яснили питання щодо зарахування до стажу держслужби, зокрема, для встановлення надбавки за вислугу років, періодів роботи на посадах, віднесених до посад службовців.

Але перш ніж проаналізувати відповідь, зазначимо, у чому полягає проблема порушеного питання.

Річ у тім, що у зв’язку з набуттям чинності з 1 травня 2016 року новим Законом про держслужбу — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889) — змінився і «стажовий» порядок. Відтепер це — Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 229 (далі — Порядок № 229). Саме він з 01.05.2016 р. визначає новий механізм обчислення стажу державної служби. Враховуючи цей факт, цілком логічно виникає запитання: як обчислювати стаж державної служби за періоди роботи (служби) до 01.05.2016 р. (тобто до моменту набуття чинності новим Законом про держслужбу)?

З цього приводу фахівці Нацагентства з питань держслужби нагадали норму п. 8 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889. Вона передбачає, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством.

До 01.05.2016 р. діяли старий Закон про держслужбу — Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII (далі — Закон № 3723) та інший «стажовий» порядок — Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 03.05.94 р. № 283 (далі — Порядок № 283). Саме цей Порядок містив норму, яка визначала, що до стажу державної служби включається час роботи на посадах службовців в органах, зазначених у п. 2 цього Порядку і додатку до нього, якщо при просуванні по службі вони зайняли посади державних службовців (абз. 13 п. 3 Порядку № 283).

Під просуванням по службі розуміють перехід з посади службовця на посаду державного службовця у період роботи у державних органах, які передбачені п. 2 Порядку № 283 та додатку до нього.

З 08.06.95 р. у нормі абз. 13 п. 3 Порядку № 283 з’явилось спеціальне доповнення*: стаж для надання додаткової відпустки та призначення пенсії державного службовця обчислюється з дня призначення на посаду державного службовця. Стаж для виплати надбавки за вислугу років за період роботи на посадах службовців обчислюється відповідно до постанови КМУ від 20.12.93 р. № 1049, а за період роботи на посадах державних службовців — відповідно до Порядку № 283.

* Зміни внесені постановою КМУ від 08.06.95 р. № 397.

На цій підставі Головдержслужба у листі від 30.09.2010 р. № 7888/12-10 констатувала: період роботи на посадах службовців в держорганах може бути включено до стажу тільки для встановлення надбавки за вислугу років. Стаж для надання додаткової відпустки обчислюється з дня призначення на посаду державного службовця.

Щодо застосування цієї норми для встановлення надбавки за вислугу років на той час керувалися роз’ясненням Головдержслужби при КМУ «Щодо практичного застосування постанов Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758 «Про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби» та від 8 червня 1995 р. № 397 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758» від 01.01.99 р. (далі — роз’яснення).

У роз’ясненні зазначено таке. Особам, які при просуванні по службі обійняли посади державних службовців після 8 червня 1995 року (дати набрання чинності постановою КМУ від 08.06.95 р. № 397), до набуття трирічного стажу державної служби надбавка за вислугу років призначається в розмірах, установлених постановою № 1049, залежно від сумарного стажу роботи на посадах службовця і державного службовця та виплачується у відсотках до його посадового окладу (без урахування надбавки за ранг). Після набуття права на надбавку за вислугу років як державному службовцю (наявність трьох років державної служби) така надбавка виплачується залежно від сумарного стажу роботи на посадах службовця і державного службовця в розмірах, установлених ч. 5 ст. 33 Закону № 3723 (з урахуванням надбавки за ранг).

Таким чином, якщо перехід на посаду держслужби з посади службовця відбувався після 08.06.95 р., то саме в цих ситуаціях до 01.05.2016 р. застосовували вищевказаний підхід. Тобто виходить, що не було однозначного тлумачення щодо включення періодів роботи на посадах службовців після їх переходу на держслужбу до стажу держслужби. Просто діяла окрема норма для зарахування «службового» стажу в стаж служби, необхідний для визначення розміру надбавки за вислугу років.

З 01.05.2016 р. ситуація змінилася. Механізм розрахунку і встановлення надбавки за вислугу років визначають ст. 52 Закону № 889 і Порядок № 229. Ніяких окремих норм і положень щодо зарахування до стажу держслужби періодів роботи на посадах службовців нові нормативні акти не містять.

На цій підставі фахівці Нацагентства з питань держслужби доходять висновку: якщо просування по службі відбулося після 8 червня 1995 року, то відповідні періоди роботи на посадах службовців не можуть бути зараховані до стажу державної служби для встановлення «вислужної» надбавки держслужбовцю по-новому (з 1 травня 2016 року).

Володимир БУДЗ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд