Доплата за науковий ступінь директору ліцею

В обраному У обране
Друк
Меренкова Світлана, головний бухгалтер — начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення Головного управління Держпраці у Харківській області
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2016/№ 47
Директор ліцею має науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Він не веде викладацьку роботу у закладі (не має педагогічного навантаження), у зв’язку з чим виникло запитання: чи має право такий працівник на встановлення доплати за науковий ступінь, і якщо так, то хто її встановлює?

Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-XIV ліцей віднесено до загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою учнів.

Оплата праці працівників навчальних закладів здійснюється відповідно до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557) та Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102).

Так, згідно з п.п. «г» п.п. 3 п. 4 наказу № 557 працівникам установлюється доплата за науковий ступінь кандидата наук у граничному розмірі 15 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Зазначена доплата не впливає на посадовий оклад, а при обчисленні зарплати додається до нього в абсолютних цифрах.

Важливо! Доплата за науковий ступінь встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем (посадою) збігається з наявним науковим ступенем (абз. 4 п.п. «г» п.п. 3 п. 4 наказу № 557).

Отже, перед тим, як встановлювати працівнику таку доплату, потрібно переконатися у вищезазначеній відповідності. Зауважимо, що відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу, установи освіти. Але у випадку, що розглядається, таку відповідність необхідно встановити керівнику навчального закладу, отже, цілком логічно виникає запитання: хто повинен визначити цю відповідність і чи взагалі має право директор ліцею на доплату за науковий ступінь?

Відповідь на першу частину цього запитання містить п.п. 5 п. 4 наказу № 557. Згідно із зазначеною нормою установлення надбавок та доплат до посадових окладів керівникам навчальних закладів здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці. Схожу норму передбачено і у п. 4 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298. Таким чином, відповідність наукового ступеня профілю діяльності керівника навчального закладу на посаді визначається начальником управління освіти.

Щодо правомірності встановлення доплати за науковий ступінь директору ліцею зазначимо таке. Ця посада згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963, є педагогічною. Крім того, у ситуації, що розглядається, керівник навчального закладу має науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Отже, на нашу думку, його профіль роботи збігається з наявним науковим ступенем. Тому директор ліцею має право на встановлення вищезазначеної доплати.

Увага! Ухвалення остаточного рішення про відповідність наукового ступеня профілю діяльності керівника на займаній посаді та встановлення конкретного розміру доплати за науковий ступінь, як зазначалося вище, залишається виключно у компетенції керівника управління освіти.

У доповнення до вищесказаного додамо, що до введення в дію наказу № 557 за наявність наукового ступеня ставки заробітної плати (посадові оклади) підвищувалися відповідно до п. 25 Інструкції № 102. При цьому п. 26 цієї Інструкції встановлено, що директорам, їх заступникам, методистам та іншим працівникам освіти, які виконують педагогічну роботу, за наявність у них наукового ступеня установлюється підвищення окладу як за основною посадою, так і до ставки заробітної плати, що виплачується за педагогічну роботу.

Вважаємо, що цю норму можна застосовувати і при встановленні доплати за науковий ступінь кандидата наук, яка передбачена наказом № 557. Із цього випливає, що директору ліцею зазначену доплату можна встановити за основною посадою навіть у випадку, якщо він не веде педагогічну (викладацьку) роботу. У свою чергу, якщо така робота ведеться, то доплата нараховується і на неї (на години педнавантаження) за умови, що профіль діяльності збігається з наявним науковим ступенем.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити